Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 35

2023 m. rugsėjo 6 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. rugpjūčio 30 d. – 2023 m. rugsėjo 5 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl vidaus reikalų ministro valdymo srities įstaigų saugomų pirmos ir antros kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių ir joms priklausančių ar jų valdomų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ir turto bei kitų svarbių valstybės objektų, taip pat Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos saugomų svarbių valstybės objektų“ pakeitimo
(2023-08-30 Nr. 686, TAR 2023-08-30, kodas 2023-17082, įsigalioja 2023-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VII (rudens) sesijos darbų programos
(2023-08-30 Nr. 688, TAR 2023-08-31, kodas 2023-17207, įsigalioja 2023-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ pakeitimo
(2023-08-30 Nr. 690, TAR 2023-08-31, kodas 2023-17212, įsigalioja 2023-10-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Viešojo valdymo agentūros organizacinės formos pakeitimo, Viešojo valdymo agentūros nuostatų ir administracijos struktūros patvirtinimo
(2023-08-30 Nr. 693, TAR 2023-08-31, kodas 2023-17214, įsigalioja 2023-10-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1054 „Dėl valstybės ir Vyriausybės atstovo teismuose nustatymo“ pakeitimo
(2023-08-30 Nr. 694, TAR 2023-08-31, kodas 2023-17220, įsigalioja 2023-09-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 18 d. nutarimo Nr. 967 „Dėl Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-30 Nr. 701, TAR 2023-09-04, kodas 2023-17405, įsigalioja 2023-09-05)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. rugpjūčio 2 d. nutarimo Nr. O3E-301 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos teikiamų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymų apie energetikos įrenginių techninę būklę išdavimo paslaugų kainų ir mokėjimo tvarkos patvirtinimo” pakeitimo
(2023-08-30 Nr. O3E-1239, TAR 2023-08-30, kodas 2023-17099, įsigalioja 2023-09-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2000 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 195 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų išdavimo iš valstybės iždo sąskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-30 Nr. 1K-305, TAR 2023-08-30, kodas 2023-17014, įsigalioja 2024-04-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2023 m. sausio 30 d. įsakymo Nr. 1K-32 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ komunikacijos“ pakeitimo
(2023-08-30 Nr. 1K-306, TAR 2023-08-30, kodas 2023-17073, įsigalioja 2023-08-31)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1K-372 „Dėl finansų ministerijos išlaidų priskyrimo apmokėtinoms iš techninės paramos lėšų išlaidoms“ pakeitimo
(2023-08-31 Nr. 1K-307, TAR 2023-08-31, kodas 2023-17142, įsigalioja 2023-09-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-31 Nr. 1K-308, TAR 2023-08-31, kodas 2023-17198, įsigalioja 2023-09-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Tarptautinių donorų lėšomis finansuojamų nevyriausybinių organizacijų projektų kofinansavimo Nevyriausybinių organizacijų fondo lėšomis 2023 metų konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2023-08-30 Nr. A1-580, TAR 2023-08-30, kodas 2023-17072, įsigalioja 2023-08-31)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. A1-1259 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-30 Nr. A1-581, TAR 2023-08-30, kodas 2023-17100, įsigalioja 2023-09-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų projekto, skirto moterų ir vyrų lygias galimybes skatinančioms priemonėms įgyvendinti 2024 metais, atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2023-08-30 Nr. A1-582, TAR 2023-08-30, kodas 2023-17110, įsigalioja 2023-08-31)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-30 Nr. A1-583, TAR 2023-08-30, kodas 2023-17111, įsigalioja 2023-08-31)

