Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 21

2023 m. gegužės 31 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. gegužės 14 d. – 2023 m. gegužės 30 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo Nr. X-1809 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju-2 skirsniu įstatymas
(2023-05-18 Nr. XIV-1962, TAR 2023-05-25, kodas 2023-09976, įsigalioja 2023-09-01)

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-05-18 Nr. XIV-1964, TAR 2023-05-30, kodas 2023-10358, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo Nr. IX-547 pakeitimo įstatymas
(2023-05-23 Nr. XIV-1966, TAR 2023-05-30, kodas 2023-10359, įsigalioja 2023-07-02)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 6, 8, 10, 12, 19, 22, 23 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-05-23 Nr. XIV-1967, TAR 2023-05-30, kodas 2023-10360, įsigalioja 2023-07-02)

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 2 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-05-23 Nr. XIV-1968, TAR 2023-05-30, kodas 2023-10361, įsigalioja 2023-07-02)

Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 3 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-05-23 Nr. XIV-1969, TAR 2023-05-30, kodas 2023-10362, įsigalioja 2023-07-02)

Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 19 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-05-23 Nr. XIV-1970, TAR 2023-05-30, kodas 2023-10363, įsigalioja 2023-07-02)

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 3, 6-1, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-05-23 Nr. XIV-1971, TAR 2023-05-30, kodas 2023-10364, įsigalioja 2023-07-02)

Lietuvos Respublikos garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 5, 7, 8, 14, 19, 20 straipsnių pakeitimo ir 6, 15, 21 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2023-05-23 Nr. XIV-1972, TAR 2023-05-30, kodas 2023-10365, įsigalioja 2023-07-02)

Lietuvos Respublikos transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo Nr. IX-378 šeštojo skirsnio ir priedo pakeitimo įstatymas
(2023-05-23 Nr. XIV-1973, TAR 2023-05-30, kodas 2023-10366, įsigalioja 2023-06-23)

Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo Nr. IX-1737 2, 22, 52, 79, 90, 90-1, 93, 116, 158, 158-2, 161, 174 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2023-05-23 Nr. XIV-1974, TAR 2023-05-30, kodas 2023-10367, įsigalioja 2023-05-31)

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 18-1 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1594 pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2023-05-23 Nr. XIV-1975, TAR 2023-05-30, kodas 2023-10368, įsigalioja 2023-05-31)

Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo Nr. I-976 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-05-23 Nr. XIV-1976, TAR 2023-05-30, kodas 2023-10369, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos ir Kazachstano Respublikos sutarties dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose, pasirašytos 1994 m. rugpjūčio 9 d., pakeitimo protokolo ratifikavimo
(2023-05-23 Nr. XIV-1977, TAR 2023-05-30, kodas 2023-10370, įsigalioja 2023-05-31)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Kompleksinės miškų ūkio veiklos vykdymo laisvos valstybinės žemės fonde esančiuose valstybiniuose miškuose
(2023-05-17 Nr. 377, TAR 2023-05-24, kodas 2023-09738, įsigalioja 2023-05-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 57 „Dėl 2023 metų valstybės biudžeto asignavimų ir valstybės investicijų 2023–2025 metų programoje numatytų lėšų paskirstymo“ pakeitimo
(2023-05-24 Nr. 382, TAR 2023-05-25, kodas 2023-09945, įsigalioja 2023-05-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 148 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-24 Nr. 383, TAR 2023-05-25, kodas 2023-09950, įsigalioja 2023-05-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 13 d. nutarimo Nr. 12 „Dėl Vartotojų aprūpinimo energija ir (ar) energijos ištekliais esant ekstremaliajai energetikos padėčiai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-24 Nr. 387, TAR 2023-05-26, kodas 2023-10026, įsigalioja 2023-05-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo
(2023-05-24 Nr. 388, TAR 2023-05-26, kodas 2023-10057, įsigalioja 2023-05-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 370 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis apmokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-24 Nr. 389, TAR 2023-05-26, kodas 2023-10086, įsigalioja 2023-05-27)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Paciento priemokos už kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir medicinos pagalbos priemones padengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-24 Nr. 391, TAR 2023-05-26, kodas 2023-10088, įsigalioja 2023-07-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2023 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 1K-28 „Dėl Valstybės duomenų valdysenos 2023 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-24 Nr. 1K-209, TAR 2023-05-24, kodas 2023-09776, įsigalioja 2023-05-25)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-05-25 Nr. 1K-213, TAR 2023-05-25, kodas 2023-09919, įsigalioja 2023-05-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. A1-789 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-92 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų ir socialinių paslaugų įstaigų vadovų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-05-25 Nr. A1-329, TAR 2023-05-25, kodas 2023-09995, įsigalioja 2023-05-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. A1-140 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo Nr. I-2044 pakeitimo įstatymą“ pakeitimo
(2023-05-25 Nr. A1-330, TAR 2023-05-25, kodas 2023-09996, įsigalioja 2023-05-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. A1-416 „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-05-29 Nr. A1-332, TAR 2023-05-29, kodas 2023-10259, įsigalioja 2023-05-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. A1-108 „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-29 Nr. A1-333, TAR 2023-05-29, kodas 2023-10260, įsigalioja 2023-05-30)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų (sumaniosios specializacijos) prioritetų įgūdžių sąrašo patvirtinimo
(2023-05-24 Nr. 4-285, TAR 2023-05-24, kodas 2023-09795, įsigalioja 2023-05-25)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 4-869 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-25 Nr. 4-292, TAR 2023-05-25, kodas 2023-09981, įsigalioja 2023-05-26)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 4-895 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-30 Nr. 4-294, TAR 2023-05-30, kodas 2023-10559, įsigalioja 2023-05-31)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 4-861 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-30 Nr. 4-295, TAR 2023-05-30, kodas 2023-10560, įsigalioja 2023-05-31)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2015 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 4-270 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-30 Nr. 4-296, TAR 2023-05-30, kodas 2023-10561, įsigalioja 2023-06-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 620 „Dėl Lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikrų veiklos rūšių įrenginiuose, išmetimo ribojimo ir įrenginių registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-25 Nr. D1-159, TAR 2023-05-25, kodas 2023-09900, įsigalioja 2023-05-26)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 28 „Dėl Nenukirsto valstybinio miško pardavimo asmenims, kurių pastatai yra nukentėję nuo stichinių nelaimių, tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-05-25 Nr. D1-160, TAR 2023-05-25, kodas 2023-09901, įsigalioja 2023-05-26)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 349 „Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-25 Nr. D1-161, TAR 2023-05-25, kodas 2023-09903, įsigalioja 2023-05-26)

Aplinkos ministro ir Kultūros ministro įsakymas
Dėl Saugomų teritorijų strateginio planavimo dokumentų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-05-25 Nr. D1-164/ĮV-463, TAR 2023-05-25, kodas 2023-09977, įsigalioja 2023-08-01)

