Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 28

2023 m. liepos 19 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. liepos 12 d. – 2023 m. liepos 18 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimas dėl nacionalinių vairuotojo pažymėjimų abipusio pripažinimo ir keitimo
(2023-05-30 , TAR 2023-07-18, kodas 2023-14777)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 14 d. nutarimo Nr. 647 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-07-12 Nr. 538, TAR 2023-07-13, kodas 2023-14474, įsigalioja 2023-07-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 316 „Dėl Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos“ pakeitimo
(2023-07-12 Nr. 539, TAR 2023-07-13, kodas 2023-14477, įsigalioja 2023-07-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 447 „Dėl Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-07-12 Nr. 540, TAR 2023-07-13, kodas 2023-14478, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-12 Nr. 547, TAR 2023-07-14, kodas 2023-14608, įsigalioja 2023-07-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų, teikiančių stacionarines aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugas, išdėstymo reikalavimų ir išdėstymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-07-12 Nr. 551, TAR 2023-07-14, kodas 2023-14618, įsigalioja 2023-08-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. 2063 „Dėl Civilinių pirotechnikos priemonių gamybos, platinimo, importo, eksporto, įvežimo, išvežimo, F4 kategorijos fejerverkų, T2 ir P2 kategorijų civilinių pirotechnikos priemonių naudojimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-12 Nr. 552, TAR 2023-07-14, kodas 2023-14619, įsigalioja 2023-07-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 553 „Dėl Civilinių pirotechnikos priemonių sunaikinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-12 Nr. 553, TAR 2023-07-14, kodas 2023-14620, įsigalioja 2023-07-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-12 Nr. 556, TAR 2023-07-17, kodas 2023-14676, įsigalioja 2023-07-18)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-12 Nr. 559, TAR 2023-07-17, kodas 2023-14690, įsigalioja 2023-08-31)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2019 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 1K-56 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo finansų ministro valdymo srityje“ pakeitimo
(2023-07-11 Nr. 1K-267, TAR 2023-07-12, kodas 2023-14376, įsigalioja 2023-09-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2019 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 1K-56 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo finansų ministro valdymo srityje“ pakeitimo
(2023-07-12 Nr. 1K-271, TAR 2023-07-12, kodas 2023-14421, įsigalioja 2023-07-13)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2021 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 1K-237 „Dėl funkcijų paskirstymo įgyvendinant 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“ pakeitimo
(2023-07-17 Nr. 1K-273, TAR 2023-07-17, kodas 2023-14687, įsigalioja 2023-07-18)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2023 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1K-257 „Dėl finansų ministro 2021 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1K-227 „Dėl Strateginio valdymo metodikos taikymo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-07-18 Nr. 1K-274, TAR 2023-07-18, kodas 2023-14756, įsigalioja 2023-07-19)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2021 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1K-227 „Dėl Strateginio valdymo metodikos taikymo“ pakeitimo
(2023-07-18 Nr. 1K-275, TAR 2023-07-18, kodas 2023-14760, įsigalioja 2023-07-19)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Valstybės socialinių fondų biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo
(2023-07-13 Nr. A1-461, TAR 2023-07-13, kodas 2023-14476, įsigalioja 2023-07-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programos Lietuvoje projektų finansavimo sąlygų ir administravimo taisyklių patvirtinimo
(2023-07-13 Nr. A1-462, TAR 2023-07-13, kodas 2023-14553, įsigalioja 2023-07-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-17 Nr. A1-463, TAR 2023-07-17, kodas 2023-14656, įsigalioja 2023-07-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. A1-552 „Dėl Integralios pagalbos plėtros 2022–2029 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-17 Nr. A1-465, TAR 2023-07-17, kodas 2023-14657, įsigalioja 2023-07-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A1-52 „Dėl Vaiko gerovės 2022–2026 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-17 Nr. A1-466, TAR 2023-07-17, kodas 2023-14658, įsigalioja 2023-07-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2023–2027 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2023-07-17 Nr. A1-469, TAR 2023-07-17, kodas 2023-14660, įsigalioja 2023-07-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-92 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei Socialinių darbuotojų ir socialinių paslaugų įstaigų vadovų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-17 Nr. A1-470, TAR 2023-07-17, kodas 2023-14661, įsigalioja 2023-07-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-17 