Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 30

2023 m. rugpjūčio 2 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. liepos 26 d. – 2023 m. rugpjūčio 1 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimo Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-26 Nr. 592, TAR 2023-07-27, kodas 2023-15269, įsigalioja 2023-08-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Pridėtinės vertės mokesčio kompensavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-07-26 Nr. 595, TAR 2023-07-27, kodas 2023-15279, įsigalioja 2023-07-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-26 Nr. 597, TAR 2023-07-27, kodas 2023-15281, įsigalioja 2023-07-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 4 d. nutarimo Nr. 104 „Dėl Gazolių, skirtų naudoti akvakultūros ir verslinę žvejybą vidaus vandenyse vykdančioms įmonėms, įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-26 Nr. 600, TAR 2023-07-27, kodas 2023-15327, įsigalioja 2023-07-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. 1706 „Dėl Nuostolių dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo dalinio kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-26 Nr. 602, TAR 2023-07-27, kodas 2023-15329, įsigalioja 2023-07-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 1 d. nutarimo Nr. 1523 „Dėl Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-26 Nr. 604, TAR 2023-07-27, kodas 2023-15331, įsigalioja 2023-08-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1114 „Dėl Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos paslaugų naudojimo“ pakeitimo
(2023-07-26 Nr. 605, TAR 2023-07-28, kodas 2023-15393, įsigalioja 2023-07-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 385 „Dėl Sprogmenų civilinės apyvartos kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-26 Nr. 606, TAR 2023-07-28, kodas 2023-15397, įsigalioja 2023-07-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 30 d. nutarimo Nr. 387 „Dėl Sprogmenų gamybos, prekybos ir naudojimo licencijavimo bei rašytinių sutikimų Lietuvos Respublikoje verstis šia licencijuojama veikla išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-26 Nr. 607, TAR 2023-07-28, kodas 2023-15398, įsigalioja 2023-07-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 5 d. nutarimo Nr. 550 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 501 „Dėl Buities, sanitarinių ir higienos patalpų įrengimo reikalavimų“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-07-26 Nr. 611, TAR 2023-07-31, kodas 2023-15510, įsigalioja 2023-08-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ Lietuvai skirtų lėšų paskirstymo
(2023-07-31 Nr. 612, TAR 2023-07-31, kodas 2023-15512, įsigalioja 2023-08-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-31 Nr. 613, TAR 2023-07-31, kodas 2023-15516, įsigalioja 2023-08-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimo Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais ir su tabako gaminiais susijusiais gaminiais, didmeninės prekybos neapdorotu tabaku licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-31 Nr. 614, TAR 2023-07-31, kodas 2023-15517, įsigalioja 2023-08-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-31 Nr. 616, TAR 2023-08-01, kodas 2023-15548, įsigalioja 2023-08-31)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. 1255 „Dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-31 Nr. 620, TAR 2023-08-01, kodas 2023-15577, įsigalioja 2023-08-02)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2023 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. 1K-26 „Dėl Oficialiosios statistikos 2023 metų programos I dalies patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-26 Nr. 1K-283, TAR 2023-07-26, kodas 2023-15193, įsigalioja 2023-07-27)

