Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 19

2023 m. gegužės 17 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. gegužės 10 d. – 2023 m. gegužės 16 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo Nr. VIII-822 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9-1 straipsniu įstatymas
(2023-05-09 Nr. XIV-1932, TAR 2023-05-15, kodas 2023-09151, įsigalioja 2023-06-01)

Lietuvos Respublikos laikinojo solidarumo įnašo įstatymas
(2023-05-09 Nr. XIV-1936, TAR 2023-05-15, kodas 2023-09152, įsigalioja 2023-05-16)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinė sutartis
Lietuvos Respublikos ir Brazilijos Federacinės Respublikos sutartis dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose
(2022-06-02, TAR 2023-05-12, kodas 2023-09010)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimo Nr. 651 „Dėl Administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų ir pavadinimų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-10 Nr. 354, TAR 2023-05-15, kodas 2023-09107, įsigalioja 2023-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 181 „Dėl Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-05-10 Nr. 358, TAR 2023-05-15, kodas 2023-09123, įsigalioja 2023-05-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1123 „Dėl regioninės pagalbos teikimo pagal Lietuvos Respublikos regioninės pagalbos žemėlapį, taikytiną nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d.“ pakeitimo
(2023-05-10 Nr. 360, TAR 2023-05-15, kodas 2023-09125, įsigalioja 2023-05-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 metų veiklos ataskaitos pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2023-05-15 Nr. 361, TAR 2023-05-15, kodas 2023-09089, įsigalioja 2023-05-16)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2023 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-41 „Dėl 2023 metų pažangos lėšų perskirstymo“ pakeitimo
(2023-05-10 Nr. 1K-187, TAR 2023-05-10, kodas 2023-08912, įsigalioja 2023-05-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto emocinei psichologinei pagalbai telefonu vyresnio amžiaus žmonėms teikti, atrankos konkurso organizavimo 2024–2025 metais nuostatų patvirtinimo
(2023-05-10 Nr. A1-298, TAR 2023-05-10, kodas 2023-08896, įsigalioja 2023-05-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Valstybės biudžeto lėšų specializuotai kompleksinei pagalbai teikti poreikio nustatymo, planavimo, paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jų panaudojimą tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-05-11 Nr. A1-301, TAR 2023-05-11, kodas 2023-08984, įsigalioja 2023-05-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A1-596 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-11 Nr. A1-302, TAR 2023-05-11, kodas 2023-08985, įsigalioja 2023-05-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms 2023 metų I ketvirtį, siekiant padengti jų išlaidas, patirtas teikiant specialiąsias socialines paslaugas užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje
(2023-05-12 Nr. A1-306, TAR 2023-05-12, kodas 2023-09047, įsigalioja 2023-05-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. A1-717 „Dėl Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimo 2023– 2024 metais nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-15 Nr. A1-308, TAR 2023-05-15, kodas 2023-09130, įsigalioja 2023-05-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. A1-724 „Dėl Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimo 2023–2024 metais nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-15 Nr. A1-309, TAR 2023-05-15, kodas 2023-09131, įsigalioja 2023-05-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Organizacijų, kurios bendradarbiaus administruodamos verslo tvarumo ir atsakingumo indeksą, atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-05-15 Nr. A1-314, TAR 2023-05-16, kodas 2023-09203, įsigalioja 2023-05-17)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 4-87 „Dėl Kelionių organizatoriaus pažymėjimo išdavimo, kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo sustabdymo, sustabdymo pratęsimo, sustabdymo panaikinimo, kelionių organizatoriaus pažymėjimo galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-10 Nr. 4-248, TAR 2023-05-10, kodas 2023-08908, įsigalioja 2023-05-11)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Techninių ir organizacinių reikalavimų, taikomų valstybiniams duomenų centrams ir Lietuvos Respublikoje ar kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse ir (ar) Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) valstybėse narėse esantiems duomenų centrams, kuriuose laikomi valstybės informaciniai ištekliai, aprašo ir Valstybinių duomenų centrų sąrašo patvirtinimo
(2023-05-10 Nr. 4-249, TAR 2023-05-11, kodas 2023-08983, įsigalioja 2023-05-12)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Studijų programų, susijusių su aukštos pridėtinės vertės sektoriais ir skirtų regionų investiciniam patrauklumui didinti, tikslinių skatinamųjų stipendijų dydžio ir jų skaičiaus, preliminaraus tikslinių skatinamųjų stipendijų paskirstymo pagal nustatytas studijų programas ir aukštąsias mokyklas sąrašo patvirtinimo
(2023-05-11 Nr. 4-251, TAR 2023-05-11, kodas 2023-08954, įsigalioja 2023-05-12)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 4-885 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-15 Nr. 4-255, TAR 2023-05-15, kodas 2023-09100, įsigalioja 2023-05-16)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Subsidijų, skirtų „GovTech“ sprendimų diegimui skatinti viešojo sektoriaus subjektuose, skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-05-15 Nr. 4-259, TAR 2023-05-15, kodas 2023-09102, įsigalioja 2023-05-16)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 4-885 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-15 Nr. 4-261, TAR 2023-05-15, kodas 2023-09101, įsigalioja 2023-05-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-1120 „Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-10 Nr. D1-142, TAR 2023-05-10, kodas 2023-08906, įsigalioja 2023-05-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-908 „Dėl Rizikos vandens telkinių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-10 Nr. D1-143, TAR 2023-05-10, kodas 2023-08907, įsigalioja 2023-05-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. D1-23 „Dėl Aplinkosauginių reikalavimų paviršinių vandens telkinių dugno valymo ir gilinimo darbams vykdyti vidaus vandenų keliuose, uostuose ir prieplaukose patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-10 Nr. D1-144, TAR 2023-05-10, kodas 2023-08919, įsigalioja 2023-05-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. D1-8 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų galių suteikimo“ pakeitimo
(2023-05-11 Nr. D1-145, TAR 2023-05-11, kodas 2023-08951, įsigalioja 2023-05-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. D1-694 „Dėl Viešųjų atskirųjų želdynų plotų normų ir Priklausomųjų želdynų plotų normų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-11 Nr. D1-146, TAR 2023-05-11, kodas 2023-08952, įsigalioja 2023-05-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 184 „Dėl Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-11 Nr. D1-148, TAR 2023-05-11, kodas 2023-08962, įsigalioja 2023-05-12)

