Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 31

2023 m. rugpjūčio 9 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. rugpjūčio 2 d. – 2023 m. rugpjūčio 8 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 822 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-07-31 Nr. 632, TAR 2023-08-02, kodas 2023-15639, įsigalioja 2023-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 31 d. nutarimo Nr. 808 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymą“ pakeitimo
(2023-07-31 Nr. 636, TAR 2023-08-03, kodas 2023-15748, įsigalioja 2023-08-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. gruodžio 29 d. nutarimo Nr. 1317 „Dėl Lietuvos Respublikos krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-07-31 Nr. 638, TAR 2023-08-03, kodas 2023-15751, įsigalioja 2023-08-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 543 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų sudarymo ir vykdymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-07-31 Nr. 639, TAR 2023-08-03, kodas 2023-15752, įsigalioja 2023-08-04)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl Oficialiosios statistikos 2022 metų programos I dalies vykdymo ataskaitos patvirtinimo
(2023-08-04 Nr. 1K-290, TAR 2023-08-04, kodas 2023-15825, įsigalioja 2023-08-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. A1-695 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.3.1-ESFA-V-419 „Socialinės įtraukties didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-04 Nr. A1-520, TAR 2023-08-04, kodas 2023-15827, įsigalioja 2023-08-05)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Tikslinių kompetencijų ugdymo palydimųjų subsidijų verslui skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-08-04 Nr. 4-436, TAR 2023-08-04, kodas 2023-15824, įsigalioja 2023-08-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. D1-710 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-V-013 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 4 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-02 Nr. D1-263, TAR 2023-08-02, kodas 2023-15657, įsigalioja 2023-08-03)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. D1-882 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės 05.1.1-APVA-R-007 „Paviršinių nuotekų sistemų tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-02 Nr. D1-264, TAR 2023-08-02, kodas 2023-15683, įsigalioja 2023-08-03)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-1120 „Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-02 Nr. D1-265, TAR 2023-08-02, kodas 2023-15685, įsigalioja 2024-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. D1-874 „Dėl Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint dirbti pagal statybos inžinieriaus profesiją ar laikinai ir kartais teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-04 Nr. D1-269, TAR 2023-08-04, kodas 2023-15865, įsigalioja 2023-08-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. D1-875 „Dėl Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos, įgytos trečiojoje valstybėje, pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-04 Nr. D1-270, TAR 2023-08-04, kodas 2023-15866, įsigalioja 2023-08-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. D1-717 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonės „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-04 Nr. D1-271, TAR 2023-08-04, kodas 2023-15867, įsigalioja 2023-08-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-11-02 (RE) „Stiprinti savivaldybių aplinkos oro monitoringą“ finansavimo gairių patvirtinimo
(2023-08-04 Nr. D1-272, TAR 2023-08-04, kodas 2023-15868, įsigalioja 2023-08-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. D1-11 „Dėl Geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų veiklos planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-04 Nr. D1-273, TAR 2023-08-04, kodas 2023-15869, įsigalioja 2023-08-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. D1-873 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-V-005 priemonės „Pajūrio juostos tvarkymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-04 Nr. D1-274, TAR 2023-08-04, kodas 2023-15870, įsigalioja 2023-08-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. D1-683 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.1.1-APVA-V-006 priemonės „Potvynių rizikos valdymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-04 Nr. D1-276, TAR 2023-08-04, kodas 2023-15872, įsigalioja 2023-08-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1877 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-06-01 „Pirmiausia – mokytojas“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-03 Nr. V-1042, TAR 2023-08-03, kodas 2023-15734, įsigalioja 2023-08-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo mokslo ir sporto ministro 2023 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. V-3 „Dėl Reikalavimų pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) kvalifikacijos tobulinimo programoms ir nacionalinėms kvalifikacijos tobulinimo programoms ir nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo, akreditavimo ir registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-08 Nr. V-1048, TAR 2023-08-08, kodas 2023-15962, įsigalioja 2023-08-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-1250 „Dėl 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-001-01-02-01 „Stiprinti inovacijų ekosistemas mokslo centruose“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-08 Nr. V-1049, TAR 2023-08-08, kodas 2023-15963, įsigalioja 2023-08-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-707 „Dėl Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-08 Nr. V-1050, TAR 2023-08-08, kodas 2023-15964, įsigalioja 2023-08-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-1950 „Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-08 Nr. V-1052, TAR 2023-08-08, kodas 2023-15973, įsigalioja 2023-08-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. V-715 „Dėl 2023 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-02 Nr. V-881, TAR 2023-08-02, kodas 2023-15629, įsigalioja 2023-08-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V-429 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų), būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos bazinių kainų nustatymo, nuomos išlaidų kompensavimo ir sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-02 Nr. V-882, TAR 2023-08-02, kodas 2023-15630, įsigalioja 2023-08-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. V-2579 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) apdraustiesiems ūkio subjektuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-02 Nr. V-886, TAR 2023-08-02, kodas 2023-15636, įsigalioja 2023-08-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno Nr. 11-96-2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-02 Nr. V-887, TAR 2023-08-02, kodas 2023-15637, įsigalioja 2023-08-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-02 Nr. V-890, TAR 2023-08-02, kodas 2023-15650, įsigalioja 2023-08-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Ambulatorinių slaugytojo konsultacijų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2023-08-02 Nr. V-891, TAR 2023-08-02, kodas 2023-15652, įsigalioja 2024-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-584 „Dėl Žemo slenksčio paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-02 Nr. V-892, TAR 2023-08-02, kodas 2023-15653, įsigalioja 2023-08-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Žmogaus genomo sekoskaitos tyrimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-08-03 Nr. V-899, TAR 2023-08-03, kodas 2023-15730, įsigalioja 2023-08-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių ir medicinos priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-03 Nr. V-900, TAR 2023-08-03, kodas 2023-15772, įsigalioja 2023-08-04)

