Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 27

2024 m. liepos 3 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2024 m. birželio 26 d. – 2024 m. liepos 2 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatymo Nr. X-614 pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2702, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11769, įsigalioja 2024-06-28)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl 2007 m. Nairobio tarptautinės konvencijos dėl laivų nuolaužų pašalinimo ratifikavimo
(2024-06-13 Nr. XIV-2723, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11770, įsigalioja 2024-06-28)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Konvencijos dėl tarptautinių interesų, susijusių su mobiliąja įranga, ir jos Protokolo dėl su orlaivių įranga susijusių dalykų ratifikavimo
(2024-06-13 Nr. XIV-2724, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11564, įsigalioja 2025-07-01)

Lietuvos Respublikos karo prievolės įstatymo Nr. I-1593 pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2729, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11565, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos karo padėties įstatymo Nr. VIII-1721 2, 8, 12, 14, 17, 25 ir 27 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2730, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11567, įsigalioja 2026-01-01)

Lietuvos Respublikos mobilizacijos ir priimančiosios šalies paramos įstatymo Nr. I-1623 2, 18 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2731, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11568, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos nacionalinio saugumo pagrindų įstatymo Nr. VIII-49 5 straipsnio ir priedėlio pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2732, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11569, įsigalioja 2024-06-27)

Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1012 89 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2733, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11570, įsigalioja 2026-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 517-4, 560, 560-1 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2734, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11571, įsigalioja 2026-01-01)

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos įstatymo Nr. VIII-1649 64 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2735, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11572, įsigalioja 2026-01-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 316, 330 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 314-1 straipsniu įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2736, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11573, įsigalioja 2026-01-01)

Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo Nr. XI-1253 18-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2737, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11574, įsigalioja 2026-01-01)

Lietuvos Respublikos su nekilnojamuoju turtu susijusio kredito įstatymo Nr. XII-2769 22 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2738, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11575, įsigalioja 2024-06-27)

Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-1904 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2739, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11576, įsigalioja 2026-01-01)

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 2, 10, 10-1, 11, 13, 21, 36, 47, 60, 63, 64, 65 ir 68 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2740, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11578, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 24 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2741, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11579, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 4 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2742, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11580, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos karių materialinės atsakomybės įstatymo Nr. VIII-1857 1, 4, 10, 21, 25  ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2743, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11582, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos Lietuvos kariuomenės drausmės statuto 8 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-13 Nr. XIV-2744, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11583, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos apsaugotų duomenų pakartotinio naudojimo, duomenų tarpininkavimo ir duomenų altruizmo veiklos priežiūros įstatymas
(2024-06-18 Nr. XIV-2758, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11584, įsigalioja 2024-09-01)

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 10, 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-18 Nr. XIV-2759, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11772, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 pakeitimo įstatymas
(2024-06-18 Nr. XIV-2760, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11773, įsigalioja 2024-09-01)

Lietuvos Respublikos laikinojo solidarumo įnašo įstatymo Nr. XIV-1936 5, 6, 8 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-18 Nr. XIV-2761, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11774, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 23, 24, 25, 26, 30, 31, 65 ir 74 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-20 Nr. XIV-2769, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12068, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. IX-569 1, 2, 3, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 53, 58-1, 59 straipsnių, II skyriaus penktojo skirsnio pakeitimo, Įstatymo papildymo nauju 3 priedu ir 40 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIV-1933 7, 9, 12, 17 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-20 Nr. XIV-2770, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12069, įsigalioja 2024-06-29)

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo Nr. X-1212 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-20 Nr. XIV-2771, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12071, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 10 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-20 Nr. XIV-2772, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12075, įsigalioja 2024-06-29)

Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymo Nr. I-1508 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-20 Nr. XIV-2773, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12077, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5, 12, 17, 30, 33, 34, 35, 38-2, 41 ir 43 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 30-2 straipsniu įstatymas
(2024-06-20 Nr. XIV-2774, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12078, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos valstybės gynybos fondo įstatymas
(2024-06-20 Nr. XIV-2775, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12079, įsigalioja 2024-10-01)

Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 12 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-20 Nr. XIV-2778, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11585, įsigalioja 2024-06-27)

Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 pakeitimo įstatymas
(2024-06-20 Nr. XIV-2779, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11775, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams įstatymo Nr. VIII-541 pakeitimo įstatymas
(2024-06-20 Nr. XIV-2780, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11776, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatymo Nr. XI-329 pakeitimo įstatymas
(2024-06-20 Nr. XIV-2783, TAR 2024-06-30, kodas 2024-12129, įsigalioja 2024-07-15)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 5, 21-1, 26, 28, 33, 35, 36, 40, 44, 44-1, 49-5, 50, 53, 57, 57-1, 58, 59, 61, 62, 62-1, 63, 94, 95, 100, 103, 105-2, 128, 133, 137, 138, 139, 140-1, 140-5, 140-25, 140-26, 140-27 straipsnių pakeitimo ir 61-1 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2024-06-20 Nr. XIV-2784, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11777, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 16, 30-1 ir 57 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-20 Nr. XIV-2785, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11779, įsigalioja 2024-06-28)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 29, 235, 236, 239, 242, 247, 260, 262, 271, 276, 281, 284, 285, 291, 293, 295, 296, 303, 304-2, 309, 356, 440, 505, 589 straipsnių ir priedo pakeitimo, Kodekso papildymo 255-1 straipsniu ir 304 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2024-06-20 Nr. XIV-2786, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11783, įsigalioja 2024-07-02)

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo Nr. VIII-2025 3 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-20 Nr. XIV-2787, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11786, įsigalioja 2024-07-02)

