Žemės mokesčio įstatymo komentaras

ŽEMĖS MOKESČIO ĮSTATYMAS
(1992-06-25 Nr. I-2675)

ŽEMĖS MOKESČIO ĮSTATYMO KOMENTARAS
Aktuali redakcija

Naujausi komentaro pakeitimai

Dėl LR žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkto apibendrinto paaiškinimo (komentaro) papildymo
(2023-12-29)

8 straipsnis. Mokesčio lengvatos
1. Mokesčio nemoka:
1) užsienio valstybių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos, pagal tarptautinę teisę specialų statusą turinčių subjektų ar kitų subjektų, su kuriais Lietuvos Respublikos tarptautinis bendradarbiavimas atitinka Lietuvos Respublikos Seimo priimtuose teisės aktuose nustatytus užsienio politikos ir nacionalinio saugumo tikslus, atstovybės, akredituotos Vyriausybės nustatyta tvarka, tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos ir jų atstovybės;

Pakeistas ir papildytas Žemės mokesčio įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 1 punkto komentaras

Dėl Lietuvos Respublikos žemės mokesčio įstatymo 2, 6, 8, 9, 11 ir 12 straipsnių apibendrintų paaiškinimų (komentarų) naujos redakcijos
(2021-02-19)

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos
6 straipsnis. Mokesčio tarifas
8 straipsnis. Mokesčio lengvatos
9 straipsnis. Žemės mokestinė vertė
11 straipsnis. Skundai ir prašymai dėl žemės mokestinės vertės
12 straipsnis. Mokesčio apskaičiavimas, deklaravimas ir mokėjimas

Nauja redakcija išdėstyti Žemės mokesčio įstatymo 2, 6, 8, 9, 11 ir 12 straipsnių komentarai


<< Atgal