2019 M. MOKESČIŲ REFORMA. VALSTYBINIS SOCIALINIS DRAUDIMAS

MOKESČIŲ REFORMOS ESMĖ

„SODROS“ PAAIŠKINIMAI

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NUOSTATOS

SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMO NUOSTATOS

LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NUOSTATOS

GARANTIJŲ DARBUOTOJAMS JŲ DARBDAVIUI TAPUS NEMOKIAM IR ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ ĮSTATYMO NUOSTATOS

 

.

MOKESČIŲ REFORMOS ESMĖ

.

Nuo 2019-01-01 darbdavio už darbuotoją mokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos perkeltos pačiam darbuotojui. Esminiai pokyčiai:

1) dėl VSD įmokų perkėlimo darbuotojui, jo bruto darbo užmokestis darbo sutartyje privalo būti perskaičiuotas, jį padidinant 1,289 karto;

2) nustatyta, kad po VSD įmokų perkėlimo darbuotojui, apdraustojo bendrasis socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos tarifas yra 19,5 proc. dydžio, draudėjo bendrasis socialinio draudimo įmokos tarifas – 1,47 proc. dydžio (terminuotoms sutartims – 2,19 proc.);

3) nustatytas darbdavio įmokos į Garantinį fondą dydis – 0,16 proc. ir įmokos į Ilgalaikio darbo išmokų fondą dydis – 0,16 proc.;

4) įvestos socialinio draudimo įmokų (išskyrus PSD įmokas) lubos:
– 2019 m. 120 VDU per metus,
– 2020 m. 84 VDU per metus,
– 2021 m. 60 VDU per metus;

5) dėl formaliai padidinto darbuotojų bruto darbo užmokesčio, perskaičiuoti GPM tarifai Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme;

6) dėl formaliai padidinto darbuotojų bruto darbo užmokesčio, perskaičiuotos privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos Sveikatos draudimo įstatyme;

7) dėl formaliai padidinto darbuotojų bruto darbo užmokesčio, perskaičiuotos ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir profesinės reabilitacijos socialinio draudimo išmokos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme. Pavyzdžiui, ligos išmoka, kurią moka darbdavys dvi pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas, negali būti mažesnė negu 62,06 procento ir didesnė negu 100 procentų išmokos gavėjo vidutinio darbo užmokesčio;

8) nustatyta, kad iki 2018-12-31 buvęs pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo neto darbo užmokestis negali sumažėti dėl pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo atlyginimo perskaičiavimo ir (ar) draudėjo valstybinio socialinio draudimo įmokų perkėlimo apdraustajam.

 

.

„SODROS“ PAAIŠKINIMAI

.

„Sodros“ paaiškinimai
PASIKEITIMAI DĖL ĮMOKŲ SUJUNGIMO

Kam reikalingas darbdavio ir darbuotojo įmokų sujungimas?

Kokie įmokų ir mokesčių tarifai taikomi darbo užmokesčiui nuo 2019 metų, už ką reikės mokėti?

Ar darbdaviai su darbuotojais turės persirašyti darbo sutartis?

Ar darbdavys turi 1,289 karto padidinti ir priedus, priemokas, premijas bei kitas papildomas darbo užmokesčio dalis?

Kaip bus užtikrinama, kad pasirašant naujas darbo sutartis, darbuotojų atlyginimai nesumažės?

Kokios sankcijos gresia darbdaviams, kurie sumažins šiuo metu mokamą mėnesinį atlyginimą darbuotojams?

„Sodros“ paaiškinimai
PASIKEITIMAI DĖL IŠMOKŲ MOKĖJIMO

Kodėl keičiasi ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokų procentinė išraiška?

Kokios dydžio bus motinystės, ligos, nedarbo išmokos po pertvarkos?

Kokie tarifai bus taikomi ligos, motinystės ir kitoms išmokoms?

„Sodros“ paaiškinimai
Dažniausiai užduodami klausimai apie „Sodros“ išmokas po mokesčių reformos
(2018-07-18)

Mokesčius sujungs, ar nesumažės mano atlyginimas į rankas?

