Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 45

2023 m. lapkričio 15 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. lapkričio 8 d. – 2023 m. lapkričio 14 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 10 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-10-31 Nr. XIV-2211, TAR 2023-11-10, kodas 2023-21807, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo Nr. IX-1005 6-1 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-10-31 Nr. XIV-2212, TAR 2023-11-10, kodas 2023-21808, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Malaizijos Vyriausybės pagrindų susitarimo dėl partnerystės ir bendradarbiavimo ratifikavimo
(2023-10-31 Nr. XIV-2213, TAR 2023-11-10, kodas 2023-21809, įsigalioja 2023-11-11)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Tailando Karalystės pagrindų susitarimo dėl visapusiškos partnerystės ir bendradarbiavimo ratifikavimo
(2023-10-31 Nr. XIV-2214, TAR 2023-11-10, kodas 2023-21810, įsigalioja 2023-11-11)

Konstitucinis įstatymas
Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso 51 ir 52 straipsnių pakeitimo konstitucinis įstatymas
(2023-11-07 Nr. XIV-2216, TAR 2023-11-10, kodas 2023-21811, įsigalioja 2024-01-01)

Konstitucinis įstatymas
Lietuvos Respublikos rinkimų kodekso 57 ir 61 straipsnių pakeitimo konstitucinis įstatymas
(2023-11-07 Nr. XIV-2217, TAR 2023-11-10, kodas 2023-21812, įsigalioja 2023-11-11)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 25 d. nutarimo Nr. 195 „Dėl Nacionalinio akreditacijos biuro teikiamų atitikties vertinimo įstaigų atitikties vertinimo ir akreditavimo paslaugų įkainių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-08 Nr. 853, TAR 2023-11-14, kodas 2023-21963, įsigalioja 2023-11-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 50 „Dėl centralizuotų viešųjų pirkimų vykdymo“ pakeitimo
(2023-11-08 Nr. 854, TAR 2023-11-10, kodas 2023-21852, įsigalioja 2023-11-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2023 m. gegužės 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2023/956 įgyvendinimo
(2023-11-08 Nr. 855, TAR 2023-11-10, kodas 2023-21865, įsigalioja 2023-11-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Darbo apmokėjimo sistemos nustatymo rekomendacijų patvirtinimo
(2023-11-08 Nr. 857, TAR 2023-11-10, kodas 2023-21855, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vertinimo kriterijų įverčių aprašo patvirtinimo
(2023-11-08 Nr. 858, TAR 2023-11-10, kodas 2023-21857, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 19 d. nutarimo Nr. 544 „Dėl institucijų, atsakingų už UNESCO pasaulio paveldo sąraše esančių objektų apsaugą Lietuvoje, paskyrimo“ pakeitimo
(2023-11-08 Nr. 859, TAR 2023-11-10, kodas 2023-21858, įsigalioja 2023-11-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 230 „Dėl Dokumentų išdavimo Lietuvos Respublikos gyventojams apie jų išvežimą priverstiniams darbams, buvimą getuose bei kitose laisvės atėmimo vietose Antrojo pasaulinio karo metais tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-11-08 Nr. 860, TAR 2023-11-10, kodas 2023-21859, įsigalioja 2023-11-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. rugpjūčio 12 d. nutarimo Nr. 327 „Dėl materialinės žalos atlyginimo asmenims, Antrojo pasaulinio karo ir okupacijų metais išvežtiems priverstiniams darbams, buvusiems getuose, įkalinimo įstaigose ir kitose laisvės atėmimo vietose“ pakeitimo
(2023-11-08 Nr. 861, TAR 2023-11-10, kodas 2023-21861, įsigalioja 2023-11-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-11-08 Nr. 865, TAR 2023-11-13, kodas 2023-21915, įsigalioja 2023-11-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 13 d. nutarimo Nr. 360 „Dėl Vyriausybinio plačiajuosčio šifruoto duomenų ir balso perdavimo tinklo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-08 Nr. 866, TAR 2023-11-13, kodas 2023-21916, įsigalioja 2023-11-14)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. birželio 22 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorinės jūros ir (ar) Lietuvos Respublikos išskirtinės ekonominės zonos Baltijos jūroje dalių, kuriose tikslinga organizuoti konkursą (konkursus) atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai, ir šių elektrinių didžiausios leistinos generuoti galios ir mažiausios įrengtosios galios nustatymo“ pakeitimo
(2023-11-08 Nr. 868, TAR 2023-11-14, kodas 2023-21961, įsigalioja 2023-12-05)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-08 Nr. 1K-371, TAR 2023-11-08, kodas 2023-21715, įsigalioja 2023-11-09)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. 1K-190 „Dėl Lietuvos Respublikai iš prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo skirtų lėšų administravimo taisyklių įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-11-08 Nr. 1K-373, TAR 2023-11-08, kodas 2023-21719, įsigalioja 2023-11-09)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 1K-326 „Dėl Finansinių priemonių įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-14 Nr. 1K-376, TAR 2023-11-14, kodas 2023-21941, įsigalioja 2023-11-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. A1-301 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų specializuotai kompleksinei pagalbai teikti poreikio nustatymo, planavimo, paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir atsiskaitymo už jų panaudojimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-09 Nr. A1-727, TAR 2023-11-09, kodas 2023-21794, įsigalioja 2023-11-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo didelės apimties projektų atrankos 2024 metų konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2023-11-10 Nr. A1-730, TAR 2023-11-10, kodas 2023-21823, įsigalioja 2023-11-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Projekto „Vystyti socialinį dialogą, siekiant kurti kokybiškas darbo vietas ir didinti konkurencingumą“ partnerių (profesinių sąjungų organizacijų ir darbdavių organizacijų) atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-11-10 Nr. A1-731, TAR 2023-11-10, kodas 2023-21824, įsigalioja 2023-11-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Specializuotos kompleksinės pagalbos teikimo įkainių, konsultantų etatų skaičiaus bei rodiklių specializuotos kompleksinės pagalbos centrams, kuriems bus skirta valstybės biudžeto lėšų 2024 metams, nustatymo
(2023-11-13 Nr. A1-738, TAR 2023-11-13, kodas 2023-21903, įsigalioja 2023-11-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų projektų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai ir smurtiniam elgesiui keisti 2024 metais, atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2023-11-13 Nr. A1-741, TAR 2023-11-13, kodas 2023-21904, įsigalioja 2023-11-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. A1-490 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-09 „Plėtoti socialinės integracijos priemones labiausiai pažeidžiamoms grupėms“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-14 Nr. A1-746, TAR 2023-11-14, kodas 2023-21974, įsigalioja 2023-11-15)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 4-886 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-06-03 „Gerinti konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-10 Nr. 4-630, TAR 2023-11-10, kodas 2023-21827, įsigalioja 2023-11-11)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 4-864 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-07 „Skatinti duomenų prieinamumą ir pakartotinį naudojimą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-14 Nr. 4-639, TAR 2023-11-14, kodas 2023-21934, įsigalioja 2023-11-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-722 „Dėl Ataskaitų apie Tarybos direktyvos 86/278/EEB dėl aplinkos, ypač dirvožemio, apsaugos naudojant žemės ūkyje nuotekų dumblą, su pakeitimais, padarytais Tarybos direktyva 91/692/EEB, įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-08 Nr. D1-367, TAR 2023-11-08, kodas 2023-21688, įsigalioja 2023-11-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. D1-239 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-11-08 Nr. D1-368, TAR 2023-11-08, kodas 2023-21701, įsigalioja 2023-11-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-08 Nr. D1-369, TAR 2023-11-08, kodas 2023-21717, įsigalioja 2023-11-09)

