Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 28

2024 m. liepos 10 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2024 m. liepos 3 d. – 2024 m. liepos 9 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 4, 6, 7, 8, 9, 9-1, 9-2, 11, 12-1, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 26-1, 26-2, 27, 28, 30, 31 straipsnių, V ir VI skyrių pakeitimo, Įstatymo papildymo 31-1 straipsniu ir 32, 33, 34, 35, 36 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2789, TAR 2024-07-08, kodas 2024-12732, įsigalioja 2025-07-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 8, 11, 13 ir 76 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2790, TAR 2024-07-08, kodas 2024-12733, įsigalioja 2025-07-01)

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I-1367 2, 3, 13, 15-2, 15-3, 46 ir 52 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2791, TAR 2024-07-08, kodas 2024-12734, įsigalioja 2025-07-01)

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo Nr. IX-886 26 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2792, TAR 2024-07-08, kodas 2024-12735, įsigalioja 2025-07-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 56, 57, 58 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2793, TAR 2024-07-08, kodas 2024-12736, įsigalioja 2025-07-01)

Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymo Nr. IX-895 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2794, TAR 2024-07-08, kodas 2024-12737, įsigalioja 2025-07-01)

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 27 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2795, TAR 2024-07-08, kodas 2024-12738, įsigalioja 2025-07-01)

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 13 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2797, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12617, įsigalioja 2024-08-01)

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2, 8, 16, 17, 21 ir 37 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 12-1 straipsniu įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2803, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12619, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos loterijų ir lošimų mokesčio įstatymo Nr. IX-326 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2804, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12620, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 1, 2, 14, 26, 86, 88, 93, 105, 106, 110 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2805, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12622, įsigalioja 2026-06-30)

Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 646, 650, 651 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 583-1 straipsniu įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2806, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12623, įsigalioja 2026-06-30)

Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 3, 6 straipsnių, XII skyriaus pakeitimo ir 7, 8 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2807, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12624, įsigalioja 2026-06-30)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 163, 307, 342 ir 352 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2808, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12625, įsigalioja 2026-06-30)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 672 ir 676 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2809, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12626, įsigalioja 2026-06-30)

Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos konstitucinis įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2829, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12627, įsigalioja 2024-09-01)

Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo Nr. XI-2220 1, 5-3, 6, 10 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2830, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12628, įsigalioja 2024-07-06)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 88 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2832, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12629, įsigalioja 2024-09-01)

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 21 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2835, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12630, įsigalioja 2024-07-06)

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2836, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12631, įsigalioja 2024-07-06)

Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2341 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2837, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12632, įsigalioja 2024-07-06)

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2241 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2838, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12633, įsigalioja 2024-07-06)

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo Nr. VIII-1881 16, 31, 39, 69, 73, 75 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 57-1 straipsniu įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2839, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12634, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 2, 4, 6, 8, 15, 19, 19-1, 22, 24-1, 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 24-2 straipsniu įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2840, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12635, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo Nr. VIII-1973 9 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2841, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12636, įsigalioja 2024-07-06)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 45-1 straipsniu įstatymo Nr. XIII-3268 3 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-25 Nr. XIV-2846, TAR 2024-07-08, kodas 2024-12740, įsigalioja 2024-07-09)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 242, 268, 286 ir 589 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-2662 1, 2, 3, 7 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-27 Nr. XIV-2852, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12637, įsigalioja 2024-07-06)

Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 182-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-27 Nr. XIV-2853, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12639, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos kvotos Tarptautiniame valiutos fonde didinimo įstatymas
(2024-06-27 Nr. XIV-2854, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12640, įsigalioja 2024-07-06)

Lietuvos Respublikos internetinių tarpininkavimo paslaugų ir interneto paieškos sistemų priežiūros įstatymas
(2024-06-27 Nr. XIV-2855, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12641, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatymo Nr. IX-1046 pripažinimo netekusiu galios įstatymas
(2024-06-27 Nr. XIV-2857, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12642, įsigalioja 2024-09-01)

Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo Nr. I-2110 2, 6, 10, 13-1 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-27 Nr. XIV-2858, TAR 2024-07-08, kodas 2024-12741, įsigalioja 2024-07-09)

