Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 22

2023 m. birželio 7 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. gegužės 31 d. – 2023 m. birželio 6 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo 2, 4, 5, 7, 35, 39, 76 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo Nr. XI-2017 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-05-16 Nr. XIV-1959, TAR 2023-06-01, kodas 2023-10825, įsigalioja 2023-06-02)

Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 35 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-05-16 Nr. XIV-1960, TAR 2023-06-01, kodas 2023-10826, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos Respublikos žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 2, 6, 14, 14-1, 14-3, 14-4, 15 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-05-18 Nr. XIV-1963, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10700, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos kurortų ir kurortinių teritorijų darnaus vystymo įstatymas
(2023-05-18 Nr. XIV-1965, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10701, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos Respublikos papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo Nr. XIII-2771 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-05-23 Nr. XIV-1983, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10702, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos Respublikos tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatymo Nr. XII-1672 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-05-23 Nr. XIV-1984, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10703, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 31, 46, 46-1 ir 48 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2018, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10704, įsigalioja 2023-06-01)

Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2019, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10705, įsigalioja 2023-06-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 994 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-31 Nr. 393, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10697, įsigalioja 2023-06-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 553 „Dėl elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų kainos dalinio kompensavimo, skirto elektros energijos ir (ar) gamtinių dujų buitinių vartotojų išlaidoms už suvartotą elektros energiją ir (ar) suvartotas gamtines dujas sumažinti, taikymo“ pakeitimo
(2023-05-31 Nr. 400, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10570, įsigalioja 2023-06-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-31 Nr. 409, TAR 2023-06-01, kodas 2023-10872, įsigalioja 2023-06-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 535 „Dėl Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-05-31 Nr. 420, TAR 2023-06-05, kodas 2023-11059, įsigalioja 2023-06-06)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 2.1.8.1 papunkčio (2021 m. gegužės 19 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2023-05-31 Nr. KT49-A-N5/2023, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10698, įsigalioja 2023-05-31)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 1K-174 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 12-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-01 Nr. 1K-218, TAR 2023-06-01, kodas 2023-10795, įsigalioja 2023-06-02)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 1K-122 „Dėl Informacijos, reikalingos garantinio fondo finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-01 Nr. 1K-219, TAR 2023-06-01, kodas 2023-10863, įsigalioja 2023-06-02)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2013 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1K-275 „Dėl Informacijos, reikalingos Lietuvos Respublikos savivaldybių iždų finansinėms ataskaitoms sudaryti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-01 Nr. 1K-220, TAR 2023-06-01, kodas 2023-10865, įsigalioja 2023-06-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. A1-381 „Dėl Savivaldybių funkcijoms atlikti skirtų lėšų paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir duomenų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-31 Nr. A1-337, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10602, įsigalioja 2023-06-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. A1-301 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų specializuotai kompleksinei pagalbai teikti poreikio nustatymo, planavimo, paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jų panaudojimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-02 Nr. A1-339, TAR 2023-06-02, kodas 2023-10927, įsigalioja 2023-06-03)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams projektų atrankos konkurso organizavimo 2024 metais nuostatų patvirtinimo
(2023-06-02 Nr. A1-342, TAR 2023-06-02, kodas 2023-10928, įsigalioja 2023-06-03)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. A1-776 „Dėl Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-02 Nr. A1-345, TAR 2023-06-02, kodas 2023-10930, įsigalioja 2023-06-03)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-334 „Dėl Mobiliųjų komandų sudarymo, specialistų atrankos ir jų darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-02 Nr. A1-346, TAR 2023-06-02, kodas 2023-10931, įsigalioja 2023-06-03)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-02 Nr. A1-347, TAR 2023-06-02, kodas 2023-10932, įsigalioja 2023-06-03)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. A1-306 „Dėl Valstybės vardu pasiskolintų lėšų paskirstymo savivaldybių administracijoms 2023 metų I ketvirtį, siekiant padengti jų išlaidas, patirtas teikiant specialiąsias socialines paslaugas užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veikmų Ukrainoje“ pakeitimo
(2023-06-06 Nr. A1-356, TAR 2023-06-06, kodas 2023-11121, įsigalioja 2023-06-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. A1-426 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-K-02 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-06 Nr. A1-364, TAR 2023-06-06, kodas 2023-11122, įsigalioja 2023-06-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. A1-574 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 2 konkretaus tikslo „Trečiųjų šalių piliečių integracija ir teisėta migracija“ 1 nacionalinio tikslo „Integracijos priemonės“ 2 veiksmo „Paslaugų trečiųjų šalių piliečiams teikimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-2.1.2-V-01 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-06 Nr. A1-365, TAR 2023-06-06, kodas 2023-11123, įsigalioja 2023-06-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. A1-164 „Dėl Socialinės globos finansavimo ir finansinės paramos šeimynos naudojamo ar nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, naudojamo šeimynos veiklai, rekonstravimo ar remonto sutarties pavyzdinės formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-06 Nr. A1-366, TAR 2023-06-06, kodas 2023-11164, įsigalioja 2023-06-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. A1-294 „Dėl Šeimynų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-06 Nr. A1-367, TAR 2023-06-06, kodas 2023-11165, įsigalioja 2023-06-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. A1-25 „Dėl Asmenų aprūpinimo klausos, regos, komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-06 Nr. A1-368, TAR 2023-06-06, kodas 2023-11166, įsigalioja 2023-07-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro, Krašto apsaugos ministro, Užsienio reikalų ministro ir Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos gynybos ir saugumo pramonės plėtros 2023–2027 metais gairių patvirtinimo
(2023-05-31 Nr. 4-299/V-447/V-171/1V-331, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10728, įsigalioja 2023-06-010

