Delspinigių už pavėluotai išmokėtą darbo užmokestį dydis

 

Delspinigių skaičiavimo tvarka nuo 2017-07-01:
Nuo 2017-07-01, panaikinus atskirą įstatymą dėl delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą, vadovaujamasi bendrosiomis LR civilinio kodekso nuostatomis:
1) delspinigiai pradedami skaičiuoti nuo kitos dienos po to, kai išmokos turėjo būti sumokėtos;
2) delspinigiams taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas (LR CK 1.125 straipsnio 5 dalis).

 

Delspinigių dydis už kiekvieną pavėluotą dieną:

Nuo 2024-02-02 – 0,1 %

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl delspinigių dydžio, kai, darbo santykiams nepasibaigus, dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo
(2024-02-01 Nr. A1-100, TAR 2024-02-01, kodas 2024-01913, įsigalioja 2024-02-02)

Delspinigių dydis už kiekvieną pavėluotą dieną:

Nuo 2023-02-01 – 0,1 %

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl delspinigių dydžio, kai, darbo santykiams nepasibaigus, dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo
(2023-01-27 Nr. A1-43, TAR 2023-01-27, kodas 2023-01478, įsigalioja 2023-02-01)

Nuo 2022-02-01 – 0,08 %

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl delspinigių dydžio, kai, darbo santykiams nepasibaigus, dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo
(2022-01-27 Nr. A1-59, TAR, 2022-01-27, kodas 2022-01297, įsigalioja 2022-02-01)

Nuo 2021-02-01 – 0,07 %

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl delspinigių dydžio, kai, darbo santykiams nepasibaigus, dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo
(2021-01-22 Nr. A1-72, TAR, 2021-01-22, kodas 2021-01149, įsigalioja 2021-02-01)

Nuo 2020-02-01 – 0,07 %

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl delspinigių dydžio, kai, darbo santykiams nepasibaigus, dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo
(2020-01-16 Nr. A1-40, TAR, 2020-01-17, kodas 2020-00706, įsigalioja 2020-02-01)

Nuo 2019-02-01 – 0,07 %

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl delspinigių dydžio, kai, darbo santykiams nepasibaigus, dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo
(2019-01-30 Nr. A1-60, TAR, 2019-01-31, kodas 2019-01466, įsigalioja 2019-02-01)

Nuo 2018-02-01 – 0,07 %

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl delspinigių dydžio, kai darbo santykiams nepasibaigus dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo
(2018-01-19 Nr. A1-31, TAR, 2018-01-24, kodas 2018-01044, įsigalioja 2018-02-01)

Nuo 2017-07-01 – 0,07 %

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Delspinigių dydžio, kai darbo santykiams nepasibaigus dėl darbdavio kaltės pavėluotai išmokamas darbo užmokestis ar kitos su darbo santykiais susijusios išmokos, patvirtinimo
(2017-06-21 Nr. A1-310, TAR 2017-06-21, kodas 2017-10369, įsigalioja 2017-07-01)

Delspinigių skaičiavimo tvarka iki 2017-06-30:

Pagal Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymą Nr. I-1214 (neteko galios 2017-07-01), delspinigiai už pavėluotai išmokėtą darbo užmokestį buvo pradedami skaičiuoti po 7 kalendorinių dienų kai išmokos turėjo būti sumokėtos ir baigiami skaičiuoti įskaitant jų išmokėjimo dieną.

Delspinigių dydis už kiekvieną pavėluotą dieną:

Nuo 2017-02-01 iki 2017-06-30 – 0,07 %

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl Delspinigių dydžio patvirtinimo
(2017-01-23 Nr. A1-36, TAR, 2017-01-24, kodas 2017-01330, įsigalioja 2017-02-01)

Nuo 2016-02-01 – 0,07 %

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl delspinigių dydžio patvirtinimo
(2016-01-26 Nr. A1-44, TAR, 2016-01-26, kodas 2016-01607, galioja nuo 2016-02-01)

Nuo 2015-02-01 – 0,07 %

Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl delspinigių dydžio patvirtinimo
(2015-01-26 Nr. A1-43, TAR, 2015-01-27, kodas 2015-01081, galioja nuo 2015-02-01)

Nuo 2014-02-01 – 0,07 %

Nuo 2013-02-01 – 0,07 %

Nuo 2012-02-01 – 0,07 %

Nuo 2011-02-01 – 0,07 %

Nuo 2010-02-01 – 0,07 %

Nuo 2009-02-01 – 0,07 %

Nuo 2008-02-01 – 0,06 %

Nuo 2007-02-01 – 0,06 %

Nuo 2006-02-01 – 0,06 %

Nuo 2005-02-01 – 0,06 %

Nuo 2004-02-01 – 0,06 %

Nuo 2003-02-01 – 0,06 %

Nuo 2002-02-01 – 0,06 %

Nuo 2001-02-01 – 0,06 %


<< Atgal