Finansų ministro įsakymas
Dėl lėšų valstybės tarnybos reformai įgyvendinti paskirstymo
(2023-07-31 Nr. 1K-286, TAR 2023-07-31, kodas 2023-15473, įsigalioja 2023-08-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lygių galimybių įgyvendinimo 2024–2026 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2023-07-28 Nr. A1-507, TAR 2023-07-28, kodas 2023-15445, įsigalioja 2023-07-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. A1-616 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-07 „Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-28 Nr. A1-513, TAR 2023-07-28, kodas 2023-15448, įsigalioja 2023-07-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2021–2027 metų veiksmų programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo
(2023-07-31 Nr. A1-517, TAR 2023-07-31, kodas 2023-15515, įsigalioja 2023-08-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-28 Nr. 4-430, TAR 2023-07-28, kodas 2023-15421, įsigalioja 2023-08-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 4-895 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-01 Nr. 4-432, TAR 2023-08-01, kodas 2023-15565, įsigalioja 2023-08-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. D1-51 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos tęstinių projektų lėšų paskirstymo 2023 m. ir planuojamo paskirstymo 2024–2025 m. patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-27 Nr. D1-252, TAR 2023-07-27, kodas 2023-15251, įsigalioja 2023-07-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-27 Nr. D1-253, TAR 2023-07-27, kodas 2023-15254, įsigalioja 2023-08-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 622 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-27 Nr. D1-254, TAR 2023-07-27, kodas 2023-15255, įsigalioja 2023-07-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 513 „Dėl Medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-28 Nr. D1-257, TAR 2023-07-28, kodas 2023-15424, įsigalioja 2023-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-622 „Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-28 Nr. D1-259, TAR 2023-07-28, kodas 2023-15431, įsigalioja 2023-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. D1-792 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.1-APVA-V-023 priemonės „Daugiabučių namų modernizavimo techninė parama“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-01 Nr. D1-260, TAR 2023-08-01, kodas 2023-15558, įsigalioja 2023-08-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Valstybinių erdvinių duomenų rinkinių ir žemėlapių sąrašo patvirtinimo
(2023-08-01 Nr. D1-261, TAR 2023-08-01, kodas 2023-15561, įsigalioja 2023-08-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo
(2023-08-01 Nr. D1-262, TAR 2023-08-01, kodas 2023-15574, įsigalioja 2023-11-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. V-992 „Dėl Mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose projektų, įgyvendinamų pagal pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-01 „Įgyvendinti įtraukųjį švietimą“ finansavimo ir finansuojamų mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose projektų sąrašo, Nefinansuojamų mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose projektų sąrašo ir Rezervinių mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-31 Nr. V-1029, TAR 2023-07-31, kodas 2023-15454, įsigalioja 2023-08-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. ISAK-2695 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-31 Nr. V-1030, TAR 2023-07-31, kodas 2023-15455, įsigalioja 2023-08-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. V-17 „Dėl Prašymo skirti lituanistinio švietimo lėšas formos ir Lituanistinio švietimo programų finansavimo ir vykdymo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-31 Nr. V-1031, TAR 2023-07-31, kodas 2023-15456, įsigalioja 2023-08-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. V-586 „Dėl 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-01 Nr. V-1036, TAR 2023-08-01, kodas 2023-15598, įsigalioja 2023-08-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-522 „Dėl minimalaus studijų programos studijų vietų skaičiaus valstybinėse aukštosiose mokyklose pagal studijų kryptis ir (arba) krypčių grupes ir studijų pakopas nustatymo“ pakeitimo
(2023-08-01 Nr. V-1037, TAR 2023-08-01, kodas 2023-15599, įsigalioja 2023-08-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. V-186 „Dėl Mokytojų, dirbančių pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir neformaliojo švietimo programas (išskyrus ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas), darbo krūvio sandaros nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-01 Nr. V-1038, TAR 2023-08-01, kodas 2023-15600, įsigalioja 2023-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-414 „Dėl pranešimų apie užkrečiamąsias ligas ir jų sukėlėjus formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-26 Nr. V-851, TAR 2023-07-26, kodas 2023-15163, įsigalioja 2024-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1630 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei su šiomis paslaugomis susijusių priemokų, mokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-26 Nr. V-852, TAR 2023-07-26, kodas 2023-15173, įsigalioja 2023-07-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-26 Nr. V-853, TAR 2023-07-26, kodas 2023-15164, įsigalioja 2023-07-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. V-715 „Dėl 2023 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-26 Nr. V-855, TAR 2023-07-26, kodas 2023-15175, įsigalioja 2023-08-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-120 „Dėl Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei Privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-26 Nr. V-856, TAR 2023-07-26, kodas 2023-15174, įsigalioja 2023-07-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 58 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 79:2000 „Gydytojas neurochirurgas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-27 Nr. V-859, TAR 2023-07-27, kodas 2023-15274, įsigalioja 2023-07-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo
(2023-07-28 Nr. V-862, TAR 2023-07-28, kodas 2023-15363, įsigalioja 2023-07-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Stacionarinių aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugų profiliams priskiriamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų kompensuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo ir Minimalaus Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausančių stacionarines aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ligoninių), atsižvelgiant į jų priskyrimą sveikatos priežiūros įstaigų lygmeniui, privalomai teikiamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų kompensuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo patvirtinimo
(2023-07-28 Nr. V-865, TAR 2023-07-28, kodas 2023-15413, įsigalioja 2023-08-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1082 „Dėl 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-01 „Gerinti grėsmių bei rizikos sveikatai veiksnių valdymą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-31 Nr. V-876, TAR 2023-07-31, kodas 2023-15488, įsigalioja 2023-08-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Regioniniu bendradarbiavimo modeliu pagrįsto asmens sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimo veiksmų plano patvirtinimo