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 4-885 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-31 Nr. 4-301, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10730, įsigalioja 2023-06-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 4-885 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-31 Nr. 4-302, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10731, įsigalioja 2023-06-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Subsidijos „International House“ (koordinuotos paslaugos užsienio piliečiams vieno langelio principu)“ projektų įgyvendinimui regionuose skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-06-02 Nr. 4-305, TAR 2023-06-02, kodas 2023-10984, įsigalioja 2023-06-03)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. D1-51 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos tęstinių projektų lėšų paskirstymo 2023 m. ir planuojamo paskirstymo 2024–2025 m. patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-31 Nr. D1-170, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10685, įsigalioja 2023-06-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. D1-2 „Dėl Gaminant ir naudojant biodegalus, skystuosius bioproduktus ir lyginamąjį iškastinį kurą išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikio apskaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-31 Nr. D1-171, TAR 2023-06-01, kodas 2023-10736, įsigalioja 2023-06-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. D1-483 „Dėl pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų atestavimo ir pastatų energinio naudingumo sertifikatų registro tvarkymo kainoraščių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-31 Nr. D1-172, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10733, įsigalioja 2023-06-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. D1-575 „Dėl ypatingojo statinio statybos rangovų, statinio projekto ekspertizės rangovų ir statinio ekspertizės rangovų atestavimo ir teisės pripažinimo įmokų dydžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-31 Nr. D1-173, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10734, įsigalioja 2023-06-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. D1-187 „Dėl Aplinkosaugos sąlygų plaukioti paviršiniuose vandens telkiniuose plaukiojimo priemonėmis ir plūduriuojančių priemonių įrengimo ir naudojimo, jų statymo ir (arba) švartavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-05 Nr. D1-176, TAR 2023-06-05, kodas 2023-11058, įsigalioja 2023-06-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. D1-267 ,,Dėl Verslinės žvejybos vidaus vandenyse, įskaitant bendrąja daline nuosavybės teise priklausančius valstybei ir ūkio subjektams vandens telkinius, išskyrus privačius vidaus vandenų telkinius ir akvakultūros tvenkinius, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-06 Nr. D1-178, TAR 2023-06-06, kodas 2023-11107, įsigalioja 2023-06-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-716 „Dėl Kriterijų, pagal kuriuos dendrologiškai, ekologiškai, estetiškai vertingi, kultūros paveldui ir kraštovaizdžiui reikšmingi medžiai ir krūmai skelbiami saugotinais želdiniais“ pakeitimo
(2023-06-06 Nr. D1-179, TAR 2023-06-06, kodas 2023-11179, įsigalioja 2023-06-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. D1-452 „Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų išleidimo į aplinką ir riboto naudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-06 Nr. D1-180, TAR 2023-06-06, kodas 2023-11186, įsigalioja 2023-06-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Aukštojo mokslo socialinės dimensijos 2023–2030 metų plėtros prioritetų patvirtinimo
(2023-05-31 Nr. V-767, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10603, įsigalioja 2023-06-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2023 metais priimamų į aukštąsias mokyklas pirmosios pakopos pedagogikos studijų studentų ir pedagoginių gretutinių studijų studentų, kuriems gali būti skiriama prioritetinė parama, skaičiaus pagal prioritetines specializacijas ir aukštąsias mokyklas patvirtinimo
(2023-05-31 Nr. V-768, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10604, įsigalioja 2023-06-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. V-179 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.1.1-CPVA-V-701 priemonės „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-31 Nr. V-770, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10606, įsigalioja 2023-06-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Kraštovaizdžio architektūros studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2023-05-31 Nr. V-772, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10607, įsigalioja 2023-06-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-522 „Dėl minimalaus studijų programos studijų vietų skaičiaus valstybinėse aukštosiose mokyklose pagal studijų kryptis ir (arba) krypčių grupes ir studijų pakopas nustatymo“ pakeitimo
