Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 3

2024 m. sausio 17 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2024 m. sausio 10 d. – 2024 m. sausio 16 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-10 Nr. 31, TAR 2024-01-10, kodas 2024-00341, įsigalioja 2024-01-11)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-10 Nr. 37, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00439, įsigalioja 2024-01-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 22 d. nutarimo Nr. 200 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės rezervo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-01-10 Nr. 38, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00451, įsigalioja 2024-01-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai 2027 metais veiksmų plano patvirtinimo
(2024-01-10 Nr. 39, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00453, įsigalioja 2024-01-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimo Nr. 1414 „Dėl Pretendentų į laisvas pareigas tarptautinėse ir Europos Sąjungos institucijose ar užsienio valstybių institucijose ir pretendentų į delegavimo į rinkimų stebėjimo misijas rezervą atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-10 Nr. 41, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00475, įsigalioja 2024-01-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1298 „Dėl Valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Didžiausio leistino valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų, pareigybių skaičiaus sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-01-10 Nr. 42, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00476, įsigalioja 2024-01-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1289 „Dėl Karjeros valstybės tarnautojų ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų persikėlimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-10 Nr. 43, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00477, įsigalioja 2024-01-13_

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 24 d. nutarimo Nr. 358 „Dėl ministerijų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos, Vyriausybės įstaigų ir įstaigų prie ministerijų, kitų valstybės institucijų ir įstaigų sąrašo pagal grupes patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-01-10 Nr. 44, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00489, įsigalioja 2024-01-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1288 „Dėl Valstybės apmokamų laidojimo išlaidų aprašo ir Valstybės tarnautojų, kurie žuvo arba mirė užsienyje, palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-10 Nr. 45, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00478, įsigalioja 2024-01-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1297 „Dėl Terminuotų darbo sutarčių dėl mentorystės sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-01-10 Nr. 46, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00479, įsigalioja 2024-01-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. gruodžio 12 d. nutarimo Nr. 1296 „Dėl Valstybės tarnautojų ir diplomatų nuotolinio darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-01-10 Nr. 47, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00480, įsigalioja 2024-01-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimo Nr. 977 „Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-10 Nr. 48, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00482, įsigalioja 2024-01-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimo Nr. 1092 „Dėl Atlygio valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų nariams mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-10 Nr. 49, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00483, įsigalioja 2024-01-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. 1575 „Dėl Pareigūnų ir valstybės tarnautojų, tiesiogiai dalyvavusių išaiškinant (ištiriant) nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaryta (galėjo būti padaryta) turtinė žala valstybei, skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-10 Nr. 50, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00484, įsigalioja 2024-01-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 31 d. nutarimo Nr. 1090 „Dėl Valstybės tarnautojo pripažinimo žuvusiu, mirusiu, sužalotu ar susirgusiu sunkia liga atliekant tarnybines pareigas ir kompensacijų dėl valstybės tarnautojo žūties ar mirties, valstybės tarnautojo ar vidaus tarnybos sistemos pareigūno sužalojimo ar susirgimo sunkia liga išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-10 Nr. 51, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00485, įsigalioja 2024-01-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimo Nr. 910 „Dėl Tarnybos Lietuvos valstybei stažo skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-10 Nr. 52, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00486, įsigalioja 2024-01-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-10 Nr. 53, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00487, įsigalioja 2024-01-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 3 d. nutarimo Nr. 1366 „Dėl Susitarimų dėl bendradarbiavimo užkardant neteisėtą tabako gaminių apyvartą įgyvendinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-10 Nr. 54, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00488, įsigalioja 2024-01-13)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 193 „Dėl išskirtinę kultūrinę vertę turinčių nekilnojamojo kultūros paveldo objektų ir pastatų ir patalpų, skirtų saugoti ir eksponuoti kilnojamąsias kultūros vertybes, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-10 Nr. 56, TAR 2024-01-16, kodas 2024-00610, įsigalioja 2024-01-17)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. A1-441 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų atliekamos neįgalumo lygio, laikinojo nedarbingumo ar darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ar termino nustatymo pagrįstumo ir teisėtumo asmeniui, turinčiam teisę gauti ar gaunančiam ligos išmoką, netekto darbingumo pensiją ar kitą išmoką, kurių skyrimas ir (ar) mokėjimas pavestas valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms, priežiūros funkcijų įgyvendinimo tvarkos aprašo ir Asmens, kuriam duotas nurodymas dalyvauti papildomame sveikatos tyrime, su šio nurodymo vykdymu susijusių sąnaudų kompensavimo Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-12 Nr. A1-21, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00454, įsigalioja 2024-01-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, skirtų akredituotai pagalbai teikti 2024 metais, paskirstymo pagalbos tarnyboms
(2024-01-12 Nr. A1-24, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00455, įsigalioja 2024-01-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-195 „Dėl Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-12 Nr. A1-26, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00456, įsigalioja 2024-01-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl bazinių būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio dalies kompensacijos dydžių savivaldybėms 2024 metams patvirtinimo
(2024-01-12 Nr. A1-27, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00459, įsigalioja 2024-01-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl techninės klaidos ištaisymo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gruodžio 21 d. įsakyme Nr. A1-895 „Dėl metinių vidutinio mėnesio darbo dienų ir vidutinio mėnesio darbo valandų skaičių 2024 metais patvirtinimo“
(2024-01-12 Nr. A1-28, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00460, įsigalioja 2024-01-13)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 97/406 „Dėl Darbuotojų apsaugos nuo cheminių veiksnių darbe nuostatų bei Darbuotojų apsaugos nuo kancerogenų ir mutagenų poveikio darbe nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-15 Nr. A1-34/V-47, TAR 2024-01-15, kodas 2024-00561, įsigalioja 2024-04-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr. A1-575/V-1395 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų paslaugų, suteiktų papildomo asmens sveikatos tyrimo metu, Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigoms atliekant neįgalumo lygio, laikinojo nedarbingumo ar darbingumo lygio, jo priežasties, atsiradimo laiko ar termino nustatymo pagrįstumo ir teisėtumo asmeniui, turinčiam teisę gauti ar gaunančiam išmoką, priežiūrą, įkainių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-15 Nr. A1-35/V-48, TAR 2024-01-15, kodas 2024-00567, įsigalioja 2024-01-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. D1-285 „Dėl Institucijų ir objektų, kurie privalo turėti teršimo incidentų likvidavimo lokalinius planus, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-15 Nr. D1-13, TAR 2024-01-15, kodas 2024-00548, įsigalioja 2024-01-16)

Aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. VA-61/D1-658 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-16 Nr. D1-14/VA-4, TAR 2024-01-16, kodas 2024-00603, įsigalioja 2024-01-17)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 418 „Dėl Aplinkos apsaugos įstatymų pažeidimais įtariamų asmenų transporto priemonių stabdymo bei apžiūros tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-16 Nr. D1-16, TAR 2024-01-16, kodas 2024-00605, įsigalioja 2024-01-17)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-16 Nr. D1-17, TAR 2024-01-16, kodas 2024-00619, įsigalioja 2024-02-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento str 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-16 Nr. D1-18, TAR 2024-01-16, kodas 2024-00622, įsigalioja 2024-01-17)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. D1-143 „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą ir nuslėptą taršą apskaičiavimo už 2021 ir vėlesnius metus tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-11 Nr. D1-4, TAR 2024-01-11, kodas 2024-00361, įsigalioja 2024-01-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl 2024 m. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų, skiriamų savivaldybių biudžetams Aplinkos ministerijos kuruojamai valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) savivaldybės erdvinių duomenų rinkinio tvarkymo funkcijai atlikti, paskirstymo sąrašo patvirtinimo
(2024-01-11 Nr. D1-5, TAR 2024-01-11, kodas 2024-00382, įsigalioja 2024-01-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-227 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-11-01 „Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją ir valdymą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-11 Nr. D1-6, TAR 2024-01-11, kodas 2024-00391, įsigalioja 2024-01-12)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. D1-239 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-04-01 „Skatinti pastatų renovaciją“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-01-12 Nr. D1-7, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00443, įsigalioja 2024-01-13)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Privalomųjų miško įveisimo, atkūrimo, apsaugos, tvarkymo darbų ir gamtotvarkos priemonių miškuose įgyvendinimo normų valstybės įmonei Valstybinių miškų urėdijai 2024 metams nustatymo
(2024-01-15 Nr. D1-8, TAR 2024-01-15, kodas 2024-00527, įsigalioja 2024-01-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. D1-449 „Dėl Valstybinių laboratorinių tyrimų organizavimo, planavimo, pavedimų vykdyti tyrimus teikimo ir vykdymo, valstybinių laboratorinių tyrimų rezultatų teikimo tvarkos aprašo ir pavedimo vykdyti valstybinius laboratorinius tyrimus formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-15 Nr. D1-9, TAR 2024-01-15, kodas 2024-00529, įsigalioja 2024-01-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl specialios tikslinės dotacijos savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti 2024 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo
(2024-01-10 Nr. V-16, TAR 2024-01-10, kodas 2024-00312, įsigalioja 2024-01-11)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. V-327 „Dėl Sporto rėmimo fondo lėšomis finansuojamų nacionalinių ir regioninių fizinio aktyvumo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-11 Nr. V-24, TAR 2024-01-11, kodas 2024-00381, įsigalioja 2024-01-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Specialios tikslinės dotacijos ugdymo reikmėms finansuoti 2024 metais paskirstymo pagal savivaldybes patvirtinimo
(2024-01-11 Nr. V-25, TAR 2024-01-11, kodas 2024-00383, įsigalioja 2024-01-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. V-1203 „Dėl 2023–2024 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos, tarpinių patikrinimų ir brandos egzaminų tvarkaraščių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-11 Nr. V-26, TAR 2024-01-11, kodas 2024-00384, įsigalioja 2024-01-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl studentų, priimamų 2024 metais į aukštąsias mokyklas, norminių studijų kainų patvirtinimo
(2024-01-11 Nr. V-27, TAR 2024-01-11, kodas 2024-00398, įsigalioja 2024-01-12)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2008 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. ISAK-3216 „Dėl Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-12 Nr. V-29, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00430, įsigalioja 2024-01-13)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-851 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-05-01 „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-15 Nr. V-31, TAR 2024-01-15, kodas 2024-00530, įsigalioja 2024-01-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-1929 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos valdybos ir ekspertų komitetų narių atlygio dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-15 Nr. V-32, TAR 2024-01-15, kodas 2024-00531, įsigalioja 2024-01-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-1063 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-03 „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-15 Nr. V-36, TAR 2024-01-15, kodas 2024-00537, įsigalioja 2024-01-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2024 metų valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams panaudojimo tikslo savivaldybėms nustatymo ir jo pasiekimo vertinimo kriterijų patvirtinimo
