Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 17

2024 m. balandžio 24 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2024 m. balandžio 17 d. – 2024 m. balandžio 23 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl transeuropinio transporto tinklo įgyvendinimo paspartinimo
(2024-04-11 Nr. XIV-2530, TAR 2024-04-19, kodas 2024-07263, įsigalioja 2024-04-20)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 37 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-04-11 Nr. XIV-2531, TAR 2024-04-19, kodas 2024-07264, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 5 ir 86 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-04-11 Nr. XIV-2532, TAR 2024-04-19, kodas 2024-07265, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 12, 13 ir 94 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-04-11 Nr. XIV-2533, TAR 2024-04-19, kodas 2024-07266, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo Nr. XI-1491 15, 16, 40 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-04-11 Nr. XIV-2534, TAR 2024-04-19, kodas 2024-07267, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 2, 13, 19, 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-04-11 Nr. XIV-2535, TAR 2024-04-19, kodas 2024-07268, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso 16-2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-04-11 Nr. XIV-2536, TAR 2024-04-19, kodas 2024-07269, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3, 5, 6 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-04-11 Nr. XIV-2537, TAR 2024-04-19, kodas 2024-07270, įsigalioja 2024-06-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-04-17 Nr. 260, TAR 2024-04-18, kodas 2024-07159, įsigalioja 2024-04-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl elektroninių ryšių infrastruktūros vystymo specialiųjų planų rengimo pradžios ir planavimo tikslų nustatymo
(2024-04-17 Nr. 263, TAR 2024-04-18, kodas 2024-07181, įsigalioja 2024-04-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymą
(2024-04-17 Nr. 265, TAR 2024-04-19, kodas 2024-07229, įsigalioja 2024-04-19)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 26 d. nutarimo Nr. 1183 „Dėl Išlaidų, susijusių su laikinu teisėjo perkėlimu, ir teisėjo važiavimo išlaidų, kai jis vyksta nagrinėti bylos kitose patalpose, kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-17 Nr. 275, TAR 2024-04-22, kodas 2024-07300, įsigalioja 2024-07-01)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2008 m. liepos 16 d. įsakymo Nr. 1K-238 „Dėl Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės 13-ojo standarto patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-22 Nr. 1K-146, TAR 2024-04-22, kodas 2024-07303, įsigalioja 2024-05-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2018 m. lapkričio 12 d. įsakymo Nr. 1K-389 „Dėl 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų įgyvendinimo Lietuvoje“ pakeitimo
(2024-04-22 Nr. 1K-149, TAR 2024-04-22, kodas 2024-07304, įsigalioja 2024-04-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. A1-47 „Dėl lėšų paskirstymo 2024 metais savivaldybėms socialinių paslaugų įstaigose dirbančių socialinių paslaugų srities darbuotojų pareiginei algai padidinti ir socialinių paslaugų šakos kolektyvinėje sutartyje nustatytiems įsipareigojimams įgyvendinti patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-18 Nr. A1-291, TAR 2024-04-18, kodas 2024-07171, įsigalioja 2024-04-19)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Tarptautinių donorų lėšomis finansuojamų nevyriausybinių organizacijų projektų kofinansavimo Nevyriausybinių organizacijų fondo lėšomis 2024 metų konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo
(2024-04-22 Nr. A1-294, TAR 2024-04-22, kodas 2024-07324, įsigalioja 2024-04-23)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-23 Nr. A1-295, TAR 2024-04-23, kodas 2024-07411, įsigalioja 2024-04-24)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Pokytis“ schemos patvirtinimo
(2024-04-18 Nr. 4-212, TAR 2024-04-18, kodas 2024-07164, įsigalioja 2024-04-19)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 4-885 „Dėl 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-18 Nr. 4-213, TAR 2024-04-18, kodas 2024-07165, įsigalioja 2024-04-19)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 4-886 „Dėl 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-06-03 „Gerinti konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-22 Nr. 4-214, TAR 2024-04-22, kodas 2024-07288, įsigalioja 2024-04-23)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2017 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 4-429 „Dėl Investicinio žemės sklypo, iki kurio ribos ir (ar) kurio ribose įrengiama ir (ar) sutvarkoma infrastruktūra, kriterijų ir infrastruktūros iki investicinio žemės sklypo ribos ir (ar) jo ribose įrengimo ir (ar) sutvarkymo ir (ar) investicinio žemės sklypo vystymo valstybės (savivaldybės) lėšomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-04-22 Nr. 4-220, TAR 2024-04-22, kodas 2024-07290, įsigalioja 2024-04-23)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 4-387 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Tiesioginės paskolos, skirtos atsinaujinančių išteklių energetikos projektams finansuoti“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-22 Nr. 4-223, TAR 2024-04-22, kodas 2024-07292, įsigalioja 2024-04-23)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. D1-513 „Dėl Daugkartinių pakuočių, įtraukiamų į užstato už daugkartines pakuotes sistemą, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-17 Nr. D1-117, TAR 2024-04-17, kodas 2024-07074, įsigalioja 2024-04-18)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-673 „Dėl Želdynų ir želdinių būklės ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-17 Nr. D1-118, TAR 2024-04-17, kodas 2024-07075, įsigalioja 2024-04-18)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. D1-341 „Dėl Architektų atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-18 Nr. D1-120, TAR 2024-04-18, kodas 2024-07148, įsigalioja 2024-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. D1- 39 „Dėl Architekto profesinės kvalifikacijos, įgytos trečiojoje valstybėje, pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-18 Nr. D1-121, TAR 2024-04-18, kodas 2024-07149, įsigalioja 2024-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. D1-131 „Dėl Architekto profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti architekto profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti architektūrines paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-18 Nr. D1-122, TAR 2024-04-18, kodas 2024-07174, įsigalioja 2024-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. D1-747 „Dėl Specialiųjų apsaugos ir stichinių nelaimių padarinių šalinimo miškuose priemonių nustatymo“ pakeitimo
(2024-04-19 Nr. D1-123, TAR 2024-04-19, kodas 2024-07238, įsigalioja 2024-04-20)

