Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 40

2023 m. spalio 11 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. spalio 4 d. – 2023 m. spalio 10 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 7 d. nutarimo Nr. 440 „Dėl Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 5 straipsnio įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-10-04 Nr. 757, TAR 2023-10-05, kodas 2023-19628, įsigalioja 2023-10-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2023-10-04 Nr. 758, TAR 2023-10-05, kodas 2023-19598, įsigalioja 2023-10-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio ir 2022 metų nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio
(2023-10-04 Nr. 759, TAR 2023-10-05, kodas 2023-19599, įsigalioja 2023-10-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl rezervinio (stabilizavimo) fondo 2022 metų metinių ataskaitų rinkinio
(2023-10-04 Nr. 760, TAR 2023-10-05, kodas 2023-19600, įsigalioja 2023-10-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2023-10-05 Nr. 763, TAR 2023-10-05, kodas 2023-19601, įsigalioja 2023-10-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės socialinių fondų biudžetų 2024 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2023-10-05 Nr. 764, TAR 2023-10-05, kodas 2023-19602, įsigalioja 2023-10-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos pensijų anuitetų fondo biudžeto 2024 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2023-10-05 Nr. 765, TAR 2023-10-05, kodas 2023-19603, įsigalioja 2023-10-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos 2024 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2023-10-05 Nr. 767, TAR 2023-10-05, kodas 2023-19605, įsigalioja 2023-10-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo 2022 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Garantinio fondo 2022 metų ataskaitų rinkinio ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo 2022 metų ataskaitų rinkinio pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2023-10-04 Nr. 772, TAR 2023-10-06, kodas 2023-19737, įsigalioja 2023-10-07)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymui
(2023-10-04 Nr. KT83-N9/2023, TAR 2023-10-04, kodas 2023-19560, įsigalioja 2023-10-04)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2018 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. 1K-294 „Dėl Bendrai finansuojamų projektų netinkamų deklaruoti Europos Komisijai išlaidų apmokėjimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-06 Nr. 1K-343, TAR 2023-10-06, kodas 2023-19758, įsigalioja 2023-10-07)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2023 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-41 „Dėl 2023 metų pažangos lėšų perskirstymo“ pakeitimo
(2023-10-10 Nr. 1K-345, TAR 2023-10-10, kodas 2023-19967, įsigalioja 2023-10-11)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. 1K-267 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo įgyvendinimo Lietuvos Respublikos finansų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtose nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbiose įmonėse“ pakeitimo
(2023-10-10 Nr. 1K-346, TAR 2023-10-10, kodas 2023-19968, įsigalioja 2023-10-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Projektų, skirtų socialinės integracijos paslaugoms iš laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietų paleidžiamiems (paleistiems) asmenims teikti, atrankos konkurso organizavimo 2024–2026 metais nuostatų patvirtinimo
(2023-10-04 Nr. A1-650, TAR 2023-10-04, kodas 2023-19565, įsigalioja 2023-10-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų projekto, skirto lygių galimybių ir nediskriminavimo skatinimo priemonėms įgyvendinti 2024 metais, atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2023-10-06 Nr. A1-659, TAR 2023-10-06, kodas 2023-19785, įsigalioja 2023-10-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2024–2026 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2023-10-06 Nr. A1-660, TAR 2023-10-06, kodas 2023-19786, įsigalioja 2024-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. A1-777 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-06 „Įgyvendinti lygių galimybių, lyčių lygybės principus“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-06 Nr. A1-663, TAR 2023-10-06, kodas 2023-19814, įsigalioja 2023-10-07)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 4-885 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-06 Nr. 4-571, TAR 2023-10-06, kodas 2023-19766, įsigalioja 2023-10-07)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 4-869 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-09 Nr. 4-572, TAR 2023-10-09, kodas 2023-19885, įsigalioja 2023-10-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. D1-51 „Dėl Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos tęstinių