Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 27

2023 m. liepos 12 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. liepos 4 d. – 2023 m. liepos 11 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8, 11, 15, 17, 24, 28, 30, 33, 39, 55-1, 57, 59, 59-2 ir 61 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-22 Nr. XIV-2082, TAR 2023-07-05, kodas 2023-13984, įsigalioja 2023-11-01)

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 2, 4-1, 8-4, 8-5, 9-11 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymas
(2023-06-22 Nr. XIV-2083, TAR 2023-07-05, kodas 2023-13985, įsigalioja 2023-10-23)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 100-1, 100-3 ir 113-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-22 Nr. XIV-2085, TAR 2023-07-05, kodas 2023-13986, įsigalioja 2023-07-06)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 28 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-22 Nr. XIV-2086, TAR 2023-07-05, kodas 2023-13987, įsigalioja 2023-07-06)

Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo Nr. X-296 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1928 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-22 Nr. XIV-2087, TAR 2023-07-05, kodas 2023-13988, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos žvalgybos kontrolierių įstatymo Nr. XIV-868 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-22 Nr. XIV-2090, TAR 2023-07-05, kodas 2023-13989, įsigalioja 2023-07-06)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 29, 36, 38, 39, 41, 43, 44, 46, 49, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 64, 67, 69, 70 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 56-4 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1726 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-27 Nr. XIV-2093, TAR 2023-07-05, kodas 2023-13990, įsigalioja 2023-07-06)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 46, 59, 74, 75, 75-1, 75-2, 75-3, 76, 77, 82, 83 straipsnių pakeitimo, 9 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 76-1, 76-2, 83-1 straipsniais įstatymo Nr. XIV-654 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-27 Nr. XIV-2094, TAR 2023-07-05, kodas 2023-13991, įsigalioja 2023-07-06)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 59 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-27 Nr. XIV-2095, TAR 2023-07-05, kodas 2023-13992, įsigalioja 2023-07-06)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 29 ir 56 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-27 Nr. XIV-2096, TAR 2023-07-05, kodas 2023-13993, įsigalioja 2023-09-01)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 16, 29, 46, 47 ir 49 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-27 Nr. XIV-2097, TAR 2023-07-05, kodas 2023-13995, įsigalioja 2023-07-06)

Lietuvos Respublikos centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymo Nr. XII-791 4 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-27 Nr. XIV-2098, TAR 2023-07-05, kodas 2023-14028, įsigalioja 2023-09-01)

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo Nr. IX-1969 2, 8, 9, 10, 12, 13, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2102, TAR 2023-07-05, kodas 2023-13996, įsigalioja 2023-11-01)

Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2103, TAR 2023-07-05, kodas 2023-14031, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 2, 16, 18-6, 20, 31, 34 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2104, TAR 2023-07-05, kodas 2023-13997, įsigalioja 2023-08-01)

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 11, 19, 25, 26 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2105, TAR 2023-07-05, kodas 2023-13998, įsigalioja 2023-08-01)

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo Nr. VIII-1871 12 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2106, TAR 2023-07-05, kodas 2023-13999, įsigalioja 2023-08-01)

Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889 12 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2107, TAR 2023-07-05, kodas 2023-14029, įsigalioja 2023-07-06)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 55 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2109, TAR 2023-07-05, kodas 2023-14000, įsigalioja 2023-07-06)

Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2110, TAR 2023-07-05, kodas 2023-14001, įsigalioja 2023-07-06)

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2111, TAR 2023-07-05, kodas 2023-14002, įsigalioja 2023-07-06)