Teisingumo ministro ir Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro ir užsienio reikalų ministro 2006 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1R-105/V-55 „Dėl Konsulinių pareigūnų atliekamų notarinių veiksmų atlikimo metodinių taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-02 Nr. 1R-255/V-268, TAR 2023-08-02, kodas 2023-15680, įsigalioja 2023-09-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 3-399(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-V-515 priemonės „Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklo kūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-03 Nr. 3-347, TAR 2023-08-03, kodas 2023-15767, įsigalioja 2023-08-04)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-1487 „Dėl Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių ir stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-07 Nr. ĮV-652, TAR 2023-08-07, kodas 2023-15913, įsigalioja 2023-08-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 3D-690 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2023 metais tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-02 Nr. 3D-515, TAR 2023-08-02, kodas 2023-15673, įsigalioja 2023-08-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-809 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones priėmimo 2023 metais tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-02 Nr. 3D-516, TAR 2023-08-02, kodas 2023-15675, įsigalioja 2023-08-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymą, Lietuvos Respublikos atsiskaitymo už žemės ūkio produkciją įstatymą, Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymą, Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymą ir Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymą
(2023-08-03 Nr. 3D-519, TAR 2023-08-03, kodas 2023-15731, įsigalioja 2024-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 3D-335 „Dėl Pagal sąlygines išlaidas įvertintų žemės ūkio veiklos pajamų normatyvų ir žemės ūkio veiklos pajamų normos iš žemės ūkio naudmenų hektaro apskaičiavimo metodikos ir Žemės ūkio produkcijos sąlyginių verčių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-03 Nr. 3D-520, TAR 2023-08-03, kodas 2023-15732, įsigalioja 2023-08-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3D-562 „Dėl Tautinio paveldo produktų, Atestuotų tradicinių amatų meistrų ir Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-03 Nr. 3D-522, TAR 2023-08-03, kodas 2023-15739, įsigalioja 2023-08-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-237 „Dėl Nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimo asmenims, perkantiems turtą pirminei žemės ūkio produktų gamybai vykdyti, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-03 Nr. 3D-524, TAR 2023-08-03, kodas 2023-15763, įsigalioja 2023-08-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2023–2027 metų susietosios pajamų paramos už pienines karves išmokų dydžių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo
(2023-08-03 Nr. 3D-525, TAR 2023-08-03, kodas 2023-15764, įsigalioja 2023-08-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių, patvirtinimo
(2023-08-04 Nr. 3D-528, TAR 2023-08-04, kodas 2023-15841, įsigalioja 2023-08-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. 3D-451 „Dėl Skolų, susidarančių UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondui įvykdžius garantinius įsipareigojimus, apskaitos, išieškojimo, pripažinimo beviltiškomis, nurašymo ir revizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-04 Nr. 3D-529, TAR 2023-08-04, kodas 2023-15842, įsigalioja 2023-08-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Susietosios pajamų paramos už ūkinius gyvūnus išmokų dydžių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo
(2023-08-07 Nr. 3D-531, TAR 2023-08-07, kodas 2023-15903, įsigalioja 2023-08-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. 