projektų lėšų paskirstymo 2023 m. ir planuojamo paskirstymo 2024–2025 m. patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-05 Nr. D1-331, TAR 2023-10-05, kodas 2023-19629, įsigalioja 2023-10-06)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-845 „Dėl Planuojamos ūkinės veiklos atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-06 Nr. D1-332, TAR 2023-10-06, kodas 2023-19761, įsigalioja 2023-10-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. D1-79 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.07:2005 „Medinių konstrukcijų projektavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-09 Nr. D1-334, TAR 2023-10-09, kodas 2023-19825, įsigalioja 2023-10-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl vilkų sumedžiojimo per 2023–2024 metų medžioklės sezoną limito patvirtinimo
(2023-10-09 Nr. D1-335, TAR 2023-10-09, kodas 2023-19890, įsigalioja 2023-10-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. D1-633 „Dėl Lietuvos zoologijos sodo teikiamų mokamų paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-09 Nr. D1-337, TAR 2023-10-09, kodas 2023-19892, įsigalioja 2023-10-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. V-992 „Dėl Mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose projektų, įgyvendinamų pagal pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-01 „Įgyvendinti įtraukųjį švietimą“ finansavimo ir finansuojamų mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose projektų sąrašo, nefinansuojamų mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose projektų sąrašo ir rezervinių mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-02 Nr. V-1275, TAR 2023-10-06, kodas 2023-19760, įsigalioja 2023-10-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-15 „Dėl Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-04 Nr. V-1294, TAR 2023-10-04, kodas 2023-19570, įsigalioja 2023-10-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Savivaldybių sporto mokyklų (gimnazijų), skirtų šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, kurioms 2024 metais bus skiriama ūkio lėšų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, sąrašo patvirtinimo
(2023-10-04 Nr. V-1295, TAR 2023-10-04, kodas 2023-19571, įsigalioja 2023-10-05)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Valstybės finansuojamų doktorantūros vietų, į kurias 2023 metais priimami doktorantai, skaičiaus paskirstymo pagal mokslo ir studijų institucijas ir mokslo ar meno kryptis sąrašo patvirtinimo
(2023-10-04 Nr. V-1298, TAR 2023-10-10, kodas 2023-19956, įsigalioja 2023-10-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. V-812 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.1.3-CPVA-V-704 priemonės „Švietimo prieinamumo didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-05 Nr. V-1303, TAR 2023-10-05, kodas 2023-19675, įsigalioja 2023-10-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. V-313 „Dėl Stipendijų Ukrainos piliečių studijoms skyrimo ir išmokėjimo 2023 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-06 Nr. V-1304, TAR 2023-10-06, kodas 2023-19765, įsigalioja 2023-10-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Galutinio valstybės finansuojamų trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų vietų, į kurias 2023 metais priimti studentai, skaičiaus ir jų pasiskirstymo pagal aukštąsias mokyklas ir studijų krypčių grupes patvirtinimo
(2023-10-06 Nr. V-1305, TAR 2023-10-06, kodas 2023-19767, įsigalioja 2023-10-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. V-1152 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-02 „Užtikrinti efektyvų mokslo ir studijų sistemos valdymą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-06 Nr. V-1309, TAR 2023-10-09, kodas 2023-19880, įsigalioja 2023-10-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2023 metais į Lietuvos valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų valstybės nefinansuojamas studijų vietas priimtų studijuoti Baltarusijos Respublikos piliečių, kuriems teikiama parama studijų kainai padengti, skaičiaus paskirstymo pagal aukštąsias mokyklas ir studijų krypčių grupes
(2023-10-06 Nr. V-1311, TAR 2023-10-06, kodas 2023-19812, įsigalioja 2023-10-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl stipendijų Ukrainos piliečiams, nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. priimtų į Lietuvos Respublikos valstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas, skyrimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-10-10 Nr. V-1314, TAR 2023-10-10, kodas 2023-19988, įsigalioja 2023-10-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-851 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-05-01 „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-10 Nr. V-1315, TAR 2023-10-10, kodas 2023-19989, įsigalioja 2023-10-11)

