2019 M. GYVENTOJŲ PAJAMŲ IR TURTO DEKLARAVIMAS

Dėl koronaviruso infekcijos COVID-19 Valstybinė mokesčių inspekcija gyventojams atidėjo metinio pajamų mokesčio deklaravimo ir sumokėjimo terminą iki liepos 1 d.

Dviems mėnesiams nukeliamas pajamų deklaravimo terminas
(2020-03-17)

.

VMI PAAIŠKINIMAI

.

Valstybinė mokesčių inspekcija parengė informacinį pranešimą nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų ir turto deklaravimo klausimais:
– kas privalo deklaruoti turtą;
– kokioje deklaracijoje deklaruojamas turtas;
– kokį turtą reikia deklaruoti politikams, valstybės tarnautojams ir kitiems gyventojams;
– kas privalo deklaruoti metines pajamas;
– kokioje deklaracijoje deklaruojamos 2019 metais gautos pajamos.

Apie nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamų ir turto deklaravimą 2020 metais
(2020-02-17)

Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškino, kokiais atvejais nuolatiniai Lietuvos gyventojai privalo perskaičiuoti metinį NPD, deklaruoti metines pajamas ir sumokėti Metinėje pajamų deklaracijoje apskaičiuotą pajamų mokestį:
– kada privaloma perskaičiuoti metinį NPD ir kokios to pasekmės;
– dėl kokių priežasčių sumažėja metinis NPD;
– kaip perskaičiuoti metinį NPD;
– prievolė perskaičiuoti GPM kai taikomi progresiniai mokesčio tarifai.

Dėl gyventojo prievolės perskaičiuoti metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį ir mokėtiną pajamų mokestį
(2020-02-17)

Valstybinė mokesčių inspekcija primena gyventojams apie pajamų mokesčio lengvatas ir galimybę deklaruojant metines pajamas susigrąžinti pajamų mokesčio permoką

Dėl gyventojų pajamų mokesčio permokos susigrąžinimo
(2020-02-14)

Dėl gyventojų pajamų mokesčio lengvatų gyvybės draudimo ir kitoms įmokoms deklaravimo
(2020-02-19)

2019 metais gautų nekilnojamojo turto nuomos pajamų apmokestinimo tvarka

Dėl 2019 metais gautų nekilnojamojo turto nuomos pajamų apmokestinimo tvarkos
(2020-03-03)

Nekilnojamojo turto pardavimo (ar kitokio perleidimo) pajamų, gautų 2019 metais, apskaičiavimo, deklaravimo ir pajamų mokesčio sumokėjimo tvarka

Dėl nekilnojamojo turto pardavimo (ar kitokio perleidimo) pajamų, gautų 2019 metais, apskaičiavimo, deklaravimo ir pajamų mokesčio sumokėjimo
(2020-03-03)

2019 metais gyventojų gautų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų apmokestinimo ir deklaravimo tvarka

Dėl 2019 metais gyventojų gautų finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamų apmokestinimo ir deklaravimo ypatumų
(2020-02-14)

2019 metais gyventojų gautų palūkanų apmokestinimo ir deklaravimo tvarka

Dėl 2019 metais gyventojų gautų palūkanų apmokestinimo ir deklaravimo
(2020-02-17)

Valstybinė mokesčių inspekcija primena gyventojams apie galimybę skirti dalį pajamų mokesčio paramos gavėjams, politinėms partijoms ir profesinėms sąjungoms

Pajamų mokesčio dalies skyrimo tvarka 2020 m.
(2020-02-14)

Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškino apie nenuolatinių Lietuvos gyventojų 2019 metais Lietuvoje gautų pajamų deklaravimą

Dėl nenuolatinių Lietuvos gyventojų 2019 metais Lietuvoje gautų pajamų deklaravimo
(2020-02-28)

.

TEISĖS AKTŲ NAUJOVĖS

.

Pajamų mokesčio deklaracija

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų formų ir jų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklių patvirtinimo
(2019-12-12 Nr. VA-93, TAR, 2019-12-12, kodas 2019-20014, įsigalioja 2020-01-01)

Patvirtinta. Pavyzdinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM311 formos ir jos priedų užpildymo, pateikimo bei tikslinimo taisyklės

1 priedas. Apmokestinamųjų pajamų rūšių kodų ir pajamų mokesčio tarifų sąrašas

2 priedas. Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąrašas

3 priedas. Tikslinių teritorijų sąrašas

4 priedas. Šalių, teritorijų ir jų kodų sąrašas

5 priedas. Dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse nustatytų gyventojams išmokamų dividendų, palūkanų ir honorarų maksimalių tarifų, atskaitomų iš Lietuvoje mokėtinos sumos, sąrašas

6 priedas. 2019 m. metinio neapmokestinamojo pajamų dydžio apskaičiavimas

7 priedas. Pajamų mokesčio apskaičiavimo nuo 2019 m. pajamų pavyzdžiai

8 priedas. Apmokestinamųjų pajamų ir pajamų mokesčio apskaičiavimas

Patvirtinta. Pavyzdinė pajamų mokesčio deklaracija GPM311 ir jos priedai

»VMI paaiškinimas

Nenuolatiniams Lietuvo gyventojams

Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 kovo 22 d. įsakymo Nr. VA-37 „Dėl Metinės nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje pajamų deklaracijos FR0531 formos ir jos priedo FR0531V formos bei jų užpildymo ir teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-02-20 Nr. VA-18, TAR, 2019-02-20, kodas 2019-02721, įsigalioja 2019-02-21)
Šis pakeitimas taikomas deklaruojant nenuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos per nuolatinę bazę Lietuvoje 2019 metais ir vėlesniais mokestiniais laikotarpiais gautas (uždirbtas) pajamas

»VMI paaiškinimas

 


<< Atgal