Nr. A1-472, TAR 2023-07-17, kodas 2023-14701, įsigalioja 2023-07-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. A1- 270 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-04 „Efektyvinti Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos veiklos procesus ir funkcijas“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-17 Nr. A1-473, TAR 2023-07-17, kodas 2023-14699, įsigalioja 2023-07-18)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-647 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-05 „Plėtoti laiku atliekamo efektyvaus darbo su jaunimu sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-17 Nr. A1-474, TAR 2023-07-17, kodas 2023-14700, įsigalioja 2023-07-18)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 4-861 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-12 Nr. 4-373, TAR 2023-07-12, kodas 2023-14411, įsigalioja 2023-07-13)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Tiesioginės paskolos, skirtos atsinaujinančių išteklių energetikos projektams finansuoti“ schemos patvirtinimo
(2023-07-13 Nr. 4-387, TAR 2023-07-13, kodas 2023-14571, įsigalioja 2023-07-14)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 4-1100 „Dėl Valstybės valdomų įmonių, jų dukterinių bendrovių ir savivaldybių valdomų įmonių specialiųjų įpareigojimų nustatymo ir informacijos pateikimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-14 Nr. 4-392, TAR 2023-07-14, kodas 2023-14628, įsigalioja 2023-07-15)

Ekonomikos ir inovacijų ministro ir Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Verslui ir atvykstamajam turizmui svarbių maršrutų, kurių kryptingam pasiekiamumui užtikrinti gali būti įgyvendinamos skrydžių skatinimo priemonės, sąrašo patvirtinimo
(2023-07-17 Nr. 4-393/3-335, TAR 2023-07-17, kodas 2023-14693, įsigalioja 2023-07-18)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-375 „Dėl Daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) valstybės paramos teikimo ir kvietimo teikti paraiškas sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-12 Nr. D1-232, TAR 2023-07-12, kodas 2023-14427, įsigalioja 2023-07-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos oro ir vandens taršos mažinimo ir prevencijos investicinių projektų 2023–2024 m. finansavimo krypčių patvirtinimo
(2023-07-17 Nr. D1-233, TAR 2023-07-17, kodas 2023-14662, įsigalioja 2023-07-18)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-17 Nr. D1-234, TAR 2023-07-17, kodas 2023-14668, įsigalioja 2023-07-18)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. D1-359 „Dėl Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-17 Nr. D1-235, TAR 2023-07-17, kodas 2023-14669, įsigalioja 2023-07-18)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-861 „Dėl Augalų nacionalinių genetinių išteklių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-17 Nr. D1-236, TAR 2023-07-17, kodas 2023-14694, įsigalioja 2023-07-18)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. D1-51 „Dėl Mažųjų karjerų įrengimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-17 Nr. D1-238, TAR 2023-07-17, kodas 2023-14697, įsigalioja 2023-07-18)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-874 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-18 Nr. D1-239, TAR 2023-07-18, kodas 2023-14761, įsigalioja 2023-07-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. V-1597 „Dėl Regioninių specialiojo ugdymo centrų kūrimo ir jų veiklos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-13 Nr. V-970, TAR 2023-07-13, kodas 2023-14499, įsigalioja 2023-07-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl paramos Ukrainos piliečių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose teikimo nuo 2023 metų tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-07-14 Nr. V-972, TAR 2023-07-14, kodas 2023-14584, įsigalioja 2023-07-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos įsijungimo į Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Europos Horizontas“ Europos partnerystes aprašo patvirtinimo
(2023-07-18 Nr. V-975, TAR 2023-07-18, kodas 2023-14767, įsigalioja 2023-07-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-878 „Dėl Lietuvos e. sveikatos sistemos 2017–2025 metų plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-12 Nr. V-795, TAR 2023-07-12, kodas 2023-14398, įsigalioja 2023-07-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. V-715 „Dėl 2023 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-12 Nr. V-797, TAR 2023-07-13, kodas 2023-14493, įsigalioja 2023-07-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. V-756 „Dėl Gripo ir (ar) COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) epidemijos skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-12 Nr. V-799, TAR 2023-07-12, kodas 2023-14410, įsigalioja 2023-07-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-138 „Dėl Stebimų Lietuvos maudyklų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-13 Nr. V-800, TAR 2023-07-13, kodas 2023-14497, įsigalioja 2023-07-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. V-176 „Dėl Ekspertų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-13 Nr. V-801, TAR 2023-07-13, kodas 2023-14506, įsigalioja 