Lietuvos Respublikos sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo įstatymas
(2024-06-27 Nr. XIV-2859, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12643, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 98-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-27 Nr. XIV-2861, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12644, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 13, 16 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-27 Nr. XIV-2862, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12646, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 2 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-27 Nr. XIV-2863, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12648, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 68 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-27 Nr. XIV-2864, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12649, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-27 Nr. XIV-2865, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12650, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 45 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-27 Nr. XIV-2866, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12651, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 6 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-27 Nr. XIV-2867, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12653, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1540 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-27 Nr. XIV-2868, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12654, įsigalioja 2024-07-06)

Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso papildymo 29-1 straipsniu įstatymas
(2024-06-27 Nr. XIV-2870, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12655, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo Nr. VIII-1725 11 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2024-06-27 Nr. XIV-2871, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12656, įsigalioja 2024-11-01)

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 9, 15, 33 ir 39 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2024-06-27 Nr. XIV-2872, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12658, įsigalioja 2024-10-01)

Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo Nr. IX-1871 pakeitimo įstatymas
(2024-06-27 Nr. XIV-2873, TAR 2024-07-08, kodas 2024-12742, įsigalioja 2026-01-01)

LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINĖS SUTARTYS

Užsienio reikalų ministerijos pranešimas
Dėl tarptautinės sutarties nebegaliojimo
(2024-07-05 Nr. (22.35E)3-3757, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12657, įsigalioja 2024-07-05)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimo Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-03 Nr. 552, TAR 2024-07-04, kodas 2024-12513, įsigalioja 2024-07-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. rugsėjo 10 d. nutarimo Nr. 911 „Dėl atsakingų institucijų paskyrimo siekiant užtikrinti 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2007/2/EB įgyvendinimą“ pakeitimo
(2024-07-03 Nr. 556, TAR 2024-07-04, kodas 2024-12533, įsigalioja 2024-07-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos gynybos ir saugumo pramonės įstatymo įgyvendinimo
(2024-07-03 Nr. 558, TAR 2024-07-04, kodas 2024-12542, įsigalioja 2024-07-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 31 d. nutarimo Nr. 808 „Dėl Lietuvos Respublikos ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2024-07-03 Nr. 559, TAR 2024-07-04, kodas 2024-12544, įsigalioja 2024-07-05)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-03 Nr. 560, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12609, įsigalioja 2024-07-06)

Vyriausybės nutarimas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios
(2024-07-03 Nr. 566, TAR 2024-07-08, kodas 2024-12700, įsigalioja 2024-07-09)

TEISMŲ SPRENDIMAI, NUTARIMAI, IŠVADOS

Konstitucinio Teismo nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 47 straipsnio (su 2021 m. balandžio 22 d. pakeitimu) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai
(2024-07-03 Nr. KT62-A-N9/2024, TAR 2024-07-03, kodas 2024-12468, įsigalioja 2024-07-03

