Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 18

2024 m. gegužės 1 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2024 m. balandžio 24 d. – 2024 m. balandžio 30 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo Nr. VIII-275 2, 9, 10, 11, 15, 16, 21, 22, 23, 25, 29, 36, 39, 40, 48, 49 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15-1, 15-2, 46-1 straipsniais įstatymas
(2024-04-18 Nr. XIV-2543, TAR 2024-04-25, kodas 2024-07537, įsigalioja 2024-04-26)

Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo Nr. IX-325 2, 6, 7-1, 7-2, 7-3, 11, 22, 29-2 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 7-4 straipsniu įstatymas
(2024-04-18 Nr. XIV-2544, TAR 2024-04-25, kodas 2024-07538, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo Nr. IX-876 14 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15-1 straipsniu įstatymas
(2024-04-18 Nr. XIV-2545, TAR 2024-04-25, kodas 2024-07539, įsigalioja 2024-08-01)

Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 2 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-04-18 Nr. XIV-2546, TAR 2024-04-25, kodas 2024-07540, įsigalioja 2024-08-01)

Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 2, 10 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-04-18 Nr. XIV-2547, TAR 2024-04-25, kodas 2024-07541, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo Nr. IX-1661 2, 11, 16, 18, 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-04-18 Nr. XIV-2548, TAR 2024-04-25, kodas 2024-07550, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos Respublikos notariato įstatymo Nr. I-2882 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-04-18 Nr. XIV-2549, TAR 2024-04-25, kodas 2024-07553, įsigalioja 2024-08-01)

Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymo Nr. I-996 2, 8, 9, 10 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-04-18 Nr. XIV-2550, TAR 2024-04-25, kodas 2024-07554, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 218 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-04-18 Nr. XIV-2551, TAR 2024-04-25, kodas 2024-07555, įsigalioja 2024-08-01)

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 6 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-04-18 Nr. XIV-2552, TAR 2024-04-24, kodas 2024-07451, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos Respublikos asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo Nr. VIII-342 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-04-18 Nr. XIV-2553, TAR 2024-04-25, kodas 2024-07556, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir cheminių mišinių įstatymo Nr. VIII-1641 1, 5, 14, 15, 17, 19, 20 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2024-04-18 Nr. XIV-2554, TAR 2024-04-24, kodas 2024-07452, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 5-1 ir 59 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-04-18 Nr. XIV-2555, TAR 2024-04-24, kodas 2024-07453, įsigalioja 2024-06-01)

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 13 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-04-18 Nr. XIV-2556, TAR 2024-04-24, kodas 2024-07454, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 27 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-04-18 Nr. XIV-2557, TAR 2024-04-24, kodas 2024-07455, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos Respublikos atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-04-18 Nr. XIV-2561, TAR 2024-04-25, kodas 2024-07557, įsigalioja 2024-04-26)

Lietuvos Respublikos Seimo apdovanojimo – Aleksandro Stulginskio žvaigždės įstatymo Nr. XIV-117 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-04-18 Nr. XIV-2562, TAR 2024-04-24, kodas 2024-07456, įsigalioja 2024-04-25)

Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo Nr. VIII-1312 15-5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-04-23 Nr. XIV-2563, TAR 2024-04-26, kodas 2024-07716, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo Nr. I-1120 1, 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-04-23 Nr. XIV-2564, TAR 2024-04-26, kodas 2024-07717, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos Respublikos žemės įstatymo Nr. I-446 2, 23, 32, 37, 41 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-04-23 Nr. XIV-2565, TAR 2024-04-26, kodas 2024-07718, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 27 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-04-23 Nr. XIV-2566, TAR 2024-04-26, kodas 2024-07719, įsigalioja 2025-05-01)

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11-1, 12, 14, 15, 17, 18, 22, 24, 26, 27, 27-1, 28, 34, 37, 39, 47, 49, 51, 52-1, 53, 55, 56, 57, 59 straipsnių, šeštojo skirsnio pavadinimo, 1 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 11-2, 27-2, 68 straipsniais įstatymo Nr. XIV-2413 18, 22 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-04-23 Nr. XIV-2567, TAR 2024-04-26, kodas 2024-07720, įsigalioja 2024-04-27)

Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymo Nr. VIII-1524 2 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-04-23 Nr. XIV-2568, TAR 2024-04-26, kodas 2024-07721, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 18, 23, 37, 40 ir 42 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-04-23 Nr. XIV-2569, TAR 2024-04-26, kodas 2024-07722, įsigalioja 2024-07-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 21 d. nutarimo Nr. 377 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimų fiksavimo ir informacijos apie užfiksuotus Lietuvos Respublikos oro erdvės pažeidimus perdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-17 Nr. 277, TAR 2024-04-24, kodas 2024-07440, įsigalioja 2024-04-25)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimo Nr. 1176 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-04-24 Nr. 279, TAR 2024-04-25, kodas 2024-07521, įsigalioja 2024-04-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 181 „Dėl Lietuvos Respublikos Lietuvos šaulių sąjungos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-04-24 Nr. 284, TAR 2024-04-25, kodas 2024-07530, įsigalioja 2024-04-26)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-24 Nr. 292, TAR 2024-04-29, kodas 2024-07821, įsigalioja 2024-04-30)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2014 m. lapkričio 5 d. įsakymo Nr. 1K-346 „Dėl Išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-25 Nr. 1K-154, TAR 2024-04-25, kodas 2024-07577, įsigalioja 2024-04-26)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2023 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-368 „Dėl Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo“ pakeitimo
(2024-04-25 Nr. 1K-157, TAR 2024-04-25, kodas 2024-07619, įsigalioja 2024-04-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. A1-177 „Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų, išskyrus mokytojus, pareigybių aprašymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-26 Nr. A1-300, TAR 2024-04-26, kodas 2024-07674, įsigalioja 2024-04-27)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. A1-421 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-09-03 „Efektyvinti profesinės rizikos valdymą įmonėse ir savarankiškai dirbant“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-29 Nr. A1-301, TAR 2024-04-29, kodas 2024-07830, įsigalioja 2024-04-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 19 d įsakymo Nr. A1-528 „Dėl Akredituotos pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-29 Nr. A1-302, TAR 2024-04-29, kodas 2024-07831, įsigalioja 2024-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. A1-2 „Dėl Saugaus Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-29 Nr. A1-306, TAR 2024-04-29, kodas 2024-07832, įsigalioja 2024-04-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gegužės 29 d. įsakymo Nr. A1-172 „Dėl Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos nuostatų ir Socialinės paramos šeimai informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-29 Nr. A1-307, TAR 2024-04-29, kodas 2024-07833, įsigalioja 2024-04-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. A1-668 „Dėl Lengvojo automobilio ir (ar) jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-29 Nr. A1-309, TAR 2024-04-30, kodas 2024-07991, įsigalioja 2024-05-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. A1-108 „Dėl Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimo veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-29 Nr. A1-311, TAR 2024-04-30, kodas 2024-07992, įsigalioja 2024-05-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. A1-39 „Dėl Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-29 Nr. A1-312, TAR 2024-04-30, kodas 2024-07993, įsigalioja 2024-05-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 4-869 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-25 Nr. 4-227, TAR 2024-04-25, kodas 2024-07606, įsigalioja 2024-04-26)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Milijardas verslui“ schemos patvirtinimo
(2024-04-26 Nr. 4-233, TAR 2024-04-26, kodas 2024-07708, įsigalioja 2024-04-27)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 4-886 „Dėl 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-06-03 „Gerinti konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-26 Nr. 4-235, TAR 2024-04-26, kodas 2024-07710, įsigalioja 2024-04-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 684 „Dėl Pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-24 Nr. D1-128, TAR 2024-04-24, kodas 2024-07435, įsigalioja 2024-11-01)

