Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 24

2024 m. birželio 12 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2024 m. birželio 5 d. – 2024 m. birželio 11 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 2, 3, 4, 5, 11, 21, 22-1, 26, 28, 32, 44, 58, 62, 67, 71, 79, 85, 94, 99, 100, 101, 102, 103-1, 104, 105-2, 105-3, 105-4, 106-1, 108, 113, 114, 115, 115-1, 118, 123, 125, 127, 140-2, 140-8, 140-9, 140-13, 140-18, 140-21, 140-28 straipsnių ir priedo pakeitimo, 140-16, 140-19 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2024-05-30 Nr. XIV-2673, TAR 2024-06-07, kodas 2024-10549, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo Nr. VIII-1591 1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-05-30 Nr. XIV-2674, TAR 2024-06-07, kodas 2024-10551, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 41, 42 ir 43 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-06 Nr. XIV-2678, TAR 2024-06-07, kodas 2024-10552, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos patikimumo deklaracijų juridiniams asmenims, norintiems dalyvauti Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos konkursuose, išdavimo pagrindų įstatymo Nr. XIII-1995 2, 3 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 6-1 straipsniu įstatymas
(2024-06-06 Nr. XIV-2687, TAR 2024-06-07, kodas 2024-10553, įsigalioja 2024-07-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 1255 „Dėl Valstybės tarnautojų registro nuostatų patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-06-05 Nr. 440, TAR 2024-06-06, kodas 2024-10402, įsigalioja 2024-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. vasario 1 d. nutarimo Nr. 65 „Dėl elektros tinklų pralaidumų paskirstymo proporcijų ir pralaidumų dalies atsinaujinančius energijos išteklius naudojančioms elektrinėms sausumos teritorijoje nustatymo iki 2030 metų“ pakeitimo
(2024-06-05 Nr. 446, TAR 2024-06-07, kodas 2024-10521, įsigalioja 2024-06-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 111 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. lapkričio 30 d. nutarimo Nr. 972 „Dėl Prekybos valstybiniuose miškuose pagaminta žaliavine mediena ir miško kirtimo liekanomis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo
(2024-06-05 Nr. 449, TAR 2024-06-07, kodas 2024-10525, įsigalioja 2024-06-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 22 d. nutarimo Nr. 208 „Dėl Savivaldybių biudžetų vykdymo prognozių teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-05 Nr. 452, TAR 2024-06-07, kodas 2024-10548, įsigalioja 2024-06-08)

Vyriausybės nutarimas
Dėl sričių ir programų projektų vertinimo prioritetų ir (ar) kriterijų balų aprašų patvirtinimo
(2024-06-07 Nr. 4LKT-11(1.3 E), TAR 2024-06-07, kodas 2024-10519, įsigalioja 2024-06-08)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl metinės periodinių (ex ante) indėlių draudimo įmokų normos nustatymo
(2024-06-05 Nr. 1K-193, TAR 2024-06-05, kodas 2024-10244, įsigalioja 2024-06-06)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. 1K-256 „Dėl Tvarių viešųjų finansų plėtros programos pažangos priemonės „Stiprinti viešojo ir privataus sektorių partnerystę ir skatinti privačių investicijų pritraukimą“ pakeitimo
(2024-06-05 Nr. 1K-194, TAR 2024-06-05, kodas 2024-10267, įsigalioja 2024-06-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugsėjo 22 d. įsakymo Nr. A1-619 „Dėl Šeimos kortelės programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-04-15 Nr. A1-285, TAR 2024-06-11, kodas 2024-10617, įsigalioja 2024-06-12)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-622 „Dėl Socialinės priežiūros akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-05 Nr. A1-384, TAR 2024-06-05, kodas 2024-10251, įsigalioja 2024-06-06)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Nevyriausybinių organizacijų veiklos stiprinimo 2025–2027 metų veiksmų plano patvirtinimo
(2024-06-06 Nr. A1-387, TAR 2024-06-06, kodas 2024-10403, įsigalioja 2024-06-07)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. birželio 8 d. įsakymo Nr. A1-393 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-004-02-05-01 „Gerinti socialinių paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinti socialinės paramos veiksmingumą kriziniais atvejais šeimoje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-10 Nr. A1-389, TAR 2024-06-10, kodas 2024-10571, įsigalioja 2024-06-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. A1-318 „Dėl Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnybų teikiamos pagalbos akreditavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-10 Nr. A1-390, TAR 2024-06-10, kodas 2024-10572, įsigalioja 2024-06-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. A1-350 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-02 „Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-10 Nr. A1-393, TAR 2024-06-10, kodas 2024-10574, įsigalioja 2024-06-11)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-06-11 Nr. A1-397, TAR 2024-06-11, kodas 2024-10631, įsigalioja 2024-07-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 4-948 „Dėl 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-12-07 „Vystyti turizmo infrastruktūrą ir plėtoti rinkodaros priemones“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-05 Nr. 4-308, TAR 2024-06-05, kodas 2024-10315, įsigalioja 2024-06-06)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. rugpjūčio 4 d. įsakymo Nr. 4-436 „Dėl Tikslinių kompetencijų ugdymo palydimųjų subsidijų verslui skyrimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-06 Nr. 4-312, TAR 2024-06-06, kodas 2024-10415, įsigalioja 2024-06-07)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 22 d. įsakymo Nr. 4-885 „Dėl 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-07 „Sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-07 Nr. 4-314, TAR 2024-06-07, kodas 2024-10509, įsigalioja 2024-06-08)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ūkio ministro 2010 m. rugpjūčio 27 d. įsakymo Nr. 4-650 „Dėl VP2-2.3-ŪM-01-K priemonės „Kontroliuojantieji fondai“ de minimis portfelinių garantijų schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-10 Nr. 4-321, TAR 2024-06-10, kodas 2024-10594, įsigalioja 2024-06-11)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Valstybinės žemės patikėtinių, turinčių teisę sudaryti Lietuvos Respublikos žemės įstatyme nustatytus valstybinės žemės sandorius, veiklos kontrolės taisyklių patvirtinimo
(2024-06-07 Nr. D1-188, TAR 2024-06-07, kodas 2024-10508, įsigalioja 2024-06-08)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1877 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-06-01 „Pirmiausia – mokytojas“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-11 Nr. V-679, TAR 2024-06-11, kodas 2024-10634, įsigalioja 2024-06-12)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. V-1213 „Dėl 2024 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-05 Nr. V-610, TAR 2024-06-05, kodas 2024-10235, įsigalioja 2024-06-07)

Sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Europos farmakopėjos 11.0 leidimo 11.5 priedo įgyvendinimo
(2024-06-05 Nr. V-614/B1-640, TAR 2024-06-05, kodas 2024-10309, įsigalioja 2024-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. V-654 „Dėl 2023 m. kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-06 Nr. V-617, TAR 2024-06-07, kodas 2024-10473, įsigalioja 2024-06-17)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-06 Nr. V-618, TAR 2024-06-07, kodas 2024-10474, įsigalioja 2024-06-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. balandžio 23 d. įsakymo Nr. V-239 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų nedidelio, didelio ir labai didelio kiekio nustatymo rekomendacijų“ pakeitimo
(2024-06-06 Nr. V-619, TAR 2024-06-07, kodas 2024-10475, įsigalioja 2024-06-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. 5 „Dėl Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-06 Nr. V-620, TAR 2024-06-07, kodas 2024-10476, įsigalioja 2024-06-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymo Nr. V-364 „Dėl licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-06 Nr. V-621, TAR 2024-06-07, kodas 2024-10477, įsigalioja 2024-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Specializuoto psichologinio konsultavimo paslaugos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-06-06 Nr. V-622, TAR 2024-06-07, kodas 2024-10478, įsigalioja 2024-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-890 „Dėl dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-06 Nr. V-624, TAR 2024-06-07, kodas 2024-10501, įsigalioja 2024-06-08)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. vasario 23 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Klinikinio logopedo veiklos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-07 Nr. V-630, TAR 2024-06-07, kodas 2024-10556, įsigalioja 2024-06-08)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2004 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. 1R-118 „Dėl Notaro praktikos atlikimo tvarkos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-11 Nr. 1R-175, TAR 2024-06-11, kodas 2024-10642, įsigalioja 2024-06-12)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-02 „Skatinti darnų judumą“ aprašo patvirtinimo
(2024-06-06 Nr. 3-189, TAR 2024-06-06, kodas 2024-10410, įsigalioja 2024-06-07)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-277 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-06 Nr. 3-196, TAR 2024-06-06, kodas 2024-10413, įsigalioja 2024-06-07)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2023 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. 3-192 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos regioninės pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-03 (RE) „Skatinti darnų judumą miestuose“ finansavimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-06 Nr. 3-198, TAR 2024-06-06, kodas 2024-10419, įsigalioja 2024-06-07)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-277 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-07 Nr. 3-200, TAR 2024-06-07, kodas 2024-10554, įsigalioja 2024-06-08)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. 3-80 „Dėl Keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais ir lengvaisiais automobiliais taksi taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-07 Nr. 3-203, TAR 2024-06-07, kodas 2024-10555, įsigalioja 2024-07-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. 3-768 „Dėl Leidimų vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą ir lengvaisiais automobiliais taksi išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-11 Nr. 3-206, TAR 2024-06-11, kodas 2024-10663, įsigalioja 2024-06-12)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo plano patvirtinimo
(2024-06-06 Nr. 1-113, TAR 2024-06-06, kodas 2024-10408, įsigalioja 2024-06-07)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. ĮV- 560 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-06-01 „Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti kultūros paveldo vertybes sukūrimas“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-05 Nr. ĮV-472, TAR 2024-06-05, kodas 2024-10278, įsigalioja 2024-06-06)