(2023-08-01 Nr. V-879, TAR 2023-08-01, kodas 2023-15555, įsigalioja 2023-08-02)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2023 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-167 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos išvadų dėl religinių bendrijų atitikties valstybės pripažinimo suteikimo reikalavimams rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-28 Nr. 1R-249, TAR 2023-07-28, kodas 2023-15396, įsigalioja 2023-07-29)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1-245 „Dėl Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-06-21 Nr. 1-178, TAR 2023-07-31, kodas 2023-15463, įsigalioja 2023-10-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1-86 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-01 „Įrengti 200 MW elektros energijos kaupimo įrenginių sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-26 Nr. 1-247, TAR 2023-07-26, kodas 2023-15185, įsigalioja 2023-07-27)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 1-279 „Dėl Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-28 Nr. 1-249, TAR 2023-07-28, kodas 2023-15365, įsigalioja 2023-07-29)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-28 Nr. 1-251, TAR 2023-07-28, kodas 2023-15405, įsigalioja 2023-07-29)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-28 Nr. 1-252, TAR 2023-07-28, kodas 2023-15406, įsigalioja 2023-07-29)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2012 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 1-148 „Dėl Energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams audito atlikimo tvarkos ir sąlygų ir energijos vartojimo pastatuose, įrenginiuose ir technologiniams procesams auditą atliekančių specialistų rengimo ir atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-28 Nr. 1-253, TAR 2023-07-28, kodas 2023-15409, įsigalioja 2023-07-29)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-1487 „Dėl Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių ir stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-28 Nr. ĮV-648, TAR 2023-07-28, kodas 2023-15422, įsigalioja 2023-07-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl kraštovaizdžio elementų priežiūros ir žaliojo pūdymo sutvarkymo terminų pratęsimo pareiškėjams, pateikusiems paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškas 2023 m.
(2023-07-26 Nr. 3D-492, TAR 2023-07-26, kodas 2023-15204, įsigalioja 2023-07-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 3D-166 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Laukinių paukščių apsauga už „Natura 2000“ teritorijos ribų“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-26 Nr. 3D-493, TAR 2023-07-26, kodas 2023-15205, įsigalioja 2023-07-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės plėtros programos pažangos priemonės Nr. 15-001-01-14-01 „Nustatyti ir įdiegti į gamybą tvarios žemės ūkio gamybos ir perdirbimo principus, užtikrinant produktyvumą ir konkurencingumą vietos ir eksporto rinkose“ aprašo patvirtinimo
(2023-07-27 Nr. 3D-495, TAR 2023-07-27, kodas 2023-15253, įsigalioja 2023-07-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. 3D-674 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo Europos Sąjungos ekonomikos gaivinimo priemonės (EURI) lėšomis taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-27 Nr. 3D-496, TAR 2023-07-27, kodas 2023-15260, įsigalioja 2023-07-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3D-691 „Dėl palūkanų, sumokėtų už paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir pagal faktoringo sutartis apyvartinėms lėšoms papildyti su UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-27 Nr. 3D-498, TAR 2023-07-27, kodas 2023-15290, įsigalioja 2023-07-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Jaunuolynų ugdymas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2023-07-27 Nr. 3D-499, TAR 2023-07-27, kodas 2023-15294, įsigalioja 2023-07-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-482 „Dėl Valstybės pagalbos priemonės „Palūkanų ir garantinės įmokos kompensavimas COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-27 Nr. 3D-501, TAR 2023-07-27, kodas 2023-15296, įsigalioja 2023-07-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 3D-821 „Dėl Kaimo plėtros finansinių priemonių fondo, skirto Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano lėšomis įgyvendinamoms finansinėms priemonėms administruoti, valdytojo skyrimo ir finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2023-07-28 Nr. 3D-502, TAR 2023-07-28, kodas 2023-15373, įsigalioja 2023-07-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 3D-539 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos ūkio subjektų, veikiančių žemės ūkio ir žuvininkystės produktų gamybos, perdirbimo ir prekybos srityse, likvidumui užtikrinti COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-28 Nr. 3D-503, TAR 2023-07-28, kodas 2023-15426, įsigalioja 2023-07-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 3D-193 „Dėl Paskolų žemės ūkio technikai ir įrangai įsigyti, finansuojamų iš grąžintų ir grąžintinų lėšų, teikimo taisyklių ir paskolų, finansuojamų iš įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos finansines priemones grąžintų lėšų, teikimo pirmine gamyba užsiimantiems ūkio subjektams taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-28 Nr. 3D-504, TAR 2023-07-28, kodas 2023-15427, įsigalioja 2023-07-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 3D-716 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos priemonių ir / arba priemonių veiklos sričių kvietimų 2022–2023 metais teikti projektų įgyvendinimo planus ir prašymus skirti kompensaciją plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-28 Nr. 3D-505, TAR 2023-07-28, kodas 2023-15428, įsigalioja 2023-07-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-204 „Dėl Registrų, duomenų bazių ir informacinių sistemų, reikalingų administruoti Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir nacionalinės paramos priemones, diegimo ir palaikymo finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-31 Nr. 3D-506, TAR 2023-07-31, kodas 2023-15460, įsigalioja 2023-08-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. 3D-422 „Dėl Fondų fondo „Žemės ūkio fondas“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-31 Nr. 3D-507, TAR 2023-07-31, kodas 2023-15470, įsigalioja 2023-08-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-577 „Dėl Finansinių priemonių, finansuojamų iš grąžintų ir grąžintinų lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-31 Nr. 3D-508, TAR 2023-07-31, kodas 2023-15471, įsigalioja 2023-08-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 3D-607 „Dėl Finansinių priemonių, finansuojamų iš įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos finansines priemones grąžintų lėšų ir sukauptų pajamų, 2017–2028 m. sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-31 Nr. 3D-509, TAR 2023-07-31, kodas 2023-15472, įsigalioja 2023-08-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-579 „Dėl Paskolų portfelio garantijų teikimo dėl paskolų apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-07-31 Nr. 3D-510, TAR 2023-07-31, kodas 2023-15474, įsigalioja 2023-08-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 207 „Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų bei jų priekabų techninės apžiūros tvarkos“ pakeitimo
(2023-07-31 Nr. 3D-511, TAR 2023-07-31, kodas 2023-15475, įsigalioja 2023-08-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Pasėlių, augalų ir gyvūnų draudimas“ veiklos „Pasėlių ir augalų draudimo įmokos kompensacija“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“
(2023-08-01 Nr. 3D-513, TAR 2023-08-01, kodas 2023-15556, įsigalioja 2023-08-02)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 1V-299 „Dėl Specializuotosios medicininės ekspertizės organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-27 Nr. 1V-492, TAR 2023-07-27, kodas 2023-15285, įsigalioja 2023-08-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 1V-230 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-27 Nr. 1V-493, TAR 2023-07-27, kodas 2023-15287, įsigalioja 2023-08-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 1V-55 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-07-27 Nr. 1V-494, TAR 2023-07-27, kodas 2023-15288, įsigalioja 2023-08-01)

