Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 49

2023 m. gruodžio 13 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. gruodžio 6 d. – 2023 m. gruodžio 12 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

Seimo nutarimas
Dėl 2024 metų, 2025 metų ir 2026 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų konsoliduotos visumos planuojamų rodiklių
(2023-12-05 Nr. XIV-2300, TAR 2023-12-07, kodas 2023-23755, įsigalioja 2023-12-08)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 468 „Dėl asmenų (šeimos) turto ir asmens pajamų lygių antrinei teisinei pagalbai gauti nustatymo“ pakeitimo
(2023-12-06 Nr. 935, TAR 2023-12-07, kodas 2023-23788, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimo Nr. 379 „Dėl Nekilnojamojo turto registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-06 Nr. 936, TAR 2023-12-07, kodas 2023-23789, įsigalioja 2023-12-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimo Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-06 Nr. 942, TAR 2023-12-08, kodas 2023-23899, įsigalioja 2023-12-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 512 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 512 „Dėl Nacionalinių kontrolės priemonių taikymo pagal Reglamento (ES) 2021/821 9 straipsnį“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-12-06 Nr. 943, TAR 2023-12-08, kodas 2023-23901, įsigalioja 2023-12-09)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 413 „Dėl Profesinės reabilitacijos išmokos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-06 Nr. 945, TAR 2023-12-11, kodas 2023-23948, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-06 Nr. 946, TAR 2023-12-11, kodas 2023-23949, įsigalioja 2024-01-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 405 „Dėl elektroninių finansinės apskaitos dokumentų teikimo viešojo sektoriaus subjektams ir kitiems subjektams, kurie yra perkančiosios organizacijos, atvejų“ pakeitimo
(2023-12-06 Nr. 947, TAR 2023-12-11, kodas 2023-23959, įsigalioja 2023-12-12)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl Valstybės duomenų valdysenos 2024 metų programos patvirtinimo
(2023-12-08 Nr. 1K-394, TAR 2023-12-08, kodas 2023-23878, įsigalioja 2023-12-09)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2023 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. 1K-41 „Dėl 2023 metų pažangos lėšų perskirstymo“ pakeitimo
(2023-12-12 Nr. 1K-396, TAR 2023-12-12, kodas 2023-24029, įsigalioja 2023-12-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Projekto, skirto šeimos kortelės partneriams įtraukti ir informacijai apie šeimos kortelę skleisti, atrankos konkurso organizavimo 2024 metais nuostatų patvirtinimo
(2023-12-07 Nr. A1-795, TAR 2023-12-07, kodas 2023-23731, įsigalioja 2023-12-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. A1-647 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-05 „Plėtoti laiku atliekamo efektyvaus darbo su jaunimu sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-07 Nr. A1-797, TAR 2023-12-07, kodas 2023-23733, įsigalioja 2023-12-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-07 Nr. A1-801, TAR 2023-12-07, kodas 2023-23736, įsigalioja 2023-12-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 25-1 straipsnio įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-12-07 Nr. A1-804, TAR 2023-12-07, kodas 2023-23735, įsigalioja 2024-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. A1-1232 „Dėl Savivaldybių administracijoms skirtų valstybės biudžeto lėšų akredituotai vaikų dienos socialinei priežiūrai organizuoti, teikti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, atsiskaitymo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-07 Nr. A1-805, TAR 2023-12-07, kodas 2023-23824, įsigalioja 2023-12-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. A1-525 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.2-CPVA-R-408 „Socialinio būsto fondo plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-07 Nr. A1-809, TAR 2023-12-07, kodas 2023-23825, įsigalioja 2023-12-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. A1-350 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-02 „Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-08 Nr. A1-817, TAR 2023-12-08, kodas 2023-23900, įsigalioja 2023-12-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Užsieniečių, kurie atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti pagal profesiją, kuri įtraukta į profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis, kvotos 2024 metams patvirtinimo
