Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 2

2024 m. sausio 10 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2024 m. sausio 3 d. – 2024 m. sausio 9 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1516 „Dėl Ūkio lėšų, skiriamų iš Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, skyrimo savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. 1, TAR 2024-01-03, kodas 2024-00073, įsigalioja 2024-01-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. 2, TAR 2024-01-03, kodas 2024-00075, įsigalioja 2024-01-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. rugpjūčio 17 d. nutarimo Nr. 832 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 679 „Dėl Mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. 3, TAR 2024-01-03, kodas 2024-00076, įsigalioja 2024-01-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 11 d. nutarimo Nr. 934 „Dėl Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus bausmių vykdymo sistemos profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. 4, TAR 2024-01-03, kodas 2024-00077, įsigalioja 2024-01-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. lapkričio 14 d. nutarimo Nr. 1373 „Dėl Kompetencijų vertinimo lėšų skaičiavimo vienam asmeniui metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. 5, TAR 2024-01-03, kodas 2024-00079, įsigalioja 2024-01-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos ir biudžetinių įstaigų darbuotojų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-01-03 Nr. 6, TAR 2024-01-03, kodas 2024-00088, įsigalioja 2024-01-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 11 d. nutarimo Nr. 32 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių vidutinio atlyginimo apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. 7, TAR 2024-01-03, kodas 2024-00089, įsigalioja 2024-01-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1564 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymą“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. 8, TAR 2024-01-03, kodas 2024-00091, įsigalioja 2024-01-04)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. 9, TAR 2024-01-04, kodas 2024-00112, įsigalioja 2024-01-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1300 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. 10, TAR 2024-01-04, kodas 2024-00114, įsigalioja 2024-01-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. 857 „Dėl Darbo apmokėjimo sistemos nustatymo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. 12, TAR 2024-01-04, kodas 2024-00162, įsigalioja 2024-01-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 26 d. nutarimo Nr. 598 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra valstybė arba kai valstybė turi daugumą balsų visuotiniame dalininkų susirinkime, vadovų darbo apmokėjimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-01-03 Nr. 14, TAR 2024-01-04, kodas 2024-00164, įsigalioja 2024-01-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. balandžio 5 d. nutarimo Nr. 253 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. 15, TAR 2024-01-04, kodas 2024-00165, įsigalioja 2024-01-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1177 „Dėl Atskirų profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. 16, TAR 2024-01-04, kodas 2024-00166, įsigalioja 2024-01-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d. nutarimo Nr. 1167 „Dėl Vienkartinių piniginių išmokų valstybės tarnautojams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. 17, TAR 2024-01-04, kodas 2024-00168, įsigalioja 2024-01-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimo Nr. 1426 „Dėl Vidaus reikalų pareigūnų registro įsteigimo ir Vidaus reikalų pareigūnų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. 18, TAR 2024-01-05, kodas 2024-00190, įsigalioja 2024-01-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. kovo 20 d. nutarimo Nr. 239 „Dėl vidutinio darbo užmokesčio ir gautos ligos išmokos skirtumo kompensavimo laikinai tapus nedarbingu dėl tarnybinių pareigų atlikimo arba kai laikinasis nedarbingumas susijęs su tarnybinių pareigų atlikimu“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. 19, TAR 2024-01-05, kodas 2024-00191, įsigalioja 2024-01-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. 20, TAR 2024-01-05, kodas 2024-00192, įsigalioja 2024-01-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 291 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. 21, TAR 2024-01-05, kodas 2024-00193, įsigalioja 2024-01-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 309 „Dėl Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. 22, TAR 2024-01-05, kodas 2024-00194, įsigalioja 2024-01-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 247 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. 23, TAR 2024-01-05, kodas 2024-00195, įsigalioja 2024-01-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. vasario 11 d. nutarimo Nr. 148 „Dėl valstybės nekilnojamojo turto centralizuoto valdymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. 27, TAR 2024-01-05, kodas 2024-00207, įsigalioja 2024-01-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. 61 „Dėl Dokumentų, įrodančių, kad elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymas bus finansuojamas, sudarymo ir jų reikalavimų vykdymo, lėšų, gautų pagal šiuos dokumentus, kaupimo, naudojimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo ir Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo užduočių nustatymo“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. 29, TAR 2024-01-05, kodas 2024-00219, įsigalioja 2024-01-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. spalio 19 d. nutarimo Nr. 1049 „Dėl Reikalavimų asmenims, siekiantiems įgyti bei įgijusiems teisę plėtoti ir eksploatuoti atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias elektrines jūrinėje teritorijoje, ir jūrinės teritorijos tyrimų bei kitų veiksmų atlikimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. 30, TAR 2024-01-05, kodas 2024-00220, įsigalioja 2024-01-06)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2023 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 1K-400 „Dėl Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-01-08 Nr. 1K-6, TAR 2024-01-08, kodas 2024-00226, įsigalioja 2024-01-09)