Aplinkos ministro ir Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. D1-72/ĮV-141 „Dėl Teritorijų planavimo vadovų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-25 Nr. D1-129/ĮV-352, TAR 2024-04-25, kodas 2024-07578, įsigalioja 2024-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2017 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. D1-576 „Dėl statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų, teritorijų planavimo specialistų atestavimo ir teisės pripažinimo dokumentų išdavimo paslaugų įmokų dydžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-26 Nr. D1-130, TAR 2024-04-26, kodas 2024-07661, įsigalioja 2024-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-26 Nr. D1-131, TAR 2024-04-26, kodas 2024-07664, įsigalioja 2024-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-641 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.09:2011 „Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-26 Nr. D1-133, TAR 2024-04-26, kodas 2024-07665, įsigalioja 2024-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. D1-305 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-08-04 „Skatinti miškų plėtrą ir darnų miškų sektoriaus vystymąsi“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-04-29 Nr. D1-134, TAR 2024-04-29, kodas 2024-07823, įsigalioja 2024-04-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymo Nr. D1-14 „Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-29 Nr. D1-136, TAR 2024-04-29, kodas 2024-07825, įsigalioja 2024-04-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. D1-874 „Dėl Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti statybos inžinieriaus profesine veikla ar laikinai ir kartais teikti statybos inžinieriaus paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-29 Nr. D1-137, TAR 2024-04-29, kodas 2024-07861, įsigalioja 2024-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. D1-875 „Dėl Statybos inžinieriaus profesinės kvalifikacijos, įgytos trečiojoje valstybėje, pripažinimo Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-29 Nr. D1-138, TAR 2024-04-29, kodas 2024-07863, įsigalioja 2024-04-30)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. D1-188 „Dėl Nuotekų tvarkymo informacinės sistemos nuostatų ir duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-29 Nr. D1-139, TAR 2024-04-30, kodas 2024-07957, įsigalioja 2024-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 510 „Dėl Medžioklės egzamino tvarkos aprašo, medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-30 Nr. D1-140, TAR 2024-04-30, kodas 2024-08011, įsigalioja 2024-07-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 118 „Dėl Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų uniforminės aprangos pavyzdžių aprašymo bei uniformų išdavimo ir dėvėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-30 Nr. D1-141, TAR 2024-04-30, kodas 2024-08026, įsigalioja 2024-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymo Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-30 Nr. D1-142, TAR 2024-04-30, kodas 2024-08078, įsigalioja 2024-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-30 Nr. D1-143, TAR 2024-04-30, kodas 2024-08081, įsigalioja 2024-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-30 Nr. D1-144, TAR 2024-04-30, kodas 2024-08099, įsigalioja 2024-05-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 77 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 46A-2002 „Grunto kasimo jūrų ir jūrų uostų akvatorijose ir iškasto grunto šalinimo taisyklės“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-30 Nr. D1-145, TAR 2024-04-30, kodas 2024-08102, įsigalioja 2024-05-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Vaikų literatūros premijos skyrimo nuostatų patvirtinimo
(2024-04-29 Nr. V-444, TAR 2024-04-29, kodas 2024-07834, įsigalioja 2024-04-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos 2024 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo patvirtinimo
(2024-04-30 Nr. V-459, TAR 2024-04-30, kodas 2024-07996, įsigalioja 2024-05-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. ISAK-2391 „Dėl Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo ir Lietuvių kalbos ir literatūros įskaitos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-30 Nr. V-464, TAR 2024-04-30, kodas 2024-07997, įsigalioja 2024-05-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-231 „Dėl Profesinio mokymo diplomo ir pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-30 Nr. V-465, TAR 2024-04-30, kodas 2024-07998, įsigalioja 2024-05-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. V-213 „Dėl Viešųjų profesinio mokymo įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-30 Nr. V-480, TAR 2024-04-30, kodas 2024-08006, įsigalioja 2024-05-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Bendrojo ugdymo programas vykdančių mokyklų, kuriose 2024 metais bus atliekamas rizikos išorinis vertinimas, sąrašo patvirtinimo
(2024-04-30 Nr. V-481, TAR 2024-04-30, kodas 2024-08001, įsigalioja 2024-05-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. V-181 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto sritims 2024 m. išlaidų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui, kuriam lėšos neplanuojamos valstybės investicijų programoje, įsigyti paskirstymo“ pakeitimo
(2024-04-30 Nr. V-487, TAR 2024-04-30, kodas 2024-08055, įsigalioja 2024-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-68 „Dėl Mobiliųjų ambulatorinių odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-25 Nr. V-468, TAR 2024-04-25, kodas 2024-07558, įsigalioja 2024-04-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-670 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. lapkričio 9 d. įsakymo Nr. 667 „Dėl Pulmonologijos antrinio ir tretinio lygio paslaugų teikimo specialiųjų reikalavimų“ pakeitimo“ pakeitimo
(2024-04-25 Nr. V-469, TAR 2024-04-25, kodas 2024-07559, įsigalioja 2024-04-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. V-1015 „Dėl Jaunatvinio (juvenilinio) artrito gydymo vaistais, kurių įsigijimo išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-25 Nr. V-471, TAR 2024-04-25, kodas 2024-07560, įsigalioja 2024-04-26)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-25 Nr. V-472, TAR 2024-04-25, kodas 2024-07562, įsigalioja 2024-05-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-761 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 6 d. įsakymo Nr. V-660 „Dėl Dienos stacionaro paslaugų teikimo ir jų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2024-04-29 Nr. V-477, TAR 2024-04-29, kodas 2024-07837, įsigalioja 2024-04-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-998 „Dėl Laboratorinės diagnostikos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-29 Nr. V-482, TAR 2024-04-29, kodas 2024-07839, įsigalioja 2024-04-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. V-304 „Dėl Brangiųjų tyrimų ir procedūrų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-29 Nr. V-484, TAR 2024-04-29, kodas 2024-07881, įsigalioja 2024-05-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-748 „Dėl Išankstinės pacientų registracijos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-29 Nr. V-485, TAR 2024-04-29, kodas 2024-07882, įsigalioja 2024-04-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. V-1026 „Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-29 