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Pasėlių, augalų ir gyvūnų draudimas“ veiklos „Pasėlių ir augalų draudimo įmokos kompensacija“ administravimo savivaldybėse procedūros aprašo patvirtinimo
(2023-09-01 Nr. BR1-327, TAR 2023-09-01, kodas 2023-17330, įsigalioja 2023-09-02)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. 4-970 „Dėl Finansinės priemonės „Startuok“, finansuojamos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-30 Nr. 4-465, TAR 2023-08-30, kodas 2023-17085, įsigalioja 2023-08-31)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Norminių teisės aktų nuostatų, ribojančių galimybę užsiimti reglamentuojama profesija ar ja verstis, atitikties proporcingumo principui stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-08-30 Nr. 4-466, TAR 2023-08-30, kodas 2023-17087, įsigalioja 2023-08-31)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 4-861 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-30 Nr. 4-467, TAR 2023-08-30, kodas 2023-17109, įsigalioja 2023-08-31)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. 4-903 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-12-06 „Spartinti turizmo sektoriaus transformaciją“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-31 Nr. 4-470, TAR 2023-08-31, kodas 2023-17208, įsigalioja 2023-09-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 4-948 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-12-07 „Vystyti turizmo infrastruktūrą ir plėtoti rinkodaros priemones“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-31 Nr. 4-471, TAR 2023-08-31, kodas 2023-17209, įsigalioja 2023-09-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 4-855 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Portfelinės garantijos 3“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-31 Nr. 4-473, TAR 2023-08-31, kodas 2023-17211, įsigalioja 2023-09-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Subsidijos diasporos projektams įgyvendinti ekonominės diplomatijos srityje skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-09-04 Nr. 4-481, TAR 2023-09-04, kodas 2023-17351, įsigalioja 2023-09-05)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 4-886 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-06-03 „Gerinti konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-05 Nr. 4-485, TAR 2023-09-05, kodas 2023-17563, įsigalioja 2023-09-06)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 4-885 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-05 Nr. 4-486, TAR 2023-09-05, kodas 2023-17564, įsigalioja 2023-09-06)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 4-249 „Dėl Techninių ir organizacinių reikalavimų, taikomų valstybiniams duomenų centrams ir Lietuvos Respublikoje ar kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse ir (ar) Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos (NATO) valstybėse narėse esantiems duomenų centrams, kuriuose laikomi valstybės informaciniai ištekliai, aprašo ir Valstybinių duomenų centrų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-05 Nr. 4-487, TAR 2023-09-05, kodas 2023-17565, įsigalioja 2023-09-06)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 4-864 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-07 „Skatinti duomenų prieinamumą ir pakartotinį naudojimą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-05 Nr. 4-489, TAR 2023-09-05, kodas 2023-17566, įsigalioja 2023-09-06)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Nuolatinę potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą atliekančių asmenų kvalifikacijos arba specialiųjų žinių ir įgūdžių reikalavimų nustatymo aprašo patvirtinimo
(2023-09-05 Nr. 4-490, TAR 2023-09-05, kodas 2023-17567, įsigalioja 2023-09-06)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 4-861 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-05 Nr. 4-491, TAR 2023-09-05, kodas 2023-17568, įsigalioja 2023-09-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. D1-70 „Dėl Aplinkos ministerijos biudžeto programų lėšų naudojimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-31 Nr. D1-300, TAR 2023-08-31, kodas 2023-17164, įsigalioja 2023-09-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021−2027 m. plano įgyvendinimo
(2023-08-31 Nr. D1-301, TAR 2023-08-31, kodas 2023-17167, įsigalioja 2023-09-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-207 „Dėl Atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-31 Nr. D1-303, TAR 2023-08-31, kodas 2023-17218, įsigalioja 2023-09-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-1055 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-31 Nr. D1-304, TAR 2023-08-31, kodas 2023-17219, įsigalioja 2023-09-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. D1-56 „Dėl Daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) kvietimo teikti paraiškas sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-05 Nr. D1-306, TAR 2023-09-05, kodas 2023-17515, įsigalioja 2023-09-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. D1-239 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-09-05 Nr. D1-307, TAR 2023-09-05, kodas 2023-17562, įsigalioja 2023-09-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. V-976 „Dėl sportinio ugdymo organizavimo rekomendacijų tvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-30 Nr. V-1115, TAR 2023-08-30, kodas 2023-17023, įsigalioja 2023-08-31)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-1250 „Dėl 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-001-01-02-01 „Stiprinti inovacijų ekosistemas mokslo centruose“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-31 Nr. V-1122, TAR 2023-08-31, kodas 2023-17185, įsigalioja 2023-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-878 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-04 „Užtikrinti visiems prieinamą ankstyvąjį ugdymą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-31 Nr. V-1123, TAR 2023-08-31, kodas 2023-17186, įsigalioja 2023-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. V-1597 „Dėl Regioninių specialiojo ugdymo centrų kūrimo ir jų veiklos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-31 Nr. V-1124, TAR 2023-09-01, kodas 2023-17230, įsigalioja 2023-09-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mokinių, kurie mokosi pagal bendrojo ugdymo programas, mokymosi pasiekimų vertinimo ir vertinimo rezultatų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-08-31 Nr. V-1125, TAR 2023-08-31, kodas 2023-17187, įsigalioja 2023-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mokyklų sąrašų mokymo lėšoms paskirstyti patvirtinimo
(2023-08-31 Nr. V-1126, TAR 2023-08-31, kodas 2023-17188, įsigalioja 2023-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. V-445 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.4.1-ESFA-V-713 priemonės „Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą valdymo, kokybės ir patrauklumo užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-31 Nr. V-1127, TAR 2023-08-31, kodas 2023-17189, įsigalioja 2023-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su inžineriniu ugdymu) inžinerinio ugdymo dalies patvirtinimo
(2023-08-31 Nr. V-1133, TAR 2023-08-31, kodas 2023-17190, įsigalioja 2023-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Leidybos studijų krypties aprašo patvirtinimo
(2023-08-31 Nr. V-1139, TAR 2023-08-31, kodas 2023-17202, įsigalioja 2023-09-01)
Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas

Dėl Ikimokyklinio ugdymo programos gairių patvirtinimo
(2023-09-04 Nr. V-1142, TAR 2023-09-04, kodas 2023-17350, įsigalioja 2023-09-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. ISAK-3216 „Dėl Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-05 Nr. V-1143, TAR 2023-09-05, kodas 2023-17503, įsigalioja 2023-09-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-1250 „Dėl 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-001-01-02-01 „Stiprinti inovacijų ekosistemas mokslo centruose“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-05 Nr. V-1144, TAR 2023-09-05, kodas 2023-17504, įsigalioja 2023-09-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-05 Nr. V-1146, TAR 2023-09-05, kodas 2023-17505, įsigalioja 2023-09-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. V-776 „Dėl Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-30 Nr. V-946, TAR 2023-08-30, kodas 2023-17075, įsigalioja 2023-08-31)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-31 Nr. V-948, TAR 2023-08-31, kodas 2023-17204, įsigalioja 2023-09-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Viešo konkurso Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2023-08-30 Nr. VKE-256, TAR 2023-08-31, kodas 2023-17162, įsigalioja 2023-09-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš aei gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-30 Nr. 1-283, TAR 2023-08-30, kodas 2023-17015, įsigalioja 2023-08-31)
Energetikos ministro įsakymas

