Valstybės institucijų priimti teisės aktai

Savaitės Teisės Aktai Nr. 39

2023 m. spalio 4 d.
Parengta pagal teisės aktus, paskelbtus Teisės aktų registre 2023 m. rugsėjo 27 d. – 2023 m. spalio 3 d.

Visus teisės aktus galite rasti Teisės aktų registre: https://www.e-tar.lt/.
Peržiūrėję visus savaitės teisės aktus, sudarėme svarbiausių valstybės institucijų norminių teisės aktų sąrašą

SAVAITĖS TEISĖS AKTAI

Teisės aktų GIDAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 2, 10, 12 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-09-21 Nr. XIV-2171, TAR 2023-09-27, kodas 2023-18812, įsigalioja 2027-01-01)

Lietuvos Respublikos laukinės gyvūnijos įstatymo Nr. VIII-498 8 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-09-21 Nr. XIV-2172, TAR 2023-09-27, kodas 2023-18814, įsigalioja 2027-01-01)

Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 6, 9 straipsnių ir 4 priedo pakeitimo įstatymas
(2023-09-21 Nr. XIV-2173, TAR 2023-10-03, kodas 2023-19344, įsigalioja 2025-01-01)

Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 pakeitimo įstatymo Nr. XIII-3158 2 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-09-21 Nr. XIV-2174, TAR 2023-10-03, kodas 2023-19346, įsigalioja 2023-10-04)

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo Nr. VIII-787 32-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-09-21 Nr. XIV-2175, TAR 2023-10-03, kodas 2023-19348, įsigalioja 2023-10-04)

Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 7 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-09-21 Nr. XIV-2176, TAR 2023-10-03, kodas 2023-19351, įsigalioja 2023-10-04)

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo Nr. I-1489 28, 37, 42, 43, 44, 66 ir 67 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2023-09-26 Nr. XIV-2180, TAR 2023-10-03, kodas 2023-19449, įsigalioja 2024-01-02)

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo Nr. VIII-450 33 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2023-09-26 Nr. XIV-2181, TAR 2023-10-03, kodas 2023-19450, įsigalioja 2024-01-02)

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Ministro Pirmininko potvarkis
Dėl Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. birželio 29 d. potvarkio Nr. 81 „Dėl Vyriausybės įstaigų vadovų pareigybių aprašymų tvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-28 Nr. 184, TAR 2023-09-28, kodas 2023-18907, įsigalioja 2023-10-01)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. rugsėjo 13 d. nutarimo Nr. 1103 „Dėl Gaminių bandinių paėmimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-27 Nr. 749, TAR 2023-09-28, kodas 2023-18864, įsigalioja 2023-09-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. vasario 7 d. nutarimo Nr. 126 „Dėl finansinės apskaitos tvarkymo ir personalo administravimo funkcijų atlikimo centralizuotai“ pakeitimo
(2023-09-27 Nr. 753, TAR 2023-09-28, kodas 2023-18887, įsigalioja 2023-09-29)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 792 „Dėl Akcizų lengvatų taikymo, energinių produktų žymėjimo bei laivų ir orlaivių atsargų tiekimo taikant 0 procentų pridėtinės vertės mokesčio tarifą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-27 Nr. 754, TAR 2023-09-29, kodas 2023-19089, įsigalioja 2023-09-30)

MINISTRŲ ĮSAKYMAI

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2006 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. 1K-142 „Dėl Draudimo techninių atidėjinių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-29 Nr. 1K-334, TAR 2023-09-29, kodas 2023-19091, įsigalioja 2023-09-30)

Finansų ministro įsakymas
Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios
(2023-09-29 Nr. 1K-335, TAR 2023-09-29, kodas 2023-19092, įsigalioja 2024-01-01)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2003 m. liepos 3 d. įsakymo Nr. 1K-184 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų pajamų ir išlaidų klasifikacijos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-29 Nr. 1K-336, TAR 2023-09-29, kodas 2023-19093, įsigalioja 2023-09-30)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2023 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. 1K-180 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės iždo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo
(2023-09-29 Nr. 1K-337, TAR 2023-09-29, kodas 2023-19094, įsigalioja 2023-09-30)

