Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 34

2023 m. rugpjūčio 30 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. rugpjūčio 23 d. – 2023 m. rugpjūčio 29 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2023-08-28 Nr. (22.35E)3-4946, TAR 2023-08-28, kodas 2023-16908, įsigalioja 2023-08-29)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties nebegaliojimo
(2023-08-29 Nr. (22.35E)3-4951, TAR 2023-08-29, kodas 2023-16962, įsigalioja 2023-08-29)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 4 d. nutarimo Nr. 195 „Dėl Lietuvos Respublikos pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-08-16 Nr. 662, TAR 2023-08-23, kodas 2023-16508, įsigalioja 2023-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. sausio 18 d. nutarimo Nr. 90 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 8 punktą“ pakeitimo
(2023-08-23 Nr. 669, TAR 2023-08-25, kodas 2023-16677, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. rugsėjo 8 d. nutarimo Nr. 721 „Dėl Lietuvos Respublikos nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-08-23 Nr. 670, TAR 2023-08-25, kodas 2023-16687, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ pakeitimo
(2023-08-23 Nr. 672, TAR 2023-08-25, kodas 2023-16744, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ pakeitimo
(2023-08-23 Nr. 673, TAR 2023-08-25, kodas 2023-16745, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-23 Nr. 675, TAR 2023-08-25, kodas 2023-16748, įsigalioja 2023-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 832 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-08-23 Nr. 676, TAR 2023-08-25, kodas 2023-16749, įsigalioja 2023-08-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. balandžio 3 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-08-23 Nr. 677, TAR 2023-08-25, kodas 2023-16750, įsigalioja 2023-08-26)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 1K-274 „Dėl Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos steigimo“ pakeitimo
(2023-08-23 Nr. 1K-299, TAR 2023-08-23, kodas 2023-16520, įsigalioja 2023-08-24)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-08-23 Nr. 1K-301, TAR 2023-08-23, kodas 2023-16569, įsigalioja 2023-08-24)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2006 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-29 Nr. 1K-303, TAR 2023-08-29, kodas 2023-16992, įsigalioja 2023-09-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1K-455 „Dėl Viešojo sektoriaus subjektų privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-29 Nr. 1K-304, TAR 2023-08-29, kodas 2023-16998, įsigalioja 2024-01-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A1-596 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-28 Nr. A1-567, TAR 2023-08-28, kodas 2023-16825, įsigalioja 2023-08-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-29 Nr. A1-573, TAR 2023-08-29, kodas 2023-16946, įsigalioja 2023-09-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. A1-350 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-02 „Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-29 Nr. A1-574, TAR 2023-08-29, kodas 2023-16947, įsigalioja 2023-08-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. A1-441 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų atliekamos neįgalumo lygio, laikinojo nedarbingumo ar darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ar termino nustatymo pagrįstumo ir teisėtumo asmeniui, turinčiam teisę gauti ar gaunančiam ligos išmoką, netekto darbingumo pensiją ar kitą išmoką, kurių skyrimas ir (ar) mokėjimas pavestas Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms, priežiūros funkcijų įgyvendinimo tvarkos aprašo ir Asmens, kuriam duotas nurodymas dalyvauti papildomame sveikatos tyrime, su šio nurodymo vykdymu susijusių sąnaudų kompensavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-29 Nr. A1-575, TAR 2023-08-29, kodas 2023-16982, įsigalioja 2023-08-30)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 4-895 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-23 Nr. 4-455, TAR 2023-08-23, kodas 2023-16547, įsigalioja 2023-08-24)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Subsidijų, kuriomis siekiama skatinti įmonių inovatyvių produktų komercializavimą, skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-08-23 Nr. 4-460, TAR 2023-08-23, kodas 2023-16550, įsigalioja 2023-08-24)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 4-885 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-23 Nr. 4-461, TAR 2023-08-23, kodas 2023-16575, įsigalioja 2023-08-24)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 4-886 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-06-03 „Gerinti konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-29 Nr. 4-463, TAR 2023-08-29, kodas 2023-16945, įsigalioja 2023-08-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-672 „Dėl Apvaliosios medienos apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-23 Nr. D1-287, TAR 2023-08-23, kodas 2023-16513, įsigalioja 2023-09-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2023-08-23 Nr. D1-288, TAR 2023-08-23, kodas 2023-16519, įsigalioja 2023-08-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. D1-343 „Dėl Želdinių atkuriamosios vertės įkainių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-23 Nr. D1-289, TAR 2023-08-23, kodas 2023-16521, įsigalioja 2023-08-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. D1-96 „Dėl Gamtinio