Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 15

2023 m. balandžio 19 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. balandžio 12 d. – 2023 m. balandžio 18 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-04-05 Nr. 247, TAR 2023-04-13, kodas 2023-07156, įsigalioja 2023-04-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 546 „Dėl Kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo tikrinimo ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-12 Nr. 257, TAR 2023-04-13, kodas 2023-07209, įsigalioja 2023-04-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ pakeitimo
(2023-04-12 Nr. 266, TAR 2023-04-17, kodas 2023-07348, įsigalioja 2023-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ pakeitimo
(2023-04-12 Nr. 267, TAR 2023-04-17, kodas 2023-07349, įsigalioja 2023-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl Ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-12 Nr. 268, TAR 2023-04-17, kodas 2023-07350, įsigalioja 2023-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 914 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-12 Nr. 269, TAR 2023-04-17, kodas 2023-07351, įsigalioja 2023-07-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. A1-392 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-02 „Sukurti tvarią nestacionarios ilgalaikės priežiūros sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-12 Nr. A1-239, TAR 2023-04-12, kodas 2023-07068, įsigalioja 2023-04-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-08-01 „Didinti informavimą apie atsakingo verslo principus“ aprašo patvirtinimo
(2023-04-17 Nr. A1-247, TAR 2023-04-17, kodas 2023-07398, įsigalioja 2023-04-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl techninės klaidos ištaisymo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. balandžio 4 d. įsakyme Nr. A1-220 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 25-1 straipsnio įgyvendinimo“ pakeitimo“
(2023-04-17 Nr. A1-249, TAR 2023-04-17, kodas 2023-07402, įsigalioja 2023-04-18)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 4-886 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-06-03 „Gerinti konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-14 Nr. 4-199, TAR 2023-04-14, kodas 2023-07321, įsigalioja 2023-04-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-133 „Dėl Privalomųjų miško įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo darbų ir gamtotvarkos priemonių miškuose įgyvendinimo normų nustatymo valstybės įmonei Valstybinių miškų urėdijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-12 Nr. D1-108, TAR 2023-04-12, kodas 2023-07015, įsigalioja 2023-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. D1-405 „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai ir remontui aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-04-14 Nr. D1-111, TAR 2023-04-14, kodas 2023-07264, įsigalioja 2024-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. D1-22 „Dėl Specialiųjų reikalavimų, specialiųjų architektūros reikalavimų, specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų struktūros ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-17 Nr. D1-113, TAR 2023-04-17, kodas 2023-07391, įsigalioja 2023-04-18)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skirtų savivaldybėms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, pervedimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-04-18 Nr. D1-114, TAR 2023-04-18, kodas 2023-07419, įsigalioja 2023-04-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2023 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo
(2023-04-06 Nr. V-459, TAR 2023-04-13, kodas 2023-07069, įsigalioja 2023-04-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-552 „Dėl Priėmimo į valstybines bendrojo ugdymo ir ikimokyklinio ugdymo mokyklas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Švietimo ir mokslo ministro įsakymas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-13 Nr. V-511, TAR 2023-04-13, kodas 2023-07141, įsigalioja 2023-04-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-1250 „Dėl 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-001-01-02-01 „Stiprinti inovacijų ekosistemas mokslo centruose“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-13 Nr. V-512, TAR 2023-04-13, kodas 2023-07142, įsigalioja 2023-04-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. V-771 „Dėl valstybės paramos teikimo studijoms, akademiniam mobilumui ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje ir užsienyje“ pakeitimo
