Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 1

2024 m. sausio 3 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2024 m. sausio 1 d. – 2024 m. sausio 2 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnio 7 dalies, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 patvirtintų mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2023-04-26 Nr.  KT40-N4/2023, TAR 2024-01-02, kodas 2024-00001, įsigalioja 2024-01-02)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. A1-616 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-07 „Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-02 Nr. A1-3, TAR 2024-01-02, kodas 2024-00008, įsigalioja 2024-01-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-838 „Dėl Nacionalinių fizinio aktyvumo programų sąrašo ir nacionalinėms fizinio aktyvumo programoms keliamų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-02 Nr. V-1, TAR 2024-01-02, kodas 2024-00011, įsigalioja 2024-01-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos asignavimuose 2024 metais neformaliajam vaikų švietimui numatytų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo ir lėšų skyrimo Lietuvos neformaliojo švietimo agentūrai
(2024-01-02 Nr. V-2, TAR 2024-01-02, kodas 2024-00022, įsigalioja 2024-01-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. V-1213 „Dėl 2024 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-02 Nr. V-1, TAR 2024-01-02, kodas 2024-00040, įsigalioja 2024-01-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-449 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-668 „Dėl Dienos chirurgijos paslaugų teikimo reikalavimų ir dienos chirurgijos paslaugų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. V-1382, TAR 2024-01-02, kodas 2024-00037, įsigalioja 2024-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. 3D-528 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-02 Nr. 3D-2, TAR 2024-01-02, kodas 2024-00016, įsigalioja 2024-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 3D-4 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-02 Nr. 3D-3, TAR 2024-01-02, kodas 2024-00017, įsigalioja 2024-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 3D-861 „Dėl 2021–2023 metų Lietuvos žuvininkystės kontrolės programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-02 Nr. 3D-4, TAR 2024-01-02, kodas 2024-00019, įsigalioja 2024-01-03)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 3D-470 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti galimų gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių ir katastrofinių įvykių padarinius“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-02 Nr. 3D-5, TAR 2024-01-02, kodas 2024-00024, įsigalioja 2024-01-03)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo apmokėjimo sistemos patvirtinimo
(2024-01-02 Nr. 1V-3, TAR 2024-01-02, kodas 2024-00036, įsigalioja 2024-01-03)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2023 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1V-354 „Dėl Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programos finansuotinų projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-02 Nr. 1V-5, TAR 2024-01-02, kodas 2024-00038, įsigalioja 2024-01-03)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2021 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 1V-208 „Dėl Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021–2027 m. programos finansuotinų projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-02 Nr. 1V-6, TAR 2024-01-02, kodas 2024-00039, įsigalioja 2024-01-03)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

VĮ „Regitra“ direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2020 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. (1.1E)-1V-508 „Dėl Vertėjų dalyvavimo vairavimo egzamine tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. 1V-423, TAR 2024-01-02, kodas 2024-00033, įsigalioja 2024-01-03)

Nacionalinio akreditacijos biuro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio akreditacijos biuro teikiamų atitikties vertinimo įstaigų atitikties vertinimo ir akreditavimo paslaugų įkainių nustatymo
(2024-01-02 Nr. V-1, TAR 2024-01-02, kodas 2024-00021, įsigalioja 2024-01-03)


<< Atgal