Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 29

2023 m. liepos 26 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. liepos 19 d. – 2023 m. liepos 25 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2023-07-19 Nr. (22.35E)3-4228, TAR 2023-07-19, kodas 2023-14856, įsigalioja 2023-07-19)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Juodymų valstybinio telmologinio draustinio įsteigimo, jo nuostatų ir ribų plano patvirtinimo
(2023-07-12 Nr. 560, TAR 2023-07-19, kodas 2023-14828, įsigalioja 2023-07-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 29 d. nutarimo Nr. 490 „Dėl regioninių parkų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-12 Nr. 561, TAR 2023-07-19, kodas 2023-14827, įsigalioja 2023-07-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-19 Nr. 572, TAR 2023-07-19, kodas 2023-14857, įsigalioja 2023-07-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimo Nr. 716 „Dėl Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašo, Saugos dokumentų turinio gairių aprašo ir Elektroninės informacijos, sudarančios valstybės informacinius išteklius, svarbos įvertinimo ir valstybės informacinių sistemų, registrų ir kitų informacinių sistemų klasifikavimo gairių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-19 Nr. 573, TAR 2023-07-19, kodas 2023-14858, įsigalioja 2023-07-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-07-19 Nr. 574, TAR 2023-07-19, kodas 2023-14859, įsigalioja 2023-07-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 924 „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-19 Nr. 575, TAR 2023-07-19, kodas 2023-14860, įsigalioja 2023-07-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybės informacinių išteklių svarbos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-07-19 Nr. 576, TAR 2023-07-19, kodas 2023-14861, įsigalioja 2023-07-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 57 „Dėl 2023 metų valstybės biudžeto asignavimų ir valstybės investicijų 2023–2025 metų programoje numatytų lėšų paskirstymo“ pakeitimo
(2023-07-19 Nr. 577, TAR 2023-07-19, kodas 2023-14867, įsigalioja 2023-07-20)

Vyriausybės nutarimas
Dėl medienos ir kitų organinių medžiagų iš atsinaujinančių gamtos išteklių pagrindu pagamintų statybos produktų naudojimo visuomeninės paskirties pastatuose
(2023-07-19 Nr. 582, TAR 2023-07-20, kodas 2023-14886, įsigalioja 2023-07-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 13 d. nutarimo Nr. 889 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos principų aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-07-19 Nr. 585, TAR 2023-07-20, kodas 2023-14891, įsigalioja 2023-10-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. lapkričio 11 d. nutarimo Nr. 1480 „Dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės“ pakeitimo
(2023-07-19 Nr. 586, TAR 2023-07-20, kodas 2023-14892, įsigalioja 2023-07-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl tarptautinės pagalbos teikimo Graikijos Respublikai
(2023-07-19 Nr. 588, TAR 2023-07-20, kodas 2023-14916, įsigalioja 2023-07-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 22 d. nutarimo Nr. 594 „Dėl Testamentų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-19 Nr. 589, TAR 2023-07-20, kodas 2023-14917, įsigalioja 2023-07-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-19 Nr. 590, TAR 2023-07-21, kodas 2023-14953, įsigalioja 2023-07-22)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2015 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 1K-068 „Dėl Finansų ministerijos atstovų, kurie pristato Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose“ pakeitimo
(2023-07-19 Nr. 1K-277, TAR 2023-07-19, kodas 2023-14811, įsigalioja 2023-07-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Bendradarbiavimo ir finansavimo, išduodant socialines ar kitas jai lygiavertes korteles ir teikiant su jomis susijusias paslaugas labiausiai skurstantiems asmenims, įgyvendinant projektus, finansuojamus iš 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programos Lietuvoje lėšų, sąlygų aprašo patvirtinimo
(2023-07-21 Nr. A1-482, TAR 2023-07-21, kodas 2023-14949, įsigalioja 2023-07-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. A1-193 „Dėl Specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-21 Nr. A1-486, TAR 2023-07-21, kodas 2023-14957, įsigalioja 2023-07-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-253 „Dėl Leidimų dirbti sezoninį darbą užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo ir sezoninių darbų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-21 Nr. A1-487, TAR 2023-07-21, kodas 2023-14958, įsigalioja 2023-08-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto multidimensinės šeimos terapijos programos įgyvendinimo Lietuvoje tęstinumui užtikrinti, atrankos konkurso organizavimo 2023–2024 metais nuostatų patvirtinimo
(2023-07-21 Nr. A1-489, TAR 2023-07-21, kodas 2023-14959, įsigalioja 2023-07-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo ir ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo pagrindų kvalifikacijos tobulinimo programos turinio gairių patvirtinimo
