Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 26

2024 m. birželio 26 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2024 m. birželio 19 d. – 2024 m. birželio 25 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos valstybės rezervo įstatymo Nr. VIII-1908 6, 9, 10, 11, 12, 17, 18 ir 18-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-06 Nr. XIV-2679, TAR 2024-06-19, kodas 2024-11162, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos minimalaus subjektų grupių apmokestinimo lygio užtikrinimo įstatymas
(2024-06-06 Nr. XIV-2680, TAR 2024-06-19, kodas 2024-11163, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 589 straipsnio, priedo pakeitimo ir Kodekso papildymo 188-5 straipsniu įstatymas
(2024-06-06 Nr. XIV-2681, TAR 2024-06-19, kodas 2024-11164, įsigalioja 2024-07-02)

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 40-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-06 Nr. XIV-2682, TAR 2024-06-19, kodas 2024-11165, įsigalioja 2024-07-02)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 9, 12, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 63, 67 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-06 Nr. XIV-2688, TAR 2024-06-19, kodas 2024-11166, įsigalioja 2024-06-20)

Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo Nr. XIII-2895 12 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-06 Nr. XIV-2689, TAR 2024-06-19, kodas 2024-11167, įsigalioja 2024-06-20)

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 1, 2, 4, 10, 13, 15, 18, 21, 23, 28, 33, 44, 46 straipsnių, V skyriaus pavadinimo pakeitimo ir 38 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2703, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11223, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos Respublikos darbo kodekso 25, 26, 40, 52, 56, 57, 109, 113, 117, 118, 119, 126, 128, 137, 138 ir 158 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2704, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11228, įsigalioja 2024-06-21)

Lietuvos Respublikos statybos įstatymo Nr. I-1240 14 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2705, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11229, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 47-1 ir 96 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2706, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11230, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 8, 12 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2707, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11231, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo Nr. VIII-1509 7 ir 29 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 29-1 straipsniu įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2708, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11232, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2709, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11293, įsigalioja 2024-06-21)

Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymo Nr. VIII-1370 2, 15, 64, 71, 72, 73, 75 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 28-1 straipsniu įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2710, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11233, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos finansinio tvarumo įstatymo Nr. XI-393 26-1, 26-3, 116, 117, 118 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2711, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11234, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos Respublikos bankų įstatymo Nr. IX-2085 16, 52, 58 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2712, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11235, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos Respublikos centrinių kredito unijų įstatymo Nr. VIII-1682 49 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2713, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11236, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos Respublikos elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų įstatymo Nr. XI-1868 15, 39 ir 43 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2714, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11237, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymo Nr. X-1024 102 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2715, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11238, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos Respublikos įmonių, priklausančių finansų konglomeratui, papildomos priežiūros įstatymo Nr. IX-2387 12-1 ir 12-2 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2716, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11239, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 43 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2717, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11240, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo Nr. XI-549 8, 33 ir 37 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2718, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11241, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo Nr. XII-2769 3, 7, 16, 17, 18, 20 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2719, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11242, įsigalioja 2025-05-01)

Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo Nr. IX-975 2, 3, 7, 12, 13, 14, 26, 33 straipsnių ir 1 priedo pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2720, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11243, įsigalioja 2024-06-21)

Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo Nr. I-678 43-3, 43-6, 43-7, 47-7 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 43-4 straipsniu įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2721, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11244, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo Nr. X-1702 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 3-1 straipsniu įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2722, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11245, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 19 ir 34-1 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2725, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11246, įsigalioja 2024-06-21)

Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 34-1 straipsnio pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1425 2 ir 3 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2726, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11247, įsigalioja 2024-06-21)

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 59-2 ir 59-5 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2745, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11248, įsigalioja 2024-06-21)

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 2, 3, 16, 59-1, 59-2, 59-3, 59-4, 59-5, 59-6, 75 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo priedu įstatymo Nr. XIII-2754 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2746, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11251, įsigalioja 2024-06-21)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 33, 223, 321, 325, 327, 401, 413-1, 558, 560, 569, 578, 579, 589, 608, 609, 610, 611, 617, 618, 620, 621, 644, 664, 665 straipsnių, XXXIX skyriaus pavadinimo ir priedo pakeitimo ir 323 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIV-785 19 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2748, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11253, įsigalioja 2024-06-21)