karkaso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-23 Nr. D1-291, TAR 2023-08-23, kodas 2023-16532, įsigalioja 2023-08-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. D1-305 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-04 „Skatinti miškų plėtrą ir darnų miškų sektoriaus vystymąsi“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-08-24 Nr. D1-292, TAR 2023-08-24, kodas 2023-16613, įsigalioja 2023-08-25)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Paviršinių vandens telkinių naudojimo vandeniui išgauti reikalavimų ir paviršinį vandenį naudojančių asmenų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-08-25 Nr. D1-294, TAR 2023-08-25, kodas 2023-16755, įsigalioja 2024-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. D1-95 „Dėl Želdynų projektų rengimo vadovo atestato išdavimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-28 Nr. D1-297, TAR 2023-08-28, kodas 2023-16906, įsigalioja 2023-08-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. D1-51 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos tęstinių projektų lėšų paskirstymo 2023 m. ir planuojamo paskirstymo 2024–2025 m. patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-29 Nr. D1-298, TAR 2023-08-29, kodas 2023-16948, įsigalioja 2023-08-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 1.01:2023 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarkos aprašas“ patvirtinimo
(2023-08-29 Nr. D1-299, TAR 2023-08-29, kodas 2023-16953, įsigalioja 2023-08-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-2009 „Dėl Mokslo ir studijų institucijų studijų veiklos pasiekimų vertinimo, valstybės biudžeto skatinamojo finansavimo už studijų veiklos pasiekimus lėšų paskirstymo mokslo ir studijų institucijoms, duomenų, kurių reikia siekiant atlikti studijų veiklos pasiekimų vertinimus, teikimo ir mokslo ir studijų institucijų studijų veiklos pasiekimų vertinimo kriterijų svorio koeficientų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-23 Nr. V-1087, TAR 2023-08-23, kodas 2023-16507, įsigalioja 2023-08-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Pažymos apie studento statusą pavyzdinės formos patvirtinimo
(2023-08-25 Nr. V-1096, TAR 2023-08-25, kodas 2023-16684, įsigalioja 2023-08-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-1108 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-01 „Sudaryti sąlygas kokybiškoms, tarptautiškoms ir prieinamoms studijoms“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-25 Nr. V-1097, TAR 2023-08-25, kodas 2023-16689, įsigalioja 2023-08-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. V-1152 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-02 „Užtikrinti efektyvų mokslo ir studijų sistemos valdymą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-25 Nr. V-1098, TAR 2023-08-25, kodas 2023-16692, įsigalioja 2023-08-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1877 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-06-01 „Pirmiausia – mokytojas“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-25 Nr. V-1100, TAR 2023-08-25, kodas 2023-16764, įsigalioja 2023-08-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo
(2023-08-25 Nr. V-1102, TAR 2023-08-25, kodas 2023-16766, įsigalioja 2023-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mokinių, besimokančių pagal bendrojo ugdymo programas, mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-08-29 Nr. V-1112, TAR 2023-08-29, kodas 2023-16978, įsigalioja 2023-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. V-60/V-39 „Dėl Ankstyvosios intervencijos programos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-23 Nr. V-1088/V-931, TAR 2023-08-23, kodas 2023-16512, įsigalioja 2023-08-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ pakeitimo
(2023-08-23 Nr. V-932, TAR 2023-08-23, kodas 2023-16543, įsigalioja 2023-08-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 320 „Dėl Patologinės anatomijos tarnybos veiklą reglamentuojančių dokumentų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-08-23 Nr. V-935, TAR 2023-08-23, kodas 2023-16551, įsigalioja 2023-08-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. V-957 „Dėl Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-24 Nr. V-937, TAR 2023-08-24, kodas 2023-16617, įsigalioja 2023-08-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. V-1067 „Dėl Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos steigimo ir jos nuostatų bei duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-25 Nr. V-939, TAR 2023-08-25, kodas 2023-16741, įsigalioja 2023-08-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. V-654 „Dėl 2023 m. kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-28 Nr. V-941, TAR 2023-08-28, kodas 2023-16848, įsigalioja 2023-08-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. V-627 „Dėl Regioninės pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-03 (RE) „Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose“ finansavimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-29 Nr. V-944, TAR 2023-08-29, kodas 2023-16993, įsigalioja 2023-08-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos radono rizikos valdymo 2024–2030 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2023-08-29 Nr. V-945, TAR 2023-08-29, kodas 2023-16994, įsigalioja 2024-01-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos intelektinės nuosavybės plėtros programos pažangos priemonės Nr. 13-001-01-10-02 „Didinti informuotumą skatinant intelektinės nuosavybės apsaugą“ aprašo patvirtinimo