(2023-07-21 Nr. A1-492/V-836, TAR 2023-07-21, kodas 2023-14982, įsigalioja 2023-07-22)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 4-861 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-19 Nr. 4-397, TAR 2023-07-19, kodas 2023-14830, įsigalioja 2023-07-20)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 4-86 „Dėl Apgyvendinimo paslaugų rūšių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-19 Nr. 4-403, TAR 2023-07-19, kodas 2023-14832, įsigalioja 2023-07-20)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 4-885 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-19 Nr. 4-404, TAR 2023-07-19, kodas 2023-14833, įsigalioja 2023-07-20)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 4-889 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-08-09 „Skatinti verslumą ir kurti paskatas įmonių augimui“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-19 Nr. 4-407, TAR 2023-07-19, kodas 2023-14836, įsigalioja 2023-07-20)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 4-459 „Dėl Tam tikrų pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-19 Nr. 4-414, TAR 2023-07-19, kodas 2023-14869, įsigalioja 2023-09-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Valstybės informacinių išteklių svarbos vertinimo metodikos patvirtinimo
(2023-07-19 Nr. 4-418, TAR 2023-07-19, kodas 2023-14868, įsigalioja 2023-07-20)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Subsidijų, skirtų dalyvauti dvišalio bendradarbiavimo programų remiamuose MTEPI projektuose, skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-07-24 Nr. 4-420, TAR 2023-07-24, kodas 2023-15058, įsigalioja 2023-07-25)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 4-486 „Dėl Reglamentuojamų profesijų sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-07-25 Nr. 4-422, TAR 2023-07-25, kodas 2023-15119, įsigalioja 2023-07-26)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. D1-209 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1-APVA-R-019 priemonės „Kraštovaizdžio apsauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-19 Nr. D1-241, TAR 2023-07-19, kodas 2023-14812, įsigalioja 2023-07-20)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. D1-761 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.4.1-APVA-V-017 priemonės „Visuomenės informavimas apie aplinką ir aplinkosauginių-rekreacinių objektų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-20 Nr. D1-242, TAR 2023-07-20, kodas 2023-14885, įsigalioja 2023-07-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-07-02 (RE) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“ finansavimo gairių patvirtinimo
(2023-07-21 Nr. D1-243, TAR 2023-07-21, kodas 2023-14969, įsigalioja 2023-07-22)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-24 Nr. D1-245, TAR 2023-07-24, kodas 2023-14988, įsigalioja 2023-07-25)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Pavojingųjų atliekų identifikavimo ir klasifikavimo metodikos patvirtinimo
(2023-07-24 Nr. D1-246, TAR 2023-07-24, kodas 2023-14989, įsigalioja 2023-07-25)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. D1-501 „Dėl informacijos, reikalingos ataskaitoms rengti pagal 1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos ir 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/147/EB dėl laukinių paukščių apsaugos reikalavimus, surinkimo“ pakeitimo
(2023-07-24 Nr. D1-247, TAR 2023-07-24, kodas 2023-15052, įsigalioja 2023-07-25)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-622 „Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-24 Nr. D1-248, TAR 2023-07-24, kodas 2023-15053, įsigalioja 2023-07-25)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 390 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-24 Nr. D1-249, TAR 2023-07-24, kodas 2023-15055, įsigalioja 2023-07-25)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. D1-438 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-APVA-V-003 priemonės „Daugiabučių namų ir savivaldybių viešųjų pastatų modernizavimo skatinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-24 Nr. D1-250, TAR 2023-07-24, kodas 2023-15057, įsigalioja 2023-07-25)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. ISAK-2615 „Dėl Mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų užsienio kalbų žinių ir gebėjimų lygio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-07-24 Nr. V-1000, TAR 2023-07-24, kodas 2023-14997, įsigalioja 2023-07-25)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. V-755 „Dėl Bendrojo ugdymo dalykų vadovėlių ir mokymo priemonių atitikties teisės aktams įvertinimo ir aprūpinimo jais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-24 Nr. V-1005, TAR 2023-07-24, kodas 2023-15054, įsigalioja 2023-07-25)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. ISAK-434 „Dėl Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų perkvalifikavimo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-07-25 Nr. V-1006, TAR 2023-07-25, kodas 2023-15111, įsigalioja 2023-07-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. V-1712 „Dėl Lietuvos asocijuotosios narystės Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijoje 2022–2027 m. veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-25 Nr. V-1010, TAR 2023-07-25, kodas 2023-15112, įsigalioja 2023-07-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. ISAK-72 „Dėl Ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-19 Nr. V-981, TAR 2023-07-19, kodas 2023-14802, įsigalioja 2023-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-19 Nr. V-982, TAR 2023-07-19, kodas 2023-14803, įsigalioja 2023-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. V-570 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo “ pakeitimo
