2018 M. PELNO NESIEKIANČIŲ SUBJEKTŲ (NEPRISKIRIAMŲ VSS) FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