Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 48

2023 m. gruodžio 6 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. lapkričio 29 d. – 2023 m. gruodžio 5 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo Nr. XII-311 7 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-11-16 Nr. XIV-2235, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22964, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo Nr. XI-626 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-11-16 Nr. XIV-2236, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22967, įsigalioja 2023-11-30)

Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 16 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-11-16 Nr. XIV-2238, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22968, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 45 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-11-16 Nr. XIV-2240, TAR 2023-11-30, kodas 2023-23058, įsigalioja 2023-12-01)

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 pakeitimo įstatymas
(2023-11-16 Nr. XIV-2241, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22969, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 pakeitimo įstatymas
(2023-11-16 Nr. XIV-2242, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22970, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo Nr. VIII-1234 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 19, 20, 23, 25 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-11-16 Nr. XIV-2243, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22972, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymo Nr. I-464 5, 13, 22, 26, 28-1, 29, 29-1, 30, 30-1, 30-2, 31, 31-1, 32 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-11-16 Nr. XIV-2244, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22974, įsigalioja 2023-11-30)

Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo Nr. I-430 4, 5, 6, 18, 19, 21, 26, 39 straipsnių pakeitimo ir 10-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2023-11-16 Nr. XIV-2245, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22975, įsigalioja 2023-11-30)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6, 15, 18, 21, 25, 27, 29, 33, 34, 38, 39, 43, 55, 60 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-11-16 Nr. XIV-2246, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22976, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 10 ir 15-2 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-11-16 Nr. XIV-2247, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22977, įsigalioja 2023-11-30)

Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 17 ir 110 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-11-16 Nr. XIV-2248, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22978, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo Nr. X-1809 31-5 ir 31-9 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-11-16 Nr. XIV-2249, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22979, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo Nr. I-1510 58, 62 ir 65 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-11-16 Nr. XIV-2250, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22981, įsigalioja 2023-11-30)

Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos ir valstybės duomenų valdysenos įstatymo Nr. I-270 9, 20, 21 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-11-16 Nr. XIV-2251, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22982, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 68 ir 104 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-11-16 Nr. XIV-2252, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22983, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo Nr. VIII-1524 1, 2 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-11-16 Nr. XIV-2253, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22984, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 2, 5, 25, 26, 46, 58, 76, 93 ir 98 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-11-16 Nr. XIV-2254, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22985, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos strateginio valdymo įstatymo Nr. XIII-3096 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-11-16 Nr. XIV-2255, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22986, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.104 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-11-16 Nr. XIV-2256, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22987, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 17 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-11-16 Nr. XIV-2257, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22989, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1985 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-11-16 Nr. XIV-2258, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22990, įsigalioja 2023-11-30)

Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo Nr. VIII-371 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-11-16 Nr. XIV-2259, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22991, įsigalioja 2023-11-30)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 33, 147 ir 210 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-11-16 Nr. XIV-2260, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22993, įsigalioja 2023-11-30)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo Nr. VIII-729 22 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-11-16 Nr. XIV-2261, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22995, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos Respublikos 2024 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymas
(2023-11-21 Nr. XIV-2271, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22996, įsigalioja 2023-11-30)

Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo Nr. XIV-1556 14 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-11-21 Nr. XIV-2272, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22997, įsigalioja 2023-11-30)

Lietuvos Respublikos valstybės socialinių fondų biudžetų 2024 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas
(2023-11-21 Nr. XIV-2273, TAR 2023-11-30, kodas 2023-23057, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos Pensijų anuitetų fondo biudžeto 2024 metų rodiklių patvirtinimo įstatymas
(2023-11-21 Nr. XIV-2274, TAR 2023-11-30, kodas 2023-23059, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 10, 11, 15, 27, 28, 35, 38, 39, 48, 52, 53, 56, 58, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 72-1, 73, 75-3, 77, 85 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 64-1 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1257 24, 29 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 24-1 straipsniu įstatymas
(2023-11-21 Nr. XIV-2275, TAR 2023-11-30, kodas 2023-23060, įsigalioja 2023-12-01)

Lietuvos Respublikos mėgėjų žvejybos įstatymo Nr. IX-2389 3, 6, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-11-21 Nr. XIV-2276, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22998, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-11-21 Nr. XIV-2280, TAR 2023-11-30, kodas 2023-23061, įsigalioja 2023-12-01)