(2023-04-13 Nr. V-513, TAR 2023-04-13, kodas 2023-07143, įsigalioja 2023-04-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-411 „Dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-13 Nr. V-517, TAR 2023-04-13, kodas 2023-07144, įsigalioja 2023-04-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Bendrojo ugdymo mokyklų, ikimokyklinio ugdymo mokyklų, esančių Vilniaus, Šalčininkų, Šiaulių rajonuose, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas, mokytojų, profesijos mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kelionių į darbą ir atgal išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-04-17 Nr. V-521, TAR 2023-04-17, kodas 2023-07352, įsigalioja 2023-04-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Stipendijų Ukrainos piliečių studijoms skyrimo ir išmokėjimo 2023 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-17 Nr. V-523, TAR 2023-04-17, kodas 2023-07353, įsigalioja 2023-04-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. V-311 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1630 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei su šiomis paslaugomis susijusių priemokų, mokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-04-12 Nr. V-427, TAR 2023-04-12, kodas 2023-07058, įsigalioja 2023-04-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. rugpjūčio 13 d. įsakymo Nr. V-724 „Dėl Nuolaidos paciento priemokai už kompensuojamąjį vaistinį preparatą ir kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę apskaičiavimo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-12 Nr. V-430, TAR 2023-04-12, kodas 2023-07067, įsigalioja 2023-04-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. Kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-14 Nr. V-446, TAR 2023-04-14, kodas 2023-07310, įsigalioja 2023-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1089 „Dėl Akušerijos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-14 Nr. V-450, TAR 2023-04-14, kodas 2023-07311, įsigalioja 2023-04-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. V-2824 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros specialistų praktikos licencijavimo taisyklių ir Asmens sveikatos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-14 Nr. V-451, TAR 2023-04-14, kodas 2023-07312, įsigalioja 2023-04-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-396 „Dėl Medicinos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-14 Nr. V-452, TAR 2023-04-14, kodas 2023-07313, įsigalioja 2023-04-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-791 „Dėl Odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos licencijavimo taisyklių ir Odontologų ir burnos priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-14 Nr. V-453, TAR 2023-04-14, kodas 2023-07315, įsigalioja 2023-04-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1088 „Dėl Slaugos praktikos licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-14 Nr. V-454, TAR 2023-04-14, kodas 2023-07316, įsigalioja 2023-04-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. V-7 „Dėl Mirusio žmogaus audinių ir organų donorystės, paėmimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo ir paskirstymo paslaugų teikimo reikalavimų aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-18 Nr. V-460, TAR 2023-04-18, kodas 2023-07411, įsigalioja 2023-07-01)

Susisiekimo ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Transporto priemonių techninės priežiūros, remonto, techninės pagalbos ir perdirbimo paslaugų teikimo tvarkos, reikalavimų šiuos darbus atliekantiems asmenims ir šiems darbams keliamų aplinkos apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2023-04-13 Nr. 3-183/D1-110, TAR 2023-04-13, kodas 2023-07157, įsigalioja 2024-05-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamųjų, ribojamųjų ir pavojingųjų zonų nustatymo“ pakeitimo
(2023-04-13 Nr. 3-187, TAR 2023-04-13, kodas 2023-07179, įsigalioja 2023-07-11)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamųjų, ribojamųjų ir pavojingųjų zonų nustatymo“ pakeitimo
(2023-04-13 Nr. 3-188, TAR 2023-04-13, kodas 2023-07180, įsigalioja 2023-07-07)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos regioninės pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-03 (RE) „Skatinti darnų judumą miestuose“ finansavimo gairių patvirtinimo
(2023-04-14 Nr. 3-192, TAR 2023-04-14, kodas 2023-07319, įsigalioja 2023-04-15)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. 1-37 „Dėl Degalinių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-13 Nr. 1-108, TAR 2023-04-13, kodas 2023-07185, įsigalioja 2023-04-14)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-06-01 „Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti kultūros paveldo vertybes sukūrimas“ veiklos Nr. 8 „Kultūros kelių aktualizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2023-04-13 Nr. ĮV-324, TAR 2023-04-13, kodas 2023-07178, įsigalioja 2023-04-14)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2020 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-1407 „Dėl Apdovanojimo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“ skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-14 Nr. ĮV-331, TAR 2023-04-14, kodas 2023-07274, įsigalioja 2023-04-15)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-1488 ,,Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-309 „Paskatos gerinti kultūros ir kūrybinių industrijų įmonių infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-14 Nr. ĮV-332, TAR 2023-04-14, kodas 2023-07275, įsigalioja 2023-04-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-190 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Gyvūnų gerovė“ veiklos „Parama už galimybę pieniniams galvijams išeiti į ganyklas, įtraukiant jų ganymą laukuose šiltuoju metų laiku“ ir veiklos „Parama už galimybę galvijams laisvai išeiti į atvirą erdvę, ganyklas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-12 