(2023-12-08 Nr. A1-819, TAR 2023-12-08, kodas 2023-23903, įsigalioja 2023-12-09)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ūkio ministro 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymo Nr. 4-730 „Dėl Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-07 Nr. 4-687, TAR 2023-12-07, kodas 2023-23746, įsigalioja 2023-12-08)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 4-861 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-08 Nr. 4-691, TAR 2023-12-08, kodas 2023-23892, įsigalioja 2023-12-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. D1-281 „Dėl Paukščių apsaugai svarbių teritorijų nustatymo“ pakeitimo
(2023-12-06 Nr. D1-393, TAR 2023-12-06, kodas 2023-23585, įsigalioja 2023-12-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. D1-577 „Dėl Biržių atrėžimo ir įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-07 Nr. D1-396, TAR 2023-12-07, kodas 2023-23751, įsigalioja 2024-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Žemės informacinės sistemos modernizavimo ir jos nuostatų patvirtinimo
(2023-12-08 Nr. D1-400, TAR 2023-12-08, kodas 2023-23855, įsigalioja 2023-12-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. D1-275 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-08 Nr. D1-401, TAR 2023-12-08, kodas 2023-23877, įsigalioja 2023-12-09)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 33 „Dėl Leidimų pažeminti vandens lygį tvenkiniuose ir patvenktuose ežeruose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-11 Nr. D1-402, TAR 2023-12-11, kodas 2023-23916, įsigalioja 2024-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. D1-382 ,,Dėl Gamtosauginio vandens debito apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-11 Nr. D1-403, TAR 2023-12-11, kodas 2023-23921, įsigalioja 2024-01-01)

Aplinkos ministro ir Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2012 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. D1-904/3D-844 „Dėl Teritorijų planavimo dokumentų tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-12-11 Nr. D1-404/3D-834, TAR 2023-12-11, kodas 2023-23933, įsigalioja 2024-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Detalių vėjo elektrinių reikšmingo neigiamo poveikio paukščiams ir šikšnosparniams kriterijų, reikšmingo neigiamo poveikio paukščiams ir šikšnosparniams prevencijos ir mažinimo priemonių taikymo ir tyrimų reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2023-12-12 Nr. D1-406, TAR 2023-12-12, kodas 2023-24018, įsigalioja 2024-01-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. rugpjučio 29 d. įsakymo Nr. D1-704 „Dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-12 Nr. D1-407, TAR 2023-12-12, kodas 2023-24020, įsigalioja 2023-12-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl lėšų skyrimo vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, ugdymui ir pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir šių lėšų paskirstymo pagal savivaldybes ir valstybines mokyklas patvirtinimo
(2023-12-06 Nr. V-1539, TAR 2023-12-06, kodas 2023-23606, įsigalioja 2023-12-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. V-586 „Dėl 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-06 Nr. V-1542, TAR 2023-12-06, kodas 2023-23607, įsigalioja 2023-12-07)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. V-663 „Dėl Mokinių dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-07 Nr. V-1543, TAR 2023-12-07, kodas 2023-23728, įsigalioja 2023-12-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ 2.7 papunkčio įgyvendinimo
(2023-12-07 Nr. V-1547, TAR 2023-12-07, kodas 2023-23730, įsigalioja 2023-12-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-835 „Dėl Studijų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašo, vertinamųjų sričių ir rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-08 Nr. V-1550, TAR 2023-12-08, kodas 2023-23885, įsigalioja 2023-12-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. V-1295 „Dėl Lėšų skyrimo užsienio šalių lituanistikos (baltistikos) centrų ir Lietuvos mokslo ir studijų institucijų bendradarbiavimo projektams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-08 Nr. V-1551, TAR 2023-12-08, kodas 2023-23886, įsigalioja 2023-12-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Valstybės biudžeto lėšų 2023 metais valstybinėms aukštosioms mokykloms Ukrainos piliečių, 2023 metais priimtų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programų valstybės nefinansuojamas studijų vietas, studijų kainai iš dalies padengti paskirstymo patvirtinimo
