Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 23

2023 m. birželio 14 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. birželio 7 d. – 2023 m. birželio 13 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-1985, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11556, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus darbuotojų registro įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-1986, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11557, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo Nr. I-1115 5 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-1987, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11558, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo Nr. VIII-1328 6-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-1988, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11559, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-1989, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11560, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo Nr. I-1338 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-1991, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11561, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 16, 18, 20, 21 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-1992, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11562, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-1993, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11563, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo Nr. VIII-1031 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-1994, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11565, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos nacionalinės teismų administracijos įstatymo Nr. IX-787 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-1995, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11567, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos Lietuvos kultūros tarybos įstatymo Nr. XI-2218 6, 7, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-1996, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11569, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo Nr. VIII-950 6, 7, 9, 10, 19, 22, 25, 28 straipsnių ir V skirsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9-1 straipsniu įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-1997, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11571, įsigalioja 2023-06-10)

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstatymo Nr. VIII-1708 5, 6, 8, 9, 12, 26, 27 straipsnių ir šeštojo skirsnio pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-1998, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11572, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo Nr. VIII-1649 11, 18, 30, 33, 51, 52, 54, 55 straipsnių ir priedo pakeitimo ir 53 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-1999, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11573, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889 26, 27 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2000, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11574, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės įstatymo Nr. I-907 22, 23, 26, 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2001, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11575, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 94 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2002, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11577, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 13, 22, 26, 27, 28 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2003, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11579, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymo Nr. IX-895 2 ir 5-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2004, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11580, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 148 straipsnio pakeitimo ir 22 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2005, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11582, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 20, 35, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2006, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11584, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2007, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11585, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2987 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2008, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11586, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo Nr. IX-1253 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2009, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11587, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo Nr. I-1623 8 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2010, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11588, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2011, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11589, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. VIII-1904 pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2012, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11591, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės politikų darbo užmokesčio įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2013, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11597, įsigalioja 2023-06-10)

Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymo Nr. I-56 13 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2014, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11593, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos teisėjų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. X-1771 pakeitimo įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2015, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11594, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo Nr. VIII-730 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 8-1 straipsniu įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2016, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11595, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 28, 30, 37, 46, 50, 62, 63, 64, 64-1 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 2 priedu įstatymas
(2023-05-25 Nr. XIV-2017, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11596, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 191, 192, 193 ir 194 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-01 Nr. XIV-2025, TAR 2023-06-07, kodas 2023-11217, įsigalioja 2023-07-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 122 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-01 Nr. XIV-2026, TAR 2023-06-07, kodas 2023-11218, įsigalioja 2023-07-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šveicarijos Federalinės Tarybos pagrindų susitarimas dėl antrojo Šveicarijos įnašo atrinktoms Europos Sąjungos valstybėms narėms įgyvendinimo siekiant mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus Europos Sąjungoje
(2023-05-22, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11542), įsigalioja 2023-05-22

Tarptautinio dokumento protokolas
Lietuvos Respublikos ir Kazachstano Respublikos sutarties dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose, pasirašytos 1994 m. rugpjūčio 9 d., pakeitimo protokolas
(2022-08-31, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11544)