Finansų ministro įsakymas
Dėl finansų ministro 2012 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1K-016 „Dėl terminų derinimo“ pakeitimo
(2023-10-03 Nr. 1K-338, TAR 2023-10-03, kodas 2023-19340, įsigalioja 2023-10-04)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-09-04 „Tobulinti mechanizmą, skatinantį darbdavius įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus“ aprašo patvirtinimo
(2023-10-02 Nr. A1-635, TAR 2023-10-02, kodas 2023-19191, įsigalioja 2023-10-03)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 27 d. įsakymo Nr. A1-765/V-1530 „Dėl Specialiojo nuolatinės slaugos, specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos), specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-03 Nr. A1-639/V-1047, TAR 2023-10-03, kodas 2023-19332, įsigalioja 2024-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. A1-78/V-179 „Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-03 Nr. A1-640/V-1048, TAR 2023-10-03, kodas 2023-19334, įsigalioja 2024-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. A1-5 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų tikslinėms kompensacijoms mokėti poreikio apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-03 Nr. A1-642, TAR 2023-10-03, kodas 2023-19448, įsigalioja 2024-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2023 m. rugsėjo 13 d. įsakymo Nr. A1-602 „Dėl Smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems, smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems ir smurto artimoje aplinkoje pavojų keliantiems asmenims 2024–2026 metų veiksmų plano patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-03 Nr. A1-647, TAR 2023-10-03, kodas 2023-19451, įsigalioja 2023-10-04)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 25 d. įsakymo Nr. 4-886 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-06-03 „Gerinti konkurencinę investicijų pritraukimo aplinką“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-28 Nr. 4-566, TAR 2023-09-28, kodas 2023-18951, įsigalioja 2023-09-29)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl ekonomikos ir inovacijų ministro 2022 m. liepos 15 d. įsakymo Nr. 4-877 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-001-01-05-05 „Skatinti įmones skaitmenizuotis“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-01 Nr. 4-567, TAR 2023-10-02, kodas 2023-19176, įsigalioja 2023-10-03)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl Valstybinės reikšmės miškų plotų schemos tikslinimo
(2023-09-27 Nr. D1-325, TAR 2023-09-27, kodas 2023-18773, įsigalioja 2023-09-28)

Aplinkos ministro įsakymas
Dėl žuvų sugavimo verslinės žvejybos įrankiais limitų valstybiniuose vidaus vandenyse 2023–2025 metais patvirtinimo
(2023-09-27 Nr. D1-327, TAR 2023-09-27, kodas 2023-18793, įsigalioja 2023-09-28)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. V-615 „Dėl Mokinių įvairovei atvirų grupių, klasių sudarymo ir ugdymo organizavimo jose tvarkos ir finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-27 Nr. V-1271, TAR 2023-09-28, kodas 2023-18861, įsigalioja 2023-09-29)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl Nevalstybinių tradicinių religinių bendruomenių ar bendrijų mokyklų, finansuojamų iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto 2024 metais, sąrašo patvirtinimo
(2023-09-29 Nr. V-1273, TAR 2023-09-29, kodas 2023-19035, įsigalioja 2023-09-30)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl 2023–2030 metų gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, matematikos mokslų ugdymo taikant kūrybiškumą (STEAM) stiprinimo plano priemonių įgyvendinimo ir stebėsenos
(2023-10-02 Nr. V-1274, TAR 2023-10-02, kodas 2023-19178, įsigalioja 2023-10-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. V-950 „Dėl Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-02 Nr. V-1276, TAR 2023-10-02, kodas 2023-19179, įsigalioja 2023-10-03)

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas
Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugsėjo 11 d. įsakymo Nr. V-1187 „Dėl Valstybinių brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-02 Nr. V-1282, TAR 2023-10-02, kodas 2023-19231, įsigalioja 2023-10-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. V-1427 „Dėl Kitos sveikatinimo veiklos rūšių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-22 Nr. V-1023, TAR 2023-09-27, kodas 2023-18778, įsigalioja 2023-09-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. V-708 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 141:2017 „Teismo medicinos gydytojas “ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-27 Nr. V-1034, TAR 2023-09-27, kodas 2023-18777, įsigalioja 2023-09-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. spalio 5 d. įsakymo Nr. 565 „Dėl Medicininio mirties liudijimo išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-27 Nr. V-1037, TAR 2023-09-27, kodas 2023-18782, įsigalioja 2024-01-01)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. V-1148 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 165:2021 „Gydomojo masažo specialistas“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-27 Nr. V-1039, TAR 2023-09-27, kodas 2023-18816, įsigalioja 2023-09-28)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. V-570 „Dėl E. Sveikatos sistemos 2009-2015 metų plėtros programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-09-28 Nr. V-1041, TAR 2023-09-28, kodas 2023-18953, įsigalioja 2023-09-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. gegužės 20 d. Įsakymo Nr. V-988 „Dėl 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-28 Nr. V-1043, TAR 2023-09-28, kodas 2023-18954, įsigalioja 2023-09-29)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. birželio 21 d. įsakymo Nr. V-715 „Dėl 2023 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-02 Nr. V-1044, TAR 2023-10-02, kodas 2023-19228, įsigalioja 2023-10-06)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 20 d. įsakymo Nr. V-516 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 73:2007 „Darbo medicinos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-02 Nr. V-1046, TAR 2023-10-02, kodas 2023-19246, įsigalioja 2023-10-03)

