Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 21

2024 m. gegužės 22 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2024 m. gegužės 15 d. – 2024 m. gegužės 21 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos teismų įstatymo Nr. I-480 44-1, 98, 101 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 44-3 straipsniu įstatymas
(2024-05-09 Nr. XIV-2613, TAR 2024-05-15, kodas 2024-08905, įsigalioja 2024-09-01)

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 9 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-05-09 Nr. XIV-2614, TAR 2024-05-15, kodas 2024-08906, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-05-09 Nr. XIV-2615, TAR 2024-05-15, kodas 2024-08907, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos įstatymo Nr. I-1246 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-05-09 Nr. XIV-2616, TAR 2024-05-15, kodas 2024-08908, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo Nr. IX-413 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-05-09 Nr. XIV-2617, TAR 2024-05-15, kodas 2024-08906, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo Nr. XIII-3222 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-05-09 Nr. XIV-2618, TAR 2024-05-15, kodas 2024-08910, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 2 ir 60 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-05-09 Nr. XIV-2619, TAR 2024-05-15, kodas 2024-08911, įsigalioja 2024-09-01)

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 1, 2, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 28, 29, 33, 34, 34-1, 38, 39 straipsnių, III skyriaus ketvirtojo skirsnio, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15-1 straipsniu įstatymas
(2024-05-09 Nr. XIV-2621, TAR 2024-05-15, kodas 2024-08915, įsigalioja 2024-06-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 351, 352, 353, 354, 355, 357, 358, 359 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-05-09 Nr. XIV-2622, TAR 2024-05-15, kodas 2024-08912, įsigalioja 2024-05-16)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.103 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-05-09 Nr. XIV-2623, TAR 2024-05-15, kodas 2024-08913, įsigalioja 2024-05-16)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-05-09 Nr. XIV-2624, TAR 2024-05-15, kodas 2024-08914, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 pakeitimo įstatymas
(2024-05-14 Nr. XIV-2626, TAR 2024-05-21, kodas 2024-09142, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 58 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-05-14 Nr. XIV-2627, TAR 2024-05-21, kodas 2024-09143, įsigalioja 2024-06-01)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 134 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-05-14 Nr. XIV-2628, TAR 2024-05-21, kodas 2024-09144, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 22 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-05-14 Nr. XIV-2629, TAR 2024-05-21, kodas 2024-09145, įsigalioja 2025-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos 2023 metų valstybės metinių ataskaitų rinkinio
(2024-05-15 Nr. 342, TAR 2024-05-15, kodas 2024-08826, įsigalioja 2024-05-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos 2023 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo metinių ataskaitų rinkinio pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2024-05-15 Nr. 343, TAR 2024-05-15, kodas 2024-08827, įsigalioja 2024-05-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2023 metų valstybės socialinių fondų metinių ataskaitų rinkinio pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2024-05-15 Nr. 344, TAR 2024-05-15, kodas 2024-08828, įsigalioja 2024-05-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl 2023 metų Pensijų anuitetų fondo metinių ataskaitų rinkinio pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui
(2024-05-15 Nr. 345, TAR 2024-05-15, kodas 2024-08829, įsigalioja 2024-05-15)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 487 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės institucijų, įstaigų ir kitų subjektų veiklos ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje“ pakeitimo
(2024-05-08 Nr. 346, TAR 2024-05-16, kodas 2024-08945, įsigalioja 2024-05-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo
(2024-05-15 Nr. 349, TAR 2024-05-16, kodas 2024-08964, įsigalioja 2024-05-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 6 d. nutarimo Nr. 108 „Dėl Kriminalinės žvalgybos subjektų sąrašo patvirtinimo ir jų kriminalinės žvalgybos masto nustatymo“ pakeitimo
(2024-05-15 Nr. 352, TAR 2024-05-16, kodas 2024-08974, įsigalioja 2024-05-17)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. rugsėjo 18 d. nutarimo Nr. 1079 „Dėl Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-15 Nr. 353, TAR 2024-05-20, kodas 2024-09061, įsigalioja 2024-05-21)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Socialinės apsaugos srities investicijų projektų, numatytų valstybės investicijų programoje, ir lėšų ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui sukurti, įsigyti, palaikyti arba pritaikyti pasikeitusiems teisiniams reikalavimams, vertinimo, atrankos, finansavimo, įgyvendinimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-04-02 Nr. A1-250, TAR 2024-05-20, kodas 2024-09100, įsigalioja 2024-05-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. A1-489 „Dėl Nevyriausybinės organizacijos projekto, skirto Multidimensinės šeimos terapijos programos įgyvendinimo Lietuvoje tęstinumui užtikrinti, atrankos konkurso organizavimo 2024–2025 metais nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-15 Nr. A1-343, TAR 2024-05-15, kodas 2024-08884, įsigalioja 2024-05-16)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. A1-700 „Dėl Palydėjimo paslaugos jaunuoliams organizavimo ir teikimo rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-21 Nr. A1-350, TAR 2024-05-21, kodas 2024-09137, įsigalioja 2024-07-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 4-861 „Dėl 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-15 Nr. 4-267, TAR 2024-05-15, kodas 2024-08877, įsigalioja 2024-05-16)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2015 m. spalio 16 d. įsakymo Nr. 4-660 „Dėl Finansų inžinerijos priemonės „Atviras kreditų fondas 2“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-15 Nr. 4-275, TAR 2024-05-15, kodas 2024-08878, įsigalioja 2024-05-16)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-15-02 „Skatinti talentų ir kompetencijų pasiūlą pažangiai ekonomikai“ veiklų (poveiklių) įgyvendinimo projektų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis ir atrenkamų planavimo būdu, atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-05-16 Nr. 4-277, TAR 2024-05-16, kodas 2024-08948, įsigalioja 2024-05-17)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinės sistemos pertvarkymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. spalio 22 d. įsakymo Nr. D1-643 „Dėl Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinės sistemos steigimo, Topografijos, inžinerinės infrastruktūros, teritorijų planavimo ir statybos elektroninių vartų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-15 Nr. D1-167, TAR 2024-05-15, kodas 2024-08879, įsigalioja 2024-05-16)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. D1-767 „Dėl Žuvų išteklių tyrimų vidaus vandenyse tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-20 Nr. D1-170, TAR 2024-05-20, kodas 2024-09071, įsigalioja 2024-11-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. V-1063 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-03 „Užtikrinti visiems prieinamą šiuolaikinį ugdymo turinį“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-15 Nr. V-564, TAR 2024-05-15, kodas 2024-08885, įsigalioja 2024-05-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2024 metais priimamų į aukštąsias mokyklas pirmosios pakopos pedagogikos studijų studentų ir pedagoginių gretutinių studijų studentų, kuriems gali būti skiriama prioritetinė parama, skaičiaus pagal prioritetines specializacijas ir aukštąsias mokyklas patvirtinimo
(2024-05-15 Nr. V-567, TAR 2024-05-15, kodas 2024-08887, įsigalioja 2024-05-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. V-1217 „Dėl Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registro reorganizavimo ir neformaliojo švietimo programų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-15 Nr. V-568, TAR 2024-05-15, kodas 2024-08888, įsigalioja 2024-05-16)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. lapkričio 14 d. įsakymo Nr. V-1461 „Dėl Formaliojo profesinio mokymo programų, pagal kurias gali būti suteikiama teisė vykdyti profesinį mokymą tuo pačiu mokymo vietos adresu neatliekant ekspertizės, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-16 Nr. V-571, TAR 2024-05-16, kodas 2024-08959, įsigalioja 2024-05-17)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Asmenų, teikiančių specialiąją pedagoginę ir socialinę pedagoginę pagalbą, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo
(2024-05-16 Nr. V-574, TAR 2024-05-16, kodas 2024-08960, įsigalioja 2024-09-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 43 straipsnio 8 dalies 1–6, 8 punktuose nurodytų bendrųjų kriterijų, taikomų visoms mokykloms, vykdančioms bendrojo ugdymo programas, kiekybinių reikšmių aprašų patvirtinimo
(2024-05-20 Nr. V-577, TAR 2024-05-20, kodas 2024-09075, įsigalioja 2024-05-21)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl valstybės finansuojamų pedagogikos krypties profesinių studijų vietų, į kurias 2024 metais priimami studentai, skaičiaus paskirstymo pagal aukštąsias mokyklas ir ugdymo sričių dalykų grupes
(2024-05-21 Nr. V-581, TAR 2024-05-21, kodas 2024-09135, įsigalioja 2024-05-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo
(2024-05-13 Nr. V-530, TAR 2024-05-15, kodas 2024-08858, įsigalioja 2024-05-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-1058 „Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-15 Nr. V-555, TAR 2024-05-15, kodas 2024-08859, įsigalioja 2024-05-16)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2024-05-15 Nr. V-556, TAR 2024-05-15, kodas 2024-08918, įsigalioja 2024-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. V-1220 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 40:2021 „Akušeris“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-17 Nr. V-563, TAR 2024-05-17, kodas 2024-09026, įsigalioja 2024-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 8 d. Įsakymo Nr. V-591 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 28:2019 „Bendrosios praktikos slaugytojas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-17 Nr. V-565, TAR 2024-05-17, kodas 2024-09027, įsigalioja 2024-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-17 Nr. V-567, TAR 2024-05-17, kodas 2024-09029, įsigalioja 2024-05-18)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. V-1000 „Dėl Pacientų maitinimo organizavimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-17 Nr. V-570, TAR 2024-05-20, kodas 2024-09060, įsigalioja 2024-05-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. V-430 „Dėl Skausmo diagnozavimo ir gydymo paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-17 Nr. V-571, TAR 2024-05-20, kodas 2024-09064, įsigalioja 2024-05-21)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-20 Nr. V-572, TAR 2024-05-20, kodas 2024-09067, įsigalioja 2024-05-21)

