Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 44

2023 m. lapkričio 8 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. lapkričio 1 d. – 2023 m. lapkričio 7 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 8, 8-1, 8-3 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2023-10-26 Nr. XIV-2200, TAR 2023-11-07, kodas 2023-21640, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos kelių įstatymo Nr. I-891 2 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-10-26 Nr. XIV-2201, TAR 2023-11-07, kodas 2023-21641, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 3, 34, 35, 36, 42, 43, 46, 54, 59, 60, 96 straipsnių, 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 46-1 straipsniu įstatymas
(2023-10-26 Nr. XIV-2202, TAR 2023-11-07, kodas 2023-21642, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 87 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-10-26 Nr. XIV-2203, TAR 2023-11-07, kodas 2023-21643, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 40 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-10-26 Nr. XIV-2204, TAR 2023-11-07, kodas 2023-21644, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 36 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-10-26 Nr. XIV-2205, TAR 2023-11-07, kodas 2023-21645, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 464 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-10-26 Nr. XIV-2206, TAR 2023-11-07, kodas 2023-21646, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos Trakų rajono, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybių teritorijų ribų keitimo įstatymas
(2023-10-26 Nr. XIV-2207, TAR 2023-11-07, kodas 2023-21647, įsigalioja 2024-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugpjūčio 31 d. nutarimo Nr. 886 „Dėl Įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos finansines priemones grąžintų ir grąžintinų lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-30 Nr. 834, TAR 2023-11-03, kodas 2023-21506, įsigalioja 2023-11-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 11 d. nutarimo Nr. 987 „Dėl valstybės institucijų, savivaldybių ir kitų juridinių asmenų, atsakingų už Europos žemės ūkio garantijų fondo priemonių įgyvendinimą, paskyrimo“ pakeitimo
(2023-10-30 Nr. 835, TAR 2023-11-03, kodas 2023-21507, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 1 d. nutarimo Nr. 1523 „Dėl Licencijuotų sandėlių kompensavimo fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-30 Nr. 836, TAR 2023-11-03, kodas 2023-21508, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. gegužės 21 d. nutarimo Nr. 529 „Dėl Tautinio paveldo produktų, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programų sertifikavimo, tradicinių amatų meistrų atestavimo ir prašymų sertifikuoti tautinio paveldo produktus, tradicinių amatų neformaliojo mokymo programas ir atestuoti tradicinių amatų meistrus nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-30 Nr. 837, TAR 2023-11-03, kodas 2023-21511, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 970 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo 3-1 straipsnį“ pakeitimo
(2023-10-30 Nr. 838, TAR 2023-11-06, kodas 2023-21541, įsigalioja 2023-11-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 1666 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės prekybos sistemos priemones“ pakeitimo
(2023-10-30 Nr. 840, TAR 2023-11-03, kodas 2023-21514, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimo Nr. 937 „Dėl Licencijavimo pagrindų aprašo ir Licencijų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-30 Nr. 841, TAR 2023-11-06, kodas 2023-21564, įsigalioja 2024-01-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atliekamos viešojo sektoriaus organizacijose dirbančių darbuotojų su negalia dalies kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-10-31 Nr. A1-714, TAR 2023-11-03, kodas 2023-21533, įsigalioja 2024-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-648 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-08 „Plėtoti efektyvios prevencijos ir pagalbos smurto artimoje aplinkoje sistemą, stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-06 Nr. A1-718, TAR 2023-11-06, kodas 2023-21562, įsigalioja 2023-11-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. A1-133 „Dėl Kompleksiškai teikiamų paslaugų šeimai 2016–2023 m. veiksmų plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-11-06 Nr. A1-720, TAR 2023-11-06, kodas 2023-21609, įsigalioja 2023-11-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo mažos apimties projektų atrankos 2024 m. konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2023-11-06 Nr. A1-723, TAR 2023-11-06, kodas 2023-21610, įsigalioja 2023-11-07)