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 19, 22-1, 22-2, 33, 48, 51 ir 61-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-11-23 Nr. XIV-2282, TAR 2023-11-29, kodas 2023-23024, įsigalioja 2023-12-01)

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 9, 14, 15, 16, 17, 27, 39 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 14-1 straipsniu įstatymas
(2023-11-23 Nr. XIV-2283, TAR 2023-11-30, kodas 2023-23062, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Arabų Emyratų sutarties dėl savitarpio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose ratifikavimo
(2023-11-23 Nr. XIV-2284, TAR 2023-11-30, kodas 2023-23063, įsigalioja 2023-12-01)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Arabų Emyratų sutarties dėl ekstradicijos ratifikavimo
(2023-11-23 Nr. XIV-2285, TAR 2023-11-30, kodas 2023-23064, įsigalioja 2023-12-01)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos ir Jungtinių Arabų Emyratų sutarties dėl nuteistųjų perdavimo ratifikavimo
(2023-11-23 Nr. XIV-2286, TAR 2023-11-30, kodas 2023-23065, įsigalioja 2023-12-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2, 5, 6, 8, 9, 9-1, 10, 12, 12-1, 15, 17, 21, 22, 23, 26, 30, 43 straipsnių ir II skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 3-1 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1942 1, 13, 15, 16, 17 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-11-23 Nr. XIV-2287, TAR 2023-11-30, kodas 2023-23066, įsigalioja 2023-12-01)

