Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 10

2024 m. kovo 6 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2024 m. vasario 28 d. – 2024 m. kovo 5 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. balandžio 27 d. nutarimo Nr. 424 „Dėl Asmens vardo ir pavardės rašymo asmens tapatybę patvirtinančiuose ir kituose dokumentuose taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-28 Nr. 152, TAR 2024-02-29, kodas 2024-03745, įsigalioja 2024-03-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimo Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“ pakeitimo
(2024-02-28 Nr. 153, TAR 2024-02-29, kodas 2024-03746, įsigalioja 2024-03-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 1655 „Dėl Užsienio valstybėse likusių be tėvų globos vaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-28 Nr. 154, TAR 2024-02-29, kodas 2024-03748, įsigalioja 2024-03-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1025 „Dėl valstybės ir savivaldybių turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo viešosiose įstaigose“ pakeitimo
(2024-02-28 Nr. 160, TAR 2024-03-01, kodas 2024-03885, įsigalioja 2024-03-02)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 21 d. nutarimo Nr. 187 „Dėl civilinių institucijų pareigūnų funkcijų atlikimo karinėse teritorijose“ pakeitimo
(2024-02-28 Nr. 161, TAR 2024-03-01, kodas 2024-03888, įsigalioja 2024-03-02)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl vidutinės svertinės mažmeninės cigarečių pardavimo kainos patvirtinimo
(2024-02-28 Nr. 1K-71, TAR 2024-02-28, kodas 2024-03669, įsigalioja 2024-03-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 1K-256 „Dėl Tvarių viešųjų finansų plėtros programos pažangos priemonės „Stiprinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę ir skatinti privačių investicijų pritraukimą“ pakeitimo
(2024-02-28 Nr. 1K-72, TAR 2024-02-28, kodas 2024-03692, įsigalioja 2024-02-29)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2023 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1K-365 „Dėl Bazinio priedo mokėjimo asmens sveikatos priežiūros įstaigos teikiamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms užtikrinti ataskaitos formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-04 Nr. 1K-72, TAR 2024-03-04, kodas 2024-03977, įsigalioja 2024-03-05)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2022 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 1K-129 „Dėl Aktyviojo gydymo paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos sąnaudų apskaitos ir priskyrimo sąnaudų grupėms pagal giminingų diagnozių grupių metodą modelio naudotojo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-04 Nr. 1K-73, TAR 2024-03-04, kodas 2024-04014, įsigalioja 2024-03-05)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2023 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. 1K-416 „Dėl Oficialiosios statistikos 2024 metų programos I dalies patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-01 Nr. 1K-75, TAR 2024-03-01, kodas 2024-03830, įsigalioja 2024-03-02)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2006 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. 1K-263 „Dėl Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-01 Nr. 1K-76, TAR 2024-03-01, kodas 2024-03884, įsigalioja 2024-03-02)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2021 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 1K-372 „Dėl Finansų ministerijos išlaidų priskyrimo apmokėtinoms iš techninės paramos lėšų išlaidoms“ pakeitimo
(2024-03-04 Nr. 1K-77, TAR 2024-03-04, kodas 2024-03960, įsigalioja 2024-03-05)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2021 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1K-53 „Dėl Atvejų, kada fiziniai asmenys gali būti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 2 punkte nustatyto paramos dalyko gavėjais, ir Paramos teikimo šiems gavėjams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-03-04 Nr. 1K-78, TAR 2024-03-04, kodas 2024-03971, įsigalioja 2024-03-05)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 1K-346 „Dėl Išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-05 Nr. 1K-83, TAR 2024-03-05, kodas 2024-04086, įsigalioja 2024-03-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-29 Nr. A1-173, TAR 2024-02-29, kodas 2024-03798, įsigalioja 2024-03-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. sausio 