Nr. V-486, TAR 2024-04-29, kodas 2024-07883, įsigalioja 2024-04-30)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-29 Nr. V-487, TAR 2024-04-29, kodas 2024-07884, įsigalioja 2024-04-30)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2022 m. vasario 15 d. įsakymo Nr. 1R-53 „Dėl Europos Sąjungos teisės aktų ir juos įgyvendinančių Lietuvos Respublikos teisės aktų, dėl kurių informaciją apie pažeidimą pateikusiam asmeniui užtikrinama apsauga, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-30 Nr. 1R-142, TAR 2024-04-30, kodas 2024-08116, įsigalioja 2024-05-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 3-581 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-04-01 „Didinti susisiekimo sistemos kuriamą vertę ir infrastruktūros panaudojimo efektyvumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-25 Nr. 3-142, TAR 2024-04-25, kodas 2024-07535, įsigalioja 2024-04-26)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Užmokesčio už ryšių bokštų, esančių valstybinės reikšmės keliuose, bendrą naudojimą apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-04-30 Nr. 3-155, TAR 2024-04-30, kodas 2024-08082, įsigalioja 2024-05-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3-12 „Dėl Konkrečių atlyginimo už viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros teikiamas administracines paslaugas dydžių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-30 Nr. 3-158, TAR 2024-04-30, kodas 2024-08114, įsigalioja 2024-05-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Vandenilio plėtros Lietuvoje 2024–2050 m. gairių patvirtinimo
(2024-04-26 Nr. 1-81, TAR 2024-04-26, kodas 2024-07749, įsigalioja 2024-04-27)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 1-265 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-26 Nr. 1-82, TAR 2024-04-26, kodas 2024-07750, įsigalioja 2024-04-27)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Elektros energetikos sistemos sinchronizacijos projekto „Harmony link sausumos jungtis“ inžinerinės infrastruktūros vystymo plano planavimo darbų programos patvirtinimo
(2024-04-26 Nr. 1-90, TAR 2024-04-26, kodas 2024-07754, įsigalioja 2024-04-27)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2022 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-846 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-05-01 „Istorinės atminties komunikacijos turinio ir formų aktualizavimas“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-26 Nr. ĮV-383, TAR 2024-04-29, kodas 2024-07819, įsigalioja 2024-04-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 30 d. įsakymo Nr. 3D-821 „Dėl Kaimo plėtros finansinių priemonių fondo, skirto Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos ir Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano lėšomis įgyvendinamoms finansinėms priemonėms administruoti, valdytojo skyrimo ir finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-24 Nr. 3D-329, TAR 2024-04-24, kodas 2024-07431, įsigalioja 2024-04-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 3D-231 „Dėl Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-24 Nr. 3D-330, TAR 2024-04-24, kodas 2024-07432, įsigalioja 2024-04-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl kiaušinių ženklinimo pirmajame pakavimo centre
(2024-04-24 Nr. 3D-331, TAR 2024-04-24, kodas 2024-07433, įsigalioja 2024-11-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2024 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 3D-208 „Dėl bendram naudojimui skiriamų žvejybos galimybių Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje 2024 metais“ pakeitimo
(2024-04-24 Nr. 3D-332, TAR 2024-04-24, kodas 2024-07436, įsigalioja 2024-04-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 3D-139 „Dėl Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano tiesioginių išmokų, sektorines ir kaimo plėtros intervencines priemones, paskirstymo sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-24 Nr. 3D-333, TAR 2024-04-24, kodas 2024-07437, įsigalioja 2024-04-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 3D-946 „Dėl Ūkinių gyvūnų veislininkystės informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-24 Nr. 3D-334, TAR 2024-04-24, kodas 2024-07458, įsigalioja 2024-04-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 3D-482 „Dėl Pieno apskaitos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-24 Nr. 3D-335, TAR 2024-04-24, kodas 2024-07459, įsigalioja 2024-04-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 3D-795 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ metinių lėšų limitų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-24 Nr. 3D-338, TAR 2024-04-24, kodas 2024-07475, įsigalioja 2024-04-25)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-235 „Dėl Valstybės įmonės Žemės ūkio duomenų centro administruojamų informacinių sistemų ir registrų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-25 Nr. 3D-340, TAR 2024-04-25, kodas 2024-07584, įsigalioja 2024-04-26)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-290 „Dėl Pagalbos veislininkystei taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-26 Nr. 3D-342, TAR 2024-04-26, kodas 2024-07662, įsigalioja 2024-04-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. sausio 31 d. įsakymo Nr. 3D-47 „Dėl Žemės ūkio rizikos valdymo fondų akreditavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-26 Nr. 3D-347, TAR 2024-04-26, kodas 2024-07725, įsigalioja 2024-04-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 3D-319 „Dėl konkurso „Geriausias ekologinės gamybos ūkis“ arba „Geriausia ekologinės gamybos įmonė“ pakeitimo
(2024-04-26 Nr. 3D-349, TAR 2024-04-26, kodas 2024-07744, įsigalioja 2024-04-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 3D-312 „Dėl Ūkinių gyvūnų reprodukcijos apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-29 Nr. 3D-350, TAR 2024-04-29, kodas 2024-07822, įsigalioja 2024-04-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. 3D-92 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei ūkinius gyvūnus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-30 Nr. 3D-354, TAR 2024-04-30, kodas 2024-08003, įsigalioja 2024-05-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. gegužės 15 d. įsakymo Nr. 3D-355 „Dėl Prekybos žemės ūkio ir maisto produktais turgavietėse darbo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-04-30 Nr. 3D-355, TAR 2024-04-30, kodas 2024-08040, įsigalioja 2024-05-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. 224 „Dėl Privalomųjų rinkai tiekiamos daržovių sėklos kokybės reikalavimų aprašo“ pakeitimo
(2024-04-30 Nr. 3D-356, TAR 2024-04-30, kodas 2024-08107, įsigalioja 2024-05-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymo Nr. 3D-509 „Dėl Perkančiųjų organizacijų, įgyvendinančių informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo vidaus rinkoje ir trečiosiose valstybėse paprastąsias programas, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-30 Nr. 3D-357, TAR 2024-04-30, kodas 2024-08111, įsigalioja 2024-05-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. 3D-541 „Dėl Informavimo apie žemės ūkio produktus ir jų pardavimo skatinimo vidaus rinkoje ir trečiosiose valstybėse paprastosios programos administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-30 Nr. 3D-358, TAR 2024-04-30, kodas 2024-08112, įsigalioja 2024-05-01)