(2023-07-24 Nr. V-987, TAR 2023-07-24, kodas 2023-14990, įsigalioja 2023-07-25)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. V-603 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.1-ESFA-V-709 priemonės „Studijų tarptautiškumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-24 Nr. V-989, TAR 2023-07-24, kodas 2023-14991, įsigalioja 2023-07-25)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose projektų, įgyvendinamų pagal pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-01 „Įgyvendinti įtraukųjį švietimą“ finansavimo ir finansuojamų mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose projektų sąrašo, nefinansuojamų mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose projektų sąrašo ir rezervinių mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose projektų sąrašo patvirtinimo
(2023-07-24 Nr. V-992, TAR 2023-07-24, kodas 2023-14992, įsigalioja 2023-07-25)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-819 „Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų antrosios pakopos studijų vietų, į kurias 2023 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo pagal aukštąsias mokyklas ir studijų krypčių grupes sąrašo ir galimo nuokrypio tarp studijų krypčių grupių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-24 Nr. V-993, TAR 2023-07-24, kodas 2023-14993, įsigalioja 2023-07-25)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Ekspertinio kolegijų taikomųjų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir (arba) meno veiklos vertinimo aprašo patvirtinimo
(2023-07-24 Nr. V-996, TAR 2023-07-24, kodas 2023-14994, įsigalioja 2028-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. V-860 „Dėl Nefrologijos antrinio ir tretinio lygio stacionarinių paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-19 Nr. V-820, TAR 2023-07-19, kodas 2023-14866, įsigalioja 2023-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-19 Nr. V-822, TAR 2023-07-19, kodas 2023-14870, įsigalioja 2023-07-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. V-715 „Dėl 2023 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-20 Nr. V-823, TAR 2023-07-20, kodas 2023-14875, įsigalioja 2023-07-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1060 „Dėl Širdies transplantacijos paslaugų teikimo reikalavimų ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-21 Nr. V-831, TAR 2023-07-21, kodas 2023-14945, įsigalioja 2023-07-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymo ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. 159 „Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-24 Nr. V-837, TAR 2023-07-24, kodas 2023-15020, įsigalioja 2023-07-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. V-754 „Dėl Ambulatorinės chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-24 Nr. V-844, TAR 2023-07-24, kodas 2023-15025, įsigalioja 2023-07-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. V-789 „Dėl Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-07-24 Nr. V-845, TAR 2023-07-24, kodas 2023-15026, įsigalioja 2023-08-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. V-1073 „Dėl Specialiųjų reikalavimų asmens sveikatos priežiūros įstaigos skubiosios medicinos pagalbos skyriui ir skubiosios medicinos pagalbos kabinetui aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-24 Nr. V-846, TAR 2023-07-24, kodas 2023-15028, įsigalioja 2023-07-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-1058 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-24 Nr. V-848, TAR 2023-07-24, kodas 2023-15029, įsigalioja 2023-07-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. V-1004 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų iškvietimų įvertinimo ir greitosios medicinos pagalbos brigados siuntimo į iškvietimo vietą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-25 Nr. V-849, TAR 2023-07-25, kodas 2023-15107, įsigalioja 2023-07-26)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Nacionalinės oro susisiekimo formalumų supaprastinimo programos patvirtinimo
(2023-07-19 Nr. 3-344, TAR 2023-07-19, kodas 2023-14862, įsigalioja 2023-07-20)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamųjų, ribojamųjų ir pavojingųjų zonų nustatymo“ pakeitimo