5 d. įsakymo Nr. A1-10 „Dėl asmenų, kuriems iki 2023 m. gruodžio 31 d. buvo nustatytas darbingumo lygis, specialiųjų poreikių lygis, teisių išsaugojimo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-02-29 Nr. A1-177, TAR 2024-02-29, kodas 2024-03800, įsigalioja 2024-03-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Kvietimo Nr. PMIF-1.05-V-01 teikti paraiškas finansuoti projektą iš 2021–2027 metų prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų, įgyvendinant 1 konkretų tikslą „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ ir 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-07 „Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą“ aprašo 12 veiklą „Prieglobsčio prašytojų priėmimo infrastruktūros atnaujinimas ir plėtra“, patvirtinimo
(2024-03-01 Nr. A1-182, TAR 2024-03-01, kodas 2024-03935, įsigalioja 2024-03-02)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. A1-152/V-443 „Dėl Struktūrizuoto dokumento S041 ir E 104 formos pažymos išdavimo Lietuvos Respublikoje apdraustiems socialiniu ir (ar) privalomuoju sveikatos draudimu asmenims tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-05 Nr. A1-185/V-283, TAR 2024-03-05, kodas 2024-04076, įsigalioja 2024-03-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. A1-47 „Dėl Lėšų paskirstymo 2024 metais savivaldybėms socialinių paslaugų įstaigose dirbančių socialinių paslaugų srities darbuotojų pareiginei algai padidinti patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-05 Nr. A1-187, TAR 2024-03-05, kodas 2024-04102, įsigalioja 2024-03-06)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 4-875 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-15-02 „Skatinti talentų ir kompetencijų pasiūlą pažangiai ekonomikai“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-01 Nr. 4-111, TAR 2024-03-01, kodas 2024-03854, įsigalioja 2024-03-02)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. 4-568 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Perspektyva“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-01 Nr. 4-114, TAR 2024-03-01, kodas 2024-03855, įsigalioja 2024-03-02)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 4-885 „Dėl 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-01 Nr. 4-115, TAR 2024-03-01, kodas 2024-03909, įsigalioja 2024-03-02)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 4-460 „Dėl Subsidijų, kuriomis siekiama skatinti įmonių inovatyvių produktų komercializavimą, skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-01 Nr. 4-116, TAR 2024-03-01, kodas 2024-03912, įsigalioja 2024-03-02)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 4-885 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-01 Nr. 4-117, TAR 2024-03-01, kodas 2024-03917, įsigalioja 2024-03-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. D1-492 „Dėl Lietuvos elektros energetikos asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-27 Nr. D1-61, TAR 2024-02-28, kodas 2024-03645, įsigalioja 2024-02-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.02:2024 „Slėptuvės, kolektyvinės apsaugos statinio ir priedangos projektavimo ir įrengimo reikalavimai“ patvirtinimo
(2024-02-28 Nr. D1-63, TAR 2024-02-28, kodas 2024-03696, įsigalioja 2024-02-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. D1-233 „Dėl Aplinkos apsaugos rėmimo programos oro ir vandens taršos mažinimo ir prevencijos investicinių projektų 2023–2024 m. finansavimo krypčių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-29 Nr. D1-64, TAR 2024-02-29, kodas 2024-03742, įsigalioja 2024-03-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 437 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšomis finansuojamų investicinių projektų įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-04 Nr. D1-67, TAR 2024-03-04, kodas 2024-03964, įsigalioja 2024-03-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. D1-210 „Dėl Vietovių, atitinkančių gamtinių buveinių apsaugai svarbių teritorijų atrankos kriterijus, sąrašo, skirto pateikti Europos komisijai, patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-04 Nr. D1-68, TAR 2024-03-04, kodas 2024-03967, įsigalioja 2024-03-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. D1-243 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos regioninės pažangos priemonės Nr. 02-001-06-07-02 (RE) „Didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą“ finansavimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-04 Nr. D1-69, TAR 2024-03-04, kodas 2024-03969, įsigalioja 2024-03-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 194 „Dėl nenukirsto valstybinio miško kainų“ pakeitimo