Finansų ministro ir Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse darbo taisyklių patvirtinimo
(2024-01-05 Nr. 1K-5/3D-9, TAR 2024-01-05, kodas 2024-00205, įsigalioja 2024-05-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl palūkanų ir delspinigių dydžių nustatymo
(2024-01-08 Nr. 1K-9, TAR 2024-01-08, kodas 2024-00255, įsigalioja 2024-02-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl asmenų, kuriems iki 2023 m. gruodžio 31 d. buvo nustatytas darbingumo lygis, specialiųjų poreikių lygis, teisių išsaugojimo įgyvendinimo
(2024-01-05 Nr. A1-10, TAR 2024-01-05, kodas 2024-00222, įsigalioja 2024-01-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl vienam projekto „Materialinio nepritekliaus mažinimas Lietuvoje“ dalyviui tenkančio 2021–2027 metų materialinio nepritekliaus mažinimo programos Lietuvoje kiekvieno 2024 metų ketvirčio lėšų limito patvirtinimo
(2024-01-09 Nr. A1-11, TAR 2024-01-09, kodas 2024-00288, įsigalioja 2024-01-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. A1-320 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų akredituotai pagalbai nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims teikti poreikio nustatymo, šių lėšų planavimo, paskirstymo, pervedimo, naudojimo, atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-09 Nr. A1-12, TAR 2024-01-09, kodas 2024-00296, įsigalioja 2024-01-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. A1-25 „Dėl Asmenų aprūpinimo klausos, regos, komunikacijos ir sensorikos bei judėjimo techninės pagalbos priemonėmis tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-09 Nr. A1-17, TAR 2024-01-09, kodas 2024-00301, įsigalioja 2024-04-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A1-596 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. A1-4, TAR 2024-01-03, kodas 2024-00057, įsigalioja 2024-01-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. A1-14 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. A1-5, TAR 2024-01-03, kodas 2024-00097, įsigalioja 2024-01-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-05 Nr. A1-8, TAR 2024-01-05, kodas 2024-00187, įsigalioja 2024-01-06)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 4-306 „Dėl Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-09 Nr. 4-7, TAR 2024-01-09, kodas 2024-00282, įsigalioja 2024-02-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 4-861 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-09 Nr. 4-8, TAR 2024-01-09, kodas 2024-00283, įsigalioja 2024-01-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. D1-976 „Dėl Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. D1-1, TAR 2024-01-03, kodas 2024-00098, įsigalioja 2024-01-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. D1-24 „Dėl Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje 2021–2025 m. laikotarpiu dalyvaujančių veiklos vykdytojų, kuriems nemokamai skiriami apyvartiniai taršos leidimai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-09 Nr. D1-3, TAR 2024-01-09, kodas 2024-00287, įsigalioja 2024-01-10)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2024 metų nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo projektų, sporto bazių pagerinimo projektų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis prioritetų ir specialiųjų vertinimo kriterijų nustatymo
(2024-01-08 Nr. V-10, TAR 2024-01-08, kodas 2024-00227, įsigalioja 2024-01-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1599 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų sporto bazių pagerinimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-08 Nr. V-11, TAR 2024-01-08, kodas 2024-00228, įsigalioja 2024-01-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Ūkio lėšų apskaičiavimo vienam mokiniui, besimokančiam pagal formaliojo profesinio mokymo programą arba jos modulį, metodikos patvirtinimo