(2023-12-12 Nr. V-1559, TAR 2023-12-12, kodas 2023-24025, įsigalioja 2023-12-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-1218 „Dėl Individualių mokymosi paskyrų sistemoje skelbiamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-12 Nr. V-1561, TAR 2023-12-12, kodas 2023-24026, įsigalioja 2023-12-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. V-661 „Dėl Patologijos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-06 Nr. V-1261, TAR 2023-12-06, kodas 2023-23602, įsigalioja 2024-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Palankios darbo aplinkos asmens sveikatos priežiūros įstaigoje koncepcijos patvirtinimo
(2023-12-06 Nr. V-1264, TAR 2023-12-06, kodas 2023-23623, įsigalioja 2023-12-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Pavieniams pacientams gydyti skirtų registruotų vaistinių preparatų, kurių pakuotės paženklintos ir pakuotės lapeliai parengti kitos Europos ekonominės erdvės valstybės kalba, tiekimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-06 Nr. V-1265, TAR 2023-12-06, kodas 2023-23625, įsigalioja 2023-12-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-374 „Dėl Vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-06 Nr. V-1266, TAR 2023-12-06, kodas 2023-23626, įsigalioja 2023-12-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-06 Nr. V-1267, TAR 2023-12-06, kodas 2023-23627, įsigalioja 2023-12-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. V-109 „Dėl Užkrečiamųjų ligų statistinių ataskaitos ir apskaitos formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-07 Nr. V-1272, TAR 2023-12-07, kodas 2023-23737, įsigalioja 2024-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. V-654 „Dėl 2023 m. kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-07 Nr. V-1273, TAR 2023-12-07, kodas 2023-23819, įsigalioja 2023-12-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. V-1255 „Dėl 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-02 „Stiprinti gyventojų psichikos sveikatą bei plėtoti psichoaktyviųjų medžiagų ir kitų priklausomybę sukeliančių veiksnių kontrolę ir vartojimo prevenciją“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-08 Nr. V-1277, TAR 2023-12-08, kodas 2023-23864, įsigalioja 2023-12-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-11 Nr. V-1283, TAR 2023-12-11, kodas 2023-23947, įsigalioja 2023-12-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. v-482 „Dėl Gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-11 Nr. V-1285, TAR 2023-12-12, kodas 2023-23985, įsigalioja 2023-12-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. V-715 „Dėl 2023 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-12 Nr. V-1286, TAR 2023-12-12, kodas 2023-24013, įsigalioja 2023-12-15)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. V-1119 „Dėl Lietuvos e. sveikatos sistemos funkcinės, techninės ir programinės įrangos architektūros modelio patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-12 Nr. V-1287, TAR 2023-12-12, kodas 2023-24035, įsigalioja 2023-12-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-241 „Dėl Tymų, raudonukės ir įgimto raudonukės sindromo epidemiologinės priežiūros ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-12 Nr. V-1288, TAR 2023-12-12, kodas 2023-24040, įsigalioja 2023-12-13)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2020 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 1R-51 „Dėl Pretendentų į Lietuvos administracinių ginčų komisijos narius atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-06 Nr. 1R-365, TAR 2023-12-06, kodas 2023-23658, įsigalioja 2023-12-07)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2020 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. 1R-72 „Dėl Nuorodų į Europos Sąjungos teisės aktus teikimo teisės aktuose reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-06 Nr. 1R-366, TAR 2023-12-06, kodas 2023-23659, įsigalioja 2023-12-07)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2022 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 1R-444 „Dėl Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso, Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo ir Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-12-11 Nr. 1R-372, TAR 2023-12-11, kodas 2023-23964, įsigalioja 2023-12-12)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 3-475 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-03 „Gerinti susisiekimą oro transportu“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-08 Nr. 3-488, TAR 2023-12-08, kodas 2023-23827, įsigalioja 2023-12-09)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 3-432 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-01 „Gerinti susisiekimą kelių transportu“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-12 Nr. 3-491, TAR 2023-12-12, kodas 2023-23990, įsigalioja 2023-12-13)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. 