Ekonomikos ir inovacijų ministro ir Finansų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro ir finansų ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 4-837/1K-319 „Dėl Priemonės „Pagalbos verslui fondas“ veiklos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-06 Nr. 4-622/1K-370, TAR 2023-11-06, kodas 2023-21552, įsigalioja 2023-11-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-02 (RE) „Plėtoti žaliąją infrastruktūrą urbanizuotoje aplinkoje“ finansavimo gairių patvirtinimo
(2023-11-03 Nr. D1-361, TAR 2023-11-03, kodas 2023-21369, įsigalioja 2023-11-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-1009 „Dėl Teritorijų planavimo erdvinių duomenų specifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-03 Nr. D1-362, TAR 2023-11-03, kodas 2023-21502, įsigalioja 2023-12-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-03 Nr. D1-363, TAR 2023-11-03, kodas 2023-21505, įsigalioja 2023-11-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-06 Nr. D1-364, TAR 2023-11-06, kodas 2023-21546, įsigalioja 2023-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1630 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei su šiomis paslaugomis susijusių priemokų, mokamų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-03 Nr. V-1139, TAR 2023-11-03, kodas 2023-21484, įsigalioja 2023-11-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymo Nr. 673 „Dėl Privalomojo epidemiologinio registravimo objektų registravimo ir informacijos apie juos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-03 Nr. V-1140, TAR 2023-11-03, kodas 2023-21485, įsigalioja 2023-11-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, bazinių kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-03 Nr. V-1141, TAR 2023-11-03, kodas 2023-21494, įsigalioja 2024-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. V-288 „Dėl Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-03 Nr. V-1143, TAR 2023-11-03, kodas 2023-21526, įsigalioja 2024-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-03 Nr. V-1144, TAR 2023-11-06, kodas 2023-21542, įsigalioja 2023-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Regioninės pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-02 (RE) „Užtikrinti ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtrą“ finansavimo gairių patvirtinimo
(2023-11-06 Nr. V-1145, TAR 2023-11-06, kodas 2023-21543, įsigalioja 2023-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-06 Nr. V-1146/A1-717, TAR 2023-11-06, kodas 2023-21548, įsigalioja 2023-11-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. V-627 „Dėl Regioninės pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-03 (RE) „Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose“ finansavimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-07 Nr. V-1150, TAR 2023-11-07, kodas 2023-21671, įsigalioja 2023-11-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. V-654 „Dėl 2023 m. kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-07 Nr. V-1151, TAR 2023-11-07, kodas 2023-21670, įsigalioja 2023-11-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2024–2029 metų gyventojų ir apšvitą patiriančių darbuotojų apšvitos stebėsenos programos patvirtinimo
(2023-11-07 Nr. V-1153, TAR 2023-11-07, kodas 2023-21672, įsigalioja 2024-01-01)