(2024-03-05 Nr. D1-70, TAR 2024-03-05, kodas 2024-04061, įsigalioja 2024-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Nenukirsto valstybinio miško kainų sąrašo patvirtinimo
(2024-03-05 Nr. D1-71, TAR 2024-03-05, kodas 2024-04065, įsigalioja 2024-05-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mokinių saugaus važiavimo dviračiu ir elektrine mikrojudumo priemone mokymo kurso aprašo patvirtinimo
(2024-02-28 Nr. V-230, TAR 2024-02-28, kodas 2024-03647, įsigalioja 2024-02-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. V-952 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-04-03 „Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-28 Nr. V-231, TAR 2024-02-28, kodas 2024-03648, įsigalioja 2024-02-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Ekspertinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų meno veiklos vertinimo aprašo patvirtinimo
(2024-02-28 Nr. V-232, TAR 2024-02-28, kodas 2024-03649, įsigalioja 2028-01-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Brandos darbo organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-02-28 Nr. V-240, TAR 2024-02-28, kodas 2024-03694, įsigalioja 2024-02-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-1212 „Dėl Mokyklos bendruomenės sprendimų dėl savivaldybės mokyklų tinklo kūrimo priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-05 Nr. V-250, TAR 2024-03-05, kodas 2024-04054, įsigalioja 2024-03-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. V-570 „Dėl Pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-05 Nr. V-262, TAR 2024-03-05, kodas 2024-04095, įsigalioja 2024-03-06)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1877 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-06-01 „Pirmiausia – mokytojas“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-05 Nr. V-263, TAR 2024-03-05, kodas 2024-04097, įsigalioja 2024-03-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. V-2341 „Dėl Klinikinių laboratorinių tyrimų nomenklatūros patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-02-27 Nr. V-261, TAR 2024-02-28, kodas 2024-03646, įsigalioja 2024-04-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-28 Nr. V-264, TAR 2024-02-28, kodas 2024-03608, įsigalioja 2024-02-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. Įsakymo Nr. V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-28 Nr. V-266, TAR 2024-02-28, kodas 2024-03609, įsigalioja 2024-02-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-01 Nr. V-273, TAR 2024-03-01, kodas 2024-03870, įsigalioja 2024-03-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. V-786 „Dėl Aktyviojo gydymo paslaugų teikimo sąnaudų, apmokamų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, priskyrimo sąnaudų grupėms pagal giminingų diagnozių grupių metodą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-04 Nr. V-275, TAR 2024-03-04, kodas 2024-03978, įsigalioja 2024-03-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-361 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų mėnesinio darbo užmokesčio kintamosios dalies dydžio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-05 Nr. V-280, TAR 2024-03-05, kodas 2024-04053, įsigalioja 2024-03-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. V-668 „Dėl Dienos chirurgijos paslaugų teikimo ir apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-05 Nr. V-284, TAR 2024-03-05, kodas 2024-04062, įsigalioja 2024-03-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. V-234 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių ir medicinos priemonių kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-05 Nr. V-287, TAR 2024-03-05, kodas 2024-04099, įsigalioja 2024-03-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-05 Nr. V-289, TAR 2024-03-05, kodas 2024-04103, įsigalioja 2024-03-06)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Vilniaus, Kauno ir Palangos civilinių aerodromų Perspektyvinių triukšmo žemėlapių, skirtų kompensacijoms išmokėti, patvirtinimo