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 1, 2, 37, 47, 51, 57, 72, 73, 78, 79, 90, 91, 114, 116, 117, 118 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 40-1, 53-1, 53-2, 53-3, 95-2, 110-1, 118-1, 122-1, 122-2, 122-3, 122-4, 122-5, 122-6, 122-7 straipsniais įstatymas
(2024-06-20 Nr. XIV-2788, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11787, įsigalioja 2024-07-02)

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 15-1, 15-2, 15-3, 36 ir 45 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2453 1, 2, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2796, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11790, įsigalioja 2024-06-28)

Lietuvos Respublikos apylinkės teismo reorganizavimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2799, TAR 2024-06-30, kodas 2024-12130, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos apylinkių teismų įsteigimo ir jų veiklos teritorijų nustatymo įstatymo Nr. I-2375 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2136 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2800, TAR 2024-06-30, kodas 2024-12131, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 151 ir 152 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2801, TAR 2024-06-30, kodas 2024-12132, įsigalioja 2024-07-03)

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 82, 108, 145, 192, 590, 593, 596, 601, 602, 609, 610, 611, 614, 624-1, 626, 627, 631, 632, 634, 636, 648, 650, 651, 654, 656, 661, 663, 668, 685, 689, 702, 706, 710, 713, 723, 727, 731, 732, 753, 754, 755 ir 771-1 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2317 15 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2802, TAR 2024-06-30, kodas 2024-12133, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos sutarties dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose denonsavimo
(2024-06-25 Nr. XIV-2810, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11791, įsigalioja 2024-06-28)

Lietuvos Respublikos įmonių ir įmonių grupių atskaitomybės įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2811, TAR 2024-06-30, kodas 2024-12134, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2812, TAR 2024-06-30, kodas 2024-12135, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo Nr. X-1023 2, 12, 13, 14, 22, 27, 37 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 15-1 straipsniu įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2813, TAR 2024-06-30, kodas 2024-12136, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 33, 223, 321, 325, 327, 401, 413-1, 558, 560, 569, 578, 579, 589, 608, 609, 610, 611, 617, 618, 620, 621, 644, 664, 665 straipsnių, XXXIX skyriaus pavadinimo ir priedo pakeitimo ir 323 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo Nr. XIV-785 3 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2814, TAR 2024-06-30, kodas 2024-12137, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 12, 85, 86, 88, 90, 92, 93, 94, 223, 544, 545 straipsnių, XI skyriaus pavadinimo pakeitimo ir Kodekso papildymo 85-1 straipsniu įstatymo Nr. XIV-1382 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2815, TAR 2024-06-30, kodas 2024-12138, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 119-1 ir 223 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2816, TAR 2024-06-30, kodas 2024-12139, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo Nr. I-1428 1, 12, 20, 22, 23, 25 ir 28 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 23-1 straipsniu ir IV skyriaus pavadinimo pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2817, TAR 2024-06-30, kodas 2024-12140, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymo Nr. IX-1969 1, 8, 9, 10, 10-1 ir 17 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 10-2 straipsniu įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2818, TAR 2024-06-30, kodas 2024-12141, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymo Nr. I-1232 1, 8, 9, 11, 12 ir 25 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 12-1 straipsniu įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2819, TAR 2024-06-30, kodas 2024-12142, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 18, 20, 21, 24, 25, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 37-2, 37-3, 55, 58, 60-1, 65, 74, 76 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2820, TAR 2024-06-30, kodas 2024-12157, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos žemės ūkio bendrovių įstatymo Nr. I-1222 21, 26 straipsnių ir septintojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2821, TAR 2024-06-30, kodas 2024-12143, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) įstatymo Nr. I-164 16 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2822, TAR 2024-06-30, kodas 2024-12144, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos mažųjų bendrijų įstatymo Nr. XI-2159 13, 23, 26, 27 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2823, TAR 2024-06-30, kodas 2024-12145, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos ūkinių bendrijų įstatymo Nr. IX-1804 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2824, TAR 2024-06-30, kodas 2024-12146, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.66 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2825, TAR 2024-06-30, kodas 2024-12147, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 4, 10, 11, 14, 16, 17 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2826, TAR 2024-06-30, kodas 2024-12148, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 2, 10 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2547 pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2827, TAR 2024-06-30, kodas 2024-12149, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos kredito unijų įstatymo Nr. I-796 18, 22, 24, 26, 50 ir 51 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2828, TAR 2024-06-30, kodas 2024-12150, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo Nr. XIII-1281 1, 2, 4, 5, 6 ir 8 straipsnių pakeitimo ir finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo Nr. XIII-1281 pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2833, TAR 2024-06-30, kodas 2024-12151, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 12, 13 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2834, TAR 2024-06-30, kodas 2024-12152, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2350 1 ir 2 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2842, TAR 2024-06-30, kodas 2024-12153, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 62 ir 77 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2844, TAR 2024-06-30, kodas 2024-12154, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 67 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2845, TAR 2024-06-30, kodas 2024-12155, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 28 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2847, TAR 2024-06-30, kodas 2024-12156, įsigalioja 2024-09-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybinės aplinkos monitoringo 2024–2029 metų programos patvirtinimo
(2024-06-26 Nr. 527, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11746, įsigalioja 2024-06-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 14 d. nutarimo Nr. 589 „Dėl Nedenatūruoto ir denatūruoto etilo alkoholio pardavimo ir leidimų pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio, leidimų pirkti ir (ar) naudoti denatūruotą etilo alkoholį išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-26 Nr. 529, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11794, įsigalioja 2024-06-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 618 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos alkoholio produktais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-26 Nr. 530, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11796, įsigalioja 2024-06-28)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 2 d. nutarimo Nr. 1541 „Dėl Vienkartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu žemės servitutu, tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-26 Nr. 531, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11795, įsigalioja 2024-10-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2023 m. rugpjūčio 30 d. nutarimo Nr. 693 „Dėl Viešojo valdymo agentūros organizacinės formos pakeitimo, viešojo valdymo agentūros nuostatų ir administracijos struktūros patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-26 Nr. 533, TAR 2024-06-28, kodas 2024-11964, įsigalioja 2024-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 31 d. nutarimo Nr. 808 „Dėl Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-06-26 Nr. 535, TAR 2024-06-28, kodas 2024-11966, įsigalioja 2024-07-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gruodžio 28 d. nutarimo Nr. 1278 „Dėl Administracinių teisės pažeidimų registro reorganizavimo ir Administracinių nusižengimų registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-26 Nr. 536, TAR 2024-06-28, kodas 2024-11967, įsigalioja 2024-06-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo įgyvendinimo
(2024-06-26 Nr. 537, TAR 2024-06-28, kodas 2024-11968, įsigalioja 2024-06-29