Sveikatos apsaugos ministro ir Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-533/A1-189 „Dėl Teisės aktų, susijusių su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais bei elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-20 Nr. V-573/A1-344, TAR 2024-05-20, kodas 2024-09072, įsigalioja 2024-07-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-16 Nr. 1R-157, TAR 2024-05-16, kodas 2024-08966, įsigalioja 2024-05-17)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2023 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 3-478 „Dėl Elektromobilių įkrovimo paslaugos kainos dydžio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-16 Nr. 3-170, TAR 2024-05-17, kodas 2024-08988, įsigalioja 2024-05-18)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-277 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-17 Nr. 3-172, TAR 2024-05-17, kodas 2024-09038, įsigalioja 2024-05-18)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2013 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. ĮV-27 „Dėl Lietuvos kultūros tarybos narių susirinkimo narių rinkimų tvarkos“ pakeitimo
(2024-05-20 Nr. ĮV-422, TAR 2024-05-21, kodas 2024-09119, įsigalioja 2024-05-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 3D-266 „Dėl Asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, narystės Europos Sąjungos ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir atstovavimo jose finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-16 Nr. 3D-400, TAR 2024-05-16, kodas 2024-08975, įsigalioja 2024-05-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 3D-314 „Dėl Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos pagal sutartis atliekamo augalų dauginamosios medžiagos, grūdų bei jų produktų kokybės įvertinimo ir dokumentų išdavimo tarifų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-16 Nr. 3D-402, TAR 2024-05-16, kodas 2024-08976, įsigalioja 2024-06-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. lapkričio 23 d. įsakymo Nr. 3D-770 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos pirmojo prioriteto „Tausios žvejybos skatinimas ir vandens biologinių išteklių atkūrimas ir išsaugojimas“ priemonės „Mokslo atstovų ir žvejų bendradarbiavimo veiklos“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-16 Nr. 3D-403, TAR 2024-05-16, kodas 2024-08979, įsigalioja 2024-05-17)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Savitarpio pagalbos fondai“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo
(2024-05-17 Nr. 3D-404, TAR 2024-05-17, kodas 2024-09028, įsigalioja 2024-05-18)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. 3D-382 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos bendradarbiavimo su partneriais tvarkos aprašo, Ekspertų atrankos į sudaromų kolegialių organų veiklą tvarkos aprašo bei Partnerių ir ekspertų etikos kodekso patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-17 Nr. 3D-405, TAR 2024-05-17, kodas 2024-09054, įsigalioja 2024-05-18)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. 1V-216 „Dėl Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos pobūdį važinėja keleiviniu ar asmeniniu transportu tarnybos tikslais, važiavimo išlaidų kompensavimo ir vidaus tarnybos sistemos pareigūnų, kurie pagal tarnybos reikmes ar pobūdį vyksta į tarnybos vietą ir iš jos, kelionės išlaidų apmokėjimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-16 Nr. 1V-343, TAR 2024-05-16, kodas 2024-08967, įsigalioja 2024-05-17)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Butpinigių vidaus tarnybos sistemos pareigūnams skyrimo ir mokėjimo
(2024-05-16 Nr. 1V-344, TAR 2024-05-16, kodas 2024-08969, įsigalioja 2024-05-17)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Virtualiųjų mokymo(si) priemonių interaktyvumo lygių klasifikatoriaus patvirtinimo
(2024-05-20 Nr. VK-481, TAR 2024-05-21, kodas 2024-09130, įsigalioja 2024-05-22)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2014 m. gegužės 8 d. nutarimo Nr. 03-76 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-14 Nr. 03-76, TAR 2024-05-16, kodas 2024-08961, įsigalioja 2024-05-17)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl  Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2022 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 11V-241(1.2) „Dėl Gaminių bandinių paėmimo teisinės metrologijos reikalavimų atitikčiai nustatyti, grąžinimo bei apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 
(2024-05-13 Nr. 11V-126-(1.2E), TAR 2024-05-15, kodas 2024-08904, įsigalioja 2024-05-16)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. 1-219 „Dėl Tipinių civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-17 Nr. 1-329 /2024 (1.4 E), TAR 2024-05-17, kodas 2024-09049, įsigalioja 2024-05-18)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2024 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1-11/2024(1.4 E) „Dėl civilinės saugos mokymo programų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-20 Nr. 1-332 /2024 (1.4 E), TAR 2024-05-20, kodas 2024-09099, įsigalioja 2024-05-21)