(2023-08-24 Nr. 1R-269, TAR 2023-08-25, kodas 2023-16721, įsigalioja 2023-08-26)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos intelektinės nuosavybės plėtros programos pažangos priemonės Nr. 13-001-01-10-04 „Stiprinti intelektinės nuosavybės teisių gynimo sistemą“ aprašo patvirtinimo
(2023-08-24 Nr. 1R-270, TAR 2023-08-25, kodas 2023-16717, įsigalioja 2023-08-26)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 3-66 „Dėl Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-23 Nr. 3-366, TAR 2023-08-23, kodas 2023-16514, įsigalioja 2023-08-24)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. 3-403(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.2.1-CPVA-V-523 priemonės „Atvirų duomenų sąveikumas ir optimizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-23 Nr. 3-371, TAR 2023-08-23, kodas 2023-16548, įsigalioja 2023-08-24)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2018 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. 3-11 „Dėl Savivaldžių automobilių bandymų ir dalyvavimo viešajame eisme sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-24 Nr. 3-376, TAR 2023-08-24, kodas 2023-16624, įsigalioja 2023-09-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. 3-379(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ J06-CPVA-V priemonės „LRT infrastruktūros optimizavimas ir sauga“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-29 Nr. 3-381, TAR 2023-08-29, kodas 2023-17001, įsigalioja 2023-08-30)

Energetikos ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro ir aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 1-226/D1-683 „Dėl Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-24 Nr. 1-280/D1-293, TAR 2023-08-24, kodas 2023-16653, įsigalioja 2023-10-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Labai smulkių ūkių plėtra“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2023-08-23 Nr. 3D-557, TAR 2023-08-23, kodas 2023-16504, įsigalioja 2023-08-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 3D-286 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ekologinis ūkininkavimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-23 Nr. 3D-559, TAR 2023-08-23, kodas 2023-16544, įsigalioja 2023-08-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-254 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-23 Nr. 3D-560, TAR 2023-08-23, kodas 2023-16564, įsigalioja 2023-08-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 3D-236 „Dėl Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-24 Nr. 3D-561, TAR 2023-08-24, kodas 2023-16615, įsigalioja 2023-08-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 3D-82 „Dėl Valstybės įmonei Žemės ūkio duomenų centrui skiriamų lėšų, gautų už parduotus valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypus, pervedimo, naudojimo ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-24 Nr. 3D-562, TAR 2023-08-24, kodas 2023-16618, įsigalioja 2023-08-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į melioracijos sistemas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2023-08-24 Nr. 3D-563, TAR 2023-08-24, kodas 2023-16623, įsigalioja 2023-08-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-194 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-24 Nr. 3D-565, TAR 2023-08-24, kodas 2023-16648, įsigalioja 2023-08-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2023 m. išimtinės paramos pieno gamintojams ekonominiam gyvybingumui išsaugoti administravimo taisyklių patvirtinimo
(2023-08-25 Nr. 3D-566, TAR 2023-08-25, kodas 2023-16767, įsigalioja 2023-08-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 3D-80 „Dėl Teisės aktų nuostatų pažeidimų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Europos žuvininkystės fondo priemonių įgyvendinimu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-29 Nr. 3D-569, TAR 2023-08-29, kodas 2023-16985, įsigalioja 2023-08-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl didžiausiųjų galimų draudimo įmokų įkainių nustatymo
(2023-08-29 Nr. 3D-570, TAR 2023-08-29, kodas 2023-16986, įsigalioja 2023-08-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 3D-420 „Dėl Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 1:01:2020 „Topografinių objektų geodezinių matavimų atlikimo ir topografinių planų sudarymo tvarka“ patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-08-29 Nr. 3D-571, TAR 2023-08-29, kodas 2023-16987, įsigalioja 2023-08-30)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Viešojo administravimo subjektų sistemos stebėsenos (monitoringo) informacinės sistemos likvidavimo
(2023-08-24 Nr. 1V-545, TAR 2023-08-24, kodas 2023-16654, įsigalioja 2023-08-25)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2021 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 1V-208 „Dėl Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021–2027 m. programos finansuotinų projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-24 Nr. 1V-546, TAR 2023-08-24, kodas 2023-16655, įsigalioja 2023-08-25)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos viešojo saugumo ir pagalbos tarnybų skaitmeninio mobiliojo radijo ryšio tinklo nuostatų patvirtinimo