(2024-01-16 Nr. V-38, TAR 2024-01-16, kodas 2024-00595, įsigalioja 2024-01-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-783 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos sprendimu, prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planų ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-10 Nr. V-27, TAR 2024-01-10, kodas 2024-00318, įsigalioja 2024-01-11)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Savižudybių prevencijos koordinavimo savivaldybėse tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-01-12 Nr. V-32, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00428, įsigalioja 2024-01-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1145 „Dėl Leidimų teikti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamas naujo profilio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas išdavimo tvarkos aprašo ir komisijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-12 Nr. V-34, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00448, įsigalioja 2024-01-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. V-660 „Dėl Dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-12 Nr. V-35, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00450, įsigalioja 2024-01-13)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-810 „Dėl Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-15 Nr. V-38, TAR 2024-01-15, kodas 2024-00543, įsigalioja 2024-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-185 „Dėl Sveikatos priežiūros ar farmacijos specialisto pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją pateikimo tvarkos aprašo, Sveikatos priežiūros ar farmacijos specialisto pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją formos ir Paciento pranešimo apie įtariamą nepageidaujamą reakciją formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-15 Nr. V-43, TAR 2024-01-15, kodas 2024-00542, įsigalioja 2024-01-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. V-37 „Dėl Psoriazinio artrito gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-01-15 Nr. V-44, TAR 2024-01-15, kodas 2024-00544, įsigalioja 2024-02-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Vaikų ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-16 Nr. V-53, TAR 2024-01-16, kodas 2024-00636, įsigalioja 2024-01-17)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2020 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. 1R-278 „Dėl Atlyginimo už naudojimąsi Antstolių informacinėje sistemoje ir Juridinių asmenų dalyvių informacinėje sistemoje tvarkomais duomenimis dydžių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-10 Nr. 1R-8, TAR 2024-01-10, kodas 2024-00345, įsigalioja 2024-04-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2023 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 1-249 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 1-279 „Dėl Kuro, kuriam taikomos akcizų lengvatos, žymėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2024-01-15 Nr. 1-1, TAR 2024-01-15, kodas 2024-00557, įsigalioja 2024-01-16)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. 1-192 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-03 „Įgyvendinti degalų iš AEI gamybos priemones ir plėtoti jų panaudojimo infrastruktūrą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-15 Nr. 1-2, TAR 2024-01-15, kodas 2024-00564, įsigalioja 2024-01-16)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-04 „Kritinio mąstymo gebėjimų, atsakomybės už legalaus turinio vartojimą, medijų ir informacinio raštingumo ugdymas“ aprašo patvirtinimo
(2024-01-16 Nr. ĮV-30, TAR 2024-01-16, kodas 2024-00607, įsigalioja 2024-01-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 3D-2 „Dėl Produktų ženklinimo ekologiškų produktų ženklu bei su ekologine gamyba susijusio ženklinimo ir reklamos oficialios kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-10 Nr. 3D-13, TAR 2024-01-10, kodas 2024-00310, įsigalioja 2024-01-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 3D-184 „Dėl Lietuvos nacionalinės žuvininkystės 2022–2024 metų duomenų rinkimo programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-12 Nr. 3D-18, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00457, įsigalioja 2024-01-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3D-616 „Dėl Šviečiamosios gyvulininkystės programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-12 Nr. 3D-19, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00458, įsigalioja 2024-01-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano techninės paramos 2024–2029 m. finansinio plano patvirtinimo
(2024-01-12 Nr. 3D-21, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00466, įsigalioja 2024-01-13)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. 3D-269 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos žemės ir maisto ūkio, kaimo plėtros bei žuvininkystės plėtros programos pažangos priemonės Nr. 15-001-06-02-02 „Didinti ŠESD absorbcinius pajėgumus (atkuriant pelkių (durpžemių) hidrologinį režimą)“ aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-15 Nr. 3D-23, TAR 2024-01-15, kodas 2024-00547, įsigalioja 2024-01-16)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų regionų plėtros programos įgyvendinimo priežiūros plano patvirtinimo
