Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 13

2024 m. kovo 27 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2024 m. kovo 20 d. – 2024 m. kovo 26 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo Nr. VIII-498 9 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-03-14 Nr. XIV-2486, TAR 2024-03-21, kodas 2024-05114, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių įstatymo Nr. VIII-499 15 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-03-14 Nr. XIV-2487, TAR 2024-03-21, kodas 2024-05117, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 21, 22 ir 189-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-03-21 Nr. XIV-2499, TAR 2024-03-26, kodas 2024-05372, įsigalioja 2024-04-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso priedo pakeitimo įstatymas
(2024-03-21 Nr. XIV-2500, TAR 2024-03-26, kodas 2024-05374, įsigalioja 2024-03-27)

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO PRIIMTI TEISĖS AKTAI

Seimo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Seimo VIII (pavasario) sesijos darbų programos patvirtinimo
(2024-03-14 Nr. XIV-2489, TAR 2024-03-20, kodas 2024-05006, įsigalioja 2024-03-20)

Seimo nutarimas
Dėl Krašto apsaugos sistemos stiprinimo ir plėtros programos patvirtinimo
(2024-03-21 Nr. XIV-2505, TAR 2024-03-21, kodas 2024-05119, įsigalioja 2024-03-22)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Tarptautinis susitarimas
Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Ukrainos Ministrų kabineto susitarimas dėl diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų darbuotojų šeimų narių teisės vykdyti atlygintiną veiklą
(2023-11-24, TAR 2024-03-26, kodas 2024-05011)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos 2025–2027 metų biudžeto patvirtinimo įstatymo projekto rengimo plano
(2024-03-20 Nr. 201, TAR 2024-03-20, kodas 2024-05043, įsigalioja 2024-03-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 109 „Dėl 2024 metų valstybės biudžeto asignavimų ir valstybės investicijų 2024–2025 metų programoje numatytų lėšų paskirstymo“ pakeitimo
(2024-03-20 Nr. 202, TAR 2024-03-20, kodas 2024-05044, įsigalioja 2024-03-21)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 22 d. nutarimo Nr. 1647 „Dėl Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-20 Nr. 206, TAR 2024-03-22, kodas 2024-05198, įsigalioja 2024-03-23)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2023 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 1K-180 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės iždo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-03-26 Nr. 1K-118, TAR 2024-03-26, kodas 2024-05358, įsigalioja 2024-03-27)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 „Dėl Valstybės ir savivaldybių biudžetinių įstaigų ir kitų subjektų žemesniojo lygio biudžeto vykdymo ataskaitų sudarymo taisyklių ir formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-26 Nr. 1K-119, TAR 2024-03-26, kodas 2024-05359, įsigalioja 2024-03-27)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. A1-660 „Dėl Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2024–2026 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-26 Nr. A1-236, TAR 2024-03-26, kodas 2024-05375, įsigalioja 2024-03-27)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. 4-903 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-12-06 „Spartinti turizmo sektoriaus transformaciją“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-20 Nr. 4-151, TAR 2024-03-20, kodas 2024-04964, įsigalioja 2024-03-21)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 4-497 „Dėl Subsidijų, kuriomis siekiama skatinti įmonių dalyvavimą tarptautinėse mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir inovacijų diplomatijos programose, skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-21 Nr. 4-155, TAR 2024-03-21, kodas 2024-05057, įsigalioja 2024-03-22)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Prioritetinių skaitmeninimo projektų, finansuojamų Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės plano „Naujos kartos Lietuva“ ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo
(2024-03-21 Nr. 4-156, TAR 2024-03-21, kodas 2024-05060, įsigalioja 2024-03-22)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 4-948 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-12-07 „Vystyti turizmo infrastruktūrą ir plėtoti rinkodaros priemones“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-21 Nr. 4-157, TAR 2024-03-21, kodas 2024-05061, įsigalioja 2024-03-22)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 4-364 „Dėl Subsidijų Lietuvos startuolių dalyvavimui užsienio šalių renginiuose skatinti skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-21 Nr. 4-158, TAR 2024-03-21, kodas 2024-05063, įsigalioja 2024-03-22)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 4-885 „Dėl 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-26 