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 2, 7, 10, 11, 12, 13, 22, 27, 30, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 30-1, 35-1, 35-2 ir 66 straipsniais įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2114, TAR 2023-07-11, kodas 2023-14307, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1311 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2115, TAR 2023-07-11, kodas 2023-14308, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo Nr. I-1234 2 ir 50 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2116, TAR 2023-07-05, kodas 2023-14032, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo Nr. XII-459 pakeitimo įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2121, TAR 2023-07-11, kodas 2023-14309, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 9, 20, 23, 25, 26, 30, 34, 37, 45 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2122, TAR 2023-07-11, kodas 2023-14310, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 pakeitimo įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2123, TAR 2023-07-11, kodas 2023-14311, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos žemės paėmimo visuomenės poreikiams įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektus įstatymo Nr. XI-1307 3, 4, 5, 7, 9, 12, 13, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2124, TAR 2023-07-11, kodas 2023-14312, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo Nr. I-1607 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2125, TAR 2023-07-11, kodas 2023-14313, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr. VIII-359 4 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2126, TAR 2023-07-11, kodas 2023-14314, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo Nr. IX-415 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 27 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2127, TAR 2023-07-11, kodas 2023-14315, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo Nr. VIII-1764 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 15-1 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2128, TAR 2023-07-11, kodas 2023-14317, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 31 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2129, TAR 2023-07-11, kodas 2023-14320, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 14, 27 ir 27-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2130, TAR 2023-07-11, kodas 2023-14321, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo Nr. VIII-792 8, 9 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2131, TAR 2023-07-11, kodas 2023-14322, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2132, TAR 2023-07-11, kodas 2023-14324, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 333-1 straipsniu įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2133, TAR 2023-07-11, kodas 2023-14325, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodekso 9, 23-1 ir 30-2 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2134, TAR 2023-07-11, kodas 2023-14327, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos apylinkių teismų įsteigimo ir jų veiklos teritorijų nustatymo įstatymo Nr. I-2375 pakeitimo įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2136, TAR 2023-07-11, kodas 2023-14328, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos teismų įstatymo Nr. I-480 57, 101 ir 119 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2137, TAR 2023-07-11, kodas 2023-14331, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 62-1, 304, 441 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 62-2, 62-3 straipsniais įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2138, TAR 2023-07-11, kodas 2023-14332, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 papildymo 98 straipsniu įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2139, TAR 2023-07-05, kodas 2023-14033, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 29 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2140, TAR 2023-07-05, kodas 2023-14036, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo Nr. VIII-1185 78 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2141, TAR 2023-07-05, kodas 2023-14037, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 20-7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2142, TAR 2023-07-05, kodas 2023-14038, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 42 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2143, TAR 2023-07-05, kodas 2023-14039, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 19-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2144, TAR 2023-07-05, kodas 2023-14040, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 12 ir 49-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2145, TAR 2023-07-05, kodas 2023-14041, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 48, 50 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2146, TAR 2023-07-05, kodas 2023-14042, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 61-3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2147, TAR 2023-07-05, kodas 2023-14043, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos Respublikos įstatymo Nr. I-833 „Dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos pagrindinių nuostatų“ pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2148, TAR 2023-07-11, kodas 2023-14333, įsigalioja 2023-07-12)

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 70-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-06-29 Nr. XIV-2149, TAR 2023-07-11, kodas 2023-14335, įsigalioja 2023-08-01)