(2023-07-24 Nr. 3-346, TAR 2023-07-24, kodas 2023-14985, įsigalioja 2023-07-26)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 1-250 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-05-01 „Įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones viešuosiuose centrinės valdžios pastatuose, individualiuose gyvenamuosiuose namuose ir įmonėse“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-24 Nr. 1-244, TAR 2023-07-25, kodas 2023-15114, įsigalioja 2023-07-26)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Atsinaujinančių išteklių elektros energijos gamybos įmokos administratoriaus atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-07-25 Nr. 1-246, TAR 2023-07-25, kodas 2023-15109, įsigalioja 2023-07-26)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2010 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. ĮV-405 „Dėl tarnybinių lengvųjų automobilių“ pakeitimo
(2023-07-19 Nr. ĮV-607, TAR 2023-07-19, kodas 2023-14864, įsigalioja 2023-07-20)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2022 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. ĮV-428 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-03 „Investicijos į kultūros išteklių skaitmeninimą ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-20 Nr. ĮV-612, TAR 2023-07-20, kodas 2023-14905, įsigalioja 2023-07-21)

Kultūros ministro ir švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro ir švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. ĮV-1000/V-1055 „Dėl Kultūros paso administravimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-21 Nr. ĮV-639/V-985, TAR 2023-07-21, kodas 2023-14977, įsigalioja 2023-07-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Licencijuotuose sandėliuose saugomų sandėliuojamų prekių normatyvinių kainų sąrašo patvirtinimo
(2023-07-19 Nr. 3D-457, TAR 2023-07-19, kodas 2023-14844, įsigalioja 2023-08-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės plėtros programos pažangos priemonės Nr. 15-001-02-12-01 „Didinti produkcijos pridėtinę vertę remiant ekologiškų, sveikatai palankių ir kokybiškų maisto produktų gamybą bei vartojimą“ aprašo patvirtinimo
(2023-07-19 Nr. 3D-459, TAR 2023-07-19, kodas 2023-14847, įsigalioja 2023-07-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 3D-844 „Dėl Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-19 Nr. 3D-461, TAR 2023-07-19, kodas 2023-14848, įsigalioja 2023-07-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-662 „Dėl Atlygio už pažymų, liudijančių su valstybės lygio ekstremaliąja situacija susijusias nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, išdavimą kompensavimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo
(2023-07-19 Nr. 3D-462, TAR 2023-07-19, kodas 2023-14849, įsigalioja 2023-07-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. 3D-121 „Dėl Europos inovacijų partnerystės veiklos grupių steigimo, jų projektų galimybių studijų rengimo ir vertinimo taisyklių, taikomų nuo 2020 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-19 Nr. 3D-463, TAR 2023-07-19, kodas 2023-14850, įsigalioja 2023-07-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 3D-118 „Dėl Europos inovacijų partnerystės veiklos grupių steigimo, jų projektų galimybių studijų rengimo ir vertinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-19 Nr. 3D-464, TAR 2023-07-19, kodas 2023-14851, įsigalioja 2023-07-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-276 „Dėl Europos inovacijų partnerystės veiklos grupių steigimo, jų projektų galimybių studijų rengimo ir vertinimo taisyklių, taikomų nuo 2018 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-19 Nr. 3D-465, TAR 2023-07-19, kodas 2023-14852, įsigalioja 2023-07-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. lapkričio 8 d. įsakymo Nr. 3D-979 „Dėl Valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitų iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamų priemonių bendrųjų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-19 Nr. 3D-466, TAR 2023-07-19, kodas 2023-14853, įsigalioja 2023-07-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 3D-236 „Dėl Draudimo įmokų dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-19 Nr. 3D-467, TAR 2023-07-19, kodas 2023-14854, įsigalioja 2023-07-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 3D-139 „Dėl Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano tiesioginių išmokų, sektorines ir kaimo plėtros intervencines priemones, paskirstymo sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-24 Nr. 3D-468, TAR 2023-07-24, kodas 2023-15030, įsigalioja 2023-07-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-24 Nr. 3D-469, TAR 2023-07-24, kodas 2023-15032, įsigalioja 2023-07-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2023-07-24 Nr. 3D-470, TAR 2023-07-24, kodas 2023-15035, įsigalioja 2023-07-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-24 Nr. 3D-471, TAR 2023-07-24, kodas 2023-15036, įsigalioja 2023-07-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 3D-491 „Dėl išvežamų iš Lietuvos Respublikos į ne Europos Sąjungos valstybes nares ar ne