Sveikatos apsaugos ministro ir Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Bendradarbiavimo tarp Greitosios medicinos pagalbos tarnybos ir kitų specialiųjų tarnybų, reaguojančių į kompleksinius įvykius, veiksmų plano patvirtinimo
(2023-09-28 Nr. V-1040/1V-622, TAR 2023-10-09, kodas 2023-19887, įsigalioja 2023-10-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-04 Nr. V-1052, TAR 2023-10-04, kodas 2023-19515, įsigalioja 2023-10-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1109 „Dėl Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-04 Nr. V-1054, TAR 2023-10-04, kodas 2023-19529, įsigalioja 2023-10-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Mobiliosios skubiosios medicinos pagalbos komandos sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-10-04 Nr. V-1056, TAR 2023-10-04, kodas 2023-19573, įsigalioja 2023-10-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. V-2101 „Dėl Sveikatinimo veiklos specialistų profesinių kvalifikacijų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-04 Nr. V-1057, TAR 2023-10-04, kodas 2023-19575, įsigalioja 2023-10-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. V-912 „Dėl Geriatrijos dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo ir Geriatrijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-05 Nr. V-1062, TAR 2023-10-05, kodas 2023-19676, įsigalioja 2024-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-05 Nr. V-1063, TAR 2023-10-05, kodas 2023-19677, įsigalioja 2023-10-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. V-661 „Dėl Patologijos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-05 Nr. V-1064, TAR 2023-10-05, kodas 2023-19678, įsigalioja 2024-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1630 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei su šiomis paslaugomis susijusių priemokų, mokamų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-06 Nr. V-1069, TAR 2023-10-06, kodas 2023-19809, įsigalioja 2023-10-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. V-2008 „Dėl Nacionalinio savižudybių prevencijos veiksmų 2020–2024 metų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-09 Nr. V-1070, TAR 2023-10-09, kodas 2023-19820, įsigalioja 2023-10-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-10 Nr. V-1076, TAR 2023-10-10, kodas 2023-19971, įsigalioja 2023-10-11)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2022 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 1R-9 „Dėl Teismų sprendimų, kuriais nustatyti valdžios institucijų neteisėti veiksmai, vykdymo ir prašymų dėl priteistos žalos atlyginimo nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-05 Nr. 1R-318, TAR 2023-10-05, kodas 2023-19714, įsigalioja 2023-10-06)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2019 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1R-292 „Dėl Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-10-09 Nr. 1R-320, TAR 2023-10-09, kodas 2023-19844, įsigalioja 2023-10-10)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 3-349 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų uostų, šių uostų infrastruktūros ir suprastruktūros įrenginių (terminalų) apsaugos vertinimų, apsaugos planų tvirtinimo ir atitikties aktų išdavimo, galiojimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-09 Nr. 3-422, TAR 2023-10-09, kodas 2023-19846, įsigalioja 2023-10-10)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Muziejų veiklos skatinimo 2024-2026 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2023-10-06 Nr. ĮV-792, TAR 2023-10-06, kodas 2023-19810, įsigalioja 2023-10-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 3D-232 „Dėl Sankcijų už paramos sąlygų reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-04 Nr. 3D-638, TAR 2023-10-04, kodas 2023-19497, įsigalioja 2023-10-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ 2023–2024 mokslo metų dalyvių sąrašo patvirtinimo
(2023-10-04 Nr. 3D-639, TAR 2023-10-04, kodas 2023-19498, įsigalioja 2023-10-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2023-10-04 Nr. 3D-640, TAR 2023-10-04, kodas 2023-19499, įsigalioja 2023-10-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 3D-551 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ įgyvendinimo taisyklių“ pakeitimo
(2023-10-10 Nr. 3D-644, TAR 2023-10-10, kodas 2023-19950, įsigalioja 2023-10-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Paramos žemės ūkio veiklos subjektams, patyrusiems nuostolių nukentėjus sodų ir uogynų derliui dėl šalnų 2023 metais, taisyklių patvirtinimo
(2023-10-10 Nr. 3D-645, TAR 2023-10-10, kodas 2023-19951, įsigalioja 2023-10-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 3D-403 „Dėl Lėšų Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemonėms įgyvendinti išmokėjimo ir gavimo iš Europos Komisijos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-10 Nr. 3D-646, TAR 2023-10-10, kodas 2023-19952, įsigalioja 2023-10-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Tautinio paveldo produktų kūrėjų bendradarbiavimo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo
(2023-10-10 Nr. 3D-649, TAR 2023-10-10, kodas 2023-19961, įsigalioja 2023-10-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 3D-562 „Dėl Tautinio paveldo produktų, Atestuotų tradicinių amatų meistrų ir Tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-10 Nr. 3D-650, TAR 2023-10-10, kodas 2023-19962, įsigalioja 2023-10-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. 3D-382 „Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-10 Nr. 3D-652, TAR 2023-10-10, kodas 2023-19965, įsigalioja 2023-10-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. 3D-577 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-10 Nr. 3D-654, TAR 2023-10-10, kodas 2023-19992, įsigalioja 2023-10-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3D-72 „Dėl Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų tinklo veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 3D-242 „Dėl Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo
(2023-10-10 Nr. 3D-655, TAR 2023-10-10, kodas 2023-19993, įsigalioja 2023-10-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Konsultavimo paslaugos, ūkio valdymo ir ūkininkų pavadavimo paslaugos“ veiklos srities „Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis“ konsultavimo paslaugų gavėjų atrankos ir konsultavimo paslaugų teikimo išlaidų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-10 Nr. 3D-656, TAR 2023-10-10, kodas 2023-19995, įsigalioja 2023-10-11)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Supaprastinto tranzito dokumentų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(2023-10-06 Nr. V-344, TAR 2023-10-06, kodas 2023-19807, įsigalioja 2023-10-07)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1V-672 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-09 Nr. 1V-635, TAR 2023-10-10, kodas 2023-19925, įsigalioja 2023-10-11)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 1V-76 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių perėjimo prie centralizuotai teikiamų Dokumentų valdymo bendrosios informacinės sistemos paslaugų grafiko patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-09 Nr. 1V-643, TAR 2023-10-09, kodas 2023-19899, įsigalioja 2023-10-10)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Projektų išlaidų atitikties Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, bei Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. reikalavimams taisyklių patvirtinimo
(2023-10-09 Nr. 1V-644, TAR 2023-10-10, kodas 2023-19926, įsigalioja 2023-10-11)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2021 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 1V-208 „Dėl Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021–2027 m. programos finansuotinų projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-09 Nr. 1V-649, TAR 2023-10-09, kodas 2023-19904, įsigalioja 2023-10-10)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. VA-49 „Dėl Mėnesio ataskaitos apie vienam asmeniui suteiktą paramą ir (arba) labdarą bei iš vieno asmens gautą paramą, didesnę kaip 15 000 Eur, formos PLN203 ir jos pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-06 Nr. VA-71, TAR 2023-10-06, kodas 2023-19774, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. VA-137 „Dėl Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-10-06 Nr. VA-72, TAR 2023-10-06, kodas 2023-19775, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-103 „Dėl Paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-06 Nr. VA-73, TAR 2023-10-06, kodas 2023-19776, įsigalioja 2023-10-07)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. V-253 „Dėl Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentų nuostatų, susijusių su taikytinos teisės nustatymu, įgyvendinimo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-06 Nr. V-387, TAR 2023-10-06, kodas 2023-19771, įsigalioja 2023-10-07)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-126 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-10 Nr. V-394, TAR 2023-10-10, kodas 2023-19975, įsigalioja 2023-10-11)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. gegužės 7 d. įsakymo Nr. 1B-304 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės korupcijos prevencijos 2021–2023 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-08-14 Nr. 1BE-579, TAR 2023-10-05, kodas 2023-19657, įsigalioja 2023-10-06)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Bylų pripažinimo greičiau nagrinėtinomis ir teismo posėdžių koordinavimo jose tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-09-29 Nr. 13P-131-(7.1.2.), TAR 2023-10-04, kodas 2023-19484, įsigalioja 2023-10-05)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Administravimo teismuose nuostatų, patvirtintų Teisėjų tarybos 2015 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 13P-157-(7.1.2) „Dėl Administravimo teismuose nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-29 Nr. 13P-132-(7.1.2.), TAR 2023-10-04, kodas 2023-19485, įsigalioja 2023-10-05)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl užsienio valstybės normatyvinių statybos techninių dokumentų tiesioginio taikymo
(2023-10-09 Nr. 1-514 /2023 (1.4 E), TAR 2023-10-09, kodas 2023-19834, įsigalioja 2023-10-10)