Nr. 4-161, TAR 2024-03-26, kodas 2024-05354, įsigalioja 2024-03-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymo Nr. D1-562 „Dėl Saugomų rūšių informacinės sistemos duomenų teikimo ir tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-20 Nr. D1-89, TAR 2024-03-20, kodas 2024-04972, įsigalioja 2024-03-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. D1-858 „Dėl Saugomų rūšių informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-20 Nr. D1-90, TAR 2024-03-20, kodas 2024-04974, įsigalioja 2024-03-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. D1-21 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-20 Nr. D1-91, TAR 2024-03-20, kodas 2024-04975, įsigalioja 2024-03-21)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-637 „Dėl Statybinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-25 Nr. D1-92, TAR 2024-03-25, kodas 2024-05293, įsigalioja 2024-11-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. 19 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 2021–2027 m. korupcijos prevencijos programos patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-03-25 Nr. D1-93, TAR 2024-03-25, kodas 2024-05294, įsigalioja 2024-03-26)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. D1-443 „Dėl Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo paslaugų kainoraščio patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-26 Nr. D1-94, TAR 2024-03-26, kodas 2024-05352, įsigalioja 2024-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-1056 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos planavimo stebėsenos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-26 Nr. D1-95, TAR 2024-03-26, kodas 2024-05384, įsigalioja 2024-03-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. D1-292 „Dėl Taršos prevencijos procesų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-26 Nr. D1-96, TAR 2024-03-26, kodas 2024-05385, įsigalioja 2024-03-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos erdvinės informacijos portalo pertvarkymo ir jo nuostatų patvirtinimo
(2024-03-26 Nr. D1-98, TAR 2024-03-26, kodas 2024-05394, įsigalioja 2024-03-27)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. V-516 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-02 „Vykdyti EdTech skaitmeninę švietimo transformaciją“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-20 Nr. V-320, TAR 2024-03-20, kodas 2024-04961, įsigalioja 2024-03-21)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl lėšų skyrimo vaikų, atvykusių į Lietuvos Respubliką iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, pavėžėjimui į mokyklą ir atgal ir pedagoginių darbuotojų papildomam darbui apmokėti ir šių lėšų paskirstymo pagal savivaldybes ir valstybines mokyklas patvirtinimo
(2024-03-20 Nr. V-321, TAR 2024-03-20, kodas 2024-04962, įsigalioja 2024-03-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-879 „Dėl Regioniniu bendradarbiavimo modeliu pagrįsto asmens sveikatos priežiūros įstaigų modernizavimo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-22 Nr. V-343, TAR 2024-03-22, kodas 2024-05209, įsigalioja 2024-03-23)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2009 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1R-317 „Dėl Antstolio, antstolio padėjėjo pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-03-25 Nr. 1R-106, TAR 2024-03-25, kodas 2024-05325, įsigalioja 2024-04-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2002 m. liepos 8 d. įsakymo Nr. 202 „Dėl teisės aktų, numatytų Lietuvos Respublikos antstolių įstatyme bei šio įstatymo įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatyme, patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-25 Nr. 1R-107, TAR 2024-03-25, kodas 2024-05326, įsigalioja 2024-04-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 3-227(1.5 E) „Dėl Nereikšmingos (de minimis) pagalbos teikimo oro vežėjams, siekiantiems pradėti naujus maršrutus, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-20 Nr. 3-99, TAR 2024-03-20, kodas 2024-04970, įsigalioja 2024-03-21)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Energetikos ministerijos Energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ veiklos Nr. 10 „Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijų ir piliečių energetikos bendrijų, siekiančių mažinti energetinį nepriteklių, investicijos į elektros energijos iš AEI gamybos įrenginius“ valstybės pagalbos teikimo schemos patvirtinimo