(2023-05-31 Nr. V-779, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10617, įsigalioja 2023-06-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-475 „Dėl Asmenų, išskyrus asmenis, kuriems taikomas Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas, Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutas, pageidaujančių įgyti kvalifikaciją, priėmimo į valstybės finansuojamas profesinio mokymo vietas 2023 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-01 Nr. V-781, TAR 2023-06-01, kodas 2023-10793, įsigalioja 2023-06-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2023 metais priimamų į profesinio mokymo įstaigas mokinių bendro vietų skaičiaus patvirtinimo
(2023-06-01 Nr. V-782, TAR 2023-06-01, kodas 2023-10835, įsigalioja 2023-06-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ISAK-236 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-02 Nr. V-785, TAR 2023-06-02, kodas 2023-10973, įsigalioja 2023-06-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Valstybinių brandos egzaminų klasifikatoriaus patvirtinimo
(2023-06-02 Nr. V-786, TAR 2023-06-02, kodas 2023-10974, įsigalioja 2023-06-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio sudarymo ir dalyvavimo tarptautinių mokslinių tyrimų infrastruktūrų veikloje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-06-06 Nr. V-792, TAR 2023-06-06, kodas 2023-11114, įsigalioja 2024-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų rinkos stebėsenos tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių prekybos antkainių sąrašo ir jų taikymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-01 Nr. V-635, TAR 2023-06-01, kodas 2023-10864, įsigalioja 2023-06-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-788 „Dėl Psichosocialinės reabilitacijos paslaugų psichikos sutrikimų turintiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-01 Nr. V-636, TAR 2023-06-01, kodas 2023-10868, įsigalioja 2023-06-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. v-661 „Dėl Dializės paslaugų teikimo bendrųjų reikalavimų ir paprastosios hemodializės, sudėtingosios hemodializės, peritoninės dializės ir nepertraukiamos pakaitinės inkstų terapijos paslaugų specialiųjų reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-01 Nr. V-638, TAR 2023-06-01, kodas 2023-10867, įsigalioja 2023-06-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo
(2023-06-01 Nr. V-639, TAR 2023-06-01, kodas 2023-10869, įsigalioja 2023-06-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos komisijos sprendimu, prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planų ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
(2023-06-01 Nr. V-640, TAR 2023-06-01, kodas 2023-10870, įsigalioja 2023-06-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. V-602 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-06-02 Nr. V-643, TAR 2023-06-02, kodas 2023-10933, įsigalioja 2023-06-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. V-796 „Dėl Sveikatos stiprinimo programos ikimokyklinio amžiaus vaikų tėvams „Neįtikėtini metai“ organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-02 Nr. V-644, TAR 2023-06-02, kodas 2023-10936, įsigalioja 2023-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 713 „Dėl Kraujo donorų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-02 Nr. V-645, TAR 2023-06-02, kodas 2023-10938, įsigalioja 2023-06-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Informacijos apie lytinių ląstelių donoro (trečiojo asmens) ar embriono donorų tapatybę teikimo asmeniui, gimusiam po pagalbinio apvaisinimo panaudojant lytinių ląstelių donoro (trečiojo asmens) lytines ląsteles ar embriono donorų embrioną, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-06-02 Nr. V-647, TAR 2023-06-02, kodas 2023-10981, įsigalioja 2023-06-03)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir Civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-30 Nr. 1R-199, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10611, įsigalioja 2023-06-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl Notarų organizuojamų ir vykdomų elektroninių aukcionų taisyklių patvirtinimo
(2023-06-02 Nr. 1R-202, TAR 2023-06-05, kodas 2023-10998, įsigalioja 2023-06-06)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 3-285(1.5 E) „Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-31 Nr. 3-277, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10725, įsigalioja 2023-06-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-277 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-31 Nr. 3-279, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10727, įsigalioja 2023-06-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3-353(1.5 E) „Dėl Europos infrastruktūros tinklų priemonės transporto ir telekomunikacijų sektorių projektams įgyvendinti Lietuvos Respublikoje administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-01 Nr. 3-283, TAR 2023-06-01, kodas 2023-10846, įsigalioja 2023-06-02)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2017 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 3-562 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-514 priemonės „Darnaus judumo priemonių diegimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-01 Nr. 3-284, TAR 2023-06-01, kodas 2023-10848, įsigalioja 