Lietuvos Respublikos maisto įstatymo Nr. VIII-1608 2 ir 4 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 6-2 straipsniu įstatymas
(2023-11-23 Nr. XIV-2288, TAR 2023-11-30, kodas 2023-23078, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 2, 6-1, 10, 13, 22 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-11-23 Nr. XIV-2289, TAR 2023-11-30, kodas 2023-23067, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo Nr. IX-2066 2, 9, 16, 17, 23, 24, 35, 39, 56, 57, 59, 60, 64, 66, 67, 68, 69 straipsnių ir keturioliktojo skirsnio pakeitimo įstatymas
(2023-11-23 Nr. XIV-2290, TAR 2023-11-30, kodas 2023-23068, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo Nr. X-1702 4, 5 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-11-23 Nr. XIV-2291, TAR 2023-11-30, kodas 2023-23070, įsigalioja 2024-03-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 55 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-11-23 Nr. XIV-2292, TAR 2023-11-30, kodas 2023-23071, įsigalioja 2024-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo įgyvendinimo
(2023-11-29 Nr. 917, TAR 2023-12-01, kodas 2023-23229, įsigalioja 2023-12-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimo Nr. 1469 „Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-29 Nr. 923, TAR 2023-12-01, kodas 2023-23308, įsigalioja 2023-12-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1656 „Dėl Nedarbo socialinio draudimo išmokų nuostatų ir dalinio darbo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-29 Nr. 926, TAR 2023-12-04, kodas 2023-23392, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimo Nr. 86 „Dėl Ligos ir motinystės socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-29 Nr. 928, TAR 2023-12-04, kodas 2023-23393, įsigalioja 2023-12-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. sausio 3 d. nutarimo Nr. 27 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo srityje“ pakeitimo
(2023-11-29 Nr. 932, TAR 2023-12-05, kodas 2023-23501, įsigalioja 2023-12-06)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 344 „Dėl Tikslinių teritorijų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-30 Nr. 1K-389, TAR 2023-11-30, kodas 2023-23102, įsigalioja 2023-12-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2023 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-41 „Dėl 2023 metų pažangos lėšų perskirstymo“ pakeitimo
(2023-12-01 Nr. 1K-390, TAR 2023-12-01, kodas 2023-23245, įsigalioja 2023-12-02)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2016 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 1K-111 „Dėl Valstybės turto informacinės paieškos sistemos duomenų pateikimo, naudojimo ir sprendimų derinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-01 Nr. 1K-392, TAR 2023-12-01, kodas 2023-23352, įsigalioja 2023-12-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Informacijos teikimo asmenims su negalia jų pasirinktais prieinamais bendravimo būdais rekomendacijų patvirtinimo
(2023-11-29 Nr. A1-784, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22959, įsigalioja 2024-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. A1-853 „Dėl Socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-04 Nr. A1-786, TAR 2023-12-04, kodas 2023-23376, įsigalioja 2024-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A1-596 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-04 Nr. A1-789, TAR 2023-12-04, kodas 2023-23377, įsigalioja 2023-12-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. A1-724 „Dėl Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimo 2023–2024 metais nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-04 Nr. A1-791, TAR 2023-12-04, kodas 2023-23378, įsigalioja 2023-12-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. A1-717 „Dėl Nacionalinių nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso organizavimo 2023– 2024 metais nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-04 Nr. A1-792, TAR 2023-12-04, kodas 2023-23379, įsigalioja 2023-12-05)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos profesijų klasifikatoriaus patvirtinimo
(2023-11-30 Nr. 4-672, TAR 2023-11-30, kodas 2023-23073, įsigalioja 2024-07-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. 4-1034 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Alternatyva“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-30 Nr. 4-673, TAR 2023-11-30, kodas 2023-23075, įsigalioja 2023-12-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2014 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. 4-761 „Dėl Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-04 Nr. 4-677, TAR 2023-12-04, kodas 2023-23471, įsigalioja 2023-12-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. D1-393 „Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-29 Nr. D1-384, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22947, įsigalioja 2024-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-30 Nr. D1-386, TAR 2023-11-30, kodas 2023-23069, įsigalioja 2023-12-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. D1-56 „Dėl Daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) kvietimo teikti paraiškas sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-04 Nr. D1-388, TAR 2023-12-04, kodas 2023-23384, įsigalioja 2023-12-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Topografijos ir inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(2023-12-05 Nr. D1-392, TAR 2023-12-05, kodas 2023-23547, įsigalioja 2023-12-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Stojančiųjų į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas pirmosios ir antrosios konkursinių eilių sudarymo 2024 metais tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-11-29 Nr. V-1513, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22949, įsigalioja 2023-11-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Individualių mokymosi paskyrų sistemos administravimo ir asmenų, siekiančių tobulinti kompetencijas ir (arba) jų įgyti per šią sistemą finansavimo bei konkurso gauti finansavimą, skiriamą dalyvauti neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programose, organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-11-29 Nr. V-1515, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22950, įsigalioja 2023-11-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Valstybės finansuojamų ir nefinansuojamų profesinio mokymo vietų skaičiaus nustatymo kriterijų patvirtinimo
(2023-11-29 Nr. V-1517, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22980, įsigalioja 2023-11-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-491 „Dėl Vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymo ir pavėžėjimo į mokyklą ir atgal finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-01 Nr. V-1522, TAR 2023-12-01, kodas 2023-23347, įsigalioja 2023-12-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Nacionalinės švietimo agentūros 2023 metų veiklos plano patvirtinimo
(2023-12-01 Nr. V-1523, TAR 2023-12-01, kodas 2023-23349, įsigalioja 2023-12-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su dailės ugdymu) dailės ugdymo dalies patvirtinimo
(2023-12-01 Nr. V-1526, TAR 2023-12-01, kodas 2023-23353, įsigalioja 2023-12-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. V-254 „Dėl Odontologijos studijų krypties aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-04 Nr. V-1530, TAR 2023-12-04, kodas 2023-23467, įsigalioja 2023-12-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-1131 „Dėl Greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-29 Nr. V-1234, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22956, įsigalioja 2023-11-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1630 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir jų bazinių kainų sąrašo bei su šiomis paslaugomis susijusių priemokų, mokamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-29 Nr. V-1238, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22957, įsigalioja 2023-11-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-1234 „Dėl kortelės Nr. 110/a „Greitosios medicinos pagalbos kvietimo kortelė“ duomenų sąrašo ir jos pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-30 Nr. V-1241, TAR 2023-11-30, kodas 2023-23077, įsigalioja 2023-12-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. V-453 „Dėl Urologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-30 Nr. V-1247, TAR 2023-11-30, kodas 2023-23168, įsigalioja 2023-12-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. V-833 „Dėl Kardiologinių intervencinės radiologijos paslaugų teikimo dienos stacionare tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-01 Nr. V-1249, TAR 2023-12-01, kodas 2023-23254, įsigalioja 2024-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. V-1051 „Dėl Teritorinių ligonių kasų ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-04 Nr. V-1250, TAR 2023-12-04, kodas 2023-23407, įsigalioja 2023-12-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-508 „Dėl Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-04 Nr. V-1258, TAR 2023-12-04, kodas 2023-23482, įsigalioja 2024-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo
(2023-12-04 Nr. V-1259, TAR 2023-12-04, kodas 2023-23483, įsigalioja 2024-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1082 „Dėl 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-01 „Gerinti grėsmių bei rizikos sveikatai veiksnių valdymą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-04 Nr. V-1260, TAR 2023-12-04, kodas 2023-23484, įsigalioja 2023-12-05)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. 1R-44 „Dėl Notarinių veiksmų ir notaro pajamų bei išlaidų ataskaitų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-01 Nr. 1R-364, TAR 2023-12-01, kodas 2023-23344, įsigalioja 2024-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 3-418 „Dėl Kelionės leidimų, kurie suteikia teisę užsienio šalyje užregistruotai krovininei transporto priemonei ar transporto priemonių junginiui įvažiuoti į Lietuvos Respublikos teritoriją arba vykti tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją, arba vežti krovinį (-ius) į (iš) trečiąsias (-iųjų) šalis (-ių), pildymo ir jų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-01 Nr. 3-482, TAR 2023-12-01, kodas 2023-23246, įsigalioja 2024-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymo Nr. 3-140(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-01 Nr. 3-484, TAR 2023-12-01, kodas 2023-23274, įsigalioja 2023-12-02)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3-265(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-516 priemonės „Pėsčiųjų ir dviračių takų rekonstrukcija ir plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-01 Nr. 3-485, TAR 2023-12-01, kodas 2023-23278, įsigalioja 2023-12-02)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. 3-421(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.5.1-TID-R-518 priemonės „Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių parko atnaujinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-05 Nr. 3-486, TAR 2023-12-05, kodas 2023-23551, įsigalioja 2023-12-06)