Aplinkos ministro ir Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. 3-183/D1-110 „Dėl Transporto priemonių techninės priežiūros, remonto, techninės pagalbos ir perdirbimo paslaugų teikimo tvarkos, reikalavimų šiuos darbus atliekantiems asmenims ir šiems darbams keliamų aplinkos apsaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-19 Nr. D1-124/3-129, TAR 2024-04-19, kodas 2024-07252, įsigalioja 2024-04-20)

Aplinkos ministro ir Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-355/3D-680 „Dėl Paviršinių vandens telkinių apsaugos zonų ir paviršinių vandens telkinių pakrantės apsaugos juostų, pelkių ir šaltinynų, natūralių pievų ir ganyklų, melioruotos žemės ir melioracijos statinių apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (kai nerengiamas teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-23 Nr. D1-126/3D-327, TAR 2024-04-23, kodas 2024-07386, įsigalioja 2024-04-24)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-23 Nr. D1-127, TAR 2024-04-23, kodas 2024-07420, įsigalioja 2024-04-24)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Valstybės biudžeto lėšų, skirtų Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų institucijoms tarptautinėms mainų programoms vykdyti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-04-16 Nr. V-413, TAR 2024-04-17, kodas 2024-07052, įsigalioja 2024-04-18)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. V-739 „Dėl Mokslo doktorantūros nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-22 Nr. V-426, TAR 2024-04-22, kodas 2024-07281, įsigalioja 2024-07-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl lėšų skyrimo 2024 metams kompetencijų vertinimui organizuoti
(2024-04-22 Nr. V-430, TAR 2024-04-23, kodas 2024-07407, įsigalioja 2024-04-24)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2024 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-38 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-810 „Dėl Sąnarių endoprotezavimo ir išlaidų sąnarių endoprotezams įsigyti kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2024-04-16 Nr. V-428, TAR 2024-04-17, kodas 2024-07093, įsigalioja 2024-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-19 Nr. V-439, TAR 2024-04-19, kodas 2024-07257, įsigalioja 2024-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 112:2019 „Vidinės apšvitos stebėsenos reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-22 Nr. V-447, TAR 2024-04-22, kodas 2024-07301, įsigalioja 2024-04-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-22 Nr. V-448, TAR 2024-04-22, kodas 2024-07302, įsigalioja 2024-04-23)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1490 „Dėl Farmacinės rūpybos paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-22 Nr. V-450, TAR 2024-04-23, kodas 2024-07373, įsigalioja 2025-01-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2002 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 400 „Dėl Antstolių viešo konkurso komisijos nuostatų, Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, Antstolių veiklos tikrinimo tvarkos aprašo, Antstolių informacinės sistemos nuostatų, Antstolių atestavimo komisijos nuostatų ir Antstolių atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-19 Nr. 1R-130, TAR 2024-04-22, kodas 2024-07283, įsigalioja 2024-04-23)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2006 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. 1R-295 „Dėl Antstolių drausmės bylų iškėlimo ir nagrinėjimo taisyklių ir Antstolių garbės teismo veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-19 Nr. 1R-131, TAR 2024-04-22, kodas 2024-07282, įsigalioja 2024-04-23)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamųjų, ribojamųjų ir pavojingųjų zonų nustatymo“ pakeitimo
(2024-04-19 Nr. 3-130, TAR 2024-04-19, kodas 2024-07243, įsigalioja 2024-06-03)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamųjų, ribojamųjų ir pavojingųjų zonų nustatymo“ pakeitimo