Vidaus reikalų ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1V-380/V-618 „Dėl Sveikatos būklės reikalavimų sąvado patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-31 Nr. 1V-499/V-874, TAR 2023-07-31, kodas 2023-15451, įsigalioja 2023-08-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo
(2023-07-27 Nr. VA-50/1BE-552, TAR 2023-07-28, kodas 2023-15403, įsigalioja 2023-08-05)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. VA-87 „Dėl Mokestinių patikrinimų atlikimo, jų rezultatų įforminimo ir patvirtinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-28 Nr. VA-52, TAR 2023-07-28, kodas 2023-15392, įsigalioja 2023-07-29)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. VA-93 „Dėl Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-28 Nr. VA-53, TAR 2023-07-28, kodas 2023-15401, įsigalioja 2023-07-29)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinyno taikymo
(2023-07-28 Nr. 1BE-553, TAR 2023-07-28, kodas 2023-15402, įsigalioja 2023-07-29)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-28 Nr. 1K-195, TAR 2023-07-28, kodas 2023-15432, įsigalioja 2023-07-29)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. B1-25 „Dėl Veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisijos sudarymo ir Veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos, įgytos trečiosiose šalyse, vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-28 Nr. B1-544, TAR 2023-07-31, kodas 2023-15459, įsigalioja 2023-08-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl gamtinių dujų įmonėms, vykdančioms perdavimo ir skirstymo veiklą, nustatytų minimalių patikimumo ir kokybės lygių vertinimo
(2023-07-27 Nr. O3E-1069, TAR 2023-07-27, kodas 2023-15316, įsigalioja 2023-07-28)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-27 Nr. O3E-1070, TAR 2023-07-27, kodas 2023-15317, įsigalioja 2023-07-28)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. O3E-340 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2015 m. rugsėjo 22 d. nutarimo Nr. O3-510 „Dėl Investicijų grąžos normos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-07-27 Nr. O3E-1071, TAR 2023-07-27, kodas 2023-15318, įsigalioja 2023-07-28)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. T1-25 „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su alkoholio produktais, tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, įskaitant pluoštinių kanapių tabako gaminius ir su tabako gaminiais susijusius gaminius, patikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-28 Nr. T1-64, TAR 2023-07-28, kodas 2023-15414, įsigalioja 2023-08-01)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2018 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. T1-163 „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) ir juridinių asmenų, vykdančių veiklą su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sąrašą įrašytomis medžiagomis, patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-01 Nr. T1-65, TAR 2023-08-01, kodas 2023-15596, įsigalioja 2023-08-02)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. V1-42 „Dėl Paramos studijoms ne Lietuvos Respublikoje sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-26 Nr. V1-79, TAR 2023-07-26, kodas 2023-15183, įsigalioja 2023-07-27)

