Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 9

2024 m. vasario 28 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2024 m. vasario 21 d. – 2024 m. vasario 27 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinė sutartis
Belgijos Karalystės, atstovaujamos Flandrijos Vyriausybės, Belgijos prancūzų bendruomenės Vyriausybės, Belgijos vokiečių bendruomenės Vyriausybės, Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės ir Nyderlandų Karalystės sutartis dėl aukštojo mokslo kvalifikacijų automatiško pripažinimo
2021-09-14, TAR 2024-02-27, kodas 2024-03603, įsigalioja 2024-05-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 491 „Dėl vietų automobiliams statyti, už naudojimąsi kuriomis negali būti nustatoma vietinė rinkliava, nustatymo“ pakeitimo
(2024-02-14 Nr. 131, TAR 2024-02-21, kodas 2024-03250, įsigalioja 2024-02-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos
(2024-02-21 Nr. 133, TAR 2024-02-22, kodas 2024-03395, įsigalioja 2024-02-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-21 Nr. 137, TAR 2024-02-22, kodas 2024-03400, įsigalioja 2024-02-23)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 9 d. nutarimo Nr. 851 „Dėl Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-21 Nr. 141, TAR 2024-02-23, kodas 2024-03452, įsigalioja 2024-02-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 23 d. nutarimo Nr. 921 „Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-21 Nr. 142, TAR 2024-02-23, kodas 2024-03453, įsigalioja 2024-02-24)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. kovo 24 d. nutarimo Nr. 330 „Dėl ministrams pavedamų valdymo sričių“ pakeitimo
(2024-02-21 Nr. 147, TAR 2024-02-26, kodas 2024-03520, įsigalioja 2024-02-27)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-22 Nr. 1K-67, TAR 2024-02-22, kodas 2024-03392, įsigalioja 2024-02-23)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1K-372 „Dėl Finansų ministerijos išlaidų priskyrimo apmokėtinoms iš techninės paramos lėšų išlaidoms“ pakeitimo“
(2024-02-27 Nr. 1K-69, TAR 2024-02-27, kodas 2024-03615, įsigalioja 2024-03-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. A1-514 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. A1-139 „Dėl Sprendimo dėl užsieniečio darbo atitikties Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikiams priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2024-02-21 Nr. A1-155, TAR 2024-02-23, kodas 2024-03484, įsigalioja 2024-02-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. A1-975 „Dėl Individualaus integracijos plano prieglobsčio gavėjui ar (ir) jo šeimos nariams parengimo, atnaujinimo ir integracijos stebėsenos bei pažangos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-22 Nr. A1-156, TAR 2024-02-22, kodas 2024-03384, įsigalioja 2024-02-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. A1-478 „Dėl Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo 27 straipsnio įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-02-23 Nr. A1-161, TAR 2024-02-23, kodas 2024-03483, įsigalioja 2024-02-24)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. A1-64 „Dėl Projekto „Pabėgėlių iš Ukrainos priėmimas ir ankstyva integracija“ Nr. HOME/2022/AMIF/AG/EMAS/TF1/LT/0013, finansuojamo iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo priemonės „Pagalba ekstremaliosios situacijos atveju“ lėšų, finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-27 Nr. A1-164, TAR 2024-02-27, kodas 2024-03614, įsigalioja 2024-02-28)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 4-861 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-23 Nr. 4-95, TAR 2024-02-23, kodas 2024-03473, įsigalioja 2024-02-24)

Aplinkos ministro, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. D1-174/A1-116 „Dėl Kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo už asmenis, turinčius teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-21 Nr. D1-53/A1-151, TAR 2024-02-21, kodas 2024-03299, įsigalioja 2024-02-22)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-1055 „Dėl Leidimų kirsti mišką išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-23 Nr. D1-55, TAR 2024-02-23, kodas 2024-03480, įsigalioja 2024-03-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-406 „Dėl Miškų tvarkymo schemų ir vidinės miškotvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-27 Nr. D1-56, TAR 2024-02-27, kodas 2024-03581, įsigalioja 2024-03-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Teisėkūros poveikio aplinkai ir klimato kaitai (ex ante) vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-02-27 Nr. D1-57, TAR 2024-02-27, kodas 2024-03599, įsigalioja 2024-03-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. D1-771 „Dėl Lietuvos elektros energetikos asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-27 Nr. D1-58, TAR 2024-02-27, kodas 2024-03600, įsigalioja 2024-02-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. D1-255 „Dėl Planų ar programų ir planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-27 Nr. D1-59, TAR 2024-02-27, kodas 2024-03601, įsigalioja 2024-03-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Statinių, trukdančių užtikrinti ar atkurti upių vientisumą, pašalinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-02-27 Nr. D1-60, TAR 2024-02-27, kodas 2024-03602, įsigalioja 2024-02-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Valstybinio geodezinio pagrindo tvarkymo ir krašto kartografavimo 2024–2026 metų programos patvirtinimo