(2024-01-10 Nr. 1V-32, TAR 2024-01-10, kodas 2024-00317, įsigalioja 2024-01-11)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2015 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 1V-620 „Dėl Negautų tranzito vizų mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo ir kompensavimo Vidaus saugumo fondo finansinės paramos lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-10 Nr. 1V-47, TAR 2024-01-10, kodas 2024-00348, įsigalioja 2024-01-11)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Viešojo administravimo subjekto, kurio teisinė forma –biudžetinė įstaiga, pareigybių sąraše esančių valstybės tarnautojų pareigybių peržiūros rekomendacijų patvirtinimo
(2024-01-12 Nr. 1V-52, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00463, įsigalioja 2024-01-13)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų darbo apmokėjimo sistemos gairių patvirtinimo
(2024-01-12 Nr. 1V-54, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00472, įsigalioja 2024-01-13)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-738 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ar kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių tarnybos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-11 Nr. V-38, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00434, įsigalioja 2024-01-13)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2021 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. V-138 „Dėl Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje 2021–2023 m. programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-16 Nr. V-45, TAR 2024-01-16, kodas 2024-00629, įsigalioja 2024-01-17)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2021 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. V-696 „Dėl Gynybos technologijų vystymo Lietuvoje 2021–2023 metų programos finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-16 Nr. V-46, TAR 2024-01-16, kodas 2024-00632, įsigalioja 2024-01-17)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. sausio 14 d. įsakymo Nr. V-11 „Dėl formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-16 Nr. VA-3, TAR 2024-01-16, kodas 2024-00594, įsigalioja 2024-01-17)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2019 m. gruodžio 6 d. direktoriaus įsakymo Nr. V3-22 „Dėl Profesinių standartų ir tarptautinių audito standartų taikymo atliekant reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikrą ir (arba) reguliavimo apskaitos sistemos patikrą metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-11 Nr. V3-5, TAR 2024-01-11, kodas 2024-00378, įsigalioja 2024-01-12)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo Valstybinėje darbo inspekcijoje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-01-11 Nr. EV-10, TAR 2024-01-11, kodas 2024-00368, įsigalioja 2024-01-12)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-152 „Dėl Valdymo įmonių ir investicinių bendrovių-valdytojų licencijavimo taisyklių“ pakeitimo
(2024-01-10 Nr. 03-4, TAR 2024-01-11, kodas 2024-00364, įsigalioja 2024-01-12)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo
(2024-01-11 Nr. 1-11 /2024 (1.4 E), TAR 2024-01-11, kodas 2024-00366, įsigalioja 2024-01-12)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-11 Nr. 1-17 /2024 (1.4 E), TAR 2024-01-11, kodas 2024-00392, įsigalioja 2024-01-12)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 1-140 „Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Gaisrinių tyrimų centre atliekamų ekspertizių (tyrimų) kainų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-16 Nr. 1-30 /2024 (1.4 E), TAR 2024-01-16, kodas 2024-00606, įsigalioja 2024-01-17)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1K-267 „Dėl ekonominių ataskaitų formų ir jų pateikimo termino patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-12 Nr. 1K-11, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00449, įsigalioja 2024-01-13)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ sutarčių su partneriais valdymo posistemio naudojimo taisyklių patvirtinimo
(2024-01-12 Nr. 1K-12, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00470, įsigalioja 2024-01-13)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2022 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1K-93 „Dėl Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-12 Nr. 1K-13, TAR 2024-01-15, kodas 2024-00492, įsigalioja 2024-01-16)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-15 Nr. 1K-18, TAR 2024-01-15, kodas 2024-00560, įsigalioja 2024-01-16)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl Vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-15 Nr. 1K-20, TAR 2024-01-15, kodas 2024-00566, įsigalioja 2024-01-19)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės žemės tarnybos prie Aplinkos ministerijos sutikimų statyti / rekonstruoti statinius žemės sklypuose, besiribojančiuose su valstybinės žemės sklypais ar valstybine žeme, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo
(2024-01-16 Nr. 1P-7-(1.1 E.), TAR 2024-01-16, kodas 2024-00598, įsigalioja 2024-01-17)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2023 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 1V-90 „Dėl Administracinių nusižengimų teisenos vykdymo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-16 Nr. 1V-3, TAR 2024-01-16, kodas 2024-00642, įsigalioja 2024-01-17)