Aplinkos ministro ir Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 134/217 „Dėl Lietuvos Respublikos orlaivių triukšmo ribojimo taisyklių patvirtinimo ir jų įgyvendinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-05-12 Nr. D1-149/3-244, TAR 2023-05-12, kodas 2023-09043, įsigalioja 2023-05-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. D1-264 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 469 „Dėl Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plano rengimo, derinimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo
(2023-05-12 Nr. D1-150, TAR 2023-05-12, kodas 2023-09068, įsigalioja 2023-05-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-15 Nr. D1-151, TAR 2023-05-15, kodas 2023-09090, įsigalioja 2023-05-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. D1-265 „Dėl atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimo“ pakeitimo
(2023-05-15 Nr. D1-152, TAR 2023-05-15, kodas 2023-09150, įsigalioja 2023-05-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. 298 „Dėl Leidimų zoologijos sodams įkurti išdavimo ir zoologijos sodų tvarkymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-16 Nr. D1-153, TAR 2023-05-16, kodas 2023-09184, įsigalioja 2023-05-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-1108 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-01 „Sudaryti sąlygas kokybiškoms, tarptautiškoms ir prieinamoms studijoms“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-10 Nr. V-658, TAR 2023-05-10, kodas 2023-08873, įsigalioja 2023-05-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-1075 „Dėl Studijų krypčių ir krypčių grupių, pagal kurias vyksta studijos aukštosiose mokyklose, sąrašo, jo keitimo tvarkos, kvalifikacinių laipsnių sąrangos ir studijų programų pavadinimų sudarymo principų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-10 Nr. V-667, TAR 2023-05-10, kodas 2023-08874, įsigalioja 2023-05-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo „LITNET“ pakeitimo
(2023-05-10 Nr. V-668, TAR 2023-05-10, kodas 2023-08876, įsigalioja 2023-05-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. V-1377 „Dėl 2022–2023 mokslo metų pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo tvarkaraščio ir vykdymo būdų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-10 Nr. V-672, TAR 2023-05-10, kodas 2023-08877, įsigalioja 2023-05-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-555 „Dėl Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio priemonės įgyvendinimo savivaldybėje organizavimo, koordinavimo ir kontrolės rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-05-10 Nr. V-674, TAR 2023-05-10, kodas 2023-08890, įsigalioja 2023-05-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. V-615 „Dėl Mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose tvarkos ir finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-10 Nr. V-677, TAR 2023-05-10, kodas 2023-08891, įsigalioja 2023-05-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-11 Nr. V-687, TAR 2023-05-11, kodas 2023-08958, įsigalioja 2023-05-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-181 „Dėl Išvados teikimo dėl vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimo ir Vaikų socializacijos centro parinkimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo“ pakeitimo
(2023-05-11 Nr. V-688, TAR 2023-05-11, kodas 2023-08996, įsigalioja 2023-05-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. V-241 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-01 „Įgyvendinti įtraukųjį švietimą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-16 Nr. V-702, TAR 2023-05-16, kodas 2023-09185, įsigalioja 2023-05-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-35 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.2-ESFA-V-715 priemonės „Formaliojo ir neformaliojo mokymo paslaugų įvairioms besimokančiųjų grupėms teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-16 Nr. V-703, TAR 2023-05-16, kodas 2023-09186, įsigalioja 2023-05-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-16 Nr. V-705, TAR 2023-05-16, kodas 2023-09209, įsigalioja 2023-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-36 „Dėl Lėšų skyrimo užsienio lietuvių neformaliajam lituanistiniam švietimui ir sportui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-16 Nr. V-706, TAR 2023-05-16, kodas 2023-09210, įsigalioja 2023-05-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. V-768 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.1.1-CPVA-V-701 priemonės „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į europines infrastruktūras“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-16 Nr. V-707, TAR 2023-05-16, kodas 2023-09211, įsigalioja 2023-05-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2003 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. ĮSAK-1407 „Dėl pareigybių, kurias atliekant darbas yra laikomas pedagoginiu, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-16 Nr. V-709, TAR 2023-05-16, kodas 2023-09212, įsigalioja 