Aplinkos ministro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2002 m. rugpjūčio 22 d. įsakymo Nr. 450/1470 „Dėl augalų nacionalinių genetinių išteklių koordinacinių centrų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-10 Nr. D1-370/V-1447, TAR 2023-11-10, kodas 2023-21842, įsigalioja 2023-11-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-227 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-11-01 „Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją ir valdymą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-13 Nr. D1-371, TAR 2023-11-13, kodas 2023-21878, įsigalioja 2023-11-14)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-124 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-10-02 „Skatinti atliekų perdirbimą ir antrinių žaliavų naudojimą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-14 Nr. D1-373, TAR 2023-11-14, kodas 2023-21952, įsigalioja 2023-11-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. V-1951 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų dalykų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-08 Nr. V-1437, TAR 2023-11-08, kodas 2023-21674, įsigalioja 2023-11-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. V-952 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-03 „Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-08 Nr. V-1441, TAR 2023-11-08, kodas 2023-21677, įsigalioja 2023-11-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2017 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. V-6 „Dėl Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-10 Nr. V-1444, TAR 2023-11-10, kodas 2023-21814, įsigalioja 2023-11-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-1193 „Dėl Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-13 Nr. V-1449, TAR 2023-11-13, kodas 2023-21874, įsigalioja 2023-11-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-940 „Dėl 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-001-01-01-01 „Gerinti mokslo ir studijų aplinką“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-14 Nr. V-1450, TAR 2023-11-14, kodas 2023-21933, įsigalioja 2023-11-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Formaliojo profesinio mokymo programų, pagal kurias gali būti suteikiama teisė vykdyti profesinį mokymą tuo pačiu mokymo vietos adresu neatliekant ekspertizės, sąrašo patvirtinimo
(2023-11-14 Nr. V-1461, TAR 2023-11-14, kodas 2023-21935, įsigalioja 2023-11-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. V-1712 „Dėl Lietuvos asocijuotosios narystės Europos branduolinių mokslinių tyrimų organizacijoje 2022–2027 m. veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-14 Nr. V-1462, TAR 2023-11-14, kodas 2023-21937, įsigalioja 2023-11-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. V-715 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 86:2005 „Radiacinės ir fizinės saugos reikalavimai naudojant nemedicininės paskirties jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-09 Nr. V-1155, TAR 2023-11-09, kodas 2023-21754, įsigalioja 2023-12-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. 329 „Dėl Gydytojų specialistų teikiamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-09 Nr. V-1156, TAR 2023-11-09, kodas 2023-21755, įsigalioja 2023-11-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-09 Nr. V-1157, TAR 2023-11-09, kodas 2023-21757, įsigalioja 2023-11-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-09 Nr. V-1160, TAR 2023-11-09, kodas 2023-21802, įsigalioja 2023-11-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ pakeitimo
(2023-11-09 Nr. V-1161, TAR 2023-11-09, kodas 2023-21803, įsigalioja 2023-11-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-09 Nr. V-1162, TAR 2023-11-09, kodas 2023-21804, įsigalioja 2023-11-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-557 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. Įsakymo Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-11-10 Nr. V-1171, TAR 2023-11-13, kodas 2023-21873, įsigalioja 2023-11-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-482 „Dėl Gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-10 Nr. V-1173, TAR 2023-11-13, kodas 2023-21875, įsigalioja 2024-01-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-333 „Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-10 Nr. 1R-348, TAR 2023-11-13, kodas 2023-21889, įsigalioja 2023-12-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2017 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 1R-296 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-14 Nr. 1R-350, TAR 2023-11-14, kodas 2023-21972, įsigalioja 2023-11-15)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie susisiekimo ministerijos direktoriaus 2005 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-293 „Dėl statybos taisyklių ST 188710638.10:2005 „Automobilių kelių tiltų bandymai“ patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-11-13 Nr. 3-462, TAR 2023-11-13, kodas 2023-21912, įsigalioja 2023-11-14)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2022 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. ĮV-274 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01 „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-10 Nr. ĮV-860, TAR 2023-11-13, kodas 2023-21884, įsigalioja 2023-11-14)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2022 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. ĮV-274 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01 „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-14 Nr. ĮV-873, TAR 2023-11-14, kodas 2023-21947, įsigalioja 2023-11-15)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-07-01 „Sąlygų Lietuvių kalbos gyvybingumui ir prestižo skatinimui sukūrimas“ aprašo patvirtinimo