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo Nr. I-1539 42 straipsnio pakeitimo ir Nekilnojamojo turto registro įstatymo Nr. I-1539 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1770 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-07-04 Nr. XIV-2150, TAR 2023-07-11, kodas 2023-14336, įsigalioja 2023-07-12)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio pakeitimo ir Kodekso papildymo 507-1 straipsniu įstatymas
(2023-07-04 Nr. XIV-2151, TAR 2023-07-11, kodas 2023-14337, įsigalioja 2023-07-12)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 270, 271-1, 277-1 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 270-4 straipsniu įstatymas
(2023-07-04 Nr. XIV-2152, TAR 2023-07-11, kodas 2023-14338, įsigalioja 2024-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Pensijų anuitetų fondo 2022 metų ataskaitų rinkinio pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2023-07-05 Nr. 524, TAR 2023-07-07, kodas 2023-14147, įsigalioja 2023-07-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 495 „Dėl Garantinio fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-05 Nr. 525, TAR 2023-07-07, kodas 2023-14149, įsigalioja 2023-07-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 5 d. nutarimo Nr. 576 „Dėl Ilgalaikio darbo išmokų fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-05 Nr. 526, TAR 2023-07-07, kodas 2023-14150, įsigalioja 2023-07-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos ministrų kabineto susitarimo dėl nacionalinių vairuotojo pažymėjimų abipusio pripažinimo ir keitimo patvirtinimo
(2023-07-05 Nr. 533, TAR 2023-07-10, kodas 2023-14273, įsigalioja 2023-07-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymo įgyvendinimo
(2023-07-05 Nr. 535, TAR 2023-07-11, kodas 2023-14352, įsigalioja 2023-07-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 17 d. nutarimo Nr. 285 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-05 Nr. 536, TAR 2023-07-11, kodas 2023-14353, įsigalioja 2023-07-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. lapkričio 10 d. nutarimo Nr. 1613-7 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-05 Nr. 537, TAR 2023-07-11, kodas 2023-14356, įsigalioja 2023-07-12)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymo 3 straipsnio 3 dalies, 4 straipsnio 2 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2023-07-05 Nr.  KT62-N8/2023, TAR 2023-07-11, kodas 2023-14023, įsigalioja 2023-07-05)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-07 Nr. 1K-262, TAR 2023-07-07, kodas 2023-14161, įsigalioja 2023-07-08)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1K-17 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-10 Nr. 1K-265, TAR 2023-07-10, kodas 2023-14250, įsigalioja 2023-07-11)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 1K-256 „Dėl Tvarių viešųjų finansų plėtros programos pažangos priemonės „Stiprinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę ir skatinti privačių investicijų pritraukimą“ pakeitimo
(2023-07-10 Nr. 1K-266, TAR 2023-07-10, kodas 2023-14256, įsigalioja 2023-07-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų etikos kodekso patvirtinimo
(2023-07-05 Nr. A1-448, TAR 2023-07-05, kodas 2023-13910, įsigalioja 2023-07-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų tėvystės įgūdžiams ugdyti ir konsultacinei pagalbai telefonu bei kitomis nuotolinio bendravimo priemonėmis pozityvios tėvystės klausimais teikti, atrankos konkurso organizavimo 2024–2025 metais nuostatų patvirtinimo
(2023-07-05 Nr. A1-450, TAR 2023-07-05, kodas 2023-14009, įsigalioja 2023-07-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. A1-257 „Dėl Užimtumo didinimo programų rengimo ir jų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-05 Nr. A1-455, TAR 2023-07-05, kodas 2023-14045, įsigalioja 2023-07-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. A1-381 „Dėl Savivaldybių funkcijoms atlikti skirtų lėšų paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir duomenų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-05 Nr. A1-456, TAR 2023-07-05, kodas 2023-14047, įsigalioja 2023-07-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-07 Nr. A1-457, TAR 2023-07-07, kodas 2023-14137, įsigalioja 2023-07-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-07 Nr. A1-458, TAR 2023-07-07, kodas 2023-14138, įsigalioja 2023-07-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. A1-317 „Dėl Socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-10 Nr. A1-460, TAR 2023-07-10, kodas 2023-14266, įsigalioja 2023-10-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 4-885 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-07 Nr. 4-368, TAR 2023-07-07, kodas 2023-14116, įsigalioja 2023-07-08)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. D1-713 „Dėl Prekybos laukiniais gyvūnais, augalais ir grybais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-10 Nr. D1-224, TAR 2023-07-10, kodas 2023-14223, įsigalioja 2023-07-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. D1-164 „Dėl Vynuoginių sraigių išteklių naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-07-10 Nr. D1-225, TAR 2023-07-10, kodas 2023-14224, įsigalioja 2023-07-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. D1-428 „Dėl Daugiabučio namo priežiūros ūkinio ir finansinio plano pavyzdinės formos ir dėl daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu namu, ataskaitos pavyzdinės formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-10 Nr. D1-226, TAR 2023-07-10, kodas 2023-14225, įsigalioja 2023-07-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Angliavandenilių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-07-10 Nr. D1-227, TAR 2023-07-10, kodas 2023-14226, įsigalioja 2023-07-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. D1-51 