(2024-02-28 Nr. 3-68, TAR 2024-02-28, kodas 2024-03664, įsigalioja 2024-02-29)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Vilniaus, Kauno ir Palangos civilinių aerodromų Perspektyvinių triukšmo žemėlapių, skirtų triukšmo apsauginėms zonoms nustatyti, patvirtinimo
(2024-02-28 Nr. 3-69, TAR 2024-02-28, kodas 2024-03665, įsigalioja 2024-02-29)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3-223 „Dėl Keleivių ir bagažo vežimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-29 Nr. 3-73, TAR 2024-02-29, kodas 2024-03751, įsigalioja 2024-03-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. 3-197 „Dėl Viešosios geležinkelių infrastruktūros pajėgumų skyrimo perpildytoje viešosios geležinkelių infrastruktūros dalyje prioriteto taisyklių nustatymo“ pakeitimo
(2024-02-29 Nr. 3-74, TAR 2024-02-29, kodas 2024-03807, įsigalioja 2024-03-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 3-439 „Dėl leidimų vykdyti tarptautinius krovinių vežimus pavyzdžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-04 Nr. 3-78, TAR 2024-03-04, kodas 2024-04006, įsigalioja 2025-01-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-277 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-04 Nr. 3-81, TAR 2024-03-04, kodas 2024-04012, įsigalioja 2024-03-05)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl tarptautinės organizacijos ir užsienio valstybės normatyvinių statybos techninių dokumentų tiesioginio taikymo
(2024-02-27 Nr. 1-43, TAR 2024-02-28, kodas 2024-03660, įsigalioja 2024-02-29)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2023 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1-390 „Dėl Energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ veiklos Nr. 11 „Privačių ir viešųjų juridinių asmenų investicijos į elektros energijos iš AEI gamybos įrenginius“ valstybės pagalbos teikimo schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-01 Nr. 1-44, TAR 2024-03-01, kodas 2024-03951, įsigalioja 2024-03-02)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Medijų rėmimo fondo finansuojamų projektų teikimo taisyklių patvirtinimo
(2024-02-29 Nr. ĮV-176, TAR 2024-02-29, kodas 2024-03789, įsigalioja 2024-03-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl į Kultūros paveldo fondą grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų naudojimo
(2024-03-04 Nr. ĮV-204, TAR 2024-03-04, kodas 2024-04004, įsigalioja 2024-03-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-640 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Investicijos į žemės ūkio valdas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-28 Nr. 3D-148, TAR 2024-02-28, kodas 2024-03651, įsigalioja 2024-02-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. 3D-356 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų nuo 2019 metų, patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-29 Nr. 3D-150, TAR 2024-02-29, kodas 2024-03749, įsigalioja 2024-03-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-254 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-01 Nr. 3D-153, TAR 2024-03-01, kodas 2024-03862, įsigalioja 2024-03-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. 3D-211 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos statinių ir melioracijos sistemų naudojimo ir priežiūros, būklės vertinimo, darbų apimčių nustatymo, melioracijos sistemų apsaugos, melioracijos darbų finansavimo ir melioracijos statinių nurašymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-01 Nr. 3D-154, TAR 2024-03-01, kodas 2024-03922, įsigalioja 2024-03-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-577 „Dėl Finansinių priemonių, finansuojamų iš grąžintų ir grąžintinų lėšų, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-01 Nr. 3D-155, TAR 2024-03-01, kodas 2024-03923, įsigalioja 2024-03-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. 3D-328 „Dėl Valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos inžinerinių statinių rekonstravimo darbų investicijų projektų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-01 Nr. 3D-156, TAR 2024-03-01, kodas 2024-03940, įsigalioja 2024-04-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl techninės klaidos ištaisymo žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakyme Nr. 3D-598 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“
