Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 19

2024 m. gegužės 8 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2024 m. gegužės 1 d. – 2024 m. gegužės 7 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 8-2 ir 18-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-04-25 Nr. XIV-2571, TAR 2024-05-02, kodas 2024-08212, įsigalioja 2024-05-06)

Lietuvos Respublikos turizmo įstatymo Nr. VIII-667 1 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 30-1 straipsniu įstatymas
(2024-04-25 Nr. XIV-2572, TAR 2024-05-02, kodas 2024-08213, įsigalioja 2024-05-06)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 5, 7, 8, 18, 25, 27, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 47, 48, 51, 52, 54, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72-2, 74, 75, 76, 82, 84, 85, 87, 89, 90, 92, 93, 97, 243, 244 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 5-1, 40-1, 58-1, 72-5, 72-6, 72-7, 72-8 straipsniais įstatymas
(2024-04-25 Nr. XIV-2573, TAR 2024-05-02, kodas 2024-08214, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 53, 217, 307, 338, 357, 389, 392, 405 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 357-1 straipsniu įstatymas
(2024-04-25 Nr. XIV-2574, TAR 2024-05-02, kodas 2024-08215, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos Respublikos privalomojo turto ir verslo vertinimo įstatymas
(2024-04-25 Nr. XIV-2575, TAR 2024-05-02, kodas 2024-08216, įsigalioja 2026-05-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 196 ir 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 196-1 straipsniu įstatymas
(2024-04-25 Nr. XIV-2576, TAR 2024-05-02, kodas 2024-08217, įsigalioja 2025-05-01)

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo Nr. X-233 2, 6, 7, 8, 9, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-04-25 Nr. XIV-2577, TAR 2024-05-02, kodas 2024-08218, įsigalioja 2026-05-01)

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo Nr. VIII-1764 1 ir 2 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 17-1 straipsniu įstatymas
(2024-04-25 Nr. XIV-2578, TAR 2024-05-02, kodas 2024-08219, įsigalioja 2026-05-01)

Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo Nr. I-2675 2, 6, 8, 9, 10, 11 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-04-25 Nr. XIV-2579, TAR 2024-05-02, kodas 2024-08220, įsigalioja 2026-05-01)

Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo Nr. XII-2769 3, 6, 14, 16 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-04-25 Nr. XIV-2580, TAR 2024-05-02, kodas 2024-08221, įsigalioja 2026-05-01)

Lietuvos Respublikos ribojamųjų priemonių dėl karinės agresijos prieš Ukrainą nustatymo įstatymo Nr. XIV-1888 3, 4 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-04-25 Nr. XIV-2581, TAR 2024-05-02, kodas 2024-08222, įsigalioja 2024-05-03)

Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertintojų rūmų įstatymas
(2024-04-25 Nr. XIV-2582, TAR 2024-05-03, kodas 2024-08303, įsigalioja 2026-05-01)

Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8 ir 59-2 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-04-25 Nr. XIV-2583, TAR 2024-05-03, kodas 2024-08304, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymo Nr. I-920 5, 6-1 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-04-25 Nr. XIV-2584, TAR 2024-05-02, kodas 2024-08223, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 5, 15, 17, 22, 42, 43, 44, 51, 53, 72-1, 75-3, 76-2, 80, 81, 82-1, 90 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 24-2 straipsniu įstatymas
(2024-04-25 Nr. XIV-2585, TAR 2024-05-03, kodas 2024-08305, įsigalioja 2024-05-04)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 4, 10, 11, 15, 27, 28, 35, 38, 39, 48, 52, 53, 56, 58, 60, 65, 66, 67, 69, 71, 72, 72-1, 73, 75-3, 77, 85 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 64-1 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1257 13 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-04-25 Nr. XIV-2586, TAR 2024-05-03, kodas 2024-08306, įsigalioja 2024-05-04)

Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 21 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-04-25 Nr. XIV-2587, TAR 2024-05-03, kodas 2024-08307, įsigalioja 2024-07-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimo Nr. 314 „Dėl Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-03 Nr. 299, TAR 2024-05-06, kodas 2024-08318, įsigalioja 2024-05-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 825 „Dėl Sumų, kurias draudžiama išieškoti iš kredito, mokėjimo ir (ar) elektroninių pinigų įstaigoje atidarytoje skolininko sąskaitoje esančių lėšų, nustatymo ir taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-03 Nr. 300, TAR 2024-05-06, kodas 2024-08320, įsigalioja 2024-05-07)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gegužės 27 d. nutarimo Nr. 499 „Dėl Nurodymų pateikimo Piniginių lėšų apribojimų informacinei sistemai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-03 Nr. 301, TAR 2024-05-06, kodas 2024-08324, įsigalioja 2024-11-30)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. rugpjūčio 11 d. nutarimo Nr. 728 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-03 Nr. 305, TAR 2024-05-06, kodas 2024-08342, įsigalioja 2024-06-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 209 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarių viešųjų finansų plėtros programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-03 Nr. 314, TAR 2024-05-07, kodas 2024-08433, įsigalioja 2024-05-08)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 1K-274 „Dėl Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos steigimo“ pakeitimo
(2024-05-02 Nr. 1K-163, TAR 2024-05-02, kodas 2024-08229, įsigalioja 2024-05-03)