2023-07-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-587 „Dėl Psichikos ir elgesio sutrikimų turinčių pacientų priverstinio hospitalizavimo ir priverstinio gydymo bei priverstinio hospitalizavimo atvejų stebėsenos (monitoringo) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-13 Nr. V-803, TAR 2023-07-13, kodas 2023-14572, įsigalioja 2024-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-13 Nr. V-804, TAR 2023-07-13, kodas 2023-14575, įsigalioja 2023-07-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-2818 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-13 Nr. V-805, TAR 2023-07-13, kodas 2023-14574, įsigalioja 2023-07-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-13 Nr. V-806, TAR 2023-07-13, kodas 2023-14577, įsigalioja 2023-07-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-668 „Dėl Dienos chirurgijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-14 Nr. V-808, TAR 2023-07-14, kodas 2023-14631, įsigalioja 2024-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. V-230 „Dėl Komisijos sprendimui dėl kompensacijos ir (ar) draudimo išmokos mokėjimo priimti sudarymo, Komisijos darbo reglamento ir Darbuotojo mirties arba sveikatos ir darbingumo netekimo susiejimo su jo darbu teikiant sveikatos priežiūros paslaugas ypač pavojinga užkrečiamąja liga sergantiems pacientams arba darbu ypač pavojingos užkrečiamosios ligos židinyje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-17 Nr. V-812, TAR 2023-07-17, kodas 2023-14675, įsigalioja 2023-07-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Šakinio korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2023–2025 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2023-07-17 Nr. V-813, TAR 2023-07-17, kodas 2023-14680, įsigalioja 2023-07-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. V-51 „Dėl reikalavimų specializuotų slaugos sričių neformaliojo švietimo programoms aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-17 Nr. V-818, TAR 2023-07-17, kodas 2023-14689, įsigalioja 2023-07-18_

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. V-922 „Dėl Nebranduolinės energetikos objektų, žemės ir pastatų, užterštų radionuklidais, dezaktyvacijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-18 Nr. V-819, TAR 2023-07-18, kodas 2023-14784, įsigalioja 2023-12-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 3-473(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-529 priemonės „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-12 Nr. 3-334, TAR 2023-07-12, kodas 2023-14415, įsigalioja 2023-07-13)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Pašto mokos ženklų leidybos plano 2024 metams, Pašto mokos ženklų leidybos planuojamų temų 2025 metams sąrašo ir Pašto mokos ženklų leidybos planuojamų temų 2026 metams sąrašo patvirtinimo
(2023-07-17 Nr. 3-336, TAR 2023-07-17, kodas 2023-14708, įsigalioja 2023-07-18)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. 3-225 „Dėl Pasienio kontrolės punktų darbo laiko, leidžiamų asmenų ir transporto priemonių vykimo per juos būdų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-18 Nr. 3-337, TAR 2023-07-18, kodas 2023-14734, įsigalioja 2023-07-19)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 3-327 „Dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto laivybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-18 Nr. 3-341, TAR 2023-07-18, kodas 2023-14782, įsigalioja 2023-07-19)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-05 „Įgyvendinti AEI panaudojimą šilumos ir vėsumos gamybai didinančias priemones centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo sektoriuje“ aprašo patvirtinimo
(2023-07-12 Nr. 1-204, TAR 2023-07-12, kodas 2023-14394, įsigalioja 2023-07-13)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-13 Nr. 1-231, TAR 2023-07-13, kodas 2023-14561, įsigalioja 2023-07-14)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos sezono Prancūzijoje 2024 m. projektų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis ir Lietuvos sezono Prancūzijoje 2024 m. ženklo suteikimo taisyklių patvirtinimo
(2023-07-14 Nr. ĮV-599, TAR 2023-07-14, kodas 2023-14614, įsigalioja 2023-07-15)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. ĮV-338 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-CPVA-R-302 priemonės „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-17 Nr. ĮV-602, TAR 2023-07-18, kodas 2023-14743, įsigalioja 2023-07-19)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Muziejų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas, teikiamų mokamų paslaugų sąrašo ir Muziejų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymas, teikiamų mokamų paslaugų įkainių apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-07-17 Nr. ĮV-604, TAR 2023-07-17, kodas 2023-14703, įsigalioja 2023-07-18)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1V-245 „Dėl Vidaus reikalų ministro valdymo srities statutinių įstaigų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų tarnybinių uniformų ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių bei kursantų uniformų ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-12 Nr. 1V-434, TAR 2023-07-12, kodas 