BUHALTERINĖ APSKAITA, BENDROSIOS NUOSTATOS

BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS
(2001-11-06 Nr. IX-574, Žin., 2001-11-28, Nr. 99-3515)

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Asmenų įrašymo į buhalterių profesionalų sąrašą ir išbraukimo iš jo taisyklių tvirtinimo
(2018-09-20 Nr. V1-198, TAR, 2018-09-24, kodas 2018-14893)

1 priedas. Prašymo įrašyti į buhalterių profesionalų sąrašą forma

2 priedas. Prašymo išbraukti iš buhalterių profesionalų sąrašo forma

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba
Buhalterių profesionalų sąrašas

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Buhalterinės apskaitos ar mokesčių konsultavimo paslaugas teikiančioms įmonėms skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinimo
(2015 02 26 Nr. V-55, TAR, 2015-03-09, kodas 2015-03511)


<< Atgal