Finansų ministro įsakymas
Dėl Oficialiosios statistikos 2023 metų programos I dalies vykdymo ataskaitos patvirtinimo
(2024-05-07 Nr. 1K-164, TAR 2024-05-07, kodas 2024-08429, įsigalioja 2024-05-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Verslumo skatinimas 3“ schemos patvirtinimo
(2024-05-02 Nr. A1-319, TAR 2024-05-02, kodas 2024-08233, įsigalioja 2024-05-03)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Kvietimo Nr. PMIF-1.06-V-01 teikti paraiškas finansuoti projektą iš 2021–2027 metų Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų, įgyvendinant 1 konkretų tikslą „Bendroji Europos prieglobsčio sistema“ ir 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-07 „Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą“ aprašo 13 veiklą „Materialinių sąlygų ir paslaugų teikimo užtikrinimas užsieniečiams (valstybės projektų planavimo būdu)“, patvirtinimo
(2024-05-07 Nr. A1-328, TAR 2024-05-07, kodas 2024-08419, įsigalioja 2024-05-08)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. A1-348 „Dėl Informacijos apie pažeidimus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose teikimo ir pranešėjų apsaugos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-07 Nr. A1-329, TAR 2024-05-07, kodas 2024-08440, įsigalioja 2024-05-08)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 4-948 „Dėl 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-12-07 „Vystyti turizmo infrastruktūrą ir plėtoti rinkodaros priemones“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-06 Nr. 4-244, TAR 2024-05-06, kodas 2024-08336, įsigalioja 2024-05-07)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-02 Nr. D1-146, TAR 2024-05-02, kodas 2024-08126, įsigalioja 2024-05-03)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinės sistemos pertvarkymo ir jos nuostatų patvirtinimo
(2024-05-02 Nr. D1-148, TAR 2024-05-02, kodas 2024-08181, įsigalioja 2024-05-03)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos planavimo stebėsenos informacinės sistemos pertvarkymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-1056 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos planavimo stebėsenos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-02 Nr. D1-149, TAR 2024-05-02, kodas 2024-08183, įsigalioja 2024-05-03)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. D1-262 „Dėl Laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-02 Nr. D1-150, TAR 2024-05-02, kodas 2024-08185, įsigalioja 2024-05-03)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 liepos 15 d. įsakymo Nr. D1-622 „Dėl Saugomų rūšių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-02 Nr. D1-151, TAR 2024-05-02, kodas 2024-08186, įsigalioja 2024-05-03)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. D1-146 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 258 „Dėl Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2024-05-02 Nr. D1-152, TAR 2024-05-02, kodas 2024-08127, įsigalioja 2024-05-03)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymo Nr. D1-912 „Dėl Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-03 Nr. D1-153, TAR 2024-05-03, kodas 2024-08256, įsigalioja 2024-05-04)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. D1-227 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 02-001-06-11-01 „Stiprinti neigiamo poveikio aplinkai prevenciją ir valdymą“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-05-07 Nr. D1-155, TAR 2024-05-07, kodas 2024-08406, įsigalioja 2024-05-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-851 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-05-01 „Įdiegti vieną langelį karjerai planuoti ir įgūdžiams tobulinti“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-02 Nr. V-490, TAR 2024-05-02, kodas 2024-08174, įsigalioja 2024-05-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2009 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. ISAK-1707 „Dėl Informacijos, kurios reikia Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų sumai studijoms ir studijų stipendijoms apskaičiuoti, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-02 Nr. V-492, TAR 2024-05-03, kodas 2024-08302, įsigalioja 2024-05-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos
(2024-05-03 Nr. V-503, TAR 2024-05-03, kodas 2024-08253, įsigalioja 2024-05-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos
(2024-05-03 Nr. V-505, TAR 2024-05-03, kodas 2024-08254, įsigalioja 2024-05-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl valstybinių švietimo įstaigų modernizavimo, pritaikant pastatus žmonių su judėjimo negalia poreikiams, programos 2024 m. lėšų paskirstymo
(2024-05-07 Nr. V-508, TAR 2024-05-07, kodas 2024-08407, įsigalioja 2024-05-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. V-878 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-04 „Užtikrinti visiems prieinamą ankstyvąjį ugdymą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-07 Nr. V-510, TAR 2024-05-07, kodas 2024-08410, įsigalioja 2024-05-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2018 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. V-674 „Dėl Mokytojų (išskyrus trenerius) pareigybių aprašymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-07 Nr. V-516, TAR 2024-05-07, kodas 2024-08414, įsigalioja 2024-05-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Vadovavimo valstybinei ar savivaldybės švietimo įstaigai (išskyrus aukštąją mokyklą) kompetencijų vertinimo ir jam prilyginto vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-05-07 Nr. V-518, TAR 2024-05-07, kodas 2024-08415, įsigalioja 2024-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl institucijos, vykdančios mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą, veiklos akreditacijos
(2024-05-07 Nr. V-520, TAR 2024-05-07, kodas 2024-08427, įsigalioja 2024-05-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio 28 d. įsakymo Nr. V-1014 „Dėl kitų Europos Sąjungos valstybių narių apdraustųjų valstybiniu sveikatos draudimu sveikatos priežiūros organizavimo Lietuvos Respublikoje ir jos išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-02 Nr. V-491, TAR 2024-05-02, kodas 2024-08169, įsigalioja 2024-05-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. V-1470 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. V-630 „Dėl Visuomenės sveikatos specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2024-05-06 Nr. V-495, TAR 2024-05-06, kodas 2024-08354, įsigalioja 2024-05-07)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. V-1149 „Dėl privalomų akušerijos, ginekologijos ir neonatologijos sveikatos statistikos apskaitos formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-07 Nr. V-507, TAR 2024-05-07, kodas 2024-08455, įsigalioja 2025-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 3D-194 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Ekologinis ūkininkavimas. Ekologinio ūkininkavimo tęstiniai įsipareigojimai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-06 Nr. 3D-360, TAR 2024-05-06, kodas 2024-08314, įsigalioja 2024-05-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 3D-107 „Dėl Žemės ūkio naudmenų geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-06 Nr. 3D-365, TAR 2024-05-06, kodas 2024-08317, įsigalioja 2024-05-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. 3D-348 „Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos administruojamos Žuvininkystės duomenų informacinės sistemos ir Žvejybos sektoriaus perleidžiamųjų teisių registro duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-06 Nr. 3D-367, TAR 2024-05-06, kodas 2024-08319, įsigalioja 2024-05-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 12 d. įsakymo Nr. 3D-240 „Dėl valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) žemės ūkio funkcijoms atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodikų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-06 Nr. 3D-368, TAR 2024-05-06, kodas 2024-08321, įsigalioja 2024-05-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2024 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 3D-165 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Vietovės su gamtinėmis ar kitomis specifinėmis kliūtimis“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-06 Nr. 3D-369, TAR 2024-05-06, kodas 2024-08323, įsigalioja 2024-05-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. 3D-166 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Laukinių paukščių apsauga už „Natura 2000“ teritorijos ribų“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-06 Nr. 3D-370, TAR 2024-05-06, kodas 2024-08325, įsigalioja 2024-05-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 27 d. įsakymo Nr. 3D-109 „Dėl Žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, taikomų nuo 2023 metų, aprašo patvirtinimo ir kontrolės institucijų paskyrimo“ pakeitimo
(2024-05-07 Nr. 3D-372, TAR 2024-05-07, kodas 2024-08400, įsigalioja 2024-05-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 3D-232 „Dėl Sankcijų už paramos sąlygų reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-07 Nr. 3D-373, TAR 2024-05-07, kodas 2024-08401, įsigalioja 2024-05-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. 3D-643 „Dėl Žemės ūkio ministerijos informacinės sistemos (ŽŪMIS) duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-07 Nr. 3D-374, TAR 2024-05-07, kodas 2024-08404, įsigalioja 2024-05-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-217 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Gyvūnų gerovė“ veiklos „Parama už geresnes naminių paukščių (broilerių, kalakutų ir vištų dedeklių) laikymo sąlygas ir sveikatingumo didinimą“ ir veiklos „Parama už 20 proc. didesnio laikymo ploto užtikrinimą penimoms kiaulėms“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-07 Nr. 3D-375, TAR 2024-05-07, kodas 2024-08426, įsigalioja 2024-05-08)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos 2024 metų antrajam pusmečiui nustatymo
(2024-05-07 Nr. O3E-679, TAR 2024-05-07, kodas 2024-08422, įsigalioja 2024-05-08)