(2024-01-08 Nr. V-14, TAR 2024-01-08, kodas 2024-00230, įsigalioja 2024-01-09)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. V-6, TAR 2024-01-03, kodas 2024-00085, įsigalioja 2024-01-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. sausio 26 d. įsakymo V-125 „Dėl Studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų lėšų skyrimo, panaudojimo ir atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-04 Nr. V-8, TAR 2024-01-04, kodas 2024-00129, įsigalioja 2024-01-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-08 Nr. V-11, TAR 2024-01-08, kodas 2024-00242, įsigalioja 2024-01-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-1001 „Dėl Radiacinės ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-08 Nr. V-13, TAR 2024-01-08, kodas 2024-00269, įsigalioja 2024-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 7 d. įsakymo Nr. V-12 „Dėl Sporto medicinos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-08 Nr. V-14, TAR 2024-01-08, kodas 2024-00244, įsigalioja 2024-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Kraujo donorystę vykdančių įstaigų kraujo įsigijimo ir jo komponentų pasigaminimo savikainos nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-01-08 Nr. V-18, TAR 2024-01-08, kodas 2024-00245, įsigalioja 2024-01-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V-632 „Dėl Leidimų-higienos pasų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-08 Nr. V-19, TAR 2024-01-08, kodas 2024-00243, įsigalioja 2024-01-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. lapkričio 15 d. įsakymo Nr. V-918 „Dėl Savivaldybės visuomenės sveikatos biure privalomų pareigybių sąrašo ir joms keliamų kvalifikacinių reikalavimų aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. V-2, TAR 2024-01-03, kodas 2024-00090, įsigalioja 2024-01-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1020 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos, ambulatorinių slaugos paslaugų namuose ir sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų išlaidoms apmokėti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-08 Nr. V-20, TAR 2024-01-08, kodas 2024-00268, įsigalioja 2024-01-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1018 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidoms apmokėti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-08 Nr. V-21, TAR 2024-01-08, kodas 2024-00267, įsigalioja 2024-01-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-3019 „Dėl Medicininės reabilitacijos ir antirecidyvinio sanatorinio gydymo bei psichosocialinės reabilitacijos paslaugų išlaidų planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-08 Nr. V-22, TAR 2024-01-08, kodas 2024-00266, įsigalioja 2024-01-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. V-1011 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto skiriamų metinių lėšų specializuotoms ambulatorinėms, skubiosios medicinos pagalbos, dienos stacionaro, dienos chirurgijos, ambulatorinės chirurgijos, papildomai apmokamoms, stebėjimo ir stacionarinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-08 Nr. V-23, TAR 2024-01-08, kodas 2024-00265, įsigalioja 2024-01-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-08 Nr. V-24, TAR 2024-01-08, kodas 2024-00270, įsigalioja 2024-01-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos” pakeitimo
(2024-01-03 Nr. V-3, TAR 2024-01-03, kodas 2024-00092, įsigalioja 2024-01-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. V-18 „Dėl Socialinio recepto iniciatyvos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. V-6, TAR 2024-01-03, kodas 2024-00094, įsigalioja 2024-01-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 583 „Dėl Asmenų prirašymo prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir psichikos sveikatos centrų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. V-7, TAR 2024-01-03, kodas 2024-00095, įsigalioja 2024-01-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-833 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms skiriamų lėšų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti planavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-04 Nr. V-8, TAR 2024-01-04, kodas 2024-00167, įsigalioja 2024-01-05)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2019 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. ĮV-459 „Dėl Įstatymų pagrindais sudarytų komisijų pirmininkų, jų pavaduotojų ir narių atlygio mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-05 Nr. ĮV-2, TAR 2024-01-05, kodas 2024-00216, įsigalioja 2024-01-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-131 „Dėl Ūkininko arba jo partnerio (partnerių) profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. 3D-6, TAR 2024-01-03, kodas 2024-00046, įsigalioja 2024-01-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 3D-483 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Mokymai ir įgūdžių įgijimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. 