Lietuvos administracinių ginčų komisijos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos administracinių ginčų komisijos pirmininko 2023 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1VE-25 „Dėl Administracinių ginčų perdavimo nagrinėti teritoriniams padaliniams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-12 Nr. 1VE-3, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00461, įsigalioja 2024-01-13)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. AD1-282 „Dėl kontrolinių klausimynų“ pakeitimo
(2024-01-10 Nr. AD1-19, TAR 2024-01-10, kodas 2024-00315, įsigalioja 2024-01-11)

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatymo 11-1 straipsnio 6 dalyje nurodytų neesminių teisės aktų reikalavimų pažeidimų sąrašo patvirtinimo
(2024-01-09 Nr. AV-4, TAR 2024-01-10, kodas 2024-00350, įsigalioja 2024-01-11)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. B1-725 „Dėl Lietuvos Respublikos laivų, vykdančių veiklą tolimuosiuose žvejybos rajonuose, valstybinės veterinarinės kontrolės organizavimo ir išlaidų apmokėjimo“ pakeitimo
(2024-01-10 Nr. B1-54, TAR 2024-01-10, kodas 2024-00332, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2007 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. B1-373 „Dėl Nacionalinio atpažinimo žymens ir nacionalinio sveikumo ženklo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-10 Nr. B1-57, TAR 2024-01-10, kodas 2024-00333, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. B1-725 „Dėl Mažais kiekiais gaminamos laukinių medžiojamųjų gyvūnų mėsos veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-10 Nr. B1-58, TAR 2024-01-10, kodas 2024-00334, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. B1-678 „Dėl Labdarai ir paramai skirto maisto tvarkymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-10 Nr. B1-63, TAR 2024-01-10, kodas 2024-00337, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. sausio 21 d. įsakymo Nr. B1-39 „Dėl užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų stebėsenos“ pakeitimo
(2024-01-11 Nr. B1-67, TAR 2024-01-11, kodas 2024-00362, įsigalioja 2024-01-12)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. B1-535 „Dėl Vietinei rinkai skirtos smulkintos mėsos specialiųjų ženklinimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-12 Nr. B1-72, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00433, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2017 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. B1-684 „Dėl Transporto priemonių, kuriomis vežami gyvūnai, valymo, plovimo ir dezinfekavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-15 Nr. B1-89, TAR 2024-01-15, kodas 2024-00573, įsigalioja 2024-02-15)