3-234(1.5 E) „Dėl Jūrininko knygelės išdavimo, galiojimo pratęsimo, pripažinimo negaliojančia taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-12 Nr. 3-493, TAR 2023-12-12, kodas 2023-24016, įsigalioja 2023-12-13)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. 3-487 „Dėl Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-12 Nr. 3-494, TAR 2023-12-12, kodas 2023-24028, įsigalioja 2024-01-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2022 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 1-250 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-05-01 „Įgyvendinti energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones viešuosiuose centrinės valdžios pastatuose, individualiuose gyvenamuosiuose namuose ir įmonėse“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-07 Nr. 1-367, TAR 2023-12-07, kodas 2023-23803, įsigalioja 2023-12-08)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. ĮV-747 „Dėl Filmų platinimo projektų valstybinio finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-06 Nr. ĮV-934, TAR 2023-12-06, kodas 2023-23603, įsigalioja 2023-12-07)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. ĮV-695 „Dėl bibliotekų veiklos statistinių ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-07 Nr. ĮV-948, TAR 2023-12-07, kodas 2023-23770, įsigalioja 2024-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 3D-192 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos administracijos struktūros ir administracijos padalinių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-06 Nr. 3D-814, TAR 2023-12-06, kodas 2023-23609, įsigalioja 2024-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. lapkričio 13 d. įsakymo Nr. 3D-738 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos antrojo prioriteto „Darnios akvakultūros veiklos skatinimas ir žvejybos bei akvakultūros produktų perdirbimas ir prekyba jais, taip prisidedant prie aprūpinimo maistu saugumo Sąjungoje“ priemonės „Gamtotvarkos priemonių įgyvendinimas“ kompensacijų skyrimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-07 Nr. 3D-817, TAR 2023-12-07, kodas 2023-23790, įsigalioja 2023-12-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 3D-522 „Dėl Privataus galvijienos sandėliavimo paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-07 Nr. 3D-819, TAR 2023-12-07, kodas 2023-23792, įsigalioja 2024-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 3D-248 „Dėl Privataus kiaulienos sandėliavimo paramos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-07 Nr. 3D-820, TAR 2023-12-07, kodas 2023-23793, įsigalioja 2024-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. 3D-473 „Dėl Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminiams vandenims nuo taršos apsaugoti ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodams plėtoti 2022–2024 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-07 Nr. 3D-821, TAR 2023-12-07, kodas 2023-23795, įsigalioja 2023-12-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 3D-435 „Dėl Kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pripažinimo žemės ūkio kooperatinėmis bendrovėmis (kooperatyvais) tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-07 Nr. 3D-822, TAR 2023-12-07, kodas 2023-23796, įsigalioja 2024-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. 3D-370 „Dėl Keitimosi informacija įtarus ar nustačius ekologinę gamybą reglamentuojančių Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimų neatitiktis ar prašant administracinės pagalbos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-08 Nr. 3D-828, TAR 2023-12-08, kodas 2023-23868, įsigalioja 2023-12-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 3D-687 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Išimtinė laikina parama ūkininkams ir MVĮ, kuriuos ypač paveikė COVID-19 krizė (39b straipsnis)“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-08 Nr. 3D-830, TAR 2023-12-08, kodas 2023-23889, įsigalioja 2023-12-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 29 d. įsakymo Nr. 3D-40 „Dėl Daugiamečių ganyklų arba pievų atkūrimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo
(2023-12-08 Nr. 3D-831, TAR 2023-12-08, kodas 2023-23890, įsigalioja 2023-12-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano vertinimo plano patvirtinimo