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-06-26 Nr. 538, TAR 2024-06-28, kodas 2024-11969, įsigalioja 2024-06-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 1056 „Dėl Juridinių asmenų, užsienio juridinių asmenų filialų ir atstovybių viešų pranešimų skelbimo elektroniniame leidinyje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-26 Nr. 539, TAR 2024-06-28, kodas 2024-11970, įsigalioja 2024-06-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo įgyvendinimo
(2024-06-26 Nr. 541, TAR 2024-06-28, kodas 2024-11974, įsigalioja 2024-06-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimo Nr. 1517 „Dėl įstaigų prie ministerijų“ pakeitimo
(2024-06-26 Nr. 542, TAR 2024-06-28, kodas 2024-11977, įsigalioja 2024-06-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios
(2024-06-26 Nr. 543, TAR 2024-06-28, kodas 2024-11979, įsigalioja 2024-06-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-26 Nr. 551, TAR 2024-07-01, kodas 2024-12209, įsigalioja 2024-07-02)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 666 straipsnio (2022 m. balandžio 12 d. redakcija) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2024-06-27 Nr.  KT55-N8/2024, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11817, įsigalioja 2024-06-27

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2011 m. rugpjūčio 8 d. įsakymo Nr. 1K-265 „Dėl Asignavimų valdytojų programų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, finansavimo šaltinių klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-27 Nr. 1K-218, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11740, įsigalioja 2024-06-28)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-07-02 Nr. 1K-227, TAR 2024-07-01, kodas 2024-12322, įsigalioja 2024-07-03)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. A1-903 „Dėl Lygių galimybių tyrėjų tinklo sudarymo“ pakeitimo
(2024-06-26 Nr. A1-429, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11678, įsigalioja 2024-06-27)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. A1-320 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų akredituotai pagalbai nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims teikti poreikio nustatymo, šių lėšų planavimo, paskirstymo, pervedimo, naudojimo, atsiskaitymo už panaudotas lėšas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-27 Nr. A1-430, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11837, įsigalioja 2024-06-30)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. A1-381 „Dėl Savivaldybių funkcijoms atlikti skirtų lėšų paskirstymo, pervedimo, naudojimo ir duomenų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-27 Nr. A1-431, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11849, įsigalioja 2024-06-28)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Valstybės biudžeto lėšų laikino atokvėpio paslaugai teikti ir administruoti paskirstymo, pervedimo, tikslinimo, naudojimo, kontrolės ir atsiskaitymo už jų panaudojimą tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-06-27 Nr. A1-432, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11850, įsigalioja 2024-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. A1-604 „Dėl Socialinių paslaugų užsieniečiams, kurie turi teisę gauti laikinąją apsaugą ar kuriems suteikta laikinoji apsauga, skyrimo sąlygų ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo
(2024-06-27 Nr. A1-433, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11852, įsigalioja 2024-06-28)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Savanorio dalyvavimo savanoriškoje veikloje pripažinimo jo praktinio darbo ir (ar) mokymosi patirtimi tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-06-28 Nr. A1-434, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12053, įsigalioja 2024-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-670 „Dėl Socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-28 Nr. A1-435, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12054, įsigalioja 2024-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės paramos ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-06-28 Nr. A1-436, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12055, įsigalioja 2024-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008 m. gruodžio 8 d. įsakymo Nr. A1-405 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų vienkartinėms išmokoms nukentėjusiems asmenims mokėti ir administruoti planavimo, skyrimo, pervedimo, naudojimo, kontrolės ir gautų lėšų panaudojimo ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-28 Nr. A1-437, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12056, įsigalioja 2024-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. A1-469 „Dėl Nacionalinės jaunimo politikos 2023–2027 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-28 Nr. A1-438, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12057, įsigalioja 2024-06-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymo Nr. A1-238/V-236 „Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų bei valstybinių našlių ir našlaičių pensijų skyrimo dokumentų parengimo ir pateikimo šias pensijas mokančiai įstaigai bei susijusių duomenų tvarkymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-06-28 Nr. A1-439/V-214, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12093, įsigalioja 2024-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų laikino atokvėpio paslaugai teikti ir administruoti 2024 metų II pusmetį paskirstymo savivaldybių administracijoms
(2024-06-28 Nr. A1-442, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12095, įsigalioja 2024-06-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Juridinio asmens ar kitos organizacijos, jų padalinio projekto, skirto socialinių darbuotojų ir kitų socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimo centro funkcijoms vykdyti, atrankos konkurso organizavimo 2025–2027 metais nuostatų patvirtinimo
(2024-06-28 Nr. A1-443, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12096, įsigalioja 2024-06-29)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų bei nukentėjusiųjų asmenų valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-06-28 Nr. A1-445, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12105, įsigalioja 2024-07-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-01 Nr. A1-446, TAR 2024-07-01, kodas 2024-12249, įsigalioja 2025-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Kvietimo Nr. PMIF-4.02-V-01 teikti paraiškas finansuoti projektą iš 2021–2027 metų prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo lėšų, įgyvendinant 4 konkretų tikslą „Solidarumas“ ir 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės sutelkties plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-02-07 „Plėtoti užsieniečių integracijos sistemą“ aprašo 20 veiklą „Solidarumo mechanizmo tarp ES valstybių narių ir trečiųjų šalių įgyvendinimas“, patvirtinimo
(2024-07-02 Nr. A1-447, TAR 2024-07-02, kodas 2024-12323, įsigalioja 2024-07-03)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. rugpjūčio 2 d. įsakymo Nr. 4-895 „Dėl 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-11-04 „Įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-27 Nr. 4-356, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11752, įsigalioja 2024-06-28)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. rugsėjo 2 d. įsakymo Nr. 4-970 „Dėl Finansinės priemonės „Startuok“, finansuojamos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis, schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-27 Nr. 4-358, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11765, įsigalioja 2024-06-28)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. 4-306 „Dėl Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-27 Nr. 4-359, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11766, įsigalioja 2024-06-28)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. rugpjūčio 11 d. įsakymo Nr. 4-896 „Dėl Paskolų individualių garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-28 Nr. 4-362, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12070, įsigalioja 2024-07-01)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. 4-855 „Dėl  Skatinamosios finansinės priemonės „Portfelinės garantijos 3“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-28 Nr. 4-363, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12073, įsigalioja 2024-06-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-1031 „Dėl Medžiotojo bilieto paėmimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-26 Nr. D1-210, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11673, įsigalioja 2024-06-27)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. kovo 14 d. įsakymo Nr. D1-83 „Dėl Daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) kvietimo teikti paraiškas sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-27 Nr. D1-215, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11800, įsigalioja 2024-06-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. D1-463 „Dėl Saugomų rūšių apsaugos planų rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-28 Nr. D1-217, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12081, įsigalioja 2024-07-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. D1-265 „Dėl Atliekas naudojančių ar šalinančių įmonių prievolių įvykdymo užtikrinimo“ pakeitimo
(2024-06-28 Nr. D1-218, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12085, įsigalioja 2024-06-29)