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 40 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 6-1 straipsniu įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2749, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11255, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo Nr. I-1491 45 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2750, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11294, įsigalioja 2024-06-21)

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 44, 45 ir 46 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2751, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11295, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo Nr. XIII-328 37 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2752, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11296, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos draudimo propaguoti totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas įstatymo Nr. XIV-1679 2 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2753, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11257, įsigalioja 2024-06-21)

Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo Nr. X-1404 25 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2754, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11258, įsigalioja 2024-06-21)

Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 2, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2755, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11260, įsigalioja 2025-05-01)

Lietuvos Respublikos asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymo Nr. XI-1336 1, 2, 7, 8, 26, 29, 34, 36, 37, 38 ir 39 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 34-1 straipsniu įstatymas
(2024-06-18 Nr. XIV-2757, TAR 2024-06-21, kodas 2024-11408, įsigalioja 2024-06-22)

Lietuvos Respublikos kultūros politikos pagrindų įstatymas
(2024-06-18 Nr. XIV-2762, TAR 2024-06-21, kodas 2024-11409, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-18 Nr. XIV-2763, TAR 2024-06-21, kodas 2024-11410, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo Nr. I-733 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-18 Nr. XIV-2764, TAR 2024-06-21, kodas 2024-11411, įsigalioja 2025-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties nebegaliojimo
(2024-06-19 Nr. (22.35E)3-3430, TAR 2024-06-19, kodas 2024-11131, įsigalioja 2024-06-19)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties nebegaliojimo
(2024-06-19 Nr. (22.35E)3-3431, TAR 2024-06-19, kodas 2024-11132, įsigalioja 2024-06-19)