(2024-04-19 Nr. 3-131, TAR 2024-04-19, kodas 2024-07244, įsigalioja 2024-06-04)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-277 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-19 Nr. 3-132, TAR 2024-04-19, kodas 2024-07245, įsigalioja 2024-04-20)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2000 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. 269 „Dėl Krovinių vežimo vidaus vandenų keliais taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-19 Nr. 3-134, TAR 2024-04-19, kodas 2024-07249, įsigalioja 2024-05-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. 3-48(1.5 E) „Dėl Lietuvos saugios laivybos administracijos tvarkomų registrų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-19 Nr. 3-138, TAR 2024-04-19, kodas 2024-07254, įsigalioja 2024-04-20)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. 3-432 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-01 „Gerinti susisiekimą kelių transportu“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-19 Nr. 3-139, TAR 2024-04-19, kodas 2024-07255, įsigalioja 2024-04-20)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nustatytus reikalavimus atitinkančioje vietoje gyvūnų globą vykdančių juridinių asmenų, elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos mažos galios elektrinėse projektų atrankos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-04-22 Nr. 1-79, TAR 2024-04-22, kodas 2024-07331, įsigalioja 2024-04-23)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 1-265 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-23 Nr. 1-80, TAR 2024-04-23, kodas 2024-07389, įsigalioja 2024-04-24)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2017 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. 3D-180 „Dėl Traktorininko pažymėjimų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-17 Nr. 3D-302, TAR 2024-04-17, kodas 2024-07077, įsigalioja 2024-04-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 21 d. įsakymo Nr. 3D-544 „Dėl Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-18 Nr. 3D-304, TAR 2024-04-18, kodas 2024-07146, įsigalioja 2024-04-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 3D-25 „Dėl Žemės ūkio kilmės etilo alkoholio gamybos techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-18 Nr. 3D-307, TAR 2024-04-18, kodas 2024-07176, įsigalioja 2024-08-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 3D-66 „Dėl Žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-18 Nr. 3D-308, TAR 2024-04-18, kodas 2024-07194, įsigalioja 2024-04-19)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-254 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-22 Nr. 3D-316, TAR 2024-04-22, kodas 2024-07284, įsigalioja 2024-04-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 3D-689 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2024 metais tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-22 Nr. 3D-317, TAR 2024-04-22, kodas 2024-07285, įsigalioja 2024-04-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 3D-690 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones priėmimo 2024 metais tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-22 Nr. 3D-318, TAR 2024-04-22, kodas 2024-07286, įsigalioja 2024-04-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 3D-154 „Dėl Pareiškėjų sąsajų ir galimo žemės ūkio valdų skaidymo nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-22 Nr. 3D-319, TAR 2024-04-22, kodas 2024-07287, įsigalioja 2024-04-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. 3D-507 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-22 Nr. 3D-320, TAR 2024-04-22, kodas 2024-07289, įsigalioja 2024-05-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 3D-80 „Dėl Sankcijų už teisės aktų nuostatų pažeidimus įgyvendinant Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones taikymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-22 Nr. 3D-321, TAR 2024-04-22, kodas 2024-07298, įsigalioja 2024-04-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 3D-841 „Dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos maksimalių metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones, veiklos sritis ir veiklas, paskirstymo sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-22 Nr. 3D-322, TAR 2024-04-22, kodas 2024-07299, įsigalioja 2024-04-23)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos antrojo prioriteto „Darnios akvakultūros veiklos skatinimas ir žvejybos bei akvakultūros produktų perdirbimas ir prekyba jais, taip prisidedant prie aprūpinimo maistu saugumo Sąjungoje“ priemonės „Gamybinės investicijos į tvarią akvakultūros gamybą ir susijusias pridėtinę vertę kuriančias veiklas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2024-04-22 Nr. 3D-324, TAR 2024-04-22, kodas 2024-07325, įsigalioja 2024-04-23)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Valstybės tarnautojų, už kuriuos siūloma balsuoti renkant valstybės valdomos įmonės valdybos narius, parinkimo procedūrų gairių patvirtinimo
(2024-04-18 Nr. 1V-287, TAR 2024-04-18, kodas 2024-07156, įsigalioja 2024-04-19)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. spalio 4 d. įsakymo Nr. 1V-340 „Dėl Laikinojo užsieniečių apgyvendinimo Valstybės sienos apsaugos tarnyboje prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-18 Nr. 1V-291, TAR 2024-04-18, kodas 2024-07191, įsigalioja 2024-04-19)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2016 m. gegužės 6 d. įsakymo Nr. 1V-346 „Dėl Laikino prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo pasienio kontrolės punktuose ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos struktūriniuose padaliniuose sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-18 Nr. 1V-292, TAR 2024-04-18, kodas 2024-07192, įsigalioja 2024-04-19)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1216 „Dėl Bendrojo karinės įrangos sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-17 Nr. V-334, TAR 2024-04-18, kodas 2024-07150, įsigalioja 2024-06-07)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2019 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-202 „Dėl Mokinių konkurso „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“ organizavimo tvarkos aprašo“ pakeitimo
(2024-04-17 Nr. V-335, TAR 2024-04-18, kodas 2024-07169, įsigalioja 2024-04-19)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2024 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. V-98 „Dėl 2023–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos nacionalinės kibernetinio saugumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 06-007-10-05-07 „Stiprinti kibernetinį atsparumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-19 Nr. V-339, TAR 2024-04-19, kodas 2024-07242, įsigalioja 2024-04-20)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Pajamų, gautų už turgavietėse ir prekybai žemės ūkio ir maisto produktais skirtose viešosiose vietose parduodamą mėsą, mėsos produktus, paukštieną ir paukštienos produktus, suminės apskaitos taisyklių patvirtinimo
(2024-04-17 Nr. VA-36, TAR 2024-04-17, kodas 2024-07099, įsigalioja 2024-05-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2024 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. 1BE-165 „Dėl importo ir eksporto (reeksporto) deklaracijų ir kitos elektroninės informacijos, susijusios su importo ir eksporto (reeksporto) deklaracijomis, pateikimo, priėmimo ir apdorojimo“ pakeitimo
(2024-04-17 Nr. 1BE-329, TAR 2024-04-17, kodas 2024-07080, įsigalioja 2024-04-18)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-18 Nr. 1BE-348, TAR 2024-04-18, kodas 2024-07179, įsigalioja 2024-05-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 64 „Dėl Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-23 Nr. 1-270 /2024 (1.4 E), TAR 2024-04-23, kodas 2024-07410, įsigalioja 2025-01-01)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-23 Nr. 1-272 /2024 (1.4 E), TAR 2024-04-23, kodas 2024-07414, įsigalioja 2024-04-24)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-23 Nr. 1-273 /2024 (1.4 E), TAR 2024-04-23, kodas 2024-07415, įsigalioja 2024-04-24)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 1-1 „Dėl Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-23 Nr. 1-274 /2024 (1.4 E), TAR 2024-04-23, kodas 2024-07417, įsigalioja 2024-04-24)