(2023-08-24 Nr. 1V-549, TAR 2023-08-24, kodas 2023-16657, įsigalioja 2023-08-25)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 1V-683 „Dėl Vidaus saugumo fondo projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-24 Nr. 1V-551, TAR 2023-08-24, kodas 2023-16659, įsigalioja 2023-08-25)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 1V-431 „Dėl viešojo saugumo stiprinimo ir plėtros programos pažangos priemonės Nr. 07-018-10-06-01 „Stiprinti ES išorės sienos ir neteisėtos migracijos kontrolės pajėgumus ir gebėjimus“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-25 Nr. 1V-575, TAR 2023-08-25, kodas 2023-16791, įsigalioja 2023-08-26)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 223 „Dėl Paramos gavėjų Prašymo grąžinti sumokėtą pridėtinės vertės mokestį užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-25 Nr. VA-60, TAR 2023-08-25, kodas 2023-16680, įsigalioja 2023-08-26)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos peticijų komisijos sudarymo ir peticijų nagrinėjimo organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2023-08-28 Nr. EV-133, TAR 2023-08-28, kodas 2023-16885, įsigalioja 2023-08-29)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinynų taikymo
(2023-08-25 Nr. 1BE-602, TAR 2023-08-28, kodas 2023-16818, įsigalioja 2023-08-29)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2004 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 1B-216 „Dėl reikalavimų dokumentų blankų privalomosioms formoms ir dokumentų blankų privalomųjų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-25 Nr. 1BE-603, TAR 2023-08-28, kodas 2023-16867, įsigalioja 2023-08-29)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2021 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. VE-888 (1.3 E) „Dėl Elektroninio pristatymo paslaugų teikimo nacionalinės elektroninių siuntų pristatymo, naudojant pašto tinklą, informacinės sistemos priemonėmis sutarties ir sutarties specialiųjų sąlygų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-23 Nr. VE-446 (1.3 E), TAR 2023-08-23, kodas 2023-16549, įsigalioja 2023-09-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 1K-291 „Dėl Dokumentų, patvirtinančių asmens teisę gauti išmokas natūra gyvenamojoje Europos Sąjungos šalyje, tvarkymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-23 Nr. 1K-210, TAR 2023-08-24, kodas 2023-16576, įsigalioja 2023-09-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1K-50 „Dėl ortopedijos įmonių ir ūkio subjektų paraiškų sudaryti sutartį vertinimo ir informacijos apie šių paraiškų teikimą ir vertinimą viešinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-23 Nr. 1K-211, TAR 2023-08-23, kodas 2023-16567, įsigalioja 2023-08-24)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-25 Nr. 1K-213, TAR 2023-08-25, kodas 2023-16686, įsigalioja 2023-08-26)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2023 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 1K-159 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-244 „Dėl Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimo, keitimo ir naikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-08-28 Nr. 1K-215, TAR 2023-08-28, kodas 2023-16852, įsigalioja 2023-08-29)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1K-394 „Dėl 2023 metų prioritetinių teritorinių ligonių kasų vykdomos kontrolės krypčių ir stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-29 Nr. 1K-217, TAR 2023-08-29, kodas 2023-16997, įsigalioja 2023-08-30)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo veiklos tęstinumo valdymo plano ir Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo
(2023-08-24 Nr. 1P-501-(1.3 E.), TAR 2023-08-24, kodas 2023-16614, įsigalioja 2023-08-25)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos peticijų komisijos sudarymo ir peticijų nagrinėjimo organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2023-08-24 Nr. 1P-502-(1.3 E.), TAR 2023-08-24, kodas 2023-16619, įsigalioja 2023-08-25)

Nacionalinės sporto agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl kvietimo teikti paraiškas 2023 metų Ukrainos aukšto meistriškumo sporto komandoms finansuoti patvirtinimo
(2023-08-18 Nr. V-2023/89, TAR 2023-08-23, kodas 2023-16510, įsigalioja 2023-08-24)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamos programos „Tolygi kultūrinė raida“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašų patvirtinimo
(2023-08-24 Nr. 4LKT-13(1.3E), TAR 2023-08-24, kodas 2023-16649, įsigalioja 2023-08-25)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl stipendijų paraiškų vertinimo prioritetų ir kriterijų balų aprašų patvirtinimo
(2023-08-24 Nr. 4LKT-14(1.3E), TAR 2023-08-24, kodas 2023-16650, įsigalioja 2023-08-25)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-443 „Dėl didžiausių leistinų pareigybių valandinių atlygių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-29 Nr. V-466, TAR 2023-08-29, kodas 2023-16990, įsigalioja 2023-08-30)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Keleivių salono įgulos nario atestacijos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-08-24 Nr. 2-3050, TAR 2023-08-24, kodas 2023-16643, įsigalioja 2023-08-25)

Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos 2022 m. rugsėjo 20 d. nutarimo Nr. TN-35 „Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-25 Nr. TN-388, TAR 2023-08-25, kodas 2023-16725, įsigalioja 2023-08-26)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 5-V-850 „Dėl Policijos registruojamų įvykių registro duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-25 Nr. 5-V-693, TAR 2023-08-25, kodas 2023-16740, įsigalioja 2023-09-01)


<< Atgal