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties įsigaliojimo
(2024-06-19 Nr. (22.35E)3-3432, TAR 2024-06-19, kodas 2024-11130, įsigalioja 2024-06-19)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimo Nr. 405 „Dėl Vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-19 Nr. 510, TAR 2024-06-21, kodas 2024-11349, įsigalioja 2024-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 801 „Dėl Išmokų vaikams skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-19 Nr. 511, TAR 2024-06-21, kodas 2024-11352, įsigalioja 2024-06-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-06-19 Nr. 512, TAR 2024-06-21, kodas 2024-11395, įsigalioja 2024-06-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 346 straipsnio 1 dalies b punkto taikymo įsigyjant bepiločius orlaivius
(2024-06-19 Nr. 515, TAR 2024-06-21, kodas 2024-11360, įsigalioja 2024-06-22)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 329 „Dėl Paskolos privačiai žemės ūkio paskirties žemei įsigyti palūkanų kompensavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-06-19 Nr. 517, TAR 2024-06-21, kodas 2024-11379, įsigalioja 2024-06-22)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2020 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1K-387 „Dėl Tauriųjų metalų ir brangakmenių prabavimo, įspaudavimo ir ženklinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-21 Nr. 1K-214, TAR 2024-06-21, kodas 2024-11338, įsigalioja 2024-06-22)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2024 m. gegužės 23 d. įsakymo Nr. A1-360 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Šveicarijos Federalinės Tarybos pagrindų susitarimo dėl antrojo Šveicarijos įnašo atrinktoms Europos Sąjungos valstybėms narėms įgyvendinimo, siekiant mažinti ekonominius ir socialinius skirtumus Europos Sąjungoje, programos „Pilietinis įsitraukimas“ I komponento „Pilietinio įsitraukimo į sprendimų priėmimą stiprinimas“ I subkomponento „Nevyriausybinių organizacijų vaidmens stiprinimas ir jų skaidrumo didinimas“ ir II komponento „Savanoriškos veiklos kokybės gerinimas“ operatorių atrankos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-20 Nr. A1-412, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11282, įsigalioja 2024-06-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. liepos 13 d. įsakymo Nr. A1-193 „Dėl Specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-20 Nr. A1-413, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11284, įsigalioja 2024-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. A1-296 „Dėl Specializuotos kompleksinės pagalbos smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems asmenims ar smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims teikimo bei ekspertinio vertinimo dėl sprendimo skirti apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderį ar jo neskirti tvarkos aprašo ir Pavyzdinių specializuotos kompleksinės pagalbos centrų vidaus taisyklių, kuriose reglamentuojamas keitimasis asmens duomenimis, susijusiais su smurtu artimoje aplinkoje, tarp specializuotos kompleksinės pagalbos centrų ir institucijų bei įstaigų, vykdančių veiklą apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje, pagalbos ir paslaugų teikimo srityse patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-20 Nr. A1-416, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11287, įsigalioja 2024-06-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. A1-492 „Dėl Akredituotos socialinės priežiūros teikimo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-20 Nr. A1-417, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11288, įsigalioja 2024-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Kvietimo Nr. PMIF-2.01-V-02 teikti paraiškas finansuoti projektą iš 2021–2027 metų prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų, įgyvendinant 2 konkretų tikslą „Teisėta migracija ir integracija“, 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-07 „Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą“ aprašo 3 veiklą „Užsieniečių integracijos stebėsenos ir analizės koordinavimo sistemos Lietuvos Respublikoje sukūrimas“ ir užsienio kilmės Lietuvos gyventojų integracijos koordinavimo savivaldybėse tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-06-20 Nr. A1-418, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11290, įsigalioja 2024-06-21)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-21 Nr. A1-421, TAR 2024-06-21, kodas 2024-11420, įsigalioja 2024-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. A1-50 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos šeimos politikos stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-004-02-05-02 „Plėtoti įrodymais pagrįstas programas ir trūkstamas specializuotas paslaugas, skirtas šeimoms, vaikams ir jauniems žmonėms“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-25 Nr. A1-422, TAR 2024-06-25, kodas 2024-11467, įsigalioja 2024-06-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-92 „Dėl Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei Socialinių darbuotojų ir socialinių paslaugų įstaigų vadovų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-25 Nr. A1-425, TAR 2024-06-25, kodas 2024-11520, įsigalioja 2024-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo
(2024-06-25 Nr. A1-426, TAR 2024-06-25, kodas 2024-11521, įsigalioja 2024-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Juridinio asmens ar kitos organizacijos, jų padalinio projekto, skirto metodinio kompleksinių paslaugų šeimai centro funkcijoms vykdyti, atrankos konkurso organizavimo 2025-2027 metais nuostatų patvirtinimo
(2024-06-25 Nr. A1-427, TAR 2024-06-25, kodas 2024-11522, įsigalioja 2024-06-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-25 Nr. A1-428, TAR 2024-06-25, kodas 2024-11523, įsigalioja 2024-06-26)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-06-21 Nr. V-132, TAR 2024-06-21, kodas 2024-11405, įsigalioja 2024-06-22)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 4-223 „Dėl Finansų inžinerijos priemonės „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams 2“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-19 Nr. 4-345, TAR 2024-06-19, kodas 2024-11154, įsigalioja 2024-06-20)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymo Nr. 4-612 „Dėl Finansinės priemonės „Portfelinės garantijos lizingo sandoriams, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-19 Nr. 4-346, TAR 2024-06-19, kodas 2024-11155, įsigalioja 2024-06-20)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Studijų programų, pagal kurias valstybės nefinansuojamose studijų vietose studijuojantiems asmenims jų studijų kaina sumokama valstybės biudžeto lėšomis, sąrašo patvirtinimo
(2024-06-21 Nr. 4-348, TAR 2024-06-21, kodas 2024-11375, įsigalioja 2024-06-22)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. spalio 13 d. įsakymo Nr. 4-1038 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Atviras kreditų fondas 3“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-21 Nr. 4-350, TAR 2024-06-21, kodas 2024-11407, įsigalioja 2024-06-22)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 4-869 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-25 Nr. 4-351, TAR 2024-06-25, kodas 2024-11501, įsigalioja 2024-06-26)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2023 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. D1-311 „Dėl Kvietimo teikti paraiškas atnaujinti (modernizuoti) daugiabučius namus naudojant skydus sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-25 Nr. D1-207, TAR 2024-06-25, kodas 2024-11454, įsigalioja 2024-06-26)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2005 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. ISAK-100 „Dėl Licencijų registro“ pakeitimo
