Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 12

2024 m. kovo 20 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2024 m. kovo 13 d. – 2024 m. kovo 19 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymo Nr. IX-966 5 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15-1, 15-2 straipsniais ir priedu įstatymas
(2024-03-14 Nr. XIV-2483, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04797, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-03-14 Nr. XIV-2484, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04798, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 290 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-03-14 Nr. XIV-2485, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04800, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 24, 25, 32, 39-1, 249-1, 250-2, 250-4, 250-6 ir 252-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-03-14 Nr. XIV-2488, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04809, įsigalioja 2024-03-16)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2024-03-14 Nr. (22.35E)3-1443, TAR 2024-03-14, kodas 2024-04655, įsigalioja 2024-03-14)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-03-13 Nr. 181, TAR 2024-03-14, kodas 2024-04685, įsigalioja 2024-03-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. balandžio 8 d. nutarimo Nr. 387 „Dėl Garbės donoro vardo suteikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-13 Nr. 182, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04738, įsigalioja 2024-05-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 29 d. nutarimo Nr. 1073 „Dėl Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-13 Nr. 184, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04742, įsigalioja 2024-03-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 30 d. nutarimo Nr. 1059 „Dėl Modernizavimo fondo projektų atrankos komisijos sudarymo ir Modernizavimo fondo projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-13 Nr. 186, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04746, įsigalioja 2024-03-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 4 d. nutarimo Nr. 918 „Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto įgyvendinimo ir Elektros energetikos sistemos saugumo ir patikimumo stiprinimo veiksmų ir priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-13 Nr. 192, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04762, įsigalioja 2024-03-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „Harmony Link sausumos jungtis“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo
(2024-03-13 Nr. 193, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04763, įsigalioja 2024-03-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. 821 „Dėl Elektros energetikos projektų, vykdomų įgyvendinant elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projektą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-13 Nr. 194, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04764, įsigalioja 2024-03-16)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų Kabineto susitarimo dėl diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų darbuotojų šeimų narių teisės vykdyti atlygintiną veiklą patvirtinimo
(2024-03-13 Nr. 196, TAR 2024-03-18, kodas 2024-04835, įsigalioja 2024-03-19)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo išvada
Dėl Europos Tarybos konvencijos dėl smurto prieš moteris ir smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir kovos su juo nuostatų atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2024-03-14 Nr. KT24-I1/2024, TAR 2024-03-14, kodas 2024-04688, įsigalioja 2024-03-14)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2024 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 1K-53 „Dėl Šveicarijos Konfederacijos ir Lietuvos Respublikos bendradarbiavimo programos įgyvendinimo Lietuvoje“ pakeitimo
(2024-03-14 Nr. 1K-101, TAR 2024-03-14, kodas 2024-04681, įsigalioja 2024-03-15)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto pajamų ir programų finansavimo lėšų paskirstymo pagal ketvirčius
(2024-03-14 Nr. 1K-102, TAR 2024-03-14, kodas 2024-04682, įsigalioja 2024-03-15)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 1K-268 „Dėl Tvarių viešųjų finansų plėtros programos pažangos priemonės „Didinti (gerinti) mokestinių prievolių vykdymą“ pakeitimo
(2024-03-14 Nr. 1K-103, TAR 2024-03-14, kodas 2024-04683, įsigalioja 2024-03-15)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 1K-117 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-14 Nr. 1K-104, TAR 2024-03-14, kodas 2024-04689, įsigalioja 2024-03-15)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-03-15 Nr. 1K-105, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04727, įsigalioja 2024-03-16)