Sveikatos apsaugos ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. balandžio 6 d. įsakymo Nr. V-267 „Dėl Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kainynus tvarkos aprašo, Kompensuojamųjų vaistinių preparatų rinkos stebėsenos tvarkos aprašo ir Kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių prekybos antkainių sąrašo ir jų taikymo reikalavimų patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-03 Nr. V-1051, TAR 2023-10-03, kodas 2023-19454, įsigalioja 2023-10-04)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 2015 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1R-48 „Dėl Bausmių vykdymo sistemos pareigūnų tarnybinės uniformos, kursantų uniformos ir skiriamųjų ženklų pavyzdžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-26 Nr. 1R-297, TAR 2023-09-27, kodas 2023-18815, įsigalioja 2023-09-28)

Teisingumo ministro įsakymas
Dėl teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymo Nr. 57 „Dėl Įkainių už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas sąrašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-10-03 Nr. 1R-311, TAR 2023-10-03, kodas 2023-19426, įsigalioja 2023-10-04)

Susisiekimo ministro įsakymas
Dėl Paslaugų objektų maršrutinio orientavimo automobilių keliuose taisyklių patvirtinimo
(2023-09-27 Nr. 3-412, TAR 2023-09-27, kodas 2023-18785, įsigalioja 2024-01-01)

Kultūros ministro įsakymas
Dėl kultūros ministro 2018 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. ĮV-565 „Dėl Nacionalinio ir savivaldybės mecenato vardo suteikimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-29 Nr. ĮV-756, TAR 2023-09-29, kodas 2023-19129, įsigalioja 2023-09-30)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. liepos 1 d. įsakymo Nr. 3D-421 „Dėl Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamento GKTR 2.01:2020 „Inžinerinių tinklų objektų geodezinių matavimų atlikimo ir inžinerinių tinklų planų sudarymo tvarka“ patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-09-27 Nr. 3D-631, TAR 2023-09-27, kodas 2023-18770, įsigalioja 2023-10-01)

Žemės ūkio ministro įsakymas
Dėl Projekto vykdytojo, pretenduojančio gauti paramą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, prekių, paslaugų ar darbų pirkimo taisyklių patvirtinimo
(2023-09-29 Nr. 3D-637, TAR 2023-09-29, kodas 2023-19026, įsigalioja 2023-09-30)

Vidaus reikalų ministro įsakymas
Dėl vidaus reikalų ministro 2022 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 1V-432 „Dėl 2022–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Viešojo valdymo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 01-001-08-03-01 „Sukurti modernią viešojo valdymo institucijų žmogiškųjų išteklių valdysenos sistemą“ aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-03 Nr. 1V-628, TAR 2023-10-03, kodas 2023-19297, įsigalioja 2023-10-04)

KITŲ VALSTYBĖS VALDYMO INSTITUCIJŲ TEISĖS AKTAI

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. VA-55 „Dėl Žemės mokesčio administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-02 Nr. VA-70, TAR 2023-10-02, kodas 2023-19177, įsigalioja 2023-10-03)

Muitinės departamento generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Žinynų taikymo
(2023-09-28 Nr. 1BE-685, TAR 2023-09-28, kodas 2023-18865, įsigalioja 2023-09-29)

Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas
Dėl Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. birželio 18 d. įsakymo Nr. V-45 „Dėl Informacinių sistemų, kuriomis tvarkoma informacija, susijusi su dokumentų valdymu, steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-27 Nr. VE-45, TAR 2023-09-28, kodas 2023-18859, įsigalioja 2023-09-29)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarimo Nr. O3-229 „Dėl Elektros energijos kainos, rezervinės galios, izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo ir totalios elektros energetikos sistemos avarijos prevencijos ar likvidavimo, izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo rezervo užtikrinimo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-27 Nr. O3E-1390, TAR 2023-09-27, kodas 2023-18760, įsigalioja 2023-09-28)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. gegužės 24 d. nutarimo Nr. O3E-152 „Dėl Prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos ir atskaitinės kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-27 Nr. O3E-1402, TAR 2023-09-27, kodas 2023-18775, įsigalioja 2023-09-28)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-226 „Dėl Ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-28 Nr. O3E-1404, TAR 2023-09-28, kodas 2023-18891, įsigalioja 2023-10-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-28 Nr. O3E-1405, TAR 2023-09-28, kodas 2023-18892, įsigalioja 2023-10-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-28 Nr. O3E-1406, TAR 2023-09-28, kodas 2023-18893, įsigalioja 2023-09-29)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. sausio 19 d. nutarimo Nr. O3-6 „Dėl Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvado patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-28 Nr. O3E-1407, TAR 2023-09-28, kodas 2023-18894, įsigalioja 2023-09-29)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2011 m. liepos 29 d. nutarimo Nr. O3-219 „Dėl Šilumos gamybos, perdavimo, pardavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamosios analizės aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-28 Nr. O3E-1408, TAR 2023-09-28, kodas 2023-18895, įsigalioja 2023-10-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-28 Nr. O3E-1409, TAR 2023-09-28, kodas 2023-18896, įsigalioja 2023-10-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. sausio 29 d. nutarimo Nr. E3-6 „Dėl Ūkio subjektų technologinio, finansinio ir vadybinio pajėgumo įvertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-28 Nr. O3E-1410, TAR 2023-09-28, kodas 2023-18897, įsigalioja 2023-10-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. O3-107 „Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-28 Nr. O3E-1411, TAR 2023-09-28, kodas 2023-18898, įsigalioja 2023-10-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo
(2023-09-28 Nr. O3E-1412, TAR 2023-09-28, kodas 2023-18899, įsigalioja 2023-10-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. O3-106 „Dėl Karšto vandens kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo
(2023-09-28 Nr. O3E-1413, TAR 2023-09-28, kodas 2023-18900, įsigalioja 2023-10-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. O3-105 „Dėl Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčio skaičiavimo metodikos“ pakeitimo
(2023-09-28 Nr. O3E-1414, TAR 2023-09-28, kodas 2023-18901, įsigalioja 2023-10-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2008 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. O3-80 „Dėl Energetikos, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo įmonių informacijos teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-28 Nr. O3E-1415, TAR 2023-09-28, kodas 2023-18902, įsigalioja 2023-10-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl prognozuojamos elektros energijos rinkos kainos 2024 metams ir 2024 metų pirmajam pusmečiui nustatymo
(2023-09-28 Nr. O3E-1423, TAR 2023-09-28, kodas 2023-18952, įsigalioja 2023-09-29)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. birželio 27 d. nutarimo Nr. O3E-230 „Dėl Energetikos objektų, energetikos įrenginių ir vartotojų energetikos įrenginių tikrinimo ir energetikos objektų statinių naudojimo priežiūros tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-29 Nr. O3E-1424, TAR 2023-09-29, kodas 2023-19017, įsigalioja 2023-09-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2019 m. balandžio 1 d. nutarimo Nr. O3E-93 „Dėl Šilumos tiekėjų, nepriklausomų šilumos gamintojų, geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, paviršinių nuotekų tvarkytojų investicijų vertinimo ir derinimo Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-29 Nr. O3E-1425, TAR 2023-09-29, kodas 2023-19018, įsigalioja 2023-09-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos patikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-09-29 Nr. O3E-1427, TAR 2023-09-29, kodas 2023-19019, įsigalioja 2023-10-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl 2022 metų šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklų lyginamųjų rodiklių ir 2022 m. einamojo remonto ir aptarnavimo sąnaudų be metrologinės patikros ir nuotolinės duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistemos priežiūros sąnaudų šilumos gamybos, perdavimo, mažmeninio aptarnavimo, karšto vandens tiekimo ir atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veiklose lyginamųjų rodiklių
(2023-09-29 Nr. O3E-1428, TAR 2023-09-29, kodas 2023-19027, įsigalioja 2023-09-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl 2022 metų geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų vidutinių lyginamųjų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos rodiklių
(2023-09-29 Nr. O3E-1441, TAR 2023-09-29, kodas 2023-19116, įsigalioja 2023-09-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3E-459 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų įmonių apskaitos atskyrimo ir susijusių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-29 Nr. O3E-1443, TAR 2023-09-29, kodas 2023-19125, įsigalioja 2023-09-30)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl naudojimosi jungiamųjų linijų paslaugomis kainos 2024 metams nustatymo
(2023-09-29 Nr. O3E-1444, TAR 2023-09-29, kodas 2023-19126, įsigalioja 2024-01-01)

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimas
Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimo Nr. O3-92 „Dėl Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-02 Nr. O3E-1445, TAR 2023-10-02, kodas 2023-19180, įsigalioja 2023-10-03)