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2003 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. 1K-251 „Dėl Lietuvos Respublikos finansų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-08 Nr. 1K-230, TAR 2024-07-08, kodas 2024-12704, įsigalioja 2024-07-09)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Individualios pagalbos teikimo, lengvojo automobilio ar jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-03 Nr. A1-449/V-713, TAR 2024-07-03, kodas 2024-12460, įsigalioja 2024-07-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. A1-78/V-179 „Dėl Dalyvumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-03 Nr. A1-450/V-710, TAR 2024-07-03, kodas 2024-12461, įsigalioja 2024-07-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. A1-141 „Dėl Atvejo vadybos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-03 Nr. A1-451, TAR 2024-07-03, kodas 2024-12480, įsigalioja 2024-07-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Kompleksinių paslaugų teikimo vaikams, nukentėjusiems nuo smurto ar netiesioginio smurto artimoje aplinkoje (liudytojams), ir jų šeimų nariams projektų atrankos konkurso organizavimo 2025 metais nuostatų patvirtinimo
(2024-07-04 Nr. A1-455, TAR 2024-07-04, kodas 2024-12576, įsigalioja 2024-07-05)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. A1-394 „Dėl Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-08 Nr. A1-459, TAR 2024-07-09, kodas 2024-12753, įsigalioja 2024-07-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. A1-195 „Dėl Prašymų suteikti paramą būstui įsigyti ar išsinuomoti nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-08 Nr. A1-460, TAR 2024-07-09, kodas 2024-12754, įsigalioja 2024-07-10)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-09 Nr. A1-465, TAR 2024-07-09, kodas 2024-12764, įsigalioja 2024-07-10)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 12 d. įsakymo Nr. 4-875 „Dėl 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-15-02 „Skatinti talentų ir kompetencijų pasiūlą pažangiai ekonomikai“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-03 Nr. 4-372, TAR 2024-07-03, kodas 2024-12472, įsigalioja 2024-07-04)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. spalio 30 d. įsakymo Nr. 4-617 „Dėl Finansinės nuomos (lizingo) garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-03 Nr. 4-373, TAR 2024-07-03, kodas 2024-12473, įsigalioja 2024-07-04)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl 2023–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-15-02 „Skatinti talentų ir kompetencijų pasiūlą pažangiai ekonomikai“ veiklų (poveiklių) įgyvendinimo projektų, finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis ir atrenkamų planavimo būdu, administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-07-09 Nr. 4-381, TAR 2024-07-09, kodas 2024-12761, įsigalioja 2024-07-10)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. D1-663 „Dėl Europos parlamento ir tarybos reglamente (EB) Nr. 1013/2006 numatytos garantijos arba laidavimo sumos apskaičiavimo ir derinimo, garantijos arba laidavimo dokumentų pateikimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-04 Nr. D1-223, TAR 2024-07-04, kodas 2024-12559, įsigalioja 2024-07-05)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Miško įveisimo privačioje ne miško žemėje tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-07-08 Nr. D1-225, TAR 2024-07-08, kodas 2024-12717, įsigalioja 2024-08-01)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. V-1877 „Dėl 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-06-01 „Pirmiausia – mokytojas“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-03 Nr. V-735, TAR 2024-07-03, kodas 2024-12455, įsigalioja 2024-07-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2015 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-231 „Dėl Profesinio mokymo diplomo ir pažymėjimo turinio, formos ir išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-03 Nr. V-736, TAR 2024-07-03, kodas 2024-12456, įsigalioja 2024-07-04)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. kovo 25 d. įsakymo Nr. V-442 „Dėl Profesinio mokymo įstaigų ir kitų profesinio mokymo teikėjų, vykdančių formalųjį profesinį mokymą, veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-03 Nr. V-739, TAR 2024-07-03, kodas 2024-12458, įsigalioja 2024-07-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. V-1036 „Dėl Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo 2018–2025 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-03 Nr. V-712, TAR 2024-07-03, kodas 2024-12446, įsigalioja 2024-07-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. V-963 „Dėl Mažųjų rajono lygmens ligoninių veiklos reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2024-07-03 Nr. V-714, TAR 2024-07-03, kodas 2024-12447, įsigalioja 2024-07-04)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2024 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. V-192 „Dėl Nacionalinės imunoprofilaktikos 2024–2028 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-04 Nr. V-716, TAR 2024-07-04, kodas 2024-12577, įsigalioja 2024-07-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2024 m. gegužės 27 d. įsakymo Nr. V-593 „Dėl 2024 m. Kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-04 Nr. V-717, TAR 2024-07-04, kodas 2024-12578, įsigalioja 2024-07-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymo Nr. 49 „Dėl Kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-04 Nr. V-718, TAR 2024-07-04, kodas 2024-12579, įsigalioja 2024-08-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. spalio 23 d. įsakymo Nr. V-880 „Dėl Ambulatoriniam gydymui skirtų kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių grupių ir šioms grupėms priskiriamų medicinos pagalbos priemonių jų bazinei kainai apskaičiuoti sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-04 Nr. V-719, TAR 2024-07-04, kodas 2024-12580, įsigalioja 2024-07-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. v-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų rinkos stebėsenos tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių prekybos antkainių sąrašo ir jų taikymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-04 Nr. V-720, TAR 2024-07-04, kodas 2024-12581, įsigalioja 2024-07-05)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. V-1079 „Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimų ir techninių sąlygų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-05 Nr. V-722, TAR 2024-07-08, kodas 2024-12706, įsigalioja 2024-07-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-120 „Dėl Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, Privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų ir Privalomų elektroninių medicinos dokumentų duomenų rinkinių aprašų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-08 Nr. V-726, TAR 2024-07-09, kodas 2024-12748, įsigalioja 2024-07-10)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-08 Nr. V-727, TAR 2024-07-08, kodas 2024-12708, įsigalioja 2024-07-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. V-1255 „Dėl 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-02 „Stiprinti gyventojų psichikos sveikatą bei plėtoti psichoaktyviųjų medžiagų ir kitų priklausomybę sukeliančių veiksnių kontrolę ir vartojimo prevenciją“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-08 Nr. V-728, TAR 2024-07-08, kodas 2024-12710, įsigalioja 2024-07-09)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. V-627 „Dėl Regioninės pažangos priemonės Nr. 11-001-02-10-03 (RE) „Gerinti kokybiškų visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumą regionuose“ finansavimo gairių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-08 Nr. V-729, TAR 2024-07-08, kodas 2024-12711, įsigalioja 2024-07-09)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2006 m. rugsėjo 26 d. įsakymo Nr. 1R-295 „Dėl Antstolių drausmės bylų iškėlimo ir nagrinėjimo taisyklių ir Antstolių garbės teismo veiklos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-05 Nr. 1R-203, TAR 2024-07-08, kodas 2024-12694, įsigalioja 2024-08-01)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. 3-475 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-05-03-03 „Gerinti susisiekimą oro transportu“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-04 Nr. 3-247, TAR 2024-07-04, kodas 2024-12557, įsigalioja 2024-07-05)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-277 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos susisiekimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 10-001-06-01-01 „Skatinti alternatyviųjų degalų naudojimą transporto sektoriuje“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-08 Nr. 3-251, TAR 2024-07-08, kodas 2024-12731, įsigalioja 2024-07-09)