3D-601 „Dėl Valstybės pagalbos priemonės „Palūkanų ir garantinės įmokos kompensavimas žuvininkystės sektoriui COVID-19 ligos protrūkio laikotarpiu“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-07 Nr. 3D-532, TAR 2023-08-07, kodas 2023-15909, įsigalioja 2023-08-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos ketvirtojo prioriteto „Tarptautinio vandenynų valdymo stiprinimas ir saugių, apsaugotų, švarių ir tvariai valdomų jūrų bei vandenynų užtikrinimas“ priemonės „Pakrančių apsaugos funkcijas atliekančių institucijų bendradarbiavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2023-08-08 Nr. 3D-534, TAR 2023-08-08, kodas 2023-15968, įsigalioja 2023-08-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-08 Nr. 3D-535, TAR 2023-08-08, kodas 2023-15983, įsigalioja 2023-08-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 3D-139 „Dėl Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano tiesioginių išmokų, sektorines ir kaimo plėtros intervencines priemones, paskirstymo sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-08 Nr. 3D-536, TAR 2023-08-08, kodas 2023-15984, įsigalioja 2023-08-09)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Kandidatų į Lietuvos Respublikos diplomatinius atstovus atrankos, Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovų skyrimo ir atšaukimo procedūrų aprašo patvirtinimo
(2023-08-02 Nr. V-269, TAR 2023-08-02, kodas 2023-15677, įsigalioja 2023-08-03)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Tipinių valstybės tarnautojų, atliekančių parengties pareigūnų funkcijas, pareigybių aprašymų patvirtinimo ir šių pareigybių steigimo
(2023-08-04 Nr. 1V-503, TAR 2023-08-04, kodas 2023-15844, įsigalioja 2023-08-05)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. rugpjūčio 25 d. įsakymo Nr. 1V-594 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-913 priemonės „Viešojo valdymo institucijų vidaus administravimo tobulinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-07 Nr. 1V-513, TAR 2023-08-07, kodas 2023-15917, įsigalioja 2023-08-08)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1V-194 „Dėl Teisės laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-07 Nr. 1V-514, TAR 2023-08-07, kodas 2023-15918, įsigalioja 2023-08-08)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kariuomenės pasitelkimo teikti pagalbą sustiprinant valstybės sienos apsaugą ekstremaliosios situacijos metu
(2023-08-03 Nr. V-641, TAR 2023-08-03, kodas 2023-15760, įsigalioja 2023-08-04)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(2023-06-21 Nr. V-223, TAR 2023-08-08, kodas 2023-15969, įsigalioja 2024-07-01)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-7 „Dėl finansų įstaigoms, kurios nenurodytos Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-02 Nr. V-115, TAR 2023-08-02, kodas 2023-15645, įsigalioja 2023-09-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 1B-287 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės garbės ženklų ir atminimo medalių teikimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-07-20 Nr. 1BE-523, TAR 2023-08-07, kodas 2023-15891, įsigalioja 2023-08-08)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1K-87 „Dėl Bazinio mokėjimo už pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ataskaitų formų tvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-02 Nr. 1K-198, TAR 2023-08-02, kodas 2023-15627, įsigalioja 2023-08-03)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1K-43 „Dėl Ligų prevencijos programų vykdymo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-02 Nr. 1K-199, TAR 2023-08-02, kodas 2023-15663, įsigalioja 2023-08-03)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 1K-261 „Dėl Prognozuojamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidų vaistams, siūlomiems įrašyti į kompensuojamųjų vaistų sąrašus, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-04 Nr. 1K-201, TAR 2023-08-04, kodas 2023-15803, įsigalioja 2023-08-05)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl projekto, įgyvendinamo pagal pažangos priemonę Nr. 12-003-03-06-01 „Pirmiausia – mokytojas”, partnerių atrankos konkurso sąlygų aprašo patvirtinimo
(2023-07-20 Nr. V-402, TAR 2023-08-02, kodas 2023-15659, įsigalioja 2023-08-03)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro 2021 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. VE-87 (1.3 E) „Dėl Įgaliojimų teikti duomenis, dokumentus ir gauti paslaugas valstybės įmonėje Registrų centre išdavimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo
(2023-08-08 Nr. VE-430 (1.3 E), TAR 2023-08-08, kodas 2023-15972, įsigalioja 2023-08-09)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2022 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. VĮ-17(1.1E) „Dėl Informacijos pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą teikimo Lietuvos kultūros taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-03 Nr. VĮ-24(1.1E), TAR 2023-08-04, kodas 2023-15817, įsigalioja 2023-08-05)