Tarptautinio dokumento protokolas
Protokolas, kuriuo iš dalies keičiama 1997 m. liepos 22 d. Lietuvos Respublikos ir Vokietijos Federacinės Respublikos sutartis dėl pajamų ir kapitalo dvigubo apmokestinimo išvengimo
(2022-09-30, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11546)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl patikrinimo prie vidaus sienos laikino atnaujinimo
(2023-06-07 Nr. 426, TAR 2023-06-07, kodas 2023-11216, įsigalioja 2023-06-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 120 „Dėl nacionalinių delegavimo prioritetų ir preliminarių lėšų paskirstymo proporcijų nustatymo“ pakeitimo
(2023-05-31 Nr. 427, TAR 2023-06-08, kodas 2023-11377, įsigalioja 2023-06-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ pakeitimo
(2023-06-07 Nr. 439, TAR 2023-06-08, kodas 2023-11465, įsigalioja 2023-06-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 5 straipsnio įgyvendinimo
(2023-06-07 Nr. 440, TAR 2023-06-08, kodas 2023-11466, įsigalioja 2023-06-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 19 d. nutarimo Nr. 141 „Dėl Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-06-07 Nr. 441, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11518, įsigalioja 2023-06-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 17 d. nutarimo Nr. 367 „Dėl pavojingųjų krovinių vežimo automobilių ir geležinkelių keliais Lietuvos Respublikoje“ pakeitimo
(2023-06-07 Nr. 443, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11520, įsigalioja 2023-06-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-07 Nr. 446, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11527, įsigalioja 2023-06-10)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 677 „Dėl Ugdymo, maitinimo ir pavėžėjimo lėšų socialinę riziką patiriančių vaikų ikimokykliniam ugdymui užtikrinti apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-07 Nr. 447, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11583, įsigalioja 2023-06-10)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2023-06-07 Nr. KT53-A-N6/2023, TAR 2023-06-07, kodas 2023-11301, įsigalioja 2023-06-07)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-13 Nr. 1K-228, TAR 2023-06-13, kodas 2023-11759, įsigalioja 2023-06-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. A1-502 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-01 „Plėtoti kompleksinę neįgaliųjų socialinės integracijos sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-07 Nr. A1-369, TAR 2023-06-07, kodas 2023-11259, įsigalioja 2023-06-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pajamų nelygybės mažinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-002-02-01-16 „Mažinti materialinį nepriteklių labiausiai skurstantiems asmenims“ aprašo patvirtinimo
(2023-06-07 Nr. A1-370, TAR 2023-06-07, kodas 2023-11261, įsigalioja 2023-06-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-08 Nr. A1-375, TAR 2023-06-08, kodas 2023-11474, įsigalioja 2023-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. A1-849 „Dėl funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programą Lietuvoje“ pakeitimo
(2023-06-08 Nr. A1-376, TAR 2023-06-08, kodas 2023-11475, įsigalioja 2023-06-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. A1-426 „Dėl Atsakomybės ir funkcijų pasiskirstymo tarp institucijų, atsakingų už Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo administravimą ir projektų įgyvendinimą Lietuvoje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-08 Nr. A1-378, TAR 2023-06-08, kodas 2023-11476, įsigalioja 2023-06-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-307 „Dėl Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 5 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-08 Nr. A1-379, TAR 2023-06-08, kodas 2023-11477, įsigalioja 2023-06-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. A1-211 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. A1-25 „Dėl Asmenų aprūpinimo klausos, regos, komunikacijos ir sensorikos techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-06-13 Nr. A1-384, TAR 2023-06-13, kodas 2023-11704, įsigalioja 2023-06-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. A1-301 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų specializuotai kompleksinei pagalbai teikti poreikio nustatymo, planavimo, paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jų panaudojimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-13 Nr. A1-386, TAR 2023-06-13, kodas 2023-11705, įsigalioja 2023-06-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Vaiko garantijų sistemos įgyvendinimo 2023–2030 metais Lietuvoje veiksmų plano patvirtinimo
(2023-06-13 Nr. A1-388, TAR 2023-06-13, kodas 2023-11734, įsigalioja 2023-06-14)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 4-140 „Dėl Apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimo išdavimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-07 Nr. 4-310, TAR 2023-06-07, kodas 2023-11284, įsigalioja 2023-06-08)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 4-885 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-12 Nr. 4-312, TAR 2023-06-12, kodas 2023-11619, įsigalioja 2023-06-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. D1-183 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.04.03:2012 „Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai Šiaurės Lietuvos karstiniame rajone“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-07 Nr. D1-181, TAR 2023-06-07, kodas 2023-11265, įsigalioja 2023-06-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymo Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-08 Nr. D1-183, TAR 2023-06-08, kodas 2023-11368, įsigalioja 2023-06-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-08 Nr. D1-184, TAR 2023-06-08, kodas 2023-11421, įsigalioja 2023-06-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. D1-901 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-08 Nr. D1-185, TAR 2023-06-08, kodas 2023-11423, įsigalioja 2023-06-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Nuotekų tvarkymo informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2023-06-09 Nr. D1-188, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11538, įsigalioja 2023-06-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-10-03 „Skatinti atliekų prevenciją“ aprašo patvirtinimo
(2023-06-09 Nr. D1-190, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11545, įsigalioja 2023-06-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. D1-500 „Dėl Naujų abonentų ir vartotojų prijungimo prie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-12 Nr. D1-193, TAR 2023-06-12, kodas 2023-11620, įsigalioja 2023-06-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-218 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-V-018 priemonės „Biologinės įvairovės apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-12 Nr. D1-194, TAR 2023-06-12, kodas 2023-11621, įsigalioja 2023-06-13)