(2024-03-21 Nr. 1-56, TAR 2024-03-21, kodas 2024-05050, įsigalioja 2024-03-22)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros įstaigų ir organizacijų dalyvavimo Europos Sąjungos programos „Kūrybiška Europa“ paprogramėse „Kultūra“ ir „Tarpsektorinė“ programos valstybinio bendrojo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-03-20 Nr. ĮV-259, TAR 2024-03-20, kodas 2024-05009, įsigalioja 2024-03-21)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos literatūros vertimų skatinimo projektų finansavimo valstybės biudžeto lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-03-20 Nr. ĮV-260, TAR 2024-03-20, kodas 2024-05008, įsigalioja 2024-03-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 3D-711 „Dėl Tautinio paveldo ekspertų teikiamų nematerialaus pobūdžio (intelektinių) paslaugų apmokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-20 Nr. 3D-226, TAR 2024-03-20, kodas 2024-04967, įsigalioja 2024-03-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. 3D-180 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano sektorinės intervencinės priemonės „Investicijos į vyno sektorių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-20 Nr. 3D-229, TAR 2024-03-20, kodas 2024-05012, įsigalioja 2024-03-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3D-8 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-20 Nr. 3D-230, TAR 2024-03-20, kodas 2024-05031, įsigalioja 2024-03-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 3D-85 „Dėl Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-20 Nr. 3D-232, TAR 2024-03-20, kodas 2024-05039, įsigalioja 2024-03-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Sumanieji kaimai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-21 Nr. 3D-233, TAR 2024-03-21, kodas 2024-05073, įsigalioja 2024-03-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 3D-690 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones priėmimo 2024 metais tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-21 Nr. 3D-234, TAR 2024-03-21, kodas 2024-05074, įsigalioja 2024-03-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. 3D-414 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-21 Nr. 3D-235, TAR 2024-03-21, kodas 2024-05075, įsigalioja 2024-03-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 3D-4 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-21 Nr. 3D-236, TAR 2024-03-21, kodas 2024-05076, įsigalioja 2024-03-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 3D-101 „Dėl 2023–2027 m. susietosios pajamų paramos už mėsinius galvijus, avis ir ožkas administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-25 Nr. 3D-238, TAR 2024-03-25, kodas 2024-05291, įsigalioja 2024-03-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. 3D-965 „Dėl Veisimo programų tvirtinimo ir veisimo organizacijų pripažinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-25 Nr. 3D-240, TAR 2024-03-25, kodas 2024-05292, įsigalioja 2024-03-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl techninės klaidos ištaisymo žemės ūkio ministro 2024 m. kovo 5 d. įsakyme Nr. 3D-165 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Vietovės su gamtinėmis ar kitomis specifinėmis kliūtimis“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“
(2024-03-25 Nr. 3D-241, TAR 2024-03-25, kodas 2024-05317, įsigalioja 2024-03-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymo Nr. 3D-723 „Dėl Žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-25 Nr. 3D-242, TAR 2024-03-25, kodas 2024-05318, įsigalioja 2024-03-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. spalio 2 d. įsakymo Nr. 3D-774 „Dėl Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-26 Nr. 3D-243, TAR 2024-03-26, kodas 2024-05348, įsigalioja 2024-03-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 3D-152 „Dėl Paraiškų priėmimo informacinės sistemos nuostatų“ pakeitimo
(2024-03-26 Nr. 3D-244, TAR 2024-03-26, kodas 2024-05349, įsigalioja 2024-03-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 3D-350 „Dėl Lietuvos erdvinės informacijos portalo nuostatų ir Lietuvos erdvinės informacijos portalo duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-03-26 Nr. 3D-246, TAR 2024-03-26, kodas 2024-05376, įsigalioja 2024-03-27)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2021 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-428 „Dėl Vidaus kontrolės įgyvendinimo Krašto apsaugos ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-22 Nr. V-254, TAR 2024-03-22, kodas 2024-05186, įsigalioja 2024-03-23)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2023 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. V-856 „Dėl Aukštesnio karininko laipsnio suteikimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-22 Nr. V-258, TAR 2024-03-22, kodas 2024-05240, įsigalioja 2024-03-23)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. V-80 „Dėl Paveldimo turto vertės pažymos FR0513 formos, Paveldimo turto apmokestinamosios vertės pažymos FR0514 formos, Paveldimo turto mokesčio įskaitymo į savivaldybių biudžetus aprašo FR1030 formos ir Paveldimo turto vertės pažymos, Paveldimo turto apmokestinamosios vertės pažymos ir Paveldimo turto mokesčio įskaitymo į savivaldybių biudžetus aprašo formų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-20 Nr. VA-31, TAR 2024-03-20, kodas 2024-05046, įsigalioja 2024-06-01)