Valstybės kontrolieriaus įsakymas
Dėl Valstybės archyvui perduotų Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės veiklos elektroninių dokumentų tolesnio naudojimo
(2024-04-22 Nr. VE-22, TAR 2024-04-22, kodas 2024-07338, įsigalioja 2024-04-23)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Vedybų sutarčių registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo
(2024-04-18 Nr. VE-232 (1.3 E), TAR 2024-04-18, kodas 2024-07184, įsigalioja 2024-04-19)

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl 2023–2024 mokslo metų valstybinių brandos egzaminų vykdymo instrukcijų patvirtinimo
(2024-04-22 Nr. VK-363, TAR 2024-04-22, kodas 2024-07318, įsigalioja 2024-04-23)

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros brandos egzamino vykdymo instrukcijos patvirtinimo
(2024-04-23 Nr. VK-373, TAR 2024-04-23, kodas 2024-07419, įsigalioja 2024-04-24)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2006 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr.1A-658 „Dėl Rekomenduojamų tarptautinių prekės ženklu neregistruotų vaistinių medžiagų pavadinimų atitikmenų anglų, lietuvių ir lotynų kalbomis sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-17 Nr. (1.72E)1A-469, TAR 2024-04-17, kodas 2024-07103, įsigalioja 2024-04-18)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2012 m. liepos 12 d. nutarimo Nr. 03-154 „Dėl Valdymo įmonių, kolektyvinio investavimo subjektų ir pensijų fondų informacijos rengimo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-15 Nr. 03-64, TAR 2024-04-17, kodas 2024-07086, įsigalioja 2024-04-18)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko leidimo įregistruoti banko įstatų pakeitimus išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-04-15 Nr. 03-65, TAR 2024-04-17, kodas 2024-07087, įsigalioja 2024-04-18)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2015 m. lapkričio 12 d. nutarimo Nr. 03-173 „Dėl draudimo įmonių tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo periodiškumo ir finansinių ataskaitų rinkinio viešo skelbimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-15 Nr. 03-66, TAR 2024-04-17, kodas 2024-07088, įsigalioja 2024-04-18)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Kvalifikacijos atestato ir (ar) teisės pripažinimo dokumento galiojimo sustabdymo akto rekvizitų patvirtinimo
(2024-04-22 Nr. 1V-47, TAR 2024-04-23, kodas 2024-07382, įsigalioja 2024-05-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2023 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. 1V-45 „Dėl Privalomųjų nurodymų ir teismo sprendimų priverstinio vykdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-22 Nr. 1V-48, TAR 2024-04-23, kodas 2024-07383, įsigalioja 2024-05-01)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. A1-760 „Dėl Sėklos sertifikato formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-19 Nr. A1-211, TAR 2024-04-19, kodas 2024-07247, įsigalioja 2024-04-20)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. A1-759 „Dėl Sėklinių bulvių sertifikato formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-19 Nr. A1-212, TAR 2024-04-19, kodas 2024-07248, įsigalioja 2024-04-20)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. B1-1144/1B-969 „Dėl Nekomerciniais tikslais į Lietuvos Respublikos teritoriją įvežamų gyvūnų augintinių kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-17 Nr. B1-482, TAR 2024-04-17, kodas 2024-07076, įsigalioja 2024-04-18)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. B1-22 „Dėl Pranešimo (notifikavimo) apie Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamus maisto papildus teikimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-23 Nr. B1-500, TAR 2024-04-23, kodas 2024-07376, įsigalioja 2024-04-24)

Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2017 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. BRA-152 „Dėl 2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-17 Nr. BR1-129, TAR 2024-04-17, kodas 2024-07107, įsigalioja 2024-04-18)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-217 „Dėl Nuotekų valymo kainos už padidėjusią ir savitąją taršą skaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-22 Nr. O3E-602, TAR 2024-04-22, kodas 2024-07341, įsigalioja 2024-04-23)

Etninės kultūros globos tarybos nutarimas
Dėl konkurso „Etnokultūrinė kaimo turizmo sodyba“ nuostatų patvirtinimo
(2024-04-09 Nr. TN-12, TAR 2024-04-22, kodas 2024-07315, įsigalioja 2024-04-23)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Nacionalinio lustų kompetencijų centro kandidatų atrankos pagal Lustų bendrosios įmonės kvietimą „Chips-2024 CCC – 1: Competence Centres“ organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-04-17 Nr. V-157, TAR 2024-04-17, kodas 2024-07084, įsigalioja 2024-04-18)

Higienos instituto direktoriaus įsakymas
Dėl Higienos instituto direktoriaus 2023 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. V-119 „Dėl Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-23 Nr. V-46, TAR 2024-04-23, kodas 2024-07405, įsigalioja 2024-04-24)

Nacionalinės sporto agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Kvietimo teikti paraiškas 2024 metų Ukrainos aukšto meistriškumo sporto komandoms finansuoti patvirtinimo
(2024-04-17 Nr. VF-2024/12, TAR 2024-04-17, kodas 2024-07108, įsigalioja 2024-04-18)

Žemės ūkio agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Žemės ūkio agentūros prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2024 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. VĮ-25 „Dėl Ūkio subjektų, perkančių-parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-17 Nr. VĮ-114, TAR 2024-04-19, kodas 2024-07227, įsigalioja 2024-04-20)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2018 m. liepos 31 d. įsakymo Nr. 2BE-265 „Dėl Dokumentų, išduodamų jūrininkams, formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-23 Nr. 2BE-69, TAR 2024-04-23, kodas 2024-07404, įsigalioja 2024-04-24)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Atvirųjų jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo 2025 metais konkurso nuostatų patvirtinimo
(2024-04-17 Nr. 2V-112(1.4 E), TAR 2024-04-17, kodas 2024-07092, įsigalioja 2024-04-18)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo koordinacinės veiklos ir jaunimo politikos plėtros tikslinių projektų bei jaunimo organizacijų stiprinimo veiklos projektų finansavimo 2025–2026 metais konkurso nuostatų patvirtinimo
(2024-04-22 Nr. 2V-118(1.4E), TAR 2024-04-22, kodas 2024-07328, įsigalioja 2024-04-23)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2014 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. I-288 „Dėl baudžiamojo proceso dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-17 Nr. I-80, TAR 2024-04-17, kodas 2024-07073, įsigalioja 2024-04-18)

Antrojo operatyvinių tarnybų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie krašto apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. balandžio 18 d. įsakymo Nr. V-90 „Dėl Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie krašto apsaugos ministerijos viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamento, pirkimų organizatoriaus nuostatų ir konfidencialumo pasižadėjimo formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-23 Nr. VI-3, TAR 2024-04-23, kodas 2024-07401, įsigalioja 2024-04-24)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos statistikos sistemos atitikties Europos statistikos praktikos kodeksui vertinimo rekomendacijų įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo
(2024-03-14 Nr. DĮ-69, TAR 2024-04-22, kodas 2024-07297, įsigalioja 2024-04-23)


<< Atgal