Aplinkos ministro ir Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Karinės infrastruktūros projektų rengimo taisyklių patvirtinimo
(2023-06-12 Nr. D1-195/V-490, TAR 2023-06-12, kodas 2023-11651, įsigalioja 2023-06-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. D1-346 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-V-004 priemonės „Aplinkos monitoringo ir kontrolės stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-13 Nr. D1-196, TAR 2023-06-13, kodas 2023-11715, įsigalioja 2023-06-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Viešojo saugumo studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2023-06-08 Nr. V-809, TAR 2023-06-08, kodas 2023-11371, įsigalioja 2023-06-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Reabilitacijos studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2023-06-08 Nr. V-811, TAR 2023-06-08, kodas 2023-11392, įsigalioja 2023-06-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-1250 „Dėl 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-001-01-02-01 „Stiprinti inovacijų ekosistemas mokslo centruose“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-08 Nr. V-813, TAR 2023-06-08, kodas 2023-11449, įsigalioja 2023-06-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl lėšų skyrimo vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir šių lėšų paskirstymo pagal savivaldybes ir valstybines mokyklas patvirtinimo
(2023-06-13 Nr. V-818, TAR 2023-06-13, kodas 2023-11709, įsigalioja 2023-06-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų antrosios pakopos studijų vietų, į kurias 2023 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo pagal aukštąsias mokyklas ir studijų krypčių grupes sąrašo ir galimo nuokrypio tarp studijų krypčių grupių patvirtinimo
(2023-06-13 Nr. V-819, TAR 2023-06-13, kodas 2023-11710, įsigalioja 2023-06-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. V-627 „Dėl regioninės pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-03 (RE) „Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose“ finansavimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-08 Nr. V-652, TAR 2023-06-08, kodas 2023-11370, įsigalioja 2023-06-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2023 m. kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno patvirtinimo
(2023-06-09 Nr. V-654, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11536, įsigalioja 2023-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-430 „Dėl Skausmo diagnozavimo ir gydymo paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-12 Nr. V-655, TAR 2023-06-12, kodas 2023-11604, įsigalioja 2023-06-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-12 Nr. V-657, TAR 2023-06-12, kodas 2023-11605, įsigalioja 2023-06-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Gydymo CD19 chimerinių antigeno receptorių T ląstelėmis paslaugos teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-06-12 Nr. V-658, TAR 2023-06-13, kodas 2023-11742, įsigalioja 2024-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. V-527 „Dėl Ambulatorinių antrinio ir (ar) tretinio lygio akušerijos ir ginekologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-12 Nr. V-661, TAR 2023-06-12, kodas 2023-11634, įsigalioja 2023-06-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-900 „Dėl Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-12 Nr. V-666, TAR 2023-06-12, kodas 2023-11637, įsigalioja 2023-06-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-12 Nr. V-668, TAR 2023-06-13, kodas 2023-11741, įsigalioja 2023-06-14)

Sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. V-1271/22.3-139 „Dėl Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-12 Nr. V-669/22.3-88, TAR 2023-06-12, kodas 2023-11660, įsigalioja 2023-10-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 667 „Dėl Pulmonologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ pakeitimo
(2023-06-13 Nr. V-670, TAR 2023-06-13, kodas 2023-11698, įsigalioja 2025-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-13 Nr. V-671, TAR 2023-06-13, kodas 2023-11699, įsigalioja 2023-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-976 „Dėl Būtinųjų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos ir masto aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-13 Nr. V-672, TAR 2023-06-13, kodas 2023-11700, įsigalioja 2023-06-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. V-39 „Dėl Skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-13 Nr. V-673, TAR 2023-06-13, kodas 2023-11701, įsigalioja 2023-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-1828 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-13 Nr. V-676, TAR 2023-06-13, kodas 2023-11740, įsigalioja 2023-06-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių ir medicinos priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-13 Nr. V-679, TAR 2023-06-13, kodas 2023-11739, įsigalioja 2023-06-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-13 Nr. V-680, TAR 2023-06-13, kodas 2023-11717, įsigalioja 2023-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-13 Nr. V-686, TAR 2023-06-13, kodas 2023-11718, įsigalioja 2023-06-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. V-895 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
(2023-06-13 Nr. V-687, TAR 2023-06-13, kodas 2023-11719, įsigalioja 2023-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1022 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų greitosios medicinos pagalbos paslaugoms apmokėti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-06-13 Nr. V-688, TAR 2023-06-13, kodas 2023-11732, įsigalioja 2023-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-13 Nr. V-689, TAR 2023-06-13, kodas 2023-11731, įsigalioja 2023-06-14)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 3-07 „Dėl Kitokio nei 1435 mm ir 1520 mm pločio vėžių geležinkelių tinklų techninių reikalavimų ir geležinkelių transporto eismo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-12 Nr. 3-295, TAR 2023-06-12, kodas 2023-11650, įsigalioja 2023-11-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3-193 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo mokymo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-12 Nr. 3-298, TAR 2023-06-12, kodas 2023-11661, įsigalioja 2023-06-13)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 1-265 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-09 Nr. 1-173, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11555, įsigalioja 2023-06-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 3D-744 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „Aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-07 Nr. 3D-375, TAR 2023-06-07, kodas 2023-11305, įsigalioja 2023-06-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 3D-130 „Dėl Pagalbos teikimo bulvių augintojams dėl prarastų pajamų, naudojant fitosanitarijos priemones pasireiškus bulvių žiediniam puviniui, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-12 Nr. 3D-378, TAR 2023-06-13, kodas 2023-11696, įsigalioja 2023-06-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-607 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 kontrolinių žemės sklypų erdvinių duomenų rinkinio KŽS_DR5LT atnaujinimo techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-13 Nr. 3D-379, TAR 2023-06-13, kodas 2023-11697, įsigalioja 2023-06-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3D-942 „Dėl Veiklos, susijusios su kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų populiarinimu ir realizavimu, finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-13 Nr. 3D-382, TAR 2023-06-13, kodas 2023-11749, įsigalioja 2023-06-14)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2022 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-189 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos užsienyje matomos ir įtakingos Lietuvos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 14-001-09-01-01 „Didinti diplomatinio atstovavimo tinklo efektyvumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-13 Nr. V-194, TAR 2023-06-13, kodas 2023-11760, įsigalioja 2023-06-14)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 1V-536 „Dėl 2022–2030 metų Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-07 Nr. 1V-337, TAR 2023-06-07, kodas 2023-11267, įsigalioja 2023-06-08)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programos techninės paramos lėšų skyrimo
