Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 32

2023 m. rugpjūčio 16 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. rugpjūčio 9 d. – 2023 m. rugpjūčio 15 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2014–2020 metų nacionalinės programos 1 konkretaus tikslo „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ 1 nacionalinio tikslo „Priėmimo ir prieglobsčio sistemos“ 1 veiksmo „Prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo sąlygų gerinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. PMIF-1.1.1-V-04 patvirtinimo
(2023-08-09 Nr. A1-521, TAR 2023-08-09, kodas 2023-15997, įsigalioja 2023-08-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. A1-489 „Dėl Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto Multidimensinės šeimos terapijos programos įgyvendinimo Lietuvoje tęstinumui užtikrinti, atrankos konkurso organizavimo 2023–2024 metais nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-09 Nr. A1-522, TAR 2023-08-09, kodas 2023-15999, įsigalioja 2023-08-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. A1-668 „Dėl Lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-09 Nr. A1-524, TAR 2023-08-09, kodas 2023-16000, įsigalioja 2024-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. A1-64 „Dėl projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013, finansuojamo iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“ lėšų, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-09 Nr. A1-534, TAR 2023-08-09, kodas 2023-16034, įsigalioja 2023-08-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-10 Nr. A1-538, TAR 2023-08-10, kodas 2023-16116, įsigalioja 2023-08-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-06 „Įgyvendinti lygių galimybių, lyčių lygybės principus“ projekto partnerių (savivaldybių administracijų) „Koordinatorių modelio išbandymas ir lyčių lygybės politikos stiprinimas sostinės regione“ bei „Koordinatorių modelio išbandymas ir lyčių lygybės politikos stiprinimas vidurio ir vakarų Lietuvos regione“ veikloms atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-08-11 Nr. A1-542, TAR 2023-08-11, kodas 2023-16179, įsigalioja 2023-08-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų emocinei paramai ir kompleksinėms konsultacinėms paslaugoms, teikiamoms telefonu (nuotoliniu būdu) vyrams, išgyvenantiems emocines ir psichologines krizes, stiprinti 2024 metais, atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2023-08-14 Nr. A1-545, TAR 2023-08-14, kodas 2023-16194, įsigalioja 2023-08-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. A1-25 „Dėl Asmenų aprūpinimo klausos, regos, komunikacijos ir sensorikos bei judėjimo techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-14 Nr. A1-547, TAR 2023-08-14, kodas 2023-16195, įsigalioja 2023-09-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 4-895 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-09 Nr. 4-438, TAR 2023-08-09, kodas 2023-16036, įsigalioja 2023-08-10)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 4-886 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-06-03 „Gerinti konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-09 Nr. 4-440, TAR 2023-08-09, kodas 2023-16037, įsigalioja 2023-08-10)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 4-861 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-09 Nr. 4-442, TAR 2023-08-09, kodas 2023-16038, įsigalioja 2023-08-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. D1-245 „Dėl Valstybinių miškų ir valstybės saugomų teritorijų vietinės reikšmės kelių tiesimo, rekonstravimo ir taisymo (remonto) finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-11 Nr. D1-278, TAR 2023-08-11, kodas 2023-16151, įsigalioja 2024-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl kanopinių žvėrių, kurių medžioklė limituojama, sumedžiojimo per 2023–2024 metų medžioklės sezoną limitų patvirtinimo
(2023-08-11 Nr. D1-279, TAR 2023-08-11, kodas 2023-16158, įsigalioja 2023-08-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-1250 „Dėl 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-001-01-02-01 „Stiprinti inovacijų ekosistemas mokslo centruose“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-11 Nr. V-1057, TAR 2023-08-11, kodas 2023-16147, įsigalioja 2023-08-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-03 „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“ aprašo patvirtinimo
(2023-08-11 Nr. V-1063, TAR 2023-08-11, kodas 2023-16154, įsigalioja 2023-08-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-459 „Dėl preliminaraus valstybės finansuojamų trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2023 metais priimami studentai, skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus ir skiriamo valstybės finansavimo“ pakeitimo
(2023-08-14 Nr. V-1069, TAR 2023-08-14, kodas 2023-16185, įsigalioja 2023-08-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-395 „Dėl vaikų endokrinologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ pakeitimo
(2023-08-10 Nr. V-905, TAR 2023-08-10, kodas 2023-16098, įsigalioja 2023-11-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Lietuvos e. sveikatos sistemos 2018–2025 metų plėtros programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-08-11 Nr. V-906, TAR 2023-08-11, kodas 2023-16174, įsigalioja 2023-08-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. V-715 „Dėl 2023 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-11 Nr. V-907, TAR 2023-08-11, kodas 2023-16176, įsigalioja 2023-08-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-11 Nr. V-908, TAR 2023-08-11, kodas 2023-16177, įsigalioja 2024-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1242 „Dėl Bendrųjų vidaus ligų stacionarinių antrinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo ir Bendrųjų specializuotų vidaus ligų stacionarinių tretinio lygio paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-11 Nr. V-909, TAR 2023-08-11, kodas 2023-16180, įsigalioja 2023-08-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-14 Nr. V-911, TAR 2023-08-14, kodas 2023-16193, įsigalioja 2023-08-15)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 18 „Dėl Lietuvos Respublikos vietinės reikšmės ir perspektyvinių vidaus vandenų kelių sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-10 Nr. 3-359, TAR 2023-08-10, kodas 2023-16118, įsigalioja 