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. BV-148 „Dėl Socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-01-11 Nr. BV-2, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00442, įsigalioja 2024-01-15)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. kovo 29 d. nutarimo Nr. O3E-332 „Dėl Jūrinės teritorijos naudojimo atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai konkursų organizavimo ir leidimų naudoti jūrinės teritorijos dalis atsinaujinančius energijos išteklius naudojančių elektrinių plėtrai ir eksploatacijai išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-11 Nr. O3E-28, TAR 2024-01-12, kodas 2024-00445, įsigalioja 2024-01-13)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. spalio 17 d. nutarimo Nr. O3E-1544 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos skirstymo vidutinės ir žemos įtampos tinklais paslaugų kainų viršutinių ribų 2024 metams koregavimo“ pakeitimo
(2024-01-16 Nr. O3E-37, TAR 2024-01-16, kodas 2024-00633, įsigalioja 2024-01-17)

Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus įsakymas
Dėl Informacinės visuomenės plėtros komiteto direktoriaus 2008 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. T-228 „Dėl valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformos funkcionavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-12 Nr. T-2(2024), TAR 2024-01-12, kodas 2024-00473, įsigalioja 2024-01-13)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio studijų fondo direktoriaus 2021 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V1-94 „Dėl Paramos, skiriamos įgyvendinant Europos Komisijos Europos kaimynystės politikos ir plėtros derybų generalinio direktorato, Europos Komisijos Tarptautinės partnerystės generalinio direktorato finansuojamos specialiosios programos „EU4Belarus: solidarumas su Baltarusijos žmonėmis“ (angl. EU4Belarus: Solidarity with People of Belarus) priemonės „Parama pažangiam mokymuisi ir mokymui EU4Belarus-SALT“ (angl. Support for Advanced Learning and Training – EU4Belarus-SALT) veiksmą, skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-15 Nr. V1-8, TAR 2024-01-15, kodas 2024-00559, įsigalioja 2024-01-16)

Lietuvos kultūros instituto direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos sezono Prancūzijoje 2024 m. projekto įgyvendinimo rezultatų ataskaitos ir Lietuvos sezono Prancūzijoje 2024 m. projekto dalinio finansavimo ataskaitos formų patvirtinimo
(2024-01-11 Nr. V-3, TAR 2024-01-11, kodas 2024-00397, įsigalioja 2024-01-12)

Žemės ūkio agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2024 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. VĮ-11 „Dėl Žemės ūkio kooperatinių bendrovių (žemės ūkio kooperatyvų) pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-15 Nr. VĮ-20, TAR 2024-01-15, kodas 2024-00553, įsigalioja 2024-01-16)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2018 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. 5-V-307 „Dėl Asmenų, norinčių tiesiogiai dirbti su sprogmenimis, išklausytų mokymo kursų pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-11 Nr. 5-V-19, TAR 2024-01-11, kodas 2024-00359, įsigalioja 2024-01-12)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-1.6.3-2024 „Kibernetinio saugumo užtikrinimas branduolinės energetikos objektuose“ patvirtinimo
(2024-01-15 Nr. 22.3-11, TAR 2024-01-15, kodas 2024-00572, įsigalioja 2024-05-01)

Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2010 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. 22.3-16 „Dėl Branduolinės saugos reikalavimų BSR-2.1.2-2010 „Bendrieji atominių elektrinių su RBMK-1500 tipo reaktoriais saugos užtikrinimo reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-01-16 Nr. 22.3-12, TAR 2024-01-16, kodas 2024-00641, įsigalioja 2024-05-01)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Įmonės veiklos statistinės ataskaitos F-01 (metinės) ir įmonės veiklos statistinės ataskaitos F-01 (metinės detalios) statistinių formuliarų patvirtinimo
(2024-01-16 Nr. DĮ-17, TAR 2024-01-16, kodas 2024-00617, įsigalioja 2024-01-17)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Investicijų statistinės ataskaitos KS-02 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2024-01-16 Nr. DĮ-18, TAR 2024-01-16, kodas 2024-00618, įsigalioja 2024-04-01)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl įkainių už Valstybės duomenų agentūros atliekamus darbus patvirtinimo
(2024-01-16 Nr. DĮ-19, TAR 2024-01-16, kodas 2024-00621, įsigalioja 2024-01-17)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl konkrečių darbų grupių darbo valandos įkainių už Valstybės duomenų agentūros atliekamus darbus, valstybės sveikatos duomenų pakartotinio naudojimo platformos resursų tipų ir vienetų įkainių patvirtinimo
(2024-01-16 Nr. DĮ-20, TAR 2024-01-16, kodas 2024-00624, įsigalioja 2024-01-17)

Valstybės duomenų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Darbo apmokėjimo statistinės ataskaitos DA-01 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2024-01-09 Nr. DĮ-6, TAR 2024-01-10, kodas 2024-00313, įsigalioja 2024-04-01)


<< Atgal