(2024-06-21 Nr. V-706, TAR 2024-06-21, kodas 2024-11374, įsigalioja 2024-06-22)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-838 „Dėl Nacionalinių fizinio aktyvumo programų sąrašo ir nacionalinėms fizinio aktyvumo programoms keliamų reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-21 Nr. V-707, TAR 2024-06-21, kodas 2024-11412, įsigalioja 2024-06-22)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. V-2997 „Dėl Gyventojų skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-19 Nr. V-653, TAR 2024-06-19, kodas 2024-11180, įsigalioja 2024-06-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. V-136 „Dėl Centralizuotai apmokamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių sąrašo sudarymo ir keitimo, šių preparatų ir priemonių įsigijimo ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo šiais preparatais ir priemonėmis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-19 Nr. V-656, TAR 2024-06-19, kodas 2024-11181, įsigalioja 2024-06-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 19 d. įsakymo Nr. V-981 „Dėl Paslaugų teikimo „Karštojoje linijoje 1808“ tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-06-19 Nr. V-657, TAR 2024-06-19, kodas 2024-11182, įsigalioja 2024-06-20)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-32 „Dėl Minimalaus savivaldybėse užtikrinamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, dėl kurių gavimo ir / ar grįžimui gavus jas vykdomas savivaldybės lygmens pacientų pavėžėjimo paslaugų teikimas, sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-06-21 Nr. V-670, TAR 2024-06-21, kodas 2024-11406, įsigalioja 2024-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-33 „Dėl Pacientų pavėžėjimo paslaugų teikimo stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-25 Nr. V-674, TAR 2024-06-25, kodas 2024-11519, įsigalioja 2024-07-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-334 „Dėl Civilinės būklės aktų registravimo taisyklių ir civilinės būklės aktų įrašų ir kitų dokumentų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-21 Nr. 1R-189, TAR 2024-06-25, kodas 2024-11471, įsigalioja 2024-07-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. 1R-333 „Dėl Asmens vardo ir pavardės keitimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-21 Nr. 1R-190, TAR 2024-06-25, kodas 2024-11472, įsigalioja 2024-07-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2005 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. 3-301 „Dėl Lietuvos Respublikos jūrų laivų registravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-20 Nr. 3-226, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11283, įsigalioja 2024-06-21)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Prisijungimo prie valstybinės reikšmės kelių sąlygų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-06-20 Nr. 3-227, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11285, įsigalioja 2024-07-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2004 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. 3-353 „Dėl Lietuvos Respublikos oro erdvės draudžiamųjų, ribojamųjų ir pavojingųjų zonų nustatymo“ pakeitimo
(2024-06-25 Nr. 3-229, TAR 2024-06-25, kodas 2024-11499, įsigalioja 2024-06-26)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Eismo įvykių informacinės sistemos pertvarkymo ir Eismo įvykių informacinės sistemos nuostatų bei Eismo įvykių informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo
(2024-06-25 Nr. 3-231, TAR 2024-06-25, kodas 2024-11502, įsigalioja 2024-07-01)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 1-265 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-19 Nr. 1-122, TAR 2024-06-19, kodas 2024-11143, įsigalioja 2024-06-20)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2023 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1-390 „Dėl energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ veiklos Nr. 11 „Privačių ir viešųjų juridinių asmenų investicijos į elektros energijos iš aei gamybos įrenginius“ valstybės pagalbos teikimo schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-20 Nr. 1-123, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11289, įsigalioja 2024-06-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 3D-867 „Dėl Pluoštinių kanapių auginimo priežiūros ir pluoštinių kanapių produktų tiekimo rinkai kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-20 Nr. 3D-479, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11224, įsigalioja 2024-06-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-538 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miško veisimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-20 Nr. 3D-480, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11225, įsigalioja 2024-06-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. 720 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Apsaugos priemonės nuo didžiųjų plėšrūnų daromos žalos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-20 Nr. 3D-481, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11226, įsigalioja 2024-06-21)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. 3D-867 „Dėl Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021‒2027 metų programos trečiojo prioriteto „Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse sudarymas ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimas“ priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-21 Nr. 3D-482, TAR 2024-06-21, kodas 2024-11337, įsigalioja 2024-06-22)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. balandžio 4 d. įsakymo Nr. 3D-217 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano intervencinės priemonės „Gyvūnų gerovė“ veiklos „Parama už geresnes naminių paukščių (broilerių, kalakutų ir vištų dedeklių) laikymo sąlygas ir sveikatingumo didinimą“ ir veiklos „Parama už 20 proc. didesnio laikymo ploto užtikrinimą penimoms kiaulėms“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-21 Nr. 3D-483, TAR 2024-06-21, kodas 2024-11398, įsigalioja 2024-06-22)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Atlyginimo už Informatikos ir ryšių departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkomų registrų duomenų ir informacijos teikimą dydžių sąrašo patvirtinimo
(2024-06-19 Nr. 1V-402, TAR 2024-06-19, kodas 2024-11145, įsigalioja 2024-09-02)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos pertvarkymo ir jos nuostatų patvirtinimo
(2024-06-21 Nr. 1V-405, TAR 2024-06-21, kodas 2024-11378, įsigalioja 2024-06-22)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos kariuomenės rikiuotės ir karinių ceremonijų statuto patvirtinimo
(2024-06-19 Nr. V-536, TAR 2024-06-19, kodas 2024-11126, įsigalioja 2024-06-20)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2018 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. V-619 „Dėl Karinių teritorijų ir nustatytu atstumu aplink šias teritorijas ribų, virš kurių draudžiami bepiločių orlaivių skrydžiai, bei draudžiamų filmuoti, fotografuoti ar kitu būdu vizualizuoti karinių teritorijų sąrašo ir Leidimo vykdyti skrydžius bepiločiais orlaiviais virš karinių teritorijų ir nustatytu atstumu aplink šias teritorijas, taip pat leidimo filmuoti, fotografuoti ar kitu būdu vizualizuoti karines teritorijas suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-19 Nr. V-537, TAR 2024-06-19, kodas 2024-11127, įsigalioja 2024-06-20)