2023-08-11)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 3-600 „Dėl Vidaus vandenų kelių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-10 Nr. 3-360, TAR 2023-08-10, kodas 2023-16119, įsigalioja 2023-08-11)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3-406 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-11 Nr. 3-363, TAR 2023-08-11, kodas 2023-16157, įsigalioja 2023-08-12)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-277 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-11 Nr. 3-364, TAR 2023-08-11, kodas 2023-16184, įsigalioja 2023-08-12)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2022 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. ĮV-428 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-03 „Investicijos į kultūros išteklių skaitmeninimą ir prieinamumą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-11 Nr. ĮV-665, TAR 2023-08-11, kodas 2023-16182, įsigalioja 2023-08-12)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2018 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. ĮV-488 „Dėl Tolygios kultūrinės raidos įgyvendinimo regionuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-11 Nr. ĮV-666, TAR 2023-08-14, kodas 2023-16187, įsigalioja 2023-08-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-203 „Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. 3D-332 „Dėl Tręšiamųjų produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-08-10 Nr. 3D-540, TAR 2023-08-10, kodas 2023-16105, įsigalioja 2023-09-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 3D-418 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-14 Nr. 3D-544, TAR 2023-08-14, kodas 2023-16189, įsigalioja 2023-08-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. 3D-659 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos į miškininkystės technologijas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-14 Nr. 3D-545, TAR 2023-08-14, kodas 2023-16190, įsigalioja 2023-08-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 3D-420 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2022 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-14 Nr. 3D-546, TAR 2023-08-14, kodas 2023-16191, įsigalioja 2023-08-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 3D-298 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano sektorinių intervencinių priemonių bitininkystės sektoriuje įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-14 Nr. 3D-547, TAR 2023-08-14, kodas 2023-16192, įsigalioja 2023-08-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. 3D-190 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-14 Nr. 3D-548, TAR 2023-08-14, kodas 2023-16198, įsigalioja 2023-08-15)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1V-991 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-V-906 priemonės „Kompleksinė paslaugų plėtra integruotų teritorijų vystymo programų tikslinėse teritorijose“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-09 Nr. 1V-517, TAR 2023-08-09, kodas 2023-15994, įsigalioja 2023-08-10)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 1V-989 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonės „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-09 Nr. 1V-518, TAR 2023-08-09, kodas 2023-15998, įsigalioja 2023-08-10)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. 1V-841 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-905 priemonės „Miestų kompleksinė plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-09 Nr. 1V-519, TAR 2023-08-09, kodas 2023-16002, įsigalioja 2023-08-10)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 1V-833 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 priemonės „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-09 Nr. 1V-520, TAR 2023-08-09, kodas 2023-16003, įsigalioja 2023-08-10)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2020 m. lapkričio 17 d. įsakymo Nr. 1V-1180 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4, 7, 8 ir 10 prioritetų jungtinės priemonės Nr. J08-CPVA-V „Funkcinių zonų vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-09 Nr. 1V-521, TAR 2023-08-09, kodas 2023-16005, įsigalioja 2023-08-10)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-09 Nr. 1V-522, TAR 2023-08-09, kodas 2023-16007, įsigalioja 2023-08-10)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2016 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1V-96 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-V-916 priemonės „Nacionalinių kovos su korupcija priemonių įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-09 Nr. 1V-523, TAR 2023-08-09, kodas 2023-16039, įsigalioja 2023-08-10)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-09 Nr. 1V-525, TAR 2023-08-09, kodas 2023-16041, įsigalioja 2023-08-10)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. 1V-218 „Dėl Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-11 Nr. 1V-527, TAR 2023-08-11, kodas 2023-16181, įsigalioja 2023-08-12)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. VA-94 „Dėl Mokesčių administratoriaus ir skolininko taikos sutarties vykdymo procese sudarymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-09 Nr. VA-54, TAR 2023-08-09, kodas 2023-16004, įsigalioja 2023-08-10)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. VA-95 „Dėl Informacijos apie platformose vykdomas veiklas teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-10 Nr. VA-56, TAR 2023-08-10, kodas 2023-16088, įsigalioja 2023-08-11)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1K-87 „Dėl bazinio mokėjimo už pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ataskaitų formų tvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-09 Nr. 1K-203, TAR 2023-08-09, kodas 2023-16031, įsigalioja 2023-08-10)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2023 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. V-402 „Dėl projekto, įgyvendinamo pagal pažangos priemonę Nr. 12-003-03-06-01 „Pirmiausia – mokytojas”, partnerių atrankos konkurso sąlygų aprašo patvirtinimo“, pakeitimo
(2023-08-09 Nr. V-432, TAR 2023-08-09, kodas 2023-16032, įsigalioja 2023-08-10)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 2BE-210 „Dėl Nacionalinės civilinės aviacijos saugumo kokybės kontrolės programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-11 Nr. 2BE-195, TAR 2023-08-11, kodas 2023-16159, įsigalioja 2023-08-12)