2023-06-02)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 3-399(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-515 priemonės „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-01 Nr. 3-285, TAR 2023-06-01, kodas 2023-10851, įsigalioja 2023-06-02)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 3-421(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-518 priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-01 Nr. 3-286, TAR 2023-06-01, kodas 2023-10853, įsigalioja 2023-06-02)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 3-420(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-517 priemonės „Miesto viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-01 Nr. 3-287, TAR 2023-06-01, kodas 2023-10855, įsigalioja 2023-06-02)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 3-432 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-01 „Gerinti susisiekimą kelių transportu“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-05 Nr. 3-292, TAR 2023-06-05, kodas 2023-10996, įsigalioja 2023-06-06)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 3-548 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-04-02 „Skatinti pažangių elektroninių ryšių technologijų ir naujos kartos ryšio tinklų (įskaitant 5G ryšį) plėtrą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-06 Nr. 3-293, TAR 2023-06-06, kodas 2023-11088, įsigalioja 2023-06-07)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1-86 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-01 „Įrengti 200 MW elektros energijos kaupimo įrenginių sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-31 Nr. 1-156, TAR 2023-06-06, kodas 2023-11171, įsigalioja 2023-06-07)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1-229 „Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-01 Nr. 1-169, TAR 2023-06-01, kodas 2023-10817, įsigalioja 2023-10-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2022 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. ĮV-274 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01 (PP) „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-31 Nr. ĮV-476, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10666, įsigalioja 2023-06-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. ĮV-15 „Dėl finansavimo skyrimo projektams, pateiktiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonę „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ pakeitimo
(2023-06-01 Nr. ĮV-496, TAR 2023-06-01, kodas 2023-10857, įsigalioja 2023-06-02)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-1487 „Dėl Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių ir stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-02 Nr. ĮV-509, TAR 2023-06-05, kodas 2023-11001, įsigalioja 2023-06-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 3D-94 „Dėl Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-01 Nr. 3D-355, TAR 2023-06-01, kodas 2023-10796, įsigalioja 2023-06-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. 3D-343 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano sektorinių intervencinių priemonių vaisių ir daržovių sektoriuje įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-02 Nr. 3D-359, TAR 2023-06-02, kodas 2023-10966, įsigalioja 2023-06-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 3D-541 „Dėl Informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo vidaus rinkoje ir trečiosiose valstybėse paprastosios programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-02 Nr. 3D-360, TAR 2023-06-02, kodas 2023-10972, įsigalioja 2023-06-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 3D-551 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ įgyvendinimo taisyklių“ pakeitimo
(2023-06-02 Nr. 3D-363, TAR 2023-06-02, kodas 2023-10977, įsigalioja 2023-06-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl techninės klaidos ištaisymo žemės ūkio ministro 2023 m. gegužės 4 d. įsakyme Nr. 3D-303 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2023 m. teikiamoms paraiškoms, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-02 Nr. 3D-364, TAR 2023-06-02, kodas 2023-10979, įsigalioja 2023-06-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 m. veiksmų programos penktojo Sąjungos prioriteto „Prekybos ir perdirbimo skatinimas“ priemonės „Rinkodaros priemonės“ veiklos srities „Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą neigiamo poveikio mažinimas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų už 2023 m. pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo
(2023-06-05 Nr. 3D-366, TAR 2023-06-05, kodas 2023-11019, įsigalioja 2023-06-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2022 m. susietosios paramos už sėklines bulves mokėjimo
(2023-06-06 Nr. 3D-367, TAR 2023-06-06, kodas 2023-11092, įsigalioja 2023-06-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės plėtros programos pažangos priemonės 15-001-06-02-04 „Pritaikyti aplinkos, klimato kaitos ir kitus valdymo įsipareigojimus bei inovatyvias, tausias technologijas jūrų reikalų ir žuvininkystės veikloje“ aprašo patvirtinimo
(2023-06-06 Nr. 3D-369, TAR 2023-06-06, kodas 2023-11176, įsigalioja 2023-06-07)