Krašto apsaugos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-559/V-727 „Dėl Lietuvos kariuomenės ir valstybės ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigų sutarčių sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-24 Nr. V-351/V-455, TAR 2024-04-24, kodas 2024-07460, įsigalioja 2024-04-25)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2022 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-695 „Dėl Karinių specialybių kvalifikacinių kategorijų suteikimo sąlygų ir tvarkos ir priedo už karinių specialybių kvalifikacines kategorijas skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-25 Nr. V-362, TAR 2024-04-25, kodas 2024-07533, įsigalioja 2024-04-26)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. V-1177 „Dėl Lietuvos šaulių sąjungos statuto patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-04-26 Nr. V-368, TAR 2024-04-29, kodas 2024-07845, įsigalioja 2024-04-30)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2024 m. balandžio 17 d. įsakymo Nr. VA-36 „Dėl Pajamų, gautų už turgavietėse ir prekybai žemės ūkio ir maisto produktais skirtose viešosiose vietose parduodamą mėsą, mėsos produktus, paukštieną ir paukštienos produktus, suminės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-29 Nr. VA-39, TAR 2024-04-29, kodas 2024-07889, įsigalioja 2024-04-30)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. VA-28 „Dėl Juridinių asmenų duomenų apie iš kiekvieno paramos teikėjo gautų piniginių lėšų išmokėjimą fiziniams asmenims PRC913 formos bei jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-04-29 Nr. VA-40, TAR 2024-04-30, kodas 2024-07958, įsigalioja 2024-06-01)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-24 Nr. V-140, TAR 2024-04-25, kodas 2024-07525, įsigalioja 2024-04-26)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. EV-82 „Dėl Skundų ir prašymų gaunamų Valstybinėje darbo inspekcijoje atrankos tvarkos bei pažeidimų poveikio vertinimo kriterijų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-29 Nr. EV-72, TAR 2024-04-29, kodas 2024-07851, įsigalioja 2024-05-01)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. EV- 158 „Dėl Valstybinės darbo inspekcijos kontrolinių klausimynų rengimo ir atnaujinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-29 Nr. EV-73, TAR 2024-04-29, kodas 2024-07885, įsigalioja 2024-04-30)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 1S-94 „Dėl Numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-26 Nr. 1S-56, TAR 2024-04-26, kodas 2024-07742, įsigalioja 2024-05-01)

Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 1S-97 „Dėl Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-30 Nr. 1S-58, TAR 2024-04-30, kodas 2024-08023, įsigalioja 2024-05-01)

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2023 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. V-223 „Dėl Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-24 Nr. V-167, TAR 2024-04-24, kodas 2024-07472, įsigalioja 2024-04-25)

Viešojo valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos pasirengimo pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai 2027 metais stažuočių Lietuvos nuolatinėje atstovybėje Europos Sąjungoje organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-04-25 Nr. V-59, TAR 2024-04-25, kodas 2024-07527, įsigalioja 2024-04-26)

Viešojo valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Viešojo valdymo agentūros direktoriaus 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-92 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių kompetencijų aprašymų ir profesinių kompetencijų aprašymų pavyzdžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-26 Nr. V-60, TAR 2024-04-26, kodas 2024-07748, įsigalioja 2024-04-27)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinynų taikymo
(2024-04-29 Nr. 1BE-376, TAR 2024-04-30, kodas 2024-07995, įsigalioja 2024-05-01)

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2024 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. VK-363 „Dėl 2023–2024 mokslo metų valstybinių brandos egzaminų vykdymo instrukcijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-25 Nr. VK-381, TAR 2024-04-25, kodas 2024-07596, įsigalioja 2024-04-26)