Kultūros ministro ir Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mėgėjų meno kolektyvų aprūpinimo tautiniais, archeologiniais, istoriniais kostiumais ir muzikos instrumentais ar jų įsigijimo ir gamybos išlaidų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-06-10 Nr. ĮV-494/V-664, TAR 2024-06-10, kodas 2024-10584, įsigalioja 2024-06-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. 3D-139 „Dėl Europos žemės ūkio garantijų fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir viešosios paramos metinių lėšų, skirtų įsipareigojimams pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano tiesioginių išmokų, sektorines ir kaimo plėtros intervencines priemones, paskirstymo sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-05 Nr. 3D-443, TAR 2024-06-05, kodas 2024-10239, įsigalioja 2024-06-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymo Nr. 3D-659 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Investicijos į miškininkystės technologijas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-05 Nr. 3D-444, TAR 2024-06-05, kodas 2024-10240, įsigalioja 2024-06-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 „Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-05 Nr. 3D-445, TAR 2024-06-05, kodas 2024-10273, įsigalioja 2024-06-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Žemės ūkio ministerijos sudarytų valstybės rezervo materialinių išteklių atsargų rezervavimo sutarčių vykdymo priežiūros ir valstybės rezervo materialinių išteklių atsargų saugojimo sąlygų tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-06-06 Nr. 3D-446, TAR 2024-06-06, kodas 2024-10383, įsigalioja 2024-06-07)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Vaisių ir daržovių sektoriaus, tam tikrų perdirbtų vaisių ir daržovių produktų bei bananų sektoriaus atitikties prekybos standartams patikros taisyklių patvirtinimo ir kai kurių žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2024-06-06 Nr. 3D-447, TAR 2024-06-06, kodas 2024-10385, įsigalioja 2025-01-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. gruodžio 3 d. įsakymo Nr. 3D-659 „Dėl Nuostolių, patirtų netekus žvejybos galimybių dėl kitų asmenų veikos, apskaičiavimo ir įkainių nustatymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-07 Nr. 3D-449, TAR 2024-06-07, kodas 2024-10511, įsigalioja 2024-06-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos pirmojo prioriteto „Tausios žvejybos skatinimas ir vandens biologinių išteklių atkūrimas ir išsaugojimas“ priemonės „Investicijos į tvarų žvejybos verslą“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2024-06-07 Nr. 3D-452, TAR 2024-06-07, kodas 2024-10550, įsigalioja 2024-06-08)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. 3D-101 „Dėl 2023–2027 m. susietosios pajamų paramos už mėsinius galvijus, avis ir ožkas administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-10 Nr. 3D-453, TAR 2024-06-10, kodas 2024-10573, įsigalioja 2024-06-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 20 d. įsakymo Nr. 3D-647 „Dėl Paramos vietos plėtros strategijoms įgyvendinti bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu skyrimo ir skaičiavimo metodikų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-10 Nr. 3D-454, TAR 2024-06-10, kodas 2024-10586, įsigalioja 2024-06-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 3D-750 „Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant valstybės pagalbos žemės ūkiui, maisto ūkiui, žuvininkystei ir kaimo plėtrai ir kitas iš valstybės biudžeto lėšų finansuojamas priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-10 Nr. 3D-455, TAR 2024-06-10, kodas 2024-10587, įsigalioja 2024-06-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos antrojo prioriteto „Darnios akvakultūros veiklos skatinimas ir žvejybos bei akvakultūros produktų perdirbimas ir prekyba jais, taip prisidedant prie aprūpinimo maistu saugumo Sąjungoje“ priemonės „Rinkų priemonės (įskaitant skirtas geresniam atsekamumui ir kokybei užtikrinti)“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo
(2024-06-10 Nr. 3D-456, TAR 2024-06-10, kodas 2024-10588, įsigalioja 2024-06-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. 3D-942 „Dėl Veiklos, susijusios su kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų populiarinimu ir realizavimu, finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-10 Nr. 3D-457, TAR 2024-06-10, kodas 2024-10592, įsigalioja 2024-06-11)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. 3D-343 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano sektorinių intervencinių priemonių vaisių ir daržovių sektoriuje įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-11 Nr. 3D-458, TAR 2024-06-11, kodas 2024-10618, įsigalioja 2024-06-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 3D-806 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano tiesioginių išmokų intervencinių priemonių už deklaruotus plotus mokėjimo 2023 m.“ pakeitimo
(2024-06-11 Nr. 3D-459, TAR 2024-06-11, kodas 2024-10622, įsigalioja 2024-06-12)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 146 „Dėl Pieno supirkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-11 Nr. 3D-460, TAR 2024-06-11, kodas 2024-10629, įsigalioja 2024-06-12)