VšĮ Inovacijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Kvietimo teikti paraiškas 2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos „Verslo plėtra, inovacijos ir MVĮ“ kelionių išlaidoms kompensuoti gairių pareiškėjams patvirtinimo
(2024-05-06 Nr. R1-113-(1.3 E)2024, TAR 2024-05-07, kodas 2024-08405, įsigalioja 2024-05-08)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų, kurių veiklos susijusios su priemonių teikimu darbo ieškantiems asmenims, įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-05-03 Nr. V-86, TAR 2024-05-06, kodas 2024-08327, įsigalioja 2024-05-07)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2019 m. vasario 21 d. įsakymo Nr. V-105 (101.2E) „Dėl Atleidimo nuo atlyginimo už daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų ir juridinių faktų registravimą didinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-05-02 Nr. VE-274 (1.3 E), TAR 2024-05-02, kodas 2024-08170, įsigalioja 2024-05-03)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2019 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. VE-639 (1.3 E) „Dėl Juridinių asmenų registro tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-06 Nr. VE-287 (1.3 E), TAR 2024-05-06, kodas 2024-08363, įsigalioja 2024-05-07)

Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2010 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. B1-173 „Dėl Viščiukų broilerių laikymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-06 Nr. B1-538, TAR 2024-05-06, kodas 2024-08345, įsigalioja 2024-05-07)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Strateginio finansavimo programų paraiškų administracinės atitikties vertinimo instrukcijos patvirtinimo
(2024-05-06 Nr. KMPF-19(1.15E), TAR 2024-05-07, kodas 2024-08421, įsigalioja 2024-05-08)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Studentų tyrimų projektų, įgyvendinamų semestrų metu, finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2024-04-30 Nr. V-183, TAR 2024-05-02, kodas 2024-08204, įsigalioja 2024-05-03)

Lietuvos kultūros instituto direktoriaus įsakymas
Dėl Deklaracijos apie su pareiškėju susijusius asmenis formos patvirtinimo
(2024-05-06 Nr. V-31, TAR 2024-05-06, kodas 2024-08369, įsigalioja 2024-05-07)

Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. V-60 „Dėl Pagrįstos veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, rūšių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-02 Nr. V-38, TAR 2024-05-02, kodas 2024-08228, įsigalioja 2024-05-03)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programos projektų finansavimo 2025–2026 metais konkurso nuostatų patvirtinimo
(2024-05-03 Nr. 2V-134(1.4E), TAR 2024-05-03, kodas 2024-08261, įsigalioja 2024-05-04)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2022 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 5-V-1215 „Dėl Teritorinių policijos įstaigų areštinių vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-07 Nr. 5-V-475, TAR 2024-05-07, kodas 2024-08402, įsigalioja 2024-05-08)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl baudžiamojo proceso dokumento formos patvirtinimo
(2024-05-07 Nr. I-97, TAR 2024-05-07, kodas 2024-08442, įsigalioja 2024-05-08)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos laidų, skirtų 2024 m. birželio 9 d. rinkimų į Europos Parlamentą agitacijai, rengimo taisyklių patvirtinimo
(2024-05-02 Nr. Sp-122, TAR 2024-05-02, kodas 2024-08206, įsigalioja 2024-05-03)


<< Atgal