2023-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. V-948 „Dėl Visuomenės sveikatos saugos informacinės sistemos modernizavimo, Visuomenės sveikatos saugos informacinės sistemos nuostatų ir Visuomenės sveikatos saugos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-10 Nr. V-546, TAR 2023-05-10, kodas 2023-08850, įsigalioja 2023-05-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. V-156 „Dėl Onkologinių ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų prieinamumo ir kokybės rodiklių ir jų stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-10 Nr. V-551, TAR 2023-05-11, kodas 2023-08957, įsigalioja 2023-05-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-2101 „Dėl Sveikatinimo veiklos specialistų profesinių kvalifikacijų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-15 Nr. V-557, TAR 2023-05-15, kodas 2023-09146, įsigalioja 2023-05-16)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2013 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 3-258 „Dėl Pašto mokos ženklų išleidimo, išėmimo iš apyvartos ir apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-10 Nr. 3-243, TAR 2023-05-10, kodas 2023-08921, įsigalioja 2023-05-11)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Šilumos perdavimo tinklų ir (ar) jų priklausinių rekonstravimo ar perkėlimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-05-10 Nr. 1-135, TAR 2023-05-10, kodas 2023-08862, įsigalioja 2023-10-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 1-116 „Dėl Elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-10 Nr. 1-137, TAR 2023-05-10, kodas 2023-08863, įsigalioja 2023-07-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 1-80 „Dėl Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-10 Nr. 1-138, TAR 2023-05-10, kodas 2023-08865, įsigalioja 2023-07-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. ĮV-680 „Dėl Lietuvos kultūros instituto nuostatų ir administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-08 Nr. ĮV-415, TAR 2023-05-10, kodas 2023-08901, įsigalioja 2023-05-11)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Kultūros paveldo objektų prevencinės priežiūros darbų įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-05-11 Nr. ĮV-430, TAR 2023-05-11, kodas 2023-08970, įsigalioja 2023-05-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 3D-154 „Dėl Pareiškėjų sąsajų ir galimo žemės ūkio valdų skaidymo nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-10 Nr. 3D-312, TAR 2023-05-10, kodas 2023-08856, įsigalioja 2023-05-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Atrankų į specialiųjų atašė pareigas organizavimo ir vykdymo žemės ūkio ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-05-11 Nr. 3D-315, TAR 2023-05-11, kodas 2023-08980, įsigalioja 2023-05-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3D-562 „Dėl Tautinio paveldo produktų, Atestuotų tradicinių amatų meistrų ir Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-11 Nr. 3D-316, TAR 2023-05-11, kodas 2023-08981, įsigalioja 2023-05-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 3D-89 „Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-05-11 Nr. 3D-317, TAR 2023-05-11, kodas 2023-08982, įsigalioja 2023-05-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl nacionalinės pagalbos pieno gamintojams dydžio patvirtinimo
(2023-05-12 Nr. 3D-319, TAR 2023-05-12, kodas 2023-09067, įsigalioja 2023-05-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 3D-945 ,,Dėl darbo Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje“ pakeitimo
(2023-05-15 Nr. 3D-323, TAR 2023-05-15, kodas 2023-09134, įsigalioja 2023-05-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Vidaus reikalų ministerijos ir įstaigų prie Vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų tvarkymo ir peržiūros veiksmų auditavimo taisyklių patvirtinimo
(2023-05-15 Nr. 1V-287, TAR 2023-05-15, kodas 2023-09097, įsigalioja 2023-05-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1V-558 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-15 Nr. 1V-288, TAR 2023-05-15, kodas 2023-09098, įsigalioja 2023-05-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. 1V-607 „Dėl Gaisrų prevencijos veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-15 Nr. 1V-290, TAR 2023-05-15, kodas 2023-09111, įsigalioja 2023-05-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2022 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 1V-156 „Dėl Projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu, regioninės svarbos projekto įgyvendinimo priežiūros ir regiono plėtros tarybos sprendimo, kuriuo projektas pripažintas regioninės svarbos projektu, pakeitimo ar pripažinimo netekusiu galios priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-15 Nr. 1V-291, TAR 2023-05-15, kodas 2023-09120, įsigalioja 2023-05-16)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2019 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-138 „Dėl Tarnybos užsienyje apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-15 Nr. V-390, TAR 2023-05-15, kodas 2023-09145, įsigalioja 