(2024-02-27 Nr. D1-62, TAR 2024-02-27, kodas 2024-03604, įsigalioja 2024-02-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. V-241 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-02-01 „Įgyvendinti įtraukųjį švietimą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-26 Nr. V-228, TAR 2024-02-26, kodas 2024-03544, įsigalioja 2024-02-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-21 Nr. V-225, TAR 2024-02-21, kodas 2024-03264, įsigalioja 2024-02-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V-397 „Dėl Valstybės ir savivaldybių įstaigų sveikatos priežiūros specialistų veiklos vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-26 Nr. V-251, TAR 2024-02-26, kodas 2024-03488, įsigalioja 2024-02-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. V-1213 „Dėl 2024 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-26 Nr. V-254, TAR 2024-02-26, kodas 2024-03563, įsigalioja 2024-03-04)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-277 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-21 Nr. 3-64, TAR 2024-02-21, kodas 2024-03298, įsigalioja 2024-02-22)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-277 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-23 Nr. 3-65, TAR 2024-02-23, kodas 2024-03486, įsigalioja 2024-02-24)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 1-265 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-27 Nr. 1-42, TAR 2024-02-27, kodas 2024-03621, įsigalioja 2024-02-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 3D-649 „Dėl Tautinio paveldo produktų kūrėjų bendradarbiavimo veiklos finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-21 Nr. 3D-133, TAR 2024-02-21, kodas 2024-03254, įsigalioja 2024-02-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 3D-139 „Dėl Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano tiesioginių išmokų, sektorines ir kaimo plėtros intervencines priemones, paskirstymo sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-21 Nr. 3D-134, TAR 2024-02-21, kodas 2024-03256, įsigalioja 2024-02-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2002 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 422 „Dėl Mėsos ir paukštienos šviežumo įvertinimo techninio reglamento patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-02-21 Nr. 3D-135, TAR 2024-02-21, kodas 2024-03257, įsigalioja 2024-02-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 3D-236 „Dėl Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-21 Nr. 3D-136, TAR 2024-02-21, kodas 2024-03258, įsigalioja 2024-02-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 3D-36 „Dėl Melioracijos techninio reglamento MTR 1.12.02:2016 „Melioracijos darbų valstybinės priežiūros ir melioracijos sistemos naudojimo valstybinės priežiūros taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-22 Nr. 3D-139, TAR 2024-02-22, kodas 2024-03381, įsigalioja 2024-02-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. 3D-270 „Dėl Tautinio paveldo produktų atitikties tradicijai, tradicinių amatų meistrų ir tradicinių amatų centrų veiklos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-22 Nr. 3D-140, TAR 2024-02-22, kodas 2024-03382, įsigalioja 2024-02-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 3D-821 „Dėl Kaimo plėtros finansinių priemonių fondo, skirto Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano lėšomis įgyvendinamoms finansinėms priemonėms administruoti, valdytojo skyrimo ir finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-22 Nr. 3D-141, TAR 2024-02-22, kodas 2024-03387, įsigalioja 2024-02-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. 3D-598 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos Į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-23 Nr. 3D-142, TAR 2024-02-23, kodas 2024-03468, įsigalioja 2024-02-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 217 „Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos administravimo ir kontrolės“ pakeitimo