Žemės ūkio ministro ir Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2022 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-877/V-1069 „Dėl Karinės infrastruktūros projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-06-06 Nr. 3D-371/V-470, TAR 2023-06-06, kodas 2023-11185, įsigalioja 2023-06-07)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. V-190 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinių įstaigų, vadovaujamų garbės konsulinių pareigūnų, steigimo ir uždarymo, garbės konsulinių pareigūnų skyrimo ir atšaukimo tvarkos aprašo ir Lietuvos Respublikos garbės konsulinių pareigūnų veiklos instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-06 Nr. V-182, TAR 2023-06-06, kodas 2023-11103, įsigalioja 2023-06-30)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. V-962 „Dėl Valstybinių duomenų centrų sąrašo ir valstybinių duomenų centrų techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-05-31 Nr. V-441, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10650, įsigalioja 2023-06-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2019 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. V-583 „Dėl Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo veiklą užtikrinančių dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-31 Nr. V-445, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10655, įsigalioja 2023-06-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Duomenų apie tarptautines mokėjimo operacijas kaupimo, saugojimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo
(2023-05-31 Nr. VA-42, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10596, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Laikinojo solidarumo įnašo deklaracijos KIT713 formos užpildymo taisyklių patvirtinimo
(2023-05-31 Nr. VA-43, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10729, įsigalioja 2023-06-01)