Finansų ministro įsakymas
Dėl 2024–2028 metų visuomenės finansinio švietimo veiksmų plano patvirtinimo
(2024-03-15 Nr. 1K-106, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04745, įsigalioja 2024-03-16)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2023 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 1K-126 „Dėl savivaldybės ataskaitų teikimo Finansų ministerijai“ pakeitimo
(2024-03-15 Nr. 1K-107, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04766, įsigalioja 2024-03-16)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2021 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. 1K-237 „Dėl funkcijų paskirstymo įgyvendinant 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“ pakeitimo
(2024-03-13 Nr. 1K-92, TAR 2024-03-13, kodas 2024-04551, įsigalioja 2024-03-14)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1K-152 „Dėl viešojo sektoriaus subjektų finansinių ataskaitų rinkinių konsolidavimo“ pakeitimo
(2024-03-13 Nr. 1K-94, TAR 2024-03-13, kodas 2024-04575, įsigalioja 2024-03-14)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-14 Nr. 1K-98, TAR 2024-03-14, kodas 2024-04639, įsigalioja 2024-03-15)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-03-14 Nr. 1K-99, TAR 2024-03-14, kodas 2024-04640, įsigalioja 2024-03-15)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. A1-622 „Dėl Asmens su negalia dalyvumo užtikrinimo 2024–2026 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-13 Nr. A1-198, TAR 2024-03-13, kodas 2024-04609, įsigalioja 2024-03-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. A1-350 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-02 „Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-13 Nr. A1-200, TAR 2024-03-13, kodas 2024-04610, įsigalioja 2024-03-14)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. A1-492/V-836 „Dėl Ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo ir Ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo pagrindų kvalifikacijos tobulinimo programos turinio gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-18 Nr. A1-216/V-340, TAR 2024-03-19, kodas 2024-04918, įsigalioja 2024-03-20)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 4-259 „Dėl Subsidijų, skirtų „GovTech“ sprendimų diegimui skatinti viešojo sektoriaus subjektuose, skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-03-14 Nr. 4-140, TAR 2024-03-14, kodas 2024-04705, įsigalioja 2024-03-15)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Subsidijų, kuriomis viešojo sektoriaus subjektai skatinami diegti „GovTech“ sprendimus, skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-03-14 Nr. 4-141, TAR 2024-03-14, kodas 2024-04706, įsigalioja 2024-03-15)

Aplinkos ministro ir Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-13 Nr. D1-79/3D-204, TAR 2024-03-13, kodas 2024-04589, įsigalioja 2024-03-14)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-14 Nr. D1-81, TAR 2024-03-14, kodas 2024-04652, įsigalioja 2024-03-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) Kvietimo teikti paraiškas sąlygų aprašo patvirtinimo
(2024-03-14 Nr. D1-83, TAR 2024-03-14, kodas 2024-04684, įsigalioja 2024-03-15)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. D1-256 „Dėl Paviršinių vandens telkinių tipų aprašo ir paviršinių vandens telkinių tipų etaloninių sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-15 Nr. D1-84, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04743, įsigalioja 2024-03-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. gegužės 26 d. įsakymo Nr. D1-319 „Dėl valstybinių miškų apsaugos pareigūnų statuso suteikimo tvarkos nustatymo ir valstybinių miškų apsaugos pareigūnų statuso suteikimo“ pakeitimo
(2024-03-18 Nr. D1-85, TAR 2024-03-18, kodas 2024-04837, įsigalioja 2024-03-19)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. D1-79 „Dėl Miško kirtimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-18 Nr. D1-86, TAR 2024-03-18, kodas 2024-04846, įsigalioja 2024-03-19)

Aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. VA-61/D1-658 „Dėl Mokesčio už aplinkos teršimą deklaracijų FR0521, FR0522, FR0523 ir FR0524 formų ir jų pildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-19 Nr. D1-88/VA-30, TAR 2024-03-19, kodas 2024-04935, įsigalioja 2024-03-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. V-705 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2024-03-13 Nr. V-288, TAR 2024-03-13, kodas 2024-04554, įsigalioja 2024-03-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2014 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-774 „Dėl Reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-13 Nr. V-289, TAR 2024-03-13, kodas 2024-04555, įsigalioja 2024-03-14)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. V-1250 „Dėl 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos mokslo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-001-01-02-01 „Stiprinti inovacijų ekosistemas mokslo centruose“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-15 Nr. V-299, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04729, įsigalioja 2024-03-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-499 „Dėl Švietimo portalo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-15 Nr. V-303, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04731, įsigalioja 2024-03-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. V-586 „Dėl 2023–2024 ir 2024–2025 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-18 Nr. V-306, TAR 2024-03-18, kodas 2024-04841, įsigalioja 2024-03-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-878 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-04 „Užtikrinti visiems prieinamą ankstyvąjį ugdymą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-18 Nr. V-307, TAR 2024-03-18, kodas 2024-04842, įsigalioja 2024-03-19)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ISAK-236 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-18 Nr. V-308, TAR 2024-03-18, kodas 2024-04844, įsigalioja 2024-05-15)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Specializuoto ugdymo krypties programų (pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo kartu su muzikos ugdymu programų) muzikos ugdymo dalies patvirtinimo
(2024-03-19 Nr. V-311, TAR 2024-03-19, kodas 2024-04905, įsigalioja 2024-03-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. V-1895 „Dėl Burnos priežiūros studijų krypties aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-19 Nr. V-316, TAR 2024-03-19, kodas 2024-04906, įsigalioja 2024-03-20)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Prevencinių programų kriterijų ir atitikties jiems vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-03-19 Nr. V-317, TAR 2024-03-19, kodas 2024-04907, įsigalioja 2024-03-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. V-574 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės biudžetinių ir viešųjų įstaigų vadovų konkursų organizavimo nuostatų ir Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos valstybės ir savivaldybių biudžetinių ir viešųjų įstaigų, jų padalinių ir filialų vadovams keliamų kvalifikacinių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-12 Nr. V-325, TAR 2024-03-13, kodas 2024-04549, įsigalioja 2024-03-14)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-1118 „Dėl Giminingų diagnozių grupių sąrašo, normatyvinės gydymo trukmės, giminingų diagnozių grupėms priskiriamų kainų koeficientų ir dienos chirurgijos paslaugų III–V apmokėjimo grupėms taikomų kompensacinių priedų sąrašo bei medicinos pagalbos priemonių, vaistų, procedūrų ir kraujo komponentų kainų, turinčių įtakos faktinei aktyviojo gydymo atvejo kainai, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-15 Nr. V-332, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04794, įsigalioja 2024-03-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. V-1213 „Dėl 2024 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-15 Nr. V-333, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04796, įsigalioja 2024-03-25)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. V-288 „Dėl Ilgalaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-18 Nr. V-339, TAR 2024-03-18, kodas 2024-04893, įsigalioja 2024-03-19)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. ĮV-1487 „Dėl Lietuvos kultūros tarybos administruojamomis lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių ir stipendijų kultūros ir meno kūrėjams skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-19 Nr. ĮV-246, TAR 2024-03-19, kodas 2024-04919, įsigalioja 2024-03-20)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 3D-711 „Dėl Palūkanų, kurias sumokėjo ūkio subjektai, užsiimantys pirmine žemės ūkio gamyba ir (ar) žemės ūkio produktų perdirbimu ir nukentėję 2023 metais nuo labai smarkaus vėjo, labai smarkios audros ir (ar) labai stambios krušos, už suteiktas paskolas kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-13 Nr. 3D-200, TAR 2024-03-13, kodas 2024-04576, įsigalioja 2024-03-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 3D-139 „Dėl Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano tiesioginių išmokų, sektorines ir kaimo plėtros intervencines priemones, paskirstymo sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-13 Nr. 3D-201, TAR 2024-03-13, kodas 2024-04584, įsigalioja 2024-03-14)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos pirmojo prioriteto „Tausios žvejybos skatinimas ir vandens biologinių išteklių atkūrimas ir išsaugojimas“ priemonės „Išsaugojimo priemonių, skirtų ilgalaikiam išteklių atkūrimui, įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2024-03-15 Nr. 3D-206, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04725, įsigalioja 2024-03-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2024 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 3D-51 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano techninės paramos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-15 Nr. 3D-207, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04726, įsigalioja 2024-03-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl bendram naudojimui skiriamų žvejybos galimybių Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje 2024 metais