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2024 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. V3-7 „Dėl 2024 metų viešojo intereso įmonių auditorių ir audito įmonių atlikto finansinių ataskaitų audito kokybės tikrinimų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-25 Nr. V3-11, TAR 2024-03-25, kodas 2024-05305, įsigalioja 2024-03-26)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-126 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinių skyrių nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-25 Nr. V-106, TAR 2024-03-25, kodas 2024-05327, įsigalioja 2024-03-26)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. EV-13 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo bei asmenų aptarnavimo Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-25 Nr. EV-53, TAR 2024-03-25, kodas 2024-05320, įsigalioja 2024-03-26)

Viešojo valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Viešojo valdymo agentūros direktoriaus 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-92 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių kompetencijų aprašymų ir profesinių kompetencijų aprašymų pavyzdžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-25 Nr. V-35, TAR 2024-03-25, kodas 2024-05306, įsigalioja 2024-03-26)

Viešojo valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. vasario 13 d. įsakymo Nr. 27V-25 „Dėl Pretendentų į įstaigos vadovo, priimamo konkurso būdu, pareigas kompleksinio vertinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-03-26 Nr. V-37, TAR 2024-03-26, kodas 2024-05362, įsigalioja 2024-03-27)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2020 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. 1B-810 „Dėl Muitinės ir reeksporto deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis ir raštu, surašymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-19 Nr. 1BE-239, TAR 2024-03-25, kodas 2024-05260, įsigalioja 2024-03-26)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Importo deklaracijų, pateikiamų elektroninėmis duomenų apdorojimo priemonėmis arba raštu, surašymo taisyklių patvirtinimo
(2024-03-20 Nr. 1BE-256, TAR 2024-03-25, kodas 2024-05298, įsigalioja 2024-03-26)

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2024 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. VK-3 „Dėl 2023–2024 mokslo metų lietuvių kalbos ir literatūros pirmojo tarpinio patikrinimo vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-26 Nr. VK-262, TAR 2024-03-26, kodas 2024-05355, įsigalioja 2024-03-27)