(2024-03-04 Nr. 3D-160, TAR 2024-03-04, kodas 2024-03980, įsigalioja 2024-03-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 3D-932 „Dėl Sėkmingiausiai dirbančių tradicinių amatininkų ir tradicinių amatų centrų premijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-04 Nr. 3D-161, TAR 2024-03-04, kodas 2024-03981, įsigalioja 2024-03-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Vietovės su gamtinėmis ar kitomis specifinėmis kliūtimis“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2024-03-05 Nr. 3D-165, TAR 2024-03-05, kodas 2024-04064, įsigalioja 2024-03-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 3D-624 „Dėl Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-05 Nr. 3D-166, TAR 2024-03-05, kodas 2024-04066, įsigalioja 2024-03-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 3D-132 „Dėl Žemės, miškų, maisto, žuvininkystės ūkio ir kaimo plėtros sektoriaus dalyvių neformaliojo suaugusiųjų švietimo mokymo programų rengimo bendrųjų reikalavimų aprašo ir sąvado sudarymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-05 Nr. 3D-167, TAR 2024-03-05, kodas 2024-04067, įsigalioja 2024-03-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 3D-451 „Dėl Ūkinių gyvūnų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-05 Nr. 3D-169, TAR 2024-03-05, kodas 2024-04081, įsigalioja 2024-03-06)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2009 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-97 „Dėl Specialiųjų atašė, jų padėjėjų ir pavaduotojų ūkinio aptarnavimo Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų išlaidų apskaičiavimo ir apmokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-04 Nr. V-78, TAR 2024-03-04, kodas 2024-03996, įsigalioja 2024-03-05)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2020 m. lapkričio 6 d. įsakymo Nr. 1V-1145 „Dėl Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021–2027 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-01 Nr. 1V-186, TAR 2024-03-01, kodas 2024-03933, įsigalioja 2024-03-02)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2022 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 1V-744 „Dėl Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-01 Nr. 1V-187, TAR 2024-03-01, kodas 2024-03934, įsigalioja 2024-03-02)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2006 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 1V-425 „Dėl Papildomai per programas iš valstybės biudžeto remiamos vidaus tarnybos sistemos ir Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos pareigūnų sveikatos priežiūros masto patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-05 Nr. 1V-190, TAR 2024-03-05, kodas 2024-04077, įsigalioja 2024-03-06)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2024 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. V-98 „Dėl 2023–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos nacionalinės kibernetinio saugumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 06-007-10-05-07 „Stiprinti kibernetinį atsparumą “ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-29 Nr. V-167, TAR 2024-02-29, kodas 2024-03754, įsigalioja 2024-03-01)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2023 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-981 „Dėl įgaliojimų suteikimo Lietuvos kariuomenei“ pakeitimo
(2024-02-29 Nr. V-169, TAR 2024-03-05, kodas 2024-04075, įsigalioja 2024-03-06)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. VA-142 „Dėl sprendimų išieškoti mokestinę nepriemoką iš laiduotojų ar garantų turto formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-01 Nr. VA-23, TAR 2024-03-01, kodas 2024-03831, įsigalioja 2024-03-02)

Lietuvos auditorių rūmų prezidiumo nutarimas
Dėl Audito įmonės ataskaitos dėl pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo, teikimo Lietuvos auditorių rūmams tvarkos aprašo tvirtinimo
(2024-02-20 Nr. 1.4-9.2.15.2, TAR 2024-03-04, kodas 2024-04010, įsigalioja 2024-03-05)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-04 Nr. EV-44, TAR 2024-03-04, kodas 2024-03989, įsigalioja 2024-03-05)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2024 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1S-19 „Dėl Prekių viešojo pirkimo–pardavimo sutarties tipinių sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-29 Nr. 1S-30, TAR 2024-02-29, kodas 2024-03752, įsigalioja 2024-03-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-28 Nr. 1BE-183, TAR 2024-02-28, kodas 2024-03683, įsigalioja 2024-03-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2012 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-474 „Dėl Eksportuojamų žemės ūkio produktų, už kuriuos skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, kontrolinių kodų sąrašo, Sprendimų dėl muitinio įforminimo pabaigos klasifikatoriaus, Garantijų tikrinimo naujojoje kompiuterizuotoje tranzito sistemoje (NCTS) rezultatų klasifikatoriaus ir Sprendimų dėl saugumo ir saugos tikrinimų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-29 Nr. 1BE-186, TAR 2024-02-29, kodas 2024-03790, įsigalioja 2024-03-01)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. 