DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI (DUK)

Šiame skyriuje pateikti Verslo subjektams aktualūs Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos (toliau – Tarnyba) atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus (DUK)

 

.

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI (DUK)
TARNYBOS INTERNETO SVETAINĖJE

.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba
DUK TARNYBOS INTERNETO SVETAINĖJE

.

DUK, 2018-03-02 KONSULTACIJOS MEDŽIAGA

.

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba parengė 2018-03-02 konsultacijos apskaitos ir finansinės atskaitomybės aktualijų klausimais skaidres „DUK (dažniausiai užduodami klausimai)“.

Tarnyba atsakė į klausimus:

Kuriam laikotarpiui turi būti priskiriamos atostoginių sąnaudos tuo atveju, kai 2018 m. sausio mėnesio atostoginiai yra išmokami iki 2017 m. gruodžio 31 d.?

Kaip apskaitoje registruoti atostoginių kaupinius, jei anksčiau nebuvo skaičiuojami?

Kokiais atvejais reikia skaičiuoti atidėtąjį pelno mokestį dėl atostoginių kaupinių?

Kokios įmonės (patronuojančioji, dukterinės, asocijuotosios) sudaro įmonių grupę?

Įmonių grupės duomenų pateikimo balanse ypatumai

Ar trumpesnio nei metai (iki 12 mėn.) laikotarpio sąnaudas reikia rodyti balanso C dalyje Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos? (Prenumeratos, abonementų, draudimo ir panašių tęstinio pobūdžio paslaugų sąnaudos)

Ką registruoti apskaitoje, jeigu pagal ilgalaikių paslaugų sutartį sumokama iš karto visa suma, o sąskaitos faktūros išrašomos po paslaugų gavimo?

Kaip apskaityti sumokėtą užstatą („depozitą) pagal turto nuomos sutartį?

Kokia data registruoti apmokėjimą įmonės banko kortele už atskaitingo asmens pirktas prekes (pinigų rezervavimo banko sąskaitoje ar nurašymo)?

Kaip apskaitoje registruoti virtualią valiutą (bitcoin, etherium ir kt.)?

Kaip apskaitoje registruoti virtualios valiutos gamybą?

Kaip apskaityti virtualios valiutos pardavimą ir atsiskaitymus virtualia valiuta?

Kokia verte finansinėse ataskaitose parodomos įsigytos kitų įmonių akcijos (pajai)?

Kaip apskaitoje registruoti gautinų sumų (reikalavimo teisių) perleidimą ir įsigijimą?

Kaip finansinėse ataskaitose parodomos gautinos sumos (pirkėjų skolos, paskolos)?

Kada nurašomos gautinos sumos (pirkėjų skolos, paskolos)?

Trumpa pelno (nuostolių) ataskaita:
– kas turi būti parodyta ataskaitos 3 str. Įsigytos atsargos ir sunaudoti ištekliai?
– kas turi būti parodyta ataskaitos 4 str. Atsargų likučio pokytis?

Kaip registruoti apskaitoje darbuotojo darbo užmokestį, GPM ir įmokos Sodrai, kai sudaroma darbo keliems darbdaviams sutartis pagal DK 96–99 str.?

Ar privaloma sudaryti kaupinius išeitinėms išmokoms, kurias įmonė privalo išmokėti pagal Darbo kodekso 56 straipsnį į pensiją išeinantiems darbuotojams?

Draudiminiai įvykiai. Kaip registruoti apskaitoje įvykius, kai patirtus nuostolius atlygina draudikas?


Skaidrės:

Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba
DUK, 2018-03-02 KONSULTACIJOS MEDŽIAGA

 


<< Atgal