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. BV-202 „Dėl įvaikinimo organizavimui reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-09 Nr. BV-207, TAR 2023-08-10, kodas 2023-16083, įsigalioja 2023-08-11)

VšĮ Lietuvos prabavimo rūmų direktoriaus įsakymas
Dėl paslaugų teikimo tvarkos aprašo
(2023-07-27 Nr. (1.6)1-44, TAR 2023-08-10, kodas 2023-16125, įsigalioja 2023-08-15)

VšĮ Lietuvos prabavimo rūmų direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Lietuvos prabavimo rūmų ūkinės komercinės veiklos (paslaugų, darbų bei produkcijos) kainų ir tarifų sąrašo pakeitimo
(2023-08-08 Nr. (1.6)1-49, TAR 2023-08-10, kodas 2023-16123, įsigalioja 2023-08-11)

Valstybės saugumo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus 2019 m. spalio 22 d įsakymo Nr. 1-85 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento žvalgybos pareigūnų, laikinai perkeltų į užsienio valstybių ar tarptautines karines ar gynybos institucijas, aprūpinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
2022-10-17 Nr. 1-123, TAR 2023-08-09, kodas 2023-16027, įsigalioja 2023-08-10)

Valstybės saugumo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento elektroninių paslaugų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(2023-02-14 Nr. 1-27, TAR 2023-08-09, kodas 2023-16028, įsigalioja 2023-08-10)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Emocinės (psichologinės) pagalbos teikimo telefonu ir susirašinėjant internetu (angl. chat) projektų finansavimo 2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo
(2023-08-08 Nr. 2V-231 (1.4E), TAR 2023-08-09, kodas 2023-16029, įsigalioja 2023-08-10)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2013 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. I-76 „Dėl Rekomendacijų dėl ikiteisminio tyrimo dokumentų sudėjimo į bylą tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-09 Nr. I-171, TAR 2023-08-09, kodas 2023-16026, įsigalioja 2023-08-10)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Duomenų nuasmeninimo ir pseudoniminimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-01-17 Nr. DĮ-13, TAR 2023-08-09, kodas 2023-15988, įsigalioja 2023-08-10)


<< Atgal