(2024-03-15 Nr. 3D-208, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04728, įsigalioja 2024-03-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 3D-182 „Dėl Žemės ūkio parodų, prekybos mugių, bendruomeniškumą kaime skatinančių renginių ir konkursų organizavimo ir (arba) dalyvavimo juose finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-15 Nr. 3D-210, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04770, įsigalioja 2024-03-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2024 m. žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės ir fitosanitarijos vystymo programos (15-001) priemonei „Parama veislininkystei“ įgyvendinti skirtų lėšų detalios išlaidų sąmatos pagal veiklos kryptis ir lėšų gavėjus patvirtinimo
(2024-03-15 Nr. 3D-211, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04771, įsigalioja 2024-03-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 3D-166 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Laukinių paukščių apsauga už „Natura 2000“ teritorijos ribų“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-15 Nr. 3D-213, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04803, įsigalioja 2024-03-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 3D-821 „Dėl kaimo plėtros finansinių priemonių fondo, skirto Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano lėšomis įgyvendinamoms finansinėms priemonėms administruoti, valdytojo skyrimo ir finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-15 Nr. 3D-214, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04804, įsigalioja 2024-03-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymo Nr. 3D-246 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Su „Natura 2000“ ir vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ įgyvendinimo taisyklių, taikomų 2023 m. teikiamoms paraiškoms, patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-15 Nr. 3D-215, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04805, įsigalioja 2024-03-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 3D-67 „Dėl Valstybinės pašarų priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-15 Nr. 3D-216, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04810, įsigalioja 2024-03-16)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 3D-92 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-15 Nr. 3D-217, TAR 2024-03-18, kodas 2024-04812, įsigalioja 2024-03-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. 3D-691 „Dėl Palūkanų, kurias sumokėjo ūkio subjektai, užsiimantys pirmine žemės ūkio produktų gamyba, perdirbimu ir (ar) prekyba, už paskolas apyvartinėms lėšoms papildyti ir (ar) biologiniam turtui įsigyti ir pagal faktoringo sutartis apyvartinėms lėšoms papildyti su individualia garantija, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-18 Nr. 3D-218, TAR 2024-03-18, kodas 2024-04883, įsigalioja 2024-03-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-194 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Ekologinis ūkininkavimas. ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-18 Nr. 3D-219, TAR 2024-03-18, kodas 2024-04890, įsigalioja 2024-03-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-18 Nr. 3D-221, TAR 2024-03-18, kodas 2024-04891, įsigalioja 2024-03-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Trumpos tiekimo grandinės“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2024-03-19 Nr. 3D-223, TAR 2024-03-19, kodas 2024-04909, įsigalioja 2024-03-20)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 1V-155 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinio pažymėjimo blankų privalomųjų formų aprašų ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro valdymo srities vidaus tarnybos sistemos pareigūno tarnybinio pažymėjimo išdavimo, keitimo, grąžinimo, naikinimo ir paskelbimo negaliojančiu tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-14 Nr. 1V-212, TAR 2024-03-14, kodas 2024-04659, įsigalioja 2024-03-15)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. 416 „Dėl Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-15 Nr. 1V-213, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04811, įsigalioja 2024-03-16)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. VA-57 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 79 straipsnio įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-03-19 Nr. VA-29, TAR 2024-03-19, kodas 2024-04934, įsigalioja 2024-03-20)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Importuojamų prekių, skirtų nemokamai išdalyti ir naudotis nuo Rusijos karinės agresijos prieš Ukrainą bėgantiems asmenims ir Ukrainoje likusiems stokojantiems asmenims, neapmokestinimo importo muitais ir pridėtinės vertės mokesčiu 2024 metais taisyklių patvirtinimo
(2024-03-15 Nr. 1BE-231, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04755, įsigalioja 2024-03-16)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 1B-1204 „Dėl Daiktinių įrodymų, konfiskuotų, į valstybės pajamas perduotų, pripažintų bešeimininkėmis prekių, neturinčių sąjungos prekių muitinio statuso, realizavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-19 Nr. 1BE-247, TAR 2024-03-19, kodas 2024-04931, įsigalioja 2024-03-20)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. B1-24 „Dėl Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus kūdikiams ir mažiems vaikams skirtus maisto produktus, specialios medicininės paskirties maisto produktus ir viso paros raciono pakaitalus svoriui kontroliuoti teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-14 Nr. B1-334, TAR 2024-03-14, kodas 2024-04643, įsigalioja 2024-03-15)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr. B1-838 „Dėl Eksportuojamų ūkinių gyvūnų karantinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo “ pakeitimo
(2024-03-14 Nr. B1-340, TAR 2024-03-14, kodas 2024-04653, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus įsakymas
Dėl Įstaigų, teikiančių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, patikrinimų kontrolinio klausimyno ir teisės aktų sąrašo patvirtinimo
(2024-03-14 Nr. V-4, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04808, įsigalioja 2024-03-16)

Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus įsakymas
Dėl Konsultavimo Lietuvos bioetikos komitete tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-03-14 Nr. V-5, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04806, įsigalioja 2024-03-16)

Lietuvos bioetikos komiteto direktoriaus įsakymas
Dėl Įstaigų, teikiančių asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas, patikrinimų kaip laikomasi bioetikos reikalavimų tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-03-18 Nr. V-6, TAR 2024-03-18, kodas 2024-04896, įsigalioja 2024-03-19)

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl 2023–2024 mokslo metų Lietuvių kalbos ir literatūros pirmojo tarpinio patikrinimo nuotolinio vykdymo instrukcijos patvirtinimo
(2024-03-19 Nr. VK-230, TAR 2024-03-19, kodas 2024-04916, įsigalioja 2024-03-20)

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl 2023–2024 mokslo metų užsienio kalbos (anglų, prancūzų, rusų, vokiečių) valstybinio brandos egzamino kalbėjimo dalies vykdymo instrukcijos patvirtinimo
(2024-03-19 Nr. VK-233, TAR 2024-03-19, kodas 2024-04939, įsigalioja 2024-03-20)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Kolekcinės 20 eurų monetos, skirtos Lietuvos narystei NATO ir ES pažymėti, paskelbimo mokėjimo priemone Lietuvos Respublikoje ir išleidimo į apyvartą
(2024-03-14 Nr. 03-30, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04758, įsigalioja 2024-03-16)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2024 m. sausio 23 d. nutarimo Nr. 03-10 „Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 03-204 „Dėl Lietuvos banko mokėjimo sistemos CENTROlink adresuojamojo BIC turėtojo sutarties sudarymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2024-03-14 Nr. 03-31, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04759, įsigalioja 2024-03-16)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-154 „Dėl Valdymo įmonių, kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų informacijos rengimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-14 Nr. 03-33, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04760, įsigalioja 2024-03-16)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Standartinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties sąlygų patvirtinimo
(2024-03-14 Nr. 03-34, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04761, įsigalioja 2024-03-16)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 5 d. įsakymo Nr. 1-342 „Dėl Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pasirengimo (parengties) gesinti gaisrus ir atlikti kitus gelbėjimo darbus užtikrinimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-14 Nr. 1-167 /2024 (1.4 E), TAR 2024-03-14, kodas 2024-04673, įsigalioja 2024-03-15)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2024 m. vasario 29 d. įsakymo Nr. 1K-64 „Dėl Duomenų apie ambulatorines paliatyviosios pagalbos paslaugas ir ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančių darbuotojų užimamus etatus ataskaitos formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-14 Nr. 1K-81, TAR 2024-03-14, kodas 2024-04656, įsigalioja 2024-03-15)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-18 Nr. 1K-91, TAR 2024-03-18, kodas 2024-04899, įsigalioja 2024-03-19)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Asmenų, pageidaujančių gauti kvalifikacijos pažymėjimus žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti, profesinių žinių patikrinimo egzamino komisijos darbo reglamento patvirtinimo
(2024-03-19 Nr. 1P-67-(1.1 E.), TAR 2024-03-19, kodas 2024-04929, įsigalioja 2024-03-20)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Augstsprieguma tīkls, „Elering“ ir „Litgrid“ pasiūlymo Baltijos balansavimo pajėgumų rinkai pagal 2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės, 33 straipsnio 1 dalį ir 38 straipsnio 1 dalį patvirtinimo
(2024-03-15 Nr. O3E-336, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04799, įsigalioja 2024-03-16)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Baltijos pralaidumo skaičiavimo regiono perdavimo sistemos operatorių balansavimo laikotarpio pralaidumų apskaičiavimo metodikos pagal 2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės, 37 straipsnio 3 dalį patvirtinimo
(2024-03-15 Nr. O3E-337, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04801, įsigalioja 2024-03-16)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Baltijos šalių perdavimo sistemos operatorių pasiūlymo dėl geografinėje teritorijoje, kurioje buvo atliktas balansavimo pajėgumo pirkimas, taikomos išimties, kuria balansavimo paslaugų teikėjams neleidžiama perduoti savo įsipareigojimų teikti balansavimo pajėgumą, pagal 2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės, 34 straipsnio 1 dalį patvirtinimo
(2024-03-15 Nr. O3E-338, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04802, įsigalioja 2024-03-16)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. V–185 „Dėl Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo steigimo ir informacijos apie pažeidimus, gautus vidiniu informacijos kanalu, teikimo ir tvarkymo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-13 Nr. V-105, TAR 2024-03-13, kodas 2024-04559, įsigalioja 2024-03-14)

