Žemės mokesčio įstatymo komentaras

ŽEMĖS MOKESČIO ĮSTATYMAS
(1992-06-25 Nr. I-2675)

ŽEMĖS MOKESČIO ĮSTATYMO KOMENTARAS
Aktuali redakcija

Naujausi komentaro pakeitimai

Dėl Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 2, 6, 8, 9, 11 ir 12 straipsnių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) naujos redakcijos
(2021-02-19)

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
6 straipsnis. Mokesčio tarifas
8 straipsnis. Mokesčio lengvatos
9 straipsnis. Žemės mokestinė vertė
11 straipsnis. Skundai ir prašymai dėl žemės mokestinės vertės
12 straipsnis. Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimas

Nauja redakcija išdėstyti Žemės mokesčio įstatymo 2, 6, 8, 9, 11 ir 12 straipsnių komentarai


<< Atgal