2019 M. PENSIJŲ REFORMA

PENSIJŲ REFORMOS ESMĖ

„SODROS“ PAAIŠKINIMAI

TEISĖS AKTŲ NUOSTATOS

KLAUSIMAS, KURĮ NAGRINĖS KONSTITUCINIS TEISMAS

 

.

PENSIJŲ REFORMOS ESMĖ

.

Nuo 2019-01-01 naikinami „Sodros“ pervedimai į privačius pensijų fondus ir keičiama kaupimo formulė. Savo senatvei kaupti norintys žmonės prisidės 3 proc. nuo savo atlyginimo, o valstybė prie asmens kaupimo prisidės 1,5 proc. nuo užpraeitų metų vidutinio šalies darbo užmokesčio.

Svarbiausi pensijų kaupimo pokyčiai nuo 2019-01-01:

Pensijų kaupimo formulė  3 + 1,5
3 proc. moka darbuotojas nuo savo atlyginimo, o 1,5 proc. moka valstybė nuo užpraeitų metų vidutinio šalies darbo užmokesčio.

Sumažinti mokesčiai. Siekiant sušvelninti kaupimo poveikį gyventojams, sumažintos „Sodros“ įmokos ir gyventojų pajamų mokestis. Tai kompensuos 1,5 proc. įmokos iš 3 proc. asmens indėlio į kaupimą.

Laipsniškas įmokos augimas. Asmenims, tapusiems dalyviais nuo 2019-01-01 iki 2022-12-31, pensijų įmoka per 5 metus didinama nuo 1,8 iki 3 procentų, o iš valstybės biudžeto priskaičiuojama suma – nuo 0,3 iki 1,5 procento. Dalyvio pageidavimu, laipsniškas įmokos augimas gali būti netaikomas ir į jo pensijos sąskaitą gali būti  iškart mokama 3 + 1,5 dydžio pensijų įmoka.

Asmenų įtraukimas į kaupimo sistemą. Kaupti papildomai ar nekaupti – paliekama žmogaus pasirinkimui. Tačiau dirbantieji iki 40 metų ir visi dabartiniai kaupiantieji bus įtraukiami į naują pensijų kaupimo sistemą automatiškai su galimybe atsisakyti. Nekaupiančių asmenų įtraukimas į kaupimo sistemą (su galimybe atsisakyti) bus kartojamas kas 3 metus iki asmuo sulauks 40 metų.

Galima kaupti daugiau. Nors kaupimo formulė numato, kad žmogus prisidės 3 proc. nuo savo darbo užmokesčio pagal naują mokesčių sistemą, tačiau bet kuris kaupiantysis gali nutarti kaupti daugiau. Už papildomas įmokas jis gaus gyventojų pajamų mokesčio lengvatą. Jeigu savo darbuotojo ateičiai kaups jo darbdavys, jis už papildomas įmokas galės pretenduoti į pelno mokesčio lengvatą.

Pertrauka. Bet kurio žmogaus gyvenime pasitaiko periodų, kai pinigai reikalingi čia ir dabar, todėl pensijų kaupime sudarome galimybes padaryti bent 12 mėn. pertrauką per visą kaupimo laikotarpį. Ši pertrauka galės būti dalijama po keletą mėnesių, svarbu, kad bendra trukmė neviršytų vienų metų.

Kaip žmogus sužinos apie įtraukimą? Tiksli informavimo procedūra bus nustatyta Vyriausybės nutarimu. Informacija žmogui turės būti pateikta iki įtraukimo metų sausio 31 d.

Kaip atsisakyti kaupti po įtraukimo? Jeigu žmogus šiuo metu nekaupia ir nenori to daryti, gavęs informaciją iš „Sodros“ jis turi pranešti apie savo sprendimą. Kadangi reforma įsigalios nuo kitų metų, tai asmens sprendimas „Sodrai“ apie nenorą kaupti turės būti praneštas iki 2019 m. birželio 30 d.

Galima nebekaupti tiems, kurie kaupia. Šiuo metu kaupiantiems gyventojams, kurie nenori to daryti ateityje, atsiveria galimybė rinktis keletą variantų:
– su visa pinigų suma grįžti į „Sodrą“ ir atkurti teises į visą sodrinę pensiją, tarsi asmuo nė nebūtų dalyvavęs kaupime;
– stabdyti kaupimą pensijų fonde ir palikti pinigus jame iki sukaks senatvės pensijos amžius;
– stabdyti kaupimą ar grįžti į „Sodrą“ bus galima iki 2019 m. birželio 30 d. pranešus apie tai savo kaupimo bendrovei.

Anuitetų teikėja – „Sodra“. Nuo 2020 m. centralizuota anuitetų teikėja bus „Sodra“. Toks sprendimas pasiūlytas norint atpiginti anuitetus, kuriuos įsigyja per gyvenimą papildomai kaupę ir senatvės pensijos amžiaus sulaukę žmonės. Seimas nutarė įtvirtinti dvi anuitetų rūšis – atidėtąjį ir standartinį, o privalomą anuiteto įsigijimo ribą sumažino iki 10 tūkst. eurų. Tai reiškia, kad anuitetą reikėtų įsigyti, jeigu sukaupta bent 10 tūkst. eurų suma.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paaiškinimas
TRUMPA INFORMACIJA 5 GYVENTOJŲ GRUPĖMS, KURIOMS AKTUALI PENSIJŲ KAUPIMO PERTVARKA
(2018-08-27)

1 grupė: jauni dirbantieji iki 40 metų, kurie nekaupia

2 grupė: dabartiniai kaupiantieji, kurie patys prisideda nuo atlyginimo po 2 proc.