Kodėl socialinio draudimo išmokos procentais mažėja? Ar sumažės ir jų dydis?

Socialinio draudimo išmokų dydžiai nuo 2019 m.

Šiuo metu auginu vaiką ir laukiuosi, bet vaikelis gims kitąmet. Kaip bus skaičiuojama motinystės ir vaiko priežiūros išmoka – juk atlyginimas „ant popieriaus“ šiemet gerokai mažesnis nei kitąmet?

Kaip bus apskaičiuojama ligos išmoka? Ar ji nesumažės?

„Sodros“ pranešimas
Jungiami mokesčiai: kodėl tai neturės įtakos išmokų dydžiui eurais?
(2018-06-29)

 

.

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NUOSTATOS

.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 2, 4, 7, 8, 10, 23, 25 IR 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS
(2018-06-28 Nr. XIII-1336, TAR, 2018-06-30, kodas 2018-10978, įsigalioja 2019-01-01)

Mokesčių reforma nuo 2019-01-01

Draudėjo už apdraustąjį mokamos valstybinio socialinio draudimo įmokos perkeltos pačiam apdraustajam

Draudėjui lieka tik nedarbo socialinio draudimo ir nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įmokos

Dėl VSD įmokų perkėlimo apdraustajam, jo bruto darbo užmokestis darbo sutartyje turi būti padidintas 1,289 karto

Nustatyti konkretūs apdraustojo ir draudėjo bendrieji socialinio draudimo įmokų tarifų dydžiai (apdraustojo -19,5 proc. draudėjo 1,47 proc.)

Perskaičiuotas nedarbo draudimo įmokos tarifo didinimo koeficientas asmenims, dirbantiems pagal terminuotas darbo sutartis

Aktualu nuo 2018-07-01: patikslintos nuostatos dėl VSD įmokų mokėjimo nuo darbo užmokesčio, ne mažesnio nei minimalioji mėnesinė alga

Įvestos VSD įmokų „lubos

Nustatyta, kad socialinio draudimo pensijų bendroji dalis finansuojama valstybės biudžeto lėšomis

„Sodrai“ priskirta nauja funkcija – mokėti pensijų anuitetus

 

.

SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMO NUOSTATOS

.

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1343 6, 16, 17 IR 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS
(2018-06-28 Nr. XIII-1341, TAR 2018-06-30, kodas 2018-10979, įsigalioja 2019-01-01)

Mokesčių reforma nuo 2019-01-01

Perskaičiuoti privalomojo sveikatos draudimo įmokų tarifai

 

.

LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NUOSTATOS

.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. IX-110 6, 14, 18, 21, 22, 24 IR 27 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS
(2018-06-28 Nr. XIII-1338, TAR, 2018-07-05, kodas 2018-11433, įsigalioja 2019-01-01)

Mokesčių reforma nuo 2019-01-01

Perskaičiuotos ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir profesinės reabilitacijos socialinio draudimo išmokos. Pavyzdžiui, ligos išmoka, kurią moka darbdavys dvi pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas, negali būti mažesnė negu 62,06 procento ir didesnė negu 100 procentų išmokos gavėjo vidutinio darbo užmokesčio

Patikslintas kompensuojamojo uždarbio apskaičiavimas asmenims, kurie draudžiamųjų pajamų neturėjo dėl to, kad dirbo užsienyje

 

.

GARANTIJŲ DARBUOTOJAMS JŲ DARBDAVIUI TAPUS NEMOKIAM IR ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ ĮSTATYMO NUOSTATOS

.

LIETUVOS RESPUBLIKOS GARANTIJŲ DARBUOTOJAMS JŲ DARBDAVIUI TAPUS NEMOKIAM IR ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ ĮSTATYMO NR. XII-2604 5, 10, 11 IR 14 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS
(2018-06-28 Nr. XIII-1348, TAR 2018-07-05, kodas 2018-11450, įsigalioja 2019-01-01)

Įmokos į Garantinį fondą dydis – 0,16 proc.

Įmokos į Ilgalaikio darbo išmokų fondą dydis – 0,16 proc.

 


<< Atgal