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 19 d. įsakymo Nr. 1-134 „Dėl Kriterijų ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą, patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios
(2023-09-27 Nr. 1-493 /2023 (1.4 E), TAR 2023-09-27, kodas 2023-18813, įsigalioja 2023-09-28)

Lietuvos banko valdybos nutarimas
Dėl Maksimalaus komisinio atlyginimo už pagrindinės mokėjimo sąskaitos paslaugą dydžio 2024 metams nustatymo
(2023-09-25 Nr. 03-141, TAR 2023-09-27, kodas 2023-18795, įsigalioja 2024-01-01)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl stipendijų paraiškų administracinės atitikties vertinimo instrukcijų patvirtinimo
(2023-09-29 Nr. KMPF-70(1.15E), TAR 2023-09-29, kodas 2023-19131, įsigalioja 2023-09-30)

Žuvininkystės tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2023 m. kovo 20 d. įsakymo Nr. V1-42 „Dėl vidutinių 2022 metų žvejybos produktų pirminio pardavimo kainų nustatymo“ papildymo
(2023-09-26 Nr. V1-96, TAR 2023-09-27, kodas 2023-18766, įsigalioja 2023-09-28)

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Asmenų su negalia teisėms ir interesams atstovaujančių asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2024 metais konkurso nuostatų patvirtinimo
(2023-09-28 Nr. V-88, TAR 2023-09-28, kodas 2023-18868, įsigalioja 2023-09-29)

Lietuvos kultūros tarybos pirmininko įsakymas
Dėl Lietuvos kultūros tarybos pirmininko 2021 m. rugpjūčio 23 d. įsakymo Nr. VĮ-14(1.1E) „Dėl Bendrojo duomenų apsaugos reglamento nuostatų įgyvendinimo Lietuvos kultūros tarybos veikloje“ pakeitimo
(2023-10-02 Nr. VĮ-26(1.1E), TAR 2023-10-02, kodas 2023-19226, įsigalioja 2023-10-03)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2021 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 2-44 „Dėl Tinkamumo skraidyti patikrą atliekančių asmenų kompetencijos įvertinimo ir kvalifikacijos tvirtinimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-25 Nr. 2-3061, TAR 2023-10-02, kodas 2023-19266, įsigalioja 2023-10-03)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl Viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 2-150 „Dėl techninės priežiūros organizacijų patvirtinimo ir jų nuolatinės priežiūros pagal reglamento (ES) Nr. 1321/2014 II priedo (145 dalies) reikalavimus aprašo ir techninės priežiūros organizacijos vadovo tvirtinimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-02 Nr. 2-3067, TAR 2023-10-03, kodas 2023-19447, įsigalioja 2023-10-04)

VšĮ Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus įsakymas
Dėl viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. 2-296 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos inspektoriaus pažymėjimo išdavimo, galiojimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-10-02 Nr. 2-3068, TAR 2023-10-02, kodas 2023-19271, įsigalioja 2023-10-03)

Policijos generalinio komisaro įsakymas
Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. birželio 23 d. įsakymo Nr. V-362 „Dėl Fizinių asmenų ginklų ir šaudmenų civilinės apyvartos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-28 Nr. 5-V-773, TAR 2023-09-28, kodas 2023-18856, įsigalioja 2023-09-29)

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Asmenų konsultavimo Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamente tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-09-28 Nr. T1-82, TAR 2023-09-28, kodas 2023-18890, įsigalioja 2023-09-29)

Migracijos departamento direktoriaus įsakymas
Dėl Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 3K-319 „Dėl Klientų aptarnavimo Migracijos departamente prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-29 Nr. 3K-284, TAR 2023-09-29, kodas 2023-19095, įsigalioja 2023-09-30)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Atlyginimo už Valstybės duomenų agentūros atliekamus darbus apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2023-09-27 Nr. DĮ-214, TAR 2023-09-27, kodas 2023-18781, įsigalioja 2023-09-28)

Valstybės duomenų agentūros generalinio direktoriaus įsakymas
Dėl Keleivių vežimo autobusais ir troleibusais statistinės ataskaitos TAE-01 (ketvirtinės) statistinio formuliaro patvirtinimo
(2023-10-02 Nr. DĮ-219, TAR 2023-10-03, kodas 2023-19433, įsigalioja 2024-04-01)

Ryšių reguliavimo tarnybos nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2016 m. birželio 14 d. įsakymo Nr. 1V-670 „Dėl Radijo ryšio įrenginių techninio reglamento patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-09-28 Nr. TN-466, TAR 2023-09-29, kodas 2023-19113, įsigalioja 2023-09-30)


<< Atgal