Kultūros ministro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. ĮV-1416/V-2244 „Dėl Skaitymo skatinimo 2022–2024 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-29 Nr. ĮV-915/V-1514, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22951, įsigalioja 2023-11-30)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2019 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. ĮV-748 „Dėl Vieningo kultūros ministro valdymo sričių biudžetinių įstaigų veiklos vertinimo kriterijų rinkinio patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-04 Nr. ĮV-924, TAR 2023-12-04, kodas 2023-23468, įsigalioja 2023-12-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 3D-560 „Dėl Paramos pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos priemonę „Techninė parama“ lėšų limitų suvestinės patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-29 Nr. 3D-796, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22963, įsigalioja 2023-11-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. 3D-298 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano sektorinių intervencinių priemonių bitininkystės sektoriuje įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-01 Nr. 3D-800, TAR 2023-12-01, kodas 2023-23340, įsigalioja 2023-12-02)

Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro ir aplinkos ministro 2007 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 3D-58/D1-82 „Dėl Į dirvą patekusio azoto kiekio ir gyvulių tankio žemės ūkio valdoje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-12-04 Nr. 3D-801/D1-390, TAR 2023-12-04, kodas 2023-23421, įsigalioja 2024-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano tiesioginių išmokų intervencinių priemonių už deklaruotus plotus mokėjimo 2023 m.
(2023-12-05 Nr. 3D-806, TAR 2023-12-05, kodas 2023-23538, įsigalioja 2023-12-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. 3D-647 „Dėl Paramos vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodikų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-05 Nr. 3D-808, TAR 2023-12-05, kodas 2023-23540, įsigalioja 2023-12-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3D-8 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-05 Nr. 3D-809, TAR 2023-12-05, kodas 2023-23541, įsigalioja 2023-12-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 3D-135 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos detaliojo 2023–2025 metų vertinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-05 Nr. 3D-810, TAR 2023-12-05, kodas 2023-23542, įsigalioja 2023-12-06)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Nacionalinės Bendrojo pagalbos centro sistemos modernizavimo veiksmų plano patvirtinimo
(2023-12-01 Nr. 1V-775, TAR 2023-12-01, kodas 2023-23328, įsigalioja 2023-12-02)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl įgaliojimų suteikimo Lietuvos kariuomenei
(2023-12-05 Nr. V-981, TAR 2023-12-05, kodas 2023-23552, įsigalioja 2023-12-06)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2010 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. VA-1 „Dėl Elektroninių prašymų grąžinti kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse sumokėtą pridėtinės vertės mokestį teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-29 Nr. VA-88, TAR 2023-11-29, kodas 2023-23053, įsigalioja 2023-11-30)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo
(2023-12-01 Nr. VA-89/1BE-872, TAR 2023-12-04, kodas 2023-23383, įsigalioja 2023-12-05)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. 255 „Dėl akcizų grąžinimo“ pakeitimo
(2023-12-05 Nr. VA-90, TAR 2023-12-05, kodas 2023-23488, įsigalioja 2024-01-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 1S-92 „Dėl Skelbimų teikimo Viešųjų pirkimų tarnybai tvarkos ir reikalavimų skelbiamai supaprastintų pirkimų informacijai aprašo ir supaprastintų pirkimų skelbimų tipinių formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-04 Nr. 1S-166, TAR 2023-12-05, kodas 2023-23514, įsigalioja 2023-12-06)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl dokumentų, nuorodų, informacijos nacionalinių kodų sąrašų patvirtinimo
(2023-11-29 Nr. 1BE-861, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22973, įsigalioja 2023-12-03)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1B-607 „Dėl dokumentų ir įrašų nacionalinių kodų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-29 Nr. 1BE-862, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22966, įsigalioja 2023-12-03)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2018 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. VE-90 „Dėl Skaitmeninio turinio kūrimo ir valdymo valstybės archyvuose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-01 Nr. VE-51, TAR 2023-12-01, kodas 2023-23260, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2022 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. VE-30 „Dėl Valstybės archyvų mokamų paslaugų įkainių sąrašo ir Valstybės archyvų mokamų paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-01 Nr. VE-52, TAR 2023-12-01, kodas 2023-23259, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. V-153 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-01 Nr. VE-53, TAR 2023-12-01, kodas 2023-23261, įsigalioja 2023-12-02)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Valstybės archyvuose saugomų kilnojamųjų kultūros vertybių vertinimo tikrąja verte metodikos patvirtinimo
(2023-12-01 Nr. VE-54, TAR 2023-12-01, kodas 2023-23262, įsigalioja 2023-12-02)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo
(2023-11-30 Nr. O3E-1737, TAR 2023-11-30, kodas 2023-23139, įsigalioja 2023-12-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl UAB „Ignitis“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams 2024 metų I pusmečiui tvirtinimo