Viešojo valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 27V-31 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių ir bendrosios veiklos srities profesinių kompetencijų aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-06 Nr. V-42, TAR 2023-06-06, kodas 2023-11125, įsigalioja 2023-06-07)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1-72 „Dėl Prašymo išduoti kelionių organizatoriaus pažymėjimą, Nepriekaištingos reputacijos deklaracijos ir Kelionių organizatoriaus pažymėjimo formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-01 Nr. 1-103, TAR 2023-06-01, kodas 2023-10798, įsigalioja 2023-06-02)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2020 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 1-138 „Dėl Kelionių organizatoriaus ataskaitų AT01 ir AT02 formų bei jų pildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-01 Nr. 1-104, TAR 2023-06-01, kodas 2023-10799, įsigalioja 2023-06-02)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. 1-165 „Dėl Turizmo paslaugų rinkinio pardavėjo deklaracijos ir įplaukų lentelės formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-01 Nr. 1-105, TAR 2023-06-01, kodas 2023-10800, įsigalioja 2023-06-02)

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2019 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 1-120 „Dėl Kelionių pardavimo agento deklaracijos formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-01 Nr. 1-107, TAR 2023-06-01, kodas 2023-10814, įsigalioja 2023-06-02)

Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas
Dėl Rekomendacijų dėl savivaldybės mero nusišalinimo tvarkos ir savivaldybės tarybos narių nusišalinimo tvarkos patvirtinimo
(2023-05-10 Nr. KS-84, TAR 2023-06-01, kodas 2023-10818, įsigalioja 2023-06-02)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. V-80 „Dėl Leidimo išvežti dokumentus iš Lietuvos Respublikos į kitas Europos Sąjungos valstybes nares formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-01 Nr. VE-22, TAR 2023-06-01, kodas 2023-10819, įsigalioja 2023-06-02)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 03-77 „Dėl Lietuvos banko tarnautojų etikos kodekso“ pakeitimo
(2023-05-30 Nr. 03-100, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10707, įsigalioja 2023-06-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. spalio 29 d. nutarimo Nr. 03-164 „Dėl Lietuvos banko mokėjimo sistemos CENTROlink veikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-30 Nr. 03-101, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10714, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 03-204 „Dėl Lietuvos banko mokėjimo sistemos CENTROlink adresuojamojo BIC turėtojo sutarties sudarymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-30 Nr. 03-102, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10716, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2022 m. rugsėjo 20 d. nutarimo Nr. 03-135 „Dėl Europos bankininkystės institucijos priimtų Gairių dėl sėkmingo pertvarkymo galimybių didinimo, skirtų įstaigoms ir pertvarkymo institucijoms, taikymo“ pakeitimo
(2023-05-30 Nr. 03-103, TAR 2023-06-02, kodas 2023-10967, įsigalioja 2023-06-03)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2023 m. gegužės 9 d. nutarimo Nr. 03-89 „Dėl kolekcinės 10 eurų monetos, skirtos Vilniaus įkūrimo 700 m. sukakčiai, etalono patvirtinimo, paskelbimo mokėjimo priemone Lietuvos Respublikoje ir išleidimo į apyvartą“ pakeitimo
(2023-05-30 Nr. 03-92, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10708, įsigalioja 2023-06-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2022 m. gegužės 5 d. nutarimo Nr. 03-68 „Dėl Lietuvos banko kolekcinių eurų monetų, apyvartinių eurų monetų su Lietuvos nacionaline puse numizmatinių rinkinių ir proginių su Lietuvos nacionaline puse eurų monetų išleidimo 2023 m. plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-30 Nr. 03-93, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10709, įsigalioja 2023-06-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2018 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 03-65 „Dėl Paskolų rizikos duomenų bazės tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-30 Nr. 03-95, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10710, įsigalioja 2023-10-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-30 Nr. 03-97, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10711, įsigalioja 2023-06-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų dėl tarptautinių sankcijų įgyvendinimo patvirtinimo
(2023-05-30 Nr. 03-98, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10713, įsigalioja 2023-09-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimo Nr. 03-13 „Dėl Lietuvos banko tarnautojų asmeninių sandorių taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-30 Nr. 03-99, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10706, įsigalioja 2023-06-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl užsienio valstybės normatyvinių statybos techninių dokumentų tiesioginio taikymo
(2023-05-30 Nr. 1-293 /2023 (1.4 E), TAR 2023-05-31, kodas 2023-10626, įsigalioja 2023-06-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2022 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1K-93 „Dėl Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-05 Nr. 1K-148, TAR 2023-06-05, kodas 2023-11050, įsigalioja 2023-06-06)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo darbuotojų sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-05-31 Nr. 2V-167 (1.4E), TAR 2023-05-31, kodas 2023-10712, įsigalioja 2023-06-01)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2022 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. 2V-208 (1.4) „Dėl iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto sutarties Nr. 09.4.1-ESFA-V-735-02-0001 „Kokybiškų karjeros paslaugų teikimas realioje ir virtualioje aplinkoje“ veiklos „Jaunimo „Profesijos pasimatavimas“ realioje darbo vietoje vasaros atostogų metu“ įgyvendinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-05 Nr. 2V-172 (1.4E), TAR 2023-06-05, kodas 2023-11051, įsigalioja 2023-06-06)

Migracijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos mobilios paslaugos teikimo kliento nurodytoje vietoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-06-05 Nr. 3K-159, TAR 2023-06-05, kodas 2023-11025, įsigalioja 2023-06-06)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. B1-463 „Dėl Pasiutligės kontrolės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-30 Nr. B1-376, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10600, įsigalioja 2023-06-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-101 „Dėl savigalbos grupės metodikos patvirtinimo“ ir 2019 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-337 „Dėl nevyriausybinių organizacijų atrankos projektui „Užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems asmenims ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis“ įgyvendinti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiais galios
(2023-06-05 Nr. V-108, TAR 2023-06-06, kodas 2023-11109, įsigalioja 2023-06-07)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2005 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-02 Nr. V-34, TAR 2023-06-02, kodas 2023-10963, įsigalioja 2023-06-03)

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie aplinkos ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 18 d. įsakymo „Dėl Valstybinio parko ir Žuvinto biosferos rezervato lankytojo bilietų platinimo, apskaitos ir surinktų lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-26 Nr. V-47, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10609, įsigalioja 2024-01-01)

Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus įsakymas
Dėl Geros laboratorinės praktikos principų laikymosi kontrolės ir įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-05-31 Nr. V-6, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10625, įsigalioja 2023-06-01)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Sistemos „U-space” paslaugų teikėjo ir vienintelio bendrų informacijos paslaugų teikėjo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-05-31 Nr. 2-3010, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10652, įsigalioja 2023-06-01)

Transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. 2BE-327 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos dokumentų valdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-31 Nr. 2BE-133, TAR 2023-05-31, kodas 2023-10669, įsigalioja 2023-06-01)

Transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 2BE-342 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-02 Nr. 2BE-136, TAR 2023-06-02, kodas 2023-10916, įsigalioja 2023-06-03)

Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 1V-960 „Dėl Prieigos, įskaitant tinklų sujungimą, suteikimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-02 Nr. TN-249, TAR 2023-06-02, kodas 2023-10983, įsigalioja 2023-06-03)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Radioaktyviųjų atliekų deginimo įrenginio eksploatavimo ir saugai svarbių sistemų ir komponentų techninės priežiūros kontrolinio klausimyno-ataskaitos formos patvirtinimo
(2023-06-02 Nr. 22.3-83, TAR 2023-06-02, kodas 2023-10935, įsigalioja 2023-11-01)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2021 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. Į-82 „Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybų veiklos organizavimo, koordinavimo ir sprendimų kontrolės metodikos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-01 Nr. Į-149, TAR 2023-06-02, kodas 2023-10945, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos kino centro direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos kino centro prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2023 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. V-28 „Dėl Lietuvos delegacijos kino kritikų, dalyvausiančių tarptautiniuose kino festivaliuose, atrankos ir išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-06 Nr. V-41, TAR 2023-06-06, kodas 2023-11167, įsigalioja 2023-06-07)

Kalėjimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo tvarkos Lietuvos kalėjimų tarnyboje nuostatų patvirtinimo
(2023-06-01 Nr. V-406, TAR 2023-06-01, kodas 2023-10849, įsigalioja 2023-06-02)


<< Atgal