Aplinkos ministro ir Valstybinė mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. D1-614/VA-99 „Dėl Lietuvos Respublikos mokesčio už valstybinius gamtos išteklius deklaracijos formų, jų pildymo ir pateikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-26 Nr. D1-167/VA-40, TAR 2023-05-29, kodas 2023-10284, įsigalioja 2023-07-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-445 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-V-713 priemonės „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą valdymo, kokybės ir patrauklumo užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-23 Nr. V-747, TAR 2023-05-24, kodas 2023-09754, įsigalioja 2023-05-25)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Preliminaraus valstybės finansuojamų antrosios pakopos studijų vietų ir studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo paskirstymo pagal aukštąsias mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-05-25 Nr. V-752, TAR 2023-05-25, kodas 2023-09922, įsigalioja 2023-05-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl valstybės biudžeto lėšų, kurios kalendoriniams metams gali būti skirtos valstybinėms aukštosioms mokykloms Ukrainos piliečių, 2022 metais priimtų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamas studijų vietas, studijų kainai iš dalies padengti, limito patvirtinimo
(2023-05-29 Nr. V-757, TAR 2023-05-29, kodas 2023-10254, įsigalioja 2023-05-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. V-952 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-03 „Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-29 Nr. V-758, TAR 2023-05-29, kodas 2023-10256, įsigalioja 2023-05-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. V-1284 „Dėl 2021 metų sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2021–2025 metais įgyvendinamiems sporto projektams, susijusiems su sporto inventoriaus ir įrangos įsigijimu“ pakeitimo
(2023-05-29 Nr. V-759, TAR 2023-05-29, kodas 2023-10326, įsigalioja 2023-05-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-24 Nr. V-602, TAR 2023-05-25, kodas 2023-09989, įsigalioja 2023-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-1130 „Dėl Pneumokokinės infekcijos rizikos grupių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-24 Nr. V-607, TAR 2023-05-24, kodas 2023-09799, įsigalioja 2023-05-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. V-853 „Dėl Infekcijų kontrolės priemonių asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-05-25 Nr. V-609, TAR 2023-05-25, kodas 2023-09912, įsigalioja 2023-05-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-25 Nr. V-611, TAR 2023-05-25, kodas 2023-09991, įsigalioja 2023-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-25 Nr. V-612, TAR 2023-05-25, kodas 2023-09992, įsigalioja 2023-05-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ pakeitimo
(2023-05-25 Nr. V-613, TAR 2023-05-25, kodas 2023-09993, įsigalioja 2023-05-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-26 Nr. V-615, TAR 2023-05-26, kodas 2023-10022, įsigalioja 2023-05-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-26 Nr. V-618, TAR 2023-05-26, kodas 2023-10147, įsigalioja 2023-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-29 Nr. V-624, TAR 2023-05-29, kodas 2023-10331, įsigalioja 2023-05-30)