Ekstremalių sveikatai situacijų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro direktoriaus 2021 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. 05-36 „Dėl Ekstremalių situacijų valdymo informacinės sistemos nuostatų ir Ekstremalių situacijų valdymo informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-28 Nr. V-87, TAR 2023-07-28, kodas 2023-15435, įsigalioja 2023-07-29)

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. VĮ-94 „Dėl Ūkio subjektų, perkančių–parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-31 Nr. VĮ-90, TAR 2023-07-31, kodas 2023-15476, įsigalioja 2023-08-01)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. VKE-396 „Dėl Valstybinės triukšmo kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-26 Nr. VKE-231, TAR 2023-07-26, kodas 2023-15186, įsigalioja 2023-07-27)

Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 2-109 „Dėl Aviacijos saugumo darbuotojų atestavimo, aviacijos saugumo instruktorių vykdomų egzaminų tvarkos ir aviacijos saugumo instruktorių rengiamos mokymo medžiagos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-31 Nr. 2-3036, TAR 2023-07-31, kodas 2023-15478, įsigalioja 2023-08-01)

Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos 2005 m. gruodžio 13 d. nutarimo Nr. 1V-1104 „Dėl Ryšio numerių skyrimo ir naudojimo taisyklių ir Nacionalinio ryšio numeracijos plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-25 Nr. TN-344, TAR 2023-07-26, kodas 2023-15165, įsigalioja 2023-09-01)

Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos 2011 m. spalio 10 d. nutarimo Nr. 1V-960 „Dėl Prieigos, įskaitant tinklų sujungimą, suteikimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-27 Nr. TN-347, TAR 2023-07-27, kodas 2023-15300, įsigalioja 2023-07-28)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Šaudymo tiruose ar šaudyklose, jų teritorijoje reikalavimų, reikalavimų tirų ar šaudyklų patalpoms bei ginklo naudojimo ir nuomos tire ar šaudykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-26 Nr. 5-V-625, TAR 2023-07-26, kodas 2023-15171, įsigalioja 2023-07-27)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Pažeidimų nagrinėjimo ir ekonominių sankcijų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-07-27 Nr. 5-V-629, TAR 2023-07-27, kodas 2023-15292, įsigalioja 2023-07-28)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2020 m. birželio 26 d. Įsakymo Nr. I-173 „Dėl Turto tyrimo atlikimo ir organizavimo civilinio turto konfiskavimo metu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-26 Nr. I-165, TAR 2023-07-26, kodas 2023-15202, įsigalioja 2023-07-27)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2013 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. I-58 „Dėl Rekomendacijų dėl formalizuotos tvarkos taikymo atliekant ikiteisminį tyrimą patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-07-26 Nr. I-166, TAR 2023-07-26, kodas 2023-15203, įsigalioja 2023-07-27)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos vado įsakymas
Dėl Sprendimo dėl užsieniečio laikino apgyvendinimo pavyzdinės formos patvirtinimo
(2023-07-26 Nr. 4-288, TAR 2023-07-26, kodas 2023-15198, įsigalioja 2023-07-27)


<< Atgal