3D-7, TAR 2024-01-03, kodas 2024-00048, įsigalioja 2024-01-04)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 3D-210 „Dėl Europos Sąjungos nefinansuotinų grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų ir Europos Sąjungos žuvininkystės fondų priemones, padengimo ir pervedimo į Europos Sąjungos biudžetą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-05 Nr. 3D-8, TAR 2024-01-05, kodas 2024-00197, įsigalioja 2024-01-06)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. 1V-328 „Dėl Motorinių transporto priemonių vairuotojo pažymėjimų išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-04 Nr. 1V-11, TAR 2024-01-04, kodas 2024-00130, įsigalioja 2024-01-05)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. 1V-182 „Dėl Regiono plėtros tarybai skirtinų valstybės biudžeto lėšų apskaičiavimo ir skyrimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-04 Nr. 1V-13, TAR 2024-01-04, kodas 2024-00132, įsigalioja 2024-01-05)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-04 Nr. 1V-17, TAR 2024-01-04, kodas 2024-00140, įsigalioja 2024-01-05)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 1V-506 „Dėl Valstybinio registracijos numerio derinio sudarymo, rezervavimo ir priskyrimo registruojamoms transporto priemonėms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-27 Nr. 1V-419, TAR 2024-01-03, kodas 2024-00055, įsigalioja 2024-01-15)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2022 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. V-177 „Dėl Krašto apsaugos sistemos antikorupcinio elgesio kodekso patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-22 Nr. V-1056, TAR 2024-01-09, kodas 2024-00285, įsigalioja 2024-01-10)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2019 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. V-328 „Dėl Asmenų, kuriems dėl jiems priskirtų funkcijų ar pavesto darbo suteikiama teisė be palydos patekti prie Kertinio valstybės telekomunikacijų centro tvarkomos Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo infrastruktūros arba priimti sprendimus dėl šios infrastruktūros funkcionavimo, pareigų sąrašo ir saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo fizinės ir veiklos apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-08 Nr. V-13, TAR 2024-01-08, kodas 2024-00258, įsigalioja 2024-01-09)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1261 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių, aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių ir kariūnų kelionės išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-08 Nr. V-18, TAR 2024-01-08, kodas 2024-00259, įsigalioja 2024-01-09)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2022 m. rugpjūčio 18 d. įsakymo Nr. V-626 „Dėl Vienkartinės išmokos karo medicinos gydytojams, pasirašiusiems pirmąją profesinės karo tarnybos sutartį, skyrimo, mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-08 Nr. V-23, TAR 2024-01-08, kodas 2024-00260, įsigalioja 2024-01-09)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2008 m. rugpjūčio 14 d. įsakymo Nr. V-782 „Dėl Išieškomų mokymo, profesinio parengimo ir kvalifikacijos tobulinimo išlaidų apskaičiavimo tvarkos ir išlaidų sudėties aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-08 Nr. V-24, TAR 2024-01-08, kodas 2024-00261, įsigalioja 2024-01-09)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Techninių kibernetinio saugumo priemonių atnaujinimo 2024 metais plano patvirtinimo
(2024-01-08 Nr. V-25, TAR 2024-01-08, kodas 2024-00263, įsigalioja 2024-01-09)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2022 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-693 „Dėl Karių, pasiųstų įgyti profesinį parengimą, tobulinti kvalifikacijos ar mokytis, dienpinigių ir kitų išlaidų dydžių nustatymo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-08 Nr. V-29, TAR 2024-01-08, kodas 2024-00264, įsigalioja 2024-01-09)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus, Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus ir Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus, Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus ir Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. V-401/EV-281/V-395 „Dėl Informacijos apie Lietuvoje dirbančius užsieniečius pateikimo“ pakeitimo
(2024-01-04 Nr. V-8/EV-4/V-4, TAR 2024-01-04, kodas 2024-00169, įsigalioja 2024-01-05)