(2023-12-08 Nr. 3D-832, TAR 2023-12-08, kodas 2023-23891, įsigalioja 2023-12-09)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. 3D-486 „Dėl Valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Žemės ūkio ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti, paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir atsiskaitymo žemės ūkio ministro įsakymasi tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-11 Nr. 3D-833, TAR 2023-12-11, kodas 2023-23918, įsigalioja 2023-12-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Konsultavimo paslaugos“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2024 metais pateiktoms paraiškoms, patvirtinimo
(2023-12-12 Nr. 3D-837, TAR 2023-12-12, kodas 2023-23995, įsigalioja 2023-12-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-12 Nr. 3D-840, TAR 2023-12-12, kodas 2023-23996, įsigalioja 2023-12-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Sumanieji kaimai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2023-12-12 Nr. 3D-841, TAR 2023-12-12, kodas 2023-23999, įsigalioja 2023-12-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 3D-232 „Dėl Sankcijų už paramos sąlygų reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-12 Nr. 3D-842, TAR 2023-12-12, kodas 2023-24003, įsigalioja 2023-12-13)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. V-78 „Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-08 Nr. V-435, TAR 2023-12-08, kodas 2023-23873, įsigalioja 2023-12-09)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo
(2023-12-06 Nr. 1V-782, TAR 2023-12-08, kodas 2023-23826, įsigalioja 2024-01-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2022 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 1V-156 „Dėl Projekto pripažinimo regioninės svarbos projektu, regioninės svarbos projekto įgyvendinimo priežiūros ir regiono plėtros tarybos sprendimo, kuriuo projektas pripažintas regioninės svarbos projektu, pakeitimo ar pripažinimo netekusiu galios priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-06 Nr. 1V-786, TAR 2023-12-06, kodas 2023-23660, įsigalioja 2023-12-07)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Regiono plėtros plano įgyvendinimo ataskaitos formos patvirtinimo
(2023-12-12 Nr. 1V-805, TAR 2023-12-12, kodas 2023-23984, įsigalioja 2023-12-13)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. VA-13 „Dėl Metinės gyventojo (šeimos) turto deklaracijos formos ir jos užpildymo, teikimo ir tikslinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-11 Nr. VA-92, TAR 2023-12-11, kodas 2023-23912, įsigalioja 2023-12-12)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. VA-42 „Dėl Duomenų apie tarptautines mokėjimo operacijas kaupimo, saugojimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-11 Nr. VA-93, TAR 2023-12-11, kodas 2023-23914, įsigalioja 2023-12-12)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. EV-96 „Dėl Ūkio subjektų patikrinimų kontrolinių klausimynų ir teminių ataskaitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-06 Nr. EV-201, TAR 2023-12-06, kodas 2023-23640, įsigalioja 2023-12-07)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2022 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. EV-3 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbo inspektorių dalyvavimo statybos užbaigimo procedūroje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-11 Nr. EV-205, TAR 2023-12-11, kodas 2023-23920, įsigalioja 2023-12-12)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2022 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. 1S-109 „Dėl Pirkimų specialisto žinių patikrinimo atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-11 Nr. 1S-169, TAR 2023-12-11, kodas 2023-23961, įsigalioja 2023-12-12)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 1BE-575 „Dėl Tarptautinių sankcijų įgyvendinimo Lietuvos Respublikos muitinėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-06 Nr. 1BE-883, TAR 2023-12-08, kodas 2023-23863, įsigalioja 2023-12-09)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1B-837 „Dėl Nacionalinių muitinės procedūrų požymių kodų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-07 Nr. 1BE-887, TAR 2023-12-11, kodas 2023-23953, įsigalioja 2024-01-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Elektroninės eksporto ir reeksporto deklaracijos bei manifesto pateikimo, priėmimo ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su eksporto ir reeksporto muitinės formalumų vykdymu, mainų tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-07 Nr. 1BE-888, TAR 2023-12-11, kodas 2023-23952, įsigalioja 2023-12-12)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko kolekcinių eurų monetų, proginių eurų monetų su Lietuvos nacionaline puse, proginių bendro dizaino eurų monetų, kurias kartu išleidžia visos Europos Sąjungos valstybės narės, kurių valiuta yra euro, apyvartinių eurų monetų su Lietuvos nacionaline puse ir jų numizmatinių rinkinių kūrimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-07 Nr. 03-167, TAR 2023-12-11, kodas 2023-23934, įsigalioja 2023-12-12)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ir tarptautinių sankcijų įgyvendinimo politikos patvirtinimo
