Delspinigių už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą mokestį dydis

 

Delspinigiai mokesčių mokėtojui skaičiuojami už (MAĮ 96 str.):
1. už nesumokėtą arba pavėluotai į biudžetą sumokėtą mokesčių mokėtojo deklaruotą mokestį arba mokesčių mokėtojo (atitinkamo mokesčio įstatyme numatytu atveju — mokesčių administratoriaus) apskaičiuotą nedeklaruojamą mokestį;
2. už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą patikrinimo metu mokesčių administratoriaus nustatytą nedeklaruotą deklaruojamą ar neapskaičiuotą nedeklaruojamą mokestį;
3. už pagal mokesčių mokėtojo prašymą nepagrįstai grąžintą (įskaitytą) mokesčio permoką (išskyrus tuos atvejus, kai per daug grąžinama (įskaitoma) dėl mokesčių administratoriaus klaidos).

Delspinigių skaičiavimo pradžia nustatyta MAĮ 97 straipsnyje.

Delspinigių skaičiavimo trukmė nustatyta MAĮ 98 straipsnyje.

Delspinigių dydis už kiekvieną pavėluotą dieną:

Nuo 2023-05-01 – 0,029 %

2022 m. IV ketvirtis – 0,03 %
2022 m. III ketvirtis – 0,03 %
2022 m. II ketvirtis  – 0,03 %
2022 m. I ketvirtis   – 0,03 %

2021 m. IV ketvirtis – 0,03 %
2021 m. III ketvirtis – 0,03 %
2021 m. II ketvirtis  – 0,03 %
2021 m. I ketvirtis   – 0,03 %

2020 m. IV ketvirtis – 0,03 %
2020 m. III ketvirtis – 0,03 %
2020 m. II ketvirtis  – 0,03 %
2020 m. I ketvirtis   – 0,03 %

2019 m. IV ketvirtis – 0,03 %
2019 m. III ketvirtis – 0,03 %
2019 m. II ketvirtis  – 0,03 %
2019 m. I ketvirtis   – 0,03 %

2018 m. IV ketvirtis – 0,03 %
2018 m. III ketvirtis – 0,03 %
2018 m. II ketvirtis  – 0,03 %
2018 m. I ketvirtis   – 0,03 %

2017 m. IV ketvirtis – 0,03 %
2017 m. III ketvirtis – 0,03 %
2017 m. II ketvirtis  – 0,03 %
2017 m. I ketvirtis   – 0,03 %

2016 m. IV ketvirtis – 0,03 %
2016 m. III ketvirtis – 0,03 %
2016 m. II ketvirtis  – 0,03 %
2016 m. I ketvirtis   – 0,03 %

2015 m. IV ketvirtis – 0,03 %
2015 m. III ketvirtis – 0,03 %
2015 m. II ketvirtis  – 0,03 %
2015 m. I ketvirtis   – 0,03 %

2014 m. IV ketvirtis – 0,03 %
2014 m. III ketvirtis – 0,03 %
2014 m. II ketvirtis  – 0,03 %
2014 m. I ketvirtis   – 0,03 %

2013 m. IV ketvirtis – 0,03 %
2013 m. III ketvirtis – 0,03 %
2013 m. II ketvirtis  – 0,03 %
2013 m. I ketvirtis   – 0,03 %

2012 m. IV ketvirtis – 0,03 %
2012 m. III ketvirtis – 0,03 %
2012 m. II ketvirtis  – 0,03 %
2012 m. I ketvirtis   – 0,03 %

2011 m. IV ketvirtis – 0,03 %
2011 m. III ketvirtis – 0,03 %
2011 m. II ketvirtis  – 0,03 %
2011 m. I ketvirtis   – 0,03 %

2010 m. IV ketvirtis – 0,03 %
2010 m. III ketvirtis – 0,04 %
2010 m. II ketvirtis  – 0,04 %
2010 m. I ketvirtis   – 0,05 %

2009 m. IV ketvirtis – 0,05 %
2009 m. III ketvirtis – 0,05 %
2009 m. II ketvirtis  – 0,05 %
2009 m. I ketvirtis   – 0,04 %

2008 m. IV ketvirtis – 0,04 %
2008 m. III ketvirtis – 0,04 %
2008 m. II ketvirtis  – 0,04 %
2008 m. I ketvirtis   – 0,04 %


<< Atgal