2019 M. MOKESČIŲ REFORMA. GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

MOKESČIŲ REFORMOS ESMĖ

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PAAIŠKINIMAI

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO IR KITŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATOS

 

.

MOKESČIŲ REFORMOS ESMĖ

.

Nuo 2019-01-01 darbdavio už darbuotoją mokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos perkeltos pačiam darbuotojui. Esminiai pokyčiai:

1) dėl VSD įmokų perkėlimo darbuotojui, jo bruto darbo užmokestis darbo sutartyje privalo būti perskaičiuotas, jį padidinant 1,289 karto;

2) nustatyta, kad po VSD įmokų perkėlimo darbuotojui, apdraustojo bendrasis socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos tarifas yra 19,5 proc. dydžio, draudėjo bendrasis socialinio draudimo įmokos tarifas – 1,47 proc. dydžio (terminuotoms sutartims – 2,19 proc.);

3) nustatytas darbdavio įmokos į Garantinį fondą dydis – 0,16 proc. ir įmokos į Ilgalaikio darbo išmokų fondą dydis – 0,16 proc.;

4) įvestos socialinio draudimo įmokų (išskyrus PSD įmokas) lubos:
– 2019 m. 120 VDU per metus,
– 2020 m. 84 VDU per metus,
– 2021 m. 60 VDU per metus;

5) dėl formaliai padidinto darbuotojų bruto darbo užmokesčio, perskaičiuoti GPM tarifai Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme;

6) dėl formaliai padidinto darbuotojų bruto darbo užmokesčio, perskaičiuotos privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos Sveikatos draudimo įstatyme;

7) dėl formaliai padidinto darbuotojų bruto darbo užmokesčio, perskaičiuotos ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir profesinės reabilitacijos socialinio draudimo išmokos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme. Pavyzdžiui, ligos išmoka, kurią moka darbdavys dvi pirmąsias kalendorines nedarbingumo dienas, negali būti mažesnė negu 62,06 procento ir didesnė negu 100 procentų išmokos gavėjo vidutinio darbo užmokesčio;

8) nustatyta, kad iki 2018-12-31 buvęs pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo neto darbo užmokestis negali sumažėti dėl pagal darbo sutartį dirbančio darbuotojo atlyginimo perskaičiavimo ir (ar) draudėjo valstybinio socialinio draudimo įmokų perkėlimo apdraustajam.

 

.

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PAAIŠKINIMAI

.

Valstybinės mokesčių inspekcijos paaiškinimai
GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO PAKEITIMAI NUO 2019 METŲ

Lentelė. GPM tarifai nuo 2019 metų

Dažniausiai užduodami klausimai

VMI seminarų medžiaga
GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS

Valstybinės mokesčių inspekcijos raštas
Dėl minimaliosios mėnesinės algos dydžio nuo 2019 m. sausio 1 d.
(2018-11-06 Nr. (18.18-31-1E) RM-37423)

Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškino pajamų mokesčio ypatumus, susijusius su minimaliosios mėnesinės algos (MMA) ir minimaliojo valandinio atlygio (MVA) didinimu nuo 2019-01-01:

– MMA ir MVA dydžiai aktualūs apskaičiuojant neapmokestinamosioms pajamoms priskiriamus komandiruočių į užsienį dienpinigius

– atsižvelgiant į tai, kad MMA yra mėnesio ir metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio formulių sudedamoji dalis, nuo 2019-01-01 keičiasi NPD apskaičiavimo tvarka

 

.

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO IR KITŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATOS

.

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO NR. IX-1007 2, 6, 16, 20, 21 IR 27 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO ĮSTATYMAS
(2018-06-28 Nr. XIII-1335, TAR, 2018-06-30, kodas 2018-10977, įsigalioja 2019-01-01)

Mokesčių reforma nuo 2019-01-01

Perskaičiuotas pajamų mokesčio tarifas

Įvestas progresinis pajamų mokestis

Perskaičiuotas neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD), taikomas 2019 metais

Toliau NPD nuosekliai didinamas 2020 ir 2021 metais

Nustatyta lengvata papildomai pensijos įmokai, mokamai pagal Pensijų kaupimo įstatymo 8 straipsnio 4 dalies nuostatas (jei pensijų fondo dalyvis nusprendžia mokėti daugiau negu 3 procentus nuo pajamų)

Siekiant kovoti su šešėliu, gyventojams siūloma reikalauti apskaitos dokumentų už tam tikras paslaugas ir iš pajamų atimti išlaidas, nurodytas Įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 4 punkte
Maksimaliai leidžiama atimti gyventojo patirtų išlaidų suma sumažinta nuo 2000 Eur iki 1500 Eur (su išimtimis)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2017 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. VA-121 „Dėl Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos ir jos užpildymo ir pateikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-11-29 Nr. VA-91, TAR, 2018-11-29, kodas 2018-19306, įsigalioja 2018-11-30)

Pakeistos Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formos užpildymo ir pateikimo taisyklės

 


<< Atgal