Bazinės socialinės išmokos dydis BSI (iki 2009 m. – MGL)

Nuo BSI dydžio priklauso šie socialinių išmokų dydžiai: išmoka vaikui, išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui, išmoka nėščiai moteriai, globos išmoka, vienkartinė išmoka įsikurti, globos išmokos tikslinis priedas, išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai, išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui, išmoka įvaikinus vaiką, vaiko laikinosios priežiūros išmoka, laidojimo pašalpa, parama palaikams parvežti, artistų kompensacinė išmoka, vaikų išlaikymo išmoka, socialinė parama mokiniams.

BSI dydžiai:

Nuo 2024-01-01 – 55 Eur

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2023-12-06 Nr. 946, TAR 2023-12-11, kodas 2023-23949)

Nuo 2023-01-01 – 49 Eur

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-12-14 Nr. 1250, TAR 2022-12-15, kodas 2022-25600)

Nuo 2022-06-01 – 46 Eur

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2022-05-23 Nr. 528, TAR 2022-05-25, kodas 2022-10912)

Nuo 2022-01-01 – 42 Eur

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2021-12-15 Nr. 1077, TAR 2021-12-16, kodas 2021-25971)

Nuo 2021-01-01 – 40 Eur

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-12-30 Nr. 1467, TAR, 2020-12-30, kodas 2020-29156)

Nuo 2020-01-01 – 39 Eur

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo
(2019-11-27 Nr. 1187, TAR, 2019-12-02, kodas 2019-19300)

Nuo 2019-01-01 – 38 Eur

Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. lapkričio 5 d. nutarimo Nr. 1206 „Dėl šalpos pensijų bazės dydžio, tikslinių kompensacijų bazės dydžio ir valstybinių pensijų bazės dydžio patvirtinimo“ pakeitimo
(2018-12-19 Nr. 1334, TAR, 2018-12-21, kodas 2018-21222)

Nuo 2015-01-01 – 38 Eur

Vyriausybės nutarimas
Dėl bazinės socialinės išmokos dydžio patvirtinimo
(2014-09-10 Nr. 924, TAR, 2014-09-15, kodas 2014-12298)

Nuo 2009-01-01 – 130 Lt

Vyriausybės nutarimas
Dėl bazinės socialinės išmokos dydžio patvirtinimo
(2008-12-30 Nr. 1366, Žin., 2008-12-31, Nr. 150-6099)

Nuo 2007-01-01 – 130 Lt

Nuo 1998-05-01 – 125 Lt

Nuo 1997-11-01 – 120 Lt

Nuo 1997-02-01 – 110 Lt

Nuo 1996-12-01 – 100 Lt

Nuo 1996-01-01 – 90 Lt

Nuo 1995-10-01 – 80 Lt

Nuo 1995-05-01 – 70 Lt

Nuo 1995-01-01 – 60 Lt


<< Atgal