3 grupė: dabartiniai kaupiantieji, kurie patys nuo atlyginimo neprisideda

4 grupė: dirbantieji virš 40 metų, kurie nekaupia

5 grupė: sustabdžiusieji kaupimą 2013 m.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paaiškinimas
11 DALYKŲ, KURIUOS REIKIA ŽINOTI APIE SUKAUPTOS PENSIJOS IŠMOKĖJIMĄ
(2018-07-09)

 

.

„SODROS“ PAAIŠKINIMAI

.

„Sodros“ paaiškinimai
PENSIJŲ KAUPIMO PASIKEITIMAI

Kiek reikės kaupti kitais metais?

Kokią įmoką 2019 m. mokės dirbantysis, kuris kitąmet bus pirmą kartą įtrauktas į pensijų kaupimo sistemą – 3% ar 1,8%?

Kokio dydžio įmoka bus kitais metais, jeigu dirbantysis dabar uždirba 500 eurų, 1000 eurų ir 1500 eurų „ant popieriaus“?

Kiek eurų siekia valstybės paskata šiais metais ir kiek sudarys 2019 m.?

Ar Lietuvoje bus mažinami mokesčiai?

Ką reiškia dirbančiojo įtraukimas į kaupimo sistemą?

Ką gaus dirbantysis, kuris iki šiol kaupė, bet dabar nuspręs grįžti į „Sodrą“ su visa sukauptų lėšų suma?

Ką daryti, jeigu žmogus iki 2019 m. birželio 30 d. dėl svarbių priežasčių nespės pranešti apie savo nenorą kaupti?

Nuo kada bus nuskaičiuojamos įmokos, jeigu dirbantis žmogus nori pradėti kaupti?

Ką daryti vyresniam nei 40 metų žmogui, jei jis nekaupė, bet nori kaupti?

Kaip bus, jei 2019 m. dirbantysis atsisakys kaupti, bet 2020 m. nutars pradėti dalyvauti II pakopos pensijų kaupime? Ar bus galima pasirašyti pensijų kaupimo sutartį ir kokiomis sąlygomis?

Kada apsimoka kaupti II pensijų pakopoje?

Kas nutiks, jeigu asmuo praras darbą ir neturės darbo pajamų?

Kokias lengvatas gaus žmogus, jeigu kaups daugiau nei 3%? Ar gali prisidėti dirbančiojo darbdavys?

Ar II pakopoje kaupiamos lėšos yra paveldimos?

Kada reikia įsigyti anuitetą, o kada pinigus galima pasiimti vienkartine išmoka?

Kas bus su jau sudarytomis sutartimis dėl pensijų anuiteto?

 

.

TEISĖS AKTŲ NUOSTATOS

.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PENSIJŲ KAUPIMO ĮSTATYMO NR. IX-1691 PAKEITIMO ĮSTATYMAS
(2018-06-28 Nr. XIII-1360, TAR 2018-07-05, kodas 2018-11459, įsigalioja 2019-01-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Asmens informavimo apie jo įtraukimą į pensijų kaupimą ir draudėjų informavimo apie asmenis, tapusius pensijų fondo dalyviais, tvarkos aprašo patvirtinimo
(2018-09-17 Nr. A1-496, TAR, 2018-09-20, kodas 2018-14736, įsigalioja 2019-01-01)

Asmens informavimo apie jo įtraukimą į pensijų kaupimą ir draudėjų informavimo apie asmenis, tapusius pensijų fondo dalyviais, tvarkos aprašas nustato:

– asmenų, nurodytų Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalyje, taip pat asmenų, nurodytų Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo Nr. IX-1691 pakeitimo įstatymo Nr. XIII 1360 2 straipsnio 4 dalies 2 punkte, bei asmenų, kurie 2013 m. sausio–rugsėjo mėnesiais sustabdė pensijų įmokų pervedimą į pensijų fondus informavimo apie jų įtraukimą į pensijų kaupimą;

– pensijų kaupimo bendrovių informavimo apie asmenis, įtrauktus į pensijų kaupimą;

– draudėjų informavimo apie asmens dalyvavimą pensijų kaupime tvarką bei informacijos turinį.

 

.

KAI KAS DAR NEAIŠKU.
KLAUSIMĄ NAGRINĖS KONSTITUCINIS TEISMAS

.

Konstituciniame Teisme priimta Seimo narių grupės prašymo dalis, kurioje prašoma ištirti, ar Konstitucijos 29 straipsniui, 46 straipsnio 1, 5 dalims neprieštarauja Pensijų kaupimo įstatymo (2018 m. birželio 28 d. redakcija) 6 straipsnio 1 dalies nuostata „Nuo 2019 m. sausio 1 d. kas trejus metus pilnamečiai asmenys, kurie įtraukimo į pensijų kaupimą metų sausio 1 dieną yra jaunesni kaip 40 metų amžiaus ir Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir socialinio draudimo išmokų gavėjų registre yra duomenys apie jų draustumą įtraukimo į pensijų kaupimą metų sausio 2 dieną, įtraukiami į pensijų kaupimą“.

Konstitucinio Teismo pranešimas
Prašymas dėl pensijų sistemą reguliuojančių teisės aktų atitikties Konstitucijai: dalis priimta ir dalis grąžinta pareiškėjai
(2018-10-05)

 


<< Atgal