(2023-12-07 Nr. 03-168, TAR 2023-12-11, kodas 2023-23966, įsigalioja 2023-12-12)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. 03-45 „Dėl Informacinio dokumento, privalomo rengti viešai siūlant vidutinio dydžio emisijas ir sudarant vidutinio dydžio sutelktinio finansavimo sandorius, rengimo ir skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-07 Nr. 03-185, TAR 2023-12-11, kodas 2023-23935, įsigalioja 2024-01-01)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Apylinkės teismo teisėjo optimalaus darbo krūvio nustatymo metodikos patvirtinimo
(2023-12-01 Nr. 13P-173-(7.1.2.), TAR 2023-12-07, kodas 2023-23801, įsigalioja 2023-12-08)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius ekonominės sankcijos koeficiento dydžio nustatymo komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-06 Nr. AD1-670, TAR 2023-12-06, kodas 2023-23598, įsigalioja 2023-12-07)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. AD1-282 „Dėl kontrolinių klausimynų“ pakeitimo 
(2023-12-11 Nr. AD1-686, TAR 2023-12-11, kodas 2023-23957, įsigalioja 2023-12-12)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. B1-221 „Dėl įmonių, gaminančių vynus iš nurodytų vyninių vynuogių veislės ar derliaus metų, sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įmonių, gaminančių vynus iš nurodytų vyninių vynuogių veislės ar derliaus metų, sertifikavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
(2023-12-07 Nr. B1-822, TAR 2023-12-07, kodas 2023-23739, įsigalioja 2023-12-08)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl perdirbimo pareiškimo ir sandėliavimo dokumento, skirtų žuvininkystės produktams, eksportuojamiems iš Lietuvos Respublikos į Jungtinę Karalystę, formų patvirtinimo
(2023-12-08 Nr. B1-829, TAR 2023-12-08, kodas 2023-23879, įsigalioja 2023-12-09)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. B1-658 „Dėl Gaišenų patologinių anatominių tyrimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-11 Nr. B1-831, TAR 2023-12-11, kodas 2023-23937, įsigalioja 2023-12-12)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 643 „Dėl Valstybinės geriamojo vandens kontrolės tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-11 Nr. B1-842, TAR 2023-12-11, kodas 2023-23965, įsigalioja 2023-12-12)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. B1-607 „Dėl prekybos kiaušiniais“ pakeitimo
(2023-12-12 Nr. B1-845, TAR 2023-12-12, kodas 2023-24000, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. B1-790 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų (pranešimų) nagrinėjimo ir jų aptarnavimo valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje ir jai pavaldžiose įstaigose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-12 Nr. B1-846, TAR 2023-12-12, kodas 2023-24004, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Pavyzdinių veterinarijos sertifikatų formų gyvūniniams produktams ir pašarams, eksportuojamiems iš Lietuvos Respublikos į trečiąsias šalis, patvirtinimo
(2023-12-12 Nr. B1-847, TAR 2023-12-12, kodas 2023-24007, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. B1-22 „Dėl maistinių kiaušinių įvežimo tvarkos“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-12-12 Nr. B1-848, TAR 2023-12-12, kodas 2023-24019, įsigalioja 2023-12-13)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-07 Nr. O3E-1799, TAR 2023-12-08, kodas 2023-23852, įsigalioja 2023-12-09)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-248 „Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų, kurių veiklos susijusios su paslaugomis darbo ieškantiems asmenims, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-10 Nr. V-238, TAR 2023-12-11, kodas 2023-23929, įsigalioja 2023-12-12)

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl 2023–2024 mokslo metų matematikos, gamtos mokslų, informatikos ir inžinerinių technologijų dalykų elektroninių tarpinių patikrinimų vykdymo instrukcijų patvirtinimo
(2023-12-06 Nr. VK-807, TAR 2023-12-06, kodas 2023-23628, įsigalioja 2023-12-07)

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl 2023–2024 mokslo metų visuomeninio ugdymo dalykų elektroninių tarpinių patikrinimų vykdymo instrukcijų patvirtinimo