(2023-06-07 Nr. 1V-338, TAR 2023-06-07, kodas 2023-11268, įsigalioja 2023-06-08)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1V-95 „Dėl Civilinių pirotechnikos priemonių paėmimo, sprendimo dėl civilinių pirotechnikos priemonių grąžinimo ar sunaikinimo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-08 Nr. 1V-343, TAR 2023-06-08, kodas 2023-11460, įsigalioja 2023-06-09)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2020 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1V-928 „Dėl Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, finansinės paramos lėšų skyrimo projektams papildomoms veiklos sąnaudoms finansuoti, mokėjimo ir jų apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-12 Nr. 1V-356, TAR 2023-06-12, kodas 2023-11616, įsigalioja 2023-06-13)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V1-4 „Dėl Turto arba verslo vertinimo ataskaitų pateikimo ir skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-07 Nr. V1-87, TAR 2023-06-08, kodas 2023-11450, įsigalioja 2023-06-09)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. V-131 „Dėl Pensijų anuitetų fondo pelno paskirstymo pensijų anuitetų gavėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-08 Nr. V-219, TAR 2023-06-08, kodas 2023-11478, įsigalioja 2023-06-09)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-253 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-12 Nr. V-224, TAR 2023-06-12, kodas 2023-11652, įsigalioja 2023-06-13)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. EV-96 „Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-07 Nr. EV-95, TAR 2023-06-07, kodas 2023-11257, įsigalioja 2023-06-08)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl kai kurių Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2023-06-08 Nr. 1BE-408, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11507, įsigalioja 2023-06-10)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 1BE-575 „Dėl Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo Lietuvos Respublikos muitinėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-08 Nr. 1BE-409, TAR 2023-06-08, kodas 2023-11452, įsigalioja 2023-06-09)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl UAB „Ignitis“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams 2023 metų antram pusmečiui tvirtinimo
(2023-06-07 Nr. O3E-767, TAR 2023-06-07, kodas 2023-11253, įsigalioja 2023-07-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Pažymos apie statinio nugriovimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-06-12 Nr. 1V-79, TAR 2023-06-13, kodas 2023-11736, įsigalioja 2023-07-03)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Europos bankininkystės institucijos priimtų Gairių dėl perdavimo galimybių, papildančių pertvarkymo galimybių vertinimą, susijusį su perdavimo strategijomis, taikymo
(2023-05-30 Nr. 03-104, TAR 2023-06-13, kodas 2023-11720, įsigalioja 2023-06-14)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2010 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. A1-113 „Dėl augalų rūšių veislių tikrinimo“ pakeitimo
(2023-06-07 Nr. A1-292, TAR 2023-06-08, kodas 2023-11463, įsigalioja 2023-07-01)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. AD1-158 „Dėl Privalomojo nurodymo formos ir pildymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-09 Nr. AD1-168, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11514, įsigalioja 2023-06-10)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl sričių ir programų projektų vertinimo prioritetų ir (ar) kriterijų balų aprašų patvirtinimo
(2023-06-07 Nr. 4LKT-10(1.3E), TAR 2023-06-07, kodas 2023-11309, įsigalioja 2023-06-08)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl sričių ir programų projektų paraiškų formų ir jų priedų patvirtinimo
(2023-06-07 Nr. KMPF-46(1.15E) , TAR 2023-06-07, kodas 2023-11310, įsigalioja 2023-06-08)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymo dėl asmens (-ų) reputacijos pažymos (-ų) išdavimo formos patvirtinimo
(2023-06-12 Nr. 2BE-145, TAR 2023-06-12, kodas 2023-11655, įsigalioja 2023-06-13)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2017 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 2BE-84 „Dėl Skaitmeniniuose tachografuose naudojamų identifikavimo kortelių personalizavimo ir apskaitos valstybės informacinės sistemos „Skaitis“ duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-13 Nr. 2BE-147, TAR 2023-06-13, kodas 2023-11694, įsigalioja 2023-06-14)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2009 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 2B-298 „Dėl informacinės sistemos „Skaitis“ nuostatų tvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-13 Nr. 2BE-148, TAR 2023-06-13, kodas 2023-11695, įsigalioja 2023-06-14)

Lietuvos kariuomenės vado įsakymas
Dėl Lietuvos kariuomenės vado 2013 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-638 „Dėl Atsargos ir dimisijos karių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo “ pakeitimo
(2023-06-09 Nr. V-857, TAR 2023-06-09, kodas 2023-11548, įsigalioja 2023-06-10)

Valstybės duomenų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo namų ūkio anketos PGS-01 (metinės) ir Pajamų ir gyvenimo sąlygų statistinio tyrimo asmens anketos PGS-02 (metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2023-06-08 Nr. DĮ-142, TAR 2023-06-08, kodas 2023-11406, įsigalioja 2023-06-09)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. DĮ-46 „Dėl Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-13 Nr. DĮ-145, TAR 2023-06-13, kodas 2023-11722, įsigalioja 2023-06-14)


<< Atgal