Energetikos ministro įsakymas
Dėl energetikos ministro 2022 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. 1-265 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos energetikos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 03-001-06-03-02 „Didinti atsinaujinančių energijos išteklių dalį, užtikrinant atsinaujinančių išteklių integraciją į elektros tinklus“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-08 Nr. 1-131, TAR 2024-07-09, kodas 2024-12752, įsigalioja 2024-07-10)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2022 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. ĮV-274 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-01-01 „Aukštos meninės vertės, įvairaus ir įtraukaus kultūros turinio prieinamumo didinimas“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-04 Nr. ĮV-558, TAR 2024-07-04, kodas 2024-12565, įsigalioja 2024-07-05)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2022 m. spalio 25 d. įsakymo Nr. ĮV-846 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-05-01 „Istorinės atminties komunikacijos turinio ir formų aktualizavimas“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-04 Nr. ĮV-559, TAR 2024-07-04, kodas 2024-12564, įsigalioja 2024-07-05)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. spalio 17 d. įsakymo Nr. ĮV-747 „Dėl Filmų platinimo projektų valstybinio finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-05 Nr. ĮV-569, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12672, įsigalioja 2024-07-08)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2022 m. birželio 15 d. įsakymo Nr. ĮV-560 „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos kultūros ir kūrybingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 08-001-04-06-01 „Tvarių prielaidų ir paskatų aktualizuoti kultūros paveldo vertybes sukūrimas“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-05 Nr. ĮV-574, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12671, įsigalioja 2024-07-06)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2010 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. ĮV-617 „Dėl Priemonės „Lietuvos kultūros sostinė“ dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-05 Nr. ĮV-580, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12670, įsigalioja 2024-07-06)

Kultūros ministro ir Šietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Mėgėjų meno kolektyvų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-07-05 Nr. ĮV-581/V-748, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12669, įsigalioja 2024-07-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl 2024 m. Žemės ir maisto ūkio, kaimo, žuvininkystės ir fitosanitarijos vystymo programos (15-001) papriemonei „Parama veislininkystei“ įgyvendinti skirtų lėšų paskyrimo pagal veiklos kryptį „Parodų, skirtų ūkinių gyvūnų veislininkystei populiarinti, skatinti ir plėtoti, organizavimas ir dalyvavimas jose“
(2024-07-04 Nr. 3D-504, TAR 2024-07-04, kodas 2024-12512, įsigalioja 2024-07-05)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2023 m. rugsėjo 29 d. įsakymo Nr. 3D-637 „Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-05 Nr. 3D-505, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12621, įsigalioja 2024-07-06)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Žuvų auginimo akvakultūros tvenkiniuose ir uždarosiose akvakultūros sistemose technologinių normų patvirtinimo
(2024-07-09 Nr. 3D-513, TAR 2024-07-09, kodas 2024-12760, įsigalioja 2024-07-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 3D-94 „Dėl Verslinės žvejybos jūrų vandenyse taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-09 Nr. 3D-514, TAR 2024-07-09, kodas 2024-12777, įsigalioja 2024-07-10)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymo Nr. 3D-258 „Dėl Melioracijos įmonių ir specialistų atestavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-09 Nr. 3D-515, TAR 2024-07-09, kodas 2024-12778, įsigalioja 2024-07-10)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2022 m. rugpjūčio 17 d. įsakymo Nr. 1V-536 „Dėl 2022–2030 metų viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-004-08-04-01 „Didinti visuomenės įsitraukimą į vietos problemų sprendimą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-04 Nr. 1V-420, TAR 2024-07-04, kodas 2024-12530, įsigalioja 2024-07-05)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1V-883 „Dėl Kai kurių Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos valdomų registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-05 Nr. 1V-434, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12683, įsigalioja 2024-07-06)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl asmens tapatybės nustatymo procedūrų
(2024-07-08 Nr. 1V-435, TAR 2024-07-08, kodas 2024-12718, įsigalioja 2024-07-09)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl krašto apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. V-1261 „Dėl Profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų savanoriškos nenuolatinės karo tarnybos karių, aktyviojo kariuomenės personalo rezervo karių ir kariūnų kelionės išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-03 Nr. V-590, TAR 2024-07-03, kodas 2024-12470, įsigalioja 2024-07-04)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Valstybės užsakymų gynybos ir saugumo technologijoms vystyti inicijavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-07-04 Nr. V-595, TAR 2024-07-04, kodas 2024-12521, įsigalioja 2024-07-05)

