2018 M. VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ (VSS) FINANSINĖ ATSKAITOMYBĖ