Sveikatos apsaugos ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 612/564/411 „Dėl Geros laboratorinės praktikos principų bei geros laboratorinės praktikos principų laikymosi kontrolės ir įvertinimo tvarkos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-05-30 Nr. V-626/D1-168/3D-350, TAR 2023-05-30, kodas 2023-10377, įsigalioja 2023-06-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl regioninės pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-03 (RE) „Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose“ finansavimo gairių patvirtinimo
(2023-05-30 Nr. V-627, TAR 2023-05-30, kodas 2023-10492, įsigalioja 2023-05-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2023 metų siektinų reikšmių patvirtinimo
(2023-05-30 Nr. V-628, TAR 2023-05-30, kodas 2023-10493, įsigalioja 2023-05-31)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1R-336 „Dėl Civilinės būklės aktų įrašų ir juos patvirtinančių dokumentų saugojimo tvarkos aprašo ir terminų rodyklės patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-24 Nr. 1R-187, TAR 2023-05-25, kodas 2023-09909, įsigalioja 2023-05-26)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 1R-203 „Dėl įgaliojimo suteikimo valstybės įmonei Registrų centrui“ pakeitimo
(2023-05-26 Nr. 1R-189, TAR 2023-05-29, kodas 2023-10264, įsigalioja 2023-05-30)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl kandidatų į notarus (asesorių) skaičiaus nustatymo
(2023-05-30 Nr. 1R-194, TAR 2023-05-30, kodas 2023-10446, įsigalioja 2023-05-31)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 3-79 „Dėl C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-29 Nr. 3-265, TAR 2023-05-29, kodas 2023-10299, įsigalioja 2023-05-30)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 3-421(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-501 priemonės „TEN-T kelių tinklo techninių parametrų gerinimas ir pralaidumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-30 Nr. 3-271, TAR 2023-05-30, kodas 2023-10484, įsigalioja 2023-05-31)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 3-465(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-503 priemonės „TEN-T geležinkelių tinklo atnaujinimas ir patobulinimas, skirtingų rūšių transporto sąveikos gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-30 Nr. 3-272, TAR 2023-05-30, kodas 2023-10486, įsigalioja 2023-05-31)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. 3-618 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-505 priemonės „Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-30 Nr. 3-273, TAR 2023-05-30, kodas 2023-10487, įsigalioja 2023-05-31)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1-255 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-01-13-01 „Diegti pažangias technologijas, palaipsniui mažinant iškastinio kuro naudojimą, teikiant prioritetą vandenilio technologijoms“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-25 Nr. 1-152, TAR 2023-05-25, kodas 2023-09979, įsigalioja 2023-05-26)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl 2013 m. guodžio 17 d. kultūros ministro įsakymo Nr. ĮV-865 „Dėl Lietuvos Respublikoje gaminamo filmo gamybos ir kultūrinio turinio, įskaitant filmo scenarijų, vertinimo kriterijų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-05-25 Nr. ĮV-458, TAR 2023-05-25, kodas 2023-09938, įsigalioja 2023-05-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-131 „Dėl Ūkininko arba jo partnerio (partnerių) profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-24 Nr. 3D-339, TAR 2023-05-24, kodas 2023-09753, įsigalioja 2023-05-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 371 „Dėl Privalomųjų dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos reikalavimų“ pakeitimo
(2023-05-24 Nr. 3D-340, TAR 2023-05-24, kodas 2023-09784, įsigalioja 2023-06-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 1999 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 383 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos sodo augalų dauginamosios medžiagos ir sodo augalų kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-24 Nr. 3D-341, TAR 2023-05-24, kodas 2023-09785, įsigalioja 2023-05-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 3D-4 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-24 Nr. 3D-342, TAR 2023-05-24, kodas 2023-09826, įsigalioja 2023-05-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano sektorinių intervencinių priemonių vaisių ir daržovių sektoriuje įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2023-05-24 Nr. 3D-343, TAR 2023-05-24, kodas 2023-09827, įsigalioja 2023-05-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 3D-315 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės plėtros programos pažangos priemonės Nr. 15-001-06-02-01 „Pritaikyti aplinkos, klimato kaitos ir kitus valdymo įsipareigojimus bei inovatyvias, tausias technologijas žemės ūkio ir miškininkystės veikloje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-29 Nr. 3D-346, TAR 2023-05-29, kodas 2023-10191, įsigalioja 2023-05-30)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. 1V-705 „Dėl Funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, ir Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programas, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-25 Nr. 1V-321, TAR 2023-05-25, kodas 2023-09983, įsigalioja 2023-05-26)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1V-94 „Dėl Vienkartinių terminuotų leidimų eksportuoti, importuoti, vežti tranzitu civilines pirotechnikos priemones išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-25 Nr. 1V-324, TAR 2023-05-25, kodas 2023-09987, įsigalioja 2023-05-26)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 1V-554 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2013 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 1V-51 „Dėl pažymėjimų ir elektroniniu parašu pasirašyti skirtų priemonių formų patvirtinimo ir jų išdavimo tvarkos nustatymo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-05-29 Nr. 1V-328, TAR 2023-05-29, kodas 2023-10153, įsigalioja 2023-05-29)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 1V-555 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 338 „Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-05-29 Nr. 1V-329, TAR 2023-05-29, kodas 2023-10154, įsigalioja 2023-05-29)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-738 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ar kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių tarnybos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-25 Nr. V-432, TAR 2023-05-25, kodas 2023-09920, įsigalioja 2023-05-26)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. VA-38 „Dėl Mokesčių mokėtojo, turinčio mokestinę nepriemoką, arba asmens, kuriam paskirta bauda už administracinį nusižengimą, finansinės būklės vertinimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-30 Nr. VA-41, TAR 2023-05-30, kodas 2023-10462, įsigalioja 2023-05-31)

Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimas
Dėl Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo 2018 m. vasario 26 d. nutarimo 1.4-7.2.6.6 „Dėl Kvalifikacinių Lietuvos auditorių rūmų narių egzaminų organizavimo ir laikymo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-19 Nr. 1.4-25.6.1.1, TAR 2023-05-24, kodas 2023-09740, įsigalioja 2023-05-25)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinynų taikymo
(2023-05-26 Nr. 1BE-375, TAR 2023-05-26, kodas 2023-10085, įsigalioja 2023-05-27)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Bendrųjų techninių reikalavimų, nustatytų pagal 2016 m. balandžio 14 d. Europos komisijos reglamentą (ES) 2016/631 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi generatorių prijungimo prie elektros energijos tinklo reikalavimai, patvirtinimo
(2023-05-26 Nr. O3E-684, TAR 2023-05-26, kodas 2023-10152, įsigalioja 2023-05-27)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl gamtinių dujų tiekimo saugumo papildomos dedamosios prie gamtinių dujų perdavimo kainos koregavimo nuo 2023 m. liepos 1 d.
(2023-05-29 Nr. O3E-713, TAR 2023-05-29, kodas 2023-10313, įsigalioja 2023-05-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl UAB „Ignitis“ 2023 m. II pusmečio visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo
(2023-05-29 Nr. O3E-720, TAR 2023-05-29, kodas 2023-10322, įsigalioja 2023-05-30)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-1567 „Dėl Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-30 Nr. (1.72E)1A-717, TAR 2023-05-30, kodas 2023-10508, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2016 m. sausio 14 d. nutarimo Nr. 03-7 „Dėl Indėlių draudimo sistemos dalyvių veiklos rizikos koeficientų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-30 Nr. 03-105, TAR 2023-05-30, kodas 2023-10562, įsigalioja 2023-05-31)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimo Nr. N-2(87) „Dėl moterų pavardžių darymo“ pakeitimo
(2023-05-25 Nr. N-2 (200), TAR 2023-05-26, kodas 2023-10100, įsigalioja 2023-05-27)

Valstybinės kultūros paveldo komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos apdovanojimų už kultūros paveldo puoselėjimą „Paveldo DNR“ nuostatų patvirtinimo
(2023-05-26 Nr. N-8, TAR 2023-05-29, kodas 2023-10291, įsigalioja 2023-05-30)

Valstybinės kultūros paveldo komisijos sprendimas
Dėl Lietuvai reikšmingo kultūros paveldo, esančio užsienyje, apsaugos politikos
(2023-05-26 Nr. S-3(6.2.-255), TAR 2023-05-29, kodas 2023-10293, įsigalioja 2023-05-30)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Politinės kampanijos politinės reklamos stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-05-26 Nr. Sp-151, TAR 2023-05-26, kodas 2023-10105, įsigalioja 2023-05-27)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos laidų, skirtų piliečių referendumo iniciatyvinės grupės inicijuojamo privalomojo referendumo „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9 ir 147 straipsnių pakeitimo įstatymo“ agitacijai, rengimo taisyklių patvirtinimo
(2023-05-26 Nr. Sp-155, TAR 2023-05-26, kodas 2023-10108, įsigalioja 2023-05-27)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V1-107 „Dėl Viešojo administravimo sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo“, pakeitimo
(2023-05-25 Nr. V1-160, TAR 2023-05-25, kodas 2023-09910, įsigalioja 2023-05-26)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymo skirti paramą edukologijos krypties doktorantūros studijoms ne Lietuvos Respublikos aukštojoje mokykloje formos patvirtinimo
(2023-05-23 Nr. V1-58, TAR 2023-05-25, kodas 2023-09925, įsigalioja 2023-05-26)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl Ukrainos piliečių studijų kainos daliai apmokėti sąrašo formos patvirtinimo
(2023-05-24 Nr. V1-60, TAR 2023-05-25, kodas 2023-09926, įsigalioja 2023-05-26)