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos tęstinių projektų lėšų paskirstymo 2023 m. ir planuojamo paskirstymo 2024–2025 m. patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-10 Nr. D1-229, TAR 2023-07-10, kodas 2023-14257, įsigalioja 2023-07-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-622 „Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-10 Nr. D1-230, TAR 2023-07-10, kodas 2023-14259, įsigalioja 2023-07-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-11 Nr. D1-231, TAR 2023-07-11, kodas 2023-14373, įsigalioja 2023-07-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. V-952 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-03 „Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-05 Nr. V-947, TAR 2023-07-05, kodas 2023-14019, įsigalioja 2023-07-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės aprašo patvirtinimo
(2023-07-05 Nr. V-948, TAR 2023-07-05, kodas 2023-14020, įsigalioja 2023-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V-190 „Dėl Sporto nacionalinių ir tarptautinių pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-05 Nr. V-949, TAR 2023-07-05, kodas 2023-14022, įsigalioja 2023-07-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V-1168 „Dėl Bendrųjų studijų vykdymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-07 Nr. V-953, TAR 2023-07-07, kodas 2023-14153, įsigalioja 2023-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2010 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. V-223 „Dėl Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų kodavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-10 Nr. V-955, TAR 2023-07-10, kodas 2023-14246, įsigalioja 2023-07-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. V-241 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-01 „Įgyvendinti įtraukųjį švietimą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-11 Nr. V-956, TAR 2023-07-11, kodas 2023-14339, įsigalioja 2023-07-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-1250 „Dėl 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-001-01-02-01 „Stiprinti inovacijų ekosistemas mokslo centruose“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-11 Nr. V-958, TAR 2023-07-11, kodas 2023-14340, įsigalioja 2023-07-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-05 Nr. V-765, TAR 2023-07-05, kodas 2023-13914, įsigalioja 2023-07-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-269 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 45:2009 „Gydytojas vaikų odontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-05 Nr. V-771, TAR 2023-07-05, kodas 2023-14046, įsigalioja 2023-07-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-408 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 132:2013 „Maisto produktų ir maisto ingredientų gamyboje leidžiami naudoti ekstrahentai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-05 Nr. V-774, TAR 2023-07-05, kodas 2023-14044, įsigalioja 2023-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. V-523 „Dėl Nukentėjusiųjų (pacientų) rūšiavimo įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-07 Nr. V-775, TAR 2023-07-07, kodas 2023-14133, įsigalioja 2023-07-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-07 Nr. V-777, TAR 2023-07-07, kodas 2023-14142, įsigalioja 2023-07-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-528 „Dėl Ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-07 Nr. V-780, TAR 2023-07-07, kodas 2023-14151, įsigalioja 2023-07-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl Stacionarinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo, Ambulatorinių paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo ir Paliatyviosios pagalbos teikimo pagrindų mokymo programos reikalavimų aprašo patvirtinimo“pakeitimo
(2023-07-07 Nr. V-784, TAR 2023-07-07, kodas 2023-14169, įsigalioja 2023-07-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. 276 „Dėl Riboto karantino skelbimo ir atšaukimo pagrindų bei riboto karantino režimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-07 Nr. V-785, TAR 2023-07-07, kodas 2023-14171, įsigalioja 2023-07-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-708 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 49:2009 „Gydytojas endodontologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-07 Nr. V-786, TAR 2023-07-11, kodas 2023-14374, įsigalioja 2023-07-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-900 „Dėl Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo ir Perinatologijos integruotos sveikatos priežiūros stebėsenos komiteto sudarymo“ pakeitimo
(2023-07-11 Nr. V-789, TAR 2023-07-11, kodas 2023-14305, įsigalioja 2023-07-12)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2022 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 1R-343 „Dėl Kandidatų į rinkimų komisijų narius atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-04 Nr. 1R-230, TAR 2023-07-05, kodas 2023-13923, įsigalioja 2023-07-06)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2013 m. spalio 11 d. įsakymo Nr. 1R-231 „Dėl Juridinių asmenų dalyvių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-04 Nr. 1R-231, TAR 2023-07-05, kodas 2023-13925, įsigalioja 2023-08-31)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 3-581 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-04-01 „Didinti susisiekimo sistemos kuriamą vertę ir infrastruktūros panaudojimo efektyvumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-07 Nr. 3-331, TAR 2023-07-07, kodas 2023-14136, įsigalioja 2023-07-08)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-277 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-11 Nr. 3-332, TAR 2023-07-11, kodas 2023-14355, įsigalioja 2023-07-12)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 1-265 