2019 M. PELNO MOKESTIS, METINĖ DEKLARACIJA

.

TEISĖS AKTŲ NAUJOVĖS

.

Apskaičiuojant 2019 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokestį, pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nustatyta lengvata (0 proc. ir 5 proc. mokesčio tarifai) taikoma ir susijusiems vienetams, lygiai ta pačia apimtimi kaip ir nesusijusiems

„Gido“ paaiškinimas
Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2018-05-24 Nr. XIII-1187, TAR, 2018-05-29, kodas 2018-08643, įsigalioja 2019-01-01)

Aktualu pelno nesiekiantiems vienetams, vykdantiems komercinę veiklą

„Gido“ paaiškinimas
Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 46-3 straipsniu įstatymas
(2018-06-28 Nr. XIII-1333, TAR 2018-06-30, kodas 2018-10976, įsigalioja 2019-01-01)

Vienetams, išskyrus nustatytus atvejus, įtvirtinta palūkanų atskaitymo ribojimo taisyklė

Pakeistas pozityviųjų pajamų apskaičiavimo ir apmokestinimo modelis

„Gido“ paaiškinimas
Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 5, 11, 17, 30, 39, 55 straipsnių, 3 priedėlio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 30-1 straipsniu įstatymas
(2018-12-06 Nr. XIII-1697, TAR, 2018-12-20, kodas 2018-20938, įsigalioja 2019-01-01)

Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškino, kaip ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskiriamos palūkanos pagal PMĮ 30-1 straipsnio nuostatas

Dėl pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 2 dalies komentaro pakeitimo ir 30-1 straipsnio komentaro parengimo
(2019-09-04)

Pakeistos metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formos bei jų užpildymo taisyklės

Pakeitimai taikomi 2019 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pelno mokesčio apskaičiavimo ir deklaravimo atvejais

„Gido“ paaiškinimas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. VA-2 „Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-06-28 Nr. VA-55, TAR, 2019-07-01, kodas 2019-10750, įsigalioja 2019-07-02)

.

TEISĖS AKTAI

.

PELNO MOKESČIO ĮSTATYMAS
(2001-12-20 Nr. IX-675)

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo
(2007-01-15 Nr. VA-2, Žin., 2007-01-19, Nr. 8-333)

Valstybinės mokesčių inspekcijos paaiškinimai
Metinės pelno mokesčio deklaracijos (PLN204, PLN204A, PLN204N, PLN204U)


<< Atgal