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2024 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. VK-230 „Dėl 2023–2024 mokslo metų Lietuvių kalbos ir literatūros pirmojo tarpinio patikrinimo nuotolinio vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-26 Nr. VK-265, TAR 2024-03-26, kodas 2024-05391, įsigalioja 2024-03-27)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Gyventojų švietimo civilinės saugos klausimais tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-03-20 Nr. 1-183 /2024 (1.4 E), TAR 2024-03-20, kodas 2024-05010, įsigalioja 2024-03-21)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2024 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1-11 /2024 (1.4 E) „Dėl Civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-21 Nr. 1-194 /2024 (1.4 E), TAR 2024-03-21, kodas 2024-05064, įsigalioja 2024-03-22)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-26 Nr. 1K-108, TAR 2024-03-26, kodas 2024-05378, įsigalioja 2024-03-27)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2006 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1K-43 „Dėl Ligų prevencijos programų vykdymo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-20 Nr. 1K-95, TAR 2024-03-20, kodas 2024-05034, įsigalioja 2024-03-21)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Tarptautinės statistinės ligų ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos, Medicininių intervencijų klasifikacijos, Kodavimo standartų bei papildomų Lietuvos kodavimo standartų pakeitimo ir paskelbimo
(2024-03-22 Nr. 1K-99, TAR 2024-03-22, kodas 2024-05201, įsigalioja 2024-03-23)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. B1-265 „Dėl afrikinio kiaulių maro valdymo“ pakeitimo
(2024-03-21 Nr. B1-378, TAR 2024-03-21, kodas 2024-05048, įsigalioja 2024-03-22)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. B1-478 „Dėl Importuojamo negyvūninio maisto valstybinės maisto kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-22 Nr. B1-387, TAR 2024-03-22, kodas 2024-05192, įsigalioja 2024-03-23)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2019 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. B1-963 „Dėl Pasienio veterinarijos postų sąrašo ir negyvūninio maisto ir pašarų kontrolės punktų, tolesnio vežimo punktų, išleidimo į laisvą apyvartą punktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-26 Nr. B1-404, TAR 2024-03-26, kodas 2024-05411, įsigalioja 2024-03-27)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. DIE-228 „Dėl Ketinimo eksploatuoti žaidimo automatus deklaracijoje pateiktos informacijos patikrinimo ir žaidimo automatų dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-21 Nr.  DIE-137, TAR 2024-03-21, kodas 2024-05081, įsigalioja 2024-03-22)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl jūrų technologijų krypties studijų akreditavimo
(2024-03-12 Nr. SV6-13, TAR 2024-03-21, kodas 2024-05125, įsigalioja 2024-03-22)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. v-24 „Dėl Gyvenamosios vietos deklaravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-26 Nr. VE-168 (1.3 E), TAR 2024-03-26, kodas 2024-05361, įsigalioja 2024-06-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos direktoriaus 2012 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. V-107 „Dėl Operacijų, atliekamų su nafta, kenksmingomis medžiagomis, nuotekomis ir šiukšlėmis laivuose ir uosto priėmimo įrenginiuose, registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-20 Nr. 2BE-39, TAR 2024-03-20, kodas 2024-04959, įsigalioja 2024-03-21)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. KS-166 „Dėl Asmenų prašymų, skundų ir pranešimų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-20 Nr. KS-64, TAR 2024-03-22, kodas 2024-05190, įsigalioja 2024-03-23)

Lietuvos kultūros instituto direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos literatūros vertimų skatinimo projektų vertinimo kriterijų aprašo patvirtinimo
(2024-03-21 Nr. V-18, TAR 2024-03-22, kodas 2024-05180, įsigalioja 2024-03-23)

Lietuvos kultūros instituto direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos literatūros vertimų skatinimo projektų dokumentų formų patvirtinimo
(2024-03-21 Nr. V-20, TAR 2024-03-22, kodas 2024-05181, įsigalioja 2024-03-23)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Duomenų apie užsieniečio keliamos grėsmės viešajai tvarkai ar visuomenei ir užsieniečio nelegalios migracijos grėsmės tikrinimo bei išvados dėl grėsmių rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-03-25 Nr. 4-139, TAR 2024-03-25, kodas 2024-05307, įsigalioja 2024-03-26)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Darbo apmokėjimo statistinės ataskaitos DA-01 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2024-03-19 Nr. DĮ-71, TAR 2024-03-20, kodas 2024-04971, įsigalioja 2024-03-21)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus 2021 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. DĮ-46 „Dėl Valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-20 Nr. DĮ-72, TAR 2024-03-20, kodas 2024-04973, įsigalioja 2024-03-21)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl vaistinių preparatų ir vaistinių prekių pardavimo (išdavimo) vaistinėse gyventojams ir vaistinių preparatų kainų pokyčių statistinių tyrimų statistinių duomenų teikimo
(2024-03-21 Nr. DĮ-78, TAR 2024-03-26, kodas 2024-05347, įsigalioja 2024-03-27)


<< Atgal