2023-05-16)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. VA-80 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-12 Nr. VA-37, TAR 2023-05-12, kodas 2023-09040, įsigalioja 2023-05-13)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-11 Nr. V-171, TAR 2023-05-11, kodas 2023-08999, įsigalioja 2023-05-12)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1B-1204 „Dėl Daiktinių įrodymų, konfiskuotų, į valstybės pajamas perduotų, pripažintų bešeimininkėmis prekių, neturinčių Sąjungos prekių muitinio statuso, realizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-10 Nr. 1BE-324, TAR 2023-05-12, kodas 2023-09051, įsigalioja 2023-05-13)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2006 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1B-48 „Dėl Supaprastinto deklaravimo procedūros taikymo kai kuriems eksportuojamiems žemės ūkio produktams, už kuriuos mokamos grąžinamosios išmokos, taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-05-10 Nr. 1BE-325, TAR 2023-05-11, kodas 2023-08987, įsigalioja 2023-05-12)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 1B-362 „Dėl Muitinio sandėliavimo procedūros taikymo eksportuojamai suaugusių vyriškos lyties galvijų mėsai be kaulų, už kurią mokamos grąžinamosios išmokos, taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-05-10 Nr. 1BE-326, TAR 2023-05-11, kodas 2023-08988, įsigalioja 2023-05-12)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1B-1099 „Dėl Prekių deklaravimo žodžiu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-10 Nr. 1BE-333, TAR 2023-05-11, kodas 2023-08959, įsigalioja 2023-05-12)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl tvarkos aprašų patvirtinimo
(2023-05-11 Nr. 11V-79-(1.2), TAR 2023-05-12, kodas 2023-09058, įsigalioja 2023-05-13)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos ūkio subjektui patikrinimo metu suteiktos metodinės pagalbos ir konsultacijos vertinimo apklausos anketos patvirtinimo
(2023-05-12 Nr. 11V-80-(1.2), TAR 2023-05-12, kodas 2023-09054, įsigalioja 2023-05-13)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Stacionariai įrengtomis vaizdo stebėjimo priemonėmis įrašytų vaizdo duomenų tvarkymo priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie vidaus reikalų ministerijos taisyklių, Darbuotojų, atsakingų už stacionariai įrengtų vaizdo stebėjimo priemonių techninę priežiūrą, ir Darbuotojų, atsakingų už vaizdo duomenų subjektų teisių įgyvendinimą priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie vidaus reikalų ministerijos, sąrašų patvirtinimo
(2023-05-12 Nr. 1-268 /2023 (1.4 E), TAR 2023-05-12, kodas 2023-09060, įsigalioja 2023-05-13)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 1-17 „Dėl Įplaukų lentelės, Turisto prašymo dėl nuostolių atlyginimo ir Finansinės garantijos formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-12 Nr. 1-92, TAR 2023-05-12, kodas 2023-09038, įsigalioja 2023-05-13)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1-318 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-16 Nr. 1-94, TAR 2023-05-16, kodas 2023-09199, įsigalioja 2023-05-17)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 1-10 „Dėl Vartotojų teisių informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-16 Nr. 1-95, TAR 2023-05-16, kodas 2023-09215, įsigalioja 2023-05-17)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 1-225 „Dėl Vartotojų teisių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-16 Nr. 1-96, TAR 2023-05-16, kodas 2023-09216, įsigalioja 2023-05-17)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. gegužės 24 d. nutarimo Nr. 03-82 „Dėl Lietuvos banko statistikos programos ir jos vykdymo ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-09 Nr. 03-88, TAR 2023-05-11, kodas 2023-08989, įsigalioja 2023-06-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl kolekcinės 10 eurų monetos, skirtos Vilniaus įkūrimo 700 m. sukakčiai, etalono patvirtinimo, paskelbimo mokėjimo priemone Lietuvos Respublikoje ir išleidimo į apyvartą
(2023-05-09 Nr. 03-89, TAR 2023-05-10, kodas 2023-08903, įsigalioja 2023-05-11)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl vaistininko profesinę kvalifikaciją turinčių asmenų, siekiančių gauti veterinarinės farmacijos vadovo licenciją, kvalifikacijos tobulinimo atitikties nustatymo
(2023-05-04 Nr. B1-314, TAR 2023-05-15, kodas 2023-09141, įsigalioja 2023-05-16)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. B1-508 „Dėl Veterinarijos reikalavimų gyvūnų augintinių veisėjams patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-10 Nr. B1-332, TAR 2023-05-15, kodas 2023-09144, įsigalioja 2023-05-16)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2023 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. B1-273 „Dėl Grynaveislių mėsinės veislės avinų, už kurių įvertinimą pagal palikuonių penėjimosi ir mėsines savybes gali būti teikiama pagalba 2023 metais, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-15 Nr. B1-349, TAR 2023-05-15, kodas 2023-09142, įsigalioja 2023-05-16)