2023-14429, įsigalioja 2023-07-13)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-12 Nr. 1V-437, TAR 2023-07-12, kodas 2023-14432, įsigalioja 2023-07-13)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1V-1357 „Dėl Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-12 Nr. 1V-439, TAR 2023-07-12, kodas 2023-14433, įsigalioja 2023-07-13)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1V-672 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-17 Nr. 1V-452, TAR 2023-07-17, kodas 2023-14682, įsigalioja 2023-07-18)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2020 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. V-405 „Dėl Lėšų, reikalingų valstybinei funkcijai „Dalyvavimas rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą“ vykdyti, planavimo, pervedimo savivaldybėms ir savivaldybių atsiskaitymo už šias lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-13 Nr. V-583, TAR 2023-07-13, kodas 2023-14500, įsigalioja 2023-07-14)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. V-352 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-12 Nr. V-296, TAR 2023-07-13, kodas 2023-14496, įsigalioja 2023-07-14)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-13 Nr. V-300, TAR 2023-07-13, kodas 2023-14568, įsigalioja 2023-07-14)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2007 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-665 „Dėl Elektroninės draudėjų aptarnavimo sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-13 Nr. V-301, TAR 2023-07-13, kodas 2023-14569, įsigalioja 2023-07-14)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-18 Nr. 1BE-516, TAR 2023-07-18, kodas 2023-14751, įsigalioja 2023-07-24)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl didžiausios galimos elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių pirkimo–pardavimo sandorio kainos patvirtinimo ir žemiausios sandorio kainos ribos apskaičiavimo
(2023-07-13 Nr. O3E-930, TAR 2023-07-13, kodas 2023-14578, įsigalioja 2023-07-14)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2021 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 03-154 „Dėl Mokėjimų ir sukčiavimų atliekant mokėjimus statistinės atskaitomybės“ pakeitimo
(2023-07-11 Nr. 03-112, TAR 2023-07-12, kodas 2023-14417, įsigalioja 2023-07-13_

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus 2018 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 1-44 „Dėl Teisės aktų, reglamentuojančių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų leidybą, technologinę apsaugą ir gamybą, nuostatų laikymosi tvirtinančiose įstaigose priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-05-30 Nr. 1-86, TAR 2023-07-17, kodas 2023-14634, įsigalioja 2023-08-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-12 Nr. 1K-184, TAR 2023-07-12, kodas 2023-14423, įsigalioja 2023-07-20)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo ir Duomenų teikimo per Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos mainų svetainę tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-07-18 Nr. 2023/8-307, TAR 2023-07-18, kodas 2023-14766, įsigalioja 2023-07-19)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 2-255 „Dėl Civilinių orlaivių leidimų skristi išdavimo taisyklių patvirtinimo“pakeitimo
(2023-07-17 Nr. 2-3031, TAR 2023-07-17, kodas 2023-14698, įsigalioja 2023-07-18)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos 2021 m. gruodžio 6 d. nutarimo Nr. 4LKT-24(1.3 E) „Dėl Ekspertų atrankos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-18 Nr. 4LKT-12(1.3 E), TAR 2023-07-18, kodas 2023-14763, įsigalioja 2023-07-19)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. B1-356 „Dėl Mėginių ėmimo tam tikrų medžiagų ir jų likučių stebėsenai gyvūniniuose produktuose reikalavimų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-07-17 Nr. B1-498, TAR 2023-07-17, kodas 2023-14666, įsigalioja 2023-07-18)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Reikminių tyrimų projektų inicijavimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-07-14 Nr. V-384, TAR 2023-07-17, kodas 2023-14705, įsigalioja 2023-07-18)

Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Sertifikavimo veiklos nuostatų 2022 patvirtinimo
(2023-07-12 Nr. 1-25, TAR 2023-07-12, kodas 2023-14422, įsigalioja 2023-07-13)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 5-V-756 „Dėl Leidimų įvežti (importuoti), išvežti (eksportuoti), gabenti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją sprogmenis išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-13 Nr. 5-V-593, TAR 2023-07-13, kodas 2023-14501, įsigalioja 2023-07-14)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 5-V-785 „Dėl Sprogmenų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-14 Nr. 5-V-602, TAR 2023-07-17, kodas 2023-14633, įsigalioja 2023-07-18)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. DĮ-46 „Dėl Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-12 Nr. DĮ-168, TAR 2023-07-12, kodas 2023-14407, įsigalioja 2023-07-13)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. DĮ-46 „Dėl Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-18 Nr. DĮ-171, TAR 2023-07-18, kodas 2023-14758, įsigalioja 2023-07-19)


<< Atgal