(2023-12-08 Nr. VK-810, TAR 2023-12-08, kodas 2023-23860, įsigalioja 2023-12-09)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr.1A-658 „Dėl Rekomenduojamų tarptautinių prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų pavadinimų atitikmenų anglų, lietuvių ir lotynų kalbomis sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-07 Nr. (1.72E)1A-1542, TAR 2023-12-07, kodas 2023-23804, įsigalioja 2023-12-08)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2012 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. (1.4)1A-1046 „Dėl Duomenų ir informacijos apie vaistinių preparatų tiekimą Lietuvos Respublikos rinkai pateikimo Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-11 Nr. (1.72E)1A-1554, TAR 2023-12-11, kodas 2023-23954, įsigalioja 2023-12-12)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Neautomatinių svarstyklių būklės ir naudojimo kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-07 Nr. 11V-250-(1.2), TAR 2023-12-12, kodas 2023-24008, įsigalioja 2023-12-13)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2020 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 1K-320 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąnaudų ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-08 Nr. 1K-376, TAR 2023-12-08, kodas 2023-23853, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Asmenų konsultavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių patvirtinimo
(2023-12-04 Nr. 1V-151, TAR 2023-12-08, kodas 2023-23869, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos 2023 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 1V-40 „Dėl Planavimo sąlygų, pritarimų projektiniams pasiūlymams, prisijungimo sąlygų, specialiųjų reikalavimų ir statybą leidžiančių dokumentų išdavimo teisėtumo tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-06 Nr. 1V-157, TAR 2023-12-07, kodas 2023-23753, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos reidų organizavimo ir atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-07 Nr. 1V-158, TAR 2023-12-07, kodas 2023-23752, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Prašymo išduoti branduolinės energetikos objekto statinio (-ių) statybos užbaigimo aktą rekvizitų patvirtinimo
(2023-12-07 Nr. 1V-160, TAR 2023-12-08, kodas 2023-23849, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Branduolinės energetikos objekto statinio (-ių) statybos užbaigimo akto rekvizitų patvirtinimo
(2023-12-07 Nr. 1V-161, TAR 2023-12-08, kodas 2023-23897, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2023 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-53 „Dėl Statybos užbaigimo aktų, deklaracijų apie statybos užbaigimą ir pažymų apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-07 Nr. 1V-162, TAR 2023-12-08, kodas 2023-23871, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2023 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1V-79 „Dėl Pažymos apie statinio nugriovimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-07 Nr. 1V-163, TAR 2023-12-08, kodas 2023-23870, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Privalomojo nurodymo rekvizitų patvirtinimo
(2023-12-11 Nr. 1V-165, TAR 2023-12-12, kodas 2023-24006, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2013 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. A1-171 „Dėl Daržovių sėklinių pasėlių aprobavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-07 Nr. A1-698, TAR 2023-12-07, kodas 2023-23738, įsigalioja 2023-12-08)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2022 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. DIE-410 „Dėl Didžiųjų loterijų ataskaitų pildymo ir pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-06 Nr. DIE-597, TAR 2023-12-07, kodas 2023-23745, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos Nacionalinio lankytojų centro patalpų nuomos trumpalaikiams renginiams ne konkurso būdu tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-08 Nr. T-60, TAR 2023-12-08, kodas 2023-23910, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl programos „Universitetų ekscelencijos iniciatyva“ administravimo Lietuvos mokslo taryboje reglamento patvirtinimo
(2023-12-07 Nr. V-665, TAR 2023-12-08, kodas 2023-23857, įsigalioja 2023-12-09)

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Pagalbos koordinavimo asmeniui su negalia skyrimo, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-08 Nr. V-71, TAR 2023-12-08, kodas 2023-23895, įsigalioja 2024-01-01)

Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. V-60 „Dėl Pagrįstos veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, rūšių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-08 Nr. V-82, TAR 2023-12-11, kodas 2023-23915, įsigalioja 2023-12-12)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkomų asmens duomenų teikimo telefonu tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-06 Nr. VKE-361, TAR 2023-12-06, kodas 2023-23644, įsigalioja 2023-12-07)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2023 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. VKE-168 „Dėl Pavedimo atlikti licencijuojamos veiklos priežiūros patikrinimą formos, Licencijuojamos veiklos priežiūros patikrinimo akto formos ir Periodinės licencijuojamos veiklos priežiūros patikrinimo aktų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-06 Nr. VKE-362, TAR 2023-12-06, kodas 2023-23655, įsigalioja 2023-12-07)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Periodinės licencijuojamos veiklos priežiūros metu tikrintinų ūkio subjektų atrankos taisyklių patvirtinimo
(2023-12-08 Nr. VKE-367, TAR 2023-12-08, kodas 2023-23856, įsigalioja 2023-12-09)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2021 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. VKE-543 „Dėl Operatyviosios tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu tikrintinų objektų atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-08 Nr. VKE-368, TAR 2023-12-08, kodas 2023-23882, įsigalioja 2023-12-09)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2021 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 2BE-161 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos atliekamų oro transporto srities planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-06 Nr. 2BE-260, TAR 2023-12-06, kodas 2023-23580, įsigalioja 2023-12-07)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros kokybės kontrolinio tikrinimo atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-07 Nr. 2BE-264, TAR 2023-12-07, kodas 2023-23741, įsigalioja 2024-03-10)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazės nuostatų patvirtinimo
(2023-12-08 Nr. 2BE-266, TAR 2023-12-08, kodas 2023-23848, įsigalioja 2023-12-09)

Ryšių reguliavimo tarnybos nutarimas
Dėl Asmens tapatybės ir papildomų specifinių požymių tikrinimo išduodant kvalifikuotus sertifikatus tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-07 Nr. TN-659, TAR 2023-12-08, kodas 2023-23896, įsigalioja 2023-12-09)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2015 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. 5-V-734 „Dėl Apyvartoje neteisėtai esančių akcizais apmokestinamų prekių ar naminių alkoholinių gėrimų, taip pat apyvartoje teisėtai esančių prekių arba teikiamų paslaugų kontrolinių pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-07 Nr. 5-V-958, TAR 2023-12-07, kodas 2023-23748, įsigalioja 2023-12-08)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2023 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. Į-29 „Dėl Metodinių rekomendacijų dėl statinių projektų ir/ar tvarkybos darbų projektų sprendinių dėl kultūros paveldo objektų, kultūros paveldo statinių ir kultūros paveldo objektų teritorijose bei kultūros paveldo vietovėse esančių statinių energinio efektyvumo gerinimo atitikimo paveldosaugos reikalavimams patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-08 Nr. Į-361, TAR 2023-12-11, kodas 2023-23917, įsigalioja 2023-12-12)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2005 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. Į-454 „Dėl Reikalavimo, Administracinio teisės pažeidimo protokolo ir nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-08 Nr. Į-364, TAR 2023-12-11, kodas 2023-23962, įsigalioja 2023-12-12)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos laidų, skirtų privalomojo referendumo „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo įstatymo“ agitacijai, rengimo taisyklių patvirtinimo
(2023-12-07 Nr. Sp-294, TAR 2023-12-07, kodas 2023-23761, įsigalioja 2023-12-08)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2023 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. 2V-324 (1.4E) „Dėl Jaunimo darbuotojų stipendijų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-11 Nr. 2V-353 (1.4E), TAR 2023-12-12, kodas 2023-24022, įsigalioja 2023-12-13)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Savivaldybės suteiktų socialinių paslaugų statistinės ataskaitos SOC-01 (metinės) ir Įstaigos, teikiančios socialines paslaugas, statistinės ataskaitos SOC-07 (metinės) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2023-12-07 Nr. DĮ-280, TAR 2023-12-07, kodas 2023-23805, įsigalioja 2023-12-08)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Gamtinių dujų balanso statistinės ataskaitos EN-15 (mėnesinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-12-07 Nr. DĮ-281, TAR 2023-12-08, kodas 2023-23874, įsigalioja 2024-02-01)


<< Atgal