Krašto apsaugos ministro, Vidaus reikalų ministro ir Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro, vidaus reikalų ministro ir susisiekimo ministro 2012 m. liepos 19 d. įsakymo Nr. V-828/1V-542/3-490 „Dėl Objektų jūros rajone ir Kuršių mariose atpažinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-20 Nr. V-542/1V-403/3-225, TAR 2024-06-20, kodas 2024-11281, įsigalioja 2024-06-21)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2024 m. vasario 5 d. įsakymo Nr. V-98 „Dėl 2023–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos nacionalinės kibernetinio saugumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 06-007-10-05-07 „Stiprinti kibernetinį atsparumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-21 Nr. V-545, TAR 2024-06-21, kodas 2024-11340, įsigalioja 2024-06-22)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2022 m. rugpjūčio 3 d. įsakymo Nr. V-583 „Dėl Priemokos, trūkstant darbo rinkoje atitinkamų profesijų, kurių profesinės karo tarnybos karių trūksta krašto apsaugos sistemoje, dydžių nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-21 Nr. V-546, TAR 2024-06-21, kodas 2024-11341, įsigalioja 2024-07-01)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Taksi dispečerinių duomenų teikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai taisyklių patvirtinimo
(2024-06-19 Nr. VA-49, TAR 2024-06-19, kodas 2024-11124, įsigalioja 2024-06-20)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Informacinių pranešimų, būtinų minimaliam subjektų grupių apmokestinimo lygiui Europos Sąjungoje užtikrinti, pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-06-21 Nr. VA-50, TAR 2024-06-21, kodas 2024-11391, įsigalioja 2024-07-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2021 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 1B-660 „Dėl Prekių sandorio vertės patikslinimo jų vežimo, draudimo, krovimo ir tvarkymo išlaidomis aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-25 Nr. 1BE-543, TAR 2024-06-25, kodas 2024-11506, įsigalioja 2024-06-26)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2019 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1B-989 „Dėl Importuojamų naudotų transporto priemonių muitinio įvertinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-25 Nr. 1BE-544, TAR 2024-06-25, kodas 2024-11505, įsigalioja 2024-06-26)