Dėl energetikos ministro 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 1-265 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-01 Nr. 1-287, TAR 2023-09-01, kodas 2023-17335, įsigalioja 2023-09-02)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2022 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. ĮV-274 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01 „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-04 Nr. ĮV-700, TAR 2023-09-04, kodas 2023-17410, įsigalioja 2023-09-05)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. ĮV-281 „Dėl Transliavimo veiklos ir retransliuojamo turinio licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-04 Nr. ĮV-702, TAR 2023-09-04, kodas 2023-17411, įsigalioja 2023-09-05)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Žurnalistų apsaugos, saugumo ir įgalinimo užtikrinimo 2023-2025 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2023-09-04 Nr. ĮV-703, TAR 2023-09-04, kodas 2023-17413, įsigalioja 2023-09-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023 – 2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į bioekonomikos verslus“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2023-08-30 Nr. 3D-572, TAR 2023-08-30, kodas 2023-17016, įsigalioja 2023-08-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Parodomieji projektai ir informavimo veikla“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2023-08-30 Nr. 3D-573, TAR 2023-08-30, kodas 2023-17068, įsigalioja 2023-08-31)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. gegužės 4 d. įsakymo Nr. 3D-304 „Dėl Bazinės tiesioginės išmokos mažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
(2023-08-31 Nr. 3D-576, TAR 2023-08-31, kodas 2023-17199, įsigalioja 2023-09-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2023-09-01 Nr. 3D-577, TAR 2023-09-01, kodas 2023-17309, įsigalioja 2023-09-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. 3D-19 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos trečiojo prioriteto „Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse sudarymas ir ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimas“ priemonių „Vietos plėtros strategijų rengimas“ ir „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-04 Nr. 3D-582, TAR 2023-09-04, kodas 2023-17393, įsigalioja 2023-09-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. 3D-803 „Dėl Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo veiklos tęstinumo valdymo plano ir Lietuvos Respublikos globalinės padėties nustatymo sistemos nuolatinių stočių tinklo naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-09-05 Nr. 3D-585, TAR 2023-09-05, kodas 2023-17509, įsigalioja 2023-09-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-440 „Dėl Ūkio subjektų, siekiančių pasinaudoti parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano priemones, ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-05 Nr. 3D-586, TAR 2023-09-05, kodas 2023-17539, įsigalioja 2023-09-06)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 1V-200 „Dėl Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), pareigybių skaičiaus vidaus reikalų ministro valdymo sritims priskirtose valstybės institucijose ir įstaigose sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-03-14 Nr. 1V-126, TAR 2023-08-31, kodas 2023-17206, įsigalioja 2023-09-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos finansinio laikotarpio Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo (INTERREG) Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos techninės pagalbos lėšų panaudojimo Lietuvoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-09-04 Nr. 1V-578, TAR 2023-09-04, kodas 2023-17407, įsigalioja 2023-09-05)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2022 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. 1V-716 „Dėl Regiono plėtros plano pažangos priemonės pagrindimo aprašo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-04 Nr. 1V-579, TAR 2023-09-04, kodas 2023-17408, įsigalioja 2023-09-05)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1V-706 „Dėl Regionų plėtros planų rengimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-04 Nr. 1V-583, TAR 2023-09-05, kodas 2023-17463, įsigalioja 2023-09-06)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1V-753 „Dėl Nacionalinės Vidaus saugumo fondo 2014–2020 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-04 Nr. 1V-584, TAR 2023-09-05, kodas 2023-17464, įsigalioja 2023-09-06)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1261 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių, aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių ir kariūnų kelionės išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-01 Nr. V-701, TAR 2023-09-01, kodas 2023-17301, įsigalioja 2023-09-02)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2008 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. V-227 „Dėl Taktinės ir logistinės paskirties transporto priemonių registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-01 Nr. V-702, TAR 2023-09-01, kodas 2023-17303, įsigalioja 2023-09-02)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2019 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-138 „Dėl Tarnybos užsienyje apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-01 Nr. V-703, TAR 2023-09-01, kodas 2023-17308, įsigalioja 2023-09-02)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2004 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. V-206 „Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-01 Nr. V-711, TAR 2023-09-01, kodas 2023-17333, įsigalioja 2023-09-02)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Techninių kibernetinio saugumo priemonių sąrašo patvirtinimo
(2023-09-04 Nr. V-716, TAR 2023-09-05, kodas 2023-17448, įsigalioja 2023-09-06)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V3-19 „Dėl Auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės užtikrinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-30 Nr. V3-19, TAR 2023-08-30, kodas 2023-17066, įsigalioja 2023-08-31)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. 1B-571 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų ir įstaigų, vykdančių veiklą pasienio kontrolės punktuose ir jų prieigose, bendradarbiavimo ir operatyvaus reagavimo į pasienio kontrolės punktuose bei jų prieigose susidarančias kritines situacijas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-08-29 Nr. 1BE-606, TAR 2023-08-30, kodas 2023-17036, įsigalioja 2023-08-31)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 1B-688 „Dėl Lietuvos Respublikos asmenų ūkinės komercinės veiklos patikrinimų, atliekamų įgyvendinant Europos Sąjungos bendrosios žemės ūkio politikos priemones, vykdymo ir įforminimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-01 Nr. 1BE-613, TAR 2023-09-04, kodas 2023-17376, įsigalioja 2023-09-05)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2021 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 1-134 „Dėl užsienio valstybės normatyvinių statybos techninių dokumentų tiesioginio taikymo“ pakeitimo
(2023-08-31 Nr. 1-450 /2023 (1.4 E), TAR 2023-09-01, kodas 2023-17302, įsigalioja 2023-09-02)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-1567 „Dėl Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-31 Nr. (1.72E)1A-1157, TAR 2023-08-31, kodas 2023-17200, įsigalioja 2023-10-01)
Lietuvos banko valdybos nutarimas

Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. rugsėjo 16 d. nutarimo Nr. 03-162 „Dėl Eurų banknotų ir monetų autentiškumo ir tinkamumo apyvartai tikrinimo ir jų pakartotinio išleidimo į apyvartą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-29 Nr. 03-125, TAR 2023-09-04, kodas 2023-17398, įsigalioja 2023-09-05)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 03-64 „Dėl Draudimo ar perdraudimo įmonės Lietuvos bankui teikiamos ir viešai atskleidžiamos informacijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-29 Nr. 03-126, TAR 2023-08-31, kodas 2023-17163, įsigalioja 2023-09-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1K-166 ,,Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo centralizuotai apmokamais vaistiniais preparatais ir medicinos pagalbos priemonėmis bei jų panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo ir Asmens sveikatos priežiūros įstaigos aprūpinimo centralizuotai apmokamais vaistiniais preparatais ir medicinos pagalbos priemonėmis sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-04 Nr. 1K-221, TAR 2023-09-04, kodas 2023-17399, įsigalioja 2023-09-05)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo savanorius priimančių organizacijų akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-08-31 Nr. 2V-247(1.4E), TAR 2023-08-31, kodas 2023-17193, įsigalioja 2023-09-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-231 „Dėl Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-30 Nr. O3E-1238, TAR 2023-08-30, kodas 2023-17098, įsigalioja 2023-09-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos peticijų komisijos sudarymo ir peticijų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-08-29 Nr. V-167, TAR 2023-08-30, kodas 2023-17044, įsigalioja 2023-08-31)

Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus 2011 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. V-28 „Dėl Biomedicininių tyrimų, kurių objektas yra medicinos dokumentai, atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-09-05 Nr. V-20, TAR 2023-09-05, kodas 2023-17535, įsigalioja 2023-09-06)

Nacionalinės sporto agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl 2023 metų kvietimo teikti paraiškas nacionalinėms fizinio aktyvumo programoms, finansuojamoms valstybės biudžeto lėšomis, neatitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimų paraiškų sąrašo patvirtinimo
(2023-08-30 Nr. V-2023/94, TAR 2023-08-30, kodas 2023-17108, įsigalioja 2023-08-31)

Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. V-153 „Dėl įgaliojimų vykdyti radiacinės saugos priežiūrą suteikimo“ pakeitimo
(2023-08-31 Nr. V-50, TAR 2023-08-31, kodas 2023-17171, įsigalioja 2023-09-01)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Metinės įmokos už radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo, retransliavimo, platinimo internete ir užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo veiklą dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-08-30 Nr. KS-66, TAR 2023-08-30, kodas 2023-17104, įsigalioja 2023-08-31)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2017 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. 2-46 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-30 Nr. 2-113, TAR 2023-08-30, kodas 2023-17017, įsigalioja 2023-09-01)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 2-116 „Dėl Iniciatyvos „Skaidrumo akademija“ veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-04 Nr. 2-114, TAR 2023-09-05, kodas 2023-17445, įsigalioja 2023-09-06)


<< Atgal