(2024-02-27 Nr. 3D-144, TAR 2024-02-27, kodas 2024-03609, įsigalioja 2024-02-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl išmokos dydžio nustatymo pareiškėjams, dalyvaujantiems Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Gyvūnų gerovė“ veiklose „Parama už galimybę pieniniams galvijams išeiti į ganyklas, įtraukiant jų ganymą laukuose šiltuoju metų laiku“ ir „Parama už galimybę galvijams laisvai išeiti į atvirą erdvę, ganyklas“
(2024-02-27 Nr. 3D-145, TAR 2024-02-27, kodas 2024-03613, įsigalioja 2024-02-28)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2023 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. 1V-503 „Dėl Tipinių valstybės tarnautojų, atliekančių parengties pareigūnų funkcijas, pareigybių aprašymų patvirtinimo ir šių pareigybių steigimo“ pakeitimo
(2024-02-23 Nr. 1V-172, TAR 2024-02-23, kodas 2024-03461, įsigalioja 2024-02-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2023 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 1V-354 „Dėl Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programos finansuotinų projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-23 Nr. 1V-178, TAR 2024-02-23, kodas 2024-03466, įsigalioja 2024-02-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1V-204 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų registracijos liudijimo blanko aprašymo ir privalomosios formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-23 Nr. 1V-179, TAR 2024-02-23, kodas 2024-03467, įsigalioja 2024-02-24)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 1V-536 „Dėl 2022–2030 metų Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-26 Nr. 1V-182, TAR 2024-02-26, kodas 2024-03547, įsigalioja 2024-02-27)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2008 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 1V-230 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų privalomų periodinių profilaktinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-26 Nr. 1V-183, TAR 2024-02-26, kodas 2024-03553, įsigalioja 2024-02-27)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 1V-325 „Dėl fiziologinių mitybos normų, pagal kurias maistu aprūpinami vidaus tarnybos sistemos pareigūnai specialių tarnybinių užduočių, susijusių su apribojimu palikti užduoties vietą, vykdymo laikotarpiu, taip pat atliekantys tarnybą lauko sąlygomis, patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-26 Nr. 1V-184, TAR 2024-02-26, kodas 2024-03558, įsigalioja 2024-02-27)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. VA-99 „Dėl Asmenų, turinčių teisę įsigyti akcizais apmokestinamų prekių su akcizų lengvata, registravimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo
(2024-02-23 Nr. VA-20, TAR 2024-02-23, kodas 2024-03406, įsigalioja 2024-02-24)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. VA-143 „Dėl Sprendimo išieškoti mokestinę nepriemoką užsienio valstybėje FR1067 formos, Sprendimo išieškoti pagal užsienio valstybės prašymą FR1068 formos bei su sprendimo išieškoti pagal užsienio valstybės prašymą vykdymu susijusių sprendimų formų FR1089, FR1088, FR1098 ir FR1097 bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-26 Nr. VA-21, TAR 2024-02-26, kodas 2024-03505, įsigalioja 2024-02-27)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. EV-95 „Dėl Darbo sutarties pasibaigimo, kai darbdavio (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) ar darbdavio atstovų buvimo vietos nustatyti neįmanoma arba kai darbdavys (jeigu darbdavys yra fizinis asmuo) yra miręs, tvarkos aprašo, Pažymos apie darbo santykių pasibaigimą formos VDI-DSPP-17 ir Prašymo dėl darbo santykių pasibaigimo konstatavimo formos VDI-DSPS-17 patvirtinimo” pakeitimo
(2024-02-27 Nr. EV-40, TAR 2024-02-27, kodas 2024-03610, įsigalioja 2024-02-28)

Viešojo valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Viešojo valdymo agentūros direktoriaus 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-92 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių ir profesinių kompetencijų aprašymų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-21 Nr. V-21, TAR 2024-02-21, kodas 2024-03275, įsigalioja 2024-02-22)

Viešojo valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Konfidencialumo pasižadėjimo stebėtojams formos patvirtinimo
(2024-02-22 Nr. V-23, TAR 2024-02-22, kodas 2024-03388, įsigalioja 2024-02-23)

Viešojo valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Pretendentų į įstaigos vadovo, priimamo konkurso būdu, pareigas kompetencijų vertinimo organizavimo rekomendacijų patvirtinimo