Nr. 3D-242, TAR 2023-04-12, kodas 2023-06982, įsigalioja 2023-04-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-12 Nr. 3D-243, TAR 2023-04-12, kodas 2023-06983, įsigalioja 2023-04-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3D-162 „Dėl Valstybės pagalbos teikimo už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, šalinimą ir naikinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-12 Nr. 3D-244, TAR 2023-04-12, kodas 2023-06999, įsigalioja 2023-04-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-246 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-12 Nr. 3D-245, TAR 2023-04-12, kodas 2023-07016, įsigalioja 2023-04-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-929 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones taikymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-12 Nr. 3D-248, TAR 2023-04-12, kodas 2023-07017, įsigalioja 2023-04-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 3D-489 ,,Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos 2017–2023 mokslo metų strategijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-13 Nr. 3D-250, TAR 2023-04-13, kodas 2023-07148, įsigalioja 2023-04-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Žemės valdų struktūrų gerinimo ir apleistų žemės plotų mažinimo 2023–2025 metų programos patvirtinimo
(2023-04-13 Nr. 3D-252, TAR 2023-04-13, kodas 2023-07167, įsigalioja 2023-04-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 3D-92 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-13 Nr. 3D-253, TAR 2023-04-13, kodas 2023-07176, įsigalioja 2023-04-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 3D-109 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašo patvirtinimo ir kontrolės institucijų paskyrimo“ pakeitimo
(2023-04-14 Nr. 3D-254, TAR 2023-04-14, kodas 2023-07262, įsigalioja 2023-04-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 3D-107 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-14 Nr. 3D-255, TAR 2023-04-14, kodas 2023-07294, įsigalioja 2023-04-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 3D-97 „Dėl Bulvių žiedinio puvinio fitosanitarinės kontrolės ir fitosanitarijos priemonių taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-17 Nr. 3D-256, TAR 2023-04-17, kodas 2023-07354, įsigalioja 2023-04-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 3D-356 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-17 Nr. 3D-257, TAR 2023-04-17, kodas 2023-07358, įsigalioja 2023-04-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 3D-375 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos srities „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“ konsultavimo paslaugų teikėjų atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-17 Nr. 3D-258, TAR 2023-04-17, kodas 2023-07359, įsigalioja 2023-04-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-17 Nr. 3D-260, TAR 2023-04-17, kodas 2023-07407, įsigalioja 2023-04-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 3D-491 „Dėl Paramos 2023–2027 metų kaimo vietovių vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-18 Nr. 3D-261, TAR 2023-04-18, kodas 2023-07452, įsigalioja 2023-04-19)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl užsienio reikalų ministro 2018 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. V-263 „Dėl Konsulinių funkcijų atlikimo organizavimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-18 Nr. V-122, TAR 2023-04-18, kodas 2023-07454, įsigalioja 2023-04-19)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2022 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-277 „Dėl profesinės karo tarnybos sutarties nutraukimo kario iniciatyva prieš sutartyje įsipareigotą terminą sustabdymo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-04-18 Nr. V-306, TAR 2023-04-18, kodas 2023-07479, įsigalioja 2023-04-19)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. EV- 90 „Dėl prevencijos priemonių organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo“ pakeitimo
(2023-04-17 Nr. EV-75, TAR 2023-04-18, kodas 2023-07412, įsigalioja 2023-04-19)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinės sistemos „Infostatyba“ prieigos suteikimo taisyklių patvirtinimo
(2023-04-12 Nr. 1V-41, TAR 2023-04-17, kodas 2023-07386, įsigalioja 2023-05-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto įgaliojimo vykdyti kompetentingos institucijos funkcijas pagal Reglamentą (ES) 2022/1616
(2023-04-07 Nr. B1-246, TAR 2023-04-12, kodas 2023-06992, įsigalioja 2023-04-13)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. B1-963 „Dėl Pasienio veterinarijos postų sąrašo ir Negyvūninio maisto ir pašarų kontrolės punktų, tolesnio vežimo punktų, išleidimo į laisvą apyvartą punktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-13 Nr. B1-272, TAR 2023-04-14, kodas 2023-07282, įsigalioja 2023-04-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. B1-147 „Dėl Pagalbos gavėjų atliktų darbų patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-13 Nr. B1-274, TAR 2023-04-14, kodas 2023-07279, įsigalioja 2023-04-15)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-13 Nr. 1K-105, TAR 2023-04-13, kodas 2023-07162, įsigalioja 2023-04-14)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2022 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 1K-170 „Dėl Gyventojų konsultavimo ir asmens duomenų teikimo elektroninių ryšių priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-18 Nr. 1K-113, TAR 2023-04-18, kodas 2023-07477, įsigalioja 2023-04-19)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. O3-95 „Dėl Laikino atjungimo nuo (prijungimo prie) geriamojo vandens tiekimo tinklų paslaugų kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo
(2023-04-14 Nr. O3E-422, TAR 2023-04-14, kodas 2023-07266, įsigalioja 2023-04-15)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. sausio 12 d. nutarimo Nr. O3E-6 „Dėl Deklaracijos formos nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklai ar nepriklausomo elektros energijos paklausos telkėjo veiklai vykdyti tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-04-14 Nr. O3E-423, TAR 2023-04-14, kodas 2023-07267, įsigalioja 2023-04-15)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl projektų sąrašo pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklą „Grynųjų elektromobilių įsigijimo fiziniams asmenims skatinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo pakeitimo
(2023-04-14 Nr. T1-128, TAR 2023-04-14, kodas 2023-07322, įsigalioja 2023-04-15)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens su negalia automobilio statymo kortelės formos patvirtinimo
(2023-04-14 Nr. V-23, TAR 2023-04-14, kodas 2023-07307, įsigalioja 2023-04-15)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens su negalia pažymėjimo formos patvirtinimo
(2023-04-14 Nr. V-24, TAR 2023-04-14, kodas 2023-07308, įsigalioja 2023-04-15)

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-87 „Dėl Pažymos apie valdoje nustatytus veiklos apribojimus privataus miško savininkams ar jų asociacijoms, siekiantiems paramos pagal priemonės „Su Natura 2000 ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama natura 2000 miškuose“, išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-13 Nr. V-34, TAR 2023-04-13, kodas 2023-07210, įsigalioja 2023-04-14)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl programos „Subsidijos profesionaliojo scenos meno įstaigoms“ projektų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašo patvirtinimo
(2023-04-12 Nr. 4LKT-7(1.3E), TAR 2023-04-13, kodas 2023-07147, įsigalioja 2023-04-14)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl programos „Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašo patvirtinimo
(2023-04-14 Nr. 4LKT-8(1.3E), TAR 2023-04-14, kodas 2023-07291, įsigalioja 2023-04-15)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl programos „Subsidijos profesionaliojo scenos meno įstaigoms“ paraiškos formos patvirtinimo
(2023-04-12 Nr. KMPF-31(1.15E), TAR 2023-04-13, kodas 2023-07146, įsigalioja 2023-04-14)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo informacinės sistemos elektroninių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo
(2023-04-17 Nr. VĮ-20(1.1E), TAR 2023-04-18, kodas 2023-07450, įsigalioja 2023-04-19)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. VKE-443 „Dėl pavedimo atlikti patikrinimą formos, patikrinimo akto formos ir periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-17 Nr. VKE-111, TAR 2023-04-17, kodas 2023-07400, įsigalioja 2023-04-18)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 2BE-405 „Dėl Maksimalių kainų su PVM už motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimą sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-14 Nr. 2BE-78, TAR 2023-04-14, kodas 2023-07287, įsigalioja 2023-07-13)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 2BE-19 „Dėl dokumentų, kurie turi būti Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotuose laivuose, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-17 Nr. 2BE-79, TAR 2023-04-17, kodas 2023-07362, įsigalioja 2023-05-01)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo
(2023-04-14 Nr. 2V-108 (1.4E), TAR 2023-04-17, kodas 2023-07401, įsigalioja 2023-04-18)

Policijos generalinio komisaro
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 5-V-525 „Dėl Apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-13 Nr. 5-V-324, TAR 2023-04-13, kodas 2023-07163, įsigalioja 2023-04-14)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. I-288 „Dėl baudžiamojo proceso dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-12 Nr. I-77, TAR 2023-04-12, kodas 2023-07023, įsigalioja 2023-04-13)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl baudžiamojo proceso dokumento formos patvirtinimo
(2023-04-12 Nr. I-78, TAR 2023-04-13, kodas 2023-07133, įsigalioja 2023-04-14)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2022 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. DĮ-276 „Dėl Statistinių duomenų teikimo elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-04-12 Nr. DĮ-92, TAR 2023-04-12, kodas 2023-07024, įsigalioja 2023-04-13)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Duomenų teikimo į Valstybės duomenų valdysenos informacinę sistemą sąlygų aprašo patvirtinimo
(2023-04-14 Nr. DĮ-98, TAR 2023-04-14, kodas 2023-07301, įsigalioja 2023-04-15)


<< Atgal