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus 2021 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. VĮ-71 „Dėl Žemės ūkio ir maisto produktų tiekėjų bei pirkėjų veiklos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-04 Nr. VĮ-94, TAR 2023-08-04, kodas 2023-15797, įsigalioja 2023-08-05)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. 2-183 „Dėl Lengvųjų nepilotuojamųjų balionų, naudojamų meteorologiniais tikslais, skrydžių taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-08 Nr. 2-3041, TAR 2023-08-08, kodas 2023-15981, įsigalioja 2023-08-09)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės aviacijos administracijos direktoriaus 2008 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 4R-113 „Dėl eksperimentinės kategorijos orlaivių ir orlaivių lengvesnių už orą reikalavimų nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-08-08 Nr. 2BE-193, TAR 2023-08-08, kodas 2023-15975, įsigalioja 2023-08-09)

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. 1-258 „Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo ir saugos įgaliotinio bei administratoriaus skyrimo“ pakeitimo
(2023-07-31 Nr. 1-348, TAR 2023-08-03, kodas 2023-15738, įsigalioja 2023-08-04)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų agentūros stipendijų skyrimo Lietuvos diasporos jauniems asmenims, atliekantiems arba ketinantiems atlikti profesinę praktiką Lietuvoje, siekiant stiprinti jų ryšį su Lietuva, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-08-02 Nr. 2V-227(1.4E), TAR 2023-08-02, kodas 2023-15681, įsigalioja 2023-08-03)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-05 „Plėtoti laiku atliekamo efektyvaus darbo su jaunimu sistemą“ įgyvendinimo partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-08-02 Nr. 2V-228 (1.4E), TAR 2023-08-02, kodas 2023-15674, įsigalioja 2023-08-03)

Lietuvos kalėjimų tarnybos ir Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Reagavimo į elektroninio stebėjimo priemonių programinės įrangos fiksuojamus bausmės atlikimo sąlygų pažeidimus bei elektroninio stebėjimo priemonių naudojimo tvarkos įgyvendinimo aprašo patvirtinimo
(2023-08-04 Nr. V-598/V-196, TAR 2023-08-07, kodas 2023-15901, įsigalioja 2023-08-08)

Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Asmens elektroninės atpažinties sertifikato ir kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato sudarymo ir tvarkymo sąlygų patvirtinimo
(2023-08-04 Nr. 1-29, TAR 2023-08-04, kodas 2023-15861, įsigalioja 2023-08-05)

Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūno elektroninės atpažinties sertifikato ir vidaus tarnybos sistemos pareigūno kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato sudarymo ir tvarkymo sąlygų patvirtinimo
(2023-08-04 Nr. 1-30, TAR 2023-08-04, kodas 2023-15863, įsigalioja 2023-08-05)

Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus įsakymas
Dėl E. rezidento elektroninės atpažinties sertifikato ir kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato sudarymo ir tvarkymo sąlygų patvirtinimo
(2023-08-04 Nr. 1-31, TAR 2023-08-04, kodas 2023-15864, įsigalioja 2023-08-05)

Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnautojo elektroninės atpažinties sertifikato ir valstybės tarnautojo kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato sudarymo ir tvarkymo sąlygų patvirtinimo
(2023-08-04 Nr. 1-32, TAR 2023-08-04, kodas 2023-15862, įsigalioja 2023-08-05)

Lietuvos statistikos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Statistinio atskleidimo kontrolės vadovo patvirtinimo
2022-04-26 Nr. DĮ-107, TAR 2023-08-08, kodas 2023-15980, įsigalioja 2023-08-09)


<< Atgal