Valstybės kontrolieriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės kontrolieriaus 2021 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. VE-123 „Dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo valstybės kontrolėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-21 Nr. VE-49, TAR 2024-06-21, kodas 2024-11404, įsigalioja 2024-09-01)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2009 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. 1A-551 „Dėl Vaistinių medžiagų ir vaistinių preparatų, esančių Europos farmakopėjoje, pavadinimų atitikmenų anglų, lietuvių ir lotynų kalbomis sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-19 Nr. (1.72E)1A-745, TAR 2024-06-19, kodas 2024-11134, įsigalioja 2024-07-01)

AB „Regitra“ direktoriaus įsakymas
Dėl vairuotojo pažymėjimų, tarptautinių vairuotojo pažymėjimų ir vairuotojo kvalifikacijos kortelių išdavimo paslaugoms skirtų dokumentų formų patvirtinimo
(2024-06-20 Nr. 1V-116, TAR 2024-06-25, kodas 2024-11497, įsigalioja 2024-07-01)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2016 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. B1-265 „Dėl afrikinio kiaulių maro valdymo“ pakeitimo
(2024-06-25 Nr. B1-702, TAR 2024-06-25, kodas 2024-11507, įsigalioja 2024-06-26)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinių reikšmių 2023 m. nustatymo elektros energetikos sektoriuje
(2024-06-25 Nr. O3E-897, TAR 2024-06-25, kodas 2024-11462, įsigalioja 2024-06-26)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl elektros energetikos sektoriaus įmonių 2023 metų finansinio pajėgumo įvertinimo
(2024-06-25 Nr. O3E-898, TAR 2024-06-25, kodas 2024-11463, įsigalioja 2024-06-26)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. birželio 11 d. nutarimo Nr. O3-75 „Dėl Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodiklių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-25 Nr. O3E-899, TAR 2024-06-25, kodas 2024-11464, įsigalioja 2024-06-26)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2023 m. rugsėjo 28 d. nutarimo Nr. O3E-1412 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pakeitimo
(2024-06-25 Nr. O3E-905, TAR 2024-06-25, kodas 2024-11491, įsigalioja 2024-06-26)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2021 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. V-337 „Dėl Lietuvos universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo procedūrų reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-18 Nr. V-267, TAR 2024-06-19, kodas 2024-11125, įsigalioja 2024-06-20)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. rugpjūčio 19 d. įsakymo Nr. 2-215 „Dėl formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-17 Nr. 2-85, TAR 2024-06-25, kodas 2024-11509, įsigalioja 2024-06-26)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos Klientų aptarnavimo ir kokybės departamento vykdomų egzaminų grafiko patvirtinimo
(2024-06-25 Nr. 2BE-111, TAR 2024-06-25, kodas 2024-11481, įsigalioja 2024-06-26)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 28 d. įsakymo Nr. 2BE-189 „Dėl Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų, kurios neatitinka techninių reikalavimų ir gali kelti arba kelia grėsmę eismo saugumui, gali daryti arba daro kenksmingą (neigiamą) poveikį aplinkai, privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros dokumentų galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-25 Nr. 2BE-112, TAR 2024-06-25, kodas 2024-11514, įsigalioja 2024-08-01)

Nacionalinės teismų administracijos nutarimas
Dėl Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklių aprašo, patvirtinto teisėjų tarybos 2015 m. rugsėjo 25 d. nutarimu Nr. 13P-123-(7.1.2) „Dėl Bylų paskirstymo teisėjams ir teisėjų kolegijų sudarymo taisyklių aprašo patvirtinimo“, pakeitimo
(2024-06-20 Nr. 13P-75-(7.1.2.), TAR 2024-06-21, kodas 2024-11392, įsigalioja 2024-07-01)

Nacionalinės teismų administracijos nutarimas
Dėl Teisėjų tarybos 2008 m. lapkričio 13 d. nutarimo Nr. 13P-202-(7.1.2.) „Dėl Teisėjų specializacijos tam tikrų kategorijų byloms nagrinėti nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-20 Nr. 13P-76-(7.1.2.), TAR 2024-06-21, kodas 2024-11393, įsigalioja 2024-06-22)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Šakinio Lietuvos teismų sistemos korupcijos prevencijos veiksmų plano 2022–2025 metams ir jo įgyvendinimo priemonių plano 2022–2023 metams patvirtinimo
(2024-06-20 Nr. 13P-77-(7.1.2.), TAR 2024-06-21, kodas 2024-11394, įsigalioja 2024-06-21)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-19 Nr. 5-V-638, TAR 2024-06-19, kodas 2024-11156, įsigalioja 2024-07-01)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. 5-V-706 „Dėl Eismo įvykių apskaitos aprašo ir Eismo įvykio kortelių pildymo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-06-25 Nr. 5-V-668, TAR 2024-06-25, kodas 2024-11512, įsigalioja 2024-07-01)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2020 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. DIE-450 „Dėl Azartinius lošimus ir loterijas organizuojančioms bendrovėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-25 Nr. DIE-327, TAR 2024-06-25, kodas 2024-11503, įsigalioja 2024-10-01)


<< Atgal