Lietuvos kultūros tarybos nutarimas
Dėl programos „Autorių teisių ir gretutinių teisių apsauga“ projektų vertinimo kriterijų balų aprašo patvirtinimo
(2024-05-15 Nr. 4LKT-7(1.3 E), TAR 2024-05-15, kodas 2024-08881, įsigalioja 2024-05-16)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2012 m. sausio 12 d. įsakymo Nr. B1-25 „Dėl Veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisijos sudarymo ir Veterinarijos gydytojo profesinės kvalifikacijos, įgytos trečiosiose šalyse, vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-15 Nr. B1-571, TAR 2024-05-15, kodas 2024-08903, įsigalioja 2024-05-16)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2019 m. kovo 27 d. sprendimo Nr. KS-14 „Dėl Teisių turėtojų prašymų taikyti privalomus nurodymus interneto prieigos paslaugų teikėjams nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-15 Nr. KS-103, TAR 2024-05-16, kodas 2024-08944, įsigalioja 2024-05-17)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2015 m. rugsėjo 9 d. sprendimo Nr. KS-167 „Dėl Informacijos apie veiklą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-15 Nr. KS-104, TAR 2024-05-15, kodas 2024-08898, įsigalioja 2024-05-16)

Etninės kultūros globos tarybos nutarimas
Dėl Etnografinio Mažosios Lietuvos regiono metų mokytojo – etnokultūros puoselėtojo vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo
(2024-05-14 Nr. TN-15, TAR 2024-05-16, kodas 2024-08965, įsigalioja 2024-05-17)

Valstybinio studijų fondo direktoriaus įsakymas
Dėl valstybinio studijų fondo direktoriaus 2021 m. gegužės 11 d. įsakymo Nr. V1-31 „Dėl Studentų pilietinių, mokslinių, verslumo, kūrybinių ir sportinių projektų finansavimo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-15 Nr. V1-86, TAR 2024-05-15, kodas 2024-08880, įsigalioja 2024-05-15)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Atžalinių įmonių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) projektų atrankos taisyklių patvirtinimo
(2024-05-16 Nr. V-209, TAR 2024-05-16, kodas 2024-08946, įsigalioja 2024-05-17)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl techninių klaidų ištaisymo Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2024 m. gegužės 13 d. įsakyme Nr. V-89 „Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-197 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
(2024-05-16 Nr. V-92, TAR 2024-05-16, kodas 2024-08978, įsigalioja 2024-05-17)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. V-223 „ Dėl Atvykimo išmokos iš užsienio pritrauktiems darbuotojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo ir Įšmokos darbdaviui, pritraukusiam darbuotoją iš užsienio, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-16 Nr. V-93, TAR 2024-05-17, kodas 2024-09034, įsigalioja 2024-05-18)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2022 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. VKE-163 „Dėl Asmenų aptarnavimo nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-21 Nr. VKE-131, TAR 2024-05-21, kodas 2024-09126, įsigalioja 2024-05-22)

Valstybės sienos apsaugos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos rėmėjų kelionės išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-05-21 Nr. 4-210, TAR 2024-05-21, kodas 2024-09124, įsigalioja 2024-05-22)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2015 m. vasario 10 d. įsakymo Nr. 5-V-139 „Dėl Policijos areštinių apsaugos ir priežiūros instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-17 Nr. 5-V-520, TAR 2024-05-20, kodas 2024-09068, įsigalioja 2024-05-21)

Generalinio prokuroro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro 2023 m. lapkričio 20 d. įsakymo Nr. I-230 „Dėl Rekomendacijų dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-05-15 Nr. I-107, TAR 2024-05-15, kodas 2024-08902, įsigalioja 2024-05-16)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl kontrolinių klausimynų patvirtinimo
(2024-05-16 Nr. T1-33, TAR 2024-05-17, kodas 2024-08983, įsigalioja 2024-05-18)

Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus 2022 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. V-184 „Dėl Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo ir Lietuvos Respublikos pataisos pareigūnų veiklos įstatymo 13 straipsnio įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-05-15 Nr. V-99, TAR 2024-05-15, kodas 2024-08889, įsigalioja 2024-05-16)


<< Atgal