Viešojo valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-01-05 Nr. V-2, TAR 2024-01-08, kodas 2024-00231, įsigalioja 2024-01-09)

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl 2023–2024 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros pirmojo tarpinio patikrinimo vykdymo instrukcijos patvirtinimo
(2024-01-04 Nr. VK-3, TAR 2024-01-04, kodas 2024-00150, įsigalioja 2024-01-05)

Žemės ūkio agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Žemės ūkio kooperatinių bendrovių (žemės ūkio kooperatyvų) pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-01-09 Nr. VĮ-11, TAR 2024-01-09, kodas 2024-00290, įsigalioja 2024-01-10)

Žemės ūkio agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl dokumentų, kuriuos reikia pateikti ūkio subjektams, dalyvaujantiems vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje, formų patvirtinimo
(2024-01-04 Nr. VĮ-4, TAR 2024-01-05, kodas 2024-00208, įsigalioja 2024-01-06)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 2 d. įsakymo Nr. 1K-1 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties tipinės formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. 1K-1, TAR 2024-01-03, kodas 2024-00047, įsigalioja 2024-01-04)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-04 Nr. 1K-3, TAR 2024-01-04, kodas 2024-00174, įsigalioja 2024-01-05)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1K-40 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų išdavimo (pardavimo) gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-09 Nr. 1K-7, TAR 2024-01-09, kodas 2024-00293, įsigalioja 2024-01-10)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. A1-51 „Dėl Lietuvos Respublikoje saugomų augalų veislių sąrašo sudarymo ir tvarkymo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-04 Nr. A1-3, TAR 2024-01-04, kodas 2024-00115, įsigalioja 2024-01-05)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2009 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. B1-201 „Dėl Maisto papildų mėginių paėmimo laboratoriniams tyrimams metodinių nurodymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-04 Nr. B1-15, TAR 2024-01-04, kodas 2024-00116, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 10 d. įsakymo Nr. B1-568 „Dėl Veterinarinio vaisto registracijos liudijimo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-08 Nr. B1-29, TAR 2024-01-08, kodas 2024-00232, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. B1-649 „Dėl Mažais kiekiais gaminamo ir tiekiamo galutiniams vartotojams maisto tvarkymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-08 Nr. B1-30, TAR 2024-01-08, kodas 2024-00233, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. B1-336 „Dėl Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose vietovėse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-08 Nr. B1-33, TAR 2024-01-08, kodas 2024-00234, įsigalioja 2024-01-09)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. B1-339 „Dėl Maistinių naminių paukščių kiaušinių tiekimo mažais kiekiais vietinei rinkai veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-08 Nr. B1-40, TAR 2024-01-08, kodas 2024-00236, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2022 m. sausio 10 d. įsakymo Nr. B1-14 „Dėl Pieninių karvių mastito sukėlėjų ir jų jautrumo antimikrobinėms medžiagoms stebėsenos programos 2022–2024 metams patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-08 Nr. B1-46, TAR 2024-01-08, kodas 2024-00239, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. B1-488 „Dėl Viešojo maitinimo įmonių atitikties higienos reikalavimams vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-03 Nr. B1-6, TAR 2024-01-03, kodas 2024-00049, įsigalioja 2024-02-15)

Kultūros paveldo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. Į-207 „Dėl Metodinių rekomendacijų dėl saulės šviesos energijos elektrinių, saulės šilumos energijos kolektorių ir kitos inžinerinės įrangos įrengimo kultūros paveldo statiniuose, kultūros paveldo objektuose, jų teritorijose ir apsaugos zonose, kultūros paveldo vietovėse bei jų apsaugos zonose patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-29 Nr. Į-394, TAR 2024-01-05, kodas 2024-00211, įsigalioja 2024-01-06)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2021 m. spalio 15 d. nutarimo Nr. O3E-1309 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos skirstymo paslaugų vidutinės ir žemos įtampos tinklais kainų viršutinių ribų 2022‒2026 metams nustatymo“ pakeitimo
(2024-01-05 Nr. O3E-1, TAR 2024-01-05, kodas 2024-00200, įsigalioja 2024-04-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. O3E-1544 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos skirstymo vidutinės ir žemos įtampos tinklais paslaugų kainų viršutinių ribų 2024 metams koregavimo“ pakeitimo
(2024-01-05 Nr. O3E-2, TAR 2024-01-05, kodas 2024-00201, įsigalioja 2024-01-06)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2015 m. sausio 15 d. nutarimo Nr. O3-3 „Dėl Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-05 Nr. O3E-3, TAR 2024-01-05, kodas 2024-00202, įsigalioja 2024-01-06)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2022 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. O3E-1424 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos skirstymo vidutinės ir žemos įtampos tinklais paslaugų kainų viršutinių ribų 2023 metams koregavimo“ pakeitimo
(2024-01-05 Nr. O3E-4, TAR 2024-01-05, kodas 2024-00203, įsigalioja 2024-04-01)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos kontrolinių klausimynų patvirtinimo
(2023-12-22 Nr. V1-130, TAR 2024-01-05, kodas 2024-00198, įsigalioja 2024-01-06)

Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšų, skirtų valstybės perduotai savivaldybėms funkcijai atlikti, paskirstymo 2024 metais
(2024-01-03 Nr. V-2, TAR 2024-01-03, kodas 2024-00072, įsigalioja 2024-01-04)

Nacionalinės sporto agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Konkurso sąlygų 2024 metų tarptautinėms aukšto meistriškumo sporto varžyboms finansuoti patvirtinimo
(2024-01-04 Nr. V-2024/3, TAR 2024-01-04, kodas 2024-00153, įsigalioja 2024-01-05)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. V-475 „Dėl Trišalės profesinės reabilitacijos paslaugų sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-09 Nr. V-8, TAR 2024-01-09, kodas 2024-00289, įsigalioja 2024-01-10)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Integruotų paslaugų platformos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2024-01-04 Nr. VE-11 (1.3 E), TAR 2024-01-04, kodas 2024-00161, įsigalioja 2024-01-05)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Duomenų teikimo Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastrui, jų įrašymo ir keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-01-03 Nr. VE-5 (1.3 E), TAR 2024-01-03, kodas 2024-00060, įsigalioja 2024-01-04)

Aukščiausiojo Teismo pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininko 2021 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. (1.4)-1T-12 „Dėl Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo Lietuvos Aukščiausiajame Teisme taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-04 Nr. 1T-1, TAR 2024-01-04, kodas 2024-00123, įsigalioja 2024-01-05)

Vilniaus apygardos teismo pirmininko įsakymas
Dėl Civilinių bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo Vilniaus apygardos teisme taisyklių pakeitimo
(2023-12-21 Nr. V-124-2023, TAR 2024-01-04, kodas 2024-00113, įsigalioja 2024-01-05)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2022 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. VKE-163 „Dėl Asmenų aptarnavimo Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-05 Nr. VKE-7, TAR 2024-01-08, kodas 2024-00240, įsigalioja 2024-01-09)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl oro navigacijos maršruto ir terminalo paslaugų vienetinių įkainių dydžių 2024 metams
(2023-12-28 Nr. 2-3109, TAR 2024-01-04, kodas 2024-00117, įsigalioja 2024-01-05)

Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Pilietinio pasipriešinimo kurso išklausymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-01-08 Nr. V-1, TAR 2024-01-08, kodas 2024-00257, įsigalioja 2024-01-09)

Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos rezervo formavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-12-15 Nr. V-919, TAR 2024-01-03, kodas 2024-00086, įsigalioja 2024-01-04)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2022 m. rugpjūčio 11 d. sprendimo Nr. Sp-60 „Dėl Rinkimų (referendumo) stebėtojų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-21 Nr. Sp-312, TAR 2024-01-04, kodas 2024-00170, įsigalioja 2024-01-05)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2023 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. Sp-151 „Dėl Politinės kampanijos politinės reklamos stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-04 Nr. Sp-4, TAR 2024-01-04, kodas 2024-00173, įsigalioja 2024-01-05)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Žemės ūkio bendrovių ir įmonių žemės ūkio produkcijos gamybos reikmėms įsigytų prekių ir paslaugų statistinės ataskaitos ŽŪ-20 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2024-01-08 Nr. DĮ-3, TAR 2024-01-09, kodas 2024-00279, įsigalioja 2024-03-01)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Informacinių technologijų naudojimo namų ūkiuose statistinio tyrimo anketos IT (NŪ)-01 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2024-01-09 Nr. DĮ-5, TAR 2024-01-09, kodas 2024-00295, įsigalioja 2024-01-10)


<< Atgal