Aplinkos ministro ir Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Specialiosios paskirties projektų rengimo taisyklių patvirtinimo
(2024-06-28 Nr. D1-219/4-364, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12091, įsigalioja 2024-06-29)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. D1-207 „Dėl Atliekų tarpvalstybinių vežimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-28 Nr. D1-220, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12106, įsigalioja 2024-07-01)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Ataskaitų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1013/2006 ir Bazelio konvenciją dėl pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežimų bei jų tvarkymo kontrolės teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. D1-698 „Dėl Ataskaitų apie Tarybos Reglamento (EEB) Nr. 259/93 dėl atliekų gabenimo į Europos Bendriją, iš Europos Bendrijos ir jos viduje priežiūros ir kontrolės įgyvendinimą teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-07-01 Nr. D1-221, TAR 2024-07-01, kodas 2024-12302, įsigalioja 2024-07-02)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklių patvirtinimo
(2024-07-02 Nr. D1-222, TAR 2024-07-02, kodas 2024-12365, įsigalioja 2024-07-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. V-836 „Dėl Valstybės finansuojamų doktorantūros vietų ir studijų stipendijų skaičiaus paskirstymo pagal mokslo ir meno kryptis ir mokslo ir studijų institucijas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-26 Nr. V-719, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11657, įsigalioja 2024-06-27)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-1218 „Dėl Individualių mokymosi paskyrų sistemoje skelbiamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-27 Nr. V-721, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11736, įsigalioja 2024-06-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo ir mokslo ministro 2017 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. V-583 „Dėl Mokyklų aprūpinimo geltonaisiais autobusais 2018–2020 metais projekto patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-01 Nr. V-724, TAR 2024-07-01, kodas 2024-12279, įsigalioja 2024-07-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2024 m. kovo 7 d. įsakymo Nr. V-275 „Dėl Lėšų, kurios 2024 metais gali būti skirtos valstybinėms aukštosioms mokykloms Ukrainos piliečių, 2022 metais priimtų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamas studijų vietas, studijų kainai iš dalies padengti, limito patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-01 Nr. V-726, TAR 2024-07-01, kodas 2024-12281, įsigalioja 2024-07-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. V-1929 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos valdybos ir ekspertų komitetų narių atlygio dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-01 Nr. V-727, TAR 2024-07-01, kodas 2024-12283, įsigalioja 2024-07-02)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-1513 „Dėl Stojančiųjų į trumposios pakopos, pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančiųjų į studijų stipendijas pirmosios ir antrosios konkursinių eilių sudarymo 2024 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-01 Nr. V-728, TAR 2024-07-01, kodas 2024-12285, įsigalioja 2024-07-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. V-1080 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 147:2020 „Gydytojas ortopedas traumatologas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-25 Nr. V-675, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11671, įsigalioja 2024-06-27)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-28 Nr. V-678, TAR 2024-06-28, kodas 2024-11942, įsigalioja 2024-06-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. gegužės 22 d. Įsakymo Nr. V-589 „Dėl Sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-28 Nr. V-681, TAR 2024-06-28, kodas 2024-11946, įsigalioja 2024-06-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 „Dėl Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašo (C sąrašo) patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-28 Nr. V-682, TAR 2024-06-28, kodas 2024-11949, įsigalioja 2024-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl 2022-2030 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-02 „Stiprinti gyventojų psichikos sveikatą bei plėtoti psichoaktyviųjų medžiagų ir kitų priklausomybę sukeliančių veiksnių kontrolę ir vartojimo prevenciją“ 2021-2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos stebėsenos rodiklių aprašymo kortelių patvirtinimo
(2024-06-28 Nr. V-683, TAR 2024-06-28, kodas 2024-11948, įsigalioja 2024-06-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. V-957 „Dėl Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-28 Nr. V-685, TAR 2024-06-28, kodas 2024-11955, įsigalioja 2024-06-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-138 „Dėl Stebimų Lietuvos maudyklų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-28 Nr. V-688, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12092, įsigalioja 2024-06-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos medicinos normos MN 186:2024 „Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros kūno aromaterapijos specialistas“ patvirtinimo
(2024-06-28 Nr. V-689, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12097, įsigalioja 2024-06-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Greitosios medicinos pagalbos tarnybos ar jos pasitelktų subjektų teikiamų valstybės lygmens nespecializuotų pacientų pavėžėjimo paslaugų apmokėjimo iš valstybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-06-28 Nr. V-690, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12098, įsigalioja 2024-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. V-90 „Dėl Pacientų pavėžėjimo paslaugos teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-28 Nr. V-691, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12099, įsigalioja 2024-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-34 „Dėl Specializuoto pacientų pavėžėjimo paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-28 Nr. V-692, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12101, įsigalioja 2024-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymo Nr. V-861 „Dėl Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-28 Nr. V-693, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12100, įsigalioja 2025-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. sausio 18 d. įsakymo Nr. V-58 „Dėl Standartizuoto pacientų pavėžėjimo paslaugų užsakymo algoritmo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-28 Nr. V-694, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12103, įsigalioja 2024-07-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-28 Nr. V-695, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12102, įsigalioja 2024-06-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. V-776 „Dėl Traumų ir nelaimingų atsitikimų stebėsenos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-28 Nr. V-696, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12104, įsigalioja 2024-06-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Asmens sveikatos priežiūros įstaigų paramos inicijavimo, gavimo, teikimo, naudojimo, kontrolės, apskaitos ir viešinimo tvarkos rekomendacijų patvirtinimo
(2024-07-01 Nr. V-699, TAR 2024-07-01, kodas 2024-12253, įsigalioja 2024-07-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. V-880 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skirtų kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių grupių ir šioms grupėms priskiriamų medicinos pagalbos priemonių jų bazinei kainai apskaičiuoti sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-01 Nr. V-701, TAR 2024-07-01, kodas 2024-12264, įsigalioja 2024-07-02)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Sveikatos priežiūros specialistų pritraukimo ir išlaikymo veiksmų 2024–2029 metų plano patvirtinimo
(2024-07-02 Nr. V-704, TAR 2024-07-02, kodas 2024-12389, įsigalioja 2024-07-03)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2012 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1R-126 „Dėl Piniginių lėšų apribojimų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-26 Nr. 1R-192, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11667, įsigalioja 2024-06-27)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2022 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 1R-171 „Dėl bylų pagal pareiškimus dėl teismo įsakymo išdavimo, kurie paduodami elektroninių ryšių priemonėmis, teismingumo nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-06-26 Nr. 1R-193, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11668, įsigalioja 2024-07-01)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2022 m. vasario 8 d. įsakymo Nr. 1R-48 „Dėl asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijų vykdomo pažeidimų nagrinėjimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-06-26 Nr. 1R-194, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11670, įsigalioja 2024-07-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl sertifikatų, išduodamų techninius ir saugumo reikalavimus atitinkančioms krovininėms transporto priemonėms, formų patvirtinimo
(2024-07-02 Nr. 3-237, TAR 2024-07-02, kodas 2024-12367, įsigalioja 2024-07-03)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl Energijos geografinės informacinės sistemos saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklių, Veiklos tęstinumo valdymo plano ir Naudotojų administravimo taisyklių patvirtinimo
(2024-07-02 Nr. 1-128, TAR 2024-07-02, kodas 2024-12393, įsigalioja 2024-07-03)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2017 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. ĮV-382 „Dėl Nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų darbuotojų, kurie viešo spektaklio, koncerto ar kito renginio metu atlieka profesionaliojo scenos meno kūrinius, pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-25 Nr. ĮV-533, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11577, įsigalioja 2024-06-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 3D-499 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Jaunuolynų ugdymas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-26 Nr. 3D-486, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11586, įsigalioja 2024-06-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2022 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-865 „Dėl Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2023–2027 metų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-26 Nr. 3D-488, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11603, įsigalioja 2024-06-27)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2016 m. sausio 8 d. įsakymo Nr. 3D-8 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-27 Nr. 3D-491, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11785, įsigalioja 2024-06-28)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. 3D-557 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencinės priemonės „Labai smulkių ūkių plėtra“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-28 Nr. 3D-493, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12061, įsigalioja 2024-06-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 3D-689 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones priėmimo 2024 metais tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-28 Nr. 3D-495, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12086, įsigalioja 2024-06-29)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2018 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 3D-90 „Dėl Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-01 Nr. 3D-496, TAR 2024-07-01, kodas 2024-12212, įsigalioja 2024-07-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 3D-166 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos „Labiausiai nykstančių rūšių buveinių ir EB svarbos natūralių buveinių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-01 Nr. 3D-497, TAR 2024-07-01, kodas 2024-12284, įsigalioja 2024-07-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. liepos 26 d. įsakymo Nr. 3D-473 „Dėl Šiaurės Lietuvos karstinio regiono požeminiams vandenims nuo taršos apsaugoti ir ekstensyvaus ūkininkavimo metodams plėtoti 2022–2024 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-01 Nr. 3D-498, TAR 2024-07-01, kodas 2024-12286, įsigalioja 2024-07-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 3D-690 „Dėl Paramos paraiškų pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano intervencines priemones priėmimo 2024 metais tvarkaraščio patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-01 Nr. 3D-499, TAR 2024-07-01, kodas 2024-12287, įsigalioja 2024-07-02)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-959 „Dėl Gyvūnų augintinių ženklinimo ir registravimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-07-02 Nr. 3D-500, TAR 2024-07-02, kodas 2024-12359, įsigalioja 2024-07-03)