(2023-11-30 Nr. O3E-1748, TAR 2023-11-30, kodas 2023-23147, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energiją gaminančių buitinių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainų nustatymo 2024 metams
(2023-11-30 Nr. O3E-1753, TAR 2023-11-30, kodas 2023-23156, įsigalioja 2023-12-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Balansavimo paslaugų pirkimo–pardavimo standartinių sutarčių sąlygų tvirtinimo
(2023-11-30 Nr. O3E-1759, TAR 2023-11-30, kodas 2023-23161, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-11-30 Nr. O3E-1760, TAR 2023-11-30, kodas 2023-23162, įsigalioja 2023-12-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl UAB „Ignitis“ 2024 m. I pusmečio visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos paskelbimo
(2023-12-01 Nr. O3E-1777, TAR 2023-12-01, kodas 2023-23169, įsigalioja 2023-12-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl užsienio valstybės normatyvinių statybos techninių dokumentų tiesioginio taikymo
(2023-11-30 Nr. 1-632 /2023 (1.4 E), TAR 2023-11-30, kodas 2023-23103, įsigalioja 2023-12-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. 1-244 „Dėl Civilinės saugos signalų ir jų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-01 Nr. 1-638 /2023 (1.4 E), TAR 2023-12-01, kodas 2023-23361, įsigalioja 2023-12-02)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Bazinio priedo mokėjimo asmens sveikatos priežiūros įstaigos teikiamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms užtikrinti ataskaitos formos patvirtinimo
(2023-11-30 Nr. 1K-365, TAR 2023-11-30, kodas 2023-23142, įsigalioja 2023-12-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2007 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 1K-87 „Dėl bazinio mokėjimo už pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas ataskaitų formų tvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-01 Nr. 1K-366, TAR 2023-12-01, kodas 2023-23309, įsigalioja 2023-12-02)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2023 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 1K-102 „Dėl Medicininių intervencijų, taikomų teikiant gydytojų specialistų konsultacijas, kai atliekamas išsamesnis ištyrimas, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-01 Nr. 1K-367, TAR 2023-12-01, kodas 2023-23342, įsigalioja 2023-12-02)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-05 Nr. 1K-370, TAR 2023-12-05, kodas 2023-23537, įsigalioja 2023-12-06)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2023 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 1V-34 „Dėl Privalomojo nurodymo pašalinti pažeidimus rekvizitų patvirtinimo“  pakeitimo
(2023-11-30 Nr. 1V-148, TAR 2023-12-01, kodas 2023-23251, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius rekvizitų patvirtinimo
(2023-11-30 Nr. 1V-149, TAR 2023-12-01, kodas 2023-23250, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl privalomojo nurodymo nevykdyti jokių statinio ar jo dalies statybos darbų rekvizitų patvirtinimo
(2023-11-30 Nr. 1V-150, TAR 2023-12-01, kodas 2023-23249, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2023 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. 1V-44 „Dėl statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) rekvizitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-04 Nr. 1V-152, TAR 2023-12-05, kodas 2023-23519, įsigalioja 2024-01-01)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Miškų kontrolės departamento miškų naudojimo, atkūrimo, įveisimo ir apsaugos kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-11-30 Nr. AD1-663, TAR 2023-11-30, kodas 2023-23165, įsigalioja 2023-12-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2023 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. B1-403 „Dėl Veterinarinių vaistų lygiagrečios prekybos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-30 Nr. B1-792, TAR 2023-11-30, kodas 2023-23105, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. B1-463 „Dėl Pasiutligės kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-30 Nr. B1-794, TAR 2023-11-30, kodas 2023-23114, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. B1-654 „Dėl Nepatikimų maisto tvarkymo subjektų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-01 Nr. B1-797, TAR 2023-12-01, kodas 2023-23231, įsigalioja 2023-12-02)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. B1-322 „Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus, nutarimus administracinių nusižengimų bylose suteikimo“ pakeitimo
(2023-12-01 Nr. B1-799, TAR 2023-12-01, kodas 2023-23354, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. B1-506 „Dėl Veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos pripažinimo siekiant dirbti veterinarijos gydytoju ar laikinai ir kartais teikti veterinarijos paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-04 Nr. B1-802, TAR 2023-12-04, kodas 2023-23436, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. B1-432 „Dėl Biologinio saugumo priemonių reikalavimų kailinių gyvūnų laikymo vietose patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-05 Nr. B1-811, TAR 2023-12-05, kodas 2023-23548, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. B1-433 „Dėl Gyvūnų augintinių laikymo viešojo maitinimo įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-05 Nr. B1-812, TAR 2023-12-05, kodas 2023-23549, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymo pagal 1980 m. Hagos konvenciją dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų formos patvirtinimo
(2023-11-29 Nr. BV-292, TAR 2023-11-30, kodas 2023-23166, įsigalioja 2023-12-01)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ pakeitimo
(2023-11-30 Nr. N-4 (202), TAR 2023-12-04, kodas 2023-23390, įsigalioja 2023-12-05)