Užimtumo tarnybos direktoriaus ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus ir Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-47/V-190 „Dėl Siuntimo dėl profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-05-24 Nr. V-33/V-103, TAR 2023-05-24, kodas 2023-09796, įsigalioja 2023-05-25)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. V-263 „Dėl Lietuvos darbo biržos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. V-400 „Dėl Lietuvos darbo biržos informacinės sistemos nuostatų pakeitimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-05-22 Nr. V-99, TAR 2023-05-24, kodas 2023-09800, įsigalioja 2023-05-25)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2022 m. vasario 8 d. Įsakymo Nr. VE-92 (1.3 E) „Dėl Turto arešto aktų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-25 Nr. VE-295 (1.3 E), TAR 2023-05-25, kodas 2023-09895, įsigalioja 2023-05-26)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2022 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. VE-25 (1.3 E) „Dėl Duomenų teikimo Turto arešto aktų registrui elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-25 Nr. VE-296 (1.3 E), TAR 2023-05-25, kodas 2023-09907, įsigalioja 2023-05-26)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Pavedimo atlikti licencijuojamos veiklos priežiūros patikrinimą formos, Licencijuojamos veiklos priežiūros patikrinimo akto formos ir Periodinės licencijuojamos veiklos priežiūros patikrinimo aktų formų patvirtinimo
(2023-05-25 Nr. VKE-168, TAR 2023-05-25, kodas 2023-09955, įsigalioja 2023-05-26)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl matavimo priemonių patikros žymenų ir patikros sertifikato 2024 metams
(2023-05-23 Nr. 11V-87-(1.2), TAR 2023-05-24, kodas 2023-09778, įsigalioja 2023-05-25)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Trečiosios šalies reguliuojamo subjekto ir trečiosios šalies žinomo siuntėjo statuso suteikimo ir panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-05-25 Nr. 2BE-128, TAR 2023-05-25, kodas 2023-09898, įsigalioja 2023-06-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Skrydžių be radiolokacinio atsakiklio Lietuvos Respublikos valdomojoje oro erdvėje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-05-25 Nr. 2BE-129, TAR 2023-05-25, kodas 2023-09899, įsigalioja 2023-06-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Bepiločių orlaivių sistemų (UAS) geografinių zonų nustatymo ir skrydžių vykdymo sąlygų jose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-05-26 Nr. 2BE-131, TAR 2023-05-26, kodas 2023-10091, įsigalioja 2023-06-01)

Ryšių reguliavimo tarnybos nutarimas
Dėl Informacijos teikimo geležinkelių transporto rinkos reguliuotojui taisyklių patvirtinimo
(2023-05-24 Nr. TN-216, TAR 2023-05-24, kodas 2023-09834, įsigalioja 2023-12-01)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vado 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 4-598 „Dėl Asmenų, vykstančių į darbą, mokymosi įstaigą ir grįžtančių iš jų, kurie į pasienio kontrolės punktus, esančius prie automobilių kelių, įleidžiami ir tikrinami be eilės sąrašo sudarymo tvarkos aprašo ir Dokumentų, patvirtinančių, kad asmuo dirba gretimoje užsienio valstybėje, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-23 Nr. 4-229, TAR 2023-05-24, kodas 2023-09739, įsigalioja 2023-05-25)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2016 m. kovo 21 d. įsakymo T1-101 „Dėl Duomenų apie rinkoje esančius pirmos kategorijos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius), kurie naudojami veterinarinių vaistų, pašarų priedų ir pašarų gamybai, pateikimo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-25 Nr. T1-52, TAR 2023-05-25, kodas 2023-09902, įsigalioja 2023-05-26)

Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Fizinio pasirengimo, fizinės prievartos veiksmų atlikimo, šaudymo reikalavimų nustatymo ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-05-23 Nr. V-436, TAR 2023-05-25, kodas 2023-09921, įsigalioja 2023-05-26)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2014 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 22.3-22 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.4.2-2014 „Branduolinės energetikos objekto statybos vadyba“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-26 Nr. 22.3-80, TAR 2023-05-26, kodas 2023-10064, įsigalioja 2023-11-01)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus 2023 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. DĮ-82 „Dėl Valstybės duomenų valdymo platformos veikimo ir naudojimo sąlygų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-26 Nr. DĮ-130, TAR 2023-05-26, kodas 2023-10130, įsigalioja 2023-05-27)


<< Atgal