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-07 Nr. 1-198, TAR 2023-07-07, kodas 2023-14121, įsigalioja 2023-07-08)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2021 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. ĮV-358 „Dėl Keitimosi kūrinių ar kitų objektų prieinamos formos kopijomis aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1563 tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-07 Nr. ĮV-595, TAR 2023-07-10, kodas 2023-14221, įsigalioja 2023-07-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 3D-415 „Dėl Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) saugos politikos įgyvendinimo dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-07 Nr. 3D-446, TAR 2023-07-07, kodas 2023-14128, įsigalioja 2023-07-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 3D-268 „Dėl Žvejybos produktų iškrovimo iš jūrų vandenyse žvejojančių laivų tvarkos aprašo, jūrų vandenyse žvejojančiais laivais sugautų žvejybos produktų iškrovimo, pirminio pardavimo ir supirkimo vietų sąrašo ir žuvininkystės produktų iškrovimo (perkrovimo) iš trečiųjų šalių žvejybos laivų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-07 Nr. 3D-448, TAR 2023-07-07, kodas 2023-14129, įsigalioja 2023-07-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 3D-598 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-07 Nr. 3D-452, TAR 2023-07-07, kodas 2023-14145, įsigalioja 2023-07-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 3D-404 „Dėl Nusavintų užstatų už žemės ūkio ir žuvininkystės produktus pervedimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-07 Nr. 3D-455, TAR 2023-07-07, kodas 2023-14157, įsigalioja 2023-07-08)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1V-594 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-913 priemonės „Viešojo valdymo institucijų vidaus administravimo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-07 Nr. 1V-423, TAR 2023-07-07, kodas 2023-14170, įsigalioja 2023-07-08)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 1V-207 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-V-918 priemonės „Viešojo administravimo subjektų iniciatyvos, skirtos paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimui“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-07 Nr. 1V-424, TAR 2023-07-07, kodas 2023-14172, įsigalioja 2023-07-08)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 1V-494 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.5-ESFA-V-924 priemonės „Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų dirbančiųjų strateginių kompetencijų centralizuotas stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-07 Nr. 1V-425, TAR 2023-07-07, kodas 2023-14173, įsigalioja 2023-07-08)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 1V-288 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 priemonės „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 3 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-07 Nr. 1V-426, TAR 2023-07-07, kodas 2023-14174, įsigalioja 2023-07-08)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. 1V-557 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.4-ESFA-V-922 priemonės „Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-07 Nr. 1V-427, TAR 2023-07-07, kodas 2023-14175, įsigalioja 2023-07-08)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1V-96 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916 priemonės „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-07 Nr. 1V-428, TAR 2023-07-07, kodas 2023-14176, įsigalioja 2023-07-08)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 1V-830 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonės „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-07 Nr. 1V-429, TAR 2023-07-07, kodas 2023-14177, įsigalioja 2023-07-08)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. 1V-74 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.5-ESFA-V-923 priemonės „Žmogiškųjų išteklių valdymo tobulinimas valstybinėje tarnyboje sisteminiu lygmeniu“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-07 Nr. 1V-430, TAR 2023-07-07, kodas 2023-14178, įsigalioja 2023-07-08)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 1V-509 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.3-ESFA-R-920 priemonės „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas savivaldybėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-07 Nr. 1V-431, TAR 2023-07-07, kodas 2023-14179, įsigalioja 2023-07-08)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1V-163 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-915 priemonės „Viešojo valdymo institucijų atvirumo didinimas ir visuomenės įsitraukimo į viešojo valdymo procesus skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-07 Nr. 1V-432, TAR 2023-07-07, kodas 2023-14180, įsigalioja 2023-07-08)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-07 Nr. 1V-433, TAR 2023-07-07, kodas 2023-14181, įsigalioja 2023-07-08)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2022 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. V-583 „Dėl Priemokos, trūkstant darbo rinkoje atitinkamų profesijų, kurių profesinės karo tarnybos karių trūksta krašto apsaugos sistemoje, dydžių nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-10 Nr. V-567, TAR 2023-07-10, kodas 2023-14236, įsigalioja 2023-08-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 1B-751 „Dėl Žodinę deklaraciją papildančio dokumento pateikimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-07-05 Nr. 1BE-498, TAR 2023-07-10, kodas 2023-14249, įsigalioja 2023-07-11)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos išvados dėl sanitarinės apsaugos zonos nustatymo išdavimo taisyklių patvirtinimo
(2023-07-05 Nr. 1P-458-(1.3 E.), TAR 2023-07-05, kodas 2023-13949, įsigalioja 2023-07-06)