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus 2024 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. VK-373 „Dėl Lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros brandos egzamino vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-25 Nr. VK-382, TAR 2024-04-25, kodas 2024-07597, įsigalioja 2024-04-26)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Asmenų, turinčių kitos Europos ekonominės erdvės valstybės įgaliotos institucijos išduotą didmeninio platinimo ar gamybos licenciją ir norinčių vykdyti vaistinių preparatų didmeninį platinimą į Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir (ar) vaistines, pranešimo apie numatomą vaistinių preparatų tiekimą formos patvirtinimo
(2024-04-26 Nr. (1.72E)1A-512, TAR 2024-04-29, kodas 2024-07852, įsigalioja 2024-04-30)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2012 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. (1.4)1A-1046 „Dėl Duomenų ir informacijos apie vaistinių preparatų tiekimą Lietuvos Respublikos rinkai pateikimo Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-26 Nr. (1.72E)1A-513, TAR 2024-04-29, kodas 2024-07853, įsigalioja 2024-05-01)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. 1K-81 „Dėl Valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamų asmenų skaičiaus prognozavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-26 Nr. 1K-150, TAR 2024-04-26, kodas 2024-07756, įsigalioja 2024-04-27)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2023 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 1V-90 „Dėl Administracinių nusižengimų teisenos vykdymo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-23 Nr. 1V-51, TAR 2024-04-24, kodas 2024-07434, įsigalioja 2024-05-01)

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2023 m. gruodžio 15 d. įsakymo Nr. 1V-172 „Dėl Žemės naudojimo valstybinės priežiūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-29 Nr. 1V-55, TAR 2024-04-29, kodas 2024-07895, įsigalioja 2024-05-01)

Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2020 m. liepos 2 d. įsakymo Nr. A1-337 „Dėl Kontrolinio dauginamosios medžiagos mėginio paėmimo tirti akto ir Kontrolinio dauginamosios medžiagos mėginio kokybės rodiklių pažymos formų pavyzdžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-26 Nr. A1-225, TAR 2024-04-26, kodas 2024-07755, įsigalioja 2024-04-27)

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2018 m. spalio 24 d. įsakymo Nr. AV-279 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo aplinkos apsaugos agentūroje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-26 Nr. AV-79, TAR 2024-04-29, kodas 2024-07816, įsigalioja 2024-04-30)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. gruodžio 11 d. įsakymo Nr. B1-1008 „Dėl Kvalifikacijos kėlimo ir kompetencijos pažymėjimų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-29 Nr. B1-516, TAR 2024-04-29, kodas 2024-07890, įsigalioja 2024-04-30)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl projekto įgyvendinimo rezultatų ataskaitų, faktines išlaidas patvirtinančių dokumentų ir projekto informacijos apie įgyvendintas veiklas formų patvirtinimo
(2024-04-29 Nr. KMPF-18(1.15E), TAR 2024-04-30, kodas 2024-07932, įsigalioja 2024-05-01)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. T1-2097 „Dėl Įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus suteikimo, duomenų suvedimo į Administracinių teisės pažeidimų registrą ir administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-24 Nr. T1-147, TAR 2024-04-24, kodas 2024-07484, įsigalioja 2024-04-25)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. T1-137 „Dėl Pacientų skundų nagrinėjimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-29 Nr. T1-151, TAR 2024-04-29, kodas 2024-07879, įsigalioja 2024-05-01)

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės mėn. 3 d. įsakymo Nr. T1-390 „Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atliekamų patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-29 Nr. T1-156, TAR 2024-04-30, kodas 2024-07936, įsigalioja 2024-05-01)

Aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos projektų valdymo agentūros direktoriaus 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. T1-278 „Dėl projektų sąrašo pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ veiklą „Grynųjų elektromobilių įsigijimo juridiniams asmenims skatinimas“ įgyvendinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-26 Nr. T1-165, TAR 2024-04-26, kodas 2024-07714, įsigalioja 2024-04-27)

Lietuvos architektų rūmų sprendimas
Dėl Lietuvos architektų rūmų tarybos 2017 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T17/01-1 „Dėl Architektų kvalifikacijos tobulinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-30 Nr. T24-04-4, TAR 2024-04-30, kodas 2024-08117, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos architektų rūmų sprendimas
Dėl Lietuvos architektų rūmų tarybos 2023 m. gruodžio 13 d. sprendimo Nr. T23-12-2 „Dėl Architektūrinių konkursų organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-30 Nr. T24-04-5, TAR 2024-04-30, kodas 2024-08118, įsigalioja 2024-05-01)

Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 6 d. įsakymo nr. 217-17-V „Dėl genetinių medynų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-28 Nr. V-110, TAR 2024-04-26, kodas 2024-07751, įsigalioja 2024-04-27)

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2021 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. V-39 „Dėl Skundų nagrinėjimo ir tyrimų akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus iniciatyva atlikimo aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-29 Nr. V-13, TAR 2024-04-29, kodas 2024-07880, įsigalioja 2024-04-30)

Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus įsakymas
Dėl Dirbtinio intelekto etiško naudojimo mokslo ir studijų procese gairių tvirtinimo
(2024-04-29 Nr. V-14, TAR 2024-04-30, kodas 2024-07913, įsigalioja 2024-05-01)

Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas
Dėl Skundų ir pranešimų dėl studijų kokybės nagrinėjimo Studijų kokybės vertinimo centre tvarkos aprašo, patvirtinto Studijų kokybės vertinimo centro direktoriaus 2021 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-42 „Dėl Skundų ir pranešimų dėl studijų kokybės nagrinėjimo studijų kokybės vertinimo centre tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-03-21 Nr. V-27, TAR 2024-04-25, kodas 2024-07552, įsigalioja 2024-04-26)

Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2017 m. rugsėjo 28 d. įsakymo Nr. V-84 „Dėl Medicinos fiziko eksperto profesinio pasirengimo vertinimo tvarkos aprašo ir Medicinos fiziko eksperto profesinio pasirengimo vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-24 Nr. V-36, TAR 2024-04-24, kodas 2024-07461, įsigalioja 2024-04-25)

VĮ „Regitra“ direktoriaus įsakymas
Dėl transporto priemonių registravimo srityje teikiamų prašymų ir išduodamų pažymų formų patvirtinimo
(2024-04-24 Nr. 1V-70, TAR 2024-04-25, kodas 2024-07485, įsigalioja 2024-07-01)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. 2-109 „Dėl Aviacijos saugumo darbuotojų atestavimo, aviacijos saugumo instruktorių vykdomų egzaminų tvarkos ir aviacijos saugumo instruktorių rengiamos mokymo medžiagos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-26 Nr. 2-60, TAR 2024-04-30, kodas 2024-08079, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2024 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. 2BE-6 „Dėl Bepiločių orlaivių skrydžių virš nustatytų bepiločių orlaivių sistemų geografinių zonų vertikalių ribų valdomojoje oro erdvėje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-30 Nr. 2BE-74, TAR 2024-04-30, kodas 2024-08098, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2016 m. gegužės 18 d. sprendimo Nr. KS-101 „Dėl Transliavimo ir retransliuojamo turinio licencijų sąlygų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-24 Nr. KS-94, TAR 2024-04-24, kodas 2024-07471, įsigalioja 2024-04-25)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2021 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 2-286 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos antikorupcinio sąmoningumo didinimo veiklų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-26 Nr. 2-69, TAR 2024-04-26, kodas 2024-07673, įsigalioja 2024-05-01)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2016 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. 5-V-35 „Dėl civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos“ pakeitimo
(2024-04-25 Nr. 5-V-442, TAR 2024-04-25, kodas 2024-07590, įsigalioja 2024-07-01)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Statistinių duomenų apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo sukeltas mirtis ir apsinuodijimus bei apie psichikos ir elgesio sutrikimus dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo pateikimo formos patvirtinimo
(2024-04-30 Nr. T1-26, TAR 2024-04-30, kodas 2024-08020, įsigalioja 2024-05-01)

Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Pykčio valdymo programos, programos, skirtos asmenims, kurie vairavo trasporto priemonę būdami apsvaigę, ir programos, skirtos asmenis, piktnaudžiaujantiems psichiką veikiančiomis medžiagomis, aprobavimo
(2024-04-25 Nr. V-317, TAR 2024-04-25, kodas 2024-07518, įsigalioja 2024-04-26)

Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Fizinio pasirengimo, fizinės prievartos veiksmų atlikimo, šaudymo reikalavimų nustatymo ir atitikties šiems reikalavimams tikrinimo Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-04-25 Nr. V-319, TAR 2024-04-30, kodas 2024-08085, įsigalioja 2024-05-01)


<< Atgal