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“ pakeitimo
(2023-11-30 Nr. N-5 (203), TAR 2023-12-04, kodas 2023-23391, įsigalioja 2023-12-05)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymo skirti socialinę paramą doktorantui, išėjusiam akademinių atostogų, formos patvirtinimo
(2023-11-29 Nr. V1-153, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22954, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie aplinkos ministerijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. V-127 „Dėl Valstybės įsteigtų saugomų teritorijų, neturinčių direkcijų, ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų, bei valstybės saugomų gamtos paveldo objektų, nepatenkančių į valstybinius parkus, rezervatus ar biosferos rezervatą, priskyrimo saugomų teritorijų direkcijoms ir funkcijų vykdymo jose“ pakeitimo
(2023-11-27 Nr. V-131, TAR 2023-12-01, kodas 2023-23270, įsigalioja 2023-12-02)

AB „Oro navigacija „ direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės „Oro navigacija“ generalinio direktoriaus 2020 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-391 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės rezervavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-11-30 Nr. V-176, TAR 2023-12-01, kodas 2023-23170, įsigalioja 2023-12-31)

Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus 2012 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. V-19 „Dėl Biomedicininių tyrimų etinės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
(2023-12-05 Nr. V-26, TAR 2023-12-05, kodas 2023-23545, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. V-43 „Dėl Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-04 Nr. V-663, TAR 2023-12-04, kodas 2023-23428, įsigalioja 2023-12-05)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. V-176 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-04 Nr. V-664, TAR 2023-12-04, kodas 2023-23429, įsigalioja 2023-12-05)

