Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 20

2023 m. gegužės 24 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. gegužės 17 d. – 2023 m. gegužės 23 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 2 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-05-09 Nr. XIV-1929, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09515, įsigalioja 2023-06-01)

Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo Nr. XI-1307 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-05-09 Nr. XIV-1930, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09517, įsigalioja 2023-06-01)

Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo Nr. I-1623 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-05-09 Nr. XIV-1931, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09519, įsigalioja 2023-06-01)

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 53, 58-1, 59 straipsnių, II skyriaus penktojo skirsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo nauju 3 priedu ir 40 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2023-05-09 Nr. XIV-1933, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09520, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 5, 6, 8, 9, 9-1, 10, 12, 12-1, 15, 17, 21, 22, 23, 26, 30, 43 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 3-1 straipsniu įstatymas
(2023-05-11 Nr. XIV-1942, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09693, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-05-11 Nr. XIV-1943, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09686, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama 1997 m. liepos 22 d. Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos sutartis dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo, ratifikavimo
(2023-05-11 Nr. XIV-1946, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09687, įsigalioja 2023-05-24)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 21-1, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 421, 484, 576, 577, 579, 581, 584, 587, 588, 589, 594, 608, 609, 616, 617, 619, 620, 621, 627, 644, 666, 671, 673, 675, 676, 678 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 422-1, 565-1, 574-1 straipsniais ir 591, 677 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2023-05-11 Nr. XIV-1947, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09688, įsigalioja 2023-06-01)

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 14 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-05-11 Nr. XIV-1948, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09689, įsigalioja 2023-05-24)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 29, 212, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 188-4 straipsniu įstatymas
(2023-05-11 Nr. XIV-1949, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09690, įsigalioja 2023-05-24)