Susisiekimo ministro ir Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 1-334/3-485 „Dėl 2021–2027 m. finansinio laikotarpio Europos infrastruktūros tinklų priemonės projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-07 Nr. 1-339/3-456, TAR 2023-11-07, kodas 2023-21650, įsigalioja 2023-11-08)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros naftos produktų valstybės atsargų kaupimo ir tvarkymo paslaugų tarifų patvirtinimo
(2023-11-06 Nr. 1-338, TAR 2023-11-06, kodas 2023-21624, įsigalioja 2024-07-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. ĮV-1085 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-K-306 priemonės „Modernizuoti viešąją ir privačią kultūros infrastruktūrą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-31 Nr. ĮV-837, TAR 2023-11-07, kodas 2023-21628, įsigalioja 2023-11-08)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-988 „Dėl 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01 „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ veiklos Nr. 8 „Infrastruktūros objektų modernizavimas“ poveiklės Nr. 8.1 „Svarbiausių valstybei kultūros objektų modernizavimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-03 Nr. ĮV-839, TAR 2023-11-03, kodas 2023-21509, įsigalioja 2023-11-04)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. ĮV-1005 „Dėl Stipendijų kino kultūros ar meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-03 Nr. ĮV-840, TAR 2023-11-03, kodas 2023-21510, įsigalioja 2023-11-04)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2022 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. ĮV-961 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-06-01 „Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti kultūros paveldo vertybes sukūrimas“ poveiklės „7.1. kultūros paveldo aktualizavimas ir įveiklinimas (konkursas)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-03 Nr. ĮV-846, TAR 2023-11-03, kodas 2023-21512, įsigalioja 2023-11-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 3D-50 „Dėl Kiaulidžių technologinio projektavimo taisyklių ŽŪ TPT 02:2010 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-03 Nr. 3D-716, TAR 2023-11-03, kodas 2023-21486, įsigalioja 2024-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. 3D-850 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos pirmojo sąjungos prioriteto „Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Parama išsaugojimo priemonių rengimui ir įgyvendinimui“ veiklos srities „Parama europinių ungurių išteklių valdymo planui Lietuvoje įgyvendinti“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-03 Nr. 3D-717, TAR 2023-11-03, kodas 2023-21488, įsigalioja 2023-11-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl dalies klimatui, aplinkai ir gyvūnų gerovei naudingų sistemų išmokų už 2023 m. išmokėjimo avansu
(2023-11-03 Nr. 3D-718, TAR 2023-11-03, kodas 2023-21515, įsigalioja 2023-11-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-67 „Dėl mokymo pagal jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programą“ pakeitimo
(2023-11-07 Nr. 3D-719, TAR 2023-11-07, kodas 2023-21626, įsigalioja 2024-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Apsaugos priemonės nuo didžiųjų plėšrūnų daromos žalos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2023-11-07 Nr. 3D-720, TAR 2023-11-07, kodas 2023-21656, įsigalioja 2023-11-08)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1V-672 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-07 Nr. 1V-694, TAR 2023-11-07, kodas 2023-21636, įsigalioja 2023-11-08)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. V-395 „Dėl Vaikų išlaikymo išmokų įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-06 Nr. V-427, TAR 2023-11-07, kodas 2023-21627, įsigalioja 2023-11-08)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Žinynų taikymo
(2023-10-30 Nr. 1BE-779, TAR 2023-11-06, kodas 2023-21557, įsigalioja 2023-11-07)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2023 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 1K-159 „Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-244 „Dėl Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimo, keitimo ir naikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-11-07 Nr. 1K-282, TAR 2023-11-07, kodas 2023-21648, įsigalioja 2023-11-08)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl 2022 metų šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų efektyvumo rodiklių
(2023-11-03 Nr. O3E-1631, TAR 2023-11-03, kodas 2023-21495, įsigalioja 2023-11-04)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. VE-952 (1.3 E) „Dėl Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyno NTK 2023 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-07 Nr. VE-544 (1.3 E), TAR 2023-11-07, kodas 2023-21638, įsigalioja 2023-11-08)

Valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. 3R-41 „Dėl dokumentų teikimo Lietuvos Respublikos valstybiniam patentų biurui elektroniniu būdu“ pakeitimo
(2023-11-06 Nr. 3R-114-(1.2 E), TAR 2023-11-06, kodas 2023-21583, įsigalioja 2023-11-07)

Valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 2008 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. 3R-72 „Dėl Lietuvos Respublikos dizaino įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-11-06 Nr. 3R-117-(1.2 E), TAR 2023-11-06, kodas 2023-21584, įsigalioja 2023-11-07)

Valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 2005 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 3R-132 „Dėl Apeliacijų ir protestų nagrinėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-06 Nr. 3R-118-(1.2 E), TAR 2023-11-06, kodas 2023-21587, įsigalioja 2023-11-07)

Valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 2019 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. 3R-18 „Dėl Apeliacijų, protestų ir prašymų dėl ženklo registracijos pripažinimo negaliojančia ar jos panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-06 Nr. 3R-120-(1.2 E), TAR 2023-11-06, kodas 2023-21586, įsigalioja 2023-11-07)

Valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų biuro direktoriaus 2004 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 3R-37 „Dėl Prekių ženklų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-06 Nr. 3R-121-(1.2 E), TAR 2023-11-06, kodas 2023-21608, įsigalioja 2023-11-07)

Tautinių mažumų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2019 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. ĮV-38 „Dėl Kultūros projektų, skatinančių tautinių mažumų kultūrų plėtotę, dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-31 Nr. ĮV-46, TAR 2023-11-06, kodas 2023-21559, įsigalioja 2023-11-07)


<< Atgal