53-V „Dėl Notarams ir teisę atlikti notarinius veiksmus turintiems asmenims skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui, patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais pripažinimo netekusiu galios
(2024-03-01 Nr. V-34, TAR 2024-03-01, kodas 2024-03829, įsigalioja 2024-03-02)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 03-23 „Dėl Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-28 Nr. 03-28, TAR 2024-03-01, kodas 2024-03920, įsigalioja 2024-05-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamente prie Vidaus reikalų ministerijos vykdomų civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo
(2024-03-04 Nr. 1-141 /2024 (1.4 E), TAR 2024-03-04, kodas 2024-04017, įsigalioja 2024-03-05)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl UAB „Ignitis“ 2024 m. I pusmečio visuomeninių elektros energijos kainų ir jų taikymo tvarkos koregavimo
(2024-02-28 Nr. O3E-234, TAR 2024-02-28, kodas 2024-03667, įsigalioja 2024-02-29)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros skirstomųjų tinklų 2024 metų įkainių patvirtinimo
(2024-02-28 Nr. O3E-235, TAR 2024-02-28, kodas 2024-03672, įsigalioja 2024-04-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. O3E-1748 „Dėl UAB „Ignitis“ gamtinių dujų tarifų buitiniams vartotojams 2024 metų I pusmečiui tvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-28 Nr. O3E-253, TAR 2024-02-28, kodas 2024-03697, įsigalioja 2024-02-29)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. O3E-1753 „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energiją gaminančių buitinių vartotojų naudojimosi elektros tinklais paslaugų kainų nustatymo 2024 metams“ pakeitimo
(2024-02-28 Nr. O3E-261, TAR 2024-02-28, kodas 2024-03704, įsigalioja 2024-04-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Pagaminto ir planuojamo pagaminti elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių kiekio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-02-28 Nr. O3E-262, TAR 2024-02-28, kodas 2024-03605, įsigalioja 2024-02-29)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę, stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos likvidavimo
(2024-03-04 Nr. VKE-67, TAR 2024-03-05, kodas 2024-04089, įsigalioja 2024-03-06)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-1567 „Dėl Vaistinių preparatų, leidžiamų parduoti vaistinių preparatų mažmeninės prekybos įmonėse, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-29 Nr. (1.72E)1A-252, TAR 2024-02-29, kodas 2024-03741, įsigalioja 2024-04-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Duomenų apie ambulatorines paliatyviosios pagalbos paslaugas ir ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančių darbuotojų užimamus etatus ataskaitos formos patvirtinimo
(2024-02-29 Nr. 1K-64, TAR 2024-02-29, kodas 2024-03784, įsigalioja 2024-03-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1K-11 „Dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos tvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-05 Nr. 1K-74, TAR 2024-03-05, kodas 2024-04083, įsigalioja 2024-03-06)

Valstybinio patentų biuro direktoriaus įsakymas
Dėl Registruoto 2023 metų prekių ženklo konkurso nuostatų patvirtinimo
(2024-02-29 Nr. 3R-22-(1.2 E), TAR 2024-02-29, kodas 2024-03750, įsigalioja 2024-03-01)

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Teisėkūros poveikio aplinkai ir klimato kaitai kiekybinio (ex ante) vertinimo metodinių rekomendacijų aplinkos ir klimato kaitos sritims patvirtinimo