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 40-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-05-11 Nr. XIV-1950, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09694, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 68 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-05-11 Nr. XIV-1951, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09696, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo Nr. XIII-1120 1, 2, 3, 12, 13, 16, 17, 18 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 4-1, 4-2 straipsniais, V-1, V-2 skyriais įstatymas
(2023-05-11 Nr. XIV-1952, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09710, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio ir priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 147-1 straipsniu įstatymas
(2023-05-11 Nr. XIV-1953, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09697, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-05-11 Nr. XIV-1954, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09698, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 23 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-05-11 Nr. XIV-1955, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09699, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 6 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-05-11 Nr. XIV-1956, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09700, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-05-11 Nr. XIV-1957, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09701, įsigalioja 2023-07-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Konstantinopolio ekumeninio patriarchato susitarimas dėl bendradarbiavimo
(2023-03-21, TAR 2023-05-17, kodas 2023-09259, įsigalioja 2023-03-21)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 674 „Dėl Atitikties vertinimo įstaigų paskyrimo atlikti techniniuose reglamentuose nustatytas atitikties vertinimo procedūras ir notifikavimo bei notifikuotųjų įstaigų veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-17 Nr. 368, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09430, įsigalioja 2023-05-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybės nekilnojamojo turto atnaujinimo projekto aprašo patvirtinimo
(2023-05-17 Nr. 372, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09452, įsigalioja 2023-05-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. 667 „Dėl Gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-17 Nr. 374, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09469, įsigalioja 2023-05-20)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 1K-53 „Dėl Konsultacijų viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų klausimais teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-17 Nr. 1K-201, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09286, įsigalioja 2023-05-19)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2002 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 188 „Dėl Kai kurių užsienio valstybių diplomatinėms atstovybėms ir (arba) konsulinėms įstaigoms taikomos palankesnės arba nepalankesnės atleidimo nuo pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-18 Nr. 1K-202, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09327, įsigalioja 2023-07-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-23 Nr. 1K-208, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09652, įsigalioja 2023-05-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-254 „Dėl Kompensacijų už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinės agresijos, skyrimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-19 Nr. A1-322, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09526, įsigalioja 2023-05-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-19 Nr. A1-323, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09527, įsigalioja 2023-05-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. A1-144 „Dėl viešosios įstaigos kėlimo įrenginių priežiūros tarnyba“ paskyrimo atlikti techniniame reglamente „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ nustatytas atitikties įvertinimo procedūras“ pakeitimo
(2023-05-22 Nr. A1-324, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09603, įsigalioja 2023-05-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Projekto, skirto šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti, atrankos konkurso organizavimo 2024 metais nuostatų patvirtinimo
(2023-05-22 Nr. A1-326, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09604, įsigalioja 2023-05-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. A1-393 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-004-02-05-01 „Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-22 Nr. A1-327, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09605, įsigalioja 2023-05-23)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 4-739 „Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sudėtinių dalių pateikimo rinkai ir tiekimo rinkai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-18 Nr. 4-270, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09354, įsigalioja 2023-06-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. birželio 7 d. įsakymo Nr. D1-347 „Dėl Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius mokestinio patikrinimo atlikimo, rezultatų įforminimo ir jų patvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-05-17 Nr. D1-154, TAR 2023-05-17, kodas 2023-09251, įsigalioja 2023-07-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. D1-885 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-23 Nr. D1-157, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09677, įsigalioja 2023-05-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-271 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemonės Nr. 05.4.1-APVA-V-016 „Saugomų teritorijų ir valstybinės reikšmės parkų tvarkymas, pritaikymas lankymui“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-23 Nr. D1-158, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09684, įsigalioja 2023-05-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-17 Nr. V-710, TAR 2023-05-17, kodas 2023-09247, įsigalioja 2023-05-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. V-886 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.1-CPVA-V-720 priemonės „Studijų aplinkos ir infrastruktūros koncentravimas, tobulinimas ir informacinių sistemų plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-23 Nr. V-718, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09656, įsigalioja 2023-05-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. V-860 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.1.1-CPVA-V-701 priemonės „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-23 Nr. V-721, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09659, įsigalioja 2023-05-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. V-1712 „Dėl Lietuvos asocijuotosios narystės Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijoje 2022 – 2027 m. veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-23 Nr. V-730, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09661, įsigalioja 2023-05-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. V-932 „Dėl Užsienio šalių institucijose ar pagal tarptautinių organizacijų švietimo programas išsilavinimą įgijusių asmenų konkuravimo dėl priėmimo į valstybės finansuojamas studijų aukštosiose mokyklose vietas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-23 Nr. V-732, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09662, įsigalioja 2023-05-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Valstybės finansuojamų pedagogikos krypties profesinių studijų vietų, į kurias 2023 metais priimami studentai, skaičiaus paskirstymo pagal aukštąsias mokyklas ir ugdymo sričių dalykų grupes
(2023-05-23 Nr. V-733, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09663, įsigalioja 2023-05-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Studijų kainos dalies apmokėjimo, paskirto 2022 metais, tęsimo Ukrainos piliečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje ir nuo 2022 m. vasario 24 d. priimtiems studijuoti į Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų programas tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-05-23 Nr. V-734, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09664, įsigalioja 2023-05-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-459 „Dėl Preliminaraus valstybės finansuojamų trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2023 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo“ pakeitimo
(2023-05-23 Nr. V-739, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09670, įsigalioja 2023-05-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. V-1216 „Dėl Diplomų ir atestatų registro reorganizavimo ir Diplomų, atestatų ir kvalifikacijos pažymėjimų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-23 Nr. V-740, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09737, įsigalioja 2023-05-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl sveikatos apsaugos ministro ir švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. V-60/V-39 „Dėl Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-23 Nr. V-746/V-601, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09715, įsigalioja 2023-05-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. V-996 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos dispečerinių tarnybų veiklos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-17 Nr. V-559, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09422, įsigalioja 2023-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-17 Nr. V-562, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09320, įsigalioja 2023-05-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-18 Nr. V-563, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09321, įsigalioja 2023-05-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-19 Nr. V-565, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09467, įsigalioja 2023-05-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų rinkos stebėsenos tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių prekybos antkainių sąrašo ir jų taikymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-19 Nr. V-581, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09512, įsigalioja 2023-05-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-05-22 Nr. V-589, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09557, įsigalioja 2023-08-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1242 „Dėl Bendrųjų vidaus ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo ir Bendrųjų specializuotų vidaus ligų stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-22 Nr. V-592, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09558, įsigalioja 2023-05-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 22 d. Įsakymo Nr. V-947 „Dėl Brangių medicinos prietaisų įsigijimo iš įvairių finansavimo šaltinių koordinavimo šalies mastu tvarkos aprašo ir Prašymo dėl pritarimo įsigyti brangų medicinos prietaisą formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-23 Nr. V-598, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09673, įsigalioja 2023-05-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1082 „Dėl 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-01 „Gerinti grėsmių bei rizikos sveikatai veiksnių valdymą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-23 Nr. V-599, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09676, įsigalioja 2023-05-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1116 „Dėl Licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-23 Nr. V-600, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09714, įsigalioja 2023-05-24)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-277 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-18 Nr. 3-251, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09325, įsigalioja 2023-05-19)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 110 „Dėl Mokymo įstaigų, suteikiančių asmenims teorinį ir praktinį pasirengimą, būtiną jūrinio laipsnio diplomui, kvalifikacijos liudijimui ar jų patvirtinimui gauti, akreditavimo nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-05-22 Nr. 3-259, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09585, įsigalioja 2023-05-23)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-02-01 „Lietuvos kūrėjų konkurencingumo ir žinomumo didinimas, Lietuvos kūrybinio potencialo panaudojimo skatinimas“ aprašo patvirtinimo
(2023-05-18 Nr. ĮV-434, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09365, įsigalioja 2023-05-19)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. ĮV-98 „Dėl 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 07.1.1-CPVA-R-305 „Modernizuoti savivaldybių kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-18 Nr. ĮV-436, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09360, įsigalioja 2023-05-19)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-1487 „Dėl Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių ir stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-18 Nr. ĮV-440, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09363, įsigalioja 2023-05-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos antrojo prioriteto „Darnios akvakultūros veiklos skatinimas ir žvejybos bei akvakultūros produktų perdirbimas ir prekyba jais, taip prisidedant prie aprūpinimo maistu saugumo Sąjungoje“ priemonės „Gamintojų organizacijų veiklos skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2023-05-19 Nr. 3D-333, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09443, įsigalioja 2023-05-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-184 „Dėl Pagalbos kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybai skatinti teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-19 Nr. 3D-334, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09445, įsigalioja 2023-05-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 3D-236 „Dėl Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-22 Nr. 3D-336, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09667, įsigalioja 2023-05-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 375 „Dėl Ekologinės gamybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-22 Nr. 3D-337, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09668, įsigalioja 2023-05-24)