(2023-11-14 Nr. ĮV-874, TAR 2023-11-14, kodas 2023-21950, įsigalioja 2023-11-15)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl 2021-2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01 „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ veiklos Nr. 4 „Muziejai žmogaus gerovei“ poveiklės Nr. 4.3 „Programa „Muziejai žmogaus gerovei““ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2023-11-14 Nr. ĮV-876, TAR 2023-11-14, kodas 2023-21945, įsigalioja 2023-11-15)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 3D-584 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2020 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-08 Nr. 3D-721, TAR 2023-11-08, kodas 2023-21690, įsigalioja 2023-11-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. 3D-465 „Dėl Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-08 Nr. 3D-723, TAR 2023-11-09, kodas 2023-21741, įsigalioja 2023-11-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. rugsėjo 3 d. įsakymo Nr. 3D-554 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2021 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-09 Nr. 3D-725, TAR 2023-11-09, kodas 2023-21744, įsigalioja 2023-11-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 3D-573 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Parodomieji projektai ir informavimo veikla“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-09 Nr. 3D-727, TAR 2023-11-09, kodas 2023-21745, įsigalioja 2023-11-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-09 Nr. 3D-728, TAR 2023-11-09, kodas 2023-21746, įsigalioja 2023-11-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. 3D-58 „Dėl Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-09 Nr. 3D-731, TAR 2023-11-09, kodas 2023-21795, įsigalioja 2023-11-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Su mėšlu ir srutomis į dirvą patekusio bendrojo azoto kiekio ir sutartinių gyvulių tankio žemės ūkio valdoje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-11-10 Nr. 3D-732, TAR 2023-11-10, kodas 2023-21815, įsigalioja 2024-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. 3D-351 „Dėl Nacionalinės maisto kokybės sistemos taisyklių patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2023-11-10 Nr. 3D-733, TAR 2023-11-10, kodas 2023-21841, įsigalioja 2024-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-836 „Dėl Žemės ūkio paskirties žemės pirkėjo deklaracijų pildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-13 Nr. 3D-734, TAR 2023-11-13, kodas 2023-21880, įsigalioja 2024-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. 3D-690 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2023 metais tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-13 Nr. 3D-735, TAR 2023-11-13, kodas 2023-21881, įsigalioja 2023-11-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Socialinio ir bendruomeninio verslo vykdymo bei viešųjų paslaugų perdavimo pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones gairių patvirtinimo
(2023-11-13 Nr. 3D-736, TAR 2023-11-13, kodas 2023-21882, įsigalioja 2023-11-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos antrojo prioriteto „Darnios akvakultūros veiklos skatinimas ir žvejybos bei akvakultūros produktų perdirbimas ir prekyba jais, taip prisidedant prie aprūpinimo maistu saugumo Sąjungoje“ priemonės „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas“ kompensacijų skyrimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2023-11-13 Nr. 3D-738, TAR 2023-11-13, kodas 2023-21906, įsigalioja 2023-11-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Ūkinių gyvūnų turėjimo atitikties vertinimo bei paramos skaičiavimo eilės tvarkos nustatymo pareiškėjams, pateikusiems paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškas 2023 m.
(2023-11-14 Nr. 3D-739, TAR 2023-11-14, kodas 2023-21967, įsigalioja 2023-11-15)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1V-799 „Dėl Skaitmeninio leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-08 Nr. 1V-697, TAR 2023-11-08, kodas 2023-21683, įsigalioja 2023-11-09)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl karo prievolininkų šaukimo į privalomąją pradinę karo tarnybą 2024 m.
(2023-11-08 Nr. V-901, TAR 2023-11-08, kodas 2023-21718, įsigalioja 2023-11-09)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 22 d. įsakymo Nr. VA-37 „Dėl Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracijos FR0531 formos ir jos priedo FR0531V formos bei jų užpildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-13 Nr. VA-81, TAR 2023-11-13, kodas 2023-21892, įsigalioja 2023-11-14)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. VA-30 „Dėl Prekių tiekimo vietos pasirinkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-13 Nr. VA-82, TAR 2023-11-13, kodas 2023-21898, įsigalioja 2023-11-14)