Žemės ūkio ministro ir Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymo Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl Žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-06-11 Nr. 3D-462/D1-190, TAR 2024-06-11, kodas 2024-10649, įsigalioja 2024-11-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2024 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. 1V-74 „Dėl Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-06 Nr. 1V-361, TAR 2024-06-06, kodas 2024-10366, įsigalioja 2024-06-07)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2022 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1V-672 „Dėl Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-06 Nr. 1V-362, TAR 2024-06-06, kodas 2024-10367, įsigalioja 2024-06-07)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl asmens tapatybės kortelės keitimo
(2024-06-06 Nr. 1V-366, TAR 2024-06-06, kodas 2024-10317, įsigalioja 2024-06-06)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Vairuotojo kvalifikacijos kortelės išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-06-06 Nr. 1V-380, TAR 2024-06-06, kodas 2024-10433, įsigalioja 2024-07-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 1V-59 „Dėl Lietuvos Respublikos atstovų delegavimo į Europos Sąjungos regionų komitetą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-07 Nr. 1V-387, TAR 2024-06-07, kodas 2024-10547, įsigalioja 2024-06-08)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2005 m. spalio 12 d. įsakymo Nr. 1V-329 „Dėl Leidimų laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje užsieniečiams išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-11 Nr. 1V-393, TAR 2024-06-11, kodas 2024-10636, įsigalioja 2024-06-12)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2022 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 1V-744 „Dėl Vidaus saugumo fondo 2021–2027 m. programos veiksmų įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-11 Nr. 1V-394, TAR 2024-06-11, kodas 2024-10637, įsigalioja 2024-06-12)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2021 m. kovo 17 d. įsakymo Nr. 1V-208 „Dėl Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės, įtrauktos į Integruoto sienų valdymo fondą, 2021–2027 m. programos finansuotinų projektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-11 Nr. 1V-395, TAR 2024-06-11, kodas 2024-10638, įsigalioja 2024-06-12)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl kvietimo „Labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių kibernetinio atsparumo didinimas ir naujo kibernetinio saugumo ugdymo turinio, skirto neformaliajam švietimui, kūrimas“ pagal 2021–2027 m. skaitmeninės Europos programos 3 konkretų tikslą „Kibernetinis saugumas ir pasitikėjimas“ gairių pareiškėjams
(2024-06-06 Nr. V-492, TAR 2024-06-10, kodas 2024-10576, įsigalioja 2024-06-11)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Krašto apsaugos ministro 2012 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-630 „Dėl Krašto apsaugos sistemos medalių ir pasižymėjimo ženklų nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-11 Nr. V-516, TAR 2024-06-11, kodas 2024-10652, įsigalioja 2024-06-12)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko ir Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-57/1B-160 „Dėl Mokesčių, rinkliavų ir kitų įmokų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, savivaldybių biudžetus bei valstybės pinigų fondus kodų sąrašo“ pakeitimo
(2024-06-06 Nr. VA-45/1BE-477, TAR 2024-06-06, kodas 2024-10414, įsigalioja 2024-06-17)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2016 m. balandžio 13 d. įsakymo Nr. EV-111 „Dėl Administracinės paslaugos teikimo „Pažyma apie darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės aktų vykdymo būklę Nr. 05“ aprašymo ir Administracinės paslaugos Nr. 5 schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-04 Nr. EV-89, TAR 2024-06-05, kodas 2024-10236, įsigalioja 2024-06-06)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2014 m. liepos 29 d. įsakymo Nr.V-334 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos ūkio subjektų veiklos patikrinimų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-11 Nr. EV-92, TAR 2024-06-11, kodas 2024-10650, įsigalioja 2024-06-12)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl pavojingųjų objektų kontrolės organizavimo
(2024-06-05 Nr. VKE-151, TAR 2024-06-05, kodas 2024-10306, įsigalioja 2024-06-06)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2023 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1K-411 „Dėl 2024 metų prioritetinių teritorinių ligonių kasų vykdomos ūkio subjektų veiklos priežiūros krypčių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-07 Nr. 1K-180, TAR 2024-06-07, kodas 2024-10557, įsigalioja 2024-06-08)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1K-244 „Dėl Europos sveikatos draudimo kortelės išdavimo, keitimo ir naikinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-11 Nr. 1K-183, TAR 2024-06-11, kodas 2024-10624, įsigalioja 2024-06-12)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 1K-261 „Dėl Prognozuojamų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto išlaidų vaistams, siūlomiems įrašyti į kompensuojamųjų vaistų sąrašus, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-11 Nr. 1K-184, TAR 2024-06-11, kodas 2024-10655, įsigalioja 2024-06-12)

Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Žemės sklypo kadastro duomenų bylos tikrinimo Nacionalinėje žemės tarnyboje prie Aplinkos ministerijos taisyklių patvirtinimo
(2024-06-06 Nr. 1P-186-(1.1 E.), TAR 2024-06-07, kodas 2024-10460, įsigalioja 2024-06-08)

Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus įsakymas
Teismo posėdžių tvarkaraščių teikimo viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams taisyklių patvirtinimo
(2024-06-04 Nr. 6P-59-(1.1.E), TAR 2024-06-05, kodas 2024-10238, įsigalioja 2024-06-06)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Energetikos darbuotojų atestavimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo
(2024-06-11 Nr. O1E-165, TAR 2024-06-11, kodas 2024-10651, įsigalioja 2024-06-12)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl kai kurių Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimų pripažinimo netekusiais galios
(2024-06-11 Nr. O3E-826, TAR 2024-06-11, kodas 2024-10626, įsigalioja 2024-06-12)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ pasinaudojimo elektros skirstomaisiais tinklais tvarkos aprašo tvirtinimo
(2024-06-11 Nr. O3E-828, TAR 2024-06-11, kodas 2024-10628, įsigalioja 2024-06-12)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2024 m. balandžio 30 d. įsakymo Nr. V-183 „Dėl Studentų tyrimų projektų, įgyvendinamų semestrų metu, finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-04 Nr. V-237, TAR 2024-06-06, kodas 2024-10369, įsigalioja 2024-06-07)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl sričių ir programų projektų paraiškų formų ir jų priedų patvirtinimo
(2024-06-06 Nr. KMPF-28(1.15E), TAR 2024-06-07, kodas 2024-10538, įsigalioja 2024-06-08)

Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos standartizacijos departamento direktoriaus 2021 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. VE-90 „Dėl Standartų ir standartizacijos leidinių platinimo būdų ir kainų nustatymo metodikos bei jų dalies atgaminimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo
(2024-06-06 Nr. VE-25, TAR 2024-06-07, kodas 2024-10472, įsigalioja 2024-06-08)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. kovo 12 d. įsakymo Nr. 2-60 „Dėl Lietuvos Respublikos oro uostų, oro vežėjų ir subjektų aviacijos saugumo vadovų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-05 Nr. 2-80, TAR 2024-06-05, kodas 2024-10314, įsigalioja 2024-06-06)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl su Balastiniais vandenimis atliekamų operacijų registravimo žurnalo formos patvirtinimo
(2024-06-06 Nr. 2BE-97, TAR 2024-06-06, kodas 2024-10365, įsigalioja 2024-06-07)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2019 m. rugpjūčio 12 d. įsakymo Nr. 5-V-618 „Dėl į Lietuvos Respubliką importuotų, atvežtų, pagamintų ar specialiojo statuso subjektų į civilinę apyvartą perduotų ginklų žymėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-05 Nr. 5-V-592, TAR 2024-06-05, kodas 2024-10245, įsigalioja 2024-06-06)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. 5-V-180 „Dėl Ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių laikymo, saugojimo ir laikino saugojimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-07 Nr. 5-V-606, TAR 2024-06-07, kodas 2024-10531, įsigalioja 2024-06-08)

Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos kalėjimų tarnybos kalėjimų Resocializacijos skyrių veiklos tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-06-05 Nr. V-446, TAR 2024-06-06, kodas 2024-10319, įsigalioja 2024-06-07)

Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Laisvės atėmimo bausmę atliekančių nuteistųjų resocializacijos standarto patvirtinimo
(2024-06-06 Nr. V-454, TAR 2024-06-06, kodas 2024-10409, įsigalioja 2024-06-07)

Valstybės duomenų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl įgaliojimų surašyti administracinių nusižengimų protokolus suteikimo
(2024-06-10 Nr. DĮ-122, TAR 2024-06-10, kodas 2024-10589, įsigalioja 2024-06-10)


<< Atgal