Vidaus reikalų ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 1V-279/A1-196 „Dėl Užsieniečių išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos stebėsenos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-17 Nr. 1V-296/A1-319, TAR 2023-05-17, kodas 2023-09270, įsigalioja 2023-05-18)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. 1V-1145 „Dėl Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021–2027 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-18 Nr. 1V-308, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09340, įsigalioja 2023-05-19)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 1V-174 „Dėl Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro reorganizavimo ir Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybinio registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-22 Nr. 1V-314, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09588, įsigalioja 2023-05-23)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2021 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 1V-208 „Dėl Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021–2027 m. programos finansuotinų projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-22 Nr. 1V-316, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09590, įsigalioja 2023-05-23)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 1V-830 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-22 Nr. 1V-317, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09602, įsigalioja 2023-05-23)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1216 „Dėl Bendrojo karinės įrangos sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-23 Nr. V-421, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09665, įsigalioja 2023-06-07)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. VA-22 „Dėl Iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės gautų kaitinamojo tabako produktų nugabenimo į Lietuvos Respublikos akcizais apmokestinamų prekių sandėlį taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-23 Nr. VA-38, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09705, įsigalioja 2023-10-01)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. EV-82 „Dėl Skundų ir prašymų gaunamų Valstybinėje darbo inspekcijoje atrankos tvarkos bei pažeidimų poveikio vertinimo kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-22 Nr. EV-88, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09552, įsigalioja 2023-05-23)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Kelių transporto priemonės kroviniui vežti skirtų dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-05-22 Nr. 1BE-357, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09674, įsigalioja 2023-05-24)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2023 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 1V-44 „Dėl Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-19 Nr. 1V-65, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09503, įsigalioja 2023-05-20)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr.1A-658 „Dėl Rekomenduojamų tarptautinių prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų pavadinimų atitikmenų anglų, lietuvių ir lotynų kalbomis sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-17 Nr. (1.72E)1A-679, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09282, įsigalioja 2023-05-19)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 1-123 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos darbuotojų ir pavaldžių įstaigų vadovų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-19 Nr. 1-281 /2023 (1.4 E), TAR 2023-05-18, kodas 2023-09507, įsigalioja 2023-05-20)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 1K-236 „Dėl Asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-17 Nr. 1K-137, TAR 2023-05-17, kodas 2023-09258, įsigalioja 2023-05-18)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. A1-6 „Dėl Genetiškai modifikuotų augalų pasėlių, žmonių maistui ir gyvūnų pašarams neskirtų genetiškai modifikuotų augalų, augalinių produktų ir dauginamosios medžiagos siuntų bei tų pasėlių ir siuntų, kurie galėjo būti genetiškai modifikuoti, kontrolės ir stebėsenos Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-17 Nr. A1-249, TAR 2023-05-17, kodas 2023-09246, įsigalioja 2023-05-18)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. DI-4 „Dėl Lošimus organizuojančių bendrovių finansinių ataskaitų sudėties ir jų pateikimo lošimų priežiūros tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-19 Nr. DIE-271, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09468, įsigalioja 2023-10-01)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. T1-328 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) teisėtos apyvartos kontrolės informacinės sistemos nuostatų ir Duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-18 Nr. T1-49, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09341, įsigalioja 2023-05-19)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. T1-119 „Dėl Duomenų apie Lietuvos Respublikoje gaminamus, importuojamus, platinamus, eksportuojamus ir pramonėje, profesinėje ar kitoje ūkinėje veikloje fizinių ir juridinių asmenų naudojamus narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius) ir į oficialų sąrašą neįtrauktas medžiagas, jas naudojančius fizinius ir juridinius asmenis pateikimo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-19 Nr. T1-51, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09470, įsigalioja 2023-05-20)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-197 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-23 Nr. V-102, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09691, įsigalioja 2023-05-24)