Krašto apsaugos ministro įsakymas
Dėl Technologinių iššūkių gynybos ir saugumo srityje konkursų organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-07-04 Nr. V-596, TAR 2024-07-04, kodas 2024-12525, įsigalioja 2024-07-05)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinė mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 9 d. įsakymo Nr. VA-135 „Dėl Mokesčių deklaracijų pateikimo, jų pateikimo termino pratęsimo ir mokesčių mokėtojų laikino atleidimo nuo mokesčių deklaracijų ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo“ pakeitimo
(2024-07-04 Nr. VA-54, TAR 2024-07-04, kodas 2024-12507, įsigalioja 2024-07-05)

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus įsakymas
Dėl Prašymo išduoti nedarbingumo pažymėjimą asmens priežiūrai dėl epideminės situacijos formos patvirtinimo
(2024-07-04 Nr. V-228, TAR 2024-07-04, kodas 2024-12546, įsigalioja 2024-07-05)

Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansų kontrolės taisyklių patvirtinimo
(2024-07-04 Nr. EV-112, TAR 2024-07-04, kodas 2024-12563, įsigalioja 2024-07-05)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Leidimo pasverti transporto priemonę asmens prašymu išdavimo Muitinės leidimų sistemos priemonėmis taisyklių patvirtinimo
(2024-07-05 Nr. 1BE-585, TAR 2024-07-08, kodas 2024-12692, įsigalioja 2024-07-09)

Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos viršininko 2021 m. spalio 29 d. įsakymo Nr. 11V-218 „Dėl Rizikos vertinimu pagrįstos ūkio subjektų metrologinės veiklos patikrinimų atrankos ir patikrinimų plano rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo
(2024-07-02 Nr. 11V-153-(1.2 E), TAR 2024-07-03, kodas 2024-12427, įsigalioja 2024-07-04)

Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos viršininko 2015 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. (1.72E)1A-755 „Dėl paraiškų registruoti vaistinį preparatą, perregistruoti vaistinį preparatą, pakeisti registracijos pažymėjimo sąlygas, teisės į vaistinio preparato registraciją perleidimo, nereglamentiniam pakuotės ir (ar) pakuotės lapelio keitimui, vaistinio preparato klasifikacijos keitimui ir registracijos pažymėjimo priedų formų bei standartinius teiginius, medDRA terminus ir laikymo sąlygų apibūdinimus, kurie turi būti vartojami vaistinio preparato charakteristikų santraukoje, patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-03 Nr. (1.72E)1A-870, TAR 2024-07-03, kodas 2024-12465, įsigalioja 2024-07-04)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2013 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. 1K-11 „Dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pajamų ir išlaidų klasifikacijos tvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-03 Nr. 1K-215, TAR 2024-07-03, kodas 2024-12422, įsigalioja 2024-07-04)

Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2018 m. spalio 31 d. įsakymo Nr. 1K-279 „Dėl vaistinėje būtinų turėti kompensuojamųjų vaistų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-08 Nr. 1K-216, TAR 2024-07-08, kodas 2024-12723, įsigalioja 2024-07-11)

Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro direktoriaus, Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus ir Valstybinės augalininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Cheminių medžiagų rizikos valdymo pasiūlymų rengimo ir cheminių medžiagų, įrašytų į Europos Bendrijos koreguojamąjį veiksmų planą, vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-06-21 Nr. AV-134/VKE-182/A1-320/EV-105, TAR 2024-07-04, kodas 2024-12509, įsigalioja 2024-07-05)