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. BRA-152 „Dėl 2014–2020 m programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-11 Nr. BR1-174, TAR 2023-05-12, kodas 2023-09037, įsigalioja 2023-05-13)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. DI-231 „Dėl Nuotolinio lošimo organizavimo reglamento rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-15 Nr. DIE-268, TAR 2023-05-15, kodas 2023-09138, įsigalioja 2023-05-16)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Didžiausios galimos sandorio kainos nustatymo metodikos patvirtinimo
(2023-05-10 Nr. O3E-619, TAR 2023-05-10, kodas 2023-08860, įsigalioja 2023-05-11)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos 2023 metų antrajam pusmečiui nustatymo
(2023-05-11 Nr. O3E-639, TAR 2023-05-11, kodas 2023-09003, įsigalioja 2023-05-12)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl UAB „Ignitis“ elektros energijos visuomeninės kainos viršutinės ribos 2023 m. II pusmečiui nustatymo buitiniams vartotojams, perkantiems elektros energiją iš vidutinės ir žemos įtampos tinklų
(2023-05-16 Nr. O3E-646, TAR 2023-05-16, kodas 2023-09201, įsigalioja 2023-05-17)

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės mėn. 3 d. įsakymo Nr. T1-390 „Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie sveikatos apsaugos ministerijos atliekamų patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-15 Nr. T1-1810, TAR 2023-05-16, kodas 2023-09202, įsigalioja 2023-05-17)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. V1-106 „Dėl Medienos ir medienos gaminių, baldų, popieriaus ir popieriaus gaminių gamybos sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo“, pakeitimo
(2023-05-16 Nr. V1-153, TAR 2023-05-16, kodas 2023-09204, įsigalioja 2023-05-17)

Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. 217-17-V „Dėl genetinių medynų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-11 Nr. V-192, TAR 2023-05-15, kodas 2023-09128, įsigalioja 2023-05-16)

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2004 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 1-45 „Dėl Žemės gelmių registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-11 Nr. 1-219, TAR 2023-05-11, kodas 2023-08986, įsigalioja 2023-05-12)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. V-325 „Dėl Valstybės finansuojamų doktorantūros vietų paskirstymo konkurso būdu vykdymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-09 Nr. V-245, TAR 2023-05-10, kodas 2023-08918, įsigalioja 2023-05-11)

Lietuvos kino centro direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros įstaigų ir organizacijų dalyvavimo Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa“ paprogramėje „Media“ valstybinio bendrojo finansavimo dokumentų formų patvirtinimo
(2023-05-10 Nr. V-37, TAR 2023-05-10, kodas 2023-08867, įsigalioja 2023-05-11)

Transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Karšto oro balionų skrydžių Lietuvos Respublikos aerodromų skrydžių valdymo zonose ir aerodromo skrydžių valdymo rajonuose vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-05-11 Nr. 2BE-111, TAR 2023-05-11, kodas 2023-08963, įsigalioja 2023-06-01)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 2-246 „Dėl Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-15 Nr. 2-72, TAR 2023-05-15, kodas 2023-09133, įsigalioja 2023-05-16)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos rėmėjų nuostatų patvirtinimo
(2023-05-15 Nr. 4-217, TAR 2023-05-15, kodas 2023-09122, įsigalioja 2023-05-16)

Viešojo saugumo tarnybos vado įsakymas
Dėl Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos vado 2021 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 47V-783 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo, asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo Viešojo saugumo tarnyboje prie Vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-11 Nr. 47V-412, TAR 2023-05-11, kodas 2023-08995, įsigalioja 2023-05-12)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos darbuotojų etikos ir antikorupcinio elgesio kodekso patvirtinimo
(2023-05-16 Nr. 5-V-411, TAR 2023-05-16, kodas 2023-09181, įsigalioja 2023-05-17)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. I-288 „Dėl baudžiamojo proceso dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-15 Nr. I-103, TAR 2023-05-16, kodas 2023-09200, įsigalioja 2023-06-01)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl baudžiamojo proceso dokumento formos patvirtinimo
(2023-05-16 Nr. I-106, TAR 2023-05-16, kodas 2023-09213, įsigalioja 2023-06-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės saugos inspekcijos viršininko 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 22.3-120 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-3.1.2-2017 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas branduolinės energetikos objektuose iki jų dėjimo į radioaktyviųjų atliekų atliekyną“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-16 Nr. 22.3-74, TAR 2023-05-16, kodas 2023-09221, įsigalioja 2023-11-01)


<< Atgal