Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 37

2023 m. rugsėjo 20 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. rugsėjo 13 d. – 2023 m. rugsėjo 19 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 3, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 21 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-2883 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-09-12 Nr. XIV-2153, TAR 2023-09-18, kodas 2023-18278, įsigalioja 2023-09-19)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos įstatymo įgyvendinimo
(2023-09-13 Nr. 723, TAR 2023-09-14, kodas 2023-18169, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 13 d. nutarimo Nr. 215 „Dėl Georeferencinio pagrindo kadastro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veikimo pradžios nustatymo“ pakeitimo
(2023-09-13 Nr. 724, TAR 2023-09-14, kodas 2023-18170, įsigalioja 2023-09-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl sutikimo reorganizuoti specializuotas policijos įstaigas
(2023-09-13 Nr. 725, TAR 2023-09-14, kodas 2023-18171, įsigalioja 2023-09-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. lapkričio 16 d. nutarimo Nr. 1152 „Dėl Švietimo valdymo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-13 Nr. 730, TAR 2023-09-18, kodas 2023-18285, įsigalioja 2023-09-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugpjūčio 5 d. nutarimo Nr. 937 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-09-13 Nr. 731, TAR 2023-09-18, kodas 2023-18289, įsigalioja 2023-09-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimo Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-13 Nr. 732, TAR 2023-09-18, kodas 2023-18290, įsigalioja 2023-09-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimo Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-13 Nr. 735, TAR 2023-09-18, kodas 2023-18297, įsigalioja 2023-09-19)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl valstybės įmonės „Indėlių ir investicijų draudimas“ pertvarkymo į viešąją įstaigą
(2023-09-18 Nr. 1K-320, TAR 2023-09-18, kodas 2023-18288, įsigalioja 2023-09-19)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2019 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. 1K-56 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo finansų ministro valdymo srityje“ pakeitimo
(2023-09-19 Nr. 1K-322, TAR 2023-09-19, kodas 2023-18310, įsigalioja 2023-09-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. A1-82 „Dėl Įmonių socialinės atsakomybės 2016–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-13 Nr. A1-601, TAR 2023-09-13, kodas 2023-18065, įsigalioja 2023-09-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems, smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems ir smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims 2024–2026 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2023-09-13 Nr. A1-602, TAR 2023-09-13, kodas 2023-18085, įsigalioja 2023-09-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Smurtinio elgesio artimoje aplinkoje keitimo programos patvirtinimo
(2023-09-13 Nr. A1-603, TAR 2023-09-13, kodas 2023-18086, įsigalioja 2023-09-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-004-02-05-08 „Stiprinti vaiko teisių įgyvendinimą ir apsaugą“ aprašo patvirtinimo
(2023-09-15 Nr. A1-611, TAR 2023-09-15, kodas 2023-18244, įsigalioja 2023-09-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. A1-616 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-07 „Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-19 Nr. A1-614, TAR 2023-09-19, kodas 2023-18327, įsigalioja 2023-09-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. A1-616 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-07 „Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-19 Nr. A1-615, TAR 2023-09-19, kodas 2023-18325, įsigalioja 2023-09-20)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. A1-517 „Dėl Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo 2021–2027 metų veiksmų programos projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-19 Nr. A1-616, TAR 2023-09-19, kodas 2023-18326, įsigalioja 2023-09-20)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2023-09-18 Nr. D1-314, TAR 2023-09-18, kodas 2023-18277, įsigalioja 2024-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. D1-209 „Dėl Kvietimo teikti paraiškas bandomiesiems parodomiesiems viešosios paskirties pastatams atnaujinti (modernizuoti) naudojant skydus atrankos sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-18 Nr. D1-315, TAR 2023-09-18, kodas 2023-18255, įsigalioja 2023-09-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. V-179 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.1.1-CPVA-V-701 priemonės „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų infrastruktūros plėtra ir integracija į Europines infrastruktūras“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-13 Nr. V-1204, TAR 2023-09-13, kodas 2023-18057, įsigalioja 2023-09-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl papildomos atrankos regioniniam specialiojo ugdymo centrui kurti
(2023-09-18 Nr. V-1217, TAR 2023-09-18, kodas 2023-18263, įsigalioja 2023-09-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Individualių mokymosi paskyrų sistemoje skelbiamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-09-18 Nr. V-1218, TAR 2023-09-18, kodas 2023-18264, įsigalioja 2023-09-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl įgaliojimų suteikimo Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrui
(2023-09-18 Nr. V-1219, TAR 2023-09-18, kodas 2023-18266, įsigalioja 2023-09-19)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. V-589 „Dėl Sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-14 Nr. V-1001, TAR 2023-09-14, kodas 2023-18179, įsigalioja 2023-09-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. V-40 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų įtariant ar diagnozavus ūminį galvos smegenų insultą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-14 Nr. V-1002, TAR 2023-09-14, kodas 2023-18180, įsigalioja 2023-09-15)

Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Psichikos sveikatos priežiūros bei socialinės globos įstaigų teikiamų paslaugų atitikties žmogaus teisių standartams vertinimo, stebėsenos ir metodinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-09-15 Nr. V-1004/A1-607, TAR 2023-09-15, kodas 2023-18227, įsigalioja 2023-09-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-15 Nr. V-1005, TAR 2023-09-15, kodas 2023-18231, įsigalioja 2023-09-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-15 Nr. V-1006, TAR 2023-09-15, kodas 2023-18232, įsigalioja 2023-09-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-729 „Dėl Išsėtinės sklerozės gydymo ligą modifikuojančiais vaistais, kompensuojamais iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-18 Nr. V-1010, TAR 2023-09-18, kodas 2023-18259, įsigalioja 2023-09-19)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2019 m. sausio 3 d. įsakymo Nr. 1R-6 „Dėl Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų pareigybių poreikio nustatymo metodikos ir Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų rengimo ir tarnybos organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-14 Nr. 1R-281, TAR 2023-09-14, kodas 2023-18152, įsigalioja 2023-09-15)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-277 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-18 Nr. 3-402, TAR 2023-09-18, kodas 2023-18282, įsigalioja 2023-09-19)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Muziejų veiklos skatinimo veiksmų plano įgyvendinimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-09-13 Nr. ĮV-724, TAR 2023-09-13, kodas 2023-18097, įsigalioja 2023-09-14)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. ĮV-487 „Dėl Kultūros srities investicijų projektų įrašymo į planuojamų metų Valstybės investicijų programą ir lėšų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti ar jo vertei padidinti planavimo, skyrimo ir panaudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-14 Nr. ĮV-728, TAR 2023-09-15, kodas 2023-18236, įsigalioja 2023-09-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl didžiausio kompensuojamo rapsų ir javų grūdų, pagalbos gavėjų įsigytų (išaugintų) 2023 metais, kiekio patvirtinimo
(2023-09-13 Nr. 3D-602, TAR 2023-09-13, kodas 2023-18059, įsigalioja 2023-09-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-190 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Gyvūnų gerovė“ veiklos „Parama už galimybę pieniniams galvijams išeiti į ganyklas, įtraukiant jų ganymą laukuose šiltuoju metų laiku“ ir veiklos „Parama už galimybę galvijams laisvai išeiti į atvirą erdvę, ganyklas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-13 Nr. 3D-603, TAR 2023-09-13, kodas 2023-18060, įsigalioja 2023-09-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 3D-934 „Dėl Pieninių gyvūnų produktyvumo tyrimų organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-14 Nr. 3D-604, TAR 2023-09-14, kodas 2023-18147, įsigalioja 2023-09-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. 3D-809 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencines priemones priėmimo 2023 metais tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-14 Nr. 3D-606, TAR 2023-09-14, kodas 2023-18178, įsigalioja 2023-09-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 3D-690 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2023 metais tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-15 Nr. 3D-608, TAR 2023-09-15, kodas 2023-18223, įsigalioja 2023-09-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3D-234 „Dėl Ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-15 Nr. 3D-609, TAR 2023-09-15, kodas 2023-18238, įsigalioja 2023-09-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2023 m. susietosios pajamų paramos už pienines karves dydžių patvirtinimo
(2023-09-18 Nr. 3D-611, TAR 2023-09-18, kodas 2023-18262, įsigalioja 2023-09-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 3D-139 „Dėl Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano tiesioginių išmokų, sektorines ir kaimo plėtros intervencines priemones, paskirstymo sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-19 Nr. 3D-615, TAR 2023-09-19, kodas 2023-18321, įsigalioja 2023-09-20)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1S-181 „Dėl Centrinių perkančiųjų organizacijų ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-13 Nr. 1S-121, TAR 2023-09-13, kodas 2023-18111, įsigalioja 2023-09-14)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 1B-193 „Dėl Vykdant karinę veiklą gabenamų ar naudojamų prekių, kurioms įforminama NATO 302-oji arba ES 302-oji forma, deklaravimo, muitinio įforminimo ir tikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-14 Nr. 1BE-646, TAR 2023-09-18, kodas 2023-18260, įsigalioja 2023-09-19)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. B1-963 „Dėl Pasienio veterinarijos postų sąrašo ir negyvūninio maisto ir pašarų kontrolės punktų, tolesnio vežimo punktų, išleidimo į laisvą apyvartą punktų sąrašo patvirtinimo pakeitimo
(2023-09-14 Nr. B1-632, TAR 2023-09-14, kodas 2023-18192, įsigalioja 2023-09-15)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vaistų kompensavimo skyriaus rengiamų ataskaitų formų patvirtinimo
(2023-09-13 Nr. 1K-235, TAR 2023-09-13, kodas 2023-18094, įsigalioja 2023-09-14)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Medicinos priemonių, būtinų sveikatos priežiūrai namuose užtikrinti, nuomos bazinių kainų nustatymo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo
(2023-09-14 Nr. 1K-240, TAR 2023-09-14, kodas 2023-18157, įsigalioja 2023-09-18)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl kai kurių Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2023-09-14 Nr. 1P-520-(1.3 E.), TAR 2023-09-14, kodas 2023-18154, įsigalioja 2024-01-01)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos prokurorų etikos kodekso patvirtinimo
(2023-09-18 Nr. I-192, TAR 2023-09-18, kodas 2023-18257, įsigalioja 2023-10-02)

Nacionalinės sporto agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Konkurso sąlygų 2023 metų tarptautinėms aukšto meistriškumo sporto varžyboms finansuoti patvirtinimo
(2023-09-13 Nr. V-2023/97, TAR 2023-09-14, kodas 2023-18143, įsigalioja 2023-09-15)

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūros 2020 m. rugsėjo 23 d. direktoriaus įsakymo Nr. VĮ-131 „Dėl dokumentų, kuriuos reikia pateikti ūkio subjektams, dalyvaujantiems vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje, formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-18 Nr. VĮ-101, TAR 2023-09-19, kodas 2023-18306, įsigalioja 2023-09-20)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Gyvulių skaičiaus ir gyvulininkystės produktų gamybos statistinio tyrimo ūkininkų ir šeimos ūkių anketos ŽŪŪ-02 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-09-13 Nr. DĮ-198, TAR 2023-09-13, kodas 2023-18093, įsigalioja 2023-09-14)


<< Atgal