Valstybės kontrolieriaus įsakymas
Dėl valstybės kontrolieriaus 2015 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-248 „Dėl Savivaldybių kontrolės ir audito tarnybų atliekamų auditų išorinės peržiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-14 Nr. VE-99, TAR 2023-11-14, kodas 2023-21936, įsigalioja 2023-11-15)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2021 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 11V-255 „Dėl Fasuotų prekių kiekio kontrolės teisinės metrologijos reikalavimų atitikčiai nustatyti tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-06 Nr. 11V-214-(1.2), TAR 2023-11-13, kodas 2023-21896, įsigalioja 2023-11-14)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2021 m. gruodžio 20 d. nutarimo Nr. 13P-155-(7.1.2.) „Dėl Mokėjimo už darbą ir budėjimą poilsio ir švenčių dienomis bei pavadavimą, priemokų už padidėjusį darbo krūvį skyrimo ir mokėjimo bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų teisėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-27 Nr. 13P-149-(7.1.2.), TAR 2023-11-14, kodas 2023-21951, įsigalioja 2023-11-15)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-14 Nr. 1-600 /2023 (1.4 E), TAR 2023-11-14, kodas 2023-21943, įsigalioja 2023-11-15)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-196 „Dėl Darbo rinkos paslaugų teikimo darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo
(2023-11-10 Nr. V-215, TAR 2023-11-13, kodas 2023-21883, įsigalioja 2023-11-14)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1K-394 „Dėl 2023 metų prioritetinių teritorinių ligonių kasų vykdomos kontrolės krypčių ir stebėsenos rodiklių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-09 Nr. 1K-285, TAR 2023-11-09, kodas 2023-21798, įsigalioja 2023-11-10)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1K-11 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos tvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-14 Nr. 1K-289, TAR 2023-11-14, kodas 2023-21957, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. O3-367 „Dėl Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-10 Nr. O3E-1655, TAR 2023-11-10, kodas 2023-21851, įsigalioja 2023-11-11)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2020 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. V1-32 „Dėl Sveikatos priežiūros ir grožio paslaugų sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo“, pakeitimo
(2023-11-13 Nr. V1-253, TAR 2023-11-13, kodas 2023-21918, įsigalioja 2023-11-14)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Projekto vykdymo dalinio finansavimo sutarčių, Projekto (projekto etapo) vykdymo dalinio finansavimo išlaidų sąmatų ir viešinimo planų formų patvirtinimo
(2023-11-09 Nr. KMPF-100(1.15E), TAR 2023-11-09, kodas 2023-21771, įsigalioja 2023-11-10)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agnetūros direktoriaus 2022 m. rugsėjo 5 d. įsakymo Nr. 2-116 „Dėl Oro vežėjo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-10 Nr. 2-3086, TAR 2023-11-10, kodas 2023-21844, įsigalioja 2023-11-11)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Pranešimo apie vežėjo atitiktį Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 18(2) straipsnio 2 dalyje nurodytiems reikalavimams formos patvirtinimo
(2023-11-10 Nr. 2BE-240, TAR 2023-11-10, kodas 2023-21822, įsigalioja 2023-11-11)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Keleivių vežimo tolimojo susisiekimo maršrutais bendrųjų sutarties sąlygų patvirtinimo
(2023-11-14 Nr. 2BE-243, TAR 2023-11-14, kodas 2023-21959, įsigalioja 2023-11-15)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. DIE-803 „Dėl Ūkio subjektų, organizuojančių azartinius lošimus, didžiąsias, mažąsias loterijas ir žaidimus žaidimo automatais patikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-10 Nr. DIE-561, TAR 2023-11-10, kodas 2023-21843, įsigalioja 2023-11-11)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. T1-25 „Dėl Ūkio subjektų veiklos, susijusios su alkoholio produktais, tabaku, tabako gaminiais ir su jais susijusiais gaminiais, įskaitant pluoštinių kanapių tabako gaminius ir su tabako gaminiais susijusius gaminius, patikrinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-10 Nr. T1-95, TAR 2023-11-10, kodas 2023-21821, įsigalioja 2023-11-11)

Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. 5-V-578 „Dėl Policijos rėmėjų veiklos organizavimo“ pakeitimo
(2023-11-09 Nr. 5-V-882, TAR 2023-11-09, kodas 2023-21749, įsigalioja 2023-11-10)

Lietuvos prabavimo rūmų direktoriaus įsakymas
Dėl Paslaugų teikimo tvarkos aprašo pakeitimo
(2023-11-09 Nr. (1.6)1-66, TAR 2023-11-10, kodas 2023-21847, įsigalioja 2023-11-11)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2010 m. rugsėjo 7 d. sprendimo Nr. Sp-58 „Dėl Politinės reklamos žymėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-09 Nr. Sp-274, TAR 2023-11-10, kodas 2023-21817, įsigalioja 2023-11-11)

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomos stebėsenos atlikimo taisyklių patvirtinimo
(2023-11-08 Nr. 1T-91 (1.12.E), TAR 2023-11-08, kodas 2023-21689, įsigalioja 2023-11-09)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Verslo paslaugų įmonės veiklos statistinės ataskaitos PS-20 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-11-08 Nr. DĮ-249, TAR 2023-11-08, kodas 2023-21739, įsigalioja 2024-02-01)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Tarptautinio verslo organizavimo ir verslo funkcijų perkėlimo į užsienį statistinės ataskaitos VPU-01 (kas 3 metai) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-11-09 Nr. DĮ-253, TAR 2023-11-10, kodas 2023-21813, įsigalioja 2023-11-11)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Kuro ir energijos balanso statistinės ataskaitos EN-01 (metinės), Naftos ir naftos produktų balanso statistinės ataskaitos EN-06 (metinės), Kuro ir energijos sunaudojimo statistinės ataskaitos EN-10 (metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2023-11-10 Nr. DĮ-255, TAR 2023-11-10, kodas 2023-21856, įsigalioja 2023-11-11)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Įmonių, teikiančių turizmo paslaugas, statistinės ataskaitos F 09 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-11-10 Nr. DĮ-256, TAR 2023-11-10, kodas 2023-21860, įsigalioja 2024-03-01)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Krovinių ir keleivių vežimo jūrų laivais statistinės ataskaitos TJ-02 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-11-14 Nr. DĮ-258, TAR 2023-11-14, kodas 2023-21955, įsigalioja 2024-03-01)


<< Atgal