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2023 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. V-140 „Dėl Saugomų teritorijų direkcijų teikiamų mokamų paslaugų įkainių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-19 Nr. V-35, TAR 2024-03-19, kodas 2024-04933, įsigalioja 2024-03-20)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Nemokumo administratorių atrankos programos veikimo užtikrinimo, Nemokumo administratorių atrankos programos veikimo atitikties Nemokumo administratorių atrankos taisyklių nuostatoms vidaus kontrolės ir Sutikimo-deklaracijos formos patvirtinimo
(2024-03-15 Nr. V4-37, TAR 2024-03-15, kodas 2024-04807, įsigalioja 2024-03-16)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Laikinai išskirtų ir specialiųjų sklandymo zonų nustatymo, užsakymo, informavimo apie planuojamą vykdyti veiklą pavojingosiose zonose, kuriose gali būti nesaugu skraidyti orlaiviams, ir informacijos apie numatomus karinių orlaivių skrydžius ribojamosiose zonose pateikimo, vykdant oro erdvės valdymą, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-03-13 Nr. 2BE-35, TAR 2024-03-13, kodas 2024-04573, įsigalioja 2024-03-14)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 2BE-189 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų, kurios neatitinka techninių reikalavimų ir gali kelti arba kelia grėsmę eismo saugumui, gali daryti arba daro kenksmingą (neigiamą) poveikį aplinkai, privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros dokumentų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-19 Nr. 2BE-38, TAR 2024-03-19, kodas 2024-04938, įsigalioja 2024-03-20)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos ir Ukrainos jaunimo mainų tarybos lėšomis 2024 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatų patvirtinimo
(2024-03-15 Nr. 2V-82(1.4 E), TAR 2024-03-15, kodas 2024-04769, įsigalioja 2024-03-16)

Etninės kultūros globos tarybos nutarimas
Dėl 2025 metų paskelbimo Lietuvių liaudies dainų metais
(2024-02-20 Nr. TN-4, TAR 2024-03-13, kodas 2024-04596, įsigalioja 2024-03-14)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Suteiktų reprezentatyviųjų paslaugų kainų statistinės ataskaitos KA-04 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2024-03-13 Nr. DĮ-65, TAR 2024-03-13, kodas 2024-04590, įsigalioja 2024-03-14)


<< Atgal