Žvalgybos kontrolierių įstaigos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos žvalgybos kontrolierių įstaigos vadovo 2023 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl Lietuvos Respublikos žvalgybos kontrolierių įstaigos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-22 Nr. V-2, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09584, įsigalioja 2023-05-23)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. VKE-443 „Dėl pavedimo atlikti patikrinimą formos, patikrinimo akto formos ir periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-23 Nr. VKE-165, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09646, įsigalioja 2023-05-24)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl skrydžio plano ir atvykimo pranešimo pateikimo
(2023-05-17 Nr. 2-3002, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09315, įsigalioja 2023-05-19)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl skrydžių pagal prietaisus taisyklių pagal SERA.5020, SERA.5025 ir SERA.8025 reikalavimus
(2023-05-17 Nr. 2-3003, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09316, įsigalioja 2023-05-19)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2016 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 2BE-45 „Dėl Transporto priemonių techninio aptarnavimo ir remonto paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-05-17 Nr. 2BE-115, TAR 2023-05-17, kodas 2023-09267, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2007 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 2B-284 „Dėl ataskaitų formų apie vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo tikrinimą patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-05-18 Nr. 2BE-116, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09366, įsigalioja 2023-05-19)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 2B-121 „Dėl ataskaitų formų apie kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo tikrinimą patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-05-18 Nr. 2BE-117, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09367, įsigalioja 2023-05-19)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie susisiekimo ministerijos viršininko 2007 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 2B-226 „Dėl Blanko, naudojamo patvirtinti vairuotojo veiklos laikotarpius pagal Reglamentą (EB) Nr. 561/2006 arba Europos šalių susitarimą dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais (AETR), formos ir išdavimo vairuotojams taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-05-18 Nr. 2BE-118, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09369, įsigalioja 2023-05-19)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2023 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 2BE-50 „Dėl Motorinio pramoginio laivo laivavedžio tarptautinio kvalifikacijos liudijimo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-18 Nr. 2BE-119, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09370, įsigalioja 2023-05-19)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 2BE-43 „Dėl laivo dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-19 Nr. 2BE-120, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09486, įsigalioja 2023-05-20)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 2BE-285 „Dėl Auditorių kvalifikacinių reikalavimų ir auditorių kvalifikacijos tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-05-22 Nr. 2BE-121, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09559, įsigalioja 2023-05-23)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. 2BE-249 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registre įregistruotų laivų laivo apsaugos planų tvirtinimo, laivo apsaugos sistemų tikrinimo ir tarptautinio laivo apsaugos liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-22 Nr. 2BE-122, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09560, įsigalioja 2023-05-23)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 2BE-35 „Dėl N ir O kategorijų transporto priemonėse krovinio išdėstymo ir (ar) jo pritvirtinimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-23 Nr. 2BE-123, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09660, įsigalioja 2023-11-01)
AB „Oro navigacija“ direktoriaus įsakymas

Dėl valstybės įmonės „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus 2014 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. V-74 „Dėl Skrydžių taisyklių taikymo ir skrydžių plano pateikimo, pildymo ir uždarymo reikalavimų aprašų tvirtinimo“ ir valstybės įmonės „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus 2021 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. V-284 „Dėl valstybės įmonės „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus 2014 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. V-74 „Dėl Skrydžių taisyklių taikymo ir skrydžių plano pateikimo, pildymo ir uždarymo reikalavimų aprašų tvirtinimo“ pakeitimo“ pripažinimo netekusiais galios
(2023-05-19 Nr. V-86, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09398, įsigalioja 2023-05-19)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2023 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 4-197 „Dėl patekimo į pasienio ruožą, esant paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl masinio užsieniečių antplūdžio“ pakeitimo
(2023-05-19 Nr. 4-227, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09525, įsigalioja 2023-05-20)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2016 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. I-122 „Dėl Baudžiamojo proceso dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-15 Nr. I-102, TAR 2023-05-17, kodas 2023-09244, įsigalioja 2023-06-01)

Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Suimtųjų ir nuteistųjų įskaitos instrukcijos patvirtinimo pakeitimo
(2023-05-19 Nr. V-346, TAR 2023-05-18, kodas 2023-09447, įsigalioja 2023-05-20)

Antrojo operatyvinių tarnybų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. V-21 „Dėl Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos komisijų darbo reglamentų ir pirkimo vykdytojo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-11 Nr. V-65, TAR 2023-05-23, kodas 2023-09644, įsigalioja 2023-05-24)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2015 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 22.3-216 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.5.1-2019 „Branduolinės energetikos objektų eksploatavimo nutraukimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-17 Nr. 22.3-75, TAR 2023-05-17, kodas 2023-09260, įsigalioja 2023-11-01)


<< Atgal