VĮ „Regitra“ direktoriaus įsakymas
Dėl Praktinio egzamino vaizdo ir garso duomenų tvarkymo ir duomenų įrašymo įrangos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-07-05 Nr. 1V-261, TAR 2023-07-05, kodas 2023-13920, įsigalioja 2023-07-06)

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. BV-199 „Dėl vaiko globos (rūpybos) organizavimui reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-07 Nr. BV-180, TAR 2023-07-10, kodas 2023-14190, įsigalioja 2023-07-11)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2022 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. KMPF-69(1.15E) „Dėl projekto įgyvendinimo rezultatų ataskaitų, faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų ir projekto informacijos apie įgyvendintas veiklas formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-11 Nr. KMPF-61(1.15E), TAR 2023-07-11, kodas 2023-14362, įsigalioja 2023-07-12)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2012 m. liepos 27 d. nutarimo Nr. O3-200 „Dėl Elektros energijos sisteminių paslaugų kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-11 Nr. O3E-910, TAR 2023-07-11, kodas 2023-14372, įsigalioja 2023-07-12)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos peticijų komisijos sudarymo ir peticijų nagrinėjimo organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2023-07-11 Nr. VKE-206, TAR 2023-07-11, kodas 2023-14360, įsigalioja 2023-07-12)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 2BE-55 „Dėl Vidaus vandenų transporto specialistų kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitmo
(2023-07-05 Nr. 2BE-172, TAR 2023-07-05, kodas 2023-13950, įsigalioja 2023-07-06)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 5-V-775 „Dėl Leidimų laikyti sprogmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-05 Nr. 5-V-563, TAR 2023-07-05, kodas 2023-13967, įsigalioja 2023-07-06)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 5-V-968 „Dėl Sprogmenų paėmimo ir paimtų sprogmenų saugojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-10 Nr. 5-V-571, TAR 2023-07-10, kodas 2023-14228, įsigalioja 2023-07-11)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 5-V-1089 „Dėl Sprogmenų gamybos saugos, atitikties vertinimo ir sprogmenų techninių dokumentų suderinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-10 Nr. 5-V-573, TAR 2023-07-10, kodas 2023-14232, įsigalioja 2023-07-11)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 5-V-905 „Dėl Sprogmenų gamintojų, prekiautojų ir naudotojų licencijuojamos veiklos vidaus audito taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-10 Nr. 5-V-575, TAR 2023-07-10, kodas 2023-14234, įsigalioja 2023-07-11)

Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus 2023 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. V-15 „Dėl didžiausio laisvės atėmimo vietose leidžiamų laikyti asmenų skaičiaus ir minimalaus ploto, tenkančio vienam asmeniui, nustatymo“ pakeitimo
(2023-07-11 Nr. V-529, TAR 2023-07-11, kodas 2023-14358, įsigalioja 2023-07-12)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. DĮ-46 „Dėl Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-23 Nr. DĮ-157, TAR 2023-07-05, kodas 2023-13938, įsigalioja 2023-07-06)


<< Atgal