Užsienio reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. V-49 „Dėl Užsienio valstybių žurnalistų akreditavimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-28 Nr. V-212, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12082, įsigalioja 2024-06-29)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2021 m. balandžio 28 d. įsakymo Nr. 1V-373 „Dėl Transporto priemonių savininkų apskaitos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-27 Nr. 1V-409, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11862, įsigalioja 2024-07-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. 338 „Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos, Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos aprašo ir Valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-28 Nr. 1V-410, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12088, įsigalioja 2024-07-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. 1V-311 „Dėl Tarnybinio paso išdavimo, keitimo, grąžinimo, paėmimo, paskelbimo negaliojančiu ir sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-28 Nr. 1V-411, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12089, įsigalioja 2024-07-01)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2023 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. 1V-199 „Dėl Regioninės pažangos priemonės 01-004-07-02-01 (RE) „Pagerinti viešųjų paslaugų prieinamumą, darbo vietų pasiekiamumą ir tam reikalingų išteklių naudojimo efektyvumą“ finansavimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-02 Nr. 1V-414, TAR 2024-07-02, kodas 2024-12349, įsigalioja 2024-07-03)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2016 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. V-995 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 11 d. nutarimo Nr. 730 „Dėl Pareigūnų ir karių, išleidžiamų į pensiją, integracijos į darbo rinką ir medicininės reabilitacijos priemonių sistemos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 152 straipsnio 2 dalį“ įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-06-26 Nr. V-555, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11628, įsigalioja 2024-06-27)