Lietuvos geologijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2010 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1-201 „Dėl Valstybinės požeminio vandens informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-10 Nr. 1-449, TAR 2023-10-10, kodas 2023-19954, įsigalioja 2023-10-11)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Kvietimo rekvizitų patvirtinimo
(2023-09-29 Nr. 1V-127, TAR 2023-10-06, kodas 2023-19768, įsigalioja 2023-10-09)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės sėklų ir grūdų tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos viršininko 2006 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. 1A-112 „Dėl Augalų dauginamosios medžiagos tiekėjų atestacijos“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-10-09 Nr. A1-585, TAR 2023-10-09, kodas 2023-19839, įsigalioja 2023-10-10)

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 2016 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. BR1-7 „Dėl Paraiškos gauti kompensaciją už nuostolius dėl fitosanitarijos priemonių naudojimo formos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-09-11 Nr. BR1-332, TAR 2023-10-09, kodas 2023-19847, įsigalioja 2023-10-10)

Lietuvos kultūros tarybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2022 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. KMPF-64(1.15E) „Dėl Prašymo dalyvauti atrankoje į regioninės kultūros tarybos narius formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-10 Nr. KMPF-74(1.15E), TAR 2023-10-10, kodas 2023-19966, įsigalioja 2023-10-11)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. T1-159 „Dėl Teikiamų rinkai medicinos priemonių registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-05 Nr. T1-2355, TAR 2023-10-05, kodas 2023-19631, įsigalioja 2023-10-06)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl žvejybos kvotų Baltijos jūroje skyrimo iš žvejybos galimybių rezervo 2023 metams
(2023-10-10 Nr. V1-107, TAR 2023-10-10, kodas 2023-19999, įsigalioja 2023-10-11)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. V1-80 „Dėl dokumentų, skirtų paramai prioritetines specializacijas studijuojantiems pedagoginių studijų studentams administruoti, formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-09 Nr. V1-108, TAR 2023-10-10, kodas 2023-19974, įsigalioja 2023-10-11)

Nacionalinės sporto agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl 2023 metų kvietimo teikti paraiškas nacionalinėms fizinio aktyvumo programoms, finansuojamoms valstybės biudžeto lėšomis, atitikusių ir neatitikusių administracinės atitikties tinkamumo vertinimo reikalavimus paraiškų sąrašų patvirtinimo
(2023-10-05 Nr. V-2023/107, TAR 2023-10-06, kodas 2023-19773, įsigalioja 2023-10-07)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Kandidato į Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-09-27 Nr. V-528, TAR 2023-10-06, kodas 2023-19806, įsigalioja 2023-10-07)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. VKE-443 „Dėl pavedimo atlikti patikrinimą formos, patikrinimo akto formos ir periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-09 Nr. VKE-297, TAR 2023-10-09, kodas 2023-19848, įsigalioja 2023-11-01)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2022 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 2-23 „Dėl Valstybinės reikšmės kelių poveikio kelių saugumui vertinimo procedūros patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-10 Nr. 2-3070, TAR 2023-10-10, kodas 2023-20000, įsigalioja 2023-10-11)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lauko aikštelių įrengimo ir naudojimo skrydžiams reikalavimų patvirtinimo
(2023-07-13 Nr. 2BE-179, TAR 2023-10-04, kodas 2023-19558, įsigalioja 2023-11-01)

Valstybės saugumo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 1-46 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-05 Nr. 1-148, TAR 2023-10-09, kodas 2023-19843, įsigalioja 2023-10-10)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2013 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 2-131 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos pareigūnų specialiosios aprangos dėvėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-09 Nr. 2-138, TAR 2023-10-09, kodas 2023-19826, įsigalioja 2023-10-10)

Asmens dokumentų išrašymo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Piliečių registravimo sertifikatams gauti taisyklių patvirtinimo
(2023-10-05 Nr. 1-36, TAR 2023-10-05, kodas 2023-19713, įsigalioja 2023-10-06)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. lapkričio 8 d. sprendimo Nr. Sp-131 „Dėl Lietuvos Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų, Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos parlamentą ir Lietuvos Respublikos referendumo biuletenių privalomų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-06 Nr. Sp-243, TAR 2023-10-06, kodas 2023-19787, įsigalioja 2023-10-07)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos savivaldybių merų rinkimų ir Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų biuletenių privalomų formų patvirtinimo
(2023-10-06 Nr. Sp-244, TAR 2023-10-06, kodas 2023-19788, įsigalioja 2023-10-07)


<< Atgal