(2024-03-05 Nr. AV-46, TAR 2024-03-05, kodas 2024-04082, įsigalioja 2024-03-06)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2005 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. B1-180 „Dėl Bitynų, bičių produktų ir bičių užkrečiamųjų ligų kontrolės reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-28 Nr. B1-262, TAR 2024-02-29, kodas 2024-03757, įsigalioja 2024-03-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. B1-489 „Dėl mėginių paėmimo tirti aktų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-29 Nr. B1-269, TAR 2024-02-29, kodas 2024-03747, įsigalioja 2024-03-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Biologinio saugumo priemonių reikalavimų kailinių gyvūnų laikymo vietose patvirtinimo
(2024-02-29 Nr. B1-273, TAR 2024-02-29, kodas 2024-03753, įsigalioja 2024-03-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. B1-1014 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kontrolinių pirkimų atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-29 Nr. B1-274, TAR 2024-03-04, kodas 2024-04009, įsigalioja 2024-03-05)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. B1-995 „Dėl Biologinio saugumo priemonių reikalavimų paukštininkystės ūkiams patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-01 Nr. B1-287, TAR 2024-03-01, kodas 2024-03947, įsigalioja 2024-03-02)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2020 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. B1-26 „Dėl Administracinio nusižengimo protokolų surašymo ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo Valstybinėje maisto ir veterinarijos tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-01 Nr. B1-293, TAR 2024-03-01, kodas 2024-03952, įsigalioja 2024-03-02)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2021 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. B1-608 „Dėl pavyzdinių pirminių eksporto veterinarijos sertifikatų formų gyvūniniams produktams, skirtiems žmonių maistui ir vežamiems į Europos Sąjungos valstybes nares, kurie vėliau bus eksportuojami į trečiąsias šalis, išskyrus Eurazijos Ekonominės Sąjungos šalis (EES), patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-04 Nr. B1-300, TAR 2024-03-04, kodas 2024-04015, įsigalioja 2024-03-05)

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus įsakymas
Dėl Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V1-206 „Dėl Informacinių ir ryšių technologijų sektoriaus profesinio standarto patvirtinimo“, pakeitimo
(2024-02-29 Nr. V1-45, TAR 2024-03-01, kodas 2024-03880, įsigalioja 2024-03-02)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. V-298 „Dėl Dokumentų, suteikiančių teisę dirbti Lietuvos Respublikoje užsieniečiams, išdavimo, pratęsimo ir panaikinimo, prašymų išduoti tokius dokumentus netenkinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-29 Nr. V-44, TAR 2024-02-29, kodas 2024-03762, įsigalioja 2024-03-01)

Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1V-1162 „Dėl Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo rekomendacijų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-03-05 Nr. TN-177, TAR 2024-03-05, kodas 2024-04093, įsigalioja 2024-03-06)

Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos nutarimas
Dėl Galutinių paslaugų gavėjų galimybės naudotis skubiosios pagalbos tarnybų iškvietimo paslaugas teikiančių institucijų paslaugomis tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-03-05 Nr. TN-178, TAR 2024-03-05, kodas 2024-04101, įsigalioja 2024-03-06)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus 2020 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. T1-108 „Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente gautos medžiagos ir paklausimų, susijusių su neapdoroto tabako, tabako gaminių, su tabako gaminiais susijusių gaminių ir alkoholio produktų priežiūra, nagrinėjimo bei privalomųjų nurodymų davimo informacijos prieglobos ir (ar) viešojo elektroninio ryšių tinklo paslaugų teikėjui taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-02-27 Nr. T1-16, TAR 2024-03-04, kodas 2024-03976, įsigalioja 2024-03-05)

Lietuvos kariuomenės vado įsakymas
Dėl Lietuvos kariuomenės tinkamumo skraidyti reikalavimų 21 dalies „Karinių orlaivių ir susijusių gaminių, dalių ir prietaisų, projektavimo ir gamybos organizacijų sertifikavimas“ patvirtinimo
(2024-03-04 Nr. V-368, TAR 2024-03-05, kodas 2024-04021, įsigalioja 2024-03-06)

Valstybinės kultūros paveldo komisijos nutarimas
Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos 2023 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo
(2024-02-23 Nr. N-4, TAR 2024-02-28, kodas 2024-03685, įsigalioja 2024-02-29)


<< Atgal