KOMANDIRUOTĖS

KOMANDIRUOTŲ DARBUOTOJŲ DARBO SANTYKIŲ YPATUMAI

VERSLO SUBJEKTŲ KOMANDIRUOTĖS

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ KOMANDIRUOTĖS

RENGINIAI, SPORTO RENGINIAI

 

.

KOMANDIRUOTŲ DARBUOTOJŲ DARBO SANTYKIŲ YPATUMAI

.

Darbuotojo komandiruotės sąvoka LR darbo kodekse (DK 107 straipsnis)
Komandiruotų darbuotojų darbo santykių ypatumai (DK 107, 108 ir 109 straipsniai)

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSAS

Jeigu darbuotojo komandiruotė Lietuvoje trunka ne ilgiau kaip vieną darbo dieną, dienpinigiai neprivalomi (107 straipsnio 3 dalis)

Vyriausybės nutarimas
Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo
(2004-04-29 Nr. 526, Žin., 2004-04-30, Nr. 74-2555)
Nauja redakcija: 2017-06-28 Nr. 523, TAR 2017-06-29, kodas 2017-11083

Patvirtinta. Maksimalių dienpinigių dydžių sąrašas

Patvirtinta. Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašas

Patvirtinta. Komandiruočių išlaidų apmokėjimo biudžetinėse įstaigose taisyklės

Priedas (biudžetinėms įstaigoms). Gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normų sąrašas

 

.

„TEISĖS AKTŲ GIDO“ PASTABA

.

Pastaba verslo subjektams dėl komandiruotės apibrėžimo.

Komandiruotės apibrėžimas yra tiek naujajame Darbo kodekse (žr. aukščiau), tiek Pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnyje (žr. žemiau). Klausimas, kuo vadovautis? Atsakymas – ir tuo, ir tuo:
– darbo santykiuose vadovaujamės LR darbo kodeksu;
– mokėdami mokesčius vadovaujamės Pelno mokesčio įstatymu.

 

.

VERSLO SUBJEKTŲ KOMANDIRUOTĖS

.

Komandiruotės apibrėžimas ir jos įforminimas pagal Pelno mokesčio įstatymą

Komandiruotės apibrėžimas ir jos įforminimas pagal Pelno mokesčio įstatymą
(Pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnis)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo
(2003-01-28 Nr. 99, Žin., 2003-01-31, Nr. 11-396)

Komandiruotės į užsienį

Komandiruotės Lietuvos Respublikos teritorijoje

Komandiruotės iš užsienio į Lietuvos Respublikos teritoriją

Dienpinigių mokėjimo jūreiviams taisyklės

Priedas. Laivų plaukiojimo regionai

VMI paaiškinimas
Dienpinigių apmokestinimas

VMI paaiškinimai
Dienpinigiai ir kitos komandiruočių kompensacijos (GPMĮ nuostatos)

VMI paaiškinimai
Ribojamų dydžių leidžiami atskaitymai: Komandiruočių sąnaudos

VMI leidinys
KOMANDIRUOČIŲ SĄNAUDOS IR KOMANDIRUOČIŲ KOMPENSACIJŲ DYDŽIAI, NEAPMOKESTINAMI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIU
(pagal 2018-07-01 galiojusias teisės aktų nuostatas)

 

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ KOMANDIRUOTĖS

Dienpinigių ir kitų tarnybinių komandiruočių išlaidų apmokėjimo tvarką biudžetinėse įstaigose nustato Vyriausybės 2004-04-29 nutarimas Nr. 526, Žr. viršuje

Vyriausybės nutarimas
Dėl Valstybės tarnautojų siuntimo tobulinti kvalifikaciją kitose valstybės ar savivaldybių institucijose ar įstaigose, tarptautinėse institucijose ar užsienio valstybių institucijose bei jų mokymosi išlaidų apmokėjimo taisyklių patvirtinimo
(2006-08-04 Nr. 780, Žin., 2006-08-12, Nr. 88-3466)

VMI paaiškinimai biudžetinėms įstaigoms
Dienpinigiai ir kitos komandiruočių kompensacijos

 

RENGINIAI, SPORTO RENGINIAI

Vyriausybės nutarimas
Dėl neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių nustatymo
(2003-12-02 Nr. 1515, Žin., 2003-12-05, Nr. 114-5152)

Šiame nutarime nustatyta pelno nesiekiančių vienetų vykdomų renginių, susijusių su visuomenei naudingų tikslų, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme dalyvių išlaidų kompensavimo tvarka

Šis nutarimas taikomas, kai:
– renginio dalyviai nėra susiję su šiuos renginius vykdančiais pelno nesiekiančiais vienetais darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais;
– kompensuojamos išlaidos neatitinka Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 14 dalies 5 punkto sąlygų (daugiau apie tai paaiškinta GPMĮ 2 straipsnio 14 dalies 5 punkto komentare)

Vyriausybės nutarimas
Dėl sporto renginių, vykstančių Lietuvoje, dalyvių vienos paros maitinimosi išlaidų piniginių kompensacijų dydžių patvirtinimo
(1997-06-05 Nr. 561, Žin., 1997 06 11, Nr. 53-1238)

 


<< Atgal