Europos ekonominės erdvės valstybes augalų, augalinių produktų ir kitų objektų fitosanitarinio sertifikato ir fitosanitarinio reeksporto sertifikato formų naudojimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-07-24 Nr. 3D-472, TAR 2023-07-24, kodas 2023-15037, įsigalioja 2023-11-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-599 „Dėl Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-24 Nr. 3D-473, TAR 2023-07-24, kodas 2023-15038, įsigalioja 2023-08-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-227 „Dėl Išvežamų iš Lietuvos Respublikos į Rusijos Federaciją augalų, augalinių produktų ir kitų objektų fitosanitarinio sertifikato ir fitosanitarinio reeksporto sertifikato formų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-07-24 Nr. 3D-474, TAR 2023-07-24, kodas 2023-15041, įsigalioja 2023-11-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 3D-723 „Dėl Žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-24 Nr. 3D-475, TAR 2023-07-24, kodas 2023-15044, įsigalioja 2023-07-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 3D-102 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-24 Nr. 3D-476, TAR 2023-07-24, kodas 2023-15045, įsigalioja 2023-07-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 3D-744 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos antrojo sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės,konkurencingos ir žiniomis grindžiamos akvakultūros skatinimas“ priemonės „aplinkosaugos funkcijas atliekanti akvakultūra“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-24 Nr. 3D-477, TAR 2023-07-24, kodas 2023-15046, įsigalioja 2023-07-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-246 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2023 m. teikiamoms paraiškoms, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-24 Nr. 3D-478, TAR 2023-07-24, kodas 2023-15059, įsigalioja 2023-07-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-538 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-24 Nr. 3D-479, TAR 2023-07-24, kodas 2023-15060, įsigalioja 2023-07-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 3D-167 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo sąjungos prioriteto „Aplinkosaugos požiūriu tvarios, efektyviai išteklius naudojančios, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Jūrų biologinės įvairovės išsaugojimas ir atkūrimas. Laimikiui žinduolių ir paukščių padarytos žalos kompensavimo sistemos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-24 Nr. 3D-480, TAR 2023-07-24, kodas 2023-15064, įsigalioja 2023-07-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės plėtros programos pažangos priemonės Nr. 15-001-06-02-03 „Atkurti ir gerinti su žemės ūkiu ir miškininkyste susijusias ekosistemas“ aprašo patvirtinimo
(2023-07-24 Nr. 3D-481, TAR 2023-07-24, kodas 2023-15068, įsigalioja 2023-07-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Mokymai ir įgūdžių įgijimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2023-07-25 Nr. 3D-483, TAR 2023-07-25, kodas 2023-15121, įsigalioja 2023-07-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 3D-690 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2023 metais tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-25 Nr. 3D-484, TAR 2023-07-25, kodas 2023-15122, įsigalioja 2023-07-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-809 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones priėmimo 2023 metais tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-25 Nr. 3D-485, TAR 2023-07-25, kodas 2023-15123, įsigalioja 2023-07-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 3D-803 „Dėl melioracijos techninio reglamento MTR 1.05.01:2015 „Melioracijos statinių projekto ekspertizė ir melioracijos statinių ekspertizė” patvirtinimo” pakeitimo
(2023-07-25 Nr. 3D-487, TAR 2023-07-25, kodas 2023-15125, įsigalioja 2023-07-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 3D-92 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-25 Nr. 3D-488, TAR 2023-07-25, kodas 2023-15132, įsigalioja 2023-07-26)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 1V-155 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinio pažymėjimo blankų privalomųjų formų aprašų ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinio pažymėjimo išdavimo, keitimo, grąžinimo, naikinimo ir paskelbimo negaliojančiu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-19 Nr. 1V-458, TAR 2023-07-19, kodas 2023-14801, įsigalioja 2023-08-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2021 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 1V-208 „Dėl Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021–2027 m. programos finansuotinų projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-24 Nr. 1V-469, TAR 2023-07-24, kodas 2023-15076, įsigalioja 2023-07-25)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2022 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 1V-744 „Dėl Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-24 Nr. 1V-476, TAR 2023-07-24, kodas 2023-15083, įsigalioja 2023-07-25)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2023 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1V-354 „Dėl Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programos finansuotinų projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-24 Nr. 1V-478, TAR 2023-07-24, kodas 2023-15085, įsigalioja 2023-07-25)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. 