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvių kalbos mokėjimo lygio nustatymo 2024 m. egzaminų tvarkaraščio patvirtinimo
(2023-11-28 Nr. VK-790, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22948, įsigalioja 2023-11-30)

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pagrindų 2024 m. egzaminų tvarkaraščio patvirtinimo
(2023-11-30 Nr. VK-794, TAR 2023-12-01, kodas 2023-23341, įsigalioja 2023-12-02)

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl 2023–2024 mokslo metų gimtosios kalbos (baltarusių, lenkų, rusų, vokiečių) (žodžiu) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų vykdymo instrukcijos ir 2023–2024 mokslo metų Lietuvių kalbos ir literatūros (žodžiu) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo vykdymo instrukcijos patvirtinimo
(2023-11-30 Nr. VK-796, TAR 2023-12-01, kodas 2023-23339, įsigalioja 2023-12-02)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo
(2023-12-01 Nr. VKE-355, TAR 2023-12-01, kodas 2023-23304, įsigalioja 2023-12-02)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2021 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 2-134 „Dėl Leidimų vykdyti specialiosios kategorijos skrydžius naudojant bepiločio orlaivio sistemą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-01 Nr. 2-3092, TAR 2023-12-01, kodas 2023-23362, įsigalioja 2023-12-02)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Orlaivių akrobatinių skrydžių vykdymo taisyklių patvirtinimo
(2023-11-30 Nr. 2BE-256, TAR 2023-11-30, kodas 2023-23055, įsigalioja 2023-12-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2023 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. 2BE-250 „Dėl Privalomosios transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų ataskaitos pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-04 Nr. 2BE-257, TAR 2023-12-04, kodas 2023-23380, įsigalioja 2023-12-05)

Jaunimo reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų agentūros peticijų komisijos sudarymo ir peticijų nagrinėjimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-11-29 Nr. 2V-337(1.4), TAR 2023-11-29, kodas 2023-23003, įsigalioja 2023-11-30)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Policijos generalinio komisaro 2020 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 5-V-551 „Dėl Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių paėmimo ir tolesnio jų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-01 Nr. 5-V-946, TAR 2023-12-01, kodas 2023-23330, įsigalioja 2023-12-02)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2012 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. I-141 „Dėl Lietuvos Respublikos prokuratūros ir prokurorų kompetencijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-29 Nr. I-243, TAR 2023-11-29, kodas 2023-23000, įsigalioja 2023-11-30)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2018 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. I-218 „Dėl Rekomendacijų dėl viešojo intereso gynimo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-04 Nr. I-245, TAR 2023-12-04, kodas 2023-23427, įsigalioja 2023-12-05)

Lietuvos kariuomenės vado įsakymas
Dėl Lietuvos kariuomenės vado 2022 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-577 „Dėl Lietuvos kariuomenės karinės aviacijos skrydžio įgulos narių, borto operatorių, naikintuvų valdymo ir naikintuvų kontrolės karininkų bei bepiločių orlaivių pilotų operatorių licencijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-05 Nr. V-1760, TAR 2023-12-05, kodas 2023-23557, įsigalioja 2024-01-02)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl 2024 metų Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų vienmandačių rinkimų apygardų sudarymo
(2023-11-30 Nr. Sp-291, TAR 2023-12-01, kodas 2023-23338, įsigalioja 2023-12-01)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Informacinių technologijų naudojimo įmonėse statistinės ataskaitos ITP-01 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-11-29 Nr. DĮ-268, TAR 2023-11-29, kodas 2023-22992, įsigalioja 2023-11-30)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. DĮ-46 „Dėl Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-11-30 Nr. DĮ-271, TAR 2023-11-30, kodas 2023-23164, įsigalioja 2023-12-01)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl prekybos ir maitinimo įmonių statistinės ataskaitos PR-07 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-12-01 Nr. DĮ-274, TAR 2023-12-01, kodas 2023-23360, įsigalioja 2023-12-02)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Gyventojų išvykimų iš gyvenamosios vietovės statistinio tyrimo anketos GIV-03 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-12-04 Nr. DĮ-275, TAR 2023-12-04, kodas 2023-23425, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. DĮ-361 „Dėl Darbo įgūdžių statistinio tyrimo anketos DĮ-01 (vienkartinės) statistinio formuliaro patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-12-04 Nr. DĮ-276, TAR 2023-12-04, kodas 2023-23426, įsigalioja 2023-12-05)


<< Atgal