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. B1-486 „Dėl Veterinarijos reikalavimų gyvūnų globėjams ir globos namams patvirtinimo ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2004 m. lapkričio 24 d. įsakymo Nr. B1-1015 „Dėl Veterinarijos reikalavimų gyvūnų globos namams patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais pripažinimo netekusiu galios“ pakeitimo
(2024-07-03 Nr. B1-740, TAR 2024-07-03, kodas 2024-12462, įsigalioja 2024-07-04)

Valstybinės miškų tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl valstybinės miškų tarnybos direktoriaus 2023 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. V-479 „Dėl Miškų inventorizacijos arba jos patikslinimo metu nustatytų duomenų patvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-03 Nr. V-223, TAR 2024-07-09, kodas 2024-12762, įsigalioja 2024-07-10)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Formaliojo kolegijų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo procedūrų reglamento patvirtinimo
(2024-07-08 Nr. V-302, TAR 2024-07-08, kodas 2024-12699, įsigalioja 2024-07-09)

Lietuvos mokslo tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2021 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. V-337 „Dėl Lietuvos universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros, meno veiklos vertinimo procedūrų reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-08 Nr. V-303, TAR 2024-07-08, kodas 2024-12729, įsigalioja 2024-07-09)

Lošimų priežiūros tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 9 d. įsakymo Nr. V-2 „Dėl Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pažeidimų nagrinėjimo, sprendimo priėmimo ir vykdymo lošimų priežiūros tarnyboje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-04 Nr. V-8, TAR 2024-07-04, kodas 2024-12526, įsigalioja 2024-07-05)

VĮ „Regitra“ direktoriaus įsakymas
Dėl valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus 2021 m. gruodžio 10 d. įsakymo Nr. 1V-506 „Dėl Valstybinio registracijos numerio derinio sudarymo, rezervavimo ir priskyrimo registruojamoms transporto priemonėms tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-05 Nr. 1V-132, TAR 2024-07-09, kodas 2024-12744, įsigalioja 2024-07-15)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2024 m. vasario 1 d. įsakymo Nr. 2BE-22 „Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos atliekamų geležinkelių transporto srities patikrinimų kontrolinių klausimynų formų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-05 Nr. 2BE-124, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12615, įsigalioja 2024-07-06)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 2BE-233 „Dėl Locmanų stažuočių, egzaminavimo ir kvalifikacinių reikalavimų, kuriuos atitinkantys asmenys įgyja teisę vesti tam tikrų dydžių laivus, tvarkos aprašo patvirtinimo ir Locmanų egzaminavimo komisijos sudarymo“ pakeitimo
(2024-07-08 Nr. 2BE-125, TAR 2024-07-08, kodas 2024-12690, įsigalioja 2024-07-09)

Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymas
Dėl įgaliojimo pripažintajai organizacijai Lloyd’s Register Group Limited suteikimo
(2024-07-08 Nr. 2BE-126, TAR 2024-07-08, kodas 2024-12691, įsigalioja 2024-07-09)

Informatikos ir ryšių departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Atlyginimo už Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro duomenų ir informacijos teikimą dydžių sąrašo patvirtinimo
(2024-07-03 Nr. 5V-78, TAR 2024-07-08, kodas 2024-12730, įsigalioja 2024-09-02)

Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimas
Dėl Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2020 m. gegužės 20 d. sprendimo Nr. KS-58 „Dėl Metodinės pagalbos pirmuosius metus veiklą vykdantiems ūkio subjektams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-03 Nr. KS-121, TAR 2024-07-03, kodas 2024-12467, įsigalioja 2024-07-04)

Ryšių reguliavimo tarnybos nutarimas
Dėl Reglamente (ES) 2022/2065 numatytų tarpininkavimo paslaugų teikimo priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo
(2024-07-02 Nr. TN-465, TAR 2024-07-05, kodas 2024-12606, įsigalioja 2024-07-06)

Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2015 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 5-V-262 „Dėl Policijos licencijuojamos veiklos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-08 Nr. 5-V-724, TAR 2024-07-09, kodas 2024-12749, įsigalioja 2024-07-10)

Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2011 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. 5-V-166 „Dėl Europos fizinių ir Europos juridinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2024-07-08 Nr. 5-V-725, TAR 2024-07-09, kodas 2024-12750, įsigalioja 2024-07-10)


<< Atgal