1V-1145 „Dėl Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021–2027 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-24 Nr. 1V-481, TAR 2023-07-24, kodas 2023-15087, įsigalioja 2023-07-25)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Viešojo saugumo stiprinimo ir plėtros programos pažangos priemonės Nr. 07-011-10-07-01/07-019-10-07-01 „Sudaryti prielaidas veiksmingai nusikaltimų prevencijai ir kontrolei bei terorizmo grėsmių mažinimui“ aprašo patvirtinimo
(2023-07-25 Nr. 1V-487, TAR 2023-07-25, kodas 2023-15135, įsigalioja 2023-07-26)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2023 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. 11V-79-(1.2) „Dėl tvarkos aprašų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-07-25 Nr. 11V-119-(1.2), TAR 2023-07-25, kodas 2023-15131, įsigalioja 2023-07-26)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Europos bankininkystės institucijos priimtų Gairių pertvarkymo institucijoms dėl nurašymo ir konvertavimo ir gelbėjimo privačiomis lėšomis mechanizmo paskelbimo taikymo
(2023-07-20 Nr. 03-123, TAR 2023-07-20, kodas 2023-14897, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 1K-237 „Dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-19 Nr. 1K-189, TAR 2023-07-19, kodas 2023-14838, įsigalioja 2023-07-20)

VĮ „Regitra“ direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2021 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. 1V-248 „Dėl Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-20 Nr. 1V-279, TAR 2023-07-20, kodas 2023-14902, įsigalioja 2023-07-21)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. B1-574 „Dėl Laboratorinių tyrimų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-24 Nr. B1-532, TAR 2023-07-25, kodas 2023-15110, įsigalioja 2023-07-26)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Konkurencinės šilumos gamybos veiklos pripažinimo reguliuojama (nereguliuojama) tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-07-20 Nr. O3E-1007, TAR 2023-07-20, kodas 2023-14914, įsigalioja 2023-07-21)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Kolpingo kolegijos vadybos krypties studijų akreditavimo
(2023-07-19 Nr. SV6-41, TAR 2023-07-19, kodas 2023-14831, įsigalioja 2023-07-20)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-197 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-20 Nr. V-142, TAR 2023-07-20, kodas 2023-14894, įsigalioja 2023-07-21)

Nacionalinės sporto agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Sporto rėmimo fondo lėšų paskirstymo 2023 metų kvietimo nacionaliniams fizinio aktyvumo projektams
(2023-07-21 Nr. V-2023/71, TAR 2023-07-25, kodas 2023-15113, įsigalioja 2023-07-26)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos paskirtinių programų rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-07-20 Nr. V-405, TAR 2023-07-20, kodas 2023-14912, įsigalioja 2023-07-21)

Higienos instituto direktoriaus įsakymas
Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkant asmens duomenis Higienos instituto valdomuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-07-25 Nr. V-87, TAR 2023-07-25, kodas 2023-15140, įsigalioja 2023-07-26)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Visuomenės sveikatos saugos informacinės sistemos modernizavimo, Visuomenės sveikatos saugos informacinės sistemos nuostatų ir Visuomenės sveikatos saugos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo ir Visuomenės sveikatos saugos informacinės sistemos saugos įgaliotinio skyrimo
(2023-07-20 Nr. VKE-220, TAR 2023-07-20, kodas 2023-14920, įsigalioja 2023-07-21)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos ilgalaikio ir trumpalaikio turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose informacinių technologijų priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-07-21 Nr. VKE-221, TAR 2023-07-21, kodas 2023-14979, įsigalioja 2023-07-22)

Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2021 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 2-10 „Dėl Nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančių organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal Reglamento (ES) Nr. 1321/2014 Vc priedo (CAMO dalies) reikalavimus aprašo ir Nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinyno tvirtinimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-20 Nr. 2-3032, TAR 2023-07-21, kodas 2023-14943, įsigalioja 2023-07-22)

Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos kalėjimų tarnybos teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-07-25 Nr. V-580, TAR 2023-07-25, kodas 2023-15134, įsigalioja 2023-07-26)


<< Atgal