(2024-02-22 Nr. V-24, TAR 2024-02-22, kodas 2024-03391, įsigalioja 2024-02-23)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2017 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 1B-234 „Dėl Muitinės elektroninių paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-19 Nr. 1BE-135, TAR 2024-02-21, kodas 2024-03274, įsigalioja 2024-03-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. balandžio 2 d. įsakymo Nr. 1B-201 „Dėl Tarptautinės transporto priemonės svėrimo pažymos išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-23 Nr. 1BE-161, TAR 2024-02-23, kodas 2024-03449, įsigalioja 2024-02-24)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl importo ir eksporto (reeksporto) deklaracijų ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su importo ir eksporto (reeksporto) deklaracijomis, pateikimo, priėmimo ir apdorojimo
(2024-02-23 Nr. 1BE-165, TAR 2024-02-23, kodas 2024-03451, įsigalioja 2024-03-11)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2015 m. liepos 23 d. įsakymo Nr. 1B-607 „Dėl dokumentų ir įrašų nacionalinių kodų sąrašų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-02-26 Nr. 1BE-170, TAR 2024-02-27, kodas 2024-03579, įsigalioja 2024-03-11)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-26 Nr. 1BE-171, TAR 2024-02-27, kodas 2024-03578, įsigalioja 2024-02-28)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinynų taikymo
(2024-02-26 Nr. 1BE-174, TAR 2024-02-27, kodas 2024-03580, įsigalioja 2024-02-28)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2007 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1B-240 „Dėl Nacionalinių papildomų Lietuvos Respublikos integruoto tarifo kodų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-27 Nr. 1BE-177, TAR 2024-02-27, kodas 2024-03622, įsigalioja 2024-03-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2023 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 1BE-861 „Dėl dokumentų, nuorodų, informacijos nacionalinių kodų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-27 Nr. 1BE-178, TAR 2024-02-27, kodas 2024-03623, įsigalioja 2024-03-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1B-1164 „Dėl Muitinės pareigūnams draudžiamų tarnybos metu turėti daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-27 Nr. 1BE-179, TAR 2024-02-27, kodas 2024-03624, įsigalioja 2024-02-28)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio 2024 metų augalų veislių sąrašo patvirtinimo
(2024-02-22 Nr. A1-83, TAR 2024-02-22, kodas 2024-03405, įsigalioja 2024-02-23)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. lapkričio 10 d. įsakymo Nr. B1-970 „Dėl Kailinių gyvūnų laikymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-26 Nr. B1-254, TAR 2024-02-26, kodas 2024-03492, įsigalioja 2024-02-27)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2013 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. B1-12 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos sprendimų dėl administracinių poveikio priemonių taikymo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-26 Nr. B1-255, TAR 2024-02-26, kodas 2024-03493, įsigalioja 2024-02-27)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. B1-207 „Dėl Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraščio ir leidimo paskersti gyvūną skerdykloje formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-26 Nr. B1-258, TAR 2024-02-26, kodas 2024-03504, įsigalioja 2024-02-27)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo taisyklių ir susijusių reikalavimų sąvado patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-23 Nr. O3E-222, TAR 2024-02-23, kodas 2024-03459, įsigalioja 2024-02-24)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl paskirtinės programos „Informacinės technologijos mokslo ir žinių visuomenės plėtrai“ projektų papildomo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-02-13 Nr. V-61, TAR 2024-02-26, kodas 2024-03523, įsigalioja 2024-02-27)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2024 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. V-47 „Dėl „Eureka“ tinklo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektų atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-23 Nr. V-83, TAR 2024-02-23, kodas 2024-03482, įsigalioja 2024-02-24)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Deaktyvacijos sertifikatų ir pažymų, kad ginklai (šaudmenys) yra visiškai netinkami naudoti, išdavimo taisyklių patvirtinimo
(2024-02-23 Nr. 5-V-191, TAR 2024-02-23, kodas 2024-03470, įsigalioja 2024-03-01)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento teikiamų konsultacijų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-02-22 Nr. T1-12, TAR 2024-02-22, kodas 2024-03386, įsigalioja 2024-02-23)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2024 m. vasario 19 d. įsakymo Nr. 2V-42(1.4E) „Dėl Jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką projektų finansavimo 2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-21 Nr. 2V-47(1.4E), TAR 2024-02-21, kodas 2024-03306, įsigalioja 2024-02-22)


<< Atgal