Krašto apsaugos ministro ir Valstybės saugumo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Žvalgybos pareigūnų gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensavimo, kelionės išlaidų atlyginimo ir persikėlimo išlaidų kompensavimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo
(2024-06-28 Nr. V-576/1-104, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12087, įsigalioja 2024-06-29)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. VA-41 „Dėl Tabako gaminių unikalių identifikatorių užsakymo ir išdavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-28 Nr. VA-52, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12080, įsigalioja 2024-06-29)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 13 d. įsakymo Nr. VA-93 „Dėl Mokesčių administratoriaus nurodymo FR0706 formos ir jos užpildymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-01 Nr. VA-53, TAR 2024-07-01, kodas 2024-12208, įsigalioja 2024-07-02)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymo skirti motinystės išmoką formos patvirtinimo
(2024-06-26 Nr. V-209, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11663, įsigalioja 2024-06-27)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos informacijos apie darbdavių (juridinių ir fizinių asmenų) padarytus teisės pažeidimus viešinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-06-26 Nr. EV-106, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11611, įsigalioja 2024-06-27)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2017 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. V-132 „Dėl administracinės paslaugos Nr.07 „DSS žinių tikrinimas VDI ir šį faktą patvirtinančių duomenų pateikimas“ teikimo aprašymo ir schemos patvirtinimo” pakeitimo
(2024-06-26 Nr. EV-107, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11692, įsigalioja 2024-06-28)

Seimo kanclerio įsakymas
Dėl Seimo kanclerio 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 400-ĮVK-369 „Dėl Teisės aktų pateikimo, registravimo ir skelbimo Teisės aktų registre tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-28 Nr. 400-ĮVK-167, TAR 2024-06-28, kodas 2024-11871, įsigalioja 2024-07-01)

Viešojo valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Viešojo valdymo agentūros direktoriaus 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-92 „Dėl Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų ruošinių ir Bendrųjų, vadybinių ir lyderystės, specifinių kompetencijų aprašymų ir profesinių kompetencijų aprašymų pavyzdžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-27 Nr. V-92, TAR 2024-06-28, kodas 2024-11950, įsigalioja 2024-06-29)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2009 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. 1B-351 „Dėl Muitinės įstaigų klasifikatoriaus patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-27 Nr. 1BE-552, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11742, įsigalioja 2024-07-01)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl žinynų taikymo
(2024-07-01 Nr. 1BE-564, TAR 2024-07-01, kodas 2024-12294, įsigalioja 2024-07-02)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Nemanipuliavimo sertifikato, įrodančio prekių tiesioginį vežimą, išdavimo Muitinės leidimų sistemos priemonėmis taisyklių patvirtinimo
(2024-07-02 Nr. 1BE-576, TAR 2024-07-02, kodas 2024-12370, įsigalioja 2024-07-03)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Skundų nagrinėjimo Lietuvos metrologijos inspekcijoje dėl galimo pažeidimo teisinės metrologijos srityje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-07-01 Nr. 11V-151-(1.2 E), TAR 2024-07-01, kodas 2024-12293, įsigalioja 2024-07-02)

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. liepos 17 d. įsakymo Nr. 1T-92 (1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomų tyrimų ir (ar) patikrinimų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-28 Nr. 1T-60 (1.12.E), TAR 2024-06-28, kodas 2024-12000, įsigalioja 2024-07-01)

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2021 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1T-20 (1.12.E) „Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nagrinėjamų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-28 Nr. 1T-61 (1.12.E), TAR 2024-06-28, kodas 2024-12001, įsigalioja 2024-07-01)

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2021 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. 1t-19 (1.12.e) „Dėl skundo rekomenduojamos formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-28 Nr. 1T-62 (1.12.E), TAR 2024-06-28, kodas 2024-12003, įsigalioja 2024-07-01)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 4 d. įsakymo Nr. V-197 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-01 Nr. V-140, TAR 2024-07-01, kodas 2024-12216, įsigalioja 2024-07-02)

Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. V-223 „Dėl Atvykimo išmokos iš užsienio pritrauktiems darbuotojams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo ir Išmokos darbdaviui, pritraukusiam darbuotoją iš užsienio, skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-01 Nr. V-142, TAR 2024-07-01, kodas 2024-12237, įsigalioja 2024-07-02)

Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio bendrųjų funkcijų centro direktoriaus 2023 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. V-223 „Dėl Sąskaitų administravimo bendrosios informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-20 Nr. V-268, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11615, įsigalioja 2024-06-27)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Nurodymų dėl finansinių paslaugų prieinamumo ir finansinės įtraukties didinimo patvirtinimo
(2024-06-26 Nr. 03-81, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11753, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko mokėjimo sistemų potencialiems ir esamiems adresuojamojo BIC turėtojams taikomų nepriimtinos rizikos kriterijų aprašo patvirtinimo
(2024-06-26 Nr. 03-82, TAR 2024-06-28, kodas 2024-11978, įsigalioja 2024-06-29)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Lietuvos banko valdybos 2004 m. gegužės 6 d. nutarimo Nr. 65 „Dėl Poveikio priemonių už statistinės informacijos pateikimo pažeidimus taikymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-26 Nr. 03-83, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11813, įsigalioja 2024-07-01)

VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo ir Duomenų teikimo per Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos mainų svetainę tvarkos aprašo pakeitimo
(2024-06-27 Nr. 2024/8-272, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11792, įsigalioja 2024-06-28)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. AD1-282 „Dėl kontrolinių klausimynų“ pakeitimo
(2024-06-20 Nr. AD1-217, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11614, įsigalioja 2024-06-27)

Aplinkos apsaugos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos tarpvalstybinių atliekų vežimų kontrolės keliuose vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus 2021 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. AD1-25 „Dėl Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos tarpvalstybinių atliekų vežimų kontrolės keliuose vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, pakeitimo 
(2024-06-27 Nr. AD1-228, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11815, įsigalioja 2024-06-28)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Veterinarinės farmacijos kvalifikuoto asmens, veterinarinės farmacijos vadovo ir veterinarinės farmacijos specialisto kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-06-28 Nr. B1-714, TAR 2024-07-01, kodas 2024-12204, įsigalioja 2024-07-02)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2023 m. gruodžio 18 d. įsakymo Nr. B1-878 „Dėl labai patogeniško paukščių gripo protrūkio naminių paukščių laikymo vietose“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-06-28 Nr. B1-717, TAR 2024-06-28, kodas 2024-11998, įsigalioja 2024-06-29)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2008 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. B1-288 „Dėl Veterinarijos dokumentų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-02 Nr. B1-731, TAR 2024-07-02, kodas 2024-12348, įsigalioja 2024-07-08)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl 2023 metų finansinio pajėgumo normatyvinio rodiklio žemutinės reikšmės geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sektoriuje nustatymo
(2024-06-26 Nr. O3E-907, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11592, įsigalioja 2024-06-27)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl garantinių geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų atitikimo nustatytiems kriterijams patikrinimo
(2024-06-26 Nr. O3E-909, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11596, įsigalioja 2024-06-27)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl 2023 metų finansinio pajėgumo normatyvinių rodiklių žemutinių reikšmių nustatymo gamtinių dujų sektoriuje
(2024-06-26 Nr. O3E-910, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11597, įsigalioja 2024-06-27)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Gamtinių dujų įmonių ir energijos išteklių biržos operatoriaus 2023 metų finansinio pajėgumo vertinimo
(2024-06-26 Nr. O3E-911, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11598, įsigalioja 2024-06-27)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl 2023 metų normatyvinio finansinio pajėgumo rodiklio žemutinės reikšmės šilumos ūkio sektoriuje nustatymo
(2024-06-26 Nr. O3E-912, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11599, įsigalioja 2024-06-27)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl šilumos ūkio sektoriaus subjektų 2023 metų finansinio pajėgumo įvertinimo
(2024-06-26 Nr. O3E-913, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11602, įsigalioja 2024-06-27)

Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 334-21-V „Dėl Teikiamų tvirtinti privačių miškų vidinės miškotvarkos projektų duomenų elektroninės formos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-11 Nr. V-195, TAR 2024-07-02, kodas 2024-12357, įsigalioja 2024-07-03)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio rengimo ir tvirtinimo reglamento patvirtinimo
(2024-06-26 Nr. V-281, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11748, įsigalioja 2024-06-28)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. rugsėjo 19 d. įsakymo Nr. V-472 „Dėl Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio sudarymo, dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose vertinimo ir finansavimo tvarkos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-26 Nr. V-282, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11747, įsigalioja 2024-06-28)

VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės Registrų centro generalinio direktoriaus 2023 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. VE-619 (1.3 E) „Dėl Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainyno NTK 2024 patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-26 Nr. VE-383 (1.3 E), TAR 2024-06-26, kodas 2024-11581, įsigalioja 2024-06-27)

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus įsakymas
Dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2022 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. VKE-163 „Dėl Asmenų aptarnavimo Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre prie Sveikatos apsaugos ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-26 Nr. VKE-192, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11641, įsigalioja 2024-06-27)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Teisės motorinėmis transporto priemonėmis ir jų priekabomis, kurių privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros dokumentų galiojimas yra pasibaigęs arba panaikintas, nuvykti į privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros įmonę atlikti privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-06-26 Nr. 2BE-114, TAR 2024-06-26, kodas 2024-11617, įsigalioja 2024-10-01)

Ryšių reguliavimo tarnybos tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos tarybos 2016 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 1V-698 „Dėl Nacionalinės radijo dažnių paskirstymo lentelės patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-02 Nr. TN-453, TAR 2024-07-02, kodas 2024-12395, įsigalioja 2024-07-03)

Teisėjų tarybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos teismuose nagrinėjamų bylų numeravimo taisyklių, patvirtintų Teisėjų tarybos 2014 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 13P-136-(7.1.2) „Dėl Lietuvos Respublikos teismuose nagrinėjamų bylų numeravimo taisyklių patvirtinimo“, pakeitimo
(2024-06-28 Nr. 13P-89-(7.1.2.), TAR 2024-06-28, kodas 2024-12063, įsigalioja 2024-07-01)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2022 m. spalio 14 d. įsakymo Nr. V-222 „Dėl Juridinių asmenų ar kitų organizacijų, neturinčių juridinio asmens statuso, kurios nuosavybės teise priklauso arba yra kontroliuojamos subjekto, kuriam taikomos sankcijos, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-28 Nr. V-107, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12052, įsigalioja 2024-07-01)

Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl 2022-2033 metų nacionalinės darbotvarkės korupcijos prevencijos klausimais įgyvendinimo pažangos stebėsenos ir vertinimo metodikos patvirtinimo
(2024-06-27 Nr. 2-95, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11767, įsigalioja 2024-06-28)

Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Jaunimo reikalų agentūros direktoriaus 2024 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. 2V-134(1.4E) „Dėl Jaunimo savanoriškos tarnybos programos projektų finansavimo 2025–2026 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-26 Nr. 2V-206(1.4E), TAR 2024-06-26, kodas 2024-11639, įsigalioja 2024-07-01)

Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl Šaudymo tiruose ar šaudyklose, jų teritorijoje reikalavimų, reikalavimų tirų ar šaudyklų patalpoms bei ginklo naudojimo ir nuomos tire ar šaudykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-01 Nr. 5-V-695, TAR 2024-07-01, kodas 2024-12210, įsigalioja 2024-07-02)

Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus 2023 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. V-1079 „Dėl Lietuvos kalėjimų tarnybos vidaus kontrolės politikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-01 Nr. V-526, TAR 2024-07-01, kodas 2024-12301, įsigalioja 2024-07-02)

Lietuvos kariuomenės vado įsakymas
Dėl Lietuvos kariuomenės vado 2022 m. balandžio 5 d. įsakymo Nr. V-459 „Dėl Lietuvos kariuomenės asmens duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-27 Nr. V-998, TAR 2024-06-28, kodas 2024-11875, įsigalioja 2024-06-29)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2022 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. Sp-88 „Dėl Balsavimo iki rinkimų dienos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-27 Nr. Sp-160, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11756, įsigalioja 2024-06-28)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2022 m. spalio 20 d. sprendimo Nr. Sp-90 „Dėl Balsų skaičiavimo protokolų pildymo naudojant „Rinkimų vedlį“, balsų ir pirmumo balsų skaičiavimo, rinkimų (referendumo) biuletenių ir kitų dokumentų pateikimo savivaldybės (apygardos) rinkimų (referendumo) komisijai tvarkos aprašo ir balsų skaičiavimo protokolų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-27 Nr. Sp-161, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11757, įsigalioja 2024-06-28)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. Sp-64 „Dėl Balsavimo patalpos įrengimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-27 Nr. Sp-162, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11758, įsigalioja 2024-06-28)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. Sp-101 „Dėl Lėšų, skiriamų savivaldybių (apygardų) rinkimų (referendumo) komisijoms, planavimo, skyrimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-27 Nr. Sp-163, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11759, įsigalioja 2024-07-01)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2022 m. rugpjūčio 25 d. sprendimo Nr. Sp-65 „Dėl Rinkėjų parašų rinkimo ir tikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-27 Nr. Sp-164, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11760, įsigalioja 2024-06-28)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos 2022 m. rugpjūčio 11 d. sprendimo Nr. Sp-59 „Dėl Kandidatų sąrašų ir kandidatų rinkimų programų spausdinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-27 Nr. Sp-166, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11859, įsigalioja 2024-06-28)

Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas
Dėl Rinkimų (referendumo) stebėtojų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-06-27 Nr. Sp-167, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11858, įsigalioja 2024-06-28)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus 2023 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. DĮ-82 „Dėl Valstybės duomenų valdymo platformos veikimo ir naudojimo sąlygų tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-06-27 Nr. DĮ-130, TAR 2024-06-27, kodas 2024-11798, įsigalioja 2024-06-28)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Žemės ūkio augalų plotų ir derliaus žemės ūkio bendrovėse ir įmonėse statistinės ataskaitos ŽŪ-29 (metinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2024-06-28 Nr. DĮ-133, TAR 2024-06-28, kodas 2024-12060, įsigalioja 2024-06-29)


<< Atgal