KOMANDIRUOTĖS

KOMANDIRUOTŲ DARBUOTOJŲ DARBO SANTYKIŲ YPATUMAI

VERSLO SUBJEKTŲ KOMANDIRUOTĖS

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ KOMANDIRUOTĖS

VIEŠIEJI RENGINIAI, SPORTO RENGINIAI

 

.

KOMANDIRUOTŲ DARBUOTOJŲ DARBO SANTYKIŲ YPATUMAI

.

Darbuotojo komandiruotės sąvoka LR darbo kodekse (DK 107 straipsnis)
Komandiruotų darbuotojų darbo santykių ypatumai (DK 107, 108 ir 109 straipsniai)

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSAS

Jeigu darbuotojo komandiruotė Lietuvoje trunka ne ilgiau kaip vieną darbo dieną, dienpinigiai neprivalomi (107 straipsnio 3 dalis)

Vyriausybės nutarimas
Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo
(2004-04-29 Nr. 526, Žin., 2004-04-30, Nr. 74-2555)
Nauja redakcija: 2017-06-28 Nr. 523, TAR 2017-06-29, kodas 2017-11083

Patvirtinta. Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas

Patvirtinta. Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašas

Patvirtinta. Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklės

Priedas (biudžetinėms įstaigoms). Gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normų sąrašas

 

.

„TEISĖS AKTŲ GIDO“ PASTABA

.

Pastaba verslo subjektams dėl komandiruotės apibrėžimo.

Komandiruotės apibrėžimas yra tiek Darbo kodekse (žr. aukščiau), tiek Pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnyje (žr. žemiau). Klausimas, kuo vadovautis? Atsakymas – ir tuo, ir tuo:
– darbo santykiuose vadovaujamės LR darbo kodeksu;
– mokėdami mokesčius vadovaujamės Pelno mokesčio įstatymu.

 

.

VERSLO SUBJEKTŲ KOMANDIRUOTĖS

.

Komandiruotės apibrėžimas ir jos įforminimas pagal Pelno mokesčio įstatymą

Komandiruotės apibrėžimas ir jos įforminimas pagal Pelno mokesčio įstatymą
(Pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnis)

Komandiruočių kompensacijos verslo subjektams mokamos Vyriausybės 2003-01-28 nutarimo Nr. 99 „Dėl komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka

Vyriausybės nutarimas
Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo
(2003-01-28 Nr. 99, Žin., 2003-01-31, Nr. 11-396)

Komandiruotės į užsienį

Komandiruotės Lietuvos Respublikos teritorijoje

Komandiruotės iš užsienio į Lietuvos Respublikos teritoriją

Dienpinigių mokėjimo jūreiviams taisyklės

Priedas. Laivų plaukiojimo regionai

VMI paaiškinimai
Dienpinigiai ir kitos komandiruočių kompensacijos (GPMĮ nuostatos)

VMI paaiškinimai
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai: Komandiruočių sąnaudos

VMI leidinys
KOMANDIRUOČIŲ SĄNAUDOS IR KOMANDIRUOČIŲ KOMPENSACIJŲ DYDŽIAI, NEAPMOKESTINAMI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIU

 

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ KOMANDIRUOTĖS

Dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarką biudžetinėse įstaigose nustato Vyriausybės 2004-04-29 nutarimas Nr. 526, Žr. viršuje

VMI paaiškinimai biudžetinėms įstaigoms
Dienpinigiai ir kitos komandiruočių kompensacijos

 

VIEŠIEJI RENGINIAI, SPORTO RENGINIAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl viešųjų renginių ir aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams skiriamų neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos taisyklių patvirtinimo
(2003-12-02 Nr. 1515, Žin., 2003-12-05, Nr. 114-5152)

Šis nutarimas taikomas, kai renginio dalyviai nėra susiję su šiuos renginius vykdančiais pelno nesiekiančiais vienetais darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais

Neteko galios.
Nuo 2019-07-30 tiek viešųjų renginių, tiek aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams taikomos vienodos maitinimo išlaidų normos (nustatytos aukščiau pateiktame Vyriausybės 2003-12-02 nutarime Nr. 1515)

Vyriausybės nutarimas
Dėl sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